Hüseyin Kayahan
MUSA, FETASI ve BULUŞMA YERİ
30.03.2012
3187 Okunma, 3 Yorum

MUSA, FETASI ve BULUŞMA YERİ

 

1- Mete kardeş, aklıma yatmadı biraz daha kurcalayayım. Kusura bakma emi

2- Sayın Samda alınmasın lütfen. Yazarak ona işittirmek istiyorum. Biz hem bugünün sorunlarını, hem de geçmişte ne olmuş araştırıyoruz. Bugün şöyle bir şey var: Bu, bağımsız kaynaklarca doğrulandı mı? Üçüncü kişiler bu konuda ne diyor? diye sorulur. Bir tarafın iddia ettiği, o olaya taraf olmayanlarca da sabitlenirse; o zaman o olay kesinleşmiş oluyor. Kuran, Tevrat gibi kutsal metinler bize geçmişle ilgili bir sürü olay anlatmaktadır. Eğer anlatılanlar başka kaynaklarca da doğrulanıra o zaman onu söyleyen doğru söylemiş demektir. Sadece; Allah, peygamber yalan söyleyecek değil ya…” diyerek geçiştiremeyiz. İnanan için elbette öyledir, ama henüz inanmamış olan için (başlangıçta henüz kafir de değil) öyle değildir. İlmi konularda Kuranın söyledikleri bir bir ispatlanıyor, ama geçmişle ilgili anlatılar (benim bildiğim kadarıyla) böyle değil.

Mesela siyerde anlatılan Hz. Muhammedin doğumu esnasında meydana geldiği anlatılan, bir gölün kuruması, bir sarayın yıkılması gibi olayların doğru olmadığın düşünüyorum. Eğer olsaydı, bu kadar büyük olaylar, (hem de oldukça yakın bir tarihte olan bu olaylar) onların tarihçileri, saray kayıtçıları tarafından da nakledilirdi.

Kurandaki, İbrahim, Musa, İsa gibi şahıslar,  Ad, Semud ve benzerleri gibi kavimler hakkında anlatılanlar sadece Kuranda varsa, bu bir roman gibi olmaz mı? Romanın kahramanının başından bazı olaylar geçiyor... Yeryüzünde bunlara ait deliller bulmamız gerekmiyor mu? Hem de siru fil ardı, fenzur.. diye emrettiği halde.

Yusuf kıssasında meydana gelen yedi yıl bolluk, sonra yedi yıl kıtlık olayı; bakın bir arkeologun kitabında, bir dikili taştan nasıl alıntılanmış. O bunu usuf kıssasını bilmeden anlatıyor. Açlık ve tarımla ilgili konuları anlatırken alıntılamış:

 

(DÜNDEN BUGÜNE İNSAN-METİN ÖZBEK-İMGE KİTABEVİ-2000)

Açlık insanoğlunu çok eski çağlardan beri tehdit etmektedir; Nil nehrinin ilk çağlayanına yakın bir yerde bulunan, firavunlar dönemine ait dikili taş üzerinde rastlanan bilgiler bu durumu en çarpıcı biçimde yansıtan elimizdeki en eski yazılı kaynaktır. Firavun, ülkenin karşı karşıya bulunduğu kıtlık felaketini bakınız ne güzel dile getirmekte: “… Tahtımda, oturduğum yerde bu büyük felaket için gözyaşı döküyorum. Egemenliğim sırasında, tam YEDİ YIL BOYUNCA Nilin seviyesinde hiç yükselme olmadı; buğday üretimi düştü. Yiyecek sıkıntısı had safhaya geldi. Ortalıkta hırsızlar türedi ve bunlar evleri yağma etmeye başladı. İnsanların, bırakın koşmayı, yürümeye bile dermanları kalmadı. Çocuklar ağlıyor. Gençler, tıpkı yaşlılar gibi yürürken sallanıyorlar. Bacakları bükülüyor ve acınacak durumda, yerlerde adeta sürünüyorlar. Meclis binası bomboş; erzak sandıkları tamtakır; içlerinde rüzgardan başka bir şey yok. Artık her şey bitti (Brisset, 1983). S-235

 

