Hüseyin Kayahan
HURUF-U MUKATTAA
17.02.2018
2873 Okunma, 2 Yorum

SINAMALAR

Dil/4

HURUF-U MUKATTA ve KISALTMALAR

15.02.2018

İnsanlar binlerce yıldır konuşuyor ve yazıyorlar.

Dili kullanmada mahir olanlarımız, sözlü ve yazılı olarak türlü türlü eserler de veriyoruz.

Kuran’ın belagati, fesahati, icazı, vs her türlü sanatı hakkında çok araştırma da vardır.

Şimdi basit bir soru soralım:

İnsanların kullandığı ama Kuran’da bulunmayan “bir dil kullanma şekli” var mıdır?

Yani, öyle bir ses/harf, öyle bir hece, öyle bir kelime, öyle bir cümle ve öyle bir yazma şekli var mıdır ki, Allah onu kullanmamış olsun? İnsanlar Allah’ın bilmediği bir ses ya da yazı sanatı bulmuşlar mıdır?

Kuran’ı Allah yazmadı, o okumaz da. O her şeyden münezzehtir ne bizim gibi yazı yazar, ne de bizim gibi ağzıyla söyler.

Bugün, elimizde onun inzal ettiği, ezberlenen, okunan ve yazılı bir kitap var. Arapçanın en gelişmiş lehçesi olan Kureyş Arapçası ile yazılmıştır.

Kuran’ı binlerce kişi, önce ezberledi, yüzlerce kişi basit nesneler üzerine yazdı, sonra da onlarca kişi ittifak ederek bir kitap haline getirdiler. Sadece tamamlanması ve ezberlenmesi 23 yılda tamamlandı. Bir sıralamaya göre de inmedi. Bazen herhangi bir surenin bir ayeti; bazen kısa bir sure şeklinde, çok uzun bir zamanda inzal oldu.

Tekbir kişinin ya da küçük bir grubun sahiplenmemesi için herkes tarafından ezberlendi, imkânı olanlarca deri ve kemiklere yazıldı, sonra da tam bir ittifakla kolektif bir eser meydana geldi. Hiçbir değişikliğe uğramadan da kıyamete değin elimizde olacaktır.

BİLDİKLERİMİZ

SESLER/harfler

Biliyoruz ki, Kuran’da her türlü ses/harf ahengi vardır. Harflerin dönüşmesi, düşmesi, kaynaştırma harf ve harekelerin eklenmesi, değişmesi, vs. hepsine ait kullanımlar mevcuttur.

SÖZCÜKLER/kelimeler

Cümlede kullanılan öğelerde; özne, nesne, yüklem, dolaylı ve dolaysız tümleç, tamlamalar, sıfat, zarf, yabancı kelimeler gibi her türlü kelime kullanılmıştır. Kuran’da kullanılmayan bir cümle öğesi yoktur. Sayılar, sıra sayılar, tam sayılar, kesir sayılar, hep vardır.

Ara soru: Kuran’da gerçek sayılar vardır ama sanal/imajiner sayı (i)  örneği var mıdır?

TÜMCELER/cümleler

Anlatımda kullanılan her türlü düz, devrik, kırık cümle, cümlecikler, soru, olumsuz, vb. insanoğlunun kullandığı tüm formlar Kuran’da kullanılmıştır. Basit cümleler, şifreli cümleler, hukuki edebi, ilmi cümleler, tek heceli cümleler, bir sayfalık cümleler, vs her çeşit cümleyi kullanmıştır.

SANATLAR/beceriler

Şairler ve yazarların kullandığı ama Kuran’da geçmeyen edebi bir sanata rastlanmamıştır.

Teşbih, cinas, mecaz, kinaye, mübalağa, aşağılama, acındırma, tehdit, yalvarma, gibi aklınıza gelen her türlü dil becerini rahatlıkla bulabilirsiniz.

ESERLER/yazılar

Nesir, şiirin her türlüsü, öykü, hikaye, roman, hukuki, ilmi metin, mektup, tarih, konuşmalar, özet, vb her türlü yazı örneği verilmiştir.

Bu kısacık izahlardan sonra en baştaki soruya tekrar dönelim.

HURUF-U MUKATTA/kısaltmalar

Bütün dillerde, herkesçe kolayca anlaşılan ve yadırganmayan kısaltmalar kullanılır. Yukarıdaki satırlarda gördüğünüz vs, vb, bunlardandır.

