Hüseyin Kayahan
YORUMSUZ ve BİR SEZİ ve BİR SORU
17.04.2012
4137 Okunma, 5 Yorum

TDK DİL SÖZLÜĞÜ

Eş Anlamlı Sözcükler:

 

EL:

1. ANLAM: Apaz,

   Avuç,

   Aya,

   Bilek,

   Parmaklar,

   Pençe,

   Yumruk

 MECAZ: Aracı,

   Araç,

   Vasıta

 MECAZ: Baskı,

   Etki,

   İdare,

   Yönetim

2. ANLAM: İl,

   Memleket,

   Ülke,

   Yurt

3. ANLAM: Ahali,

   El alem,

   El gün,

   Halk,

   Herkes

4. ANLAM: Çala,

   Defa,

   Dönüm,

   Kat,

   Kere,

   Kez,

   Misil,

   Nöbet,

   Sefer,

   Su

 

KESMEK:

1. ANLAM: Açmak,

   Biçmek,

   Bölmek,

   Budamak,

   Çentmek,

   Çırpmak,

   Dilimlemek,

   Dilmek,

   Doğramak,

   Kertmek,

   Kesip ayırmak,

   Kırkmak,

   Kırpmak,

   Kıymak,

   Koparmak,

   Makaslamak,

   Uçurmak,

   Yarmak,

   Yarmalamak,

   Yerinden ayırmak

2. ANLAM .

   Aksatmak,

   Alıkoymak,

   Durdurmak,

   Engel çıkarmak,

   Engellemek,

   Güçleştirmek,

   Güçlük çıkarmak,

   Kösteklemek,

   Önlemek,

   Yokuşa koşmak,

   Zora koşmak,

   Zorluk çıkarmak.

 

TÜRKÇE-İNGİLİZCE:

 

EL:

1. Hand

2. Forefoot

3. Handle

4. Discharge shot

5. possesion ownership

6. deal

7. stranger

8. people

9. country

 

KESMEK:

1. to cut

2. cut off

3. to cut out

4. to cut down/out (smoking, drinking, etc)

5. to clip

6. to cut

  to stop

  to cease

7. to disconnect

  to cut off

8. to block

 

İNGİLİZCE-TÜRKÇE

 

HAND:

1. El

2. Akrep

  Yelkovan

  İbre

3. (iskambilde) El,

4. Elleriyle çalışan kimse

  İşçi

5. Yardım

  El uzatma

6. Kontrol

  Yönetim

 

CUT:

1. Kesmek

2. Dilimlemek

3. Kesilmek

  Dilimlenmek

4. Açmak

5. Çıkartmak

  Atmak

6. Kısaltmak

7. Kısmak

  Azaltmak

  Seyrekleştirmek

8. İncitmek

  Kırmak

  Üzmek

9. Asmak

  Kırmak

10. Sapmak

  Aniden dönmek

  Yön değiştirmek

11. (Plak) Doldurmak

12. Kesik

  Yarık

  Yara

13. Dilim

  Parça

14. Kısıntı

  Kesinti

15. Azaltma

  İndirim

16. Kesme

17. Pay

 

DİSCONNECT:

 Bağlantısını ayırmak

 Ayırmak

 

Saygılarımla.

H.Kayahan

 

Sayın Sam,

Salatın da, Taharetin de bizim anladığımız gibi olmadığını, şeklinin kişiden kişiye değişebileceğini, bir arınma ve temizlenme olduğunu olduğunu söylüyorsunuz. Sanırım "secde" kelimesi de bizim anladığımız manaya gelmeyecektir, size göre. "Ennecmü veşşeceru yescüdan(i)" dediğine göre, secer ve necm bizim gibi kapanamayacaklarına göre; secdeden murat, yere kapanmak değildir, öyle değil mi? O zaman biz niye kapanıyoruz? Bu kelime de diğerleri gibi mecaz mıdır, size göre? Eğer öyleyse, giderek bütün kelimeler mecazlaşmaz mı? Hayır bir korkum yok, mecazlaşırsa mecazlaşsın. Onu söyleyen nereye nasıl yorumlanabileceğini de elbette düşünmüştür ve -haşa- bir korjusu veya endişesi de olamaz. Mecazlar hakiki manalrdan çok olursa bununla bir sistem ortaya konulabilir mi? Herhangi bir mahsur olur mu, o manada soruyorum.

