Hüseyin Kayahan
KELİME, MUTASYON; TURAB VE TOPRAK
29.04.2012
5019 Okunma, 10 Yorum

KELİME, MUTASYON ve TOPRAK

Kuranda pek çok mesel anlatılır. Evren hakkında, canlıların yaratılışı hakkında, eski toplulukların yaşayışlarını ve onlara önderlik eden peygamberlerin başlarından geçenleri hep anlatır. Evlere şenlik, ilimden yoksun, Kaf dağı masalları tarzında peygamberler tarihi kitaplarımız vardır. Nedense bunların müellifleri veya benzer konuda yazılar yazanlar, ne biyoloji, ne anatomi, ne astronomi, hiçbir şeyi merak etmiyorlar. Samın söylediği gibi İsrailiyyat dediğimiz anlatıları aktarıp duruyorlar. Hiç olmazsa Darwin kadar mücahit olmaları gerekmez mi? Bana göre Darwin iyi bir mü’mindi, Allaha ve Tevrata inanıyor ve orada anlatılanları doğrulamak için doğayı araştırmaya çıkmıştı. Darwinin görüşlerini ondan sonra gelen Pavlusları değiştirmiş ve tanrısız bir form vermeğe çalışmışlardır.

Kuranda siru fil ardı/arzda seyrediniz,…” nazar ediniz, halk etmeye nasıl başladı (mazi sigası), nazar ediniz, halk etmeye nasıl başlıyor (müzari sigası), ve benzeri emirleri, en azından bu eserleri yazmaya çalışanlar, yerine getirmeli değil midir? Konuya ilgisi olmayanlara, gücü yetmeyenlere belki farz-ı kifayedir bu tip emirler ama yazanlara farz-ı ayndır herhalde

Antropoloji ve benzeri ilimler, türden türe geçişin mutasyonlarla olduğunu söylüyor. Peki Kuranda buna dair ibareler var mıdır? Ana kitabımda -eski bilgilerimle olsa da-, bu konu biraz daha detaylıdır ama burada kısaca değinmek istiyorum. Zira bugünlerde konu arkadaşlar arasında epey popüler

Kuranda normal doğumların/oluşumların epey dışında, 5 insana ait ilginç olaylar anlatılır.

Ademin doğumu,

İbrahimin ve eşinin oğlunun doğumu,

Musanın tesviyesi/tasfiyesi,

Zekeriyyanın oğlu Yahyanın doğumu,

Meryem oğlu İsanın doğumu.

Peki Allah bunları nasıl yapmıştır? Allah değil mi; ol der ve onlar da oluverirler deyip geçeceksek, onların mekanizmalarını hiç öğrenemeyeceksek, abesle iştigal etmiş olmaz mıyız? Mademki Allah; bu evrendeki sünnetullahında bir iptal, değiştirme ve bozulma olmayacağını söylüyorsa, o zaman bütün bu olaylar bizim öğrenebileceğimiz şekilde cereyan etmiştir. Darwine, daha doğrusu tanrısız bir Darwinizme karşı olanlar bu konuda ilmi bir şeyler söylemek zorundadırlar.

Burada anti parantez Sam ve aynı şekilde düşünenlere bir uyarı yapmak istiyorum: Biz Allah’ın Kuranda aynı manaya gelen iki kelime kullanmadığını(çünkü o zaman Allah müsrif olur), buna karşılık bir kelimeyi birden çok mana da kullandığını kabul ediyoruz/ediyorum. Bunu kabul etmeyenlerle tartışmanın bir faydası olmayacaktır. Bizim çıkarımlarımız bizedir, onların çıkarımları onlaradır. Herkesinki kendine göre doğrudur ve isabet edenler iki sevap alır, edemeyenler ise bir sevap alırlar.

 

Vereceğim manaya gelebilecek pek çok ayet olmasına rağmen; emin olduklarımdan bazılarını aşağıya alıyorum.

