Hüseyin Kayahan
BAŞBAKANA AÇIK MEKTUP-2
10.06.2013
4974 Okunma, 4 Yorum

10.06.2013

Sayın Başbakanım;

Öncelikle sevgi, selam ve dualarımla

 

Ben siyasetçi ve siyaseti seven biri değilim. Fakat ülkemiz ve dünya olağan dışı dönemlerden geçmektedir. Yazmazsam mesul olurum endişesiyle yazmaya çalışıyorum. Umarım katkım olur.

 

Allahın takdiriyle gezi parkı olayları; dost ile düşmanın, liyakat ile beceriksizliğin, samimiyet ile riyanın, vb. ortaya çıktığı bir turnusol kâğıdı işlevi görmüştür. Ayırt etmeksizin ülkenin tüm kurumlarında olmak üzere, bütün partilerde ve sivil toplum kuruluşlarında, bürokraside, dış devletlerde ve onların yöneticilerinde, gerçek niyet ve gerçek kimliklerin ortaya çıkmasına vesile olmuştur. Bütün yıkıntısına rağmen sizin için en önemli kazanım, güvenebileceğiniz ve güvenemeyeceğiniz kimseleri belirleyebilmenize vesile olmasıdır.

 

Savaşı kazanmanın, rakibi yenmenin kuralı; onun düşünmediği, sizden hiç ummadığı hamleyi yapmaktır. Hz. Peygamber öyle yaptı, Rahmetli Özal ve Erbakan öyle yaptı, siz de öyle pek çok hamle yaptınız. Mesela, Kıbrıs konusundaki tutumunuz, tüm dünyayı ters köşeye yatırmıştı.  Şimdi de yine böyle bir hamle yapmanın tam zamanıdır. Onlar sizin ne zaman ne reaksiyon vereceğinizi hesaplamışlardır. Zaman, sizin hiçbir zaman yapmayacağınızı zannettikleri bir hamleyi yapma ve maçı bitirme zamanıdır.

 

Allah sizi Ruh-ul Kudüs ile desteklemektedir. Kudüs; topluluk, kamu demektir. Ruh ise, rıh/rüzgartan gelen bir kelime olup, görünmeyen ama tesiri hissedilen güç demektir. Bunu bugünkü Türkçe ile söylersek, kamuoyu desteği demektir. Romanın bütün ihtişamına ve gücüne rağmen Hz İsayı halk gizledi, besledi ama asla ele vermedi. Roma ancak içlerinden birini satın alarak sorunu çözdüğünü zannetti fakat sonunda tüm  Roma Hıristiyan oldu ve onun hamisi kesildi. Size de, her faniye kolay, kolay nasip olmayan işte böyle bir destek vardır. Bu Allahın size bir lütfudur, bunu hafife alamazsınız, terk ederseniz balığın karnına düşen Yunus gibi olursunuz, Allahın ikabı şiddetli olur.

 

Anayasa değişikliğinin içine barış sürecini ve başkanlık sistemini ilgilendiren maddeleri koyarak, mesafe almak istiyordunuz. Şimdi onlar sizi anayasa ve barış süreci konusunda köşeye sıkıştırdıklarını ve sizin istediğiniz bir anayasayı çıkartamayacağınızı sanıyorlar. Gelin turnusol kâğıdını bu sefer sürpriz bir şekilde kullanalım. Onlara deyiniz ki; Ey Kemalistler, Ey Mustafa Kemali çok sevdiğini söyleyen sizler; geliniz, hep beraber onun ve birinci meclisin yaptığı Anayasaya dönelim. Çatı olarak Mustafa Kemalin Anayasasını baz alalım, onu sadece güncelleyelim. Göreceksiniz ne yapacaklarını şaşıracaklar. Eğer Mustafa Kemalin Anayasasını kabul etmezlerse, onları tarihe gömersiniz, barajı da geçemezler; eğer kabul ederlerse Anayasayı hep beraber yapmaya ikna etmiş olursunuz.

