Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 116
GEÇMİŞ 2000 YILININ KISACA MUHASEBESİNİ YAPALIM K-M-34
9.12.2009
3506 Okunma, 0 Yorum

Biz de AKEVLER İSTANBUL KOOPERATİFLERİMİZİ resmen bu yıl içinde kurduk. Kooperatiflerimiz yaşayacak ve 1000 yılımızın başlangıcı ile tarihlenecektir...

Bu da gösteriyor ki; bu kooperatifler kendi irademizle değil, O’nun büyük kaderi içinde kurulmuştur...

Görevi de; geleceğin bin yıllık medeniyetini hazırlamaktır...

 

GEÇMİŞ 2000 YILININ KISACA MUHASEBESİNİ YAPALIM:

1-    Üç yıl önce başladığımız Ahşap Ev Çalışmaları başlangıçta Sapanca’da Nureddin Sarı’nın koyduğu ilk sermaye ile kerestesi alınmış ve imâl edilmek üzere İstanbul’a Bahaddin Sarı’nın  atölyesine getirilmiştir... Atölyenin yer ve zamanı müsait olmadığı için Ahşap Ev İnşaatı tamamlanamamış ve tekrara Sapanca’yagitmiştir. Sapanca’da önce sel, sonra zelzele sebebiyle bir türlü inşaata başlanamamıştır... DüzceBelediyesi’nden deprem sonrasında dâvet alınmış (ancak sonraları bu dâvetin yetkisiz kişilerce yapıldığı anlaşılmış) ve Ahşap Ev montajı yapılmak üzere oraya taşınmıştır. İsa Gök Usta ile birlikte orada çok zor ve ağır şartlarda çalışmalar yapılmış, ancak başarılamamıştır... Büyük sıkıntılar geçirilmiş, 5000 dolar kadar harcama yapılmıştır. Buradaki bizim en önemli hatamız, sözleşme yapmadan evi götürmüş olmamızdır. Buradaki çalışmaları finanse eden Gürsel Kartal ile Hasan Hacıbektaşoğlu’nun her ikisi ayrı ayrı orasını bırakıp ayrılmamızı önermişleridir. Yapılanların zarar hanesine yazılmasını söylemişlerdir... Düzce Belediyesi’nin en küçük bir katkıdan bile kaçınması ve verdiği şifahi sözleri yerine getirmemesi sebebiyle, montaj yapılacak hâle getirilen kereste orada bırakılmıştır... Ahmet Şişman’dan iştirak ettirilerek yeni kereste alınmış ve Çatalca’daAydın Usta’nın Atölyesi’nde ikinci evin inşaatına başlanmıştır... Düzce’deki montaj edilecek hâle getirilen kereste son bir ay içinde İzmir’e taşınmıştır. Montaj için beklemektedir... İzmir’e maliyeti 10 000 dolardır. Bir işçi evi yapılacaktır. Bu çalışmalarda bizim elde ettiğimiz kazançlar şunlardır:

a)    İsa Gök ile birlikte üzerinde çalışılmış ve ilk proje % 75 değiştirilerek geliştirilmiştir...

b)    Makine teknisyeni olan İsa Gök ile birlikte ne çeşit makinaların yapılması gerektiği hususunda bilgi edinilmiş ve bazı özel makinalar yapılmıştır...

c)    Düzce halkı ile tanışılmış ve orada Ahşap Ev imalâtı için gerekli altyapı hazırlanmıştır. Gerek yer gerekse kişiler hakkında karşılıklı tanışma sağlanmıştır. İleriye dönük yatırım olmuştur...

d)    Bu arada Sakarya Erenler Belediyesi Başkanı ile görüşmeler yapılmış, bizleri beklemektedir. Belediye Başkanı Ekrem Yüce daha önce Kırgızistan’a gelmiş ve Adil Düzen için araştırmalar yapmıştır...

e)    Ahşap Evler inşa etme faaliyetleri bizim bir araya gelip kooperatiflerimizin kurulmasına sebep olmuştur. Oradan zararımız olsa da, bir arada olmamızı sağladığı için yararlı olmuştur...

