Hüseyin Kayahan
ALFABELER
11.02.2018
2365 Okunma, 1 Yorum

SINAMALAR

Dil/1

ALFABELER

11.02.2018

GİRİŞ

Hiçbir şey yoktu. Sadece Allah vardı. Her şey zamanın yaratılması ile başladı. Şeyleri Allah ile başlatsak onlar da ezeli olur ki, bu Allah tanımıza aykırı olur. Öyleyse her şey zamanla başlayan bir varlığa sahiptir.

Sadece bir şey, bu kabule aykırıdır. Bu da kelamcıların çok tartıştıkları “şuur”dur. Bu, bizim bilinç dediğimiz şeydir. Allah’ın bütün sıfatları sonradan da olabilir desek de; şuur, Allah’ın ayrılmaz bir vasfıdır. Şuur olmazsa ne kendini bilirsin, ne de ne yapacağını… Eğer bu klasik anlayışımıza ters ise şöyle de ifade edebiliriz: Allah şuurdur/bilinçtir. Nasıl ki ayette, “Allahu nurus semavati vel ard/Allah semavatın ve arzın nurudur” deniyorsa, bu da öyledir. Nur; aydınlıktır, aydındır. Allah tek aydındır (bilgindir).

Şuur hem kendini, hem de dışındakini bilmektir. Bu da onları programlamaktır. “bir kitapta yazılı olmayan hiçbir şey yoktur” diyor. Her şeyden maksat canlı, cansız, maddeli veya sanal her türlü olgudur. Kitapta yazılı olmak, önce onun programını yapmaktır. Her şey ancak programına göre inşa olur ve işleyebilir.

2 (21) HARFLİ ALFABELER

CANSIZ/İNORGANİK BİREYLER

Bugün henüz onların da bir programı olduğunu bilmiyoruz. Hatta onların da bir programı olması gerektiğini bile düşünmüyoruz.

Cansızların program dili “2 harflidir”. Bunları biz 0 ve 1 olarak ifade ediyoruz. Bu iki harfi yeteri kadar tekrar ederseniz her şeyi ifade edebilirsiniz. Tek sembolle bir şey ifade edemezsiniz. Ne kadar tekrar ederseniz edin, sonunda bir boşluk verirsiniz. İşte o boşluk ikinci harftir. “Ümmül kitap”, digital bir kitaptır ve “kitabun merqum” olarak ifade edilmiştir. Yani, “rakamlanmış”, yani bugünkü ifadesiyle dijital kitaptır.

Bir elektronu düşünün. Biz onu şuursuz/bilinçsiz diye düşünürüz, değil mi? Halbuki hangi durumda nasıl davranacağını nasıl bilmektedir? Tabii ki kendi programı ile… Mesela o programda; “eğer (if= bir ışık tarafından uyarılırsan, o zaman (then) bir üst yörüngeye çık” yazmasa, o kendiliğinden bunu nasıl yapabilir mi? Bu ise, bildiğimiz klasik “if-then” döngüsüdür. “Eğer üst yörüngede isen ve alt yörüngede bir eksiklik varsa, hemen bir gama ışıması yap ve alt semaya in” satırı olmasa bunu niye yapsın ki?

İşte, bütün cansızların 2 alfabeyle yazılmış programları vardır ve onunla devinirler. Her şeyin evveli cansızlar olduğu için bu program ve bununla bütün kainatın planlanması daha zordur. Allah “onlara sor, kendilerinin halk edilmesi mi, yoksa semavâtın halk edilmesi mi daha eşeddir/zordur?” diye söylemektedir. Bize canlının yapısı ve programı daha kompleks gelmektedir ama cansızların programı daha zordur. Bu iki harfi matematikte 0 ve 1 olarak sembolize ederiz ama o elektrikte + ve – olarak, mıknatısta N ve S olarak, maddede ise dolu ve boş olarak kullanırız. Yani iki elemandan başka bir şeyimiz yoktur.

4(22) HARFLİ ALFABELER

CANLI/ORGANİK BİREYLER

Canlılar ise 4 harf kullanırlar. İster virüs, ister bakteri, ister tek hücreli, ister çok hücreli olsun hepsi 4 harfle yazılmış programla oluşur ve o programlarla yaşarlar.

Mesela insan hücresinde 23 çift (46 adet) kromozom üzerinde yaklaşık 3 milyar harf çifti ile yazılmış bir program vardır. Bu dört harf; timin (T), adenin (A), sitozin (C), ve guanin ( G),adı verilen bazlardır. Doğmamızı, yaşamamızı ve ölmemizi de düzenleyen işte bu 4 harfle yazılan programdır.