Bazen yorumları okumak, sonuna kadar gitmek zoe olabiliyor, sonradan eklediğim bu soruyu makalenin altına yazmak zorunda kaldım.

Saygılarımla.

 

 


YorumcuYorum
Hüseyin Kayahan
17.04.2012
20:50

"Disconnect" fiilinin aslının "connect" olduğunu, Farsçadaki "bi" olumsuzluk ekinin fonetik olarak da benzeri olan "di/dis" ekiyle yapılmış bir şekli olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar Türkçeye, olumlu anlamdaki fiiller ile tercüme edilmiş olsa da... Türkçe de bu olumsuzluğu; bezer bir fonetikle "siz" ekinin formları ile yapıyoruz. Gerekli-gereksiz, lüzumlu-lüzımsuz gibi... İgilizceye benden daha hakim olan arkadaşlara sormuş olayım, kelimenin karşılığı olumlu bir fiil ile mi, olumsuzsuz bir ile mi karşılanmalıdır?

Sam bey, Kuran'da "yed" kelimesinin her yerde MECAZİ manada kullanıldığını söylemişti. Buradan abdest/taharet ayetini de bizden, eskilerden farklı anladığını seziyorum. Namazın nasil ki, eskilerin anladığı namaz olmadığını söylüyorsa, sanırım abdestin de eskilerin anladığı abdest olmadığını söyleyecektir. Çünkü ayetteki yed, ricl ve re's kelimelerine mecaz yükleyeceksek; abdest klasik anlamını koruyamayacaktır. Burada da yeni bir açılım yaptığını düşünüyorum. Varsa bu yeniliği veya abdest konusundaki görüşlerini merak ediyorum. Sanırım, baştan sona yepyeni bir KUran anlayışı ortaya koyuyor ve henüz biz bütünü algılamış ve kavramış değiliz.

Saygılarımla.

H.Kayahan

Sam Adian
17.04.2012
21:15

Sayın Kayahan

"Disconnect" kelimesi konusunda haklısınız

Bu kelimenin aslı Connect tir. Yani bağlanmak tır. İngilizcede bazı kelimeler "dis" gibi ilavelerle mana tersine çevrilmiş olur. mesela Like - dislike, sevmek - sevmemek gibi (hoşlanmamak manasında)

Connect : bağlanmak, Disonnect : Bağlantıyı kesmek tir.

Abdest ayeti ile ilgili iki ayrı durum var, biri metod açısından orada Vasıta vardır. "faġsilû vucûhekum veeydiyekum" Fagsilu kelimesi eli ne yapmak gerektiğini söyler. (Yusuf suresindeki ayette de Vasıta vardır yani bıçak ile kesmenin ne olduğu açıklanır) Ancak "YED" keliesi Kur'an da "Güç" manasında kullanılmaktadır. (Eğer manayı çevireek bir vasıta yoksa) Bu manada da abdest ayeti uygundur. SLT ile ilgili yazılarımızda Abdestin "temizlik için olmadığını" söylemiştik. Abdest, SLT ile amaçlanan "huşu"ya ulaşabilek için bir rehabilitasyon yöntemidir. Bir çeşit vücudun elektriğini atmak, rahatlamak amaçlanır. Böylece "Huşu" sağlanacağı öngörülür. Gerginliğin bertaraf edilmesi vs. gibi. Kaldı ki Abdestin "taharet" oduğunu gösteren herhangi bir karine yokur, tam aksine "taharet olmadığının" delilleri vardır.

