Hüseyin Kayahan
ŞURA ve Hz. ALİ'nin YAŞI
5.02.2017
5445 Okunma, 0 Yorum

ŞURA VE Hz. ALİ’NİN YAŞI

Peygamberin ölümünden sonra ilk halifenin seçilmesi olayı, aradan 1400 fazla yıl geçmesine rağmen, Müslümanların iki ana grubunu teşkil eden ehli sünnet ve ehli Şia arasında devam edegelen bir tartışma konusudur. Tartışmanın ana konusu, defin hazırlıkları ile meşgul olan Hz. Ali’nin şuraya alınmadan, sahabelerin alel acele kendi aralarında halife seçtikleri iddiasıdır. Şia’ya göre peygamberin amcasının oğlu ve damadı olan Hz. Ali halifeliğe en uygun kimsedir ve onun gıyabında alınmış bir kararla bu hak gasb edilmiştir. Bu makalede bu konuyu biraz farklı ele almaya çalışacağım. (Aşağıdaki birkaç paragraf “henüz (1998 yılından beri) tamamlanamamış olan olan “erginlik teorisi” kitabımdan alıntıdır.)

SAYI SİSTEMLERİ ve DİZİLER

Burada ağır matematik konularına girmeden kısaca bazı bilgiler vermeliyiz.

Eklenerek artan sayı dizilerine “matematiksel dizi”, katlanarak artan sayı dizilerine de “geometrik dizi” diyoruz.

İngiliz devletler topluluğunun bütün direnmesine rağmen bugün artık teknikte “metrik sistemin”, yani “onlu sayı sisteminin” hakim olduğu söylenebilir. Müslümanların 10 sayısındaki 0’ı bulmaları ile gelişen bu sistem; 1’in 10’ar, 10’ar katlanması ile elde edilmektedir. 1, 10, 100, 1000, 10000, ... gibi. Bu bir geometrik dizidir.

Bundan başka ise eskiden bilinmeyen ama bugün yine çok fazla kullanılan, ikili sistem de vardır. Özellikle bilgisayarlar bu sistemin bulunması sayesinde geliştirilebilmiştir. (Bilgisayarlarda 0 ve 1’den ibaret iki rakam vardır.) Bu sistem de; 1’in 2’şer, 2’şer katlanmasıyla elde edilir. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1028, ... gibi. Bu da bir geometrik dizidir. Bu iki sistem 1000 sayısında %0.28’lik bir hatayla çakışır.

İkili dizinin elemanlarından, kendisinden önceki elemanların kümülatif toplamları hesaplayarak, “ardışık” yeni bir dizi meydana getirelim. 1’den önce başka bir sayı olmadığı için, 0+1=1, 1+2=3, 1+2+4=7, 1+2+4+8=15 şeklinde devam edelim. Bu ardışık dizinin elemanları şöyle oluşur: 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, …

Ayrıca ikili diziyi 10’la çarparak başka bir dizi daha elde edelim. 1*10=10, 2*10=20, 4*10=40, 8*10=80, 16*10=160, ... gibi.

Şimdi elde ettiğimiz bu iki dizinin elemanlarını büyüklük sırasına koyarak birbirine katalım ve yeni bir dizi elde edelim. Şöyle ki: 0, 1, 3, 7, 15, 20, 31, 40, 63, 80, 100, 127, ...

 

VARSAYIM 1

Canlı olan, bugün üzerinde bulunduğumuz bu dünyada yaşayan ve atası homo sapiens* olan insanın (ömrünün) yaş dönümleri, gelişi güzel değil, matematik bir mantıkla oluşturulmuş olan yukarıdaki diziye tekabül eder.

Aşağıda bu oluşumu toplu olarak bir daha görelim:

ONLU DİZİ: 1, 10, 100, 1000, ...;               İKİLİ DİZİ: 1,  2,  4,  8,  16,  32,  64, 128, ...

