Hüseyin Kayahan
DİLİN CİLVELERİ
27.03.2012
3284 Okunma, 6 Yorum

DİLİN CİLVELERİ

 

Ben Toroslar’ın üzerinde bir dağ köyünde büyüdüm. Hayvancılık ve tarımın birlikte kullanıldığı ve herkesin her ihtiyacını kendisinin çalışıp, hazırladığı bir yerdi. Ancak tuz gibi, patates gibi yörede olmayan şeyler takasla temin edilirdi. Arazinin sarp yapısından dolayı en elverişli evcil hayvan keçidir. Biraz da koyun, at, eşek, katır, öküz olurdu. Şehirdekiler için her grubun bir, bilemediniz iki ismi olur. Ama bu yöre de her hayvanın her yaşının, erkek ve dişi oluşuna, ne bileyim boynunuzun veya kulağının farklılığına, göre ayrı ayrı adları vardır.

Her detay için sıfat kullanmak yerine yeni bir isim vermişlerdir.

 

Türkler çoğulların hepsini lar, ler ile yaparlar. Arapçada ise, çoğul çeşit çeşittir. Bu çeşitlilik değişik anlamlar kazandırır.

 

Türkiyede yaşayanlar sayıları adlandırırken, mesela bir milyon, iki milyon, bir milyar, iki milyar derler de; bir bin, iki bin, üç bin demeyiz. Biz ilk bini, birsiz kullanırız ve bunun farkına bile varmayız. Orta Asya halkları halen bir bin, iki bin, üç bin, diye söylerler. Bir Kırgız, binbeşyüz demez, birbinbeşyüz der. Biz herhalde arka arkaya iki bi sesini hoş görmeyip, birinciyi tamamen kaldırmışız.

 

Buçuklu, yarım sayıları ise hemen başlatırız. Bir buçuk, iki buçuk, üç buçuk gibi. Rus dilinde sosyolojik sebebini bilmediğim ilginç bir şey var: Bir buçuk sayısının ayrı bir adı vardır. İki buçuk, üç buçuk diğer dillerdeki gibi hep aynıdır ama bir bucuğun özel adı vardır ve o söylenir. one and half gibi; adin i palavina denmez, paltara denir.

 

Türkçede, İngilizcede birden fazla olan çoğul ekiyle geldiği halde Arapçada sosyolojik sebebini henüz bilemediğim, iki sayısı, çoğuldan sayılmamış ve iki ve ikilenme ile ilgili olarak SNV kökünden isna, tesniye, mesani ve benzeri kelimeler getirilmiştir. Ateynake seban minel Mesani vel Kuranel Azim Sana mesaniden/ikilenmişten/katlanmıştan yediyi ve koca Kuranı verdik demektedir. Bu konuda Karagüllenin uzun yıllar önce yazdığı bir makalesi vardır ve olağanüstüdür. Kısaca; mesani marifedir, yani bu bilenen bir şeydir, çoğuldur, yani bu çoğulluk en az üçtür. Seneve, ikilenlenme, katlanma demektir. Bugünkü ikili sistem(1,2,4,8,16,), mitoz/mayoz bölünmeler hep bu kelime ile ifade edilir. Ayetteki ikilenme (çarpılma) en az üçtür 2x2x2x2 (3 çarpım, üç kere ikilenme) ve yedi ile çarpımı 114 sayısını verir ki, bu Fatihadaki harflerin sayısı, Kurandaki surelerin sayıdır. 2x2x2x2 ise 16 eder ki, bu da besmeledeki okunan harflerin sayısıdır. Böylece besmele kendi içinde (mahreçlere göre onun da dökümü katlamalıdır) katlanmıştır, Fatiha yedi besmeledir, Fatihadaki her harf Kurandaki bir sureyi temsil etmektedir. Böylece kodlanmış ve kilitlenmiştir.

 

Bunları niye yazdım (tabii konunun uzmanı olmadığım için dilimin döndüğünce ve hatırlayabildiklerimi yazdım). Riba ile ilgili ayeti anlatırken,  "Adafen Mudaafe" için Sam bey iki katıdır demişti yanılmıyorsam. Kuran iki katı ve iki için Adaf kelimesini kullanmaz, ikinin ayrı adı var ve ikiyle olan terimler içinSNV kökünü kullanır. SNV, vadinin iki yamacı, elbisenin iki yakası demektir. Kelimenin etimolojik kökü budur.