Bir dikili taş bunu söylüyor, Kuran da bunu söylüyor. Peygamber o taşı hiç görmemişti ve Araplar da herhalde hiyeroglif okumayı bilmezlerdi. Şimdi kim diyebilir ki, bu uydurmadır, böyle bir olay olmamıştır. Bize düşen, Kuranda anlatılan her olayın yeryüzündeki tanıklarını, izlerini bulmaktır. Hiçbir zaman bulamayacaksak sadece didaktik olsun diye mi hikaye anlatmaktadır. Allah sadece sanat, güzellik, edebiyat olsun diye bir şey yapmaz

 

Musa fetasına, iki bahrın mecmaına iblag etmedikçe veya hakibelerimiz imdat etmedikce berh etmeyeceğim demişti. (60) O ikisinin beyninin mecmaına balig olduklarında Hutlarını nesyettiler. O da Bahrde sebilini seraben ittihaz etti. (61) İkisi cevz edice, Musa fetasına ıdamızı bize getir, nasbımız olan bu seferimizden lakyettik dedi. (62) Gördün mü/bak sen, Sahraya evyettiğimizde Hutu unutuverdim, onu zikretmemi unutturan Şeytandan başkası değildir dedi . Sebilini Bahrda aceben ittihaz etti. (63) “İbga ettiğimiz o dedi. Kasasen eserleri üzerinde irtidad ettiler. (64)

 

Musa yanındaki kişiye iki şartlı bir cümle söylüyor. İkisini veya ile bağlıyor. Bu veya bu olmadıkça berh etmeyeceğim diyor. Bu ikisinden biri oluncaya kadar devam edeceğim. Bu şartlardan biri, İki Bahrın mecmaına balig olmak; diğeri ise hakibelerinin imda(t) etmesi. İki Bahr konusunda Mete beyin tesbiti çok isabetli. Mısırda iki bahr olarak, Mavi Nil ve Beyaz Nil mantıklıdır. Gerçi, Nilin Akdeniz ile kavuşmasını da mecma olarak alabilirsiniz. O zaman Musa aşağı Mısırda yaşamış olmalıdır. Klasik anlamda iki tuzlu denizin kavuşması olarak alırsanız; o zaman Sina yarımadasının güney ucundaki Akabe körfezi ile Süveyş kanalının devamı olan kolun birleştiği yere veya Kızıl Denizle Aden Körfezinin birleştiği yere gitmeniz lazım. Bunlar oldukça uzak yerler. Bunu Mete Beyin dediği şekilde kabul edelim.

 

"Veya"ile getirilen ikinci şart ise, bana göre, hep yanlış tercüme edilmiş. Baştan, Arapçamın yetersiz olduğunu hemen belirteyim. Daha iyi bilenlerin dikkatini çekmek için yazıyorum. Bir yola çıkarken, azığınızı, eğer gideceğiniz yer çok uzak değilse, bir çıkının içine bağlar, varsa değneğinizin ucuna tutturur ve omzunuza alırsınız. Bu sizi yormaz. Ama yol uzak ise ve hayvanınız da varsa, heybenizin içine koyarsınız. Heybe iki gözlü, genellikle kıldan veya yünden dokunmuş bir torbadır. Türkçeye hakibe kelimesinden geçmedir. Hayvanın semerinin ortasına atılır, iki tarafta iki kesesi vardır ve üstüne tekrar insan oturabilir. Omuza da atılabilir ama insana biraz ağır olur, zira eni geniştir. İkinci şart için heybelerimiz imda(t) edinceye kadar diyor. Buradaki heybeden kasıt azıktır. Cümleyi biraz Türkçeleştirelim: “İki suyun birleşmesine yetinceye veya heybelerimiz imdat edinceye / azıklarımız tükeninceye kadar vazgeçmeyeceğim demiş olur. Bu iki gayeden hangisi önce gerçekleşirse Musa orada berh edecektir. Oraya ne için gidiyor bilmiyoruz.

