Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 997
Enbiya Suresi Tefsiri 101-104. Ayetler
19.01.2019
1940 Okunma, 1 Yorum

ENBİYA SÛRESİ - 15. Hafta

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 

إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ (101) لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ (102) لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (103) يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ (104)

 

***

 

إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى

EinNa elLaÜIyNa SaBaQaT LaHum MinNav eLXuSNAv (EinNa elLaÜIyNa FaGaLaT LaHuM MinNay eLXuSNAy)

“Bizden onlar için husnanın sebkat ettiği kimseler”

Burada atıf harfi getirilmemiştir. İki sebepten dolayı getirilmez, biri kemali ittisal diğeri ise kemali infisaldir. Kemali ittisal varsa ayrılığı ifade etmesin diye atıf gelmez. Kemali infisal varsa birbirinden ayrı olduğu, aralarında ilişki olmadığı için atıf harfi gelmez. Bu cümlede bundan önceki cümlede geçen cehenneme raci zamir olmasaydı infisal var onun için وَ veya فَ getirilmemiştir derdik. Bu ayetteki هَا zamiri daha önceki cehenneme raci olduğuna göre kemali ittisal vardır. Cehenneme gidenlerle, cennete gidenler arasında nasıl kemali ittisal olabilir?

Herkes cehenneme uğrayıp cennete gidecektir, cennete uğrayıp cehenneme gitmeyecektir. Bunun manası budur. İnsanlar aslında cehennemlik olarak yaratılmışlardır. Asr Suresi’nde herkes hüsrandadır, ancak şunlar kurtulmuşlardır diyor. Burada da buna işaret etmektedir. İnsan zayıf ve cehul yaratılmıştır. Nefis sui emretmektedir. Bu bataklıktan çıkanlar cennete gitmekte, bu bataklıktan çıkamayanlar cehenneme gitmektedir. Sonra cehennemden de çıkma yolları oluşmaktadır.

Açıklamayı dünya hayatına getirecek olursak, bugün kötü düzen vardır zalim düzen vardır. Herkes o düzenin içindedir. O bataklığın içinde çırpınmaktadır. Belli kimseler bu bataklıktan kurtulacaklardır. Onlar da siz bu seminerleri okuyan kimselersiniz. Allah takdir etmiş bu seminerleri.

Bunun düzeltilmesi için إِنَّ gelmiştir.

Evet, âlem bataklık olarak var edilmiştir ama istenen, herkesin bataklıktan çıkmasıdır. Tohumu toprağa atarsınız. Tohum orada çürür ama onun yerine yeni bitki ortaya çıkar. Toprağa atarsınız, orada çürüyüp yok olması için değil, tam tersine çimlenip büyümesi için. İşte dünyamızın görevi budur, çimlenip cennete gitmemiz için bu dünyaya getirilmişiz.

Bunu ifade etmek için إِنَّ getirilmiştir.

الَّذِينَ ismi mevsuldür. Hem fiil marifedir hem de fail veya meful marifedir. Burada “sebkat etmesi” marifedir. Sizin bu seminerleri okumaya başlamanız, yorumlamanız, uygulamanız, çevrenize anlatmanız sebkat eden kavildir. Okuyanlar da yapanlar da sizsiniz. Kur’an herkese ayrı ayrı nazil olmaktadır. Şüphesiz önce kendilerine ilk nazil olan sahabeler muhatap olmuşlardır. Her yeni nazil olunca yeni muhataplar bulacak ve onlara hitap edecektir. Şimdi size hitap etmektedir.

Başka yerde başkaları da başka tefsirleri ve yorumları yapmaktadırlar. Onlara da ayrı nazil olmaktadır. Onlar için de bu müjdeler mevcuttur. Bir birlik düşünün, komutanları var, onları eğitmektedir. ‘Hazır ol!’ demekte, o birlik hazır ola geçmektedir. Başka birliğin başka komutanları vardır, onlara ‘hazır ol’ demektedir, o birlik de onun komutu ile harekete geçmektedir. Kelimeler aynı ama söyleyenler ayrı. Kur’an da böyledir. Şimdi bize söylemektedir. Biz bize söylediğini duymak durumundayız.

سَبْقyarış meydanı demektir. Yarışı kazananlara verilen ödül anlamı da kazanmıştır. Mastar olarak yarışmak demektir.

Kur’an’da سبق 37,سفع 1 defa geçer. Toplam 38 (2*19) eder.

س mekânda diziyi, ب kapıyı, ق kuvveti ifade eder.

Hüsna sebkat etmiştir. Sebkat eden hüsnadır. Yani “sebkat etmek” insanların yarışmasıdır.

Bir yarış tertip edersiniz. Yarışa katılanlar olur. Yarışı herkes kazanır. Bu böyle bir yarıştır. Yani elenme yoktur. Sadece derece alma vardır. Kur’an düzeninde yarış böyle yapılır. Diyelim ki ödül konuyor, yarışanlar sıralanır. Birinciye 1 pay, ikinciye ½ pay, üçüncüye 1/3 pay verilir. Paylar toplanır. Sonunda ödül bu paylara göre bölüştürülür. Mirastaki avliye buna benzerdir. Biz avliyeyi uygulamıyoruz. Çünkü ayette ona delalet edecek bir işaret yoktur ama metot olarak şeri bir metottur.

Demek ki buradaki سَبَقَتْ kelimesi yarışmadaki paylaşmayı da bize öğretmektedir.

مِنَّاile biz demektedir yani ödülü biz koyuyoruz. Yarışta derece alanlara bölüştürülüyor. Ne bölüştürülüyor? Hüsna bölüştürülüyor. Hüsnayı koyan مِنَّا ‘daki نَا zamiridir.

حُسْنَى tohumun çimlenmesidir. Toprağa düşen beden kıyamette çimlenecek ve cennete gidecektir. Hüsnaya ulaşacaktır. لَهُمْ‘daki zamir الَّذِينَ’ye gitmektedir. Yarışa onlar katılmışlardır. İşte, siz mutlu insanlarsınız, çünkü yarışa katıldınız. Ödülden az veya çok payınızı alacaksınız. Yarışa katılmayanlar, işte onlar cehennemin sahablarıdır.

Kendilerine Kur’an tebliğ edildiği halde bu yarışa katılmayanlar sorumludurlar. Yani ahirette en çok sorguya çekilenler biziz, çünkü bize tebliğ ulaştı. Kur’an’ı duyduk, işittik, sorumluyuz ama bir CHP’li duymamışsa onun sorumluluğu AK Parti kadar değildir.

الْحُسْنَى marife gelmiştir. سَبَقَتْ fiilinin dişil olarak gelmesi iki sebepten olabilir. Kelimede ة veya ى dişilik alameti olur. O sebeple سَبَقَتْ  olur. Ya da müzekker olduğu halde gayr-i akil çoğul olur. سَبَقَتْ dişil gelmiştir çünkü fail olan الْحُسْنَى  dişil ismi tafdildir ve müfrettir.

Sıla cümlesi innenin ismidir. Haberi ise “Onlar ondan mub’addırlar.” cümlesidir.

أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ (101)  

EuLAEiKa GaNHAv MuBGaDUvNa (uLAEiKa GaNHAv MuFGaLUvNa)

“Onlar ondan mub’addırlar.”

Buradaki أُولَئِكَ ism-i işareti الَّذِينَ ism-i mevsulünü işaret etmektedir. إِنَّ أَحْمَدَ أَحْسَنُ veya  إِنَّ أَحْمَدَ هُوَ الأَحْسَنُ dersiniz. أَحْمَدُ أَحْسَنُ dendiği gibi أَحْمَدُ هُوَ الأَحْسَنُ da denebilir. هُوَ zamiri fasıl için gelir (te’kiddir). Türkçede de “Ahmet çalışkandır.” ve “Ahmet, o çalışkandır.” diyebilirsiniz.

Buradaki هَا zamiri cehenneme gitmektedir. Herkes cehenneme gidip uğrayacak ama cennetlikler uzaklaştırılacak. Onlar uzaklaşmayacak, onlar uzaklaştırılacaklardır. İnsan moleküler yapıdan atom yapısına geçecek, cinlerin yapısına dönüşecek. Güneş’te bugün cinler nasıl yaşıyorlarsa, cehennemde de insanlar o şekilde yaşayacaklardır.

İnsanlarda bu değişimin olması için cehenneme uğrama zorunluluğu vardır ama değişme olur veya olmaz. Cennetlikler daha cehennemin azabını tatmadan hemen melekler tarafından uzaklaştırılıp cennete götürüleceklerdir. Bu hususta başka ayetlerde daha ayrıntılı açıklamalar vardır.