Çok bilinen ama hiç dikkat etmediğimiz şu kullanımlar da vardır:

TBMM: Türkiye Büyük Millet Meclisi

İTÜ: İstanbul Teknik Üniversitesi

ODTÜ: Ortadoğu Teknik Üniversitesi

MKE: Makine Kimya Enstitüsü

TÜBİTAK: Türkiye Bilim Teknik ve Araştırma Merkezi

ABD: Amerika Birleşik Devletleri

AB: Avrupa Birliği

Bu kısaltmalar her dilde vardır ve çok da kullanışlıdır.

Kuran’da sure başlarında kullanılan ve huruf-u mukattaa olarak adlandırılan harflerin böyle kısaltmalar olduğunu düşünüyorum. Fakat bunların hangi kurumları ifade ettiğini henüz bilmiyorum. Bu kabulüm doğru ise, insanların yaygın olarak kullandığı kısaltmalar Kuran’da da var demektir. İnsanlar Allah’tan daha becerikli olamayacaklarına göre Allah bu kullanıma da böyle örnekler vermiştir.

Katkılarınızı beklerim.

Saygılarımla.

H Kayahan

 


YorumcuYorum
Hüseyin Kayahan
21.02.2018
12:38

Katkılar için teşekkür ediyorum.

Sizin çalışmalarınız önemli, daha önemli olan ise, dile olan yakınlığınız ve üzerinde yürümeye başladığınız yol, yani yöntem.

Ortak çalışma, ortak bir çevrimde bulunma verimi arttırmaktadır.

Yüz yüze olma, sesli olarak aktarmada kuşkusuz verim daha yüksektir. Ne yazık ki, uzak yerlerdeyiz.

Bir de yazarken çok fazla zaman harcanmakta ama düşünceler de kayıtlara geçmektedir. İbrahim peygamberin kullanımıyla "sıdkın lisanı" haline gelmektedir.

Bilvesile selamlar.

Hüseyin Kayahan
21.02.2018
13:02

"Kad" İngilizcede de vardır.

"had somthing done" kalıbındaki "had" Arapça'daki "kad" fonksiyonunu yerine getirir.

"K/Q" sesi, "H" sesine;

"d" (yumuşak t) ve "t" (sert d) sesinin de kolaylıkla birbirine dönüştüğünü biliyoruz. Demek ki, bu çalışmalarla Semitik diller ile Hint-Avrupa dillerinin ortak geçmişi bulunabilir.

Sizin tespitlerinizle de Ural-Altay dil grubunun bunlarla ortak geçmişi yakalanır.

Böylece her dilde ortak olan kullanımlar bizi, ortak atamız olan Adem'in diline götürür.

En eski olanlar müşahhas isimler, görece yakın olanlar ise fiiller ve soyut kavramlar olur diye düşünüyorum.

Saygılarımla.