Melekler ve iblis de yazılmış programlardır. Madde veya enerjiden oluşmazlar. 0 ve 1 ler olarak saklanırlar ve dalga ile iletilirler. Bizler de bunlara benzer programlar yazarak yapay zekalar oluşturmaya çalışıyoruz. Virüs ve onların anti virüslerini yazmada bayağı ilerlemiş durumdayız ama henüz melekler gibi yapıcı, onarıcı, iyileştirici programları oluşturmada henüz emekleme dönemindeyiz.

Aşağıdaki ayette ikişer, üçer, dörder kanatlı melekler anlatılmaktadır. Dr Lütfi beyin başka bir izahı vardır ama benim yorumum biraz farklıdır. İki, üç, dört kanatlı; iki, üç, dört harfli manasındadır. İki ve dört alfabeli yazıları yukarıda anlattım. 3 harf ise hücre çekirdeğindeki mekanizma olabilir. 3 çekirdek asidi bir tane amino asidi oluşturur. İşte bu da 3 harfli bir alfabedir. Böylece canlılarda hem 2 harf (çift sarmal), hem 3 harf (amino asit gövdesi= hem de 4 harf (nükleotitidler/genler) kullanılmıştır. “Halk etmede meşieti kadar ziyade eder”, deniyor.

Fatır suresi 35/1 ayeti:

الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (1)35/

Hamd, gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler kılan Allah’a mahsustur. O, yaratmada dilediği kadar artırır. Gerçekten Allah her şeye kâdirdir.[35/1]

 

8 (23) HARFLİ ALFABELER

BİTKİLER

Henüz bilmiyorum. Bitkilerin elektrik devreleri yoktur ve sesi de kullanamazlar ama enzimleri ve kokuları kullanabilirler. Daha basit bir alfabeye ihtiyaçları olduğunu düşündüğüm için 8 harfli alfabeyi bitkiler için uygun gördüm. Buna matematikte interpolasyon diyoruz. Aradakini noktalama, belirleme demektir.

 

16 (24) HARFLİ ALFABELER

HAYVANLAR

Hayvanların elektrik devreleri vardır. Pek çoğunun bizim gibi merkezi işlem merkezi, yani beyinleri de vardır. Ses, sonar dalga (yarasa ve balinalar), hareket (arılar), kokular gibi pek çok alfabe enstrümanını kullanabilirler. Bunlardaki eleman sayısının da nominal olarak 16 olduğunu zannediyorum.

Nominal kelimesini biliyorsunuz. Bir şey üretilmeden önce onun projesi yapılır ve o projede belirlenen fonksiyon için bir değer öngörülür. Buna nominal değer denir. Gerçek değer ise, rayiç değerdir ve nominal değerden fazla veya eksik oluşabilir.

 

32 (25) HARFLİ ALFABELER

İNSANLAR

İnsanlar, nominal olarak, 32 harfli bir alfabe (ses düzeni) kullanırlar. Bugün bildiğimiz dillerdeki ses sayısı bu rakam civarındadır. Harf yazısını kullananların yazıları bunlardan oluşur. Türk dili bu ikili yapıya iyi bir örnektir. Sesli harfler 8 tanedir. Toplam ses sayısının yarısının yarısı kadardır. Bu sekiz sesin yarısı kalın, yarısı ince; diğer yönden ise yarısı düz, yarısı yuvarlaktır.

İdeal olan, bu seslerin dörtte birinin boğazdan, dörtte birinin yutaktan, dörtte birinin damaktan, dörtte birinin de dudaktan çıkmasıdır. Fakat çevre şartları nedeniyle bunlarda artma ve azalma meydana gelebilmektedir. Bu kadar sesle her şeyi ifade edebilmekteyiz. Yani sınırımız bizim muhayyilemizdir.

Bu 32 eleman ile onları birleştirerek, tekrar ederek, ortalama (nominal) olarak 1 milyon mefhum/kavram üretiriz.

Uzakdoğu dilleri ise hece yazısı kullanırlar ve 1028 (210) civarında heceyle/sesle istediklerini ifade ederler.