بَعِيد uzak demektir. İnsanın cennete ulaşması için dünyaya gelmesi, burada hüsna içinde olması ve orada belli yerlerden geçmesi gerekmektedir.

Şimdi şu soru sorulur; Allah bizi kırk yaşında yaratıp cennete koyamaz mıydı, buna gücü yetmez miydi? Elbette ki yeterdi. Bu safhalardan geçirip cennete koymaya gücü yeten elbette bu safhalardan geçirmeden de koyabilirdi. Böyle yapmamış da bu şekilde olmasını irade etmiş. Biz, insan kendi emeğiyle buralara ulaşsın diye böyle yapılmıştır diyoruz. Said-i Nursi de benzer açıklamalar yaptıktan sonra ek olarak diyor ki; bizim aklımızın ermediği ve ilmimizin ulaşmadığı hikmetler vardır.

Allah’ın neler yaptığını, nasıl yaptığını öğrenme hakkımız vardır. Görevimiz vardır ama niçin böyle yapıyor deyip yaptıklarını eleştirme yetkimiz yoktur. O bizden daha iyi bilir. Herhalde bize akıl danışacak değildir.

 

YORUM

Daha önceki ayetlerde salih amelleri yapanları biz yazıyoruz dedikten sonra günümüze işaret ederek vaid iktirab etmiştir denmiştir. Sonra hüsna takdir edilenlerden bahsetmektedir. Bunlar bizim insanlar arasında tedavül ettiğimiz günlerdir ve uygun olarak hep iyilerle kötüler arasında oynanan maça işaret etmektedir. İnsanlık bu manada iyilerin zaferleri ile uygarlaşmaktadır. Kötüler iyileri denetim altında tutmakta, yanlış yapmalarını önlemekteler.

İşçilik döneminden ortaklık dönemine geçerken uğradığımız zorluklar, ortaklık sisteminin yanlış bir şekilde oturmasını önlemek içindir. Biz İzmir Akevler’de hatalar yaptık, onun için başaramadık. Eğer hatalarımıza rağmen başarılı olsaydık şimdi yanlış olan, İslami olacaktı. AK Parti’nin ve Gülen’in başarılı olması demek, yanlış olan bir düzeni İslam düzeni olarak görmemiz demekti. Biz işte bu varsayıma dayanarak onlara ‘başaramayacaksınız’ dedik. Bir de baktık ki başardılar! Bizim sesimiz kısıldı ama 15 Temmuz oldu ve bizim haklılığımızı ortaya koydu.

Evet, 15 Temmuz’da Gülen grubu hezimete uğradı. Artık dünyadaki gücünü yitirdi. Onu destekleyenler şimdi kan kusuyorlar. Bunu Sermaye yapıyor, AK Parti’ye fatura ediyor.

AK Parti’nin durumu da onlardan farksızdır. Başkan “Faizi indirin” diyor; yanındakiler ve en yakınları faizi yükseltiyorlar! Yetmiyor, öyle oyun oynuyorlar ki, bir sene içinde altın % 150 pahalanıyor, resmen enflasyon % 40’lara çıkıyor, faiz % 150 artıyor!

Şimdi altın ile Dolar birbirine göre harekette. Altın yükseliyor, Dolar düşüyor yahut dengededirler. Ekonomi ilmine vakıf olanlar bilirler ki siz enflasyonu ekonomik kurallarla değil de suni yollarla tutarsanız sonra birden fırlar hem de dengesiz bir şekilde fırlar.

 

Öz Türkçe ile:

“Bizden onlara iyilik geçmiş olanlar, onlar ondan (cehennemden) uzaklaştırılanlardır.”

Kur’an kelimeleri ile:

“Bizden onlara hüsna sebkat eden kimseler, onlar ondan (cehennemden) mub’addirler.”

 

EinNa elLaÜIyNa SaBaQaT MinNav eLXuSNAv EuLAEiKa GaNHAv MuBGaDUvNa

إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ (101)

 

***

 

لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا

LAv YaSMaGUvNa XaSIySaHAv (LAv YaFGaLUvNa FaGIyLaHAv)

“Onun hasisini sem’ etmezler”

Cehennemlikler için de sem’ etmezler, cennetlikler için de sem’ etmezler diyor. Cehennemlikler gürültüden sem’ etmezler. Cennettekiler ise çıtırtısını hissetmezler şeklinde ifade edilmiştir. Birileri içinde oldukları için duymazlar. Diğerleri ise uzaklaştırılmış oldukları için hissetmezler.

İnsanda dört meleke vardır.

-Fikir, doğrularla yanlışları ayırır.

-İrade, yararlıyla zararlıyı ayırır.

-Ünsiyet, adaletle zulmü ayırır.

-His ise iyi ile kötüyü ayırır.

İyi nedir, kötü nedir?

-Varlık yokluktan iyidir.

-Birlik ayrılıktan iyidir.

-Kurallılık kuralsızlıktan iyidir.

-Evrim durağanlıktan iyidir.

Türkçeye; düşünme, yapma, uzlaşma ve duyma olarak çevireceğimiz bu dört özellik Kur’an’da hangi kelimelerle ifade edilir? His kelimesi karşılamıyor gibi. Düşünün bakalım bulabilecek misiniz?

Bu ayetlerde cehennem ateşinin yakıcılığı yanında rahatsız edici ses çıkarma ve kulağı rahatsız etme durumu vardır. Bunun aksi de düşünülür. Seslerin tedavi özelliği de vardır. Müzikle tedavi tarihte uygulanmıştır. Medrese hocaları değil ama medrese mollaları hastalara okuyarak tedavi olmalarını denemişlerdir. Bu tedavi şeklini birbirlerine nakletmiş ve sonuç almışlardır. İlmi olarak baştan bir şeyi ne kabul eder ne de reddedersin. İlmi araştırmalardan sonra sonucu ifade edersin. Sermaye, kendi ilaçlarını satsın, paralı hastanelerini işletsin diye birçok yasaklar getirmiştir.

Kur’an düzeninde böyle yasaklar yoktur. Dayanışma ortaklıklarının ruhsat verdiği tedaviler kullanılır. Doktor da istediği tedavi şeklini uygular. Zararı varsa kendi siyasi akilesi tazmin eder, yoksa mesleki akilesi tazmin eder. Dayanışması olmayanlar o bucakta yaşayamazlar, iş yapamazlar.

وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ

Va HuM FIy MAv iŞTaHaT EaNFuSuHuM (Va HuM FIy MAv iFTaHaLaT EaFGuLuHuM)

“Onlar nefislerinin iştiha ettiği içindedirler”

Bizden hüsnanın sebkat ettiği kimselere iştiha ettikleri içindedirler.

“İştiha ettiklerini yerler” demiyor, “İştiha ettikleri içindedirler” diyor.

شغف yağmur alan yüksek dağ demektir. Mastar olarak شَغْف yağmurun yağıp toprağı doyurması anlamındadır. Bir kimsenin kalbine bir sevgi dolarsa شَغَفَ قَلْبُهُ denmektedir. “Şehvet” insandaki tabii ihtiyaçları giderme arzusu anlamında olup iştah kelimesi bu anlamda kullanılmaktadır.

Kur’an’da شهو 13, شهب 5 defa geçmektedir. Toplam 18 (2*32) eder.

ش ise bir yerde titreşimi ifade eder. Şerare anlamını içerir. ه boşluğu, وbirliktelik ifade eder.

Başka bir ayette “İştiha ettikleri onlarındır.” (Nahl, 16/57) dendiği halde burada “Kendileri iştiha ettiklerinin içindedirler.” denmiştir. Burada anlatılan çevrenin huzurudur. Öyle bir alanda yaşıyorsun ki orada senin ihtiyaçların gideriliyor ve sen zevk alıyorsun.

Bugün buna temiz hava denmektedir. Çarpık kentleşme sebebiyle şehirlerde kirlilik dışında oksijen yüzdesi %20’lere düşmektedir. Kırlarda ise %22’dir. Kirli hava, kirli su, kirli toprak ve kirli canlı. Bunlardan en korkuncu kirli canlıdır. Hormonlu canlı canlının içine girdi mi o, toprağı da kirletmektedir. İnsanın bedeni ve soyu da kirlenmektedir. Işığı sola kıran biyolojik madde yeryüzünde yoktur. Çünkü insandan başka hiçbir canlı sol atomları kullanmamaktadır. İnsan ise sol atomları kullanan besin, gübre, ilaç sayesinde ve de zararlı dalgalı ortam sebebiyle çevresini kirletmektedir.

