Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1127
En'âm Suresi Tefsiri 71. Ayet
31.07.2021
143 Okunma, 1 Yorum

EN’AM SÛRESİ - 13. Hafta

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أَنَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (71)

 

***

 

قُلْ أَنَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (71)

QuLEa NaDGu MiN DUvNı elLAvHi MAv LAv YaNFaGuNAv Va LAv YaWurRuNAv Va NuRadDu GaLAv EaGQAvBiNAv BaGDa EiÜ HaDAyNav elLAHu Ka elLaÜIy iSTaHVatHu elŞaYAvOIyNu Fıy eLEaRWı XaYaRAvNa La HUv EaÖXABun YaDGUvNaHUv EiLay elHuDAy iETiNAv QuL EinNa HuDay elLAHi HuVa eLHuDAy Va EuMiRNAv LiNuSLiMa Li RabBi eLGAvLaMIyNa (71)

 

Kavl et: Allah’ın dunundan bize ne naf’ ne de darar edecek olana mı dua edelim? Allah bize hidayet ettikten sonra hayran olarak, onu ita et diyerek hüdaya davet eden şeytanların arzda istihva ettiği kimse gibi a’kabımız üzere red olunuruz. ‘Allah’ın hüdası hüdadır. Âlemlerin Rabbına islam olmamız emr olundu.’ diye kavl et.” (71)

 

 1. قُلْ kelimesini harfi tarifsiz tekrar ediyor. Nelere cevaptır?

Bu iki haftadır işlediğimiz iki rekâtlıklar قُلْ larla geçmektedir. Karşı tarafın قَالَ deyip anlatması yerine onların atışmaları ve kendi aralarında konuşmaları zikredilmektedir. Onlara قُلْ olarak cevap verilmektedir.

Burada şu beyan edilmektedir. Onlar doğrudan cevap vermezler. Vermezler ama karşı davranışlarda bulunurlar. 1960’lardan beri Akevler’e karşı davranışları budur, Millî Görüş’e karşı davranışları budur, AK Parti’ye de davranışları budur.

 1. Muhataplar kimlerdir?

İlk muhatap Son Nebi Muhammed’dir. Sonra sırası ile dört halifedir. Ondan sonraki muhataplar müçtehitlerdir. Sonra sırası ile Emevi, Abbasi, Selçuklu ve Osmanlılardır.

Onların dönemleri sona erdi. Hatta Cumhuriyet döneminin âlimleri Bediüzzaman, Tunahan, Akif ve onların çağdaşı olan dünya İslam âlimleri artık muhatap değildirler.

Şimdi muhatap bugün Kur’an seminerleri ve çalışmaları ile meşgul olanlardır, onların içinde de en başta sizler varsınız.

 1. Makulun lehler kimlerdir?

Muhataplar kapitalistlerdir, sosyalistlerdir, karmacılardır. Bunların arasında Yahudi asıllı derin Sermaye de vardır. Biz bu varsayım içinde Kur’an’ı anlamaya çalışıyoruz. 50 senelik mazisi olan Akevler’in ve Millî Görüş’ün yorumları böyledir. Bu varsayımlara dayanarak siyaset yaptık ve yanılmadık. Beklediklerimiz fazlasıyla oldu.

 1. قُلْ Müfret ama نَدْعُو cem, neden?

Emredilen kimse tek kişidir. Her mümin insanları Kur’an şeriatına davet etmekle mükelleftir. Nezr etmiştir, artık ona farzdır. Ancak tebliğ yaparken “Ben” diye konuşmayacak, “Biz” diye konuşacak ve İslam adına konuşacak. Ona çoğulculuğu anlatacak.

Bunlar benim Kur’an’dan anladıklarımdır.

Sizler de Kur’an’ı onu inkâr etmeden anlaşılacak şekilde anlatırsanız, bizim reyimiz de Kur’an’ın görüşleri arasına girer.

 1. مِنْ ne Min’idir?

Teb’iz veya cins Min’i olabilir. Düşünün ve tartışın.

 1. غَيْرِ اللَّهِ demiyor da دُونِ اللَّهِ diyor; neden?

غَيْر demek ayrıdır demektir ama ayrı olanların hepsini kapsamaz. “Dûn” ise hepsini kapsar. Mantıkta 16 kavram vardır,  ilim bunu tespit etmiştir. Kesişme, büyük, küçük ile eşit ilk satırı oluşturur.  Kesişme غَيْر, zıd دُون ile ifade edilir. “Dûn”da ikisinin beraber olduğu yer olmadığı gibi ikisinin olmadığı yer yoktur; biri yoksa diğeri vardır, biri varsa diğeri yoktur.

 1. مَنْ لَا demiyor da مَا لَا diyor; neden?

مَا ne zararlı olan ne de yararlı olan eşyadır. Heykeldir, resimdir. Dolardır. Ekseriyet oyudur. “Kendilerinin hiçbir değerleri olmadığı halde biz onlara mı dua edelim?” diyor.

 1. وَ değil de لَا tekrar edilmiştir; neden?

Tekrar edilmezse ikisi birden nefy edilmiş olur. Ayrı ayrı nefy edilmemiştir. Ayrı ayrı ikisi de olabilir. لَا tekrar edilirse birden olmadıkları gibi her biri ayrı ayrı da olamaz demek olur.