2-       İstanbul Kaynarca’daki market yeri satın alma faaliyetimizde geçen yıldan beri bir gelişme olmamıştır.Cahit Güneri’nin binadaki pis su sorununu çözememesi sonucu orası olduğu gibi bırakılmıştır. Bodrum katında dörtte bir payımız vardır. 12500 dolar oraya verilmiştir. Bundan sonra Çatalca ve Ümraniye Dudullu’da da Satış Merkezi kurma denemelerimiz olmuş ve her ikisi de başarısız olmuştur... Çatalcalılar yükü bize yıkıp çekilmek istemişler, yapı sahibi de bizimle anlaşmak istememiştir.. Dudullu’daki teşebbüs başarılı giderken,Osman Kartal birden sözünü değiştirmiş ve teşebbüsümüze izin vermemiştir... Eğer bir iş çıkmaza girmişse Allah daha iyi bir imkan hazırlıyor demektir. Oraya takılıp kalmamamız için o işte bizi muvaffak etmiyor demektir... Bu sebeple ümitle beklemedeyiz... Buradaki en önemli gelişme; Mehmet Hikmet Umut ile Reşat Erol’un ailece süpermarket çalışmalarına katılma kararını almış olmalarıdır. Bu bizim için en büyük sermayedir.

3-       İsa Gök Ahşap Ev Projesinin heveslisi olduğu ve bizzat emekleri ile büyük katkıları olduğu için Ahşap Ev Teşebbüsünün Çatalca’da yapılmasına karar verilmiş ve Ahmet Şişman’dan alınan kereste Çatalca’ya taşınmıştır. İsa Gök’te bir duraklama ortaya çıkmış, vâdettiği yeri ortaklığa koymada hevesli görülmemiştir. Düzce’deki fedakârlığı Çatalca’da gösterememiştir. Çok ağır iki kaza geçirmiştir... Bir Faziletli atölye sahibi ile anlaşma yapılmış, oğlunun muhalefeti sebebiyle barınılamamıştır... Kabakça Köyü’ne gidilmiş ve Aydın Ustaile çalışmaya başlanmıştır. Uzun çalışmalardan sonuç alınamamıştır... Hüseyin Aydın Usta İzmir’den getirilerek 20 gün çalışma yapılmış, sonuç alınamayınca Ahşap Ev Çalışması İzmir’e taşınmış ve orada tamamlanmıştır... Bu evin maliyeti 15000 dolar olmuştur. Bu çalışmaların sonunda:

a)    Çatalca’da da çevre edinilmiş, ileride ahşap ev imalâtı için gerekli altyapı hazırlanmıştır...

b)    Düzce’deki evden yararlanılıp değiştirilen proje realize edilmiştir. %20 değişiklikler olacaktır.

c)    Bu vesile ile İzmir’de Ahşap Ev imalât yeri temin edilmiştir. Ahşap Eve ortak olanların fabrikada önemli payları vardır. Bunlar paylarını Ahşap Ev Teşebbüsü’ne koyuyorlar. Artık Ahşap Ev Teşebbüsümüz sabit bir yere sahip olmuş bulunuyor. Ayrıca Hüseyin Aydın’ın Ekibi de Ahşap Ev inşaatına yetişmiş bulunmaktadır...

d)    Örnek bir Ahşap Ev monte edilmiştir. Ortak olacaklara gösterme imkânına sahibiz...

e)    Ahşap Evin seri imalâtına geçebilmemiz için gerekli hazırlıklar yapılmaktadır...

4-    Bu arada İstanbul’da “Akevler İstanbul Konut Yapı Kooperatifi” ile “Akevler İstanbul Tüketim Kooperatifi” kurulmuştur.