Yüz lojmanlı işyeri apartmanları bu kirliliğe çare arayan projedir.

Ahirette kirlenmemiş bir çevre içinde cennete taşınacağımızı bu ayet bize bildirmektedir.

خَالِدُونَ (102)

PAvLiDUvNa (FAvGıLUvNa)

“Haliddirler.”

Kirli hava içinde yaşayan insanlar için dinlenme yerleri icat ediliyor. Zaman zaman oraya gidip temiz hava almaktadırlar. Köyüme gittiğim zaman birçok arızalarım düzelmektedir.

İşte, cennette böyle yer değiştirme ihtiyacı olmayan bir ortamda yaşayacaklar. Ayrıca kentte yaşayanlar temiz hava içinde olacaklardır. Biz yüz lojmanlı apartmanları kurduğumuzda bu husus üzerinde durmalıyız. On dönümde 1000 ev, bunlar da yeşillendiriliyor. Yolların üstü zamanla örtülerek yeşil alan haline getirilecektir. Evlerde çatı yapmıyoruz, yeşil alan (sera) yapıyoruz. Anadolu’daki evler böyledir.

Bundan dolayıdır ki özel planlama yoktur, kamu planlaması vardır. Yeşilliği azaltmadan yapılar yapacağız. Tüm yeryüzü kirlenmeyecek. Yeryüzü yaz kış yeşil olacak.

Bugünkü Sermaye çevre kirliliği yapmaktadır.

Bizdeki sermayeler ise çevre temizliği yapan sermayeler olacaktır.

 

YORUM

Peygamberlerin kıssalarını anlattıktan sonra sanayi inkılabı olunca yeni bir düzen oluşacağı haberini verdi. Allah ahireti bize anlatarak uygarlaşma ile cennet ve cehennem hayatına nasıl yaklaştığımızı bildirmektedir. Bir taraftan hava kirliliğinin olduğu حصب kökü ile ifade edilen (حَصَبُجَهَنَّمَ, 98. ayet) cehennem dünyası, işçilik dünyası, Sermaye’nin kazanma hırsı, diğer taraftan ortaklık sistemi, insan hedefli bir düzen. İnsanlık cennet ve cehennemi dünyada yaşamaya doğru hızla koşmaktadır. Üsküdar’da yaptığım konuşmalarda bu hususu anlatamadım. Onlar hala işçilik sisteminde çözüm aramaktadırlar. Onlara haftalık Kur’an ve İlim Seminerlerini takip etmelerini önerdim. Medhal de seminerleri takip ediyor.

Güngören Belediyesi’ni cennet örneği bir belediye haline getirme Bünyamin Demir’in hedefi olmalıdır. Yüz lojmanlı apartmanlarda 420 bin nüfus yaşayabilir. Ağır sanayi yasaklanacak, İstanbul dışına çıkarılacak. Yüz lojmanlı işyeri apartmanları yapılacak. Her taraf yeşillendirilecek. Bizim bir de hava kulesi projemiz var. Şehrin merkezinde yüksek bir kule yaptırırsın. Örnek olarak 500 metre, burası ısınıyor ve havayı yüz metre yukarısına veriyor, soğuk temiz havayı da aşağıya indiriyor. Dairelerin hepsi Güneş alıyor.

Bana alternatif proje getiriliyor. 50 senelik çalışmamızda bir yere varmışız, Kur’an’ın rehberliği ile varmışız. Önce bu elli senelik müktesebat öğrenilmeli. Sonra onun yanlışları düzeltilmeli, eksikleri tamamlanmalıdır. Aynı şeyi Yenibosna’da yapıyorlar. Benim projemi uygulayacaklarına hemen proje üretmeye başlıyorlar. Bununla beraber proje üretme zevkini onlara kazandırdığımız için biz itiraz etmeden onlara uyuyoruz. Geç olur ama yine de olur.

 

Öz Türkçe ile:

“Onlar onun çıtırtısını duymazlar ve onlar istekli olduklarının içinde kalıcıdırlar.”

Kur’an kelimeleri ile:

“Orada onun hasisini sem’ etmezler ve onlar nefislerinin iştiha ettikleri içinde haliddirler.” 

 

LAv YaSMaGUvNa XaSIySaHAv Va HuM FIy MAv iŞTaHaT EaNFuSuHuM PAvLiDUvNa

لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ(102)

 

***

 

 

لَا يَحْزُنُهُمُ

LAv YaXZuNuHuM (LAvYaFGuLuHuM)

“Onları mahzun etmez”

هَزِيل zayıf hayvan, semizin zıddı demektir. İnsanı zayıflatan sıkıntıya حُزْن denmektedir.

حhareketi, ز zamanda diziyi, نbelirsizliği ifade eder.

İnsanlar için en sıkıcı olan ne olacağını bilmemektir. Bugün sabahleyin kalkan insan ne olacağından habersizdir. Bir bakmışsın başbakanken seni istifaya zorlamışlar. Bir bakarsın maliyeden size bir ceza gelir. Kapınız çalınır, karşınızda polis. Eyvah, acaba ne yaptım dersiniz. Kapıyı açarsınız, tanımadığınız biri! Acaba terörist mi dersiniz. Karakoldan sonra hapishaneye atılırsınız, oh kurtuldum dersiniz. Gözaltından cezaevine gidersiniz, sevinirsiniz. Mahkûm olunca da rahat edersiniz, üç sene burada kalacağım dersiniz.

O halde hüzün nedir? Belirsizlik durumudur. Kötü duruma düşmüş, sonunda ne olacağını bilmiyorsanız, bu hüzündür.

Kendileri hakkında hüsna sebkat edilmişse durum budur.

Siz KUR’AN VE İLİM seminerleri yapanlar, takip edenler; yalnız bizim seminerler değil, yeryüzünde herhangi bir yerde Kur’an çalışmaları var ve onu uygulama çabaları da varsa, onlar için hüsna sebkat etmiştir. Rabbimize, bize bunları ihsan ettiği için hamd ediyoruz. Her namaza durup da ‘elhamdülillah’ dediğinizde KUR’AN VE İLİM seminerlerini hatırlayacak ve hamd etmekte olduğunuzun bilincinde olacaksınız.

Buradaki هُمْ zamiri bizden hüsnanın sebkat etmiş olduğu الَّذِينَ‘ye gitmektedir. Resullerden ve nebilerden sonra, Kur’an’dan sonra nebilerin görevini yüklenenler için söylenmiştir. Yani siz varsınız. ‘Ben bunların içindeyim’ diyecek ve ona göre görevinizi yapmaya çalışacaksınız.

الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ

elFaZaGu eLEaKBaRu (eLFaGALu eLeaFGaLu)

“Ekber faza’ ”

فزع ile وزع akraba köklerdir.

ع etkiyi ifade eder, ز zamanda diziyi,وbirlikteliği, فise ayrılıp beraber kalmayı ifade eder.

Bir kimse başka topluluklar içinde kalır, onların içinde ama onlardan ayrıysa onun imdadına feza’ denir. Türkçede ‘vay fiza’ tabiri vardır.

Ahirette insanlar önce karışık bir arada haşr olunacaklardır. İyiler ve kötüler bir arada olacaklar. Sonra onların içinden iyiler seçilecek ve cennete gönderilecek, kötüler ise cehennemde kalacaklar. Bu en büyük ayrılıktır. Ölüm ayrılık değildir. Asıl ayrılık o gündür.

Kendileri hakkında hüsna sebkat edilmiş olanlar ise o mahkemede muhakeme edilmeden cennete gitmiş olacaktır. Şimdi önce gözaltına alınır. Sonra beraat ederler. Kimileri ise daha savcılıkta serbest bırakılırlar. İşte, kendileri hakkında hüsna sebkat etmiş olanlar, peygamberler ve onların vârisleri olan mümin kimselerdir. Ekber feza’dan kurtulmuş olarak cennettedirler.

Yarın ortaklık düzeni, Kur’an düzeni yeryüzünde hâkim olunca, semt kooperatifleri kurulunca ve sonunda seçimle Kur’an düzeni makroda da iktidar olunca, insanlar yargılanacaklar. Kur’an düzenine uyum sağlayanlar yüz lojmanlı apartmanlarda yerleşmiş olacaklar ve bunlar ortaklık sisteminde cennete hazırlanacaklar. Dinsiz/düzensiz laiklik mensubu olanlar işçilik sisteminde kalacaklar ve cehenneme hazırlanacaklardır.