Kelime yazı kullansaydık herhalde nominal olarak 32896  (215) sözcük/kelime ile istediklerimizi ifade ederdik. Arapça aynı zamanda kelime yazıdır. Araplar harflerin bazılarını birleştirerek kelimeleri adeta resim gibi algılarlar. Noktalar ve harekeler olmadan da kelimeleri okuyabilirler. Şimdi bizler de giderek resim yazıya dönüyoruz. Dokunmatik ekranlar, emojiler, trafik levhaları gibi tüm insanlara yönelik yazılar tamamen resimlerden oluşmaktadır.

Bu kısa makalede, sadece farklı bir bakış açısı ile alfabelere kabaca baktık. Her ne varsa; ya ikili sisteme ya da onlu sisteme göre dizayn edilmiştir. Buna dikkat çekmek istedim. Hiçbir şey rastgele değildir, bir nizam ve intizamı vardır. Basîr olanlar için keşfedilecek çok şey vardır. Eğer bir gün keşfedilecek bir şey kalmamışsa Allah’ın bilgisine ulaştık demektir. Bu da insan için değil ama insanlık olarak, mümkün ama muhtemel değildir. Yani bilinebilecek şeyler hiç bitmeyecektir.

Saygılarımla.

3��ni@

 


YorumcuYorum
Şeyma Yavuz
18.02.2018
01:19

Selamlar, öncelikle dimağınıza, kaleminize/klavyenize sağlık. Daha önce bakmadığım bir açıdan bakmışsınız. Alfabeleri bu şekilde parçalamak ve eleman sayılarına göre tasniflemek enteresan bir fikir doğrusu. Teşekkürler.

Cansız varlıkların 2'li sistemin alfabesini kullanıyor görüşü çok sağlamca oturuyor fenden elde ettiğimiz sonuçlara. Yani aynı şeyi makroda biz canlılar için düşündüğümüzde "varlık ve yokluk" yetmiyor. Bir canlının artık can-sız yani mefta olması onun yokluğunu ifade etmez nitekim bu doğru da olmaz birinin ölmüş olması bedensel varlığını sürdürmediği manası taşıyamaz. Bu da varlık ve yokluğun cansız maddeler için geçerli olduğu, sonra canlı tanımımıza giren her şeyin ise bu iki elemanlı alfabede ifadesinin yeterli olmadığını göstermişsiniz. Allah razı olsun.