5-    Akevler İstanbul Konut Yapı Kooperatifi Kurucuları: 1) Reşat Erol (Başkan), 2) Hasan Hacıbektaşoğlu, 3) Cengiz Demirci, 4) Gürsel Kartal, 5) Hakan Kandal, 6) M.Lütfi Hocaoğlu, 7) İsmail Er Bacak, 8)Süleyman Karagülle, 9) Yılmaz Güney

6-    Akevler İstanbul Tüketim Kooperatifi Kurucuları: 1) M.Lütfi Hocaoğlu (Başkan), 2) Yılmaz Güney, 3) Yüksel Çavuşoğlu, 4) Hakan Kandal, 5) Süleyman Akdemir, 6) Reşat Erol, 7) Cengiz Demirci, 8) Şener Keskin, 9) Hasan Özket, 10) İsa Gög, 11) Bahattin Sarı, 12) Süleyman Karagülle

7-    Kooperatifler kurulmadan önce kooperatiflerin kurulması için katılan ilk ortaklar şunlardır:  1) Süleyman Karagülle, 2) Nureddin Sarı, 3) Bahaddin Sarı, 4) Ali Erişen, 5) Reşat Erol, 6) Hasan Hacıbektaşoğlu, 7) Gürsoy Erol, 8) Nersine Ceniş, 9) Melik Özmen, 10) İsa Gök, 11) Cengiz Demirci, 12) Gürsel Kartal, 13) Lütfi  Hocaoğlu, 14) Hakan Kandal

8-    Kooperatiflerin “Genel Hizmet” faaliyetine Cengiz Demirci, Lütfi Hocaoğlu, Yılmaz Güney fiilen katılmışlardır... Mehmet Hikmet Umut da katılmak üzeredir... Sözleşmeleri yapılmakta, muhasebe programları geliştirilmektedir...

9-    Reşat Erol ile İsmail Er Bacak tarafından kurulmuş bulunan Koba Limitet Şirketi ile İslâm Medeniyeti Vakfı’ndan çalışmaların başından beri yararlanılmaktadır. Koba müteahhit firmamız olacaktır. Anlaşmalar yapılmıştır. Ancak henüz herhangi bir faaliyet ve katkı muhasebeleştirilememiştir... İstanbul’daki mesken konusunda henüz bir çözüm bulunamamıştır...

10- Kuran Matematiği üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Bundan önce 92 seminer yapılmıştır. “Seminer Notları” Cengiz Demirci’nin kurduğu  clubs.yahoo.com/clubs/adilduzen  isimli internet sitesinde kısmen girilmiştir.

11- Ayrıca geçen yıl başlanan “Kur’an Dili Çalışmaları”na yeniden başlanmıştır...

12- Hasan Özket ile “Usûl çalışmaları” devam etmektedir...

13- 2001 YILINDA BEKLENEN ÇALIŞMALAR:

100 Ortaklı Ahşap Ev Ortaklığı kurulmuştur!.. 10 ile 20 arasında kurucu olacaktır. Her kurucu 5 ile 20 arasında ortak bulacaktır. Her ortak ayda 100 dolar verecektir... Her ay bir ev yapılacaktır...  Satılmazsa, ev ortağa kalacaktır. Ortak öncelikle kendisi alacaktır... Çalışmaların sorumlusu Süleyman Karagülle’dir.

Süleyman Karagülle çalışmaya başlamıştır:

a)     Hasan hacıbektaşoğlu,

b)     Lütfi Hocaoğlu,

c)     Yılmaz Güney,

d)     Süleyman Akdemir fiilen vermeye başlamışlardır.

e)     Gürsoy Erol,

f)      Selahattin Öztürk,

g)     Ahmet Sadıkoğlu,

h)     .............................. çalışma yapacaklarına söz vermişlerdir.

   

2001 YILINDA ÜZERİNDE ÇALIŞMA YAPILACAK KONULAR:

1-    Muhasebe programında işlemler tamamlanıp ortaklık sistemine göre çalışmaya başlanmalıdır...