Evet…

Adil Düzen, otaklık düzeni, Kur’an düzeni, İslam düzeni dünyadaki cennet düzenidir. İşçilik düzeni, faiz düzeni, ekseriyet düzeni, dolarperestlik düzeni cehennem düzenidir.

Bugün faza’-i ekber içindeyiz.

Tarihte bu kadar büyük ayıklama durumu olmamıştır.

Bundan sonra da bu dünyada olmayacaktır.

Hüsna sebkat etmiş olanlar, bu durumdan kurtulmuş olarak üçüncü binyıl uygarlığına gireceklerdir.

وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ

Va TaTaLaqQAvHuMu eLMaLAvEiKaTu (Va TaTaFaGGaLUnHum eLFaGAEiLaTu)

“Ve onlara melekler telakki edecek”

Onları melekler karşılayacak.

Kur’an’da geçen müşterek kelimeler, bazen aynı anlamı vermemize sebep olmaktadır.

“Melek” kelimesinin iki manası vardır. Biri kâinatta Allah’ın görevlileri olan ve ışık hızından daha büyük hıza sahip olan, sanal âlemde yaşayan bilinçli varlıklardır. Bunlar kâinatı yönetmekle görevlidirler. Diğerleri ise devlet görevlileridir. Bugünkü memur kadrodur.

Şimdi burada görevlilerin onları karşılar olduğu açıktır. Ancak bu görevliler melekler midir yoksa insan cinsinden bir grup mudur? Bu dünyada olmayan bir âlemde yetişmişlerdir. Onlar da insandır ama kâinattan gelen insan değildirler. Yoksa meleklerdir. Görevli meleklerdir. Görevliler olduğu hususunu Âdem kıssası anlatmaktadır. Buna göre melekler insanları ağırlamak için görevlendirilmiş kimselerdir.

Cehennemde de böyledir. Orada da melekler görevlidir. Ne var ki cennette olanlar meleklerden daha üstün dereceye sahiptirler. Cehennemde ise insanlar meleklerin emrindedirler. Cennetteki melekler bunlara hizmet etmekten şeref duyarlar. Çünkü bunlar Allah’a meleklerden daha çok yaklaşmış olan kimselerdir. Melekler kendilerine verilen bu görevi yapmakla insanlara değil âlemlerin rabbine itaat ediyorlar.

Allah’ın bunları anlatmasıyla bize ne büyük makamlar vaat ettiğini görüyorsunuz ama buna layık olmamız için de ağır imtihanları kazanmak zorundayız.

Evet, şimdi imtihana alındık. Henüz soruları cevaplamış değiliz. Henüz not almış değiliz. Hele mezun hiç olmadık ama derslere başladık ve imtihanlar oluyoruz.

هَذَا يَوْمُكُمُ

HAvÜAv YaVMuKuMu (HAvÜAv FGLyKuM)

“Bu sizin yevminizdir”

Cennette melekler onları karşılamış, “işte bugün sizin gününüzdür” diyorlar.

Bunun anlamı şudur. Kâinat yaratılmış. Canlılar yaratılmış. Sonunda insan yaratılmış. İnsanlardan da hususen kendileri için sebkat edenler var edilmiştir. Onların hepsi bunlar içindir. Bu keremli insanın var edilmesi içindir.

Karadeniz’de mısır ekerler. Önce gerekenden üç dört misli fazla tohum saçarlar. Tarlada bunların hepsi çimlenir. Sonra iki defa, bazen üç defa çapalarlar. Uygun yerde olan canlıları bırakırlar, diğerlerini ayıklayıp hayvanlara yem yaparlar. Allah da canlıları ve insanları var etmiş ve onlar için de uygun olanları cennete koymuş, kalanları da uygun yere göndermiştir.

Gaye hüsnanın sebkat ettiği kimselerdir. Diğerleri de iptal edilmeyecek, onlar da değerlendirilecek. يَوْمُكُمُ kelimesi buna vurgu yapmak için getirilmiştir.

الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (103)

elLaÜIy KuNTuM TUvGaDUvNa (elLaÜIy FaGaLTuM TuFHaLUvNa)

“Sizin vaad edildiğiniz”

Yani bu ayetlerle vaat edilmiş olanlar.

Evet, bize cennet vaat edilmiştir.

Kur’an seminerlerini okumanın faydası hep bu ahiret konularını işleyerek insanları hüzünden kurtarmasıdır. Her mümin şunu bilmektedir ki sonunda Kur’an düzeni gelecektir. Yani ortaklık sistemi gelecektir. Bize de vaat olunmuştur.

Sermaye öyle bir hava oluşturmuştur ki; sanki Allah yokmuş, ölümden sonra dirilme yokmuş gibi bir durum ortaya çıkmaktadır. Oysa kâinat vardır. Biz de varız. Biz yoktan var olduk. Öyleyse bizi var eden biri vardır.

Müspet ilmin temel kuralı şudur. Yok olan bir şeyi var edemezsiniz, var olan da yok olmaz. Mademki biz yoktuk, şimdi varız, o halde bizi var eden de vardır. Burada tereddüt edilecek bir şey yoktur. Yirminci asra kadar acaba kâinat sonradan mı var oldu yoksa hep var mıydı sorusu vardı. Bugün sonradan var olduğu da ilmen kesin olarak ispatlanmış ve ömrü de hesap edilmiştir. Tanrı’nın varlığından en küçük şüphe kalmamıştır.

Daha başka bir şey de ortaya çıkmıştır. Kâinat sonsuz büyük bir aklın eseridir ve tam akıllı birisinin eseridir. Bir şey daha vardır. İnsanı var eden her halde insandan daha akıllıdır. Bir de Kur’an ve diğer kitaplarda mucizeleri ile bunu açıkça bildirmektedirler.

Öldükten sonra dirilmeye gelince, o da bugün müspet ilimle sabit olmuştur. Kâinatta hiçbir şey yeniden var olup yok olmuyor. Sadece biz yer değiştiriyoruz. Mevcut olan düzende seyahat ediyor ve yaşadıklarımızı geride bırakıyoruz. Günümüzü yaşıyoruz ve geleceğimize doğru gidiyoruz. İstanbul’dan Ankara’ya gidiyoruz. Bolu’dayız. Adapazarı’nı geçtik. Adapazarı yok olmadı, Bolu yeniden var olmadı. Ankara da yerinde duruyor. Sadece biz şimdi Bolu’dayız. İşte, dört ve beş boyutlu uzaylar bugün ispat edildiğine göre ahiret yoktur diye bir şüphe söz konusu değildir. Sadece biz trenden iniyoruz. Sonunda yine bineceğiz. Hiçbir şey yok olmayacağına göre elbette ruhumuz da yok olmamaktadır.

Canlılarda bir kural vardır. Sonbaharda yapraklar dökülür ki ilkbaharda daha taze ve daha gelişmiş yeşil yapraklara yer açılsın diye. Yani ölüm yeniden doğmak için vardır. İnsanlığın ölümü de daha ileri bir hayat içindir.

İşte şimdi Kur’an vaat ediyor. İnsanlar var olmayı arzu ediyor. Kâinat yalancı değildir. Herkes var olmayı istediğine göre var olacağız demektir.

 

YORUM

Kur’an bir taraftan bize ahiretteki hayatı anlatmaktadır. Bir taraftan da insanlığın dünyada cennete ve cehenneme doğru nasıl ilerlediğini bildirmektedir. Çevre kirliliği dünyayı cehenneme doğru götürürken yüz lojmanlı apartmanlar ve ortaklık sistemi ile insanlar cennete doğru ilerlemektedirler.

1973’lerde Prof. Dr. Sabahattin Zaim İzmir’e gelmiş, beni dikkatlice dinlemiş ve sonunda “İnsan kendisini cennette sanıyor.” demişti.

Adil Düzen dünyadaki cennet düzenidir. Allah’ın vaadidir, yerine gelecektir. Tereddüdünüz olmamalıdır. Elli senelik oluşum bunun kanıtı olmuştur. 2018 yılında bile Akevler’de büyük gelişmeler olmuştur. Bu seminerleri takip edenler bir senede neler olduğunu düşünsünler. 2019’da daha büyük gelişmeler olacaktır. Sermaye savaş çıkardım diye sevinirken bir de bakıyoruz ki barış daha da sağlamlaşmaktadır.

Akevler’deki girişimlerimizde karanlıklar ufuklara çökerken birden ortalığın aydınlandığını görüyoruz. Yalova’da yaşananlar orada olmayanlarca bilinmez ama gerçekten Allah’ın vaadinin fecri vardır. Hiç beklenmedik olaylar oluyor.  

