AKEVLER KUR'AN MEÂLİ
1-FATİHA SURESİ-1-
6071 Okunma
2-bakara suresi-meal yok-tefsirden çıkıyor
3648 Okunma
3-ali imran-meal yok-tefsirden çıkacak
1859 Okunma
4-nisa suresi-meal yok-tefsirden çıkacak
2868 Okunma
5-maide suresi-meal yok-tefsirden çıkacak
2309 Okunma
6-enam suresi-meal yok-tefsir yok-123teberrük
2639 Okunma
7-araf suresi-meal yok-tefsirden çıkacak
1922 Okunma
8-ENFAL SURESİ-MEAL YOK-TEFSİRDEN ÇIKACAK
1923 Okunma
9-TEVBE SURESİ-MEAL YOK-TEFSİR YOK- TEBERRÜK
2312 Okunma
10-YUNUS SURESİ-MEAL YOK-TEFSİR YOK-TEBERRÜK
1835 Okunma
11-HUD SURESİ-MEAL YOK-TEFSİR YOK-TEBERRÜK
2086 Okunma
12-YUSUF SURESİ-MEAL YOK-TEFSİRDEN ÇIKACAK
2190 Okunma
13-rad suresi meali
2297 Okunma
14-İBRAHİM SURESİ MEALİ
2040 Okunma
15-hicr suresi meali
2382 Okunma
16-nahl suresi meali
3050 Okunma
17-İSRA SURESİ MEALİ
3000 Okunma
18-KEHF SURESİ MEALİ
3054 Okunma
19-meryem suresi- meal yok-tefsir yok-teberrük
1999 Okunma
20-taha suresi meali
3147 Okunma
21-ENBİYA SURESİ MEALİ
2986 Okunma
22-hacc suresi meali
2466 Okunma
23-MÜ'MİN'UN SURESİ MEALİ
2534 Okunma
24-nur suresi meali
2865 Okunma
25-furkan suresi meali
2368 Okunma
26-ŞUARA SURESİ MEALİ
2810 Okunma
27-neml suresi meali
3062 Okunma
28-kasas suresi meali
2458 Okunma
29-ankebut suresi meali
2541 Okunma
30-rum suresi meali
2255 Okunma
31-LOKMAN SURESİ MEALİ
2357 Okunma
32-SECDE SURESİ MEALİ
2018 Okunma
33-AHZAB SURESİ MEALİ
2366 Okunma
34-SEBE SURESİ MEALİ
2698 Okunma
35-FATIR SURESİ MEALİ
2480 Okunma
36-YASİN SURESİ MEALİ
3462 Okunma
37-SAFFAT SURESİ MEALİ
3357 Okunma
38-SAD SURESİ MEALİ
2704 Okunma
39-ZÜMER SURESİ meal tefsir yok TEBERRÜK
3072 Okunma
40-MÜ'MİN SURESİ MEAL TEFSİR YOK teberrük
2721 Okunma
41-fussilet suresi meali
2389 Okunma
42-şura suresi meali
2055 Okunma
43-zuhruf suresi meali
2566 Okunma
44-DUHAN SURESİ MEALİ
2563 Okunma
45-CASİYE SURESİ MEALİ
1862 Okunma
46-AHKAF SURESİ MEALİ
2313 Okunma
47-MUHAMMED SURESİ MEALİ
2276 Okunma
48-FETİH SURESİ MEALİ
2419 Okunma
49-HUCURAT SURESİ MEALİ
2517 Okunma
50-KAF SURESİ MEALİ
2782 Okunma
51-ZARİYAT SURESİ MEALİ
2729 Okunma
52-TUR SURESİ TEFSİR MEAL YOK teberrük
2000 Okunma
53-necm suresi tefsir ve meal yok teberrük
1966 Okunma
54-KAMER SURESİ TEFSİ MEAL YOK teberrük