 1. نَفْع ile ضَرّ kelimelerini karşılaştırınız.

نَفْعَة sırık demektir.

ن belirsizlik, ف kopmadan ayrılma, ع etki demektir

“Darir” zor, bulanık gören kişi demektir. Gözü sağlam ama göremeyen kişi demektir. Kataraktlı demektir.

ض katlamayı, ر tekrarı ifade eder.

“Nefea” ve” darar” kelimeleri birbirlerine zıt kelimelerdir. “Nef’” fayda anlamındadır. Ekonomik fayda değil insanın hayatındaki faydadır. Zarar onun zıddıdır.

 1. إِلَى أَعْقَابِنَا demiyor da عَلَى أَعْقَابِنَا diyor; neden?

عَقَبَ” arkasında demektir. Gerisin geriye dönmek demektir.

Geçmişin düzeltilmesi ile uğraşmak boşunadır. Geçen geçmiştir, bir daha geri gelmez, biz geleceği düşünmeliyiz. Cezalar geçmişi düzeltmek için değildir, gelecekte o fillerin işlenmemesi içindir, caydırıcıdır. Biz geleceğe bakarız. Geçmişi geleceğimiz için ele alırız. Bundan dolayıdır ki savaştan sonra barış yapılır, eskiler unutulur.

 1. عقب nedir, inceleyiniz.

عقب ökçe demektir, ayağın topuğudur. “ka’b” yumru demektir.

عقب topukların arka kısmıdır, ökçe denmektedir. Arkasından gitmek, kovalamak veya kovalanmak anlamlarına gelir.

ع etkiyi, ق gücü, ب geçidi ifade eder.

 1. هَدَانَا demiyor da بَعْدَ إِذْ هَدَانَا diyor; neden?

“Hidayet” kelimesi hem göstermek hem götürmek anlamındadır. Biri size yolu sorar, siz de ona hidayet edersiniz, o yola gider veya gitmez. Bir de önlerine düşer, kılavuzluk yapar, onu gideceği yere götürürsünüz, fiille hidayet edebilirsiniz. Bunu da بَعْدَ إِذْ ile ifade edersiniz.

Hidayet gerçekleşmiş, yola gelinmiştir.

Şimdi Sermaye bizim gerisin geriye dönmemizi istiyor.

“Adil Düzen” yeniden ele alınıyor. İki yol takip ediliyor. “Adil Düzen”in saçma olduğu söyleniyor. Diğeri de “Adil Düzen” olmayan bir düzen tarif ediliyor ve ona “Adil Düzen” deniyor. Her ikisi de “Adil Düzen”den vazgeçirme çabasıdır.

 1. Allah’ın hidayet etmesi nedir?

Allah insanlara iki şekilde hidayet etmektedir. Birinde, resuller ve nebiler gönderir, onlar aracılığı ile hidayet eder. Kur’an’la bu tür hidayet tamamlanmıştır. Diğerinde, ilim adamları Kur’an’ı kurallara göre yorumlarlar ve kendileri de amel ederek gösterirler. Bizim şimdi yaptığımız budur.

 1. Buradki كَ (كَالَّذِي) harfi neyi ifade eder?

كَ iki varlıkta benzer olan bir tarafı gösterir.

مِثْل sistematik olarak benzerini ifade eder. Batılılar buna analog diyorlar.

Burada الَّذِي ile a’kabına dönecek kimse ile şeytanın istihva etiği kimseleri karşılaştırıyor.

 1. Bizim a’kabımıza dönme tek birisinin dönmesine benzetiliyor, neden?

Topluluk da bir canlıdır. Bir tek kuşta ne varsa bir toplulukta da o vardır. Topluluk hayvan sürüsüne değil hayvanlardan birine benzer.

 1. الَّذِي marifedir, kim kastediliyor?

Bu الَّذِي deki harfi tarif cins içindir. Bu tip insan vardır. Kur’an toplulukları anlatırken kişileri de anlatmaktadır.

 1. “İstihva” kelimesini irdeleyiniz.

هوي üfürdüğümüzde ağzımızdan çıkan ama görünmeyen varlıktır, havadır.

ه boşluk,و beraberlik, ي kolaylıktır.

“İstihva” هوي istif’al babıdır. Kur’an’da bir defa geçmektedir, yalnız burada geçmektedir.

“İstihva etmek” demek uçurmak demektir.

Bugün Sermaye’nin tek yaptığı şey istediklerini layık olmadıkları yere getirmeleridir. Onu uçurarak büyütürler. O da kendisini bir şey sanır. Çevredekilere artık ihtiyaç duymaz.

Kur’an hep aynı şeyleri söyler gibi görünür. Oysa böyle her ayette sadece o ayette anlatılanlar vardır. “İstihva” kelimesinin özellikle bu surede burada zikredilmesi, bizim hep uğraşacağımız kimseler uçurulanlar olacaktır anlamındadır.

 1. الشَّيَاطِينُ hangi türden çoğuldur, kastedilen nedir, Kur’an’da kaç yerde geçiyor?

Şeytan kelimesi شطن den gelir. ي ile rubai olmuştur. Reyhan da şeytan gibi bir kelimedir. Aslı شيط olabilir. Aslı شطن olabilir. Çünkü bu iki harf da rubaileştirme harfidir.

