AKEVLER KUR'AN MEÂLİ
1-FATİHA SURESİ-1-
5898 Okunma
2-bakara suresi-meal yok-tefsirden çıkıyor
3479 Okunma
3-ali imran-meal yok-tefsirden çıkacak
1767 Okunma
4-nisa suresi-meal yok-tefsirden çıkacak
2757 Okunma
5-maide suresi-meal yok-tefsirden çıkacak
2204 Okunma
6-enam suresi-meal yok-tefsir yok-123teberrük
2520 Okunma
7-araf suresi-meal yok-tefsirden çıkacak
1811 Okunma
8-ENFAL SURESİ-MEAL YOK-TEFSİRDEN ÇIKACAK
1804 Okunma
9-TEVBE SURESİ-MEAL YOK-TEFSİR YOK- TEBERRÜK
2192 Okunma
10-YUNUS SURESİ-MEAL YOK-TEFSİR YOK-TEBERRÜK
1752 Okunma
11-HUD SURESİ-MEAL YOK-TEFSİR YOK-TEBERRÜK
1975 Okunma
12-YUSUF SURESİ-MEAL YOK-TEFSİRDEN ÇIKACAK
2060 Okunma
13-rad suresi meali
2144 Okunma
14-İBRAHİM SURESİ MEALİ
1923 Okunma
15-hicr suresi meali
2258 Okunma
16-nahl suresi meali
2875 Okunma
17-İSRA SURESİ MEALİ
2858 Okunma
18-KEHF SURESİ MEALİ
2900 Okunma
19-meryem suresi- meal yok-tefsir yok-teberrük
1907 Okunma
20-taha suresi meali
2975 Okunma
21-ENBİYA SURESİ MEALİ
2823 Okunma
22-hacc suresi meali
2358 Okunma
23-MÜ'MİN'UN SURESİ MEALİ
2390 Okunma
24-nur suresi meali
2735 Okunma
25-furkan suresi meali
2261 Okunma
26-ŞUARA SURESİ MEALİ
2666 Okunma
27-neml suresi meali
2935 Okunma
28-kasas suresi meali
2320 Okunma
29-ankebut suresi meali
2417 Okunma
30-rum suresi meali
2142 Okunma
31-LOKMAN SURESİ MEALİ
2233 Okunma
32-SECDE SURESİ MEALİ
1911 Okunma
33-AHZAB SURESİ MEALİ
2246 Okunma
34-SEBE SURESİ MEALİ
2561 Okunma
35-FATIR SURESİ MEALİ
2331 Okunma
36-YASİN SURESİ MEALİ
3279 Okunma
37-SAFFAT SURESİ MEALİ
3205 Okunma
38-SAD SURESİ MEALİ
2593 Okunma
39-ZÜMER SURESİ meal tefsir yok TEBERRÜK
2970 Okunma
40-MÜ'MİN SURESİ MEAL TEFSİR YOK teberrük
2634 Okunma
41-fussilet suresi meali
2264 Okunma
42-şura suresi meali
1937 Okunma
43-zuhruf suresi meali
2452 Okunma
44-DUHAN SURESİ MEALİ
2430 Okunma
45-CASİYE SURESİ MEALİ
1773 Okunma
46-AHKAF SURESİ MEALİ
2191 Okunma
47-MUHAMMED SURESİ MEALİ
2190 Okunma
48-FETİH SURESİ MEALİ
2289 Okunma
49-HUCURAT SURESİ MEALİ
2389 Okunma
50-KAF SURESİ MEALİ
2611 Okunma
51-ZARİYAT SURESİ MEALİ
2605 Okunma
52-TUR SURESİ TEFSİR MEAL YOK teberrük
1892 Okunma
53-necm suresi tefsir ve meal yok teberrük
1884 Okunma
54-KAMER SURESİ TEFSİ MEAL YOK teberrük