Saygılar

Sam Adian
17.04.2012
21:16

Sayın Kayahan

Konuyu "hırsızlık" meselesi açısından söylüyor iseniz, "Ceza Usulu" ile ilgii yazımızı da lütfen okuyunuz. Orada niçin böyle bir cezanın öngörüleeyeceğini de yazdık.

Saygılar

Sam Adian
26.04.2012
10:44

Sayın Kayahan

Bir süredir siteye bakamıyorum, yoğunluğum sebebiyle, yollarda olunca çok ilgilenemiyor insan. Arada fırsat buldukça bakıyorum. Yazınızı şimdi farkettim.

“Arınma-Temizlenme” ifadesi doğru sayılmaz.

SLT bir “iletişimdir” kimle iletişim? “Kainatın bilgi bankalarıyla iletişim” Niçin? “tekamül/gelişme için” Kur’an da SLT kelimesinden kastedilen şey bir arınma veya temizlenme değildir. Şekil olarak da genel hatları verilmekle birlikte mutlak zorunluluk halinde değildir çünkü bu iletişim bir konsantrasyon/huşu gerektirir. Dolayısıyla şekil kişiselleşmek zorunda kalır. Bu çerçevede "tasavvufi" bir mana yüklemenin de imkan ıyoktur.

Abdest ise, SLT için bir hazırlıktır. “SLT için Abdest al” ayetine dikkat ediniz. Bunun sebebi de aslında basittir. Allah bedenimize iletişim aygıtları yerleştirmiştir. “min hablel verid” gibi. Bu aygıtlar iki yönlü çalışırlar, Yaptıklarımızı daha doğrusu “eylem” haline dönüşen her filimiz bir “log file” olarak veritabanına kaydedilmesi için vardır, ikincisi ise, fiziksel varlık olan bedenimizin faaliyetlerini sürdürebilmesi ve dünya hayatında ihtiyacmız olan “bilgi”ye ulaşabilmek için vardır. (siccin kavramı ve kiramen katibin konusu bu açıdan incelenebilir) Eğer böyle ise, “Abdest” ile kastedilen şey de açıkça anlaşılabilmektedir. Demek ki, üretilen sinyallerin “parazit” içermemesi gerekir. İletişimin sağlıklı kurulabilmesi için sinyallere karışacak ilave enerjinin olmaması gerekir. Böylece sağlıklı bir iletişim kurulmuş olur.

Kaldı ki, “Abdest” aytini incelerseniz, orada “temizlik” anlamına gelebilecek hiçbir ifade yoktur. Pratik bir eylem olarak önerilmektedir. “Namaz” kavramı ile, Kur’a ın ortaya koyduğu “SLT” kavramı aynı şey değil. Bu nedenle Rüku ve Secde’nin anlaşılması da farklı olmaktadır. Oysa Rüku, insanların birbirlerine olan saygıyı ifade eder, Secde ise, şükür anlamındadır. Yaratıcıya teşekkür etmektir.

Aslında biz kelimeleri “Mecaz” olarak anlamıyoruz. Yani Kullanılan kelimeler “mecaz” manadadır demek için sebep yok. Kur’an ın kullandığı manalar vardır ve bu manayı da kendisi verir. SECDE kelimesi de böyledir. “yüzüstü / çenelerinin üstüne secdeye kapanırlar” (isra 107) demektedir. Secde’den murad edilen şey sadece yere kapanmak değildir elbette. Bir teşekkürdür, Yaratıcının Rahman olmasından ötürüdür.

Necm ve Şecer ile ilgili olarak ise, (Rahman 6) R’ad 15 ayet, secdenin nasıl gerçekleştiğini açıklamaktadır. Demektedir ki, yerde ve gökte olanlar ya kendileri veya gölgeleri ile secde ederler. Demek ki, fiziksel olarak secde etmesi mümkün olmayanlar gölgeleri ile secde etmektedirler. Tabii biz “akıl” sahibi olmayan varlıkların düşünmediklerini varsayıyoruz, oysa Kur’an onların da bir programlarının olduğunu söylüyor. Demek ki onlar da kendilerine göre aklediyorlar.