Demek ki kelimenin kökü ش harfidir yani şerdir. Bir de ط dir. ط uyumluluğu ifade eder.

Şeytan insanın iştahını kamçılar, oradan girer, nefsin isteklerini silah olarak kullanır.

شط harfleri uyumlu şerrin hayr görünüp şer olması demektir.

Üçüncü asıl harf ن dur veya ي dir. ن bilinmeyenler anlamındadır.

Şeytanın vasfının kelime olarak tam anlamı yoktur ama herkes onu biliyormuş sanır kelimelerin peşine koşar. Örnek olarak “komünist” der ama onu tanımlamaz, “komünizm” der ama ne olduğunu anlatmamış olur.

Şeytanın dördüncü özelliği zoru kolay göstermedir. Okumadan âlim olma, çalışmadan kazanma. Kumar ve faiz bunun en belirgin misallerdir.

Demek ki şeytan شطن veya شيط nin çoğuludur. Erkek kurallı çoğul değildir, erkek kuralsız çoğuldur.

 1. Neden فِي الْأَرْضِ ile takyid etmiştir?

Yeryüzünde şeytanın emrine giren kimseyi örnek getirmektedir. O zaman mefhumu muhalefetle insanlar uzaya taşındıklarında şeytan etkisiz olacaktır. Bu durum Adil Düzen için büyük bir müjdedir. Şeytanı yeneceğiz demektir.

Arz kelimesi yalnızca yeryüzü demek değildir. Sema da yalnızca gökyüzü demek değildir. Sema kuantum seçeneklerini ifade ederken arz da gerçekleşen süperpozisyonu ifade eder. Bu nedenle uzaydaki durumlarımız da arzdır. (Lütfi Hocaoğlu)

Bunun dışında mefhumu muhalefet olarak arz dışında etki etmez anlamı çıkarılamaz. (Hüseyin Kayahan)

 1. حَيْرَانَ ne anlamdadır? İnceleyiniz.

حير Türkçedeki şaşkındır. Şaşırmak değil de şaşmaktır. Beklemediği ummadığı bir şeyle karşılaşmak demektir. Hayran olmanın anlamı kendini beğenmişliktir.

Sermaye şimdi kendisini üstün gören kimse demektir.

“Hayran” kelimesi Kur’an’da bir defa geçer ve yalnız burada geçer.

İnsanların karşı gelmelerinin sebebi budur. Kendisini dünyanın en büyük âlimi sanır. En büyük iş adamı sanır. En büyük devlet adamı sanır. Kendisinden daha âlim ve daha becerikli birilerini görünce onlara düşman olur. Kendisi dışındaki hakkaniyetlere karşı cephe alır. Onların başarısız olmaları onun temel meşalesidir. En yakın becerikli arkadaşlarını eker, bilgisiz beceriksiz kimselerle çalışmaya başlar. Sonra da “onlar söz dinlemiyor” der/ler.

 1. لَهُ kelimesi mübteda mıdır, haber midir?

لَهُ أَصْحَابٌ bir cümledir. Mübtedanın haberidir. Cumhurun görüşü أَصْحَابٌ mübtedadır, لَهُ haberdir. Mübteda genel olarak nekre gelmez, burada istisna ediyorlar. Bana göre لَهُ mübtedadır, أَصْحَابٌ haberdir. Türkçede, “ashab onundur” cümlesi ile “onun olan ashabdır” cümlesinde bu açıkça böyledir.

Mübteda nekre olur ve haber harf-i cer ve mecrur olunca mübteda tehir edilir, haber takdim edilir. (Lütfi Hocaoğlu)

 1. أَصْحَابٌ kelimesi neden nekredir?

Şeytan aslında münferit çalışır, o esnada gerekli olanlarla işbirliği yapar. Bunlar insan veya cinlerden oluşabilir. Devamlı beraber olduğu arkadaşları yoktur. Sadece iş ortakları vardır, istekli ortakları yoktur.

Kur’an ehli olanların ise geçici ashabı olmaz, onların marife sahabileri vardır. Başkan vardır. Çevresinde mukarrabun vardır. Onun devamlı ashabı onlardır. Onların çevrelerinde ashabı yemin vardır. Başkan onlarla işbirliği yapmaz, onlar yaparlar. Müellefei kulub da onların çevresindedir, ashabı yemin onlarla iş yapar. Müellefei kulub olarak tüm insanlarla iş yaparlar.

Ashabın nekre gelmesi demek şeytanın böyle taifesi yoktur demektir. O anda o işi yapması için ne gerekiyorsa onlarla arkadaş olur. Bunun için nekre gelmiştir.

 1. يَدْعُونَهُ de ki هُ zamiri nereye gidiyor?

Şeytanın istihva ettiği kimseye gidiyor.

 1. يَدْعُونَ deki و kimleri gösteriyor?

أَصْحَابٌ e gider. Şeytanın arkadaşları var. Geçici görevlendirdikleri var. Kişiyi hidayete davet ederler. Böylece burada hidayet var diye kalırlar. Gerçek hidayetin olduğu yeri bırakırlar. Bunlar bizden ayrılıp siyasetin ve tarikatın tuzağına düşenlerdir.

 1. الْهُدَى marifedir, neden?

Çünkü ashabın devam ettiği yol doğru yoldur. Hidayet et. İki görüş de haktır. Tarikatlar da haktır.

