Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 28
İSTANBUL’U KURTARMAK; AMA NASIL?
6.09.2008
300 Okunma, 0 Yorum

KUR’AN VE İLİM SEMİNERLERİ-475/ADİL DÜZEN DERSLERİ-305   İstanbul, 06 Eylül 2008

 

İSTANBUL’U KURTARMAK; AMA NASIL? 

Türkiye’nin dört büyük sorunu vardır; dış borç, işsizlik, yargı bağımlılığı ve tekel sermaye basını. Bunlardan kurtulmanın yolları da borcu iştirake çevirmek, çalışana kredi vermek, hakemlik sistemi ve medya kooperatifleridir. AK Parti kurulduktan sonra kendilerine bunları hatırlatmış ama sömürü tekel sermayesi izin vermediği için ağzını açıp tek kelime bile söyleyememiştir. AKP kör, dilsiz ve sağır olma durumunu korumaktadır.

Onlardan ümidimizi kestiğimize göre, biz de İstanbul’un sorunlarını sizlerle paylaşmak istiyoruz.

a) İstanbul’un bir numaralı sorunu trafik sorunudur.

İnsanlar vakitlerinin dörtte birini trafikte geçirmektedirler. 6 milyon, bu haftada 10 milyon yevmiye eder. 500 milyon yevmiye 40’ar liradan 20 Milyar YTL etmektedir. Bunun üretime aksi en az 50 milyar YTL etmektedir. İstanbul trafiği her gün biraz daha bozulduğuna göre bir gün gelir artık İstanbul trafiği işlemez hâle gelir.

 

Bunun çözümü çok basittir.

1) Edirne’den Bolu tüneline kadar ‘araba/araç treni’ çalıştırılacak ve araçlar şehir trafiğine girmeden raylı sistemle topluca taşınacak. Bu trenler 50 kilometrede bir duracak ve indi-bindi yapılacak. Konaklama yerleri İstanbul’a gelmeden tesis edilecek. 

2) İstanbul’un iş yerleri ile iskan yerleri birleştirilecek. Fabrika kuran ana trafiği aksatmayacak şekilde işçilerine lojman satın alacak, almayan iş yerleri tasfiye edilecek.  Küçük işletmelere belediye yardımcı olacak. TOKİ ve KİPTAŞ daireleri kura ile değil, buna göre dağıtacak.

3) İstanbul helikopter taşıma şirketi kurulacak. Belediye yer verecek. Rusya helikopterlerini ortak olarak koyacak. İran, Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan yakıtla ortak olacak. İstanbul şoförleri pilot olarak yetiştirilip İstanbul içinde ucuz helikopter taşımacılığı geliştirilecek. Ortaklar satılan biletten yüzde alacaklardır. Özellikle ambulans hizmetleri acilen ‘helikopter ambulans’ şekline dönüştürülecek ve acil hastalar İstanbul trafiğinden kurtarılacak.

4) İstanbul içindeki paralı yollar kalkacak. Park kuleleri inşa edilecek ve araçlar park yerlerine asansörle indirilip çıkarılacak. Buralarda park etme bedelsiz olacaktır. Buraların masrafları bilet üzerine şarj edilecektir.

b) İstanbul’un ikinci sorunu gecekondu sorunudur.

İstanbul’un yüzde yetmiş beşinin inşaatı kaçaktır ve hisseli tapu üzerindedir. Binaların durumları bilinmemektedir. Çarpık yapılaşma dışında zelzele fobisi İstanbulluları diken üzerinde yaşatmaktadır. Bunun için Belediye tüm binaların zelzeleye dayanıklıklarını ölçecektir. Buna göre yenilenecek veya onarılacak diyecek. Herkes benim binamın durumu budur diye bilecek. Belediye “imar senedi”ni çıkaracak, satmak isteyenlerin binalarını imar senedi ile satın alacak ve onarımını veya yenilemesini yaptıktan sonra maliyetle imar senedi ile satacaktır. Böylece kısa zaman sonra İstanbul yeni imara kavuşur, zelzele korkusu kalkar.

c) İstanbul’un üçüncü sorunu kaçak işçilik ve kayıt dışı ekonomidir.

