Hüseyin Kayahan
Oku kim attı?
23.05.2011
2516 Okunma, 0 Yorum

Bismillahirrahmanirrahim.

FELEM TEKTULUUHÜM VELAKİNNALLAHE KATELEHÜM VE MA RAMEYTE İZ RAMEYTE VELAKİNNALLAHE RAMAA. VE LİYÜBLİYEL MÜ’MİNİNE MİNHU BELAEN HASENEN. İNNALLAHE SEMİİUN ALİİM (8/17, ENFAL SH:178)

Onları siz katletmediniz, velakin onları Allah katletti. Remyettiğinde sen remyetmedin, velakin Allah remyetti. Hasen bir bela olarak ondan (onunla) mü’minleri belvetmek için. Allah alim semi’dir.

Biraz daha Türkçeleştirmeye çalışalım:

Onlarla siz vuruşmadınız (onları siz öldürmediniz), ancak (resmen, hükmen) onlarla Allah vuruştu (onları Allah öldürdü). Attığında sen atmadın, ancak (resmen, hükmen) Allah attı. Onunla mü’minleri/güvenliklikçileri/savunmacıları güzel bir bela/sıkıntı olarak Güzel bir deneme ile denemek için. Allah (kamu/devlet) bilicidir, işiticidir.

İslam tarihinin en çok tartışılan konularının başında kelami konular gelir. Her ne kadar günümüzde hemen, hemen hiçbir şey tartışılmıyorsa da yine de tartışılan az sayıda konuların içinde kelama ait olanlar herhalde başta gelir.

Bunların içinde Allah’ın zatı ve fiilleri en baştadır. Allah kim ve nasıl bir varlıktır, yarattıkları ile nasıl bir ilişki içindedir, yaratılanların hak ve sorumlulukları var mıdır ve nasıldır, vb. konular en çok merak edilen ve üzerinde düşünülen hususlardır.

Kulların (insanların) iradeleri var mıdır? Allah’ın iradesi ile kulun iradesi nasıl konumlanır? Kesişir mi, çelişir mi, biri diğerini kapsar mı? Bu gibi sorulara verilen cevaplar ile insanın hak ve vecibeleri bambaşka haller alır.

Allah kelimesi, başta Allah’ın zatını, sonra da onun yeryüzündeki halifesi olarak onun adına yetki kullanan topluluğu/kamuyu/devleti ve devleti temsil ve ilzam eden meclisi ifade eder. Fıkıhta “hukukul ibad” denildiğinde bireylerin hukuku/özel hukuk; “hukukullah” denildiği zaman Allah’ın hukuku, kamu hukuku olarak; “Allaha hasen karz karzediniz” dendiğinde de, mekandan münezzeh olduğu için Allah’ın zatına veremeyeceğimize göre bu, devlete/topluluğa kredi veriniz şeklinde anlaşılmıştır.

Bu surenin adı Enfal, yani savaş ganimetleri demektir. Ağırlıklı olarak savaşı, savaş hukukunu ve savaş sonarsı uygulanacak hukuku anlatır.

Askeri Hukuku (askeri mantık) ile Sivil Hukuk (sivil mantık) arasında temel farklar şunlardır:

1. Sivil hukukta suçun şahsiliği esastır. Kollektif sorumluluk yoktur. Sadece suçu işleyen cezalandırılır. Başkalası, başkaları o suçtan dolayı cezalandırılmaz. Askeri hukukta ise suç kolektiftir. Yenilgiden tüm birlik, dolayısıyla tüm devlet kollektif olarak sorumludur. Tüm

devlet cezalandırılır. Savaş kazanılınca iyi savaşmamış da olsa herkes kazanmış, kaybedilince de çok kahramanca savaşmış olsa da herkes yenilmiş olur.

2. Sivil hukukta mevzuat (yasalar, yönetmelikler, sözleşmeler, vb.) asıldır. Herkes amirlere göre değil, kanunlara göre hareket eder. Amirini dinlememekten değil, mevzuata uygun davranmamaktan dolayı sorumlu tutulur. Askeri hukukta ise herkes emir komutaya göre hareket eder. Ast mevzuata göre değil, o anda üstün verdiği emirlere göre hareket eder. Başka türlü savaş kazanılmaz.

3. Sivil hukukta, eski ibareyle “beraati zimmet asıldır”, yani suç işlediği yargı kararı ile kesinleşinceye kadar herkes suçsuz kabul edilir. Bizim bilmemiz yeterli değildir, yargı kararı ile hükmen ilan edilmesi gerekir. Askeri hukukta ise esas olarak herkes suçludur. Suçu düşman olmaktır, düşman cephesinde bulunmaktır. O anda savaşa katılıp katılmadığı, savaşıp savaşmadığı önemli değildir. Karşı safta ise hükmen/hukuken düşmandır ve suçludur. Savaşın askerliğin mantığı budur ve kendi içinde doğrudur.