A: İKİLİ DİZİNİN 10’LU KATLARI: 10,  20,  40,  80,  160, ...

B: İKİLİ ARDIŞIK DİZİ: 1,  3,  7,  15,  31,  63,  127, ... (TEMEL DİZİ)

A ve B dizilerinin eklenmiş dizisi; İNSAN HAYATININ (BİYOLOJİK) DİZİSİ:

      0,     1,     3,     7,     10,     15,     20,     31,     40,     63,     80,     (100),     127, ...

(Not: Bu diziye 100’ün yarılanmış katları olan 50 ve 25 sayısı da ilave edilebilir.)

 

 

 

 

HAYAT DİZİSİ ve TEKABÜL ETTİĞİ YAŞ DÖNEMLERİ

(Burada kullanılan terim ve mefhumlar, araştırmanın başlangıcında düşünülmüş olup, bu araştırma ilerledikçe bunların tekrar değerlendirilmesi doğaldır. Okuyucudan istediğimiz bunlara katkı ve eleştiri getirmesidir. Böylece ifadelerde daha güçlü ve daha doğru kavramlara ulaşılacak ve ortaya koyduğumuz varsayımlar da ya daha da gelişecek, ya da çürütülecektir. Her iki durum da yararlıdır.)

0 yaş: DOĞUŞ; Varlığın başlangıcı

1 yaş: Bebeklikten Çıkış; 1. Devrenin sonu

3 yaş: Küçüklükten Çıkış; 2.devrenin sonu

7 yaş: Çocukluktan Çıkış; 3. Devrenin sonu. 7 ile 10 yaş arası 3 yıl “ilk öğretim”.

10 yaş: Yetişkinlik; 4. Devrenin sonu. 10 ile 15 yaş arası 5 yıl “orta öğretim”.

15yaş: NOMİNAL ERGİNLİK; 5. Devrenin sonu. 10 ile 15 yaş arası 5 yıl “lise/yüksek okul öğretimi”.

20 yaş: Yüksek/lise tahsilin sonu; 6.devrenin sonu. 20 ile 25 yaş arası 5 yıl doktora/ihtisas eğitimi.

(25: Doktora iktisabı, 2 yıl yüksek lisans+3 yıl doktora eğitimi)

31 yaş: Üstün ehliyet iktisabı; Profesörlük, usta başılık, generallik, vb...

40 yaş: Şuraya/danışmaya (meclislere) kabul;

(50:bazı meslekler için erken emeklilik)

63 yaş: Aktif çalışmanın sonu (emeklilik yaşı);

80 yaş: İhtiyarlık başlangıcı, pasif çalışmanın da sonu;

100: NOMİNAL İNSAN YAŞI

127: Teorik en uzun yaş (hukuken yok sayılma yaşı);

ŞURA/MECLİS YAŞI

Ziya paşanın dediği gibi; “evvel yoğ idi işbu rivayet, yeni çıktı”. Son anayasa değişikliğinden önce seçilme yaşı 25 idi. Bu yaş daha önceleri daha da yüksekti. Az yukarıda verdiğim sayıları fıkıhçılar bulmuşlar ama sayı dizisini düşünerek değil. Akıl ve tecrübe ile insanları gözlemleyerek ve varsa Kuran’da geçen sayılara bakarak, 3 yaş, 7 yaş, 10 yaş, 15 yaş, 40 yaş, 63 yaş, 127 yaşları bulmuşlar. Bu yaşlara göre hukuki hak ve sorumlulukları tarif ve tasnif etmişler.