Benden yetkin olanların eksiklerimi tamamlamasını, varsa yanlışlarımı uyarmasını rica ederim.

Saygılarımla.

H.Kayahan

 

 


YorumcuYorum
Sam Adian
28.03.2012
00:42

Sayın Üstat

Riba ile ilgili olarak "Ad'afen Mudaafe" kavramı için Ortalama değerin en az iki katı olması gerektiğini söyledim. Bunu şunun için söyledim: bir şeyin katları olabilmesi için ilk basamak olmadan ikinci veya üçüncü veya dördüncü basamak olmaz. iki katı, katlamanın başlangıç noktası olduğu için öyle dedim. Yoksa ayette "iki" ifadesi olduğu için değil.

Vesselam

Süleyman Karagülle
28.03.2012
21:16

Sürelerin ve Fatiha'da ki harf sayısı şöyledir Tekrar edilen besmele sayısı =2*2*2*2*7=112 Çoğaltılan harf sayısı =7*2*2*2*7=112 Fatiha+Tevbe =2 Toplam Süre=112+2=114=19*14 Ek harf sayısı = Başta ki vasıl hemzesi + "ihdina"da düşen y harfi Toplam=112+2 "7 ile çarpımı 114 eder" ifadesi hatalı olmuş. Edaf dıfın çoğuludur. En az üç kattır. Yanı 6 misli eder. Müdafaa karşılıklı çoğaltmadır. Birleşik faizdir. Zamanı uzatırsanız milyar kat olur.

Sam Adian
28.03.2012
22:10

Bu yaklaşımınız doğrudur, yani en az üç kat olması doğrudur.

Benim ifade ettiğim şey, katlamanın ilk basamağı oduğu için "iki kat" ile sınırlandırmış olmaktı. Yani bu asgari sınır olacağı için böyle dedim.

Sam Adian
28.03.2012
22:20

YAni en az iki katı ve sonrasının RIBA olacağını söyledim. Sadece iki katı olarak anlaşılmamalıdır.

Hüseyin Kayahan
29.03.2012
11:00

114 sayısını hiç düşünmeden eski klasik anlaşyışla aklımda kaldığı gibi yazmışım. "Seb'an minel mesani vel Kur'anel Azim" de Mesaniyi Besmele, Seb'an minel mesaniyi Fatiha olarak aldığınızda; Azim Kuran 112 sure olur. Buradaki surelerinbaşında 112 tane Besmele vadır. Zaten Tevbe suresinde tereddüt etmişler. Surelerin ayrı sure olduğunu başına besmele koyarak işaretlemişler. Tevbe suresinde tereddüt olunca, ayrı yazalım ama başına besmele koymayalım demişler. Şimdiki Kur'anlar böyledir. Üstad Karagülle'nin dediği gibi 112+Tevbe+Fatiha 114 eder. Affola...

Siteye yavaş yavaş sukunet avdet ediyor. İlk heyecanlar geçti. İlmi tartışmalar ve karşılıklı etkilenmeler bundan sonra olacaktır. Burası fikir meydanı. Söyleyenin veya yazanın kim olduğu, niyetinin ne olduğu hiç önemli değildir ve kimseyi de ilgilendirmez. Biz söylenilen sözü kritik ederiz. Söz doğru mu, yanlış mı ona bakarız. Hepimiz Kuran referanslı olduğumuzu söylüyoruz ama farklılıklarımızı nasıl değerlendireceğiz? Onu da Karagülle'nin dediği gibi müspet ilimle bileceğiz. Vardığımız sonuçlar ilmi verilere ters düşmüyor ve bugünkü dünyada uygulanabir ise zaten sorunlarımızı çözüyoruz demektir. İlmen doğru ama henüz uygulama imkanı yoksa boşa uğraşmış oluruz, sonraki nesiller için malzeme hazırlamış, zihnimizi çalıştırmış oluruz. Sonuçlar uygulanabilir ama ilmi değilse, özürlü canlılar gibi olur ve ömrü kısa olur.

Vesselam.