 1. ائْتِنَا daki نَا zamiri kime gider?

Ashaba gider. Ashab cemaatlerin içine girer, onlardan görünerek halkı kendilerine davet ederler, bize gelin derler. Böylece onlar kendilerini İslam’ın merkezine koyar ve insanları gerçek İslam’dan uzaklaştırırlar.

 1. ائْتِنَا da muhatap kimdir?

ائْتِنَا da muhatap şeytanın istihva ettiği kimsedir. Adil Düzen’i bırakıp Sermaye’nin peşinde koşanlardır.

 1. ائْتِنَا nın nahivdeki yeri nedir?

Davet edenlerin hâlidir. Daveti böyle yaparlar demektir.

 1. Kime kavl edilecektir?

Ashaba kavl edilecektir. Ashab hidayeti benimser ama kendi hidayet eder. Marife “lam”ıdır, müstakim sıratı ifade eder. Kur’an hidayetini değiştirir ama ona Kur’an hidayeti der ve ona davet eder. Faizli banka kurar ama ona faizsiz banka der, insanları faizsiz hareket ettiklerine inandırır. İlahiyat fakülteleri açar ama içinde bu çerçevede tedrisat yaptırır.

 1. هُدَى اللَّهِ ne demektir?

Kur’an hidayettir. Müspet usulü fıkıh kuralları içinde müspet ilimlerle yorumlanmamış demokrasilerin ve laikliklerin hepsi bu kapsamın dışındadır. هُدَى Allah’ın هُدَى’sıdır ve içtihatla ve icmalarla sabit olan hidayet Allah’ın hidayetidir. İnsan hakları, çocuk hakları, kadın hakları uydurmaları هُدَى değildir; insan bir bütündür ve bütün insanların hakları vardır.

 1. İki هُدَى arasında ne fark vardır?

Gerçek هُدَى vardır, sahte هُدَى vardır.

Gerçek هُدَى içtihat ve icmalarla sabit olan هُدَى dır.

Sahte هُدَى ise Sermaye ve iktidarın dayattığı هُدَى dır.

Şeytanın istihva ettiği kimse sahte هُدَى nın peşinde koşar. Altın ve altın bonosu gerçek هُدَى dır. Dolar ve dolar bonosu sahte هُدَى dır.

 1. وَأُمِرْنَا daki وَ ne Vav’ıdır?

Atıf vavıdır. “Gerçek hüdaya emr olunduk” cümlesi mahzuftur. وَ harfi ile atıf olan  أُمِرْنَا ya atfedilmektedir.

 1. لِنُسْلِمَ de لِ gelmiş, أَنْ gelmemiş; neden?

أَمَرَ أَحْمَدَ أَنْ يَعْمَلَ لِحَسَنٍ dersiniz, burada ise أَنْ يَعْمَلَ yerine لِيَعْمَلَ getirilebilir. نُسْلِمَ de ikinci لِ getirilmiştir. Barışmakla değil barıştırmakla, hakem kararlarına uymayanlarla, uyanların yanında uymayanlarla savaşın diyor. Buradaki لِ ler bu görevi ifade etmektedir.

Ben hayatımda böyle anlaşmazlıkları hep gidermeye çalıştım. Allah’ın emri olduğu için çalıştım. Kötü ben oldum ama sonunda hep kazandım.

 1. Neden âlemlerin Rabbine islam olunmuştur?

Kur’an’la değişik kitaplar ve değişik nebiler sona ermiştir. Hala uluslar vardır, devletler vardır, şa’blar ve kabileler vardır. Ama artık yeni düzen savaşla değil barışla kurulacaktır. Üçüncü bin yıl uygarlığı daha çok barış içinde gelişecektir. Savaşçılar kısa zamanda silinecektir.  

 1. عَالَمِينَ erkek kurallı çoğuldur. Kimler kastediliyor?

عَالَمِينَ topluluğu gösterir Başındaki “el” bütün topluluklar anlamındadır. Allah bütün toplulukların Rabb’idir. Şeriat içinde selamette oluruz. Şeriat içinde hakem kararlarına teslim olursanız müslim olursunuz.

 

 1. Aşağıdaki kavramları inceleyiniz.
 1. HaDAyNav- EuMiRNAv / هَدَانَا- أُمِرْنَا

“Hidayet” yol göstermedir. Bilgi vermedir. Muhatap ondan yararlanır veya yararlanmaz. Orası belirsizdir.

“Emrolunma” ise kişiden yapmasını istemedir. İcbar değildir. Yani emreden ona onu zorla yaptırmaz ancak emre uyulmazsa uyulmadıktan sonra cezası vardır.

Şeriat düzeni demek bu demektir. Kişiler şeriatı kendileri yorumlarlar ve uygularlar. Kimse onları zorlamaz. Sonra yargıda hakemler nezdinde muhakeme edilir ve şeriatta karşılığı ne ise o uygulanır. Özgürlük içinde birlik böyle sağlanır.

 1. iSTaHVatHu- iETiNAv/ اسْتَهْوَتْهُ- ائْتِنَا

“İstihva” havalara girme, uçurma, şişirme, kişiyi olduğundan fazla gösterip onu üstün olduğuna inandırma anlamındadır. Şeytanlar bunu yapmaktadırlar. Kişiyi büyütüp yanına alma böyledir. Bir bakmışız kişi yükselmiş, cephe değiştirmiş.