İşte yukarıdaki bu ayet, bu kolektif sorumluluğu çok açık ve veciz bir şekilde ifade etmektedir. Savaş durumuna girilince sorumluluk, tüm topluluğun sorumluluğu olur. Ne kişiler, ne de topluluğun bir cüz’ü özel olarak sorumlu veya ne hakka ne de cezaya hakka müstahak olmazlar. Savaş kaybedilince en iyi savaşana “sen iyi savaşmıştın, onun için sana şöyle şöyle…”, kötü savaşana da “sen savaşmamıştın sana da böyle böyle…” denilmez. Kazanan devletin/topluluğun bütün fertleri topluca kazanmış, kaybedenlerin de bütün fertleri topluca kaybetmiş olurlar. Kaybedenlerin bütün malları ganimet olur. Bir kurşun atılsa ve o atan da bilinse dahi bireysel olarak o kişi muaheze edilemez. Zaten herkes savaşmak için orada toplanmıştır. Herkesin karşı tarafa atış yapması şahsı adına değil, topluluk adınadır. Atan aslında kişi olduğu halde hükmen topluluktur. Savaşan bir manga, bir bölük, bir kolordu da olsa tüm topluluk, tüm devlet savaşmış addedilir. Böyle olan cepheleşmelere savaş denilir. Sportif müsabakalarda benzerdir. Bütün takım, taraftarları da dahil kazanmış veya kaybetmiş olur. “Eğer savaş hali ilan edilmemiş ve cephe oluşmamışsa” bireylerin ya da zümrelerin silahlı hareketleri anarşi ve terördür yani eski adıyla (fitne, katlden eşettir ayetine göre) fitne demektir.

Siz vuruşmadınız, devlet (Allah) vuruştu, sen atmadın devlet (Allah) attı ayeti, bu savaş hukukunun en iyi kanıtı, illetidir. Münhasıran bu ayet, “cüz’i irade yoktur, külli irade vardır”, anlayışına delil olamaz. Bu kelami anlayış doğru olsa bile, bunun kanıtını başka ayetlerde aramak lazımdır. Bu ayet sadece ve savaşta olmak üzere “cüz’i sorumluluk yoktur, külli sorumluluk vardır” prensibinin delilidir, illetidir.

kayahanplastik@hotmail.com

 

 