Çok Yorumlanan Makaleler
Hüseyin Kayahan
RUH, NEFİS ve DİĞERLERİ
4.05.2012 12419 Okunma
58 Yorum 13.05.2012 06:56
Hüseyin Kayahan
ALLAH'I TANIMAK
27.07.2012 9347 Okunma
32 Yorum 15.08.2012 10:48
Hüseyin Kayahan
ALLAH'I TANIMAK-2, TANRININ AÇMAZI
2.08.2012 8227 Okunma
25 Yorum 06.08.2012 22:06
Hüseyin Kayahan
GECİKMİŞ YORUMLAR: SALSAL VE TUFAN HK.
13.10.2013 9948 Okunma
22 Yorum 18.10.2013 15:10
Hüseyin Kayahan
ORUÇ ve RAMAZAN
29.06.2014 6911 Okunma
19 Yorum 20.07.2014 07:59
Hüseyin Kayahan
MÜTEŞEBBİSE DAİR / GELECEĞİN MÜTEŞEBBİSİ
21.02.2013 12940 Okunma
13 Yorum 18.03.2013 21:10
Hüseyin Kayahan
ASLAN OĞLUM ve METOD
11.04.2012 4574 Okunma
13 Yorum 13.04.2012 17:42
Hüseyin Kayahan
YENİ BİR PAVLUS ARANIYOR
25.04.2012 4353 Okunma
13 Yorum 04.05.2012 18:47
Hüseyin Kayahan
HARUT ve MARUT, FİRİDİN ve RASYONALİZM
25.03.2012 8145 Okunma
11 Yorum 27.03.2012 08:38
Hüseyin Kayahan
FECR / ALACAKARANLIK ve GÜNEŞ TAYFI
16.07.2015 10706 Okunma
11 Yorum 28.07.2015 00:04
Hüseyin Kayahan
KELİME, MUTASYON; TURAB VE TOPRAK
29.04.2012 5018 Okunma
10 Yorum 01.05.2012 11:38
Hüseyin Kayahan
ÖZGÜRLÜKÇÜLÜK NASIL ANLAŞILIR?
27.03.2012 4359 Okunma
9 Yorum 29.03.2012 17:53
Hüseyin Kayahan
NUH TUFANI (kısa bir özet)
4.10.2013 10603 Okunma
9 Yorum 18.10.2013 14:55
Hüseyin Kayahan
İZLENİMLER-2
25.09.2013 4607 Okunma
8 Yorum 28.09.2013 07:31
Hüseyin Kayahan
ÜSTAD KARAGÜLLEYE AÇIK ARZIMDIR
25.06.2013 4627 Okunma
8 Yorum 02.11.2013 05:43
Hüseyin Kayahan
İLK (ve TEK) SOSYAL/KOLEKTİF KİTAP: KUR’AN
12.06.2016 5551 Okunma
8 Yorum 15.06.2016 23:36
Hüseyin Kayahan
RUH-ÜL KUDÜS
15.05.2012 5510 Okunma
8 Yorum 17.05.2012 00:58
Hüseyin Kayahan
KRAL ÇIPLAK (MI?)
28.01.2013 4427 Okunma
7 Yorum 07.02.2013 17:00
Hüseyin Kayahan
ALLAH ve DEVLET
13.07.2014 4887 Okunma
7 Yorum 09.08.2014 20:59
Hüseyin Kayahan
HUKUK ve TAŞKINLIK; MUSA ve HIZIR
7.05.2014 5333 Okunma
7 Yorum 12.05.2014 20:13
Hüseyin Kayahan
FIKIH ve KELAM
30.10.2016 6388 Okunma
7 Yorum 18.11.2016 04:58
Hüseyin Kayahan
ÂDEM'İN DİLİ
27.07.2020 1310 Okunma
6 Yorum 30.07.2020 09:04
Hüseyin Kayahan
SOSYOLOJİK KURAN MEALİNE BAŞLARKEN-2
31.07.2013 5238 Okunma
6 Yorum 03.03.2018 15:53
Hüseyin Kayahan
DİLİN CİLVELERİ
27.03.2012 3283 Okunma
6 Yorum 29.03.2012 17:18
Hüseyin Kayahan
YORUMSUZ ve BİR SEZİ ve BİR SORU
17.04.2012 4136 Okunma
5 Yorum 19.06.2012 11:35
Hüseyin Kayahan
KÖLELİK-1
10.03.2013 4903 Okunma
5 Yorum 14.03.2013 19:54
Hüseyin Kayahan
SÖYLEMEK ve YAPMAK
15.11.2013 7656 Okunma
5 Yorum 22.11.2013 21:08
Hüseyin Kayahan
BAŞKANLIK, YARI BAŞKANLIK YA DA...
27.08.2014 4784 Okunma
5 Yorum 01.09.2014 08:02
Hüseyin Kayahan
SESSİZ ve SESLİ NAMAZLAR
13.11.2016 6623 Okunma
5 Yorum 01.08.2017 18:04
Hüseyin Kayahan
HACCIN ZAMANI
23.08.2015 5942 Okunma
4 Yorum 23.08.2015 22:10
Hüseyin Kayahan
DİYET TAŞI
30.01.2016 4974 Okunma
4 Yorum 16.02.2016 18:06