Kendisi onlara katılmakla kalmaz arkasından gidenleri de oraya götürür.

Bir kısım AK Partililer ve cemaat mensupları, hatta bazı Millî Görüşçüler bu tuzağa düşmüşlerdir.

 1. QuL- QuL / قُلْ - قُلْ
 2. YaNFaGuNAv -YaWurRuNAv /   يَنْفَعُنَا - يَضُرُّنَا

Canlılar çevreden aldıkları madde ve enerjilerle varlıklarını sürdürürler.

Descartes “düşünüyorum o halde varım” demişti. Öyle değil, “yemek zorundayım o halde varım” demeliydi. Var olabilmemiz için gerekenler ihtiyacımızdır. İhtiyaçlarımızı gideren de nef’dir. Zarar ise ihtiyaçlarınızı çoğaltmadır. Yediklerimiz bedenimizi ıslah ediyorsa o nef’dir, ifsad ediyorsa o zarardır.

 1. YaDGUvNaHUv- NaDGu/ يَدْعُونَهُ-نَدْعُو
 2. NuRadDu- NuSLiMa/  نُرَدُّ- نُسْلِمَ

“Nüslime” islam oluruz, barışırız demektir. Sorunlarını silahla değil hakem kararları ile çözen kimse demektir. Barış topluluğuna katılmakla müslim olmuş olur. Reddolmak, reddetmek demek gerisin geriye dönmek demektir.

“Ridde” devenin memesinden doğumdan önce gelen süttür. Hayvanlar hamile kaldıklarında sütleri kesilir. Doğum yaklaşınca yeniden süt toplanmaya başlar. Bu durum doğumun yaklaştığını gösterir. Bu haldeki deveye “ridde” denmektedir. Eski hale dönmeye “riddet” denir. “Ricat”de hal, “riddet”de ise vasıf değişir.

ر tekrarı, د sınırlamayı ifade eder.

“Mürted” kelimesi Türkçede yaygındır.

 1. XaYaRAvNa- EaÖXABun/ حَيْرَانَ - أَصْحَابٌ

Topluluk hayret içinde oluşur. Kalabalık bir araya gelince bazı kimselerin davranışları halkı hayret içinde bırakır. Onlara hayran olurlar. Herkes onlar gibi olmaya çalışır. Onlarla yakınlık kurarlar. Bu da topluluğu oluşturur.

Ashab hayranlığa dayanır. Peygamberler de cemaatleri böyle topladılar. Davranışları ile mucizeleri ile hayran olan kimseler onların sahabeleri oldular.

Biz de öyle davranmalıyız ki çevreyi hayran bırakmalıyız.

Ben Kırgızistan’da ikinci eşle evlendim. İlk eşim onu İzmir’de ağırladı, arkadaşları ile tanıştırdı. Bu çevrede hayret yarattı. Arkadaşlarım benden çok ilk eşime saygılı davranmaya başladılar.

 1. Fıy MiN/ فِي - مِنْ

فِي zarftır, zaman veya mekânı içerir. Mazruf olanın yeri belli değildir. Yani yeri nekredir. “Bi” veya مِنْ harfleri ile mazruf olanın yeri belirli hale getirilir. Harfi tarif gibi olmuş olur. “Fi yevmi’l-cumua” denseydi 24 saat Cuma namazı kılınırdı. “Min yevmi’l-cumua” denmekle öğle vakti Cumanın vakti olmaktadır. مِنْ, فِي manasında geldiği için burada eşleştirilmiştir.

 1. Ka - MAv / كَ- مَا

كَ benzeri demektir. İsmi mevsul vasfıdır ya da bedeldir. Kıyasta kıyasla “ve” veya “fe” aranmaz demektir. “Ma” lar asıldırlar. “K”den sonra gelenler ferdidir. Asıl ile illet birbirine bağlanır. Tüm şeriat kıyasa dayanır. Kur’an’da her şeyin benzeri vardır. Kıyası da Kur’an öğretmekte ve emretmektedir. Dolaysıyla Kur’an’da her şeyin hükmü vardır.

 1. EiLay- GaLAv- Li Li LAv Lav- Va Va
 2. Va- Ea

“E” soru edatıdır. “Va” atıf harfidir.  “وَأَ” yerine “أَوَ” gelir. Hâlbuki “Hel”de “FeHel” gelir. Bu durumda “E” harfinin farklı bir durumu vardır. İki harf ardarda geldiğinde “E” ikinci harf olmaz.

 1. EaGQAvBiNAv- EinNa/ أَعْقَابِنَا - إِنَّ

Biz kimiz? Geride bıraktıklarımızla varız, kişiliğimiz geride bıraktıklarımızdır. Kişiliğimiz yapıklarımızla olgunlaşır. Cennet veya cehenneme de geride bıraktıklarımızla gireceğiz.

 1. elLAvHi –elLAHu- elLAHi –eLGAvLaMIyNa/ اللَّهِ- الْعَالَمِينَ

Allah kâinatı var etti, toplulukları da kendisine halife kıldı. Kişiler kendi oluşturdukları toplulukların ibadi olmaktadırlar.