Konumuzla ilgili olan “şuraya seçilme yaşını” da 40 olarak tespit etmişler. Kırk yaşından önce yeterli görülenler olduysa onları imtihan ederek ve ittifakla daha erken yaşta “şuraya/meclise/danışmaya” almışlar. Genel kuralı değiştirmemişler. 40 yaş şura için gerekli asgari yaştır, diye kabul etmişler. Şura üyesi olanların sakallarının rengi ve giysilerinde fark yapmışlar.

ve emruhum şûrâ beynehüm” Şura(42)/38, “Onların işi danışmadır aralarında” Yani, onların yalnız bir işi vardır, o da aralarında danışmadır.

ve şâvirhüm fil emr” Ali İmran(3)/159 “İşte onlarla danış” Bu bir emir cümlesidir ve emirlerin hükmü farziyettir. “hüm/onlar” zamiri şuraya/meclise gider ve onlarla danışma farzdır. Onlara sor demiyor, (işdeşlik kipi ile kullanıldığından) karşılıklı danışın deniyor.

NEDEN ASGARİ YAŞ SINIRI VAR?

Başarı; ilim ile tecrübenin toplamıdır (B=İ+T), derler. Aslında çarpımıdır (B=İxT). Toplamda iki elemandan sadece birisinin olmalı halinde sonuç “pozitif” çıkar, yani başarı varmış görünür. Oysa eşitliği çarpım olarak aldığınızda herhangi biri yoksa sonuç “sıfır” çıkar. Hem başarı hem de tecrübe birlikte gereklidir. Mesela, iş ilanlarında diploma yanında en az şu kadar yıllık deneyim şartı da görürsünüz.

Peki, ilim/bilgi ile tecrübe eşit ağırlıkta mıdır? Bugünkü bilgimizle “tecrübenin” ilimden” daha değerli olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Her bilen yapamaz ama her yapan biliyordur.

Bunun için, bazı hassas görevler için bilgi eğitiminden daha uzun süre tecrübe eğitimi gereklidir. Fıkıhçılar bunu isabetle bulmuşlar. 25 yaşında doktora/fakih, 31 yaşında profesör/Rasih olsanız da şura üyesi olabilmeniz için 40 yaşı yaşamanız gerekir.

Hz. ALİ’NİN YAŞI

Sahabelerin şurası da 40 yaş üzeri olanlardan oluşuyordu. Şuraya seçilenlerin eğer sakalları ağarmadıysa onu beyaza boyarlardı. Orta Asya’da bu gibi sözü dinlenen, danışılan kişilere halen “aksakal” deniyor.

Peki, peygamber öldüğünde Hz. Ali kaç yaşındaydı? Rivayetler muhtelif olsa da, Hz Ali 34 yaşlarında idi. Henüz şuraya seçilme yaşını idrak etmemişti.

Sahabeler Ali’yi bunun için beklemediler. Zira defin işlemini tamamlayarak oraya dönse bile şura üyesi olmadığı için peygamberin yerine seçilecek olan yeni devlet başkanının seçiminde (halife) söz hakkı yoktu. Onun için onu beklemenin bir faydası da yoktu, onlar da beklemediler, şura üyeleri olarak aralarında danışıştılar ve Ebubekir’i yeni başkan olarak seçip, dışarı çıktılar ve ilan ettiler. Bugünkü gibi tüm vatandaşlara sorulan “doğrudan demokrasi” uygulanmıyordu. Seçilmişlerin seçtiği “nispi temsil”/”dolaylı demokrasi” ile kararlar alınıyordu. Asıl olan seçilmişlerin kademe, kademe seçilecekleri seçmesidir. Bugün uygulanan “doğrudan demokrasi”, reklam ve algı operasyonlarıyla konu hakkında gerçek bilgisi olmayan halk yığınlarının, istenen sonuca doğru yönlendirilmesinden başka bir şey değildir.

Umarım bu yorumum sür git devam eden bu eski çekişmeye bir parça sükunet getirir.

Saygılarımla.