Hüseyin Kayahan
SALGINLAR ve PROJEKSİYONLAR
14.04.2020 1654 Okunma
4 Yorum 14.04.2020 16:25
Hüseyin Kayahan
FATİHA ve YENİ KOMÜNİZM
4.09.2014 5236 Okunma
4 Yorum 24.09.2014 08:17
Hüseyin Kayahan
PARALELE DAİR
18.03.2014 4951 Okunma
4 Yorum 19.03.2014 13:13
Hüseyin Kayahan
BAŞBAKANA AÇIK MEKTUP
6.06.2013 5191 Okunma
4 Yorum 09.06.2013 18:33
Hüseyin Kayahan
BAŞBAKANA AÇIK MEKTUP-2
10.06.2013 4973 Okunma
4 Yorum 25.06.2013 14:51
Hüseyin Kayahan
Suç, Ceza ve Cehennem
21.05.2011 3261 Okunma
4 Yorum 22.05.2011 20:39
Hüseyin Kayahan
YARATILIŞ-DİRİLİŞ ve FELSEFE
6.07.2012 4369 Okunma
4 Yorum 07.07.2012 15:08
Hüseyin Kayahan
KURAN'I TANIMAK-2, MUCİZELER
29.10.2012 4662 Okunma
3 Yorum 30.10.2012 07:15
Hüseyin Kayahan
KURAN'I TANIMAK-1, KURAN'IN MÜŞKÜLLERİ
7.08.2012 4349 Okunma
3 Yorum 09.08.2012 16:49
Hüseyin Kayahan
EVREN ve NOKTA
23.04.2012 3236 Okunma
3 Yorum 29.04.2012 18:11
Hüseyin Kayahan
MUSA, FETASI ve BULUŞMA YERİ
30.03.2012 3186 Okunma
3 Yorum 08.04.2012 18:07
Hüseyin Kayahan
BELKİ DE İSTİHBARAT ZAAFI YOKTU.!?
24.07.2016 5390 Okunma
3 Yorum 26.07.2016 21:04
Hüseyin Kayahan
İSLAM EKONOMİ SİSTEM,-ZEKAT BANKASI
12.09.2014 7026 Okunma
3 Yorum 14.09.2014 22:42
Hüseyin Kayahan
ISTILAHİ DİLLER, MECAZ ve HAKİKİ MANALAR
20.10.2019 2155 Okunma
3 Yorum 29.10.2019 11:19
Hüseyin Kayahan
KURANDA METAFORLAR
13.04.2020 1942 Okunma
3 Yorum 15.04.2020 09:19
Hüseyin Kayahan
LİSANE SIDKIN sadık lisan ve İBRAHİM PEYGAMBER
11.02.2018 2881 Okunma
3 Yorum 28.10.2019 21:50
Hüseyin Kayahan
AD SEMUD İREM ve ARAFTAKİLER
11.02.2018 3291 Okunma
2 Yorum 24.02.2018 17:11
Hüseyin Kayahan
HURUF-U MUKATTAA
17.02.2018 2873 Okunma
2 Yorum 21.02.2018 13:02
Hüseyin Kayahan
MÜLK ve MAKAM
23.10.2016 4774 Okunma
2 Yorum 24.10.2016 15:38
Hüseyin Kayahan
SAM ADIAN-ZEKAT BANKASI (ÖZET)
13.09.2014 4970 Okunma
2 Yorum 17.09.2014 15:32
Hüseyin Kayahan
2013-2014 KIŞ DÖNEMİ İLK İZLENİMLER
9.09.2013 4990 Okunma
2 Yorum 09.09.2013 11:39
Hüseyin Kayahan
KARAGÜLLE'YE MUHALEFET NASIL OLMALI?
4.04.2012 3404 Okunma
2 Yorum 05.04.2012 19:58
Hüseyin Kayahan
DÜŞÜNME VE ANLAMA/FIKH ÜZERİNE
23.03.2012 2343 Okunma
2 Yorum 23.03.2012 11:30
Hüseyin Kayahan
SÖZ KESTİK, SÜT DE KESİLDİ...
13.04.2012 3511 Okunma
2 Yorum 14.04.2012 08:56
Hüseyin Kayahan
DİLLER; NELER ANLATIRLAR, NELER...
6.05.2012 3357 Okunma
1 Yorum 07.05.2012 01:01
Hüseyin Kayahan
ALLAH'I TANIMAK-3 KURAN ARKEOLOJİSİ
6.08.2012 3867 Okunma
1 Yorum 07.08.2012 07:50
Hüseyin Kayahan
NAMAZI TANIMAK-1
2.11.2012 4593 Okunma
1 Yorum 03.11.2012 09:33
Hüseyin Kayahan
GECİKMİŞ BİR HOŞGELDİNİZ
23.03.2012 1928 Okunma
1 Yorum 23.03.2012 04:08
Hüseyin Kayahan
4x4 ve HIZIR
12.09.2013 4667 Okunma
1 Yorum 17.09.2013 17:13
Hüseyin Kayahan
PARALEL OKUMALAR-MUHKEM ve MÜTEŞABİH
17.04.2014 4693 Okunma
1 Yorum 19.04.2014 09:21
Hüseyin Kayahan
DEVİ YOKETMEK
13.10.2013 3059 Okunma