Topluluğun Allah’ı temsil ettiği hususunda fıkıhçılarda ihtilaf yoktur.

Sermaye insanları Allah’a tapma yerine insanın kendisine ibadet etmesini önermektedir.  

Zaten Kur’an ibadeti topluluk yararına, dolayısıyla insanlık yararına işleri emretmektedir. Arkasından da cenneti ve cehennemi vermektedir.

Sermaye diyor ama uyulmazsa ne olacağını söylemiyor. Biz onun vadettiği saadetin geçeceğini bu dünyada vadediyoruz. Onun kat kat üstündeki ödülden sonrası için vadediyoruz.

 1. elŞaYAvOIyNu- eLEaRW/ الشَّيَاطِينُ - الْأَرْضِ

Şeytanlar topluluğundan bahsetmektedir, yeryüzüne yerleşmektedir. Şeytanlar topluluğunun başka yerde görevleri yoktur. Şeytan insanoğluna musallattır. Yeryüzünün şeytanları yeryüzünde görevlidirler. Biz Mars’a gitsek bile orası da yeryüzüdür. Aksi halde biz yıldızlara gidemeyeceğiz anlamı çıkar.    

 1. eLHuDAy- elHuDAy/ الْهُدَى - الْهُدَى
 2. HuDay - RabBi / هُدَى- رَبِّ

Rabb eğitendir. Eğitici ve yol gösterici olmalıdır. Kişi kendi kendine öğrenmelidir. Öğretmen ders vermemelidir. Ders almalıdır. Öğrenci kendisi ders hazırlamalıdır. Öğretmen sorulara cevap vermelidir. İmtihan eğiticinin dışındakiler tarafından yapılmalıdır.

 1. DUvNı- BaGDa/ دُونِ - بَعْدَ

دُون mekân zarfıdır. Çevrenin dışında kalan tümünü içerir, غَيْر içermez. بَعْد zaman zarfıdır. Sonrakileri içerir. قَبْل‘in tersidir.  

 1. elLaÜIy- EiÜ / الَّذِي - إِذْ

الَّذِي varlığı marife olarak, إِذْ de geçmiş zamanı belirler. Belirleme özelliklerinden dolayı eşleştirilmiştir.

 1. LaHUv- HuVa /  لَهُ - هُوَ

Kişi kendi çıkarı için çalışır. Çıkarını başkalarının çıkarı ile birleştirmelidir. Kimse kendi aleyhinde olan bir yükümlülükle yüklenmez. Onun için kimse savaşa zorlanmadığı gibi kimsenin elinden rızası olmadan malı alınamaz. Fiyat konamaz.

 

قُلْ أَنَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (71)

 

***

 

İstanbul, Yenibosna; 31 TEMMUZ 2021

SÜLEYMAN KARAGÜLLE

Yayına Hazırlayan Adil Düzen Çalışanları:

AYŞE AYDIN

REŞAT NURİ EROL

 

 

***

 

 

 