H.Kayahan

 


Çok Yorumlanan Makaleler
Hüseyin Kayahan
RUH, NEFİS ve DİĞERLERİ
4.05.2012 12420 Okunma
58 Yorum 13.05.2012 06:56
Hüseyin Kayahan
ALLAH'I TANIMAK
27.07.2012 9348 Okunma
32 Yorum 15.08.2012 10:48
Hüseyin Kayahan
ALLAH'I TANIMAK-2, TANRININ AÇMAZI
2.08.2012 8228 Okunma
25 Yorum 06.08.2012 22:06
Hüseyin Kayahan
GECİKMİŞ YORUMLAR: SALSAL VE TUFAN HK.
13.10.2013 9949 Okunma
22 Yorum 18.10.2013 15:10
Hüseyin Kayahan
ORUÇ ve RAMAZAN
29.06.2014 6911 Okunma
19 Yorum 20.07.2014 07:59
Hüseyin Kayahan
MÜTEŞEBBİSE DAİR / GELECEĞİN MÜTEŞEBBİSİ
21.02.2013 12942 Okunma
13 Yorum 18.03.2013 21:10
Hüseyin Kayahan
ASLAN OĞLUM ve METOD
11.04.2012 4575 Okunma
13 Yorum 13.04.2012 17:42
Hüseyin Kayahan
YENİ BİR PAVLUS ARANIYOR
25.04.2012 4353 Okunma
13 Yorum 04.05.2012 18:47
Hüseyin Kayahan
HARUT ve MARUT, FİRİDİN ve RASYONALİZM
25.03.2012 8145 Okunma
11 Yorum 27.03.2012 08:38
Hüseyin Kayahan
FECR / ALACAKARANLIK ve GÜNEŞ TAYFI
16.07.2015 10706 Okunma
11 Yorum 28.07.2015 00:04
Hüseyin Kayahan
KELİME, MUTASYON; TURAB VE TOPRAK
29.04.2012 5019 Okunma
10 Yorum 01.05.2012 11:38
Hüseyin Kayahan
ÖZGÜRLÜKÇÜLÜK NASIL ANLAŞILIR?
27.03.2012 4360 Okunma
9 Yorum 29.03.2012 17:53
Hüseyin Kayahan
NUH TUFANI (kısa bir özet)
4.10.2013 10604 Okunma
9 Yorum 18.10.2013 14:55
Hüseyin Kayahan
İZLENİMLER-2
25.09.2013 4608 Okunma
8 Yorum 28.09.2013 07:31
Hüseyin Kayahan
ÜSTAD KARAGÜLLEYE AÇIK ARZIMDIR
25.06.2013 4628 Okunma
8 Yorum 02.11.2013 05:43
Hüseyin Kayahan
İLK (ve TEK) SOSYAL/KOLEKTİF KİTAP: KUR’AN
12.06.2016 5552 Okunma
8 Yorum 15.06.2016 23:36
Hüseyin Kayahan
RUH-ÜL KUDÜS
15.05.2012 5511 Okunma
8 Yorum 17.05.2012 00:58
Hüseyin Kayahan
KRAL ÇIPLAK (MI?)
28.01.2013 4428 Okunma
7 Yorum 07.02.2013 17:00
Hüseyin Kayahan
ALLAH ve DEVLET
13.07.2014 4888 Okunma
7 Yorum 09.08.2014 20:59
Hüseyin Kayahan
HUKUK ve TAŞKINLIK; MUSA ve HIZIR
7.05.2014 5334 Okunma
7 Yorum 12.05.2014 20:13
Hüseyin Kayahan
FIKIH ve KELAM
30.10.2016 6389 Okunma
7 Yorum 18.11.2016 04:58
Hüseyin Kayahan
ÂDEM'İN DİLİ
27.07.2020 1311 Okunma
6 Yorum 30.07.2020 09:04
Hüseyin Kayahan
SOSYOLOJİK KURAN MEALİNE BAŞLARKEN-2
31.07.2013 5238 Okunma