H.Kayahan

Reşat Nuri Erol
29.03.2012
17:18

Siteye yavaş yavaş sukunet avdet ediyor. İlk heyecanlar geçti. İlmi tartışmalar ve karşılıklı etkilenmeler bundan sonra olacaktır. Burası fikir meydanı. Söyleyenin veya yazanın kim olduğu, niyetinin ne olduğu hiç önemli değildir ve kimseyi de ilgilendirmez. Biz söylenilen sözü kritik ederiz. Söz doğru mu, yanlış mı ona bakarız. Hepimiz Kuran referanslı olduğumuzu söylüyoruz ama farklılıklarımızı nasıl değerlendireceğiz? Onu da Karagülle'nin dediği gibi müspet ilimle bileceğiz. Vardığımız sonuçlar ilmi verilere ters düşmüyor ve bugünkü dünyada uygulanabir ise zaten sorunlarımızı çözüyoruz demektir. İlmen doğru ama henüz uygulama imkanı yoksa boşa uğraşmış oluruz, sonraki nesiller için malzeme hazırlamış, zihnimizi çalıştırmış oluruz. Sonuçlar uygulanabilir ama ilmi değilse, özürlü canlılar gibi olur ve ömrü kısa olur.

Vesselam.

H.Kayahan

*

Hüseyin kardeşime aynen katılıyorum...

selam ve dua ile..