Tüm Seminerler
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1130
En'âm Suresi Tefsiri 77-79. Ayetler
21.08.2021 770 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1129
En'âm Suresi Tefsiri 74-76. Ayetler
14.08.2021 503 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1128
En'âm Suresi Tefsiri 72-73. Ayetler
7.08.2021 472 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1127
En'âm Suresi Tefsiri 71. Ayet
31.07.2021 143 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1126
En'âm Suresi Tefsiri 66-70. Ayetler
24.07.2021 277 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1125
En'âm Suresi Tefsiri 61-65. Ayetler
17.07.2021 209 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1124
En'âm Suresi Tefsiri 52-55. Ayetler
10.07.2021 193 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1123
En'âm Suresi Tefsiri 45-51. Ayetler
3.07.2021 209 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1122
En'âm Suresi Tefsiri 40-44. Ayetler
26.06.2021 233 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1121
En'âm Suresi Tefsiri 35-39. Ayetler
19.06.2021 260 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1120
En'âm Suresi Tefsiri 31-34. Ayetler
12.06.2021 245 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1119
En'âm Suresi Tefsiri 26-30. Ayetler
5.06.2021 277 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1118
En'âm Suresi Tefsiri 20-25. Ayetler
29.05.2021 307 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1117
En'âm Suresi Tefsiri 13-19. Ayetler
22.05.2021 295 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1116
En'âm Suresi Tefsiri 7-12. Ayetler
15.05.2021 316 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1115
En'âm Suresi Tefsiri 1-6. Ayetler
8.05.2021 292 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1114
Kasas Suresi Tefsiri 86-88. Ayetler
1.05.2021 292 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1113
Kasas Suresi Tefsiri 83-85. Ayetler
24.04.2021 324 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1112
Kasas Suresi Tefsiri 79-82. Ayetler
17.04.2021 349 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1111
Kasas Suresi Tefsiri 76-78. Ayetler
10.04.2021 360 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1110
Kasas Suresi Tefsiri 72-75. Ayetler
3.04.2021 315 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1109
Kasas Suresi Tefsiri 68-71. Ayetler
27.03.2021 688 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1108
Kasas Suresi Tefsiri 61-67. Ayetler
20.03.2021 359 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1107
Kasas Suresi Tefsiri 57-60. Ayetler
13.03.2021 391 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1106
Kasas Suresi Tefsiri 52-56. Ayetler
6.03.2021 428 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1105
Kasas Suresi Tefsiri 47-51. Ayetler
27.02.2021 459 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1104
Kasas Suresi Tefsiri 43-46. Ayetler
20.02.2021 449 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1103
Kasas Suresi Tefsiri 38-42. Ayetler
13.02.2021 471 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1102
Kasas Suresi Tefsiri 33-37. Ayetler
6.02.2021 503 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1101
Kasas Suresi Tefsiri 29-32. Ayetler
30.01.2021 621 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1100
Kasas Suresi Tefsiri 26-28. Ayetler
23.01.2021 1205 Okunma
4 Yorum 28.02.2021 11:05
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1099
Kasas Suresi Tefsiri 21-25. Ayetler
16.01.2021 640 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1098
Kasas Suresi Tefsiri 16-20. Ayetler
9.01.2021 627 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1097
Kasas Suresi Tefsiri 12-15. Ayetler
2.01.2021 833 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1096
Kasas Suresi Tefsiri 7-11. Ayetler
26.12.2020 889 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1095
Kasas Suresi Tefsiri 1-6. Ayetler
19.12.2020 1220 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1094
Neml Suresi Tefsiri 89-93. Ayetler
12.12.2020 1039 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1093
Neml Suresi Tefsiri 83-88. Ayetler
5.12.2020 719 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1092
Neml Suresi Tefsiri 76-82. Ayetler
28.11.2020 951 Okunma
1 Yorum 29.11.2020 17:15
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1091
Neml Suresi Tefsiri 67-75. Ayetler
21.11.2020 1062 Okunma
1 Yorum 26.11.2020 17:07
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1090
Neml Suresi Tefsiri 63-66. Ayetler
14.11.2020 712 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1089
Neml Suresi Tefsiri 59-62. Ayetler
7.11.2020 702 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1088
Neml Suresi Tefsiri 54-58. Ayetler
31.10.2020 942 Okunma
1 Yorum 03.11.2020 17:20
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1087
Neml Suresi Tefsiri 45-53. Ayetler
24.10.2020 986 Okunma
1 Yorum 24.10.2020 22:54
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1086
Neml Suresi Tefsiri 41-44. Ayetler
17.10.2020 742 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1085
Neml Suresi Tefsiri 36-40. Ayetler
10.10.2020 801 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1084
Neml Suresi Tefsiri 27-35. Ayetler
3.10.2020 1106 Okunma
2 Yorum 11.10.2020 20:33
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1083
Neml Suresi Tefsiri 20-26. Ayetler
26.09.2020 2079 Okunma
5 Yorum 03.10.2020 19:37
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1082
Neml Suresi Tefsiri 15-19. Ayetler
19.09.2020 1297 Okunma
3 Yorum 03.10.2020 18:51
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1081
Neml Suresi Tefsiri 12-14. Ayetler
12.09.2020 1196 Okunma
2 Yorum 13.09.2020 15:00
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1080
Neml Suresi Tefsiri 7-11. Ayetler
5.09.2020 1310 Okunma
2 Yorum 06.09.2020 15:55
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1079
Neml Suresi Tefsiri 1-6. Ayetler
29.08.2020 1451 Okunma
2 Yorum 30.08.2020 20:43
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1078
Şuara Suresi Tefsiri 224-227. Ayetler
22.08.2020 1659 Okunma
3 Yorum 23.08.2020 21:17
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1077
Şuara Suresi Tefsiri 213-223. Ayetler
15.08.2020 1341 Okunma
4 Yorum 16.08.2020 18:26
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1076
Şuara Suresi Tefsiri 203-212. Ayetler