6 Yorum 03.03.2018 15:53
Hüseyin Kayahan
DİLİN CİLVELERİ
27.03.2012 3284 Okunma
6 Yorum 29.03.2012 17:18
Hüseyin Kayahan
YORUMSUZ ve BİR SEZİ ve BİR SORU
17.04.2012 4137 Okunma
5 Yorum 19.06.2012 11:35
Hüseyin Kayahan
KÖLELİK-1
10.03.2013 4904 Okunma
5 Yorum 14.03.2013 19:54
Hüseyin Kayahan
SÖYLEMEK ve YAPMAK
15.11.2013 7657 Okunma
5 Yorum 22.11.2013 21:08
Hüseyin Kayahan
BAŞKANLIK, YARI BAŞKANLIK YA DA...
27.08.2014 4785 Okunma
5 Yorum 01.09.2014 08:02
Hüseyin Kayahan
SESSİZ ve SESLİ NAMAZLAR
13.11.2016 6624 Okunma
5 Yorum 01.08.2017 18:04
Hüseyin Kayahan
HACCIN ZAMANI
23.08.2015 5943 Okunma
4 Yorum 23.08.2015 22:10
Hüseyin Kayahan
DİYET TAŞI
30.01.2016 4975 Okunma
4 Yorum 16.02.2016 18:06
Hüseyin Kayahan
SALGINLAR ve PROJEKSİYONLAR
14.04.2020 1655 Okunma
4 Yorum 14.04.2020 16:25
Hüseyin Kayahan
FATİHA ve YENİ KOMÜNİZM
4.09.2014 5237 Okunma
4 Yorum 24.09.2014 08:17
Hüseyin Kayahan
PARALELE DAİR
18.03.2014 4951 Okunma
4 Yorum 19.03.2014 13:13
Hüseyin Kayahan
BAŞBAKANA AÇIK MEKTUP
6.06.2013 5191 Okunma
4 Yorum 09.06.2013 18:33
Hüseyin Kayahan
BAŞBAKANA AÇIK MEKTUP-2
10.06.2013 4973 Okunma
4 Yorum 25.06.2013 14:51
Hüseyin Kayahan
Suç, Ceza ve Cehennem
21.05.2011 3262 Okunma
4 Yorum 22.05.2011 20:39
Hüseyin Kayahan
YARATILIŞ-DİRİLİŞ ve FELSEFE
6.07.2012 4370 Okunma
4 Yorum 07.07.2012 15:08
Hüseyin Kayahan
KURAN'I TANIMAK-2, MUCİZELER
29.10.2012 4663 Okunma
3 Yorum 30.10.2012 07:15
Hüseyin Kayahan
KURAN'I TANIMAK-1, KURAN'IN MÜŞKÜLLERİ
7.08.2012 4349 Okunma
3 Yorum 09.08.2012 16:49
Hüseyin Kayahan
EVREN ve NOKTA
23.04.2012 3238 Okunma
3 Yorum 29.04.2012 18:11
Hüseyin Kayahan
MUSA, FETASI ve BULUŞMA YERİ
30.03.2012 3187 Okunma
3 Yorum 08.04.2012 18:07
Hüseyin Kayahan
BELKİ DE İSTİHBARAT ZAAFI YOKTU.!?
24.07.2016 5391 Okunma
3 Yorum 26.07.2016 21:04
Hüseyin Kayahan
İSLAM EKONOMİ SİSTEM,-ZEKAT BANKASI
12.09.2014 7028 Okunma
3 Yorum 14.09.2014 22:42
Hüseyin Kayahan
ISTILAHİ DİLLER, MECAZ ve HAKİKİ MANALAR
20.10.2019 2156 Okunma
3 Yorum 29.10.2019 11:19
Hüseyin Kayahan
KURANDA METAFORLAR
13.04.2020 1943 Okunma
3 Yorum 15.04.2020 09:19
Hüseyin Kayahan