1970’lerde siyasete başladığımız zaman başaracağımıza kimse inanamıyordu, biz de inanmıyorduk. Allah’ın emridir diye yapıyorduk. Bu dünyada sonuç alacağımızı hiç sanmıyorduk. 1969’da Erbakan’ın büyük bir oyla seçilmesi mucize olmalıdır. Müslümanların ümitlerini doğurmuştur. Sonunda kısa zaman sonra parti kurulmuş. Kısa zaman sonra holdingler oluşmuş. Bunlar ve benzeri gelişmelerle bugünkü duruma ulaşmış bulunuyoruz.

Bizim dediğimiz olmadı ama Allah başka bereket verdi.

Şimdi de Bünyamin Demir’in Güngören’de aday olması 69’daki Erbakan’ın seçimi kazanması gibi bir şeydir. Herkes görecek ki ortaklık sistemi de işe yarıyormuş ve bir yarım asırda bu çıkış sağlanacak.

Önce şöyle düşünmeliyiz. Biz varız, o halde Allah da vardır. Biz niçin varız?

Yok olmak için varız denemez. Öyleyse var olmak için varız. Allah bizi var etmiştir. Yok etmek için var etmesi akla uygun değildir. Kaldı ki Kur’an’ı indirmiş. Onun ilahi kitap olduğunu kanıtlayan delilleri de indirmiş. Kur’an’da bize vaat ediyor. O’na inanmamamız için herhangi bir sebebimiz yoktur.

Bazıları diyorlar ki, insanları yola getirmek için Tanrı kandırıyor. İnsanları yola getirmek için Tanrı’nın yalan söylemesi, gücünün yetmemesi demektir. Başka türlü insanları yola getiremiyor. O halde yalana başvuruyor. Tanrı’nın insanları yola getirme derdi niçin olsun ki. Kaldı ki ilk defa var ettiğine göre ikinci defa var edemez mi ki yalan söylesin.

Bu ayetteki en önemli husus, mümin bir baba kâfir oğlundan ayrıldığı zaman üzülmez mi? Oysa orada üzülme yoktur. Evet, o gün cennetlikler cehennemliklerden nefret ederler ve ekber ayrılık müminleri üzmez. ‘O gün herkes herkesten firar eder’ ayeti de buna delalet eder.

 

Öz Türkçe ile:

“En büyük ayrılık onları üzmez. Görevliler onları size söz verilen gününüz bu diye karşılarlar.”

Kur’an kelimeleri ile:

“Ekber feza’ onları hüzn etmez. Melekler onları vaat edildiğiniz yevm bu diye telakki ederler.”

 

LAv YaXZuNuHuM elFaZaGu eLeKBaRu Va TaTaLaqQAvHuMu eLMaLAvEiKaTu HAvÜAv YaVMuKuMu elLaÜIy KuNTuM TUvGaDUvNa

لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (103)

 

***

 

يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ

YaVMa NaOViy elSaMAyEa (FaGLa KaFGıLu eLFaGAvLa)

“Semayı tuva edeceğimiz yevm”

يَوْم ‘o gün’ demektir, bugün ise الْيَوْم’dir. يَوْمًاise bir gündür. Yevmin iki marifesi vardır. Biri harfi tariflidir ve yaşadığımız günü gösterir. Diğeri ise tenvinsiz ve harfi tarifsizdir, bu da kastedilen herhangi bir günü gösterir. Gün 24 saat değil bir dönemdir. Burada kastedilen gün saat gündür.

Bugün bizim yaşadığımız günler son bulacaktır. Başka surede “iktarabeti’s-saat” geçmektedir. Bu dünyanın son günlerini ifade eder. Buradaki gün o gündür. Sonra “yevmi’l-kıyameti” gelir. Ondan sonra cennet ve cehennem gelir.

Bundan önce anlatılan cennet ve cehennem dünyada olacakları misal olarak anlattığı için burada saat yevminden bahsetmektedir. Ahiret de böyledir. Bu dünyada da benzeri olacak. İşçilik sistemi bir cehennemlik sistemi olarak devam edecek. Ortaklık sistemi bir cennet sistemi olarak devam edecek. İnsanlık belli bir seviyeye ulaşacak. Ondan sonra saat günü gelecek ve oraya varılacak. Anlatılanlar olmuş olacak.

كَطَيِّ السِّجِلِّ

KaOayYi eLSiCilLi

“Sicili tay etmek gibi”

طَايَةseramik demektir. Kuyunun etrafındaki duvar için kullanılır. Taş da olabilir. Burada bahsedilen seramiktir. Mezopotamya’da tuğla icat edilmiş ve tuğla kâğıt olarak kullanılmıştır.

Kur’an’da طوي5, طوف 41 defa geçer. Toplam 46 (2*23) eder.

ط uyumluluğu, و birliği, ي kolaylığı ifade eder.

سِجِل kap veya kılıf demektir. Yazı yazılan veya resim çizilen taşların üstü örtüldüğü için kayıtlara “sicil” denmektedir. Kur’an’da kitaplarda “tescil edilmiş” tabiri geçtiği gibi bugün de “sicil” ve “tescil” kelimeleri kullanılmaktadır. İşaretlenmiş taşlar deniyor. Kur’an’da ileride gelişecek sistemlerin ilk ilkel örnekleri kullanılmıştır. İnsanlara orada defineler olduğunu işaret eder. “Fil, tayr, hicare, sicil” kelimeleri bugün gelişmiş olan dünyanın temel savaş unsurlarıdır. Bugün yönlendirilmiş füzeler حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ’dir.

س mekânda sıralamayı, ج bir araya gelmeyi, لise belirliliği ifade eder.

Yazı tuğlaları anlamında olup tescil kaydedilmiş anlamındadır. Bugünkü bilgisayarlarda kullanılan çipler birer tayrdır. Üzerindeki program da sicildir.

لِلْكُتُبِ

Li elKuTuBi (Li elFuGuLı)

“Kitaplar için”

Kitaplar tuğlalar üzerine kaydedilir. Sonra o yıllarca kalır. O emaneti bugün bize aktarıyorlarsa saat gelip dünya birden kara merkezlere (deliklere) düşünce böyle olacaktır demektir.

كُتُب yazılar, kayıtlar demektir.

Kromozomlarda DNA’lar vardır. Normal sıcaklıklarda faaliyet halindedirler. Spermleri birden dondurduğunuzda olduğu yerde atomlar kalırlar. Artık hayat durur. Sonra uzun zaman sonra normal sıcaklığa dönünce hayat başlar.

Bunun gibi atomlar, moleküller, hayat faaliyettedir. Çok yoğun olan yere yani çekim kuvveti çok büyük alana düşünce birden bütün atomlar ve elektronlar artık hareket edemez hal alırlar ve olduğu gibi dururlar. İkinci defa da ise yeniden harekete geçerler. Hepsi eski bulundukları yerden harekete başlarlar.

Kur’an burada bu durumu anlatmaktadır. Yani bizim yeniden hareketimiz bu şekilde olacaktır. Üç boyutlu uzaydan dört boyutlu uzaya zaman içinde geçme böyle başlayacaktır. Dört boyut içinde bizim varlığımız durmaktadır ama donmuş hareketsiz durmaktadır. Yeniden harekete geçmesi ve canlanması için bir oluşa ihtiyaç vardır. Burada o oluş anlatılmaktadır.

Bir dört boyutlu uzay vardır. Bir de dört boyutlu uzayda zamanı oluşturan hareket vardır. Ahirette de beş boyutlu uzay vardır ve beş boyutlu uzay da dört boyutluda zamanı oluşturur.

كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ

KaMAv BaDaENAv EavVaLa PaLQın (KaMAv FaGLNAv EavVaLa PaLQın)

“Evvel halkı beda etmemiz gibi”

Bir inşaatı yapmak istediğiniz zaman önce bir arsa alırsınız. Bu, kâinatta mekândır. Sonra malzeme hazırlarsınız. Bu maddedir. Sonra da emek harcarsınız. Bu enerjidir. Bunu zaman içinde yaparsınız. Binanız böylece yapılır.

Allah beş boyutlu uzayı, arşı var etmiştir. Her türlü ince hesaplar yapılmış ve ona göre beş boyutlu uzay var olmuştur. Sonra zamanı var etmiş, dört boyutlu uzayda üç boyutlu uzayı hareket ettirmiştir. Sonra canlıyı var etmiş ve bize o uzayı kullanma imkânını vermiştir.