Çok Yorumlanan Makaleler
Hüseyin Kayahan
RUH, NEFİS ve DİĞERLERİ
4.05.2012 12420 Okunma
58 Yorum 13.05.2012 06:56
Hüseyin Kayahan
ALLAH'I TANIMAK
27.07.2012 9348 Okunma
32 Yorum 15.08.2012 10:48
Hüseyin Kayahan
ALLAH'I TANIMAK-2, TANRININ AÇMAZI
2.08.2012 8228 Okunma
25 Yorum 06.08.2012 22:06
Hüseyin Kayahan
GECİKMİŞ YORUMLAR: SALSAL VE TUFAN HK.
13.10.2013 9949 Okunma
22 Yorum 18.10.2013 15:10
Hüseyin Kayahan
ORUÇ ve RAMAZAN
29.06.2014 6911 Okunma
19 Yorum 20.07.2014 07:59
Hüseyin Kayahan
MÜTEŞEBBİSE DAİR / GELECEĞİN MÜTEŞEBBİSİ
21.02.2013 12942 Okunma
13 Yorum 18.03.2013 21:10
Hüseyin Kayahan
ASLAN OĞLUM ve METOD
11.04.2012 4575 Okunma
13 Yorum 13.04.2012 17:42
Hüseyin Kayahan
YENİ BİR PAVLUS ARANIYOR
25.04.2012 4353 Okunma
13 Yorum 04.05.2012 18:47
Hüseyin Kayahan
HARUT ve MARUT, FİRİDİN ve RASYONALİZM
25.03.2012 8145 Okunma
11 Yorum 27.03.2012 08:38
Hüseyin Kayahan
FECR / ALACAKARANLIK ve GÜNEŞ TAYFI
16.07.2015 10706 Okunma
11 Yorum 28.07.2015 00:04
Hüseyin Kayahan
KELİME, MUTASYON; TURAB VE TOPRAK
29.04.2012 5019 Okunma
10 Yorum 01.05.2012 11:38
Hüseyin Kayahan
ÖZGÜRLÜKÇÜLÜK NASIL ANLAŞILIR?
27.03.2012 4360 Okunma
9 Yorum 29.03.2012 17:53
Hüseyin Kayahan
NUH TUFANI (kısa bir özet)
4.10.2013 10604 Okunma
9 Yorum 18.10.2013 14:55
Hüseyin Kayahan
İZLENİMLER-2
25.09.2013 4608 Okunma
8 Yorum 28.09.2013 07:31
Hüseyin Kayahan
ÜSTAD KARAGÜLLEYE AÇIK ARZIMDIR
25.06.2013 4628 Okunma
8 Yorum 02.11.2013 05:43
Hüseyin Kayahan
İLK (ve TEK) SOSYAL/KOLEKTİF KİTAP: KUR’AN
12.06.2016 5552 Okunma
8 Yorum 15.06.2016 23:36
Hüseyin Kayahan
RUH-ÜL KUDÜS
15.05.2012 5511 Okunma
8 Yorum 17.05.2012 00:58
Hüseyin Kayahan
KRAL ÇIPLAK (MI?)
28.01.2013 4428 Okunma
7 Yorum 07.02.2013 17:00
Hüseyin Kayahan
ALLAH ve DEVLET
13.07.2014 4888 Okunma
7 Yorum 09.08.2014 20:59
Hüseyin Kayahan
HUKUK ve TAŞKINLIK; MUSA ve HIZIR
7.05.2014 5334 Okunma
7 Yorum 12.05.2014 20:13
Hüseyin Kayahan
FIKIH ve KELAM
30.10.2016 6389 Okunma
7 Yorum 18.11.2016 04:58
Hüseyin Kayahan
ÂDEM'İN DİLİ
27.07.2020 1311 Okunma
6 Yorum 30.07.2020 09:04
Hüseyin Kayahan
SOSYOLOJİK KURAN MEALİNE BAŞLARKEN-2
31.07.2013 5238 Okunma
6 Yorum 03.03.2018 15:53
Hüseyin Kayahan
DİLİN CİLVELERİ
27.03.2012 3284 Okunma
6 Yorum 29.03.2012 17:18
Hüseyin Kayahan
YORUMSUZ ve BİR SEZİ ve BİR SORU
17.04.2012 4137 Okunma
5 Yorum 19.06.2012 11:35
Hüseyin Kayahan
KÖLELİK-1
10.03.2013 4904 Okunma
5 Yorum 14.03.2013 19:54
Hüseyin Kayahan
SÖYLEMEK ve YAPMAK
15.11.2013 7657 Okunma
5 Yorum 22.11.2013 21:08
Hüseyin Kayahan
BAŞKANLIK, YARI BAŞKANLIK YA DA...
27.08.2014 4785 Okunma
5 Yorum 01.09.2014 08:02
Hüseyin Kayahan
SESSİZ ve SESLİ NAMAZLAR
13.11.2016 6624 Okunma
5 Yorum 01.08.2017 18:04
Hüseyin Kayahan
HACCIN ZAMANI
23.08.2015 5943 Okunma
4 Yorum 23.08.2015 22:10
Hüseyin Kayahan
DİYET TAŞI
30.01.2016 4975 Okunma
4 Yorum 16.02.2016 18:06
