AKEVLER KUR'AN MEÂLİ
1-FATİHA SURESİ-1-
5384 Okunma
2-bakara suresi-meal yok-tefsirden çıkıyor
2798 Okunma
3-ali imran-meal yok-tefsirden çıkacak
1455 Okunma
4-nisa suresi-meal yok-tefsirden çıkacak
2406 Okunma
5-maide suresi-meal yok-tefsirden çıkacak
1824 Okunma
6-enam suresi-meal yok-tefsir yok-123teberrük
2106 Okunma
7-araf suresi-meal yok-tefsirden çıkacak
1481 Okunma
8-ENFAL SURESİ-MEAL YOK-TEFSİRDEN ÇIKACAK
1446 Okunma
9-TEVBE SURESİ-MEAL YOK-TEFSİR YOK- TEBERRÜK
1843 Okunma
10-YUNUS SURESİ-MEAL YOK-TEFSİR YOK-TEBERRÜK
1432 Okunma
11-HUD SURESİ-MEAL YOK-TEFSİR YOK-TEBERRÜK
1635 Okunma
12-YUSUF SURESİ-MEAL YOK-TEFSİRDEN ÇIKACAK
1654 Okunma
13-rad suresi meali
1732 Okunma
14-İBRAHİM SURESİ MEALİ
1606 Okunma
15-hicr suresi meali
1853 Okunma
16-nahl suresi meali
2416 Okunma
17-İSRA SURESİ MEALİ
2385 Okunma
18-KEHF SURESİ MEALİ
2436 Okunma
19-meryem suresi- meal yok-tefsir yok-teberrük
1598 Okunma
20-taha suresi meali
2513 Okunma
21-ENBİYA SURESİ MEALİ
2406 Okunma
22-hacc suresi meali
1939 Okunma
23-MÜ'MİN'UN SURESİ MEALİ
2041 Okunma
24-nur suresi meali
2342 Okunma
25-furkan suresi meali
1907 Okunma
26-ŞUARA SURESİ MEALİ
2262 Okunma
27-neml suresi meali
2470 Okunma
28-kasas suresi meali
1852 Okunma
29-ankebut suresi meali
1961 Okunma
30-rum suresi meali
1733 Okunma
31-LOKMAN SURESİ MEALİ
1831 Okunma
32-SECDE SURESİ MEALİ
1607 Okunma
33-AHZAB SURESİ MEALİ
1880 Okunma
34-SEBE SURESİ MEALİ
2071 Okunma
35-FATIR SURESİ MEALİ
1860 Okunma
36-YASİN SURESİ MEALİ
2609 Okunma
37-SAFFAT SURESİ MEALİ
2617 Okunma
38-SAD SURESİ MEALİ
2087 Okunma
39-ZÜMER SURESİ meal tefsir yok TEBERRÜK
2608 Okunma
40-MÜ'MİN SURESİ MEAL TEFSİR YOK teberrük
2047 Okunma
41-fussilet suresi meali
1858 Okunma
42-şura suresi meali
1591 Okunma
43-zuhruf suresi meali
2022 Okunma
44-DUHAN SURESİ MEALİ
2067 Okunma
45-CASİYE SURESİ MEALİ
1455 Okunma
46-AHKAF SURESİ MEALİ
1797 Okunma
47-MUHAMMED SURESİ MEALİ
1876 Okunma
48-FETİH SURESİ MEALİ
1902 Okunma
49-HUCURAT SURESİ MEALİ
1948 Okunma
50-KAF SURESİ MEALİ
2083 Okunma
51-ZARİYAT SURESİ MEALİ
2178 Okunma
52-TUR SURESİ TEFSİR MEAL YOK teberrük
1543 Okunma
53-necm suresi tefsir ve meal yok teberrük
1586 Okunma
54-KAMER SURESİ TEFSİ MEAL YOK teberrük