Aslında sıkıntı şudur: Biz Kur’an ı anlamaya çalışırken, uygulamalardan yola çıkarak ayetlerin ne demek istediklerini anlama gayreti içerisindeyiz. Daha doğrusu, yerleşik algı böyledir. Oysa Kitap her kelimesini kendisi açıklıyor. Bunu fark etmediğimiz zaman problemler başlıyor, karmaşa başlıyor.

Sistem ile ilgili de aynı şey vardır. Zannedildi ki, Kur’an bir sistem ortaya koyuyor ve onun hükümleri sistemi oluşturuyor. Aslında tam olarak böyle değildir, Kur’an sadece “prensipleri” ortaya koyuyor. Yani insan haklarını, sosyal hayatın asgari müştereklerini, Adalet zorunluluğunu vs. Yani bir çeşit “anayasa” ortaya koyuyor. Biz buradan yola çıkarak kendi sistemlerimizi oluştururuz. Bu manada Kur’an herhangi bir sınırlama getirmez. Önemli olan Prensiplere bağlı kalmaktır. Geliştireceğimiz sistemler, koyacağımız kurallar “anayasa”ya aykırı olamayacağına göre, sistem de kendiliğinden “hak” bir sistem haline gelmiş olur. Hac 49 ve 50. Ayetler aslında konuyu özetlemektedir. (inşikak 25, büruc 11, Tin 6, Beyyine 7 ayetleri de aynı şeyi söyler) “Allah’a iman edip İyi İşler yapanlar” denmektedir. Başka hiçbir koşul yoktur. Burada ifade şekline baktığımız zaman, bunun bütün insanları kapsadığını görebiliyoruz. Dolayısıyla, bütün mesele, “iyi insan” olmak ile ilgilidir. İyi dünya sakini, gelişen, tekamül eden evrilen ve hedefe yaklaşmaya çalışan insandır asıl olan. Talak 11’de daha da detaylıdır. “minez zulumâti ilen nûr” demektedir. Yani her şey bu temel üzerinde inşa edilmelidir.

Vesselam

Cüneyt Özcan
19.06.2012
11:35

Pekala Sam bey, Faizle ve enflasyonla yapılan sömürüye nasıl çözüm bulunacak sistem olmadan. Mobbing olaylarına nasıl çözüm bulunacak sistemsiz? İnsanlar nasıl haklarını arayabilecekler? Başka iyi insanlar yardımcı mı olacaklar? Hayatın gerçeklerinden kopuk bir düşünce olur sistemsizlik. Polyannacılık oynamanın kimseye bir faydası yok. Sistemsiz bunların hiç biri çözülmeyecektir bu aşikâr.

Zulümattan Nura ulaşmanın tek yolu Zulümatın engellendiği, insanların hür iradeleriyle (mecbur oldukları için değil!) hareket edebildikleri bir sistemin oluşturulmasıdır.

Üst tabakanın bunu alt tabakaya bir lütuf olarak ihsan etmesini beklemiyorsunuz umarım? Ya da siz sadece kendinizi ve yaşadığınız ortamdan haberdarsınız ve sıkıntı çeken yığınlar sizi hiç ilgilendirmiyor.

Allah'ı ilgilendirmedikten sonra bana ne diye de düşünüyor olabilirsiniz bilemiyorum? Ama emin olun insanların iyi! olması ile zulümden nura ulaşılamaz.