Bizim beynimizde matematiği ve dili yerleştirmiştir. Biz ona göre düşünüyor ve ona göre anlaşıyoruz. Bütün bunlar ilk yaratılıştaki plan ve projeye göre hazırlanmış madde ve enerjinin, canlının kromozomlardaki dizisi ile yapılmaktadır. Yirminci yüzyılda bunlar keşfedilmiş ve kâinatın ne kadar büyük ve düzenli olduğu kesin olarak anlaşılmıştır.

Bizim küçücük beynimize bunları kavrayacak imkânlar koymuştur.

Allah önce insanı yaratmış, insana göre kâinatı yaratmıştır. İnsan beynini de kâinatı kullanacak şekilde planlamıştır.

Bizim için kâinatı var etmiş, kâinatı bizim ihtiyaçlarımızı giderecek şekilde kullanabilmemizi yani bunların ilmini yapabilmemizi sağlamış. Tanrı’ya ibadet etmemiz için bunlar yeter de artar bile. Ne var ki Allah bize bunun çok ötesinde başka bir şey vaat etmektedir.

نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا

NuGIyDuHUv VaGDan GaLaYNAv (NuFGıLıHu)

“Onu üzerimize vaat iade ederiz”

Kalabalık hayvan sürülerinin sulanmalarında varış yoluyla dönüş yolu birbirinden farklı olmuş, bunlardan geriye dönüş olan yolun adı عَوْد olmuştur. عَوْدَة dönüş demektir.

Ad kavmi, toplantı yerlerinde veya sulama yerlerinde bu usulü uygulayan kavim olabileceği gibi kötü adetleri terk ettikten sonra eski alışkanlıklarına dönen bir kavim olduklarından başkaları tarafından bu adla anılmış olabilirler. Tevrat’ta Ad ve Semud’un hikâyeleri başka adlarla anlatılmış olabilir.

عَاد kelimesi “udvan”dan ismi fail olabilir, “hass” kelimesi gibi. O zaman da saldırgan kavim olur. Kur’an’daki anlatılışı iyice yorumladıktan sonra tarih ve arkeoloji bilgileri ile bu topluluk tanınmış olur ve bu kavramlar açıklığa kavuşmuş olur.

ع etkiyi, و beraberliği, د duvarı ifade eder.

Burada ifade edilenle ahirette dirildiğimiz zaman ilk haliyle dirileceğiz. Sonra hallerimiz değişecektir. Yani bizim ilk yapıda nasıl hesaplanmışsa o hesap üzerine dirileceğiz. Arşta bizim hayatımız zaten mevcuttur. Dördüncü boyutlu uzayımız yaratılış yasaları değişmeden devam edecektir. Bugünkü kâinatta entropinin büyümesi vardır. dT/T>0 ahirette bir sinüsoidal fonksiyon  olabilir ama sonuçta kâinatta dT/T ile varlığını sürdürecektir. Şimdi üç boyutlu uzayda kâinatımız büyümektedir. Orada ise artık dengeye gelmiş sinüsoidal olabilir.Kur’an üzerinde çalışmak gerekmektedir.

Bunlar üzerinde düşünülürse nasıl olduğu da keşfedilir. Bu ayet şunu gösteriyor ki dünyayı düzenleyen doğa kanunları orada da geçerli olacak, bazı rakamlar değişecek.

إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ

EinNAv KunNAv FAvGıLIyNa (EinNAv FaGaLNAv FAvGıLIyNa)

“Biz failler olacağız”

Daha önce biz beda ettik. Sonra da onu biz iade edeceğiz. Bizim başladığımız inşaattır, biz tamamlayacağız. Şimdi size verdiğimiz görev ortaklık cennetini yeryüzünde tesis etmedir.

Bu cennet nasıl olacaktır?

Yeryüzünün kirası semt sitelerindeki site halkına karşılıksız bölüşülecektir. Böylece herkesin aşı olacaktır. Herkes yüz daireli işyeri apartmanlarında karşılıksız oturacaktır.

Bodrum katındaki işyerlerinde isteyen herkes çalışabilecektir. Onlara nakit verilmeyecek, ürettiklerinin yarısına üretenler, diğer yarısına ise semt sakinleri kira payı karşılığı sahip olacaklar.

Bu dünyada böyle olduğu gibi ahirette melekler vardır. Onlar görevlerini yapacaklar, böylece insanlarda gaile kalmayacaktır.

 

YORUM

Sure geçmiş peygamberleri anlattı. Sonra Kur’an’dan sonraki düzeni anlattı. Sonunda ahireti de hatırlatarak bizim yolumuzu aydınlattı. Kur’an’a inananlar artık mesutturlar. Bu dünyalarını güvene almışlardır, ahireti de güvene almışlardır. Erken veya geç ölmeleri onlar için değişmez. Başarılı veya başarısız olunması da onları fazla ilgilendirmez. Onları ilgilendiren şey Kur’an’ı doğru anlama ve ona göre doğru amel etmeye çalışılmasıdır. Sonuç ise inandıkları ve güvendikleri Rablarına aittir. O ne yaparsa iyi yapar.

Onlar bu dünyaya geldiler. Rablarının onlara verdiği görevleri yapmaktadırlar. Rabları ne zaman isterse ömürlerini bitirir. Onlar hüsna sözünün geçtiği kimselerdir. Dünyaları ve ahiretleri saadet içindedir.

Kur’an seminerlerine devam edin. Göreceksiniz ki sizin sıkıntılarınız bitmeye başlayacaktır. Arada sıkıntılı günler yaşayacaksınız ama o sizin için iyi olan bir şeydir. Bütün peygamberler bu sıkıntıları yaşamışlardır.

 

Öz Türkçe ile:

“O gün göğü yazıtları tuğlalara dürdüğümüz gibi düreriz. Yaratılışı baştan yaptığımız gibi onu yenileriz. Üzerimize borç sözüdür. Biz yapacağız.”

Kur’an kelimeleri ile:

“O yevm kütübe sicili tay etmek gibi semayı da tay ederiz. Evvel halka nasıl bedet etmişsek onu öyle iade edeceğiz. Üzerimize vaattir. Biz failler olacağız.”

 

YaVMa NaOViy elSaMAyEa KaOayYi elSicilLi Li elKuTUBi KaMAv BaDaENAv EavVaLa PaLQın NuGIyDuHUv VaGDan GaLaYNAv EinNAv KunNAv FAvGıLIyNa

يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ (104)

 

İstanbul; 19 Ocak 2019

SÜLEYMAN KARAGÜLLE

Yay. Haz.: REŞAT NURİ EROL

resatnurierol@gmail.com

www.akevler.org (0532) 246 68 92

 

 

 


YorumcuYorum
Reşat Nuri Erol
20.01.2019
09:15


1967...1968...1969...AKEVLER 53 YILDIR ÇALIŞIYOR...2017...2018...2019

BİZLER ÇALIŞIYOR VE YENİ İSLÂM MEDENİYETİ’Nİ KURUYORUZ...

SİZLERİ DE ÇALIŞMALARIMIZA DÂVET EDİYORUZ; BUYURUN, BİRLİKTE ÇALIŞALIM...

ADİL DÜZEN 997

“ADİL DÜZEN” III. BİNYIL MEDENİYETİ PROJESİDİR

“VE BİZE DÜŞEN SADECE MÜBÎN/AÇIK TEBLİĞDİR.” (KUR’AN; Yâsin Sûresi, 36/17)

Haftalık Seminer Dergisi; 997. Hafta - 19 OCAK 2019 - Fiyatı: www.akevler.orga tıklamak!

BU DERGİYİ HER HAFTA OKUTABİLİR.. ÇOĞALTABİLİR.. DAĞITABİLİRSİNİZ...

“ADİL DÜZEN” UYGULAMALARI YAPMAK İÇİN BİZLERE DANIŞABİLİRSİNİZ...

 

*KUR’AN VE İLİM SEMİNERLERİ; 997. SEMİNER

“HİÇ BİLENLER İLE BİLMEYENLER BİR OLUR MU?”      (KUR’AN; Zümer Sûresi, 39/9)

İ L İ M  TALEP ETMEK HER MÜSLÜMANIN ÜZERİNE FARZDIR.”      (Hadis)

Adres: AKEVLER İSTANBUL KOOPERATİFLERİ MERKEZİ,  Zafer Mah. Coşarsu Sk. No: 29 YENİBOSNA / İSTANBUL    Tel: (0212) 452 76 51

Tefsir Seminer Notları Yenibosna’da Cumartesi akşamları okunup tartışılmaktadır.