LİSANE SIDKIN sadık lisan ve İBRAHİM PEYGAMBER
11.02.2018 2882 Okunma
3 Yorum 28.10.2019 21:50
Hüseyin Kayahan
AD SEMUD İREM ve ARAFTAKİLER
11.02.2018 3291 Okunma
2 Yorum 24.02.2018 17:11
Hüseyin Kayahan
HURUF-U MUKATTAA
17.02.2018 2873 Okunma
2 Yorum 21.02.2018 13:02
Hüseyin Kayahan
MÜLK ve MAKAM
23.10.2016 4775 Okunma
2 Yorum 24.10.2016 15:38
Hüseyin Kayahan
SAM ADIAN-ZEKAT BANKASI (ÖZET)
13.09.2014 4971 Okunma
2 Yorum 17.09.2014 15:32
Hüseyin Kayahan
2013-2014 KIŞ DÖNEMİ İLK İZLENİMLER
9.09.2013 4991 Okunma
2 Yorum 09.09.2013 11:39
Hüseyin Kayahan
KARAGÜLLE'YE MUHALEFET NASIL OLMALI?
4.04.2012 3405 Okunma
2 Yorum 05.04.2012 19:58
Hüseyin Kayahan
DÜŞÜNME VE ANLAMA/FIKH ÜZERİNE
23.03.2012 2343 Okunma
2 Yorum 23.03.2012 11:30
Hüseyin Kayahan
SÖZ KESTİK, SÜT DE KESİLDİ...
13.04.2012 3512 Okunma
2 Yorum 14.04.2012 08:56
Hüseyin Kayahan
DİLLER; NELER ANLATIRLAR, NELER...
6.05.2012 3357 Okunma
1 Yorum 07.05.2012 01:01
Hüseyin Kayahan
ALLAH'I TANIMAK-3 KURAN ARKEOLOJİSİ
6.08.2012 3867 Okunma
1 Yorum 07.08.2012 07:50
Hüseyin Kayahan
NAMAZI TANIMAK-1
2.11.2012 4594 Okunma
1 Yorum 03.11.2012 09:33
Hüseyin Kayahan
GECİKMİŞ BİR HOŞGELDİNİZ
23.03.2012 1928 Okunma
1 Yorum 23.03.2012 04:08
Hüseyin Kayahan
4x4 ve HIZIR
12.09.2013 4668 Okunma
1 Yorum 17.09.2013 17:13
Hüseyin Kayahan
PARALEL OKUMALAR-MUHKEM ve MÜTEŞABİH
17.04.2014 4694 Okunma
1 Yorum 19.04.2014 09:21
Hüseyin Kayahan
DEVİ YOKETMEK
13.10.2013 3060 Okunma
1 Yorum 14.10.2013 16:22
Hüseyin Kayahan
CEBELLEŞMEK-1
4.08.2013 3307 Okunma
1 Yorum 15.08.2013 12:39
Hüseyin Kayahan
KEVSER
4.08.2013 4575 Okunma
1 Yorum 05.08.2013 05:12
Hüseyin Kayahan
SOSYOLOJİK KURAN MEALİNE GİRİŞ-1
30.07.2013 4662 Okunma
1 Yorum 10.08.2013 17:54
Hüseyin Kayahan
YENİ (TÜRK TİPİ) BAŞKANLIK
18.03.2015 4668 Okunma
1 Yorum 20.03.2015 11:03
Hüseyin Kayahan
ONA ÜFLEDİ - NEFEHA FİHA, NEFEHA FİHİ
14.06.2015 7507 Okunma
1 Yorum 18.06.2015 09:29
Hüseyin Kayahan
HİKMET ve UYGULAMA (PRATİK)
9.07.2015 5456 Okunma
1 Yorum 09.07.2015 12:13
Hüseyin Kayahan
PARA VE BONO
5.02.2017 3000 Okunma
1 Yorum 13.02.2017 08:43
Hüseyin Kayahan
ALFABELER
11.02.2018 2365 Okunma
1 Yorum 18.02.2018 01:19