 

Korkmayınız, Mustafa Kemalin Anayasası, size bahsettiğim bucak/nahiye sistemini eden bir anayasadır. Kendi kendini yöneten bucak sistemini getirdiğinizde; (buna itiraz edemezler, zira Mustafa Kemalin Anayasasındaki unsurdur) sadece Kürtlerin değil, tüm (etnik, dini, kültürel, sosyal) farklıkların da problemini çözmüş olacaksınız. Gerçekten barış gelecektir. Ülkemizin 100 ili ve her ilin de 100 bucağı olacaktır. Bu da 10.000 bucak anlamına gelir. Her bucak kendi kamu hukukunu yapacak, meclislerinin ittifakı o bucağın anayasası olacaktır. Dileyen dilediği gibi bir bucakta yaşayacaktır. Hz Musa da suçlular için ayrı bucaklar kurmuştu, onlar da kendilerinin kuralları ile o bucaklarda yaşamışlardı.  Mustafa Kemal ve Birinci meclisin hazırladığı anayasa, inanın, bunların anayasasından iyidir, sizi ve memleketi bu badireden kurtaracaktır.

 

Kişiler ayni haklarını” kısıtlayan sözler veremezler, taahhütlerde bulunamazlar. Bulunsalar da geçersizdir, hükümsüzdür. Allah Kuranda, yeminlerimizi niye bozduğumuzdan değil de niye yemin ettiğimizden dolayı bizlere hesap soracağını bildirmektedir. Öyleyse yemininizin/sözünüzün kefaretini veriniz ve göreve devam edeniz. Kamu görevi hem hak, hem de vazife/görevdir. Mücbir bir sebebe bağlı olmaksızın terk edilemez. Bu kadar insan size destek vermiş, bu ülke ve gelecek medeniyet hizmet beklerken siz herhangi bir delile dayanmaksızın, böylesi daha iyi olur zannıyla, 3 dönem şartını koyduk, dolayısıyla devam edemeyiz, diyemezsiniz. Böyle taahhütler geçersizdir. Bir kişinin ben evlenmeyeceğim demesi gibidir, hiçbir hukuki geçerliliği yoktur.

 

Sayın Cumhurbaşkanımız da, yeni yasanın ona tanıdığı 5+5 formülü ile görevine devam edebilir. O da böylece tarihi görevini ifa etsin ama, siz devam etmezseniz bu vebalin altından kalkamazsınız. Ne içerde ne de dışarıda; hiçbir gönül, fikir, çıkar vs. bağıntısı olmayan, sadece bu ülkeyi ve bu insanları seven ve tekraren söylüyorum, Allahın ruh-ul Kudüs/kamu/halk desteği ile desteklediği, sizin gibi bir insanın bu sorumluluğu benden daha müdrik olduğuna kaniim.

 

Her zaman ve her yerde seve seve yardımcı olmayı görev bilirim.

 

Saygılarımla.

 

Hüseyin Kayahan

İnç. Yük. Müh.

TC NO: 56 19 42 77 506

 

 


YorumcuYorum
Kazım Erten
11.06.2013
00:50

Siyasetçi ve siyaset ile pek ilgisi, sevgisi olmadığını iddia edenler, içinden geçtiğimiz kritik süreçte ve benzer koşullarda belirleyici, yol gösterici siyasi aktör olma fırsatını en çok değerlendirmek isteyen kimselerdir.

Sayın KAYAHAN katkıda bulunabilme ümidi ile ikinci mektubunu da kaleme almış ve benimsenmesi durumunda, sonuçları itibarıyla siyaseti çok etkileyecek önerilerde bulunmuş. Bildiğim kadarıyla kaleme alınan konuların büyük kısmı sayın başbakanımız ile 2009 öncesi yapılan bir görüşmede kendisine sözlü ifade edilmiş ve yazılı olarak da takdim edilmiş.

Akevler ekolü geçmişte birliktelik, ekip çalışması,kollektif üretim anlayışı içinde çalışma sonucunda Refah Partisi'ne Adil Düzen'i takdim etmiş ve Refah Partisi seçimler sonucunda birinci parti olmuştur. 1993-1998 yılları arasında Türkiye yapısal olarak belki 25 yıllık bir sıçrama yaptığı dönemde sizin de içinde bulunduğunuz bir grup arkadaşımız orta asya da yeni arayışlar, alternatifler gerçekleştirmek için bir tercihte bulundunuz. Döndüğünüzde başka bir Türkiye ile karşılaştınız. 2000 li yıllar sonrasında bu ekip her birisi kendi ictihatları doğrultusunda yol almaya başladı. Dolayısıyla benim görüşüme göre, ne üstad Karagüllenin, ne sizin, ne benim, ne de diğer arkadaşların kendi başımıza ortaya koymaya çalıştığımız öneriler hedefine ulaşmamaktadır. 2013 Türkiyesinde her biri kendimizce yapılan öneriler hedefe ulaşmamaktadır. Nedeni, geçmiş dönemde ortak çalışmalarda ulaşılan bilgilerin kendimizce yeni imiş gibi takdim edilme çalışmasıdır. Savaş dönemlerinde savaş tacirleri fırsatları değerlendirip zengin olabilirler. Ancak siyaset böyle bir şey değildir. Akevler ekolu yeniden mutfağa girebilir ve 2013 Türkiye ve dünya koşullarını esas alarak yeni ürünlerini ortaya koyabilir. Kanaatimce daha etkili sonuçlar alınabilir. Aksi durumda, kendi görüş ve ictihatlarımız deyip evham vadilerinde kendi yolumuzu da bulamayabiliriz.