Çok Yorumlanan Makaleler
Hüseyin Kayahan
RUH, NEFİS ve DİĞERLERİ
4.05.2012 12420 Okunma
58 Yorum 13.05.2012 06:56
Hüseyin Kayahan
ALLAH'I TANIMAK
27.07.2012 9347 Okunma
32 Yorum 15.08.2012 10:48
Hüseyin Kayahan
ALLAH'I TANIMAK-2, TANRININ AÇMAZI
2.08.2012 8228 Okunma
25 Yorum 06.08.2012 22:06
Hüseyin Kayahan
GECİKMİŞ YORUMLAR: SALSAL VE TUFAN HK.
13.10.2013 9948 Okunma
22 Yorum 18.10.2013 15:10
Hüseyin Kayahan
ORUÇ ve RAMAZAN
29.06.2014 6911 Okunma
19 Yorum 20.07.2014 07:59
Hüseyin Kayahan
MÜTEŞEBBİSE DAİR / GELECEĞİN MÜTEŞEBBİSİ
21.02.2013 12942 Okunma
13 Yorum 18.03.2013 21:10
Hüseyin Kayahan
ASLAN OĞLUM ve METOD
11.04.2012 4575 Okunma
13 Yorum 13.04.2012 17:42
Hüseyin Kayahan
YENİ BİR PAVLUS ARANIYOR
25.04.2012 4353 Okunma
13 Yorum 04.05.2012 18:47
Hüseyin Kayahan
HARUT ve MARUT, FİRİDİN ve RASYONALİZM
25.03.2012 8145 Okunma
11 Yorum 27.03.2012 08:38
Hüseyin Kayahan
FECR / ALACAKARANLIK ve GÜNEŞ TAYFI
16.07.2015 10706 Okunma
11 Yorum 28.07.2015 00:04
Hüseyin Kayahan
KELİME, MUTASYON; TURAB VE TOPRAK
29.04.2012 5018 Okunma
10 Yorum 01.05.2012 11:38
Hüseyin Kayahan
ÖZGÜRLÜKÇÜLÜK NASIL ANLAŞILIR?
27.03.2012 4360 Okunma
9 Yorum 29.03.2012 17:53
Hüseyin Kayahan
NUH TUFANI (kısa bir özet)
4.10.2013 10604 Okunma
9 Yorum 18.10.2013 14:55
Hüseyin Kayahan
İZLENİMLER-2
25.09.2013 4607 Okunma
8 Yorum 28.09.2013 07:31
Hüseyin Kayahan
ÜSTAD KARAGÜLLEYE AÇIK ARZIMDIR
25.06.2013 4628 Okunma
8 Yorum 02.11.2013 05:43
Hüseyin Kayahan
İLK (ve TEK) SOSYAL/KOLEKTİF KİTAP: KUR’AN
12.06.2016 5552 Okunma
8 Yorum 15.06.2016 23:36
Hüseyin Kayahan
RUH-ÜL KUDÜS
15.05.2012 5511 Okunma
8 Yorum 17.05.2012 00:58
Hüseyin Kayahan
KRAL ÇIPLAK (MI?)
28.01.2013 4428 Okunma
7 Yorum 07.02.2013 17:00
Hüseyin Kayahan
ALLAH ve DEVLET
13.07.2014 4888 Okunma
7 Yorum 09.08.2014 20:59
Hüseyin Kayahan
HUKUK ve TAŞKINLIK; MUSA ve HIZIR
7.05.2014 5334 Okunma
7 Yorum 12.05.2014 20:13
Hüseyin Kayahan
FIKIH ve KELAM
30.10.2016 6388 Okunma
7 Yorum 18.11.2016 04:58
Hüseyin Kayahan
ÂDEM'İN DİLİ
27.07.2020 1310 Okunma
6 Yorum 30.07.2020 09:04
Hüseyin Kayahan
SOSYOLOJİK KURAN MEALİNE BAŞLARKEN-2
31.07.2013 5238 Okunma