8.08.2020 1598 Okunma
6 Yorum 09.08.2020 19:55
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1075
Şuara Suresi Tefsiri 192-202. Ayetler
1.08.2020 1498 Okunma
5 Yorum 06.08.2020 19:32
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1074
Şuara Suresi Tefsiri 176-191. Ayetler
25.07.2020 1571 Okunma
3 Yorum 26.07.2020 16:16
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1073
Şuara Suresi Tefsiri 160-175. Ayetler
18.07.2020 1540 Okunma
3 Yorum 20.07.2020 11:09
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1072
Şuara Suresi Tefsiri 141-159. Ayetler
11.07.2020 1340 Okunma
2 Yorum 12.07.2020 15:51
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1071
Şuara Suresi Tefsiri 123-140. Ayetler
4.07.2020 1491 Okunma
3 Yorum 11.07.2020 03:35
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1070
Şuara Suresi Tefsiri 105-122. Ayetler
27.06.2020 1309 Okunma
2 Yorum 28.06.2020 18:12
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1069
Şuara Suresi Tefsiri 92-104. Ayetler
20.06.2020 2075 Okunma
4 Yorum 21.06.2020 19:07
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1068
Şuara Suresi Tefsiri 83-91. Ayetler
13.06.2020 1568 Okunma
1 Yorum 14.06.2020 16:25
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1067
Şuara Suresi Tefsiri 69-82. Ayetler
6.06.2020 1794 Okunma
3 Yorum 08.06.2020 14:48
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1066
Şuara Suresi Tefsiri 53-68. Ayetler
30.05.2020 1897 Okunma
3 Yorum 31.05.2020 16:53
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1065
Şuara Suresi Tefsiri 45-52. Ayetler
23.05.2020 2023 Okunma
3 Yorum 29.05.2020 18:08
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1064
Şuara Suresi Tefsiri 34-44. Ayetler
16.05.2020 1391 Okunma
1 Yorum 17.05.2020 15:50
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1063
Şuara Suresi Tefsiri 23-33. Ayetler
9.05.2020 1519 Okunma
1 Yorum 10.05.2020 08:19
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1062
Şuara Suresi Tefsiri 10-22. Ayetler
2.05.2020 1609 Okunma
2 Yorum 13.05.2020 21:45
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1061
Şuara Suresi Tefsiri 1-9. Ayetler
25.04.2020 2139 Okunma
2 Yorum 14.05.2020 18:52
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1060
Furkan Suresi Tefsiri 73-77. Ayetler
18.04.2020 1769 Okunma
2 Yorum 15.05.2020 16:45
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1059
Furkan Suresi Tefsiri 68-72. Ayetler
11.04.2020 2049 Okunma
3 Yorum 16.05.2020 16:02
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1058
Furkan Suresi Tefsiri 60-67. Ayetler
4.04.2020 1721 Okunma
2 Yorum 18.05.2020 16:53
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1057
Furkan Suresi Tefsiri 53-59. Ayetler
28.03.2020 2223 Okunma
5 Yorum 19.05.2020 16:27
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1056
Furkan Suresi Tefsiri 45-52. Ayetler
21.03.2020 1803 Okunma
2 Yorum 20.05.2020 16:21
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1055
Furkan Suresi Tefsiri 41-44. Ayetler
14.03.2020 1967 Okunma
2 Yorum 21.05.2020 16:36
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1054
Furkan Suresi Tefsiri 35-40. Ayetler
7.03.2020 2035 Okunma
2 Yorum 22.05.2020 16:05
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1053
Furkan Suresi Tefsiri 30-34. Ayetler
29.02.2020 2102 Okunma
2 Yorum 23.05.2020 15:57
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1052
Furkan Suresi Tefsiri 21-29. Ayetler
22.02.2020 2283 Okunma
3 Yorum 24.05.2020 16:54
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1051
Furkan Suresi Tefsiri 17-20. Ayetler
15.02.2020 2111 Okunma
2 Yorum 30.05.2020 17:45
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1050
Furkan Suresi Tefsiri 10-16. Ayetler
8.02.2020 2298 Okunma
2 Yorum 09.02.2020 11:38
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1049
Furkan Suresi Tefsiri 4-9. Ayetler
1.02.2020 2184 Okunma
1 Yorum 03.02.2020 07:09
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1048
Furkan Suresi Tefsiri 1-3. Ayetler
25.01.2020 1858 Okunma
1 Yorum 26.01.2020 06:07
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1047
Nur Suresi Tefsiri 62-64. Ayetler
18.01.2020 1857 Okunma
1 Yorum 25.01.2020 07:13
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1046
Nur Suresi Tefsiri 61. Ayet
11.01.2020 2211 Okunma
1 Yorum 13.01.2020 08:24
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1045
Nur Suresi Tefsiri 58-60. Ayetler
4.01.2020 1956 Okunma
1 Yorum 05.01.2020 08:14
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1044
Nur Suresi Tefsiri 53-57. Ayetler
28.12.2019 1976 Okunma
1 Yorum 30.12.2019 08:51
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1043
Nur Suresi Tefsiri 47-52. Ayetler
21.12.2019 2088 Okunma
1 Yorum 22.12.2019 23:13
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1042
Nur Suresi Tefsiri 43-46. Ayetler
14.12.2019 2303 Okunma
1 Yorum 17.12.2019 07:14
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1041
Nur Suresi Tefsiri 39-42. Ayetler
7.12.2019 2751 Okunma
2 Yorum 09.02.2020 00:42
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1040
Nur Suresi Tefsiri 35-38. Ayetler
30.11.2019 3681 Okunma
2 Yorum 03.12.2019 13:53
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1039
Nur Suresi Tefsiri 32-34. Ayetler
23.11.2019 2105 Okunma
1 Yorum 24.11.2019 08:09
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1038
Nur Suresi Tefsiri 30-31. Ayetler
16.11.2019 2046 Okunma
1 Yorum 19.11.2019 12:31
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1037
Nur Suresi Tefsiri 27-29. Ayetler
9.11.2019 2428 Okunma
1 Yorum 10.11.2019 05:24
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1036
Nur Suresi Tefsiri 23-26. Ayetler
2.11.2019 2073 Okunma
1 Yorum 03.11.2019 07:48
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1035
Nur Suresi Tefsiri 19-22. Ayetler
26.10.2019 2087 Okunma
1 Yorum 28.10.2019 13:15
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1034
Nur Suresi Tefsiri 12-18. Ayetler
19.10.2019 2351 Okunma
1 Yorum 20.10.2019 10:50
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1033
Nur Suresi Tefsiri 6-11. Ayetler
12.10.2019 3231 Okunma
2 Yorum 16.10.2019 14:52
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1032
Nur Suresi Tefsiri 1-5. Ayetler
5.10.2019 2314 Okunma
1 Yorum 06.10.2019 23:25
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1031
Müminun Suresi Tefsiri 111-118. Ayetler
28.09.2019 1958 Okunma
1 Yorum 30.09.2019 10:50