2488 Okunma
55-RAHMAN SURESİ MEALİ
3118 Okunma
56-VAKIA SURESİ MEALİ
3095 Okunma
57-HADİD SURESİ MEALİ
2394 Okunma
58-MÜCADELE SURESİ MEALİ
2146 Okunma
59-HAŞR SURESİ MEALİ
2159 Okunma
60-MÜMTEHİNE SURESİ MEALİ
1862 Okunma
61-SAF SURESİ MEALİ
2003 Okunma
62-CUMA SURESİ MEALİ
2243 Okunma
63-MÜNAFİKUN SURESİ MEALİ
1984 Okunma
64-TEGABUN SURESİ MEALİ
2013 Okunma
65-TALAK SURESİ MEALİ
2089 Okunma
66-TAHRİM SURESİ MEALİ
2168 Okunma
67-MÜLK SURESİ MEALİ
2660 Okunma
68-KALEM suresi MEALi
2765 Okunma
69-HAKKA SURESİ MEALİ
2347 Okunma
70-MEARİC SURESİ MEALİ
2354 Okunma
71-NUH SURESİ MEALİ
2226 Okunma
72-CİN SURESİ MEALİ
2859 Okunma
73-MÜZZEMMİL SURESİ MEALİ
3091 Okunma
74-MÜDDESSİR SURESİ MEALİ
3136 Okunma
75-KIYAMET SURESİ MEALİ
2432 Okunma
76-İNSAN SURESİ MEALİ
2895 Okunma
77-MÜRSELAT SURESİ MEALİ
2129 Okunma
78-NEBE SURESİ MEALİ
2604 Okunma
79-NAZİAT SURESİ MEALİ
2334 Okunma
80-ABESE SURESİ MEALİ
2597 Okunma
81-TEKVİR SURESİ MEALİ
2382 Okunma
82-İNFİTAR SURESİ MEALİ
2392 Okunma
83-MUTAFFİFİN SURESİ MEALİ
2748 Okunma
84-İNŞİKAK SURESİ MEALİ
2170 Okunma
85-BÜRUC SURESİ MEALİ
1808 Okunma
86-TARIK SURESİ MEALİ
2180 Okunma
87-A'LA SURESİ MEALİ
2440 Okunma
88-ĞAŞİYE SURESİ MEALİ
2303 Okunma
89-FECR SURESİ MEALİ
2345 Okunma
90-BELED SURESİ MEALİ
2091 Okunma
91-ŞEMS SURESİ MEALİ
2631 Okunma
92-LEYL SURESİ MEALİ
2571 Okunma
93-DUHA SURESİ MEALİ
2229 Okunma
94-İNŞİRAH SURESİ MEALİ
2370 Okunma
95-TİN SURESİ MEALİ
2663 Okunma
96-A'LAK SURESİ MEALİ
2879 Okunma
97-KADR SURESİ MEALİ
3086 Okunma
98-BEYYİNE SURESİ MEALİ
2367 Okunma
99-ZİLZAL SURES MEAL TEFSİRYOK teberrük
1569 Okunma
100-adiyat suresi meali
2107 Okunma
101-karia suresi meali
2939 Okunma
102-TEKASÜR SURESİ MEALİ
2856 Okunma
103-ASR SURESİ MEALİ
2038 Okunma
104-HÜMEZE SURESİ MEALİ
2916 Okunma
105-FİL SURESİ MEALİ
4098 Okunma
106-KUREYŞ SURESİ MEALİ
2170 Okunma
107-MAUN SURESİ MEALİ
2398 Okunma
108-KEVSER SURESİ MEALİ
3523 Okunma
109-KAFİRUN SURESİ MEALİ
2456 Okunma
110-NASR SURESİ MEALİ
2943 Okunma
111-TEBBET SURESİ MEALİ
3534 Okunma
112-İHLAS SURESİ MEALİ
2867 Okunma
113-FELAK SURESİ MEALİ
2041 Okunma
114-NAS SURESİ MEALİ
2362 Okunma
115-KURAN KÖK HARFLER LÜGATI-LATİN HARFLERİYLE
33435 Okunma