PARA-İslam'da denge/Altın ve Gümüş
Süleyman Karagülle
1150 Okunma
13-SERBEST FİAT

10            SERBEST FIAT

 

 

 

 

          Bir ülkede mevcut gümüş miktarı o ülkenin toplam parası; bu toplam para da o ülkedeki bütün malları satın alacak durumda olacaktır. Gümüş önce kişilere dağılır, yani bütün fertlerde mevcut olan gümüşlerin toplamı, toplam parayı oluşturur.

Gümüşün satın alacağı mallara göre bir dağılışı vardır. Meselâ, bir ülkede mevcut patates bin ton ise, bu bin tonu satın alacak gümüş miktarı da buna göre ayarlanmıştır. Bu gümüş miktarı toplam patatesi ölçer: Ülkedeki bin ton patatese ikibin kilo gümüş düşüyorsa, bir ton patates iki kilo gümüş edecektir. Yani bir kilo patates iki gram gümüştür; bu değerlendirmeye de fiat denmektedir.

Herhangi bir sebeple patates miktarı azalmış ve bin ton yerine sekizyüz tona düşmüş olur. Patatese ayrılmış olan para birimi gümüş miktarı belli olduğu için fiat yükselecek ve 2,4 gram gümüş edecektir. Aksine mal çoğalmış ise fiat da aynı oranda düşecektir. Böylece mallar azaldıkça fiat yükselecek; mallar çoğaldıkça fiat düşecektir.

Mal miktarına göre kendi kendine oluşan bu denge cemiyette çok elverişli ve faydalı sonuçlar doğuracaktır. Fiatlar yükselince o malın üreticileri çoğalırken tüketicileri azalacak, böylece azalan mal miktarı tekrar eski yerine gelecektir. Fiat düşmüş ise o malı üretenler azalırken tüketenleri çoğalacak, böylece mal miktarı yine eski yerine gelmiş olacaktır. Sürüp gidecek bu denge ile mal daima aynı fiat üzerinde kalacak, üretme ve tüketme daima eşit olacaktır.

Bir malın, üretilirken veya tüktilirken değiştirilebilme özelliği vardır. Bir üretici buğday ekiyor, fakat bu sırada buğday ucuzluyor. Derhal buğday ekimini durdurarak daha pahalı olan bir tahılın ekimini yapar. Böylece toplulukta hangi mal eksik ise o mal üretilmiş olur.

Tüketimde de durum aynıdır. Tüketici olarak buğday ekmeği de, mısır ekmeği de yiyebilir; hangisi daha ucuz ise onu tercih ederiz. Böylece topluluğun çok olan malını tüketmiş, az olan malını ise artırmış oluruz.

         Altın ve gümüşün sınırlı olması ve sonunda fiatların dengede kalması mecburiyeti, ekonominin en zor problemleri olan meseleleri —en ideal şekli ile— çözüme bağlamaktadır.

Bu problemler şunlardır:

  1. Hangi mal ne miktarda üretilecek?
  2. Kim hangi miktarı üretecek?
  3. Ne ile ve nasıl üretecek?
  4. Ne zaman ve hangi miktarda kullanılacak?

 

  1. Kim ne miktarda kullanacak?
  2. Nasıl ve ne ile kullanacak?

h)Kim ne ile alıp satacak?

Binlerce malın milyonlarca imkân ve insanlar arasındaki üretme ve tüketmesinin düzenlenmesi; üretme ve tüketmeye öncelik verilmesi yolunda en verimli bir taksimatın yapılması işi hep altın ve gümüşün para olarak kullanılması ile en ideal şekliyle çözülmektedir.

  1. Pahalı olan mal üretilecek,
  2. Üretimi en ucuza gerçekleştirebilen üretecek,
  3. En az makine ve araç kullanarak üretecek,
  4. Mal pahalılandığı zaman üretecek,

           f)Ona en çok muhtaç olup en yüksek fiatı verebilen kullanacak,

g) En az masrafla en çok ihtiyacı giderecek şekilde kullanacak

h) En az kârla alıp satabilen ve değiştirme işlemini en
az masraf ile yapan kişi alıp satacak.

             Bütün bunlar, gümüş ve altının para olarak kullanılması, kişilerin her türlü işlerinde serbest bırakılmasi ile gerçekleşmekte; böylece ideal hayat düzeni ortaya çıkmakta ve serbest fiat oluşmaktadır.