GAYEMİZ: Bu “SEMİNER NOTLARI”nın İstanbul, Türkiye ve bütün dünyada “OKUNMASIANLAŞILMASI VE UYGULANMASI”DIR. - ADİL DÜZEN ÇALIŞANLARI

 

***

 

*“ADİL DÜZEN” DERSLERİ/YORUMLARI

BİLGİ: BU HAFTA YAPILMAKTA OLAN ÖZEL BİR ÇALIŞMA SEBEBİYLE YORUM YAZILAMADI, ÖNCEKİLER KONDU. RNE

BİR PARTİ ARANIYOR

AŞAĞIDAKI ILKELERE INANAN BIR PARTI ARANIYOR

***

SURIYE GÖÇMENLERI VE KANUN TEKLIFI

YABANCILARIN TÜRKIYE’DE ÇALIŞMASI ILE ILGILI KANUN TASLAĞI ÇALIŞMASI

Süleyman KARAGÜLLE

 

***

 

*SEBÎLU’R-REŞÂD” / MAKALELER

MİLLÎ GAZETE 47 yaşına girdi elhamdülillah

Hükümet çözümü “faizsiz bir ekonomi”de aramalı

İstikamet yine Millî Görüş ve Adil Düzen olmalı

Erbakan Hoca: ‘Yaaa, biz sizin geçmişinizi biliriz..’

Reşat Nuri EROL

 

***

 

ENBİYA SÛRESİ - 15. Hafta

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ (1) مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ (2) لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ (3) قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (4) بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ (5) مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ (6) وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (7) وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ (8) ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ (9) لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (10) وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ (11) فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ (12) لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ (13) قَالُوا يَاوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ (14) فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ (15) وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ (16) لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْوًا لَاتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ (17) بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ (18) وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ (19) يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ (20) أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ (21) لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ  رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ (22)لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ (23) أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ (24) وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ (25) وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ (26) لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ (27) يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ (28) وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ (29) أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ (30) وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ (31) وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ (32) وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (33) وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ (34) كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ (35) وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ (36) خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ (37) وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (38) لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ (39) بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ (40) وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (41) قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ (42) أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ (43) بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ (44) قُلْ إِنَّمَا أُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنْذَرُونَ (45) وَلَئِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَاوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ (46) وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ (47) وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ (48) الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ (49) وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ (50) وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ (51) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ (52) قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ (53) قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (54) قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ (55) قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ (56) وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ (57) فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ (58) قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ (59) قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ (60) قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ (61) قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَاإِبْرَاهِيمُ (62) قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ (63) فَرَجَعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ (64) ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ (65) قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ (66) أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (67) قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ (68) قُلْنَا يَانَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ (69) وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ (70) وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ (71) وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ (72) وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ (73) وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ (74) وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (75) وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ (76) وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ (77) وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ (78) فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ (79) وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ (80) وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ (81) وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ (82) وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (83) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ (84) وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ (85) وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ (86) وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ (87) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ (88) وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ (89) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ (90) وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ (91) إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ (92) وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ (93) فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ (94) وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ (95) حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ (96) وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَاوَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ (97) إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ (98) لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلِهَةً مَا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ (99) لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ (100)

 

***

 

إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ (101) لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ (102) لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (103) يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ (104)

 

***

 

إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى

EinNa elLaÜIyNa SaBaQaT LaHum MinNav eLXuSNAv (EinNa elLaÜIyNa FaGaLaT LaHuM MinNay eLXuSNAy)

“Bizden onlar için husnanın sebkat ettiği kimseler”

...