Çok Yorumlanan Makaleler
Hüseyin Kayahan
RUH, NEFİS ve DİĞERLERİ
4.05.2012 12420 Okunma
58 Yorum 13.05.2012 06:56
Hüseyin Kayahan
ALLAH'I TANIMAK
27.07.2012 9347 Okunma
32 Yorum 15.08.2012 10:48
Hüseyin Kayahan
ALLAH'I TANIMAK-2, TANRININ AÇMAZI
2.08.2012 8227 Okunma
25 Yorum 06.08.2012 22:06
Hüseyin Kayahan
GECİKMİŞ YORUMLAR: SALSAL VE TUFAN HK.
13.10.2013 9948 Okunma
22 Yorum 18.10.2013 15:10
Hüseyin Kayahan
ORUÇ ve RAMAZAN
29.06.2014 6911 Okunma
19 Yorum 20.07.2014 07:59
Hüseyin Kayahan
MÜTEŞEBBİSE DAİR / GELECEĞİN MÜTEŞEBBİSİ
21.02.2013 12941 Okunma
13 Yorum 18.03.2013 21:10
Hüseyin Kayahan
ASLAN OĞLUM ve METOD
11.04.2012 4575 Okunma
13 Yorum 13.04.2012 17:42
Hüseyin Kayahan
YENİ BİR PAVLUS ARANIYOR
25.04.2012 4353 Okunma
13 Yorum 04.05.2012 18:47
Hüseyin Kayahan
HARUT ve MARUT, FİRİDİN ve RASYONALİZM
25.03.2012 8145 Okunma
11 Yorum 27.03.2012 08:38
Hüseyin Kayahan
FECR / ALACAKARANLIK ve GÜNEŞ TAYFI
16.07.2015 10706 Okunma
11 Yorum 28.07.2015 00:04
Hüseyin Kayahan
KELİME, MUTASYON; TURAB VE TOPRAK
29.04.2012 5018 Okunma
10 Yorum 01.05.2012 11:38
Hüseyin Kayahan
ÖZGÜRLÜKÇÜLÜK NASIL ANLAŞILIR?
27.03.2012 4360 Okunma
9 Yorum 29.03.2012 17:53
Hüseyin Kayahan
NUH TUFANI (kısa bir özet)
4.10.2013 10603 Okunma
9 Yorum 18.10.2013 14:55
Hüseyin Kayahan
İZLENİMLER-2
25.09.2013 4607 Okunma
8 Yorum 28.09.2013 07:31
Hüseyin Kayahan
ÜSTAD KARAGÜLLEYE AÇIK ARZIMDIR
25.06.2013 4628 Okunma
8 Yorum 02.11.2013 05:43
Hüseyin Kayahan
İLK (ve TEK) SOSYAL/KOLEKTİF KİTAP: KUR’AN
12.06.2016 5552 Okunma
8 Yorum 15.06.2016 23:36
Hüseyin Kayahan
RUH-ÜL KUDÜS
15.05.2012 5511 Okunma
8 Yorum 17.05.2012 00:58
Hüseyin Kayahan
KRAL ÇIPLAK (MI?)
28.01.2013 4428 Okunma
7 Yorum 07.02.2013 17:00
Hüseyin Kayahan
ALLAH ve DEVLET
13.07.2014 4888 Okunma
7 Yorum 09.08.2014 20:59
Hüseyin Kayahan
HUKUK ve TAŞKINLIK; MUSA ve HIZIR
7.05.2014 5334 Okunma
7 Yorum 12.05.2014 20:13
Hüseyin Kayahan
FIKIH ve KELAM
30.10.2016 6388 Okunma
7 Yorum 18.11.2016 04:58
Hüseyin Kayahan
ÂDEM'İN DİLİ
27.07.2020 1310 Okunma
6 Yorum 30.07.2020 09:04
Hüseyin Kayahan
SOSYOLOJİK KURAN MEALİNE BAŞLARKEN-2
31.07.2013 5238 Okunma
6 Yorum 03.03.2018 15:53
Hüseyin Kayahan
DİLİN CİLVELERİ
27.03.2012 3284 Okunma
6 Yorum 29.03.2012 17:18
Hüseyin Kayahan
YORUMSUZ ve BİR SEZİ ve BİR SORU
17.04.2012 4136 Okunma
5 Yorum 19.06.2012 11:35
Hüseyin Kayahan
KÖLELİK-1
10.03.2013 4903 Okunma
5 Yorum 14.03.2013 19:54
Hüseyin Kayahan
SÖYLEMEK ve YAPMAK
15.11.2013 7657 Okunma
5 Yorum 22.11.2013 21:08
Hüseyin Kayahan
BAŞKANLIK, YARI BAŞKANLIK YA DA...
27.08.2014 4785 Okunma
5 Yorum 01.09.2014 08:02
Hüseyin Kayahan
SESSİZ ve SESLİ NAMAZLAR
13.11.2016 6624 Okunma
5 Yorum 01.08.2017 18:04
Hüseyin Kayahan
HACCIN ZAMANI
23.08.2015 5942 Okunma
4 Yorum 23.08.2015 22:10
Hüseyin Kayahan
DİYET TAŞI
30.01.2016 4975 Okunma
4 Yorum 16.02.2016 18:06