reşad

Çok Yorumlanan Makaleler
Hüseyin Kayahan
RUH, NEFİS ve DİĞERLERİ
4.05.2012 12419 Okunma
58 Yorum 13.05.2012 06:56
Hüseyin Kayahan
ALLAH'I TANIMAK
27.07.2012 9347 Okunma
32 Yorum 15.08.2012 10:48
Hüseyin Kayahan
ALLAH'I TANIMAK-2, TANRININ AÇMAZI
2.08.2012 8227 Okunma
25 Yorum 06.08.2012 22:06
Hüseyin Kayahan
GECİKMİŞ YORUMLAR: SALSAL VE TUFAN HK.
13.10.2013 9948 Okunma
22 Yorum 18.10.2013 15:10
Hüseyin Kayahan
ORUÇ ve RAMAZAN
29.06.2014 6911 Okunma
19 Yorum 20.07.2014 07:59
Hüseyin Kayahan
MÜTEŞEBBİSE DAİR / GELECEĞİN MÜTEŞEBBİSİ
21.02.2013 12940 Okunma
13 Yorum 18.03.2013 21:10
Hüseyin Kayahan
ASLAN OĞLUM ve METOD
11.04.2012 4574 Okunma
13 Yorum 13.04.2012 17:42
Hüseyin Kayahan
YENİ BİR PAVLUS ARANIYOR
25.04.2012 4353 Okunma
13 Yorum 04.05.2012 18:47
Hüseyin Kayahan
HARUT ve MARUT, FİRİDİN ve RASYONALİZM
25.03.2012 8145 Okunma
11 Yorum 27.03.2012 08:38
Hüseyin Kayahan
FECR / ALACAKARANLIK ve GÜNEŞ TAYFI
16.07.2015 10706 Okunma
11 Yorum 28.07.2015 00:04
Hüseyin Kayahan
KELİME, MUTASYON; TURAB VE TOPRAK
29.04.2012 5018 Okunma
10 Yorum 01.05.2012 11:38
Hüseyin Kayahan
ÖZGÜRLÜKÇÜLÜK NASIL ANLAŞILIR?
27.03.2012 4359 Okunma
9 Yorum 29.03.2012 17:53
Hüseyin Kayahan
NUH TUFANI (kısa bir özet)
4.10.2013 10603 Okunma
9 Yorum 18.10.2013 14:55
Hüseyin Kayahan
İZLENİMLER-2
25.09.2013 4607 Okunma
8 Yorum 28.09.2013 07:31
Hüseyin Kayahan
ÜSTAD KARAGÜLLEYE AÇIK ARZIMDIR
25.06.2013 4628 Okunma
8 Yorum 02.11.2013 05:43
Hüseyin Kayahan
İLK (ve TEK) SOSYAL/KOLEKTİF KİTAP: KUR’AN
12.06.2016 5551 Okunma
8 Yorum 15.06.2016 23:36
Hüseyin Kayahan
RUH-ÜL KUDÜS
15.05.2012 5511 Okunma
8 Yorum 17.05.2012 00:58
Hüseyin Kayahan
KRAL ÇIPLAK (MI?)
28.01.2013 4427 Okunma
7 Yorum 07.02.2013 17:00
Hüseyin Kayahan
ALLAH ve DEVLET
13.07.2014 4887 Okunma
7 Yorum 09.08.2014 20:59
Hüseyin Kayahan
HUKUK ve TAŞKINLIK; MUSA ve HIZIR
7.05.2014 5333 Okunma
7 Yorum 12.05.2014 20:13
Hüseyin Kayahan
FIKIH ve KELAM
30.10.2016 6388 Okunma
7 Yorum 18.11.2016 04:58
Hüseyin Kayahan
ÂDEM'İN DİLİ
27.07.2020 1310 Okunma
6 Yorum 30.07.2020 09:04
Hüseyin Kayahan
SOSYOLOJİK KURAN MEALİNE BAŞLARKEN-2
31.07.2013 5238 Okunma
6 Yorum 03.03.2018 15:53
Hüseyin Kayahan
DİLİN CİLVELERİ
27.03.2012 3284 Okunma
6 Yorum 29.03.2012 17:18
Hüseyin Kayahan
YORUMSUZ ve BİR SEZİ ve BİR SORU
17.04.2012 4136 Okunma
5 Yorum 19.06.2012 11:35
Hüseyin Kayahan
KÖLELİK-1
10.03.2013 4903 Okunma
5 Yorum 14.03.2013 19:54
Hüseyin Kayahan
SÖYLEMEK ve YAPMAK
15.11.2013 7657 Okunma
5 Yorum 22.11.2013 21:08
Hüseyin Kayahan
BAŞKANLIK, YARI BAŞKANLIK YA DA...
27.08.2014 4785 Okunma
5 Yorum 01.09.2014 08:02
Hüseyin Kayahan
SESSİZ ve SESLİ NAMAZLAR
13.11.2016 6624 Okunma
5 Yorum 01.08.2017 18:04
Hüseyin Kayahan
HACCIN ZAMANI
23.08.2015 5942 Okunma
4 Yorum 23.08.2015 22:10
Hüseyin Kayahan
DİYET TAŞI
30.01.2016 4975 Okunma
4 Yorum 16.02.2016 18:06