Hüseyin Kayahan
23.06.2013
08:10

Sayın Kazım Erten,

selam ve dualarımla...

Kural olarak karşılıklı yazışma ve polemik oluşturmayı benimsemem. İki hafta sonra yorumunuzu tekrar görünce, farkına vardığım bazı tanımlamalarınızın, nezaketen "masadı aşan ifadeleri" olarak kabullendiğimi bilmenizi isterim.

"Fırsat, dolayısıyla fırsatcı", "yeni imiş gibi, dolayısıyla kopyacı", "savaş tacirleri, dolayısıyla siyasi tüccarlık", "evham vadilerinde yol bulamamak, dolayısıyla vehimli,psiklolojik hastalıklı" gibi tanımlamalarınız başkalarınıza karşı ruh halinizi yansıtmaktadır.

Ben Akparti binasına bir kere ve o da deterjan götürmek için gitmişimdir. Sizler neredeyse oradan çıkmıyorsunuz... Eleştiri başka, gizli hakaret başkadır.

O yazılar, spontane, anlık oluşan bir girişimdi. Üstad Karagülleye açık mektup yazmak istiyordum (hala yazmak istiyorum) bir iki aydan beri. Olaylar başlayınca aniden başbakana yazmak geçti içimden ve yazdım.

Kuranda pek çok tekrarlar vardır bildiğiniz gibi. Aynı cümle sadece bir kelime farkı, bir kip farkıyla değişik yerlerde tekrar edilebilir. Aynı zannedersiniz ama o değişiklik yepyeni bir manaya işaret eder.

Allah İsaya "helal olanı sen mi haram ettin" diye sorar, o da "haşa, ....(ibareye bakarsınız)" diye cevap verir. Buradan hareketle; topluluğun başkanlarının(yönetimin/yürütmenin) "helal ve haram" düzenlemesi yapamayacaklarını, "helal ve haramın" kişi ile Allah arasında olacağını, topluluğun/kamunun ise "emirleri/vergi gibi mükellefiyetleri" ve nehiyleri/yasakları" düzenleyebileceklerini söyledim. Eskiden beri, sizin algınıza göre de, haramlar yasaklanmış/nehyedilmiş fiiller değil miydi, böyle bilinmiyor mu, soruyorum. Elbette sizin bu konudaki içtihadınızı bir yerde okumadım.

Akevlerin tekliflerinde bütün tarafları masaya çekebilmek için "Mustafa Kemalin Anayasası" ile işe başlayalım diye bir teklif mi vardır, yoksa yepyeni bir anayasa modeli mi önerilmektedir?

İzmir Akevlere defalarca "arkadaşlar, hiç olmazsa haftada bir gün (cuma cemi niyetine) toplanalım, katılabilen katılsın ama (affınıza sığınarak) geyik muhabbeti değil, ilmi ve hedefi olan bir çalışma yapalım" diye teklif ettim. Ne hazindir ki yarım kalan çalışmaları bile tamamlayamıyoruz. Yeni işittiğim ve bir müddetten beri yapmakta olduğunuz o akşam toplantılarından kimlerin haberi var? Bunun ilmi bir toplantı olmadığı, sadece serbest bir toplantı olduğunu da duydum.

Bana niye fırça atmak, haddimi bildirmek gereği duyduğunuzu gerçekten merak ediyorum. Benim şahsıma mı kızıyorsunuz, yoksa bir şeyi mi berbat ettim?

Saygılarımla.