6 Yorum 03.03.2018 15:53
Hüseyin Kayahan
DİLİN CİLVELERİ
27.03.2012 3284 Okunma
6 Yorum 29.03.2012 17:18
Hüseyin Kayahan
YORUMSUZ ve BİR SEZİ ve BİR SORU
17.04.2012 4137 Okunma
5 Yorum 19.06.2012 11:35
Hüseyin Kayahan
KÖLELİK-1
10.03.2013 4903 Okunma
5 Yorum 14.03.2013 19:54
Hüseyin Kayahan
SÖYLEMEK ve YAPMAK
15.11.2013 7657 Okunma
5 Yorum 22.11.2013 21:08
Hüseyin Kayahan
BAŞKANLIK, YARI BAŞKANLIK YA DA...
27.08.2014 4785 Okunma
5 Yorum 01.09.2014 08:02
Hüseyin Kayahan
SESSİZ ve SESLİ NAMAZLAR
13.11.2016 6624 Okunma
5 Yorum 01.08.2017 18:04
Hüseyin Kayahan
HACCIN ZAMANI
23.08.2015 5942 Okunma
4 Yorum 23.08.2015 22:10
Hüseyin Kayahan
DİYET TAŞI
30.01.2016 4975 Okunma
4 Yorum 16.02.2016 18:06
Hüseyin Kayahan
SALGINLAR ve PROJEKSİYONLAR
14.04.2020 1654 Okunma
4 Yorum 14.04.2020 16:25
Hüseyin Kayahan
FATİHA ve YENİ KOMÜNİZM
4.09.2014 5236 Okunma
4 Yorum 24.09.2014 08:17
Hüseyin Kayahan
PARALELE DAİR
18.03.2014 4951 Okunma
4 Yorum 19.03.2014 13:13
Hüseyin Kayahan
BAŞBAKANA AÇIK MEKTUP
6.06.2013 5191 Okunma
4 Yorum 09.06.2013 18:33
Hüseyin Kayahan
BAŞBAKANA AÇIK MEKTUP-2
10.06.2013 4973 Okunma
4 Yorum 25.06.2013 14:51
Hüseyin Kayahan
Suç, Ceza ve Cehennem
21.05.2011 3261 Okunma
4 Yorum 22.05.2011 20:39
Hüseyin Kayahan
YARATILIŞ-DİRİLİŞ ve FELSEFE
6.07.2012 4370 Okunma
4 Yorum 07.07.2012 15:08
Hüseyin Kayahan
KURAN'I TANIMAK-2, MUCİZELER
29.10.2012 4662 Okunma
3 Yorum 30.10.2012 07:15
Hüseyin Kayahan
KURAN'I TANIMAK-1, KURAN'IN MÜŞKÜLLERİ
7.08.2012 4349 Okunma
3 Yorum 09.08.2012 16:49
Hüseyin Kayahan
EVREN ve NOKTA
23.04.2012 3238 Okunma
3 Yorum 29.04.2012 18:11
Hüseyin Kayahan
MUSA, FETASI ve BULUŞMA YERİ
30.03.2012 3187 Okunma
3 Yorum 08.04.2012 18:07
Hüseyin Kayahan
BELKİ DE İSTİHBARAT ZAAFI YOKTU.!?
24.07.2016 5391 Okunma
3 Yorum 26.07.2016 21:04
Hüseyin Kayahan
İSLAM EKONOMİ SİSTEM,-ZEKAT BANKASI
12.09.2014 7028 Okunma
3 Yorum 14.09.2014 22:42
Hüseyin Kayahan
ISTILAHİ DİLLER, MECAZ ve HAKİKİ MANALAR
20.10.2019 2156 Okunma
3 Yorum 29.10.2019 11:19
Hüseyin Kayahan
KURANDA METAFORLAR
13.04.2020 1943 Okunma
3 Yorum 15.04.2020 09:19
Hüseyin Kayahan
LİSANE SIDKIN sadık lisan ve İBRAHİM PEYGAMBER