2139 Okunma
55-RAHMAN SURESİ MEALİ
2335 Okunma
56-VAKIA SURESİ MEALİ
2447 Okunma
57-HADİD SURESİ MEALİ
1988 Okunma
58-MÜCADELE SURESİ MEALİ
1752 Okunma
59-HAŞR SURESİ MEALİ
1778 Okunma
60-MÜMTEHİNE SURESİ MEALİ
1521 Okunma
61-SAF SURESİ MEALİ
1619 Okunma
62-CUMA SURESİ MEALİ
1890 Okunma
63-MÜNAFİKUN SURESİ MEALİ
1712 Okunma
64-TEGABUN SURESİ MEALİ
1649 Okunma
65-TALAK SURESİ MEALİ
1704 Okunma
66-TAHRİM SURESİ MEALİ
1791 Okunma
67-MÜLK SURESİ MEALİ
2065 Okunma
68-KALEM suresi MEALi
2290 Okunma
69-HAKKA SURESİ MEALİ
1995 Okunma
70-MEARİC SURESİ MEALİ
2057 Okunma
71-NUH SURESİ MEALİ
1850 Okunma
72-CİN SURESİ MEALİ
2386 Okunma
73-MÜZZEMMİL SURESİ MEALİ
2694 Okunma
74-MÜDDESSİR SURESİ MEALİ
2717 Okunma
75-KIYAMET SURESİ MEALİ
1991 Okunma
76-İNSAN SURESİ MEALİ
2386 Okunma
77-MÜRSELAT SURESİ MEALİ
1745 Okunma
78-NEBE SURESİ MEALİ
2152 Okunma
79-NAZİAT SURESİ MEALİ
1944 Okunma
80-ABESE SURESİ MEALİ
2069 Okunma
81-TEKVİR SURESİ MEALİ
2028 Okunma
82-İNFİTAR SURESİ MEALİ
2007 Okunma
83-MUTAFFİFİN SURESİ MEALİ
2410 Okunma
84-İNŞİKAK SURESİ MEALİ
1745 Okunma
85-BÜRUC SURESİ MEALİ
1485 Okunma
86-TARIK SURESİ MEALİ
1847 Okunma
87-A'LA SURESİ MEALİ
1949 Okunma
88-ĞAŞİYE SURESİ MEALİ
1743 Okunma
89-FECR SURESİ MEALİ
1917 Okunma
90-BELED SURESİ MEALİ
1712 Okunma
91-ŞEMS SURESİ MEALİ
2132 Okunma
92-LEYL SURESİ MEALİ
2059 Okunma
93-DUHA SURESİ MEALİ
1793 Okunma
94-İNŞİRAH SURESİ MEALİ
1964 Okunma
95-TİN SURESİ MEALİ
2196 Okunma
96-A'LAK SURESİ MEALİ
2306 Okunma
97-KADR SURESİ MEALİ
2668 Okunma
98-BEYYİNE SURESİ MEALİ
1968 Okunma
99-ZİLZAL SURES MEAL TEFSİRYOK teberrük
1253 Okunma
100-adiyat suresi meali
1728 Okunma
101-karia suresi meali
2551 Okunma
102-TEKASÜR SURESİ MEALİ
2256 Okunma
103-ASR SURESİ MEALİ
1624 Okunma
104-HÜMEZE SURESİ MEALİ
2494 Okunma
105-FİL SURESİ MEALİ
3672 Okunma
106-KUREYŞ SURESİ MEALİ
1793 Okunma
107-MAUN SURESİ MEALİ
1927 Okunma
108-KEVSER SURESİ MEALİ
2872 Okunma
109-KAFİRUN SURESİ MEALİ
2013 Okunma
110-NASR SURESİ MEALİ
2439 Okunma
111-TEBBET SURESİ MEALİ
2661 Okunma
112-İHLAS SURESİ MEALİ
2503 Okunma
113-FELAK SURESİ MEALİ
1579 Okunma
114-NAS SURESİ MEALİ
1969 Okunma
115-KURAN KÖK HARFLER LÜGATI-LATİN HARFLERİYLE
27889 Okunma