1 Yorum 14.10.2013 16:22
Hüseyin Kayahan
CEBELLEŞMEK-1
4.08.2013 3306 Okunma
1 Yorum 15.08.2013 12:39
Hüseyin Kayahan
KEVSER
4.08.2013 4574 Okunma
1 Yorum 05.08.2013 05:12
Hüseyin Kayahan
SOSYOLOJİK KURAN MEALİNE GİRİŞ-1
30.07.2013 4661 Okunma
1 Yorum 10.08.2013 17:54
Hüseyin Kayahan
YENİ (TÜRK TİPİ) BAŞKANLIK
18.03.2015 4667 Okunma
1 Yorum 20.03.2015 11:03
Hüseyin Kayahan
ONA ÜFLEDİ - NEFEHA FİHA, NEFEHA FİHİ
14.06.2015 7506 Okunma
1 Yorum 18.06.2015 09:29
Hüseyin Kayahan
HİKMET ve UYGULAMA (PRATİK)
9.07.2015 5455 Okunma
1 Yorum 09.07.2015 12:13
Hüseyin Kayahan
PARA VE BONO
5.02.2017 2998 Okunma
1 Yorum 13.02.2017 08:43
Hüseyin Kayahan
ALFABELER
11.02.2018 2364 Okunma
1 Yorum 18.02.2018 01:19
Hüseyin Kayahan
MUHKEM ve MÜTEŞABİH
20.10.2019 2147 Okunma
1 Yorum 28.10.2019 14:39
Hüseyin Kayahan
KUŞ DİLİ ve Hz. SÜLEYMAN
19.12.2019 1410 Okunma
1 Yorum 18.02.2020 16:07
Hüseyin Kayahan
MÜŞRİKLER ve STK (sivil toplum kuruluşları)
19.04.2020 1160 Okunma
1 Yorum 19.04.2020 13:16
Hüseyin Kayahan
ÂDEM'İN DİLİ-2
9.08.2020 996 Okunma
1 Yorum 12.08.2020 15:51
Hüseyin Kayahan
ZÜNNÛN – bir muamma
19.05.2020 1097 Okunma
1 Yorum 21.05.2020 18:19
Hüseyin Kayahan
AYASOFYA CUMA MESCİDİ OLMALIDIR.
20.07.2020 947 Okunma
1 Yorum 20.07.2020 16:51
Hüseyin Kayahan
BAĞIMLILIK-TUTKU
31.05.2020 615 Okunma
Hüseyin Kayahan
MUTAHHERÛN-“koş abla koş, bir metaforcu geldi!”
1.05.2020 710 Okunma
Hüseyin Kayahan
METAFOR ≡ ANALOJİ (sistem benzeşimi) ≡≤ MÜTEŞÂBİHAT
15.04.2020 773 Okunma
Hüseyin Kayahan
ABDEST ve TOPLUM SAĞLIĞI
15.04.2020 734 Okunma
Hüseyin Kayahan
MÜZEKKER MÜENNES ve HÜNSA
2.02.2020 1035 Okunma
Hüseyin Kayahan
KUL HAKKI ve MUHASEBE
8.04.2020 853 Okunma
Hüseyin Kayahan
YENİ DİJİTAL UYGARLIK (“4'üncü ON BİN YIL UYGARLIĞI”)
12.04.2020 803 Okunma
Hüseyin Kayahan
MÜŞRİK ve KAFİR
1.11.2019 1369 Okunma
Hüseyin Kayahan
Hakiki, mecazi, ıstılahi MANALAR
12.02.2018 1880 Okunma
Hüseyin Kayahan
AKIL SATMALAR
11.07.2019 1067 Okunma
Hüseyin Kayahan
Yeni dünya düzeni
18.07.2019 979 Okunma
Hüseyin Kayahan
KURAN ve SENARYO
20.10.2019 1686 Okunma
Hüseyin Kayahan
ŞURA ve Hz. ALİ'nin YAŞI
5.02.2017 5444 Okunma
Hüseyin Kayahan
BELKİ DE İSTİHBARAT ZAAFİYETİ YOKTU-2
4.08.2016 2607 Okunma
Hüseyin Kayahan
FİTNE ve KATL
23.10.2016 2194 Okunma
Hüseyin Kayahan
SAM ADIAN - RANT ve ÖZEL MÜLKİYET
7.09.2014 2271 Okunma
Hüseyin Kayahan
SAM ADIAN - ZEKAT ve BANKA
7.09.2014 2535 Okunma
Hüseyin Kayahan
SAM ADIAN - ZEKAT SADAK ve FONLAR
7.09.2014 2509 Okunma
Hüseyin Kayahan
SAM ADIAN - XEKAT ve KAVRAMLAR
7.09.2014 2111 Okunma
Hüseyin Kayahan
SAM ADIAN - DUYURU ve DAVET
7.09.2014 2253 Okunma
Hüseyin Kayahan
KUNUT ve HUŞÛ
29.08.2014 3154 Okunma
Hüseyin Kayahan
yorumların çetelesi
26.03.2012 1191 Okunma
Hüseyin Kayahan
Oku kim attı?
23.05.2011 2515 Okunma
Hüseyin Kayahan
1400 yıllık bir öykünme
1.08.2009 2792 Okunma