             Bu suretle bir malın miktarı ideal yerinde titreşir durur, bu duruma paralel olarak serbest fiat da titreşir; böylece ekonomik denge ve istikrar sağlanmış olur.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

 

 

 


PARA-İslam'da denge/Altın ve Gümüş
1-1-kapak içi
1287 Okunma
2-2-takdim-REŞAT EROL
1202 Okunma
2-2-takdim-reşat erol
1020 Okunma
3-3-önsöz-süleyman karagülle
1250 Okunma
4-4-YAŞAMA DÜZENİ
1221 Okunma
5-5-HAYVANLARDA YAŞAMA DÜZENİ
1134 Okunma
6-6-İNSANLARDA YAŞAMA DÜZENİ
1232 Okunma
7-7-ÜRETTİĞİ KADAR TÜKETME ESASI
1216 Okunma
8-8-ÜRÜNÜN TÜKENMEMESİ ESASI
1164 Okunma
9-9-VERİP KARŞILIĞINI ALMA ESASI
1212 Okunma
10-10-GÜMÜŞ SENET
1191 Okunma
11-11-ALTIN SENET
1321 Okunma
12-12-HAZİNE ALTINI
1262 Okunma
13-13-SERBEST FİAT
1150 Okunma
14-14-ALTIN VE GÜMÜŞ DENGESİ
1458 Okunma
15-15-ALTIN VE MİLLÎ GELİR
1228 Okunma
16-16-ALTIN VE ÜLKELER ARASI DENGE
1590 Okunma
17-17-GÜMÜŞ STOKU VE ÜLKELER ARASI DENGE
3097 Okunma
18-18-ALTIN FİATI
1382 Okunma
19-19-HAZİNEDE GÜMÜŞ STOKU
1410 Okunma
20-20-SERMAYE VERGİSİ İLE PARA DENGESİ
1203 Okunma
21-21-DENK MALLAR
1192 Okunma
22-22-KREDİ
1121 Okunma
23-23-SENET PARA
1460 Okunma
24-24-FİATLARA MÜDAHELE
1152 Okunma
25-25-NAKDÎ VE GELİR VERGİSİ
1160 Okunma
26-26-PARA'NIN HAPSİ
1227 Okunma
27-27-KARŞILIKSIZ PARA
1046 Okunma
28-28-İŞLETME VE MUAMELE VERGİSİ
1218 Okunma
29-29-HAZİNE'NİN FONKSİYONU
1359 Okunma
30-30-VERESİYE VE FAİZ
1851 Okunma
31-31-ÜCRET
1236 Okunma
32-32-TEKEL
1146 Okunma
33-33-DEPO EDİLEMEZ MALLAR
1340 Okunma
34-34-İÇİNDEKİLER
1119 Okunma
34-34-İÇİNDEKİLER
1118 Okunma
35-35-PARA DENGESİNİN RİYAZİ TAHLİLLERİ
1392 Okunma
36-36-YAŞAMADÜZENİ
1126 Okunma
38-38-İNSANLARDA YAŞAMA DÜZENİ
1118 Okunma
39-39-ÜRÜNÜN TÜKENMEMESİ ESASI
1094 Okunma
40-40-GÜMÜŞ SENET
1045 Okunma
41-41-HAZİNE ALTINI
1096 Okunma
42-42-ALTIN VE GÜMÜŞ DENGESİ
1117 Okunma
43-43-ALTIN VE ÜLKELER ARASI DENGE
1047 Okunma
44-44-ALTIN FİATI
1053 Okunma
45-45-SERMAYE VERGİSİ İLE PARA DENGESİ
1179 Okunma
46-46-KREDİ
1136 Okunma
47-47-FİATLARA MÜDAHELE
1069 Okunma
48-48-PARANIN HAPSİ
1045 Okunma
49-49-İŞLETME VE MUAMELE VERGİSİ
1003 Okunma
50-50-VERESİYE VE FAİZ
1108 Okunma
51-51-TEKEL
1024 Okunma
52-52-ŞER'İ AYLARIN TAKVİMİ
1177 Okunma
53-53-VEDA AYININ MANASI
1286 Okunma
54-54-PARA KİTABININ ŞER'İ DELİLLERİ
1130 Okunma
54-54-ŞER'İ DELİLLERİ
1133 Okunma
55-55-PARA KİTABI ŞERİ DELİLLERİ
1196 Okunma