Hüseyin Kayahan
MUHKEM ve MÜTEŞABİH
20.10.2019 2148 Okunma
1 Yorum 28.10.2019 14:39
Hüseyin Kayahan
KUŞ DİLİ ve Hz. SÜLEYMAN
19.12.2019 1411 Okunma
1 Yorum 18.02.2020 16:07
Hüseyin Kayahan
MÜŞRİKLER ve STK (sivil toplum kuruluşları)
19.04.2020 1161 Okunma
1 Yorum 19.04.2020 13:16
Hüseyin Kayahan
ÂDEM'İN DİLİ-2
9.08.2020 997 Okunma
1 Yorum 12.08.2020 15:51
Hüseyin Kayahan
ZÜNNÛN – bir muamma
19.05.2020 1098 Okunma
1 Yorum 21.05.2020 18:19
Hüseyin Kayahan
AYASOFYA CUMA MESCİDİ OLMALIDIR.
20.07.2020 947 Okunma
1 Yorum 20.07.2020 16:51
Hüseyin Kayahan
BAĞIMLILIK-TUTKU
31.05.2020 615 Okunma
Hüseyin Kayahan
MUTAHHERÛN-“koş abla koş, bir metaforcu geldi!”
1.05.2020 711 Okunma
Hüseyin Kayahan
METAFOR ≡ ANALOJİ (sistem benzeşimi) ≡≤ MÜTEŞÂBİHAT
15.04.2020 774 Okunma
Hüseyin Kayahan
ABDEST ve TOPLUM SAĞLIĞI
15.04.2020 735 Okunma
Hüseyin Kayahan
MÜZEKKER MÜENNES ve HÜNSA
2.02.2020 1035 Okunma
Hüseyin Kayahan
KUL HAKKI ve MUHASEBE
8.04.2020 854 Okunma
Hüseyin Kayahan
YENİ DİJİTAL UYGARLIK (“4'üncü ON BİN YIL UYGARLIĞI”)
12.04.2020 804 Okunma
Hüseyin Kayahan
MÜŞRİK ve KAFİR
1.11.2019 1369 Okunma
Hüseyin Kayahan
Hakiki, mecazi, ıstılahi MANALAR
12.02.2018 1881 Okunma
Hüseyin Kayahan
AKIL SATMALAR
11.07.2019 1068 Okunma
Hüseyin Kayahan
Yeni dünya düzeni
18.07.2019 980 Okunma
Hüseyin Kayahan
KURAN ve SENARYO
20.10.2019 1687 Okunma
Hüseyin Kayahan
ŞURA ve Hz. ALİ'nin YAŞI
5.02.2017 5445 Okunma
Hüseyin Kayahan
BELKİ DE İSTİHBARAT ZAAFİYETİ YOKTU-2
4.08.2016 2607 Okunma
Hüseyin Kayahan
FİTNE ve KATL
23.10.2016 2194 Okunma
Hüseyin Kayahan
SAM ADIAN - RANT ve ÖZEL MÜLKİYET
7.09.2014 2272 Okunma
Hüseyin Kayahan
SAM ADIAN - ZEKAT ve BANKA
7.09.2014 2536 Okunma
Hüseyin Kayahan
SAM ADIAN - ZEKAT SADAK ve FONLAR
7.09.2014 2510 Okunma
Hüseyin Kayahan
SAM ADIAN - XEKAT ve KAVRAMLAR
7.09.2014 2111 Okunma
Hüseyin Kayahan
SAM ADIAN - DUYURU ve DAVET
7.09.2014 2254 Okunma
Hüseyin Kayahan
KUNUT ve HUŞÛ
29.08.2014 3155 Okunma
Hüseyin Kayahan
yorumların çetelesi
26.03.2012 1192 Okunma
Hüseyin Kayahan
Oku kim attı?
23.05.2011 2516 Okunma
Hüseyin Kayahan
1400 yıllık bir öykünme
1.08.2009 2793 Okunma