AKEVLER KUR'AN MEÂLİ
1-FATİHA SURESİ-1-
5640 Okunma
2-bakara suresi-meal yok-tefsirden çıkıyor
3176 Okunma
3-ali imran-meal yok-tefsirden çıkacak
1605 Okunma
4-nisa suresi-meal yok-tefsirden çıkacak
2587 Okunma
5-maide suresi-meal yok-tefsirden çıkacak
2021 Okunma
6-enam suresi-meal yok-tefsir yok-123teberrük
2307 Okunma
7-araf suresi-meal yok-tefsirden çıkacak
1628 Okunma
8-ENFAL SURESİ-MEAL YOK-TEFSİRDEN ÇIKACAK
1619 Okunma
9-TEVBE SURESİ-MEAL YOK-TEFSİR YOK- TEBERRÜK
2015 Okunma
10-YUNUS SURESİ-MEAL YOK-TEFSİR YOK-TEBERRÜK
1581 Okunma
11-HUD SURESİ-MEAL YOK-TEFSİR YOK-TEBERRÜK
1798 Okunma
12-YUSUF SURESİ-MEAL YOK-TEFSİRDEN ÇIKACAK
1868 Okunma
13-rad suresi meali
1937 Okunma
14-İBRAHİM SURESİ MEALİ
1769 Okunma
15-hicr suresi meali
2060 Okunma
16-nahl suresi meali
2653 Okunma
17-İSRA SURESİ MEALİ
2631 Okunma
18-KEHF SURESİ MEALİ
2658 Okunma
19-meryem suresi- meal yok-tefsir yok-teberrük
1741 Okunma
20-taha suresi meali
2725 Okunma
21-ENBİYA SURESİ MEALİ
2605 Okunma
22-hacc suresi meali
2180 Okunma
23-MÜ'MİN'UN SURESİ MEALİ
2206 Okunma
24-nur suresi meali
2560 Okunma
25-furkan suresi meali
2078 Okunma
26-ŞUARA SURESİ MEALİ
2459 Okunma
27-neml suresi meali
2726 Okunma
28-kasas suresi meali
2086 Okunma
29-ankebut suresi meali
2207 Okunma
30-rum suresi meali
1950 Okunma
31-LOKMAN SURESİ MEALİ
2021 Okunma
32-SECDE SURESİ MEALİ
1757 Okunma
33-AHZAB SURESİ MEALİ
2063 Okunma
34-SEBE SURESİ MEALİ
2362 Okunma
35-FATIR SURESİ MEALİ
2111 Okunma
36-YASİN SURESİ MEALİ
3015 Okunma
37-SAFFAT SURESİ MEALİ
2986 Okunma
38-SAD SURESİ MEALİ
2383 Okunma
39-ZÜMER SURESİ meal tefsir yok TEBERRÜK
2794 Okunma
40-MÜ'MİN SURESİ MEAL TEFSİR YOK teberrük
2445 Okunma
41-fussilet suresi meali
2062 Okunma
42-şura suresi meali
1757 Okunma
43-zuhruf suresi meali
2257 Okunma
44-DUHAN SURESİ MEALİ
2232 Okunma
45-CASİYE SURESİ MEALİ
1610 Okunma
46-AHKAF SURESİ MEALİ
1982 Okunma
47-MUHAMMED SURESİ MEALİ
2033 Okunma
48-FETİH SURESİ MEALİ
2108 Okunma
49-HUCURAT SURESİ MEALİ
2187 Okunma
50-KAF SURESİ MEALİ
2368 Okunma
51-ZARİYAT SURESİ MEALİ
2425 Okunma
52-TUR SURESİ TEFSİR MEAL YOK teberrük
1710 Okunma
53-necm suresi tefsir ve meal yok teberrük
1742 Okunma
54-KAMER SURESİ TEFSİ MEAL YOK teberrük