Hüseyin Kayahan
SALGINLAR ve PROJEKSİYONLAR
14.04.2020 1654 Okunma
4 Yorum 14.04.2020 16:25
Hüseyin Kayahan
FATİHA ve YENİ KOMÜNİZM
4.09.2014 5236 Okunma
4 Yorum 24.09.2014 08:17
Hüseyin Kayahan
PARALELE DAİR
18.03.2014 4951 Okunma
4 Yorum 19.03.2014 13:13
Hüseyin Kayahan
BAŞBAKANA AÇIK MEKTUP
6.06.2013 5191 Okunma
4 Yorum 09.06.2013 18:33
Hüseyin Kayahan
BAŞBAKANA AÇIK MEKTUP-2
10.06.2013 4973 Okunma
4 Yorum 25.06.2013 14:51
Hüseyin Kayahan
Suç, Ceza ve Cehennem
21.05.2011 3261 Okunma
4 Yorum 22.05.2011 20:39
Hüseyin Kayahan
YARATILIŞ-DİRİLİŞ ve FELSEFE
6.07.2012 4370 Okunma
4 Yorum 07.07.2012 15:08
Hüseyin Kayahan
KURAN'I TANIMAK-2, MUCİZELER
29.10.2012 4662 Okunma
3 Yorum 30.10.2012 07:15
Hüseyin Kayahan
KURAN'I TANIMAK-1, KURAN'IN MÜŞKÜLLERİ
7.08.2012 4349 Okunma
3 Yorum 09.08.2012 16:49
Hüseyin Kayahan
EVREN ve NOKTA
23.04.2012 3237 Okunma
3 Yorum 29.04.2012 18:11
Hüseyin Kayahan
MUSA, FETASI ve BULUŞMA YERİ
30.03.2012 3187 Okunma
3 Yorum 08.04.2012 18:07
Hüseyin Kayahan
BELKİ DE İSTİHBARAT ZAAFI YOKTU.!?
24.07.2016 5391 Okunma
3 Yorum 26.07.2016 21:04
Hüseyin Kayahan
İSLAM EKONOMİ SİSTEM,-ZEKAT BANKASI
12.09.2014 7026 Okunma
3 Yorum 14.09.2014 22:42
Hüseyin Kayahan
ISTILAHİ DİLLER, MECAZ ve HAKİKİ MANALAR
20.10.2019 2156 Okunma
3 Yorum 29.10.2019 11:19
Hüseyin Kayahan
KURANDA METAFORLAR
13.04.2020 1942 Okunma
3 Yorum 15.04.2020 09:19
Hüseyin Kayahan
LİSANE SIDKIN sadık lisan ve İBRAHİM PEYGAMBER
11.02.2018 2882 Okunma
3 Yorum 28.10.2019 21:50
Hüseyin Kayahan
AD SEMUD İREM ve ARAFTAKİLER
11.02.2018 3291 Okunma
2 Yorum 24.02.2018 17:11
Hüseyin Kayahan
HURUF-U MUKATTAA
17.02.2018 2873 Okunma
2 Yorum 21.02.2018 13:02
Hüseyin Kayahan
MÜLK ve MAKAM
23.10.2016 4775 Okunma
2 Yorum 24.10.2016 15:38
Hüseyin Kayahan
SAM ADIAN-ZEKAT BANKASI (ÖZET)
13.09.2014 4970 Okunma
2 Yorum 17.09.2014 15:32
Hüseyin Kayahan
2013-2014 KIŞ DÖNEMİ İLK İZLENİMLER
9.09.2013 4990 Okunma
2 Yorum 09.09.2013 11:39
Hüseyin Kayahan
KARAGÜLLE'YE MUHALEFET NASIL OLMALI?
4.04.2012 3404 Okunma
2 Yorum 05.04.2012 19:58
Hüseyin Kayahan
DÜŞÜNME VE ANLAMA/FIKH ÜZERİNE
23.03.2012 2343 Okunma
2 Yorum 23.03.2012 11:30
Hüseyin Kayahan
SÖZ KESTİK, SÜT DE KESİLDİ...
13.04.2012 3512 Okunma
2 Yorum 14.04.2012 08:56
Hüseyin Kayahan
DİLLER; NELER ANLATIRLAR, NELER...
6.05.2012 3357 Okunma
1 Yorum 07.05.2012 01:01
Hüseyin Kayahan
ALLAH'I TANIMAK-3 KURAN ARKEOLOJİSİ
6.08.2012 3867 Okunma
1 Yorum 07.08.2012 07:50
Hüseyin Kayahan
NAMAZI TANIMAK-1
2.11.2012 4593 Okunma
1 Yorum 03.11.2012 09:33
Hüseyin Kayahan
GECİKMİŞ BİR HOŞGELDİNİZ
23.03.2012 1928 Okunma
1 Yorum 23.03.2012 04:08
Hüseyin Kayahan
4x4 ve HIZIR
12.09.2013 4667 Okunma
1 Yorum 17.09.2013 17:13
Hüseyin Kayahan
PARALEL OKUMALAR-MUHKEM ve MÜTEŞABİH
17.04.2014 4693 Okunma
1 Yorum 19.04.2014 09:21
Hüseyin Kayahan
DEVİ YOKETMEK
13.10.2013 3059 Okunma