Hüseyin Kayahan
SALGINLAR ve PROJEKSİYONLAR
14.04.2020 1655 Okunma
4 Yorum 14.04.2020 16:25
Hüseyin Kayahan
FATİHA ve YENİ KOMÜNİZM
4.09.2014 5237 Okunma
4 Yorum 24.09.2014 08:17
Hüseyin Kayahan
PARALELE DAİR
18.03.2014 4951 Okunma
4 Yorum 19.03.2014 13:13
Hüseyin Kayahan
BAŞBAKANA AÇIK MEKTUP
6.06.2013 5191 Okunma
4 Yorum 09.06.2013 18:33
Hüseyin Kayahan
BAŞBAKANA AÇIK MEKTUP-2
10.06.2013 4973 Okunma
4 Yorum 25.06.2013 14:51
Hüseyin Kayahan
Suç, Ceza ve Cehennem
21.05.2011 3262 Okunma
4 Yorum 22.05.2011 20:39
Hüseyin Kayahan
YARATILIŞ-DİRİLİŞ ve FELSEFE
6.07.2012 4370 Okunma
4 Yorum 07.07.2012 15:08
Hüseyin Kayahan
KURAN'I TANIMAK-2, MUCİZELER
29.10.2012 4662 Okunma
3 Yorum 30.10.2012 07:15
Hüseyin Kayahan
KURAN'I TANIMAK-1, KURAN'IN MÜŞKÜLLERİ
7.08.2012 4349 Okunma
3 Yorum 09.08.2012 16:49
Hüseyin Kayahan
EVREN ve NOKTA
23.04.2012 3238 Okunma
3 Yorum 29.04.2012 18:11
Hüseyin Kayahan
MUSA, FETASI ve BULUŞMA YERİ
30.03.2012 3187 Okunma
3 Yorum 08.04.2012 18:07
Hüseyin Kayahan
BELKİ DE İSTİHBARAT ZAAFI YOKTU.!?
24.07.2016 5391 Okunma
3 Yorum 26.07.2016 21:04
Hüseyin Kayahan
İSLAM EKONOMİ SİSTEM,-ZEKAT BANKASI
12.09.2014 7028 Okunma
3 Yorum 14.09.2014 22:42
Hüseyin Kayahan
ISTILAHİ DİLLER, MECAZ ve HAKİKİ MANALAR
20.10.2019 2156 Okunma
3 Yorum 29.10.2019 11:19
Hüseyin Kayahan
KURANDA METAFORLAR
13.04.2020 1943 Okunma
3 Yorum 15.04.2020 09:19
Hüseyin Kayahan
LİSANE SIDKIN sadık lisan ve İBRAHİM PEYGAMBER
11.02.2018 2882 Okunma
3 Yorum 28.10.2019 21:50
Hüseyin Kayahan
AD SEMUD İREM ve ARAFTAKİLER
11.02.2018 3291 Okunma
2 Yorum 24.02.2018 17:11
Hüseyin Kayahan
HURUF-U MUKATTAA
17.02.2018 2873 Okunma
2 Yorum 21.02.2018 13:02
Hüseyin Kayahan
MÜLK ve MAKAM
23.10.2016 4775 Okunma
2 Yorum 24.10.2016 15:38
Hüseyin Kayahan
SAM ADIAN-ZEKAT BANKASI (ÖZET)
13.09.2014 4971 Okunma
2 Yorum 17.09.2014 15:32
Hüseyin Kayahan
2013-2014 KIŞ DÖNEMİ İLK İZLENİMLER
9.09.2013 4991 Okunma
2 Yorum 09.09.2013 11:39
Hüseyin Kayahan
KARAGÜLLE'YE MUHALEFET NASIL OLMALI?
4.04.2012 3404 Okunma
2 Yorum 05.04.2012 19:58
Hüseyin Kayahan
DÜŞÜNME VE ANLAMA/FIKH ÜZERİNE
23.03.2012 2343 Okunma
2 Yorum 23.03.2012 11:30
Hüseyin Kayahan
SÖZ KESTİK, SÜT DE KESİLDİ...
13.04.2012 3512 Okunma
2 Yorum 14.04.2012 08:56
Hüseyin Kayahan
DİLLER; NELER ANLATIRLAR, NELER...
6.05.2012 3357 Okunma
1 Yorum 07.05.2012 01:01
Hüseyin Kayahan
ALLAH'I TANIMAK-3 KURAN ARKEOLOJİSİ
6.08.2012 3867 Okunma
1 Yorum 07.08.2012 07:50
Hüseyin Kayahan
NAMAZI TANIMAK-1
2.11.2012 4594 Okunma
1 Yorum 03.11.2012 09:33
Hüseyin Kayahan
GECİKMİŞ BİR HOŞGELDİNİZ
23.03.2012 1928 Okunma
1 Yorum 23.03.2012 04:08
Hüseyin Kayahan
4x4 ve HIZIR
12.09.2013 4668 Okunma
1 Yorum 17.09.2013 17:13
Hüseyin Kayahan
PARALEL OKUMALAR-MUHKEM ve MÜTEŞABİH
17.04.2014 4694 Okunma
1 Yorum 19.04.2014 09:21
Hüseyin Kayahan
DEVİ YOKETMEK
13.10.2013 3060 Okunma