Yapılan tercümelerde iki suyun mecmaına geldiği, yani şartlardan biri gerçekleştiği halde; orada kalmak ve o aradığı orada aramak yerine, yolculuğa devam ettiriyorlar. Devam ettiklerine göre, nasb ettikleri gayeye varmış değillerdir. Zaten ayette mecmeal bahreyni demiyor belaga mecmea beynihima diyor. Beynine vardılar. Henüz oraya varmış değiller ama burada bir hata yapıyorlar ve Hutlarını ikisi de unutuyorlar. Zira nesiya diyor. Hutun unutulduğunu Musa da biliyor ama hakibelerin, gıdalarının da onunla beraber orada unutulduğunu Musa bilmiyor. Muhtemelen, fetası yanlarına almıştır, diye düşünmüştür. Halbuki fetası Musanın en başta söylediği şartlardan birisinin, hutla beraber hakibelerin, gıdaların da gitmiş, yani tükenmiş olmasının gerçekleştiğini o zaman söylemesi gerekirdi. Şeytanın unutturduğu heybelerin imdat ettiğinin söylenmesidir. Hutun orada unutulduğunu ikisi de biliyor ama hutla beraber gıdanın da unutulduğunu sadece fetası biliyor ve Musaya söylemiyor. Musanın aradığı, iki suyun birleştiği yere kadar varmak, varamazlarsa da gıdalarının yettiği kadar gitmektir.

Hut, onların taşıtlarıdır, balık değildir. Yunus kıssasında da sanırım aynı kelime vardır. Bu bir deniz taşıtı da olabilir, kara taşıtı da olabilir. Mısırda deniz vasıtaları vardır. Atlı arabalar da vardır. Onlar da aynı bugün bizlerin yaptığı gibi taşıtlarına kuş isimleri, balık isimleri, kara hayvanlarının isimlerini veriyor olabilirler. Bu ya o vasıtanın ona benzemesinden ya da bir vasfından dolayı olabilir. Bizdeki örneklerini çok iyi hatırlarsınız. Doğan, şahin, Kartal ve vb. Mustang da Amerikan atının adıdır, impala bir geyik adıdır, vs. Her ne ise, suda giden ya da suda gitmemesi gerekirken bir acayiplik olarak suda giden bir şeydir.

Musa ilk şarta varmamıştı ama azıkları yok olunca, aradığımız şey, aradığımız yer orası idi dedi ve  gıdanın yok olduğu yere doğru hemen yola koyuldu. Zira sefere çıkarken öyle demişti. Ya suyun birleştiği yere kadar varacağım, ya da azığımız tükenene kadar gideceğim.

Orada buldukları kimse ile ilgili sonra yazacağım inşallah.

Devamı yarın dostlar. Hatırladınız mı eski radyo gecelerini. Sanırım her Perşembe idi devamı yarın. Ya da kimse hatırlamadı mı? Sizlerin o günleri hatırlamayacak genç olduğunuz unutmamalıyım.

Saygılarımla.

H.Kayahan

 

 


YorumcuYorum
Sam Adian
31.03.2012
01:29

Sayın Kayahan

"Kuran, Tevrat gibi kutsal metinler bize geçmişle ilgili bir sürü olay anlatmaktadır. Eğer anlatılanlar başka kaynaklarca da doğrulanıra o zaman onu söyleyen doğru söylemiş demektir. Sadece; Allah, peygamber yalan söyleyecek değil ya…” diyerek geçiştiremeyiz." Diyorsunuz.

Çok haklısınız, kesinlikle doğrudur.

Konunuzla ilgili olarak şimdilik bir şey söyleyemem, teknik olarak yeterli düzeyde değilim. Ama Mete beyden farklı düşünüyorum.

Saygılar

Mete Firidin
01.04.2012
10:28

Sn .Hüseyin bey : tekrar anlatayım. Başlangıçta musa "iki denizin birleştiği yere kadar gideceği" diyor. Bu olay gerçekleşiyor. fakat ikisinin arasının birleşme yeri balıklarını unnuttukları yer olduğu için gerisin geri 80 km dönüyorlar.

Burası kayaya sığındıkları yerdir. tani nehri terk etmek zorunda kalırken balığı suya düştüğü yerdir. Yardımcısı balın düştüğünü haber vermeyi unutuyor ve taa iki denizin birleştiği yere kadar boşu boşuna yürüyorlar.