H.Kayahan

Kazım Erten
25.06.2013
01:01

Sayın Kayahan,

selam ve muhabbet ile,

Öncelikle, Akevler Org.da ilmi makaleler bölümünde yazılarını yayınlayan yazarlarımızın, yorum ve değerlendirmelere, eleştirilere tahammülsüzlük göstermelerini ilmi bulmam. Bu bağlamda, mektubunuzu ciddiye alıp yorum yazmama karşı tahkir edici bir uslupla karşılık vermeniz karşısında aynı şekilde mukabele etmeyeceğim. Kimse size yorum yapmasın; kendiniz çalıp kendiniz oynayın! Ya da makalelere yorum yapılmayınca "sükuti icma hasıl olmuştur" diye kendinizi avutun. Şahsınıza bir kızgınlığım yok. haddinizi bildirmek haddim değil. Fırça üreticisi de değilim. Uzatmanın gereği yok; demek ki daha konuşmaya, tartışmaya eleştiriye açık değiliz. Yorumunuza misli ile mukabele edilecek çok cevaplarım var ama uzatmayacağım. Özetle şahsım alimi ve ilmi, siyasetçi ve siyaseti, dini ve din adamını hem önemsiyor hem de seviyorum. Parti binasına yönetici sıfatı ile girip çıkıyorum. Acemisi olduğum konu tacir ve ticerettir. Bu alanda da iyi rol modeller keşfedersek o alanı ve faaliyeti de sizin kadar önemserim ve severim inşallah.

Maksadını aşan, yazınızı ve sizi tahkir, tazyif, tahfif niyetim ne önceki yorumumda ne de bu yazımda hedeflenmemiştir. Özgün olan fikir ve ictihatlara kulak vermek usulümüzde esastır.

Saygılarımla,

saygılarımla,

Hüseyin Kayahan
25.06.2013
14:51

Anladım.

Mesele derin ve durum da vahimmiş.