İşyerleri sefalet içinde ve kayıt dışı çalışmaktadır. Mevcut mevzuatı bilmeme ve görevlilerin baskısı sebebiyle işyerleri büsbütün kaçak çalışmaktadır. Bu da markalaşmayı ve iş hayatında gelişmeyi önlemektedir. Bunun çaresi, genel hizmet kooperatiflerini kurarak işletmeleri görevlilerin ve kanunların kötü uygulamasından korumaktır. Bizim Akevler uygulamamız vardır. Kırk senelik deneyimimizle biz firmalara ezilmeden kayıtlı ekonomiye nasıl geçilebileceğini öğretebiliriz. Bugün geçemiyor çünkü geçse iflas ediliyor.

d)İstanbul’un dördüncü sorunu ise kentleşememiş olması sorunudur.

Yarım asır içinde İstanbul’un nüfusu on beş misli artmıştır. Anadolu’nun her yerinden gelen halk köyünden kopmuş ama kentte yerini bulamamıştır. İstanbul kent değil bir kalabalıklar yığınıdır. Bir cenaze veya düğün olduğu zaman aynı yerde oturanlar değil, aynı memleketliler gelirler. Aynı semtte yaşayanlar değil, hemşeriler bir araya gelirler. Ancak bu durum çocuklar ve yeni nesiller için sona ermek üzeredir. İstanbul organize olmalıdır. Bunun için Anadolu’nun her ilçesine karşılık bir İstanbul’da aynı adla bir bucak oluşturmalıyız. O ilçeden gelenlere orada iş bulma ve ticaret yapma imkanlarını hazırlamalıyız. Bu aynı zamanda trafik sorununa da bir çare olacaktır. Her bucak Anadolu’da bir ilçenin kardeşi olacaktır. Fazla bir şey yapmamız gerekmiyor. Belediyenin evleri ve daireleri alıp satması, kârsız alıp satması bu sorunu zamanla çözer.

AK Parti bunlara kulak vermiyor. Belediye başkanları “Adil Düzen”e karşı olmakla öğünüyorlar. Ama diğer partiler birleşebilir.

 

SÜLEYMAN KARAGÜLLE

Yay. Haz.: REŞAT NURİ EROL

www.akevler.org         (0532) 246 68 92

 

 

KUR’AN VE İLİM SEMİNERLERİ-475/ADİL DÜZEN DERSLERİ-305   İstanbul, 06 Eylül 2008

 

İSTANBUL’U KURTARACAK ORGANİZASYON

Kör, dilsiz, sağır olan AK Parti’nin İstanbul’u kurtarma ihtimali bugünkü beşerî hesaplarla yok gibidir. Bu durumda ikinci bir öneride bulunmak istiyoruz.

AK Parti dışındaki partiler olarak bir “İstanbul’u Kurtarma Kurulu” kuralım. Bu kurula (AK Parti hariç) siyasi partiler aldıkları oyları nisbetinde üye atasın. Akevler bu kurulun sekreterliğini yapsın. Bin sahifelik bir “İstanbul’u Kurtarma Projesi” hazırlasın. Bu projede her türlü görüşler varyant olarak yer alsın.

Akevler’in bu hususta çalışması vardır.

Bir-iki ay içinde bu proje hazırlanmış olur.

Bu projenin yapılmasına katılan âlimler kendi aralarında sıralama yapsınlar. Belediye adayını onlar çıkarsınlar. Bizce bu Erbakan, Demirel, Özal gibi mühendis ve profesör olmalı. Akevler’in kadrosunda böyle profesör mühendisler vardır. Yarışmayı kim kazanırsa o olsun.

AK Parti dışındaki partiler aldıkları oylara göre ilçe ve beldeleri bölüşmeli, belediye meclis üyelerini bölüşmelidirler. Mahallelere ve muhtarlara varıncaya kadar partiler organize olmalı ve ona göre seçime girmelidirler. O ilçede yalnız o partinin adayı başkanlık adayını koymalıdır. Partiler bin sahifelik ortak programdan seçim yapıp kendileri alternatifsiz tek çözüm programları ile seçime girmelidirler.