Bu kıssalarda anlayanlar için dersler vardır. tarikat ve şeriat uygulamaları hakkında olduğu gibi.

Süleyman Karagülle
08.04.2012
18:07

Hıkbenın azık olması yorumu üzerinde durulmalıdır. Doğru olabilir. Hut'un kayık anlamına anlaşılması, gıdamızı getir ifadesine uygun düşünmektedir. Hutu balık anlamına anlamadığımız zaman Kuranda balık anlamında bir kelime kalmaz. Bu da balığın helallığına Kuranda bulamayız. Yunus'ta da loklmalama kelimemsine uymaz. Bu hususta Mete'nin anlattıkları yanı akar sda canlı imiş gibi gitmesi daha makul bir yorumdur. Serap kelimesi buna delalet etmektedir.

Çok Yorumlanan Makaleler
Hüseyin Kayahan
RUH, NEFİS ve DİĞERLERİ
4.05.2012 12419 Okunma
58 Yorum 13.05.2012 06:56
Hüseyin Kayahan
ALLAH'I TANIMAK
27.07.2012 9347 Okunma
32 Yorum 15.08.2012 10:48
Hüseyin Kayahan
ALLAH'I TANIMAK-2, TANRININ AÇMAZI
2.08.2012 8227 Okunma
25 Yorum 06.08.2012 22:06
Hüseyin Kayahan
GECİKMİŞ YORUMLAR: SALSAL VE TUFAN HK.
13.10.2013 9948 Okunma
22 Yorum 18.10.2013 15:10
Hüseyin Kayahan
ORUÇ ve RAMAZAN
29.06.2014 6911 Okunma
19 Yorum 20.07.2014 07:59
Hüseyin Kayahan
MÜTEŞEBBİSE DAİR / GELECEĞİN MÜTEŞEBBİSİ
21.02.2013 12940 Okunma
13 Yorum 18.03.2013 21:10
Hüseyin Kayahan
ASLAN OĞLUM ve METOD
11.04.2012 4574 Okunma
13 Yorum 13.04.2012 17:42
Hüseyin Kayahan
YENİ BİR PAVLUS ARANIYOR
25.04.2012 4353 Okunma
13 Yorum 04.05.2012 18:47
Hüseyin Kayahan
HARUT ve MARUT, FİRİDİN ve RASYONALİZM
25.03.2012 8145 Okunma
11 Yorum 27.03.2012 08:38
Hüseyin Kayahan
FECR / ALACAKARANLIK ve GÜNEŞ TAYFI
16.07.2015 10706 Okunma
11 Yorum 28.07.2015 00:04
Hüseyin Kayahan
KELİME, MUTASYON; TURAB VE TOPRAK
29.04.2012 5018 Okunma
10 Yorum 01.05.2012 11:38
Hüseyin Kayahan
ÖZGÜRLÜKÇÜLÜK NASIL ANLAŞILIR?
27.03.2012 4359 Okunma
9 Yorum 29.03.2012 17:53
Hüseyin Kayahan
NUH TUFANI (kısa bir özet)
4.10.2013 10603 Okunma
9 Yorum 18.10.2013 14:55
Hüseyin Kayahan
İZLENİMLER-2
25.09.2013 4607 Okunma
8 Yorum 28.09.2013 07:31
Hüseyin Kayahan
ÜSTAD KARAGÜLLEYE AÇIK ARZIMDIR
25.06.2013 4628 Okunma
8 Yorum 02.11.2013 05:43
Hüseyin Kayahan
İLK (ve TEK) SOSYAL/KOLEKTİF KİTAP: KUR’AN
12.06.2016 5551 Okunma
8 Yorum 15.06.2016 23:36
Hüseyin Kayahan
RUH-ÜL KUDÜS
15.05.2012 5511 Okunma
8 Yorum 17.05.2012 00:58
Hüseyin Kayahan
KRAL ÇIPLAK (MI?)
28.01.2013 4427 Okunma