1 Yorum 14.10.2013 16:22
Hüseyin Kayahan
CEBELLEŞMEK-1
4.08.2013 3307 Okunma
1 Yorum 15.08.2013 12:39
Hüseyin Kayahan
KEVSER
4.08.2013 4575 Okunma
1 Yorum 05.08.2013 05:12
Hüseyin Kayahan
SOSYOLOJİK KURAN MEALİNE GİRİŞ-1
30.07.2013 4662 Okunma
1 Yorum 10.08.2013 17:54
Hüseyin Kayahan
YENİ (TÜRK TİPİ) BAŞKANLIK
18.03.2015 4668 Okunma
1 Yorum 20.03.2015 11:03
Hüseyin Kayahan
ONA ÜFLEDİ - NEFEHA FİHA, NEFEHA FİHİ
14.06.2015 7507 Okunma
1 Yorum 18.06.2015 09:29
Hüseyin Kayahan
HİKMET ve UYGULAMA (PRATİK)
9.07.2015 5456 Okunma
1 Yorum 09.07.2015 12:13
Hüseyin Kayahan
PARA VE BONO
5.02.2017 3000 Okunma
1 Yorum 13.02.2017 08:43
Hüseyin Kayahan
ALFABELER
11.02.2018 2365 Okunma
1 Yorum 18.02.2018 01:19
Hüseyin Kayahan
MUHKEM ve MÜTEŞABİH
20.10.2019 2148 Okunma
1 Yorum 28.10.2019 14:39
Hüseyin Kayahan
KUŞ DİLİ ve Hz. SÜLEYMAN
19.12.2019 1411 Okunma
1 Yorum 18.02.2020 16:07
Hüseyin Kayahan
MÜŞRİKLER ve STK (sivil toplum kuruluşları)
19.04.2020 1161 Okunma
1 Yorum 19.04.2020 13:16
Hüseyin Kayahan
ÂDEM'İN DİLİ-2
9.08.2020 997 Okunma
1 Yorum 12.08.2020 15:51
Hüseyin Kayahan
ZÜNNÛN – bir muamma
19.05.2020 1098 Okunma
1 Yorum 21.05.2020 18:19
Hüseyin Kayahan
AYASOFYA CUMA MESCİDİ OLMALIDIR.
20.07.2020 947 Okunma
1 Yorum 20.07.2020 16:51
Hüseyin Kayahan
BAĞIMLILIK-TUTKU
31.05.2020 615 Okunma
Hüseyin Kayahan
MUTAHHERÛN-“koş abla koş, bir metaforcu geldi!”
1.05.2020 711 Okunma
Hüseyin Kayahan
METAFOR ≡ ANALOJİ (sistem benzeşimi) ≡≤ MÜTEŞÂBİHAT
15.04.2020 774 Okunma
Hüseyin Kayahan
ABDEST ve TOPLUM SAĞLIĞI
15.04.2020 735 Okunma
Hüseyin Kayahan
MÜZEKKER MÜENNES ve HÜNSA
2.02.2020 1035 Okunma
Hüseyin Kayahan
KUL HAKKI ve MUHASEBE
8.04.2020 854 Okunma
Hüseyin Kayahan
YENİ DİJİTAL UYGARLIK (“4'üncü ON BİN YIL UYGARLIĞI”)
12.04.2020 804 Okunma
Hüseyin Kayahan
MÜŞRİK ve KAFİR
1.11.2019 1369 Okunma
Hüseyin Kayahan
Hakiki, mecazi, ıstılahi MANALAR
12.02.2018 1881 Okunma
Hüseyin Kayahan
AKIL SATMALAR
11.07.2019 1068 Okunma
Hüseyin Kayahan
Yeni dünya düzeni
18.07.2019 980 Okunma
Hüseyin Kayahan
KURAN ve SENARYO
20.10.2019 1687 Okunma
Hüseyin Kayahan
ŞURA ve Hz. ALİ'nin YAŞI
5.02.2017 5444 Okunma
Hüseyin Kayahan
BELKİ DE İSTİHBARAT ZAAFİYETİ YOKTU-2
4.08.2016 2607 Okunma
Hüseyin Kayahan
FİTNE ve KATL
23.10.2016 2194 Okunma
Hüseyin Kayahan
SAM ADIAN - RANT ve ÖZEL MÜLKİYET
7.09.2014 2272 Okunma
Hüseyin Kayahan
SAM ADIAN - ZEKAT ve BANKA
7.09.2014 2536 Okunma
Hüseyin Kayahan
SAM ADIAN - ZEKAT SADAK ve FONLAR
7.09.2014 2510 Okunma
Hüseyin Kayahan
SAM ADIAN - XEKAT ve KAVRAMLAR
7.09.2014 2111 Okunma
Hüseyin Kayahan
SAM ADIAN - DUYURU ve DAVET
7.09.2014 2254 Okunma
Hüseyin Kayahan
KUNUT ve HUŞÛ
29.08.2014 3155 Okunma
Hüseyin Kayahan
yorumların çetelesi
26.03.2012 1192 Okunma
Hüseyin Kayahan
Oku kim attı?
23.05.2011 2516 Okunma
Hüseyin Kayahan
1400 yıllık bir öykünme
1.08.2009 2793 Okunma