Millî olmayan medya bugün bizim yanımızda yer almaz. Biz bir haftalık dergi çıkarmalıyız. Bu dergi 1 YTL ile satılmalıdır. Bu dergide her görüş yer almalı; AK Parti’nin görüşü de yer almalıdır. Bize katılmayan diğer partiler varsa, onlar da yer almalıdır. Partilerin sahifeleri olacak ve kendi sahifelerini kendileri dolduracaklar. AK Parti dışındaki tüm partiler harekete geçerek bu dergiyi satacaklardır. Derginin basım masrafları reklamlarla karşılanacaktır. Satılanların bedelleri partilerin gelirleri olacaktır. Bu dergi tüm İstanbullulara dolaylı da olsa ulaşmalıdır. Her AK Partili olmayan partiliye mutlaka ulaşılmalı ve haftalık dergi okutulmalıdır.

Dergi aracılığı ile bir istişare örgütünü kurmalıyız. Dergiyi İstanbul bakkalları halka ulaştırmalıdır. Derginin yazılı olmayan mesajlarını da bakkallar vasıtasıyla ulaştırmalıyız.

Derginin parasını gençlerden oluşturduğumuz örgüt toplayacaktır. Dergi bir hafta önce ulaştırılacak ve ertesi hafta gidildiğinde; beğendiyse parayı vermesi, beğenmediyse dergiyi iade etmesi istenecektir. Bu arada dergi hakkında halkın görüşü alınacaktır.

Derginin içine bir form konacak, bazı sorular sorulacaktır. Hangi yazarları beğendiği, sokağın veya komşunun bir sorunu olup olmadığı, kendisinin işte veya ailesinde bir sorununun olup olmadığı sorulacak. Bu arada kendisinin bir isteğinin olup olmadığı tesbit edilecektir. Bunların istatistikî sonuçları tesbit edilecek ve internette yayınlanacaktır. Bir de sorunların çözümü için yollar aranacaktır. Böylece henüz belediye başkanı seçilmeden bile halka hizmet vermeye başlanacaktır.

Partiler arası anlaşmazlıklar hakemler yoluyla giderilecektir. Önce her parti kendi görüşünü savunacak, iktidara geldiği zaman da kendi programını uygulayacaktır. Merkezi müdahale olmayacaktır. Mutlaka ortak hareket etmek durumu hasıl olursa o zaman da hakemlere gidilecek. Davacı bir hakem seçecek, davalı bir hakem seçecek, hakemler bir baş hakem seçecek. Karar uygulanacak. Hakem kararlarına karşı da hakemlere gidilebilecektir.

Böylesine organize bir şekilde çalışmamız ne yapar ve ne gibi sonuçlar doğurur?

Böyle çalışmamız İstanbul’u kurtarır. İstanbul’u mezbele olmaktan kurtarır. Türkiye’yi sefalet ülkesi olmaktan kurtarır. Dünyanın en ileri ve gelişmiş ülkesi hâline getirir. Bunu bir iki yıl içinde başarmak mümkündür. Sonra bu başarılarına dayanarak partiler benzer şekilde Anayasa çalışmasını yaparlar ve o zaman AK Parti’nin alinden iktidar alınır.

Sokakta yürümekle, din düşmanlığı yapmakla, yahut dini kuru kuru savunmakla bir yere varılamaz. Siz zannediyor musunuz ki AK Parti iktidara bir yılda geldi? AK Parti iktidarı belki onlarca yıl önce CIA tarafından planlandı. Türk ordusu da karşı plan yaptı. Millî irade bu planlı çalışmaların sonucu oraya geldi. Şimdi CIA düşürmeye, ordu yaşatmaya çalışmaktadır ama ikisi de başarısız olacaktır.

Bu durumda biz Türk milleti olarak soruna çare bulmalıyız. Çare ve çözüm yine milletin kendisinde ve iradesindedir. 

Bize göre sorumlu olan AK Parti değildir; sorumlu olan böyle muhalefeti çıkaramayan diğer partilerdir.