2-    İzmir’deki Ahşap Ev satılmazsa, İstanbul’a taşınıp merkez yapılmalıdır...

3-    Kaynarca’daki süpermarket üzerinde Cahit Güneri ile anlaşma yapılıp faaliyete geçilmelidir...

4-    İzmir’deki Ahşap Ev Atölyesi seri imalâta geçecek şekilde hazırlanmalıdır...

5-    İzmir’de fabrika içinde ilk 10 Ahşap Ev yerleştirilip buraya inanmış 10 işçi yerleştirilmelidir...

6-    100 ortaklı 100’er dolarlık ortaklık tamamlanmalıdır...

7-    Çatalca Bahşıyaş’taki arazinin imar sorunu çözülmelidir...

8-    İnternette Akevler Sitesi açılmalı ve;

a)    Kuran Matematiği Seminerleri...

b)    Kuran Dili Çalışmaları...

c)    Fıkıh Çalışmaları...

d)    Akevler İstanbul Kooperatifleri Çalışmaları...

e)    Ahşap Evler İzmir ve İstanbul Çalışmaları...

f)     Adil Düzen Çalışmaları...

g)    “Açık Haberleşme” ile “Siyasi ve Sosyal Yorumlar” bölümleri muntazam olarak işlenmelidir. Bunların sorumluları belirlenmelidir....

9-    Koba ve İslâm Medeniyeti Vakfı ile olan ilişkiler muhasebeleştirilmelidir... Koba’nın yeni ortakları belirlenmeli ve İslâm Medeniyeti Vakfı ile bir kira anlaşması yapılmalıdır...

10- Şimdiye kadar emekleri ile kuruluşlara katkıda bulunan kimselerin emekleri muhasebeleştirilip kuruluşların kuruluş masraflarına şarj edilmelidir.... Her kuruluş orada katkısı olanlar tarafından yönetilmelidir.

 

“Faaliyet Raporu” mahiyetinde olan bu “Kadir Gecesi Değerlendirmeleri” bir diskette toplanmalıdır. Ortaklar bu disketten edinmelidirler. Her yıl ilâve edip yenilemelidirler...

Kooperatif Ortağı olanlar, bu “Kadir Gecesi Yazıları”nın her yıl -“Geçmiş Yıl Yazı ve Raporları” ile birlikte- hiç olmazsa başlıklarını okumalıdırlar...

 

Hürmet.. muhabbet.. selâm.. sevgi.. salât.. duâ.. duâ... ile... ... ...

 

 

 

 