2602 Okunma
55-RAHMAN SURESİ MEALİ
3270 Okunma
56-VAKIA SURESİ MEALİ
3226 Okunma
57-HADİD SURESİ MEALİ
2508 Okunma
58-MÜCADELE SURESİ MEALİ
2268 Okunma
59-HAŞR SURESİ MEALİ
2273 Okunma
60-MÜMTEHİNE SURESİ MEALİ
1940 Okunma
61-SAF SURESİ MEALİ
2129 Okunma
62-CUMA SURESİ MEALİ
2372 Okunma
63-MÜNAFİKUN SURESİ MEALİ
2069 Okunma
64-TEGABUN SURESİ MEALİ
2115 Okunma
65-TALAK SURESİ MEALİ
2207 Okunma
66-TAHRİM SURESİ MEALİ
2288 Okunma
67-MÜLK SURESİ MEALİ
2786 Okunma
68-KALEM suresi MEALi
2884 Okunma
69-HAKKA SURESİ MEALİ
2462 Okunma
70-MEARİC SURESİ MEALİ
2468 Okunma
71-NUH SURESİ MEALİ
2336 Okunma
72-CİN SURESİ MEALİ
2967 Okunma
73-MÜZZEMMİL SURESİ MEALİ
3214 Okunma
74-MÜDDESSİR SURESİ MEALİ
3254 Okunma
75-KIYAMET SURESİ MEALİ
2555 Okunma
76-İNSAN SURESİ MEALİ
3043 Okunma
77-MÜRSELAT SURESİ MEALİ
2249 Okunma
78-NEBE SURESİ MEALİ
2756 Okunma
79-NAZİAT SURESİ MEALİ
2466 Okunma
80-ABESE SURESİ MEALİ
2727 Okunma
81-TEKVİR SURESİ MEALİ
2515 Okunma
82-İNFİTAR SURESİ MEALİ
2504 Okunma
83-MUTAFFİFİN SURESİ MEALİ
2856 Okunma
84-İNŞİKAK SURESİ MEALİ
2298 Okunma
85-BÜRUC SURESİ MEALİ
1908 Okunma
86-TARIK SURESİ MEALİ
2290 Okunma
87-A'LA SURESİ MEALİ
2560 Okunma
88-ĞAŞİYE SURESİ MEALİ
2521 Okunma
89-FECR SURESİ MEALİ
2485 Okunma
90-BELED SURESİ MEALİ
2205 Okunma
91-ŞEMS SURESİ MEALİ
2781 Okunma
92-LEYL SURESİ MEALİ
2701 Okunma
93-DUHA SURESİ MEALİ
2410 Okunma
94-İNŞİRAH SURESİ MEALİ
2514 Okunma
95-TİN SURESİ MEALİ
2785 Okunma
96-A'LAK SURESİ MEALİ
3063 Okunma
97-KADR SURESİ MEALİ
3192 Okunma
98-BEYYİNE SURESİ MEALİ
2501 Okunma
99-ZİLZAL SURES MEAL TEFSİRYOK teberrük
1656 Okunma
100-adiyat suresi meali
2228 Okunma
101-karia suresi meali
3051 Okunma
102-TEKASÜR SURESİ MEALİ
2990 Okunma
103-ASR SURESİ MEALİ
2156 Okunma
104-HÜMEZE SURESİ MEALİ
3050 Okunma
105-FİL SURESİ MEALİ
4225 Okunma
106-KUREYŞ SURESİ MEALİ
2311 Okunma
107-MAUN SURESİ MEALİ
2523 Okunma
108-KEVSER SURESİ MEALİ
3725 Okunma
109-KAFİRUN SURESİ MEALİ
2581 Okunma
110-NASR SURESİ MEALİ
3083 Okunma
111-TEBBET SURESİ MEALİ
3691 Okunma
112-İHLAS SURESİ MEALİ
2953 Okunma
113-FELAK SURESİ MEALİ
2149 Okunma
114-NAS SURESİ MEALİ
2466 Okunma
115-KURAN KÖK HARFLER LÜGATI-LATİN HARFLERİYLE
34705 Okunma