Hüseyin Kayahan
SALGINLAR ve PROJEKSİYONLAR
14.04.2020 1654 Okunma
4 Yorum 14.04.2020 16:25
Hüseyin Kayahan
FATİHA ve YENİ KOMÜNİZM
4.09.2014 5236 Okunma
4 Yorum 24.09.2014 08:17
Hüseyin Kayahan
PARALELE DAİR
18.03.2014 4951 Okunma
4 Yorum 19.03.2014 13:13
Hüseyin Kayahan
BAŞBAKANA AÇIK MEKTUP
6.06.2013 5191 Okunma
4 Yorum 09.06.2013 18:33
Hüseyin Kayahan
BAŞBAKANA AÇIK MEKTUP-2
10.06.2013 4973 Okunma
4 Yorum 25.06.2013 14:51
Hüseyin Kayahan
Suç, Ceza ve Cehennem
21.05.2011 3261 Okunma
4 Yorum 22.05.2011 20:39
Hüseyin Kayahan
YARATILIŞ-DİRİLİŞ ve FELSEFE
6.07.2012 4370 Okunma
4 Yorum 07.07.2012 15:08
Hüseyin Kayahan
KURAN'I TANIMAK-2, MUCİZELER
29.10.2012 4662 Okunma
3 Yorum 30.10.2012 07:15
Hüseyin Kayahan
KURAN'I TANIMAK-1, KURAN'IN MÜŞKÜLLERİ
7.08.2012 4349 Okunma
3 Yorum 09.08.2012 16:49
Hüseyin Kayahan
EVREN ve NOKTA
23.04.2012 3236 Okunma
3 Yorum 29.04.2012 18:11
Hüseyin Kayahan
MUSA, FETASI ve BULUŞMA YERİ
30.03.2012 3187 Okunma
3 Yorum 08.04.2012 18:07
Hüseyin Kayahan
BELKİ DE İSTİHBARAT ZAAFI YOKTU.!?
24.07.2016 5391 Okunma
3 Yorum 26.07.2016 21:04
Hüseyin Kayahan
İSLAM EKONOMİ SİSTEM,-ZEKAT BANKASI
12.09.2014 7026 Okunma
3 Yorum 14.09.2014 22:42
Hüseyin Kayahan
ISTILAHİ DİLLER, MECAZ ve HAKİKİ MANALAR
20.10.2019 2156 Okunma
3 Yorum 29.10.2019 11:19
Hüseyin Kayahan
KURANDA METAFORLAR
13.04.2020 1942 Okunma
3 Yorum 15.04.2020 09:19
Hüseyin Kayahan
LİSANE SIDKIN sadık lisan ve İBRAHİM PEYGAMBER
11.02.2018 2882 Okunma
3 Yorum 28.10.2019 21:50
Hüseyin Kayahan
AD SEMUD İREM ve ARAFTAKİLER
11.02.2018 3291 Okunma
2 Yorum 24.02.2018 17:11
Hüseyin Kayahan
HURUF-U MUKATTAA
17.02.2018 2873 Okunma
2 Yorum 21.02.2018 13:02
Hüseyin Kayahan
MÜLK ve MAKAM
23.10.2016 4774 Okunma
2 Yorum 24.10.2016 15:38
Hüseyin Kayahan
SAM ADIAN-ZEKAT BANKASI (ÖZET)
13.09.2014 4970 Okunma
2 Yorum 17.09.2014 15:32
Hüseyin Kayahan
2013-2014 KIŞ DÖNEMİ İLK İZLENİMLER
9.09.2013 4990 Okunma
2 Yorum 09.09.2013 11:39
Hüseyin Kayahan
KARAGÜLLE'YE MUHALEFET NASIL OLMALI?
4.04.2012 3404 Okunma
2 Yorum 05.04.2012 19:58
Hüseyin Kayahan
DÜŞÜNME VE ANLAMA/FIKH ÜZERİNE
23.03.2012 2343 Okunma
2 Yorum 23.03.2012 11:30
Hüseyin Kayahan
SÖZ KESTİK, SÜT DE KESİLDİ...
13.04.2012 3512 Okunma
2 Yorum 14.04.2012 08:56
Hüseyin Kayahan
DİLLER; NELER ANLATIRLAR, NELER...
6.05.2012 3357 Okunma
1 Yorum 07.05.2012 01:01
Hüseyin Kayahan
ALLAH'I TANIMAK-3 KURAN ARKEOLOJİSİ
6.08.2012 3867 Okunma
1 Yorum 07.08.2012 07:50
Hüseyin Kayahan
NAMAZI TANIMAK-1
2.11.2012 4593 Okunma
1 Yorum 03.11.2012 09:33
Hüseyin Kayahan
GECİKMİŞ BİR HOŞGELDİNİZ
23.03.2012 1928 Okunma
1 Yorum 23.03.2012 04:08
Hüseyin Kayahan
4x4 ve HIZIR
12.09.2013 4667 Okunma
1 Yorum 17.09.2013 17:13
Hüseyin Kayahan
PARALEL OKUMALAR-MUHKEM ve MÜTEŞABİH
17.04.2014 4693 Okunma
1 Yorum 19.04.2014 09:21
Hüseyin Kayahan
DEVİ YOKETMEK
13.10.2013 3059 Okunma