2/37  “…kelimat... ( كَلِمَاتٍ ) "  (Kelimeler) Adem ile ilgili

2/124  “…kelimat...(كَلِمَاتٍ )"  (Kelimeler) İbrahim ile ilgili

3/39 “…bikelimetin...( بِكَلِمَةٍ ) " (Kelimeyi) Zekeriya ve Yahya ile ilgili

3/45 “…bikelimetin...( بِكَلِمَةٍ ) "  (Kelimeyi) Meryem ve Meryem oğlu İsa ile ilgili

4/164 “…ve kelleme ( وَكَلَّمَ ) ...teklimen ( تَكْلِيمًا )" (Ve konuştu)  (Konuşmak) Musa ile ilgili

4/171 “…ve kelimetuhu ( وَكَلِمَتُهُ ) ...ve ruhun minhu (وَرُوحٌ مِنْهُ  )" (Ve O'nun kelimesi) (Ve O'ndan bir ruh) İsa ile ilgili

7/144  “…ve bikelami ( وَبِكَلَامِي ) ..." (Ve konuşmamla) Musa ile ilgili.

66/12 “…bikelimati ( بِكَلِمَاتِ )..." (Kelimeleri) İmran kızı Meryem ile ilgili

Benzer manada olanlar:

 2/253 “…kelleme ( كَلَّمَ )..." (Konuştu)  İsa ile ilgili

 7/143 “…ve kellemehu ( وَكَلَّمَهُ )..." (Ve Onunla konuştu) Musa ile ilgili

 14/24 “…kelimeten tayyibeten (  كَلِمَةً طَيِّبَةً)..." (Yararlı kelime) İbrahim ile ilgili

 14/26 “…kelimetin habisetin ( كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ )..." (Zararlı kelime)  İbrahim ile ilgili.

Bunlardan İbrahim ve Zekeriyyanın hem kendilerinin hem de eşlerinin yaşları geçmiş olduğu halde çocukları olmuştur.

Musa tasfiye/tesviye edilmiştir.

Meryem oğlu İsa babasız doğmuştur.

Ademin de İsaya benzetilelerek ve babasız olduğu ve en önemlisi de TOPRAKTAN (!!!) YARATILDIĞI düşünülmektedir. Peki bütün bunlar nasıl olmuştur? Kitapta bunlara ait izler yok mudur?

Bu evren sebep-sonuç evrenidir. Sebepler sonuçları doğurur. Soba yandığı için oda ısınır. Oda ısındığı için soba yanmaz. Bizi biz yapan kromozomlarımız ve onlardaki genlerimizdir. Böylece tanrısız evrimcilerin FELSEFİ TEMELLERİ ÇÖKMÜŞ OLMAKTADIR. Ne doğal seçilim, ne dumura uğrayan organ ve organeller DNA ları değiştirmezler. Tam tersine DNA lar organ ve organelleri değiştirirler. Genlerimiz öyle olduğu için biz böyleyiz. Peki kromozomlar ve genler nasıl oluyor da böyle diziliyorlar?

Cansız maddelerin programsız olduğunu düşünüyordum, daha doğrusu onların programlarını anlayamıyordum. Bizim bedenlerimizi oluşturan DNA larımızdır. Televizyonlarınıza gelen sinyaller görüntüye dönüşür, telefonunuza gelenler sese dönüşür; kumandanızla gönderdiğiniz sinyaller makinenizde bir hareketi başlatır, vs. DNA ları, kromozomları, genleri, onları oluşturan amino asitleri oluşturan bir program olması gerekir. Herhalde kendi kendine rastgele oluştuklarını söyleyemeyiz. Eskiden böyle söylüyorlardı ve rastgele mutasyonlar ola, ola bu hale geldik diyorlardı. Ama BİG BANG teorisi ile evrenin yaşı kesin olarak belli olunca, bu kadar ihtimal için yeter süre geçmediği anlaşılmış ve tanrısız evrimin MATEMATİK TEMELLERİ de çökmüştür.

Yaklaşık 12 sene önce Üstad Karagülle İzmirdeyken her gün arkadaşlarla yeni bir Türkçe meal yapmağa başlamıştık. Her kelime için ilk defa geçtiğinde sözlüğe bakıp, onun olabilecek en eski somut/müşahhas manasını buluyor, onu esas alıyorduk. Çünkü Ademin ilk öğrendiği Esma idi ve esmalardan zamanla fiiller ve diğerleri türemiş olarak kabul etmiştik. Fakat kelimenin yazılı tüm manalarını da okuyorduk. Ya bu zamandan aklımda kalanla, ya da daha sonra Mevlüt Sarı’nın sözlüğünden kendim bakmış olabilirim; KLM kökünün yara, yaralama, cerrahi müdahale manasına da kullanıldığını öğrendim. Allah’ın DNA ları, kromozomları, genleri dizen, düzenleyen, değiştiren program komutlarının genel adının KELİME olduğuna karar verdim. Ayetlere tekrar tekrar baktım. Eskilerin anladığı manaları asla dışlamadan, biyolojik ve antropolojik olarak olaya baktığımda mekanizmanın KELİME İLE VASIFLANDIRILDIĞINA KANİ OLDUM.