7 Yorum 07.02.2013 17:00
Hüseyin Kayahan
ALLAH ve DEVLET
13.07.2014 4887 Okunma
7 Yorum 09.08.2014 20:59
Hüseyin Kayahan
HUKUK ve TAŞKINLIK; MUSA ve HIZIR
7.05.2014 5333 Okunma
7 Yorum 12.05.2014 20:13
Hüseyin Kayahan
FIKIH ve KELAM
30.10.2016 6388 Okunma
7 Yorum 18.11.2016 04:58
Hüseyin Kayahan
ÂDEM'İN DİLİ
27.07.2020 1310 Okunma
6 Yorum 30.07.2020 09:04
Hüseyin Kayahan
SOSYOLOJİK KURAN MEALİNE BAŞLARKEN-2
31.07.2013 5238 Okunma
6 Yorum 03.03.2018 15:53
Hüseyin Kayahan
DİLİN CİLVELERİ
27.03.2012 3283 Okunma
6 Yorum 29.03.2012 17:18
Hüseyin Kayahan
YORUMSUZ ve BİR SEZİ ve BİR SORU
17.04.2012 4136 Okunma
5 Yorum 19.06.2012 11:35
Hüseyin Kayahan
KÖLELİK-1
10.03.2013 4903 Okunma
5 Yorum 14.03.2013 19:54
Hüseyin Kayahan
SÖYLEMEK ve YAPMAK
15.11.2013 7657 Okunma
5 Yorum 22.11.2013 21:08
Hüseyin Kayahan
BAŞKANLIK, YARI BAŞKANLIK YA DA...
27.08.2014 4785 Okunma
5 Yorum 01.09.2014 08:02
Hüseyin Kayahan
SESSİZ ve SESLİ NAMAZLAR
13.11.2016 6624 Okunma
5 Yorum 01.08.2017 18:04
Hüseyin Kayahan
HACCIN ZAMANI
23.08.2015 5942 Okunma
4 Yorum 23.08.2015 22:10
Hüseyin Kayahan
DİYET TAŞI
30.01.2016 4975 Okunma
4 Yorum 16.02.2016 18:06
Hüseyin Kayahan
SALGINLAR ve PROJEKSİYONLAR
14.04.2020 1654 Okunma
4 Yorum 14.04.2020 16:25
Hüseyin Kayahan
FATİHA ve YENİ KOMÜNİZM
4.09.2014 5236 Okunma
4 Yorum 24.09.2014 08:17
Hüseyin Kayahan
PARALELE DAİR
18.03.2014 4951 Okunma
4 Yorum 19.03.2014 13:13
Hüseyin Kayahan
BAŞBAKANA AÇIK MEKTUP
6.06.2013 5191 Okunma
4 Yorum 09.06.2013 18:33
Hüseyin Kayahan
BAŞBAKANA AÇIK MEKTUP-2
10.06.2013 4973 Okunma
4 Yorum 25.06.2013 14:51
Hüseyin Kayahan
Suç, Ceza ve Cehennem
21.05.2011 3261 Okunma
4 Yorum 22.05.2011 20:39
Hüseyin Kayahan
YARATILIŞ-DİRİLİŞ ve FELSEFE
6.07.2012 4370 Okunma
4 Yorum 07.07.2012 15:08
Hüseyin Kayahan
KURAN'I TANIMAK-2, MUCİZELER
29.10.2012 4662 Okunma
3 Yorum 30.10.2012 07:15
Hüseyin Kayahan
KURAN'I TANIMAK-1, KURAN'IN MÜŞKÜLLERİ
7.08.2012 4349 Okunma
3 Yorum 09.08.2012 16:49
Hüseyin Kayahan
EVREN ve NOKTA
23.04.2012 3236 Okunma
3 Yorum 29.04.2012 18:11
Hüseyin Kayahan
MUSA, FETASI ve BULUŞMA YERİ
30.03.2012 3187 Okunma
3 Yorum 08.04.2012 18:07
Hüseyin Kayahan
BELKİ DE İSTİHBARAT ZAAFI YOKTU.!?
24.07.2016 5390 Okunma
3 Yorum 26.07.2016 21:04
Hüseyin Kayahan