H.Kayahan

Çok Yorumlanan Makaleler
Hüseyin Kayahan
RUH, NEFİS ve DİĞERLERİ
4.05.2012 12420 Okunma
58 Yorum 13.05.2012 06:56
Hüseyin Kayahan
ALLAH'I TANIMAK
27.07.2012 9348 Okunma
32 Yorum 15.08.2012 10:48
Hüseyin Kayahan
ALLAH'I TANIMAK-2, TANRININ AÇMAZI
2.08.2012 8228 Okunma
25 Yorum 06.08.2012 22:06
Hüseyin Kayahan
GECİKMİŞ YORUMLAR: SALSAL VE TUFAN HK.
13.10.2013 9949 Okunma
22 Yorum 18.10.2013 15:10
Hüseyin Kayahan
ORUÇ ve RAMAZAN
29.06.2014 6912 Okunma
19 Yorum 20.07.2014 07:59
Hüseyin Kayahan
MÜTEŞEBBİSE DAİR / GELECEĞİN MÜTEŞEBBİSİ
21.02.2013 12942 Okunma
13 Yorum 18.03.2013 21:10
Hüseyin Kayahan
ASLAN OĞLUM ve METOD
11.04.2012 4575 Okunma
13 Yorum 13.04.2012 17:42
Hüseyin Kayahan
YENİ BİR PAVLUS ARANIYOR
25.04.2012 4353 Okunma
13 Yorum 04.05.2012 18:47
Hüseyin Kayahan
HARUT ve MARUT, FİRİDİN ve RASYONALİZM
25.03.2012 8145 Okunma
11 Yorum 27.03.2012 08:38
Hüseyin Kayahan
FECR / ALACAKARANLIK ve GÜNEŞ TAYFI
16.07.2015 10706 Okunma
11 Yorum 28.07.2015 00:04
Hüseyin Kayahan
KELİME, MUTASYON; TURAB VE TOPRAK
29.04.2012 5019 Okunma
10 Yorum 01.05.2012 11:38
Hüseyin Kayahan
ÖZGÜRLÜKÇÜLÜK NASIL ANLAŞILIR?
27.03.2012 4360 Okunma
9 Yorum 29.03.2012 17:53
Hüseyin Kayahan
NUH TUFANI (kısa bir özet)
4.10.2013 10604 Okunma
9 Yorum 18.10.2013 14:55
Hüseyin Kayahan
İZLENİMLER-2
25.09.2013 4608 Okunma
8 Yorum 28.09.2013 07:31
Hüseyin Kayahan
ÜSTAD KARAGÜLLEYE AÇIK ARZIMDIR
25.06.2013 4628 Okunma
8 Yorum 02.11.2013 05:43
Hüseyin Kayahan
İLK (ve TEK) SOSYAL/KOLEKTİF KİTAP: KUR’AN
12.06.2016 5552 Okunma
8 Yorum 15.06.2016 23:36
Hüseyin Kayahan
RUH-ÜL KUDÜS
15.05.2012 5511 Okunma
8 Yorum 17.05.2012 00:58
Hüseyin Kayahan
KRAL ÇIPLAK (MI?)
28.01.2013 4428 Okunma
7 Yorum 07.02.2013 17:00
Hüseyin Kayahan
ALLAH ve DEVLET
13.07.2014 4888 Okunma
7 Yorum 09.08.2014 20:59
Hüseyin Kayahan
HUKUK ve TAŞKINLIK; MUSA ve HIZIR
7.05.2014 5334 Okunma
7 Yorum 12.05.2014 20:13
Hüseyin Kayahan
FIKIH ve KELAM
30.10.2016 6389 Okunma
7 Yorum 18.11.2016 04:58
Hüseyin Kayahan
ÂDEM'İN DİLİ
27.07.2020 1311 Okunma
6 Yorum 30.07.2020 09:04
Hüseyin Kayahan
SOSYOLOJİK KURAN MEALİNE BAŞLARKEN-2
31.07.2013 5238 Okunma
6 Yorum 03.03.2018 15:53
Hüseyin Kayahan
DİLİN CİLVELERİ
27.03.2012 3284 Okunma
6 Yorum 29.03.2012 17:18
Hüseyin Kayahan
YORUMSUZ ve BİR SEZİ ve BİR SORU
17.04.2012 4137 Okunma
5 Yorum 19.06.2012 11:35
Hüseyin Kayahan
KÖLELİK-1
10.03.2013 4904 Okunma
5 Yorum 14.03.2013 19:54
Hüseyin Kayahan
SÖYLEMEK ve YAPMAK
15.11.2013 7657 Okunma
5 Yorum 22.11.2013 21:08
Hüseyin Kayahan
BAŞKANLIK, YARI BAŞKANLIK YA DA...
27.08.2014 4785 Okunma
5 Yorum 01.09.2014 08:02
Hüseyin Kayahan
SESSİZ ve SESLİ NAMAZLAR
13.11.2016 6624 Okunma
5 Yorum 01.08.2017 18:04
Hüseyin Kayahan
HACCIN ZAMANI
23.08.2015 5943 Okunma
4 Yorum 23.08.2015 22:10
Hüseyin Kayahan
DİYET TAŞI
30.01.2016 4975 Okunma
4 Yorum 16.02.2016 18:06