2301 Okunma
55-RAHMAN SURESİ MEALİ
2782 Okunma
56-VAKIA SURESİ MEALİ
2857 Okunma
57-HADİD SURESİ MEALİ
2220 Okunma
58-MÜCADELE SURESİ MEALİ
1987 Okunma
59-HAŞR SURESİ MEALİ
1980 Okunma
60-MÜMTEHİNE SURESİ MEALİ
1720 Okunma
61-SAF SURESİ MEALİ
1782 Okunma
62-CUMA SURESİ MEALİ
2033 Okunma
63-MÜNAFİKUN SURESİ MEALİ
1848 Okunma
64-TEGABUN SURESİ MEALİ
1850 Okunma
65-TALAK SURESİ MEALİ
1924 Okunma
66-TAHRİM SURESİ MEALİ
1979 Okunma
67-MÜLK SURESİ MEALİ
2450 Okunma
68-KALEM suresi MEALi
2544 Okunma
69-HAKKA SURESİ MEALİ
2181 Okunma
70-MEARİC SURESİ MEALİ
2202 Okunma
71-NUH SURESİ MEALİ
2038 Okunma
72-CİN SURESİ MEALİ
2691 Okunma
73-MÜZZEMMİL SURESİ MEALİ
2885 Okunma
74-MÜDDESSİR SURESİ MEALİ
2942 Okunma
75-KIYAMET SURESİ MEALİ
2233 Okunma
76-İNSAN SURESİ MEALİ
2633 Okunma
77-MÜRSELAT SURESİ MEALİ
1934 Okunma
78-NEBE SURESİ MEALİ
2399 Okunma
79-NAZİAT SURESİ MEALİ
2151 Okunma
80-ABESE SURESİ MEALİ
2369 Okunma
81-TEKVİR SURESİ MEALİ
2200 Okunma
82-İNFİTAR SURESİ MEALİ
2205 Okunma
83-MUTAFFİFİN SURESİ MEALİ
2582 Okunma
84-İNŞİKAK SURESİ MEALİ
1969 Okunma
85-BÜRUC SURESİ MEALİ
1655 Okunma
86-TARIK SURESİ MEALİ
2024 Okunma
87-A'LA SURESİ MEALİ
2237 Okunma
88-ĞAŞİYE SURESİ MEALİ
1975 Okunma
89-FECR SURESİ MEALİ
2120 Okunma
90-BELED SURESİ MEALİ
1920 Okunma
91-ŞEMS SURESİ MEALİ
2424 Okunma
92-LEYL SURESİ MEALİ
2343 Okunma
93-DUHA SURESİ MEALİ
1998 Okunma
94-İNŞİRAH SURESİ MEALİ
2142 Okunma
95-TİN SURESİ MEALİ
2483 Okunma
96-A'LAK SURESİ MEALİ
2609 Okunma
97-KADR SURESİ MEALİ
2922 Okunma
98-BEYYİNE SURESİ MEALİ
2186 Okunma
99-ZİLZAL SURES MEAL TEFSİRYOK teberrük
1418 Okunma
100-adiyat suresi meali
1899 Okunma
101-karia suresi meali
2780 Okunma
102-TEKASÜR SURESİ MEALİ
2609 Okunma
103-ASR SURESİ MEALİ
1842 Okunma
104-HÜMEZE SURESİ MEALİ
2720 Okunma
105-FİL SURESİ MEALİ
3873 Okunma
106-KUREYŞ SURESİ MEALİ
1953 Okunma
107-MAUN SURESİ MEALİ
2167 Okunma
108-KEVSER SURESİ MEALİ
3244 Okunma
109-KAFİRUN SURESİ MEALİ
2232 Okunma
110-NASR SURESİ MEALİ
2709 Okunma
111-TEBBET SURESİ MEALİ
3236 Okunma
112-İHLAS SURESİ MEALİ
2684 Okunma
113-FELAK SURESİ MEALİ
1806 Okunma
114-NAS SURESİ MEALİ
2152 Okunma
115-KURAN KÖK HARFLER LÜGATI-LATİN HARFLERİYLE
30825 Okunma