Tüm Seminerler
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1116
En'âm Suresi Tefsiri 7-12. Ayetler
15.05.2021 6 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1115
En'âm Suresi Tefsiri 1-6. Ayetler
8.05.2021 63 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1114
Kasas Suresi Tefsiri 86-88. Ayetler
1.05.2021 83 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1113
Kasas Suresi Tefsiri 83-85. Ayetler
24.04.2021 117 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1112
Kasas Suresi Tefsiri 79-82. Ayetler
17.04.2021 140 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1111
Kasas Suresi Tefsiri 76-78. Ayetler
10.04.2021 138 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1110
Kasas Suresi Tefsiri 72-75. Ayetler
3.04.2021 142 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1109
Kasas Suresi Tefsiri 68-71. Ayetler
27.03.2021 436 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1108
Kasas Suresi Tefsiri 61-67. Ayetler
20.03.2021 163 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1107
Kasas Suresi Tefsiri 57-60. Ayetler
13.03.2021 204 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1106
Kasas Suresi Tefsiri 52-56. Ayetler
6.03.2021 221 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1105
Kasas Suresi Tefsiri 47-51. Ayetler
27.02.2021 273 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1104
Kasas Suresi Tefsiri 43-46. Ayetler
20.02.2021 246 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1103
Kasas Suresi Tefsiri 38-42. Ayetler
13.02.2021 275 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1102
Kasas Suresi Tefsiri 33-37. Ayetler
6.02.2021 280 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1101
Kasas Suresi Tefsiri 29-32. Ayetler
30.01.2021 409 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1100
Kasas Suresi Tefsiri 26-28. Ayetler
23.01.2021 827 Okunma
4 Yorum 28.02.2021 11:05
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1099
Kasas Suresi Tefsiri 21-25. Ayetler
16.01.2021 396 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1098
Kasas Suresi Tefsiri 16-20. Ayetler
9.01.2021 389 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1097
Kasas Suresi Tefsiri 12-15. Ayetler
2.01.2021 557 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1096
Kasas Suresi Tefsiri 7-11. Ayetler
26.12.2020 659 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1095
Kasas Suresi Tefsiri 1-6. Ayetler
19.12.2020 727 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1094
Neml Suresi Tefsiri 89-93. Ayetler
12.12.2020 771 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1093
Neml Suresi Tefsiri 83-88. Ayetler
5.12.2020 471 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1092
Neml Suresi Tefsiri 76-82. Ayetler
28.11.2020 668 Okunma
1 Yorum 29.11.2020 17:15
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1091
Neml Suresi Tefsiri 67-75. Ayetler
21.11.2020 678 Okunma
1 Yorum 26.11.2020 17:07
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1090
Neml Suresi Tefsiri 63-66. Ayetler
14.11.2020 475 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1089
Neml Suresi Tefsiri 59-62. Ayetler
7.11.2020 477 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1088
Neml Suresi Tefsiri 54-58. Ayetler
31.10.2020 646 Okunma
1 Yorum 03.11.2020 17:20
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1087
Neml Suresi Tefsiri 45-53. Ayetler
24.10.2020 618 Okunma
1 Yorum 24.10.2020 22:54
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1086
Neml Suresi Tefsiri 41-44. Ayetler
17.10.2020 503 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1085
Neml Suresi Tefsiri 36-40. Ayetler
10.10.2020 537 Okunma
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1084
Neml Suresi Tefsiri 27-35. Ayetler
3.10.2020 762 Okunma
2 Yorum 11.10.2020 20:33
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1083
Neml Suresi Tefsiri 20-26. Ayetler
26.09.2020 1525 Okunma
5 Yorum 03.10.2020 19:37
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1082
Neml Suresi Tefsiri 15-19. Ayetler
19.09.2020 876 Okunma
3 Yorum 03.10.2020 18:51
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1081
Neml Suresi Tefsiri 12-14. Ayetler
12.09.2020 849 Okunma
2 Yorum 13.09.2020 15:00
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1080
Neml Suresi Tefsiri 7-11. Ayetler
5.09.2020 1007 Okunma
2 Yorum 06.09.2020 15:55
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1079
Neml Suresi Tefsiri 1-6. Ayetler
29.08.2020 1125 Okunma
2 Yorum 30.08.2020 20:43
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1078
Şuara Suresi Tefsiri 224-227. Ayetler
22.08.2020 1224 Okunma
3 Yorum 23.08.2020 21:17
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1077
Şuara Suresi Tefsiri 213-223. Ayetler
15.08.2020 989 Okunma
4 Yorum 16.08.2020 18:26
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1076
Şuara Suresi Tefsiri 203-212. Ayetler
8.08.2020 1218 Okunma
6 Yorum 09.08.2020 19:55
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1075
Şuara Suresi Tefsiri 192-202. Ayetler
1.08.2020 1132 Okunma
5 Yorum 06.08.2020 19:32
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1074
Şuara Suresi Tefsiri 176-191. Ayetler
25.07.2020 1104 Okunma
3 Yorum 26.07.2020 16:16
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1073
Şuara Suresi Tefsiri 160-175. Ayetler
18.07.2020 1168 Okunma
3 Yorum 20.07.2020 11:09
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1072
Şuara Suresi Tefsiri 141-159. Ayetler
11.07.2020 1002 Okunma
2 Yorum 12.07.2020 15:51
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1071
Şuara Suresi Tefsiri 123-140. Ayetler
4.07.2020 1150 Okunma
3 Yorum 11.07.2020 03:35
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1070
Şuara Suresi Tefsiri 105-122. Ayetler
27.06.2020 1018 Okunma
2 Yorum 28.06.2020 18:12
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1069
Şuara Suresi Tefsiri 92-104. Ayetler
20.06.2020 1651 Okunma
4 Yorum 21.06.2020 19:07
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1068
Şuara Suresi Tefsiri 83-91. Ayetler
13.06.2020 1300 Okunma
1 Yorum 14.06.2020 16:25
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1067
Şuara Suresi Tefsiri 69-82. Ayetler
6.06.2020 1416 Okunma
3 Yorum 08.06.2020 14:48
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1066
Şuara Suresi Tefsiri 53-68. Ayetler
30.05.2020 1548 Okunma
3 Yorum 31.05.2020 16:53
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1065
Şuara Suresi Tefsiri 45-52. Ayetler
23.05.2020 1600 Okunma
3 Yorum 29.05.2020 18:08
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1064
Şuara Suresi Tefsiri 34-44. Ayetler
16.05.2020 1116 Okunma
1 Yorum 17.05.2020 15:50
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1063
Şuara Suresi Tefsiri 23-33. Ayetler
9.05.2020 1285 Okunma
1 Yorum 10.05.2020 08:19
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1062
Şuara Suresi Tefsiri 10-22. Ayetler
2.05.2020 1315 Okunma
2 Yorum 13.05.2020 21:45
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1061
Şuara Suresi Tefsiri 1-9. Ayetler
25.04.2020 1785 Okunma
2 Yorum 14.05.2020 18:52
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1060
Furkan Suresi Tefsiri 73-77. Ayetler
18.04.2020 1470 Okunma
2 Yorum 15.05.2020 16:45
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1059
Furkan Suresi Tefsiri 68-72. Ayetler
11.04.2020 1623 Okunma
3 Yorum 16.05.2020 16:02
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1058
Furkan Suresi Tefsiri 60-67. Ayetler
4.04.2020 1414 Okunma
2 Yorum 18.05.2020 16:53
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1057
Furkan Suresi Tefsiri 53-59. Ayetler
28.03.2020 1812 Okunma
5 Yorum 19.05.2020 16:27
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1056
Furkan Suresi Tefsiri 45-52. Ayetler
21.03.2020 1489 Okunma
2 Yorum 20.05.2020 16:21
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1055
Furkan Suresi Tefsiri 41-44. Ayetler
14.03.2020 1651 Okunma
2 Yorum 21.05.2020 16:36
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1054
Furkan Suresi Tefsiri 35-40. Ayetler
7.03.2020 1708 Okunma
2 Yorum 22.05.2020 16:05
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1053
Furkan Suresi Tefsiri 30-34. Ayetler
29.02.2020 1831 Okunma
2 Yorum 23.05.2020 15:57
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1052
Furkan Suresi Tefsiri 21-29. Ayetler
22.02.2020 1900 Okunma
3 Yorum 24.05.2020 16:54
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1051
Furkan Suresi Tefsiri 17-20. Ayetler
15.02.2020 1835 Okunma
2 Yorum 30.05.2020 17:45
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1050
Furkan Suresi Tefsiri 10-16. Ayetler
8.02.2020 1962 Okunma
2 Yorum 09.02.2020 11:38
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1049
Furkan Suresi Tefsiri 4-9. Ayetler
1.02.2020 1760 Okunma
1 Yorum 03.02.2020 07:09
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1048
Furkan Suresi Tefsiri 1-3. Ayetler
25.01.2020 1564 Okunma
1 Yorum 26.01.2020 06:07
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1047
Nur Suresi Tefsiri 62-64. Ayetler
18.01.2020 1561 Okunma
1 Yorum 25.01.2020 07:13
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1046
Nur Suresi Tefsiri 61. Ayet
11.01.2020 1801 Okunma
1 Yorum 13.01.2020 08:24
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1045
Nur Suresi Tefsiri 58-60. Ayetler
4.01.2020 1623 Okunma
1 Yorum 05.01.2020 08:14
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1044
Nur Suresi Tefsiri 53-57. Ayetler
28.12.2019 1659 Okunma
1 Yorum 30.12.2019 08:51
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1043
Nur Suresi Tefsiri 47-52. Ayetler
21.12.2019 1808 Okunma
1 Yorum 22.12.2019 23:13
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1042
Nur Suresi Tefsiri 43-46. Ayetler
14.12.2019 1888 Okunma
1 Yorum 17.12.2019 07:14
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1041
Nur Suresi Tefsiri 39-42. Ayetler
7.12.2019 2315 Okunma
2 Yorum 09.02.2020 00:42
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1040
Nur Suresi Tefsiri 35-38. Ayetler
30.11.2019 3050 Okunma
2 Yorum 03.12.2019 13:53
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1039
Nur Suresi Tefsiri 32-34. Ayetler
23.11.2019 1847 Okunma
1 Yorum 24.11.2019 08:09
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1038
Nur Suresi Tefsiri 30-31. Ayetler
16.11.2019 1777 Okunma
1 Yorum 19.11.2019 12:31
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1037
Nur Suresi Tefsiri 27-29. Ayetler
9.11.2019 2098 Okunma
1 Yorum 10.11.2019 05:24
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1036
Nur Suresi Tefsiri 23-26. Ayetler
2.11.2019 1819 Okunma
1 Yorum 03.11.2019 07:48
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1035
Nur Suresi Tefsiri 19-22. Ayetler
26.10.2019 1822 Okunma
1 Yorum 28.10.2019 13:15
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1034
Nur Suresi Tefsiri 12-18. Ayetler
19.10.2019 2052 Okunma
1 Yorum 20.10.2019 10:50
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1033
Nur Suresi Tefsiri 6-11. Ayetler
12.10.2019 2735 Okunma
2 Yorum 16.10.2019 14:52
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1032
Nur Suresi Tefsiri 1-5. Ayetler
5.10.2019 2020 Okunma
1 Yorum 06.10.2019 23:25
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1031
Müminun Suresi Tefsiri 111-118. Ayetler
28.09.2019 1768 Okunma
1 Yorum 30.09.2019 10:50
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1030
Müminun Suresi Tefsiri 102-110. Ayetler
21.09.2019 1800 Okunma
1 Yorum 30.09.2019 10:51
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1029
Müminun Suresi Tefsiri 93-101. Ayetler
14.09.2019 1997 Okunma
1 Yorum 30.09.2019 10:52
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1028
Müminun Suresi Tefsiri 84-92. Ayetler
7.09.2019 1649 Okunma
1 Yorum 30.09.2019 10:54
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1027
Müminun Suresi Tefsiri 78-83. Ayetler
24.08.2019 1669 Okunma
1 Yorum 30.09.2019 10:55
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1026
Müminun Suresi Tefsiri 71-77. Ayetler
10.08.2019 1555 Okunma
1 Yorum 30.09.2019 10:56
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1025
Müminun Suresi Tefsiri 62-70. Ayetler
3.08.2019 1850 Okunma
1 Yorum 30.09.2019 10:58
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1024
Müminun Suresi Tefsiri 53-61. Ayetler
27.07.2019 1684 Okunma
1 Yorum 30.09.2019 11:00
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1023
Müminun Suresi Tefsiri 45-52. Ayetler
20.07.2019 1649 Okunma
1 Yorum 30.09.2019 11:01
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1022
Müminun Suresi Tefsiri 35-44. Ayetler
13.07.2019 1880 Okunma
1 Yorum 15.07.2019 06:11
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1021
Müminun Suresi Tefsiri 28-34. Ayetler
6.07.2019 1908 Okunma
1 Yorum 09.07.2019 15:45
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1020
Müminun Suresi Tefsiri 23-27. Ayetler
29.06.2019 2116 Okunma
1 Yorum 02.07.2019 17:49
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1019
Müminun Suresi Tefsiri 17-22. Ayetler
22.06.2019 1836 Okunma
1 Yorum 23.06.2019 10:22
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1018
Müminun Suresi Tefsiri 12-16. Ayetler
15.06.2019 2273 Okunma
1 Yorum 15.06.2019 22:56
Süleyman Karagülle
Kuran Seminerleri 1017
Müminun Suresi Tefsiri 1-11. Ayetler
8.06.2019 2430 Okunma
1 Yorum 11.06.2019 14:33