Hüseyin Kayahan
SALGINLAR ve PROJEKSİYONLAR
14.04.2020 1655 Okunma
4 Yorum 14.04.2020 16:25
Hüseyin Kayahan
FATİHA ve YENİ KOMÜNİZM
4.09.2014 5237 Okunma
4 Yorum 24.09.2014 08:17
Hüseyin Kayahan
PARALELE DAİR
18.03.2014 4951 Okunma
4 Yorum 19.03.2014 13:13
Hüseyin Kayahan
BAŞBAKANA AÇIK MEKTUP
6.06.2013 5191 Okunma
4 Yorum 09.06.2013 18:33
Hüseyin Kayahan
BAŞBAKANA AÇIK MEKTUP-2
10.06.2013 4974 Okunma
4 Yorum 25.06.2013 14:51
Hüseyin Kayahan
Suç, Ceza ve Cehennem
21.05.2011 3262 Okunma
4 Yorum 22.05.2011 20:39
Hüseyin Kayahan
YARATILIŞ-DİRİLİŞ ve FELSEFE
6.07.2012 4370 Okunma
4 Yorum 07.07.2012 15:08
Hüseyin Kayahan
KURAN'I TANIMAK-2, MUCİZELER
29.10.2012 4663 Okunma
3 Yorum 30.10.2012 07:15
Hüseyin Kayahan
KURAN'I TANIMAK-1, KURAN'IN MÜŞKÜLLERİ
7.08.2012 4349 Okunma
3 Yorum 09.08.2012 16:49
Hüseyin Kayahan
EVREN ve NOKTA
23.04.2012 3239 Okunma
3 Yorum 29.04.2012 18:11
Hüseyin Kayahan
MUSA, FETASI ve BULUŞMA YERİ
30.03.2012 3187 Okunma
3 Yorum 08.04.2012 18:07
Hüseyin Kayahan
BELKİ DE İSTİHBARAT ZAAFI YOKTU.!?
24.07.2016 5391 Okunma
3 Yorum 26.07.2016 21:04
Hüseyin Kayahan
İSLAM EKONOMİ SİSTEM,-ZEKAT BANKASI
12.09.2014 7029 Okunma
3 Yorum 14.09.2014 22:42
Hüseyin Kayahan
ISTILAHİ DİLLER, MECAZ ve HAKİKİ MANALAR
20.10.2019 2156 Okunma
3 Yorum 29.10.2019 11:19
Hüseyin Kayahan
KURANDA METAFORLAR
13.04.2020 1943 Okunma
3 Yorum 15.04.2020 09:19
Hüseyin Kayahan
LİSANE SIDKIN sadık lisan ve İBRAHİM PEYGAMBER
11.02.2018 2882 Okunma
3 Yorum 28.10.2019 21:50
Hüseyin Kayahan
AD SEMUD İREM ve ARAFTAKİLER
11.02.2018 3291 Okunma
2 Yorum 24.02.2018 17:11
Hüseyin Kayahan
HURUF-U MUKATTAA
17.02.2018 2873 Okunma
2 Yorum 21.02.2018 13:02
Hüseyin Kayahan
MÜLK ve MAKAM
23.10.2016 4775 Okunma
2 Yorum 24.10.2016 15:38
Hüseyin Kayahan
SAM ADIAN-ZEKAT BANKASI (ÖZET)
13.09.2014 4971 Okunma
2 Yorum 17.09.2014 15:32
Hüseyin Kayahan
2013-2014 KIŞ DÖNEMİ İLK İZLENİMLER
9.09.2013 4991 Okunma
2 Yorum 09.09.2013 11:39
Hüseyin Kayahan
KARAGÜLLE'YE MUHALEFET NASIL OLMALI?
4.04.2012 3405 Okunma
2 Yorum 05.04.2012 19:58
Hüseyin Kayahan
DÜŞÜNME VE ANLAMA/FIKH ÜZERİNE
23.03.2012 2343 Okunma
2 Yorum 23.03.2012 11:30
Hüseyin Kayahan
SÖZ KESTİK, SÜT DE KESİLDİ...
13.04.2012 3512 Okunma
2 Yorum 14.04.2012 08:56
Hüseyin Kayahan
DİLLER; NELER ANLATIRLAR, NELER...
6.05.2012 3357 Okunma
1 Yorum 07.05.2012 01:01
Hüseyin Kayahan
ALLAH'I TANIMAK-3 KURAN ARKEOLOJİSİ
6.08.2012 3867 Okunma
1 Yorum 07.08.2012 07:50
Hüseyin Kayahan
NAMAZI TANIMAK-1
2.11.2012 4594 Okunma
1 Yorum 03.11.2012 09:33
Hüseyin Kayahan
GECİKMİŞ BİR HOŞGELDİNİZ
23.03.2012 1928 Okunma
1 Yorum 23.03.2012 04:08
Hüseyin Kayahan
4x4 ve HIZIR
12.09.2013 4668 Okunma
1 Yorum 17.09.2013 17:13
Hüseyin Kayahan
PARALEL OKUMALAR-MUHKEM ve MÜTEŞABİH
17.04.2014 4694 Okunma
1 Yorum 19.04.2014 09:21
Hüseyin Kayahan
DEVİ YOKETMEK
13.10.2013 3060 Okunma