1 Yorum 14.10.2013 16:22
Hüseyin Kayahan
CEBELLEŞMEK-1
4.08.2013 3306 Okunma
1 Yorum 15.08.2013 12:39
Hüseyin Kayahan
KEVSER
4.08.2013 4575 Okunma
1 Yorum 05.08.2013 05:12
Hüseyin Kayahan
SOSYOLOJİK KURAN MEALİNE GİRİŞ-1
30.07.2013 4661 Okunma
1 Yorum 10.08.2013 17:54
Hüseyin Kayahan
YENİ (TÜRK TİPİ) BAŞKANLIK
18.03.2015 4667 Okunma
1 Yorum 20.03.2015 11:03
Hüseyin Kayahan
ONA ÜFLEDİ - NEFEHA FİHA, NEFEHA FİHİ
14.06.2015 7507 Okunma
1 Yorum 18.06.2015 09:29
Hüseyin Kayahan
HİKMET ve UYGULAMA (PRATİK)
9.07.2015 5455 Okunma
1 Yorum 09.07.2015 12:13
Hüseyin Kayahan
PARA VE BONO
5.02.2017 2999 Okunma
1 Yorum 13.02.2017 08:43
Hüseyin Kayahan
ALFABELER
11.02.2018 2364 Okunma
1 Yorum 18.02.2018 01:19
Hüseyin Kayahan
MUHKEM ve MÜTEŞABİH
20.10.2019 2147 Okunma
1 Yorum 28.10.2019 14:39
Hüseyin Kayahan
KUŞ DİLİ ve Hz. SÜLEYMAN
19.12.2019 1411 Okunma
1 Yorum 18.02.2020 16:07
Hüseyin Kayahan
MÜŞRİKLER ve STK (sivil toplum kuruluşları)
19.04.2020 1161 Okunma
1 Yorum 19.04.2020 13:16
Hüseyin Kayahan
ÂDEM'İN DİLİ-2
9.08.2020 997 Okunma
1 Yorum 12.08.2020 15:51
Hüseyin Kayahan
ZÜNNÛN – bir muamma
19.05.2020 1098 Okunma
1 Yorum 21.05.2020 18:19
Hüseyin Kayahan
AYASOFYA CUMA MESCİDİ OLMALIDIR.
20.07.2020 947 Okunma
1 Yorum 20.07.2020 16:51
Hüseyin Kayahan
BAĞIMLILIK-TUTKU
31.05.2020 615 Okunma
Hüseyin Kayahan
MUTAHHERÛN-“koş abla koş, bir metaforcu geldi!”
1.05.2020 711 Okunma
Hüseyin Kayahan
METAFOR ≡ ANALOJİ (sistem benzeşimi) ≡≤ MÜTEŞÂBİHAT
15.04.2020 773 Okunma
Hüseyin Kayahan
ABDEST ve TOPLUM SAĞLIĞI
15.04.2020 734 Okunma
Hüseyin Kayahan
MÜZEKKER MÜENNES ve HÜNSA
2.02.2020 1035 Okunma
Hüseyin Kayahan
KUL HAKKI ve MUHASEBE
8.04.2020 853 Okunma
Hüseyin Kayahan
YENİ DİJİTAL UYGARLIK (“4'üncü ON BİN YIL UYGARLIĞI”)
12.04.2020 803 Okunma
Hüseyin Kayahan
MÜŞRİK ve KAFİR
1.11.2019 1369 Okunma
Hüseyin Kayahan
Hakiki, mecazi, ıstılahi MANALAR
12.02.2018 1880 Okunma
Hüseyin Kayahan
AKIL SATMALAR
11.07.2019 1067 Okunma
Hüseyin Kayahan
Yeni dünya düzeni
18.07.2019 979 Okunma
Hüseyin Kayahan
KURAN ve SENARYO
20.10.2019 1687 Okunma
Hüseyin Kayahan
ŞURA ve Hz. ALİ'nin YAŞI
5.02.2017 5444 Okunma
Hüseyin Kayahan
BELKİ DE İSTİHBARAT ZAAFİYETİ YOKTU-2
4.08.2016 2607 Okunma
Hüseyin Kayahan
FİTNE ve KATL
23.10.2016 2194 Okunma
Hüseyin Kayahan
SAM ADIAN - RANT ve ÖZEL MÜLKİYET
7.09.2014 2271 Okunma
Hüseyin Kayahan
SAM ADIAN - ZEKAT ve BANKA
7.09.2014 2535 Okunma
Hüseyin Kayahan
SAM ADIAN - ZEKAT SADAK ve FONLAR
7.09.2014 2509 Okunma
Hüseyin Kayahan
SAM ADIAN - XEKAT ve KAVRAMLAR
7.09.2014 2111 Okunma
Hüseyin Kayahan
SAM ADIAN - DUYURU ve DAVET
7.09.2014 2254 Okunma
Hüseyin Kayahan
KUNUT ve HUŞÛ
29.08.2014 3154 Okunma
Hüseyin Kayahan
yorumların çetelesi
26.03.2012 1191 Okunma
Hüseyin Kayahan
Oku kim attı?
23.05.2011 2515 Okunma
Hüseyin Kayahan
1400 yıllık bir öykünme
1.08.2009 2792 Okunma