11.02.2018 2882 Okunma
3 Yorum 28.10.2019 21:50
Hüseyin Kayahan
AD SEMUD İREM ve ARAFTAKİLER
11.02.2018 3291 Okunma
2 Yorum 24.02.2018 17:11
Hüseyin Kayahan
HURUF-U MUKATTAA
17.02.2018 2873 Okunma
2 Yorum 21.02.2018 13:02
Hüseyin Kayahan
MÜLK ve MAKAM
23.10.2016 4775 Okunma
2 Yorum 24.10.2016 15:38
Hüseyin Kayahan
SAM ADIAN-ZEKAT BANKASI (ÖZET)
13.09.2014 4970 Okunma
2 Yorum 17.09.2014 15:32
Hüseyin Kayahan
2013-2014 KIŞ DÖNEMİ İLK İZLENİMLER
9.09.2013 4990 Okunma
2 Yorum 09.09.2013 11:39
Hüseyin Kayahan
KARAGÜLLE'YE MUHALEFET NASIL OLMALI?
4.04.2012 3404 Okunma
2 Yorum 05.04.2012 19:58
Hüseyin Kayahan
DÜŞÜNME VE ANLAMA/FIKH ÜZERİNE
23.03.2012 2343 Okunma
2 Yorum 23.03.2012 11:30
Hüseyin Kayahan
SÖZ KESTİK, SÜT DE KESİLDİ...
13.04.2012 3512 Okunma
2 Yorum 14.04.2012 08:56
Hüseyin Kayahan
DİLLER; NELER ANLATIRLAR, NELER...
6.05.2012 3357 Okunma
1 Yorum 07.05.2012 01:01
Hüseyin Kayahan
ALLAH'I TANIMAK-3 KURAN ARKEOLOJİSİ
6.08.2012 3867 Okunma
1 Yorum 07.08.2012 07:50
Hüseyin Kayahan
NAMAZI TANIMAK-1
2.11.2012 4594 Okunma
1 Yorum 03.11.2012 09:33
Hüseyin Kayahan
GECİKMİŞ BİR HOŞGELDİNİZ
23.03.2012 1928 Okunma
1 Yorum 23.03.2012 04:08
Hüseyin Kayahan
4x4 ve HIZIR
12.09.2013 4668 Okunma
1 Yorum 17.09.2013 17:13
Hüseyin Kayahan
PARALEL OKUMALAR-MUHKEM ve MÜTEŞABİH
17.04.2014 4693 Okunma
1 Yorum 19.04.2014 09:21
Hüseyin Kayahan
DEVİ YOKETMEK
13.10.2013 3059 Okunma
1 Yorum 14.10.2013 16:22
Hüseyin Kayahan
CEBELLEŞMEK-1
4.08.2013 3307 Okunma
1 Yorum 15.08.2013 12:39
Hüseyin Kayahan
KEVSER
4.08.2013 4575 Okunma
1 Yorum 05.08.2013 05:12
Hüseyin Kayahan
SOSYOLOJİK KURAN MEALİNE GİRİŞ-1
30.07.2013 4661 Okunma
1 Yorum 10.08.2013 17:54
Hüseyin Kayahan
YENİ (TÜRK TİPİ) BAŞKANLIK
18.03.2015 4668 Okunma
1 Yorum 20.03.2015 11:03
Hüseyin Kayahan
ONA ÜFLEDİ - NEFEHA FİHA, NEFEHA FİHİ
14.06.2015 7507 Okunma
1 Yorum 18.06.2015 09:29
Hüseyin Kayahan
HİKMET ve UYGULAMA (PRATİK)
9.07.2015 5456 Okunma
1 Yorum 09.07.2015 12:13
Hüseyin Kayahan
PARA VE BONO
5.02.2017 3000 Okunma
1 Yorum 13.02.2017 08:43
Hüseyin Kayahan
ALFABELER
11.02.2018 2365 Okunma
1 Yorum 18.02.2018 01:19