1 Yorum 14.10.2013 16:22
Hüseyin Kayahan
CEBELLEŞMEK-1
4.08.2013 3307 Okunma
1 Yorum 15.08.2013 12:39
Hüseyin Kayahan
KEVSER
4.08.2013 4575 Okunma
1 Yorum 05.08.2013 05:12
Hüseyin Kayahan
SOSYOLOJİK KURAN MEALİNE GİRİŞ-1
30.07.2013 4662 Okunma
1 Yorum 10.08.2013 17:54
Hüseyin Kayahan
YENİ (TÜRK TİPİ) BAŞKANLIK
18.03.2015 4668 Okunma
1 Yorum 20.03.2015 11:03
Hüseyin Kayahan
ONA ÜFLEDİ - NEFEHA FİHA, NEFEHA FİHİ
14.06.2015 7507 Okunma
1 Yorum 18.06.2015 09:29
Hüseyin Kayahan
HİKMET ve UYGULAMA (PRATİK)
9.07.2015 5456 Okunma
1 Yorum 09.07.2015 12:13
Hüseyin Kayahan
PARA VE BONO
5.02.2017 3000 Okunma
1 Yorum 13.02.2017 08:43
Hüseyin Kayahan
ALFABELER
11.02.2018 2365 Okunma
1 Yorum 18.02.2018 01:19
Hüseyin Kayahan
MUHKEM ve MÜTEŞABİH
20.10.2019 2148 Okunma
1 Yorum 28.10.2019 14:39
Hüseyin Kayahan
KUŞ DİLİ ve Hz. SÜLEYMAN
19.12.2019 1411 Okunma
1 Yorum 18.02.2020 16:07
Hüseyin Kayahan
MÜŞRİKLER ve STK (sivil toplum kuruluşları)
19.04.2020 1161 Okunma
1 Yorum 19.04.2020 13:16
Hüseyin Kayahan
ÂDEM'İN DİLİ-2
9.08.2020 997 Okunma
1 Yorum 12.08.2020 15:51
Hüseyin Kayahan
ZÜNNÛN – bir muamma
19.05.2020 1098 Okunma
1 Yorum 21.05.2020 18:19
Hüseyin Kayahan
AYASOFYA CUMA MESCİDİ OLMALIDIR.
20.07.2020 947 Okunma
1 Yorum 20.07.2020 16:51
Hüseyin Kayahan
BAĞIMLILIK-TUTKU
31.05.2020 615 Okunma
Hüseyin Kayahan
MUTAHHERÛN-“koş abla koş, bir metaforcu geldi!”
1.05.2020 711 Okunma
Hüseyin Kayahan
METAFOR ≡ ANALOJİ (sistem benzeşimi) ≡≤ MÜTEŞÂBİHAT
15.04.2020 774 Okunma
Hüseyin Kayahan
ABDEST ve TOPLUM SAĞLIĞI
15.04.2020 735 Okunma
Hüseyin Kayahan
MÜZEKKER MÜENNES ve HÜNSA
2.02.2020 1035 Okunma
Hüseyin Kayahan
KUL HAKKI ve MUHASEBE
8.04.2020 854 Okunma
Hüseyin Kayahan
YENİ DİJİTAL UYGARLIK (“4'üncü ON BİN YIL UYGARLIĞI”)
12.04.2020 804 Okunma
Hüseyin Kayahan
MÜŞRİK ve KAFİR
1.11.2019 1369 Okunma
Hüseyin Kayahan
Hakiki, mecazi, ıstılahi MANALAR
12.02.2018 1881 Okunma
Hüseyin Kayahan
AKIL SATMALAR
11.07.2019 1068 Okunma
Hüseyin Kayahan
Yeni dünya düzeni
18.07.2019 980 Okunma
Hüseyin Kayahan
KURAN ve SENARYO
20.10.2019 1687 Okunma
Hüseyin Kayahan
ŞURA ve Hz. ALİ'nin YAŞI
5.02.2017 5445 Okunma
Hüseyin Kayahan
BELKİ DE İSTİHBARAT ZAAFİYETİ YOKTU-2
4.08.2016 2607 Okunma
Hüseyin Kayahan
FİTNE ve KATL
23.10.2016 2195 Okunma
Hüseyin Kayahan
SAM ADIAN - RANT ve ÖZEL MÜLKİYET
7.09.2014 2272 Okunma
Hüseyin Kayahan
SAM ADIAN - ZEKAT ve BANKA
7.09.2014 2536 Okunma
Hüseyin Kayahan
SAM ADIAN - ZEKAT SADAK ve FONLAR
7.09.2014 2510 Okunma
Hüseyin Kayahan
SAM ADIAN - XEKAT ve KAVRAMLAR
7.09.2014 2112 Okunma
Hüseyin Kayahan
SAM ADIAN - DUYURU ve DAVET
7.09.2014 2254 Okunma
Hüseyin Kayahan
KUNUT ve HUŞÛ
29.08.2014 3155 Okunma
Hüseyin Kayahan
yorumların çetelesi
26.03.2012 1192 Okunma
Hüseyin Kayahan
Oku kim attı?
23.05.2011 2516 Okunma
Hüseyin Kayahan
1400 yıllık bir öykünme
1.08.2009 2793 Okunma