Tüm Seminerler
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 117
BORSA K-M-35
10.12.2009 4073 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 116
GEÇMİŞ 2000 YILININ KISACA MUHASEBESİNİ YAPALIM K-M-34
9.12.2009 3506 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 115
MUKASSİMÂT/2000 YILI AHŞAP EV ÇALIŞMALARI K-M-33
8.12.2009 3340 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 114
C Â R İ Y Â T/AKEVLER DENGE KULÜBÜ SÖZLEŞMESİ- K-M-32
7.12.2009 3431 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 113
HÂMİLÂT (YÜKLER) K-M-31
6.12.2009 3243 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 112
TESİR ÇİFTİ K-M-30
5.12.2009 3460 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 111
İfrat ve tefrit nedir?/2 AHŞAP EV K-M-29
4.12.2009 3577 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 110
İfrat ve tefrit nedir? K-M-28
3.12.2009 3750 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 109
AHŞAP EVLERİN DELİLİ NAHL80 K-M-27
2.12.2009 4115 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 108
MARKETTE SELEM UYGULAMASI K-M-26
1.12.2009 3371 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 107
Einstein Genel İzafiyet Nazariyesi K-M-25
30.11.2009 3380 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 106
KURAN MATEMATİĞİ K-M-24
29.11.2009 3330 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 105
SİSTEMATİK HATA K-M-23
28.11.2009 3469 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 104
FİZİK-3 K-M-22
27.11.2009 3479 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 103
ZELZELE İŞLETMESİ K-M-21
26.11.2009 3473 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 102
HIRSIZA CEZA-AHŞAPEVLER K-M-20
25.11.2009 4020 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 101
İNSANIN GÖREVİ K-M-19
24.11.2009 3364 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 100
FİZİK-2 K-M-18
23.11.2009 3351 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 99
Ş Â K İ L E- K-M-17
22.11.2009 3618 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 98
F İ Z İ K-K-M-16
21.11.2009 3871 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 97
YUVARLAK BİÇİMLER-K-M-15
20.11.2009 3385 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 96
TEK UÇLU ŞEKİLLER-K-M-14
19.11.2009 3197 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 95
KURAN MATEMATİĞİ-K-M-13
18.11.2009 3329 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 94
KURAN VE İNŞAAT-K-M-12
17.11.2009 3318 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 93
TEDAYÜN AYETİ-K-M-11
16.11.2009 3987 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 92
AKEVLER İSTANBUL TÜKETİM KOOP. MUHASEBE USULÜ-K-M-10
15.11.2009 4030 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 91
ÂYET -AĞAÇ EVLER-PROJESİ-K-M-9
14.11.2009 4989 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 90
TÜREV-ENTEGRAL-K-M-8
13.11.2009 4994 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 89
SAĞLIKTA ONLU VE İKİLİ SİSTEMİN UYGULANIŞI-K-M-7
12.11.2009 4101 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 88
2000 YILINA GİRERKEN GEÇEN BİR YILIN MUHASEBESİ-K-M-6
11.11.2009 3869 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 87
BİLGİSAYAR PROGRAMI-K-M-5
10.11.2009 3702 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 86
KURAN MATEMATİĞİ-4
9.11.2009 3646 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 85
HİSABİ VE GAYBİ OLUŞLAR-31
8.11.2009 3270 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 84
KUR’ÂN( OLASILIK VE) MATEMATİĞİ-2
7.11.2009 3352 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 83
KURAN MANTIK ve MATEMATİĞİ-1
6.11.2009 3659 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 82
Genel Hizmetlerin Tasnifi
5.11.2009 7689 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 81
Genel Hizmet Kooperatifi
31.10.2009 7549 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 80
Genel Hizmet; BAKIM
22.10.2009 7567 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 79
Genel Hizmet; TAKİP
15.10.2009 7685 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 78
SERA İŞLETMESİ
10.10.2009 8041 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 77
EDİRNE-BATUM SERVİSİ VE “İPEK YOLU, HAC YOLLARI
1.10.2009 7595 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 76
KİRA VE BAKIM; İŞLEYİŞ VE DENGE
26.09.2009 7523 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 75
SEL, İSTANBUL VE PLANLAMA
17.09.2009 7585 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 74
SAVUNMA EĞİTİMİ
10.09.2009 7652 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 73
ADİL DÜZEN RESTORAN İŞLETMESİ
3.09.2009 7451 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 72
MESLEKÎ EĞİTİM
27.08.2009 7431 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 71
HAC… HAC… HAC…
20.08.2009 7690 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 70
ORUÇ ve RAMAZAN
13.08.2009 7687 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 69
ZEKAT
6.08.2009 7948 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 68
DİNÎ EĞİTİM
9.07.2009 13036 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 67
ADİL DÜZENDE İNŞAATIN HÜKÜMLERİ
2.07.2009 9881 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 66
SÖZLEŞME (İNŞAAT)
25.06.2009 8585 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 65
HALK İŞLETMELERİ ÜNİVERSİTELER-2
18.06.2009 8321 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 64
HALK İŞLETMELERİ ÜNİVERSİTELER
11.06.2009 5879 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 63
İŞİ PARASIZ YAPMAK
4.06.2009 8438 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 62
HAK-KUVVET UYGARLIKLARI VE EĞİTİM
28.05.2009 8097 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 61
İRAN-TÜRKİYE MALA-MAL MARKETLERİ
21.05.2009 8104 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 60
ADİL DÜZEN DERGİSİ
14.05.2009 8284 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 59
ÇEVRE VE EKONOMİ
7.05.2009 9077 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 58
İŞLETMELERİMİZ VE DEĞERLENDİRME
30.04.2009 8170 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 57
100 DAİRELİK KLİMA-SERA TOPLU KONUT PROJESİ-3
23.04.2009 8295 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 56
100 DAİRELİK KLİMA-SERA TOPLUKONUT PROJESİ-2
16.04.2009 8399 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 55
100 DAİRELİK KLİMA-SERA TOPLU KONUT
9.04.2009 9375 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 54
ADİL DÜNYA DÜZENİ
2.04.2009 8285 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 53
BAĞIMSIZ BELEDİYE ÇALIŞMALARI
26.03.2009 7886 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 52
KAYIT DIŞI EKONOMİ
19.03.2009 8372 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 51
AKEVLER İLMÎ ÇALIŞMALARI VE DÂVET
12.03.2009 9394 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 50
BARTER / TAKAS / MALA-MAL
10.03.2009 7795 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 49
AKEVLER EMLAK İŞLETMESİ
3.03.2009 7581 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 48
ESNAF MARKETİ
27.02.2009 8729 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 47
PARA POLİTİKASI VE SENETLER
26.02.2009 5411 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 46
ADİL EKONOMİK SİSTEM
19.02.2009 5686 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 45
M A R K E T L E R
12.02.2009 5867 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 44
HELBUS PROJESİ VE .....
5.02.2009 5614 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 43
HELİBUS’TA TEHLİKE!
29.01.2009 5306 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 42
TÜRKİYE’DEKİ KRİZİN TEK ÇARESİ VARDIR
22.01.2009 5144 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 41
KRİZDE -halk,devlet,belediyeler-NELER YAPMALI
15.01.2009 5160 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 40
HELİBÜS KURULUŞ ÇALIŞMALARI
10.01.2009 5197 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 39
HELİBÜS KURULUŞ SÖZLEŞMESİ
3.01.2009 5348 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 38
KRİZ VE DÖVİZ
25.12.2008 5169 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 37
YİNE İŞSİZLİK MESELESİ VE ÇÖZÜMÜ
20.12.2008 5345 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 36
İSTANBUL’DA YAPILACAKLAR
6.12.2008 1534 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 35
MUHASEBE + DERGİ ÇALIŞMASI – 4
27.11.2008 1373 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 34
MUHASEBE + DERGİ ÇALIŞMASI - 2
13.11.2008 724 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 33
MUHASEBE + DERGİ ÇALIŞMASI - 1
6.11.2008 761 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 32
İSTANBUL İMAR SENEDİ
1.11.2008 540 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 31
İSTANBUL’UN YENİLENMESİ
29.10.2008 558 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 30
İSTANBUL İMAR SENEDİ -2-ŞEMATİK
25.10.2008 605 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 29
İSTANBUL; YENİDEN YAPILANMA
16.10.2008 541 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 28
İSTANBUL’U KURTARMAK; AMA NASIL?
6.09.2008 479 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 27
FİYATLARIN TESBİTİ
1.09.2008 609 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 26
DEĞERLER
25.08.2008 614 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 25
PARA VE SENET POLİTİKASI
18.08.2008 504 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 24
SELEM SİSTEMİ ve KOOPERATİF MARKETİ
11.08.2008 614 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 23
FAİZLİ VE FAİZSİZ SİSTEMDE EKONOMİ
28.07.2008 643 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 22
AKEVLER KREDİLEŞME ORTAKLIĞI
21.07.2008 540 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 21
KREDİLEŞME, SENET, ÇEK,
7.07.2008 508 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 20
İŞLETME VE ORGANİZASYON
27.06.2008 534 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 19
S E N E T L E R
20.06.2008 590 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 18
İŞLETMENİN HAZİRAN 2008’deki DURUMU
13.06.2008 474 Okunma