Hüseyin Kayahan
MUHKEM ve MÜTEŞABİH
20.10.2019 2147 Okunma
1 Yorum 28.10.2019 14:39
Hüseyin Kayahan
KUŞ DİLİ ve Hz. SÜLEYMAN
19.12.2019 1411 Okunma
1 Yorum 18.02.2020 16:07
Hüseyin Kayahan
MÜŞRİKLER ve STK (sivil toplum kuruluşları)
19.04.2020 1161 Okunma
1 Yorum 19.04.2020 13:16
Hüseyin Kayahan
ÂDEM'İN DİLİ-2
9.08.2020 997 Okunma
1 Yorum 12.08.2020 15:51
Hüseyin Kayahan
ZÜNNÛN – bir muamma
19.05.2020 1098 Okunma
1 Yorum 21.05.2020 18:19
Hüseyin Kayahan
AYASOFYA CUMA MESCİDİ OLMALIDIR.
20.07.2020 947 Okunma
1 Yorum 20.07.2020 16:51
Hüseyin Kayahan
BAĞIMLILIK-TUTKU
31.05.2020 615 Okunma
Hüseyin Kayahan
MUTAHHERÛN-“koş abla koş, bir metaforcu geldi!”
1.05.2020 711 Okunma
Hüseyin Kayahan
METAFOR ≡ ANALOJİ (sistem benzeşimi) ≡≤ MÜTEŞÂBİHAT
15.04.2020 774 Okunma
Hüseyin Kayahan
ABDEST ve TOPLUM SAĞLIĞI
15.04.2020 735 Okunma
Hüseyin Kayahan
MÜZEKKER MÜENNES ve HÜNSA
2.02.2020 1035 Okunma
Hüseyin Kayahan
KUL HAKKI ve MUHASEBE
8.04.2020 853 Okunma
Hüseyin Kayahan
YENİ DİJİTAL UYGARLIK (“4'üncü ON BİN YIL UYGARLIĞI”)
12.04.2020 804 Okunma
Hüseyin Kayahan
MÜŞRİK ve KAFİR
1.11.2019 1369 Okunma
Hüseyin Kayahan
Hakiki, mecazi, ıstılahi MANALAR
12.02.2018 1881 Okunma
Hüseyin Kayahan
AKIL SATMALAR
11.07.2019 1067 Okunma
Hüseyin Kayahan
Yeni dünya düzeni
18.07.2019 980 Okunma
Hüseyin Kayahan
KURAN ve SENARYO
20.10.2019 1687 Okunma
Hüseyin Kayahan
ŞURA ve Hz. ALİ'nin YAŞI
5.02.2017 5444 Okunma
Hüseyin Kayahan
BELKİ DE İSTİHBARAT ZAAFİYETİ YOKTU-2
4.08.2016 2607 Okunma
Hüseyin Kayahan
FİTNE ve KATL
23.10.2016 2194 Okunma
Hüseyin Kayahan
SAM ADIAN - RANT ve ÖZEL MÜLKİYET
7.09.2014 2271 Okunma
Hüseyin Kayahan
SAM ADIAN - ZEKAT ve BANKA
7.09.2014 2536 Okunma
Hüseyin Kayahan
SAM ADIAN - ZEKAT SADAK ve FONLAR
7.09.2014 2510 Okunma
Hüseyin Kayahan
SAM ADIAN - XEKAT ve KAVRAMLAR
7.09.2014 2111 Okunma
Hüseyin Kayahan
SAM ADIAN - DUYURU ve DAVET
7.09.2014 2254 Okunma
Hüseyin Kayahan
KUNUT ve HUŞÛ
29.08.2014 3154 Okunma
Hüseyin Kayahan
yorumların çetelesi
26.03.2012 1192 Okunma
Hüseyin Kayahan
Oku kim attı?
23.05.2011 2515 Okunma
Hüseyin Kayahan
1400 yıllık bir öykünme
1.08.2009 2793 Okunma