1 Yorum 14.10.2013 16:22
Hüseyin Kayahan
CEBELLEŞMEK-1
4.08.2013 3307 Okunma
1 Yorum 15.08.2013 12:39
Hüseyin Kayahan
KEVSER
4.08.2013 4575 Okunma
1 Yorum 05.08.2013 05:12
Hüseyin Kayahan
SOSYOLOJİK KURAN MEALİNE GİRİŞ-1
30.07.2013 4661 Okunma
1 Yorum 10.08.2013 17:54
Hüseyin Kayahan
YENİ (TÜRK TİPİ) BAŞKANLIK
18.03.2015 4668 Okunma
1 Yorum 20.03.2015 11:03
Hüseyin Kayahan
ONA ÜFLEDİ - NEFEHA FİHA, NEFEHA FİHİ
14.06.2015 7507 Okunma
1 Yorum 18.06.2015 09:29
Hüseyin Kayahan
HİKMET ve UYGULAMA (PRATİK)
9.07.2015 5456 Okunma
1 Yorum 09.07.2015 12:13
Hüseyin Kayahan
PARA VE BONO
5.02.2017 3000 Okunma
1 Yorum 13.02.2017 08:43
Hüseyin Kayahan
ALFABELER
11.02.2018 2365 Okunma
1 Yorum 18.02.2018 01:19
Hüseyin Kayahan
MUHKEM ve MÜTEŞABİH
20.10.2019 2147 Okunma
1 Yorum 28.10.2019 14:39
Hüseyin Kayahan
KUŞ DİLİ ve Hz. SÜLEYMAN
19.12.2019 1411 Okunma
1 Yorum 18.02.2020 16:07
Hüseyin Kayahan
MÜŞRİKLER ve STK (sivil toplum kuruluşları)
19.04.2020 1161 Okunma
1 Yorum 19.04.2020 13:16
Hüseyin Kayahan
ÂDEM'İN DİLİ-2
9.08.2020 997 Okunma
1 Yorum 12.08.2020 15:51
Hüseyin Kayahan
ZÜNNÛN – bir muamma
19.05.2020 1098 Okunma
1 Yorum 21.05.2020 18:19
Hüseyin Kayahan
AYASOFYA CUMA MESCİDİ OLMALIDIR.
20.07.2020 947 Okunma
1 Yorum 20.07.2020 16:51
Hüseyin Kayahan
BAĞIMLILIK-TUTKU
31.05.2020 615 Okunma
Hüseyin Kayahan
MUTAHHERÛN-“koş abla koş, bir metaforcu geldi!”
1.05.2020 711 Okunma
Hüseyin Kayahan
METAFOR ≡ ANALOJİ (sistem benzeşimi) ≡≤ MÜTEŞÂBİHAT
15.04.2020 773 Okunma
Hüseyin Kayahan
ABDEST ve TOPLUM SAĞLIĞI
15.04.2020 734 Okunma
Hüseyin Kayahan
MÜZEKKER MÜENNES ve HÜNSA
2.02.2020 1035 Okunma
Hüseyin Kayahan
KUL HAKKI ve MUHASEBE
8.04.2020 853 Okunma
Hüseyin Kayahan
YENİ DİJİTAL UYGARLIK (“4'üncü ON BİN YIL UYGARLIĞI”)
12.04.2020 803 Okunma
Hüseyin Kayahan
MÜŞRİK ve KAFİR
1.11.2019 1369 Okunma
Hüseyin Kayahan
Hakiki, mecazi, ıstılahi MANALAR
12.02.2018 1881 Okunma
Hüseyin Kayahan
AKIL SATMALAR
11.07.2019 1067 Okunma
Hüseyin Kayahan
Yeni dünya düzeni
18.07.2019 980 Okunma
Hüseyin Kayahan
KURAN ve SENARYO
20.10.2019 1687 Okunma
Hüseyin Kayahan
ŞURA ve Hz. ALİ'nin YAŞI
5.02.2017 5444 Okunma
Hüseyin Kayahan
BELKİ DE İSTİHBARAT ZAAFİYETİ YOKTU-2
4.08.2016 2607 Okunma
Hüseyin Kayahan
FİTNE ve KATL
23.10.2016 2194 Okunma
Hüseyin Kayahan
SAM ADIAN - RANT ve ÖZEL MÜLKİYET
7.09.2014 2271 Okunma
Hüseyin Kayahan
SAM ADIAN - ZEKAT ve BANKA
7.09.2014 2536 Okunma
Hüseyin Kayahan
SAM ADIAN - ZEKAT SADAK ve FONLAR
7.09.2014 2510 Okunma
Hüseyin Kayahan
SAM ADIAN - XEKAT ve KAVRAMLAR
7.09.2014 2111 Okunma
Hüseyin Kayahan
SAM ADIAN - DUYURU ve DAVET
7.09.2014 2254 Okunma
Hüseyin Kayahan
KUNUT ve HUŞÛ
29.08.2014 3154 Okunma
Hüseyin Kayahan
yorumların çetelesi
26.03.2012 1192 Okunma
Hüseyin Kayahan
Oku kim attı?
23.05.2011 2515 Okunma
Hüseyin Kayahan
1400 yıllık bir öykünme
1.08.2009 2793 Okunma