 

SÜLEYMAN KARAGÜLLE

Yay. Haz.: REŞAT NURİ EROL

www.akevler.org         (0532) 246 68 92

 

 

 

 

 


Tüm Seminerler
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 117
BORSA K-M-35
10.12.2009 3402 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 116
GEÇMİŞ 2000 YILININ KISACA MUHASEBESİNİ YAPALIM K-M-34
9.12.2009 2802 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 115
MUKASSİMÂT/2000 YILI AHŞAP EV ÇALIŞMALARI K-M-33
8.12.2009 2722 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 114
C Â R İ Y Â T/AKEVLER DENGE KULÜBÜ SÖZLEŞMESİ- K-M-32
7.12.2009 2760 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 113
HÂMİLÂT (YÜKLER) K-M-31
6.12.2009 2604 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 112
TESİR ÇİFTİ K-M-30
5.12.2009 2783 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 111
İfrat ve tefrit nedir?/2 AHŞAP EV K-M-29
4.12.2009 2882 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 110
İfrat ve tefrit nedir? K-M-28
3.12.2009 3119 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 109
AHŞAP EVLERİN DELİLİ NAHL80 K-M-27
2.12.2009 3327 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 108
MARKETTE SELEM UYGULAMASI K-M-26
1.12.2009 2762 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 107
Einstein Genel İzafiyet Nazariyesi K-M-25
30.11.2009 2725 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 106
KURAN MATEMATİĞİ K-M-24
29.11.2009 2712 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 105
SİSTEMATİK HATA K-M-23
28.11.2009 2796 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 104
FİZİK-3 K-M-22
27.11.2009 2836 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 103
ZELZELE İŞLETMESİ K-M-21
26.11.2009 2807 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 102
HIRSIZA CEZA-AHŞAPEVLER K-M-20
25.11.2009 3404 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 101
İNSANIN GÖREVİ K-M-19
24.11.2009 2742 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 100
FİZİK-2 K-M-18
23.11.2009 2713 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 99
Ş Â K İ L E- K-M-17
22.11.2009 3016 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 98
F İ Z İ K-K-M-16
21.11.2009 3218 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 97
YUVARLAK BİÇİMLER-K-M-15
20.11.2009 2756 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 96
TEK UÇLU ŞEKİLLER-K-M-14
19.11.2009 2589 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 95
KURAN MATEMATİĞİ-K-M-13
18.11.2009 2701 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 94
KURAN VE İNŞAAT-K-M-12
17.11.2009 2689 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 93
TEDAYÜN AYETİ-K-M-11
16.11.2009 3299 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 92
AKEVLER İSTANBUL TÜKETİM KOOP. MUHASEBE USULÜ-K-M-10
15.11.2009 3330 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 91
ÂYET -AĞAÇ EVLER-PROJESİ-K-M-9
14.11.2009 4072 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 90
TÜREV-ENTEGRAL-K-M-8
13.11.2009 4111 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 89
SAĞLIKTA ONLU VE İKİLİ SİSTEMİN UYGULANIŞI-K-M-7
12.11.2009 3401 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 88
2000 YILINA GİRERKEN GEÇEN BİR YILIN MUHASEBESİ-K-M-6
11.11.2009 3200 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 87
BİLGİSAYAR PROGRAMI-K-M-5
10.11.2009 3094 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 86
KURAN MATEMATİĞİ-4
9.11.2009 2993 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 85
HİSABİ VE GAYBİ OLUŞLAR-31
8.11.2009 2674 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 84
KUR’ÂN( OLASILIK VE) MATEMATİĞİ-2
7.11.2009 2739 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 83
KURAN MANTIK ve MATEMATİĞİ-1
6.11.2009 2942 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 82
Genel Hizmetlerin Tasnifi
5.11.2009 6196 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 81
Genel Hizmet Kooperatifi
31.10.2009 6086 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 80
Genel Hizmet; BAKIM
22.10.2009 6089 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 79
Genel Hizmet; TAKİP
15.10.2009 6200 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 78
SERA İŞLETMESİ
10.10.2009 6514 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 77
EDİRNE-BATUM SERVİSİ VE “İPEK YOLU, HAC YOLLARI
1.10.2009 6087 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 76
KİRA VE BAKIM; İŞLEYİŞ VE DENGE
26.09.2009 6056 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 75