İSLAM EKONOMİ SİSTEM,-ZEKAT BANKASI
12.09.2014 7026 Okunma
3 Yorum 14.09.2014 22:42
Hüseyin Kayahan
ISTILAHİ DİLLER, MECAZ ve HAKİKİ MANALAR
20.10.2019 2156 Okunma
3 Yorum 29.10.2019 11:19
Hüseyin Kayahan
KURANDA METAFORLAR
13.04.2020 1942 Okunma
3 Yorum 15.04.2020 09:19
Hüseyin Kayahan
LİSANE SIDKIN sadık lisan ve İBRAHİM PEYGAMBER
11.02.2018 2882 Okunma
3 Yorum 28.10.2019 21:50
Hüseyin Kayahan
AD SEMUD İREM ve ARAFTAKİLER
11.02.2018 3291 Okunma
2 Yorum 24.02.2018 17:11
Hüseyin Kayahan
HURUF-U MUKATTAA
17.02.2018 2873 Okunma
2 Yorum 21.02.2018 13:02
Hüseyin Kayahan
MÜLK ve MAKAM
23.10.2016 4774 Okunma
2 Yorum 24.10.2016 15:38
Hüseyin Kayahan
SAM ADIAN-ZEKAT BANKASI (ÖZET)
13.09.2014 4970 Okunma
2 Yorum 17.09.2014 15:32
Hüseyin Kayahan
2013-2014 KIŞ DÖNEMİ İLK İZLENİMLER
9.09.2013 4990 Okunma
2 Yorum 09.09.2013 11:39
Hüseyin Kayahan
KARAGÜLLE'YE MUHALEFET NASIL OLMALI?
4.04.2012 3404 Okunma
2 Yorum 05.04.2012 19:58
Hüseyin Kayahan
DÜŞÜNME VE ANLAMA/FIKH ÜZERİNE
23.03.2012 2343 Okunma
2 Yorum 23.03.2012 11:30
Hüseyin Kayahan
SÖZ KESTİK, SÜT DE KESİLDİ...
13.04.2012 3512 Okunma
2 Yorum 14.04.2012 08:56
Hüseyin Kayahan
DİLLER; NELER ANLATIRLAR, NELER...
6.05.2012 3357 Okunma
1 Yorum 07.05.2012 01:01
Hüseyin Kayahan
ALLAH'I TANIMAK-3 KURAN ARKEOLOJİSİ
6.08.2012 3867 Okunma
1 Yorum 07.08.2012 07:50
Hüseyin Kayahan
NAMAZI TANIMAK-1
2.11.2012 4593 Okunma
1 Yorum 03.11.2012 09:33
Hüseyin Kayahan
GECİKMİŞ BİR HOŞGELDİNİZ
23.03.2012 1928 Okunma
1 Yorum 23.03.2012 04:08
Hüseyin Kayahan
4x4 ve HIZIR
12.09.2013 4667 Okunma
1 Yorum 17.09.2013 17:13
Hüseyin Kayahan
PARALEL OKUMALAR-MUHKEM ve MÜTEŞABİH
17.04.2014 4693 Okunma
1 Yorum 19.04.2014 09:21
Hüseyin Kayahan
DEVİ YOKETMEK
13.10.2013 3059 Okunma
1 Yorum 14.10.2013 16:22
Hüseyin Kayahan
CEBELLEŞMEK-1
4.08.2013 3306 Okunma
1 Yorum 15.08.2013 12:39
Hüseyin Kayahan
KEVSER
4.08.2013 4575 Okunma
1 Yorum 05.08.2013 05:12
Hüseyin Kayahan
SOSYOLOJİK KURAN MEALİNE GİRİŞ-1
30.07.2013 4661 Okunma
1 Yorum 10.08.2013 17:54
Hüseyin Kayahan
YENİ (TÜRK TİPİ) BAŞKANLIK
18.03.2015 4667 Okunma
1 Yorum 20.03.2015 11:03
Hüseyin Kayahan
ONA ÜFLEDİ - NEFEHA FİHA, NEFEHA FİHİ
14.06.2015 7507 Okunma
1 Yorum 18.06.2015 09:29
Hüseyin Kayahan
HİKMET ve UYGULAMA (PRATİK)
9.07.2015 5455 Okunma
1 Yorum 09.07.2015 12:13