Meryemin karşısına gerçek erkekler gelmesi gerekmiyordu. Onun şuur/bilinç ekranına gelen kelime ve ruh programlarının sinyalleri sayesinde, aynı rüyada olduğu gibi, karşısında erkekler varmış gibi algıladı. Bu onda (yani dişiliğinde) belki de doğal hormonların salgılanması için gerekiyordu, bunu bilmiyorum, ama erkek spermi ile döllenmemiş olan yumurtasındaki genler, KELİME PROGRAMI ile, yeniden düzenlenmiş ve döllenmemiş kadın yumurtasından erkek çocuk dünyaya gelmiştir. Bugün bütün dünya, samimi olarak, Meryemin iffetli olduğunu tasdik etmektedir. Bunda bir şüphe yoktur. Kuran bu dönüştürülme işinin KELİME adını verdiği bir programla yapmıştır. (siz buna melek diyorsunuz. Ben zaten melekler programlardır, faydalı programlardır diyorum. Şeytan ise zararlı, virüs programlardır, diyorum.)

Ademde ve İbrahimde ve İmran kızı Meryem de ise kelimat/kelimeler demektedir. Çoğul kullanılmıştır, demek ki, en az 3 değişiklik yapılmıştır. Musanın doğumunda değil, yaşarken bir tesviyesi söz konusudur. Bunu da kelime/program ile gerçekleştirmiştir.

 

Zekeriya ve Meryeme 3 GÜN KONUŞMA YASAĞI getirilmiştir. (19/10 Zekeriyya için, 19/26 Meryem için) Belki de bu önlem, bu dönüşüm ve değişim sırasında beyindeki konuşma merkezinin meşgul olmaması gerektiği içindir. Doktorların bu konuda düşünmeleri gerekebilir.

Ademin topraktan/turabtan yaratıldığına oldum olası sıcak bakmamışımdır. Ana kitapta (erginlik teorisi) ve bir makalemde de yazmıştım. Turab; sadece (belki de hiçbir yerde) toprak manasında kullanılmaz. Turab aynı zamanda yumru, yuvarlak, küre, kubbe ve benzeri nesnelerin genel adıdır. Türbelere TÜRBE denmesinin sebebi, çatılarının kubbe şeklinde olmasındandır. Kuran çevirilerinde ve tefsirlerinde cennetteki hurileri tasvir ederlerken göğüsleri tomurcuklanmış, yumrulanmış gibi ifadeler kullanmaktadır çevirmenler. TURAB; MEMELİ DEMEKTİR, çünkü MEME TÜRBE/KUBBE ŞEKLİNDEDİR. Zoolojide, biyolojide, antropolojide memeli karşılığı Arapça kelime olarak TURAB kullanabilirsiniz. Allah Ademi topraktan değil, BİR MEMELİDEN YARATMIŞTIR. Min turabin denmiş, nekre kullanılmıştır. Bu memeli, özel bir memeli de değildir. Bir memeliden Bugünkü ilim de bunu söylüyor. İnsana en yakın memeli olarak maymun olarak görüldüğünden, bunu aşağılanma gibi algılayanlar, hemen toprak karşılığını uygun görmüşlerdir. Ayrıca bütün topraklarda bütün mineraller yoktur. Mesela, insanda çokça kullanılan Azot doğrudan toprakta yoktur, havadan alarak bakteriler üretirler. Bu memeli, yani bu turab, memelilerin son türü olan bir primattır. Kuranın ifadelerinde ilimle çelişen bir şey yoktur, insanların kafasındakilerde çelişki vardır. Çok uzatmadan kesiyorum. Bu kabulün uygunluğunu veya uygunsuzluğunu zaten arkadaşlar kontrol edeceklerdir.

Saygılarımla.