SEL, İSTANBUL VE PLANLAMA
17.09.2009 6127 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 74
SAVUNMA EĞİTİMİ
10.09.2009 6148 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 73
ADİL DÜZEN RESTORAN İŞLETMESİ
3.09.2009 5949 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 72
MESLEKÎ EĞİTİM
27.08.2009 5981 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 71
HAC… HAC… HAC…
20.08.2009 6142 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 70
ORUÇ ve RAMAZAN
13.08.2009 6197 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 69
ZEKAT
6.08.2009 6370 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 68
DİNÎ EĞİTİM
9.07.2009 10937 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 67
ADİL DÜZENDE İNŞAATIN HÜKÜMLERİ
2.07.2009 8201 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 66
SÖZLEŞME (İNŞAAT)
25.06.2009 7366 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 65
HALK İŞLETMELERİ ÜNİVERSİTELER-2
18.06.2009 7079 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 64
HALK İŞLETMELERİ ÜNİVERSİTELER
11.06.2009 5151 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 63
İŞİ PARASIZ YAPMAK
4.06.2009 7317 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 62
HAK-KUVVET UYGARLIKLARI VE EĞİTİM
28.05.2009 6885 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 61
İRAN-TÜRKİYE MALA-MAL MARKETLERİ
21.05.2009 6739 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 60
ADİL DÜZEN DERGİSİ
14.05.2009 7070 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 59
ÇEVRE VE EKONOMİ
7.05.2009 7811 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 58
İŞLETMELERİMİZ VE DEĞERLENDİRME
30.04.2009 6829 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 57
100 DAİRELİK KLİMA-SERA TOPLU KONUT PROJESİ-3
23.04.2009 7108 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 56
100 DAİRELİK KLİMA-SERA TOPLUKONUT PROJESİ-2
16.04.2009 7277 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 55
100 DAİRELİK KLİMA-SERA TOPLU KONUT
9.04.2009 8082 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 54
ADİL DÜNYA DÜZENİ
2.04.2009 7085 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 53
BAĞIMSIZ BELEDİYE ÇALIŞMALARI
26.03.2009 6718 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 52
KAYIT DIŞI EKONOMİ
19.03.2009 7129 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 51
AKEVLER İLMÎ ÇALIŞMALARI VE DÂVET
12.03.2009 8121 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 50
BARTER / TAKAS / MALA-MAL
10.03.2009 6706 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 49
AKEVLER EMLAK İŞLETMESİ
3.03.2009 6372 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 48
ESNAF MARKETİ
27.02.2009 7432 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 47
PARA POLİTİKASI VE SENETLER
26.02.2009 4235 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 46
ADİL EKONOMİK SİSTEM
19.02.2009 4531 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 45
M A R K E T L E R
12.02.2009 4592 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 44
HELBUS PROJESİ VE .....
5.02.2009 4455 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 43
HELİBUS’TA TEHLİKE!
29.01.2009 4210 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 42
TÜRKİYE’DEKİ KRİZİN TEK ÇARESİ VARDIR
22.01.2009 4071 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 41
KRİZDE -halk,devlet,belediyeler-NELER YAPMALI
15.01.2009 4081 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 40
HELİBÜS KURULUŞ ÇALIŞMALARI
10.01.2009 4078 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 39
HELİBÜS KURULUŞ SÖZLEŞMESİ
3.01.2009 4189 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 38
KRİZ VE DÖVİZ
25.12.2008 4073 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 37
YİNE İŞSİZLİK MESELESİ VE ÇÖZÜMÜ
20.12.2008 4212 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 36
İSTANBUL’DA YAPILACAKLAR
6.12.2008 1262 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 35
MUHASEBE + DERGİ ÇALIŞMASI – 4
27.11.2008 1148 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 34
MUHASEBE + DERGİ ÇALIŞMASI - 2
13.11.2008 507 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 33
MUHASEBE + DERGİ ÇALIŞMASI - 1
6.11.2008 552 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 32
İSTANBUL İMAR SENEDİ
1.11.2008 349 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 31
İSTANBUL’UN YENİLENMESİ
29.10.2008 353 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 30
İSTANBUL İMAR SENEDİ -2-