Hüseyin Kayahan
PARA VE BONO
5.02.2017 2999 Okunma
1 Yorum 13.02.2017 08:43
Hüseyin Kayahan
ALFABELER
11.02.2018 2364 Okunma
1 Yorum 18.02.2018 01:19
Hüseyin Kayahan
MUHKEM ve MÜTEŞABİH
20.10.2019 2147 Okunma
1 Yorum 28.10.2019 14:39
Hüseyin Kayahan
KUŞ DİLİ ve Hz. SÜLEYMAN
19.12.2019 1411 Okunma
1 Yorum 18.02.2020 16:07
Hüseyin Kayahan
MÜŞRİKLER ve STK (sivil toplum kuruluşları)
19.04.2020 1161 Okunma
1 Yorum 19.04.2020 13:16
Hüseyin Kayahan
ÂDEM'İN DİLİ-2
9.08.2020 997 Okunma
1 Yorum 12.08.2020 15:51
Hüseyin Kayahan
ZÜNNÛN – bir muamma
19.05.2020 1098 Okunma
1 Yorum 21.05.2020 18:19
Hüseyin Kayahan
AYASOFYA CUMA MESCİDİ OLMALIDIR.
20.07.2020 947 Okunma
1 Yorum 20.07.2020 16:51
Hüseyin Kayahan
BAĞIMLILIK-TUTKU
31.05.2020 615 Okunma
Hüseyin Kayahan
MUTAHHERÛN-“koş abla koş, bir metaforcu geldi!”
1.05.2020 711 Okunma
Hüseyin Kayahan
METAFOR ≡ ANALOJİ (sistem benzeşimi) ≡≤ MÜTEŞÂBİHAT
15.04.2020 773 Okunma
Hüseyin Kayahan
ABDEST ve TOPLUM SAĞLIĞI
15.04.2020 734 Okunma
Hüseyin Kayahan
MÜZEKKER MÜENNES ve HÜNSA
2.02.2020 1035 Okunma
Hüseyin Kayahan
KUL HAKKI ve MUHASEBE
8.04.2020 853 Okunma
Hüseyin Kayahan
YENİ DİJİTAL UYGARLIK (“4'üncü ON BİN YIL UYGARLIĞI”)
12.04.2020 803 Okunma
Hüseyin Kayahan
MÜŞRİK ve KAFİR
1.11.2019 1369 Okunma
Hüseyin Kayahan
Hakiki, mecazi, ıstılahi MANALAR
12.02.2018 1880 Okunma
Hüseyin Kayahan
AKIL SATMALAR
11.07.2019 1067 Okunma
Hüseyin Kayahan
Yeni dünya düzeni
18.07.2019 979 Okunma
Hüseyin Kayahan
KURAN ve SENARYO
20.10.2019 1687 Okunma
Hüseyin Kayahan
ŞURA ve Hz. ALİ'nin YAŞI
5.02.2017 5444 Okunma
Hüseyin Kayahan
BELKİ DE İSTİHBARAT ZAAFİYETİ YOKTU-2
4.08.2016 2607 Okunma
Hüseyin Kayahan
FİTNE ve KATL
23.10.2016 2194 Okunma
Hüseyin Kayahan
SAM ADIAN - RANT ve ÖZEL MÜLKİYET
7.09.2014 2271 Okunma
Hüseyin Kayahan
SAM ADIAN - ZEKAT ve BANKA
7.09.2014 2535 Okunma
Hüseyin Kayahan
SAM ADIAN - ZEKAT SADAK ve FONLAR
7.09.2014 2509 Okunma
Hüseyin Kayahan
SAM ADIAN - XEKAT ve KAVRAMLAR
7.09.2014 2111 Okunma
Hüseyin Kayahan
SAM ADIAN - DUYURU ve DAVET
7.09.2014 2254 Okunma
Hüseyin Kayahan
KUNUT ve HUŞÛ
29.08.2014 3154 Okunma
Hüseyin Kayahan
yorumların çetelesi
26.03.2012 1191 Okunma
Hüseyin Kayahan
Oku kim attı?
23.05.2011 2515 Okunma
Hüseyin Kayahan
1400 yıllık bir öykünme
1.08.2009 2792 Okunma