 

 


YorumcuYorum
Mete Firidin
30.04.2012
07:06

Cengiz bey Ademi Allah yarattı da, diğerlerini başkasımı yarattı?. Haa Sizin Ruhaniler olmasın???

Mete Firidin
30.04.2012
13:40

Evet Bizi ademden gelen nesil yaptı. Ademi . Bizzat Bir Homo habils dişinin karnında yarattı. Aynen İsa gibi, O dişi insandı fakat ruhu olmayan bir insandı. Onların da atasınıda maymunumsulardan yaratmıştı.

Yani bu günkü insanların atası İnsandır. İnsanların atası , insanımsılardır. Onlarında atası maymunumsulardır.

İsa nın annesi vardır. topraktandır. Ademin Annesi vardır. Topraktandır. Sanırım bu topraktan kelimesi yeni oluşturulan DNA (yeni oluşturulan benzersiz genler) nedeni ile kullanılmaktadır. Doğrusunu Allah bilir.

Mete Firidin
30.04.2012
13:42

Turab :toz halindeki topraktır. Elementer toprak?

Lütfi Hocaoğlu
30.04.2012
14:01

Bana göre: Turab: Ovum (Yumurta): Hem Adem hem de İsa annelerinin yumurtasından babasız olarak yaratılmışlardır. Meni: Spermleri içeren sıvı Tin: döllenmiş yumurta (Adem ve İsa'da polar cisimcikle, diğer insanlarda sperm ile döllenmiş) Kebed: Tuba uterina (döllenmenin olduğu rahimle yumurta arasındaki tüp). Zaten kebed orta yer demektir. Sülaletin min tin: Döllendikten sonra tüpten rahime yolculuğa çıktığı dönem. Selale: sıvışmak demektir. Nutfe: Tüpten rahme vardığı zamanki adı. Alak: Nutfe dışındaki kabuktan çıkarak atılır ve rahme yapışır ve asılı kalır. O zaman ki adı. Mudgetün muhallakatun: Şekilli mudge. Alaktan sonraki dönem. Bu dönemde bebek yuvarlak. Mudgetun gayri muhallakatun: Şekilsiz mudge. Bu dönemde yuvarlak olan hücre topluluğunun ortasındaki kısımdaki hücreler ölür (otoliz). Bu sayede İnsan dik duran canlı olur. Aksi halde küre şeklide olurduk. Salsalin min hamain mesnun: DNA'dır. Salsal tekrarlı yapıyı ifade eder, zincire benzer (Sadla, zincir ise sinle yazılır). Buna meallerde "kuru bir çamur, şekillenmiş bir balçık" derler. Hama: genler. Bunlar DNA üzerinde dizilidir (mesnun).

Ancak kelimelerin asli anlamları da bozulmaz. Turabdan topraktan demekle topraktaki malzemeden, tinden yani çamurdan demekle çamurdaki malzeme ve sudan anlamları korunur. Tıpkı beşeri sudan yarattı demek gibidir. خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا demekle sadece sudan yarattı anlamında değil, suyu malzeme olarak kullandı demektir.

Lütfi Hocaoğlu
30.04.2012
16:11

Zaten ruh olmadan insan olmaz. Bu nedenle ruh üfleme aynı formatla hem Adem için, hem İsa için hem de insan için kullanılır. Yani çamurun içine bir üfleme hareketi değildir. Bana göre bu ifleme beyin ile ruh arasındaki bağlantının kurulmasıdır.

Bugün bilinen bir şey vardır: Beyin hücreleri herhangi bir hareketi yapacağımız zaman birbirine çok uzak mesafeden aynı anda sinyal çıkarırlar. Buna beynin kendi başına karar vermesi imkansızdır. Bu nedenle artık 'texbook'larda bile artık beyni de dışarıdan idare eden bir şeyin (ruhun) var olması gerektiği yazılmaktadır.

Mete Firidin
01.05.2012
05:12

Benim düşüncem: Adem ve Ademin neslinin ruhları vardır. Öncekilerin ve diğerlerinin yoktur. burada "kendi ruhumdan üfledim" i esas almak zorundayız.

Mete Firidin
01.05.2012
05:16

Ben ruhun "herhangi bir şey" olduğunu düşünmüyorum. yani bir ışık veya bir duman veya bir görüntü olmadığını düşünüyorum. Ruh soyut bir şey, görülebilir, algılanabilir değil. Belki bir fonksiyon, soyut düşünce fonksiyonu?

Mete Firidin
01.05.2012
09:11

hayvanlarda düşünebilir. Fakat soyut olanı düşünemez. Ademoğulları sanatsal ürünler üretir. neandertaller yapamaz.

Kromozom ile meleklerin bir ilgisi yoktur. genetik müdhale dışında.

Hüseyin Kayahan
01.05.2012
11:33

Ben bu yazıda sadece "MUTASYON" ve Kuranda ona karşılık gelebilecek bir ibare olarak "KELİME" sözünü kısaca zikrettim. Şimdiki bilgilerimizle, mutasyon (akılı, akılsız, rastgele, programlı fark etmez) önemlidir ve bundan başka bir mekanizma söylelemektedir. Belki ilerde ilim yeni şeyler bulur. Acaba Kuran bu konuda "sukutün anh" mü geçmektedir, yoksa bir ibare, bir işaret var mıdır? ona dikkat çekmek istedim.

Ademin, insanın diğer gelişimleri, evreleri, ruhun nasıl üfürüldüğünü ve benzeri konuları, bu yazıda irdelemedim. Ana kitapta biraz vardır. Gelecekte oradaki bölümleri makaleler olarak da yazacağım, inş.

Saygılarımla.

H.Kayahan

Mete Firidin
01.05.2012
11:38

buradaki "kelime" mutasyon olmaz, ancak yeni dizilim "yazılım" olabilir

Çok Yorumlanan Makaleler
Hüseyin Kayahan
RUH, NEFİS ve DİĞERLERİ
4.05.2012 12420 Okunma
58 Yorum 13.05.2012 06:56
Hüseyin Kayahan
ALLAH'I TANIMAK
27.07.2012 9347 Okunma
32 Yorum 15.08.2012 10:48
Hüseyin Kayahan
ALLAH'I TANIMAK-2, TANRININ AÇMAZI
2.08.2012 8228 Okunma
25 Yorum 06.08.2012 22:06
Hüseyin Kayahan
GECİKMİŞ YORUMLAR: SALSAL VE TUFAN HK.
13.10.2013 9948 Okunma
22 Yorum 18.10.2013 15:10
Hüseyin Kayahan
ORUÇ ve RAMAZAN
29.06.2014 6911 Okunma
19 Yorum 20.07.2014 07:59
Hüseyin Kayahan
MÜTEŞEBBİSE DAİR / GELECEĞİN MÜTEŞEBBİSİ
21.02.2013 12942 Okunma
13 Yorum 18.03.2013 21:10
Hüseyin Kayahan
ASLAN OĞLUM ve METOD
11.04.2012 4575 Okunma
13 Yorum 13.04.2012 17:42
Hüseyin Kayahan
YENİ BİR PAVLUS ARANIYOR
25.04.2012 4353 Okunma
13 Yorum 04.05.2012 18:47
Hüseyin Kayahan
HARUT ve MARUT, FİRİDİN ve RASYONALİZM
25.03.2012 8145 Okunma
11 Yorum 27.03.2012 08:38
Hüseyin Kayahan
FECR / ALACAKARANLIK ve GÜNEŞ TAYFI
16.07.2015 10706 Okunma
11 Yorum 28.07.2015 00:04
Hüseyin Kayahan
KELİME, MUTASYON; TURAB VE TOPRAK
29.04.2012 5019 Okunma
10 Yorum 01.05.2012 11:38
Hüseyin Kayahan
ÖZGÜRLÜKÇÜLÜK NASIL ANLAŞILIR?
27.03.2012 4360 Okunma
9 Yorum 29.03.2012 17:53
Hüseyin Kayahan
NUH TUFANI (kısa bir özet)
4.10.2013 10604 Okunma
9 Yorum 18.10.2013 14:55
Hüseyin Kayahan
İZLENİMLER-2
25.09.2013 4608 Okunma
8 Yorum 28.09.2013 07:31
Hüseyin Kayahan
ÜSTAD KARAGÜLLEYE AÇIK ARZIMDIR
25.06.2013 4628 Okunma
8 Yorum 02.11.2013 05:43
Hüseyin Kayahan
İLK (ve TEK) SOSYAL/KOLEKTİF KİTAP: KUR’AN
12.06.2016 5552 Okunma
8 Yorum 15.06.2016 23:36
Hüseyin Kayahan
RUH-ÜL KUDÜS
15.05.2012 5511 Okunma
8 Yorum 17.05.2012 00:58
Hüseyin Kayahan
KRAL ÇIPLAK (MI?)
28.01.2013 4428 Okunma
7 Yorum 07.02.2013 17:00
Hüseyin Kayahan
ALLAH ve DEVLET
13.07.2014 4888 Okunma
7 Yorum 09.08.2014 20:59
Hüseyin Kayahan
HUKUK ve TAŞKINLIK; MUSA ve HIZIR
7.05.2014 5334 Okunma
7 Yorum 12.05.2014 20:13
Hüseyin Kayahan
FIKIH ve KELAM
30.10.2016 6389 Okunma
7 Yorum 18.11.2016 04:58
Hüseyin Kayahan
ÂDEM'İN DİLİ
27.07.2020 1310 Okunma
6 Yorum 30.07.2020 09:04
Hüseyin Kayahan
SOSYOLOJİK KURAN MEALİNE BAŞLARKEN-2
31.07.2013 5238 Okunma
6 Yorum 03.03.2018 15:53
Hüseyin Kayahan
DİLİN CİLVELERİ
27.03.2012 3284 Okunma
6 Yorum 29.03.2012 17:18
Hüseyin Kayahan
YORUMSUZ ve BİR SEZİ ve BİR SORU
17.04.2012 4137 Okunma
5 Yorum 19.06.2012 11:35
Hüseyin Kayahan
KÖLELİK-1
10.03.2013 4903 Okunma
5 Yorum 14.03.2013 19:54
Hüseyin Kayahan
SÖYLEMEK ve YAPMAK
15.11.2013 7657 Okunma
5 Yorum 22.11.2013 21:08
Hüseyin Kayahan
BAŞKANLIK, YARI BAŞKANLIK YA DA...
27.08.2014 4785 Okunma
5 Yorum 01.09.2014 08:02
Hüseyin Kayahan
SESSİZ ve SESLİ NAMAZLAR
13.11.2016 6624 Okunma
5 Yorum 01.08.2017 18:04
Hüseyin Kayahan
HACCIN ZAMANI
23.08.2015 5942 Okunma
4 Yorum 23.08.2015 22:10
Hüseyin Kayahan
DİYET TAŞI
30.01.2016 4975 Okunma
4 Yorum 16.02.2016 18:06
Hüseyin Kayahan
SALGINLAR ve PROJEKSİYONLAR
14.04.2020 1654 Okunma
4 Yorum 14.04.2020 16:25
Hüseyin Kayahan
FATİHA ve YENİ KOMÜNİZM
4.09.2014 5237 Okunma
4 Yorum 24.09.2014 08:17
Hüseyin Kayahan
PARALELE DAİR
18.03.2014 4951 Okunma
4 Yorum 19.03.2014 13:13
Hüseyin Kayahan
BAŞBAKANA AÇIK MEKTUP
6.06.2013 5191 Okunma
4 Yorum 09.06.2013 18:33
Hüseyin Kayahan
BAŞBAKANA AÇIK MEKTUP-2
10.06.2013 4973 Okunma
4 Yorum 25.06.2013 14:51
Hüseyin Kayahan
Suç, Ceza ve Cehennem
21.05.2011 3262 Okunma
4 Yorum 22.05.2011 20:39
Hüseyin Kayahan
YARATILIŞ-DİRİLİŞ ve FELSEFE
6.07.2012 4370 Okunma
4 Yorum 07.07.2012 15:08
Hüseyin Kayahan
KURAN'I TANIMAK-2, MUCİZELER
29.10.2012 4662 Okunma
3 Yorum 30.10.2012 07:15
Hüseyin Kayahan
KURAN'I TANIMAK-1, KURAN'IN MÜŞKÜLLERİ
7.08.2012 4349 Okunma
3 Yorum 09.08.2012 16:49
Hüseyin Kayahan
EVREN ve NOKTA
23.04.2012 3238 Okunma
3 Yorum 29.04.2012 18:11
Hüseyin Kayahan
MUSA, FETASI ve BULUŞMA YERİ
30.03.2012 3187 Okunma
3 Yorum 08.04.2012 18:07
Hüseyin Kayahan
BELKİ DE İSTİHBARAT ZAAFI YOKTU.!?
24.07.2016 5391 Okunma
3 Yorum 26.07.2016 21:04
Hüseyin Kayahan
İSLAM EKONOMİ SİSTEM,-ZEKAT BANKASI
12.09.2014 7028 Okunma
3 Yorum 14.09.2014 22:42
Hüseyin Kayahan
ISTILAHİ DİLLER, MECAZ ve HAKİKİ MANALAR
20.10.2019 2156 Okunma
3 Yorum 29.10.2019 11:19
Hüseyin Kayahan
KURANDA METAFORLAR
13.04.2020 1943 Okunma
3 Yorum 15.04.2020 09:19
Hüseyin Kayahan
LİSANE SIDKIN sadık lisan ve İBRAHİM PEYGAMBER
11.02.2018 2882 Okunma
3 Yorum 28.10.2019 21:50
Hüseyin Kayahan
AD SEMUD İREM ve ARAFTAKİLER
11.02.2018 3291 Okunma
2 Yorum 24.02.2018 17:11
Hüseyin Kayahan
HURUF-U MUKATTAA
17.02.2018 2873 Okunma
2 Yorum 21.02.2018 13:02
Hüseyin Kayahan
MÜLK ve MAKAM
23.10.2016 4775 Okunma
2 Yorum 24.10.2016 15:38
Hüseyin Kayahan
SAM ADIAN-ZEKAT BANKASI (ÖZET)
13.09.2014 4970 Okunma
2 Yorum 17.09.2014 15:32
Hüseyin Kayahan
2013-2014 KIŞ DÖNEMİ İLK İZLENİMLER
9.09.2013 4990 Okunma
2 Yorum 09.09.2013 11:39
Hüseyin Kayahan
KARAGÜLLE'YE MUHALEFET NASIL OLMALI?
4.04.2012 3404 Okunma
2 Yorum 05.04.2012 19:58
Hüseyin Kayahan
DÜŞÜNME VE ANLAMA/FIKH ÜZERİNE
23.03.2012 2343 Okunma
2 Yorum 23.03.2012 11:30
Hüseyin Kayahan
SÖZ KESTİK, SÜT DE KESİLDİ...
13.04.2012 3512 Okunma
2 Yorum 14.04.2012 08:56
Hüseyin Kayahan
DİLLER; NELER ANLATIRLAR, NELER...
6.05.2012 3357 Okunma
1 Yorum 07.05.2012 01:01
Hüseyin Kayahan
ALLAH'I TANIMAK-3 KURAN ARKEOLOJİSİ
6.08.2012 3867 Okunma
1 Yorum 07.08.2012 07:50
Hüseyin Kayahan
NAMAZI TANIMAK-1
2.11.2012 4594 Okunma
1 Yorum 03.11.2012 09:33
Hüseyin Kayahan
GECİKMİŞ BİR HOŞGELDİNİZ
23.03.2012 1928 Okunma
1 Yorum 23.03.2012 04:08
Hüseyin Kayahan
4x4 ve HIZIR
12.09.2013 4668 Okunma
1 Yorum 17.09.2013 17:13
Hüseyin Kayahan
PARALEL OKUMALAR-MUHKEM ve MÜTEŞABİH
17.04.2014 4693 Okunma
1 Yorum 19.04.2014 09:21
Hüseyin Kayahan
DEVİ YOKETMEK
13.10.2013 3059 Okunma
1 Yorum 14.10.2013 16:22
Hüseyin Kayahan
CEBELLEŞMEK-1
4.08.2013 3307 Okunma
1 Yorum 15.08.2013 12:39
Hüseyin Kayahan
KEVSER
4.08.2013 4575 Okunma
1 Yorum 05.08.2013 05:12
Hüseyin Kayahan
SOSYOLOJİK KURAN MEALİNE GİRİŞ-1
30.07.2013 4661 Okunma
1 Yorum 10.08.2013 17:54
Hüseyin Kayahan
YENİ (TÜRK TİPİ) BAŞKANLIK
18.03.2015 4668 Okunma
1 Yorum 20.03.2015 11:03
Hüseyin Kayahan
ONA ÜFLEDİ - NEFEHA FİHA, NEFEHA FİHİ
14.06.2015 7507 Okunma
1 Yorum 18.06.2015 09:29
Hüseyin Kayahan
HİKMET ve UYGULAMA (PRATİK)
9.07.2015 5456 Okunma
1 Yorum 09.07.2015 12:13
Hüseyin Kayahan
PARA VE BONO
5.02.2017 3000 Okunma
1 Yorum 13.02.2017 08:43
Hüseyin Kayahan
ALFABELER
11.02.2018 2365 Okunma
1 Yorum 18.02.2018 01:19
Hüseyin Kayahan
MUHKEM ve MÜTEŞABİH
20.10.2019 2148 Okunma
1 Yorum 28.10.2019 14:39
Hüseyin Kayahan
KUŞ DİLİ ve Hz. SÜLEYMAN
19.12.2019 1411 Okunma
1 Yorum 18.02.2020 16:07
Hüseyin Kayahan
MÜŞRİKLER ve STK (sivil toplum kuruluşları)
19.04.2020 1161 Okunma
1 Yorum 19.04.2020 13:16
Hüseyin Kayahan
ÂDEM'İN DİLİ-2
9.08.2020 997 Okunma
1 Yorum 12.08.2020 15:51
Hüseyin Kayahan
ZÜNNÛN – bir muamma
19.05.2020 1098 Okunma
1 Yorum 21.05.2020 18:19
Hüseyin Kayahan
AYASOFYA CUMA MESCİDİ OLMALIDIR.
20.07.2020 947 Okunma
1 Yorum 20.07.2020 16:51
Hüseyin Kayahan
BAĞIMLILIK-TUTKU
31.05.2020 615 Okunma
Hüseyin Kayahan
MUTAHHERÛN-“koş abla koş, bir metaforcu geldi!”
1.05.2020 711 Okunma
Hüseyin Kayahan
METAFOR ≡ ANALOJİ (sistem benzeşimi) ≡≤ MÜTEŞÂBİHAT
15.04.2020 774 Okunma
Hüseyin Kayahan
ABDEST ve TOPLUM SAĞLIĞI
15.04.2020 735 Okunma
Hüseyin Kayahan
MÜZEKKER MÜENNES ve HÜNSA
2.02.2020 1035 Okunma
Hüseyin Kayahan
KUL HAKKI ve MUHASEBE
8.04.2020 854 Okunma
Hüseyin Kayahan
YENİ DİJİTAL UYGARLIK (“4'üncü ON BİN YIL UYGARLIĞI”)
12.04.2020 804 Okunma
Hüseyin Kayahan
MÜŞRİK ve KAFİR
1.11.2019 1369 Okunma
Hüseyin Kayahan
Hakiki, mecazi, ıstılahi MANALAR
12.02.2018 1881 Okunma
Hüseyin Kayahan
AKIL SATMALAR
11.07.2019 1067 Okunma
Hüseyin Kayahan
Yeni dünya düzeni
18.07.2019 980 Okunma
Hüseyin Kayahan
KURAN ve SENARYO
20.10.2019 1687 Okunma
Hüseyin Kayahan
ŞURA ve Hz. ALİ'nin YAŞI
5.02.2017 5444 Okunma
Hüseyin Kayahan
BELKİ DE İSTİHBARAT ZAAFİYETİ YOKTU-2
4.08.2016 2607 Okunma
Hüseyin Kayahan
FİTNE ve KATL
23.10.2016 2194 Okunma
Hüseyin Kayahan
SAM ADIAN - RANT ve ÖZEL MÜLKİYET
7.09.2014 2272 Okunma
Hüseyin Kayahan
SAM ADIAN - ZEKAT ve BANKA
7.09.2014 2536 Okunma
Hüseyin Kayahan
SAM ADIAN - ZEKAT SADAK ve FONLAR
7.09.2014 2510 Okunma
Hüseyin Kayahan
SAM ADIAN - XEKAT ve KAVRAMLAR
7.09.2014 2111 Okunma
Hüseyin Kayahan
SAM ADIAN - DUYURU ve DAVET
7.09.2014 2254 Okunma
Hüseyin Kayahan
KUNUT ve HUŞÛ
29.08.2014 3155 Okunma
Hüseyin Kayahan
yorumların çetelesi
26.03.2012 1192 Okunma
Hüseyin Kayahan
Oku kim attı?
23.05.2011 2515 Okunma
Hüseyin Kayahan
1400 yıllık bir öykünme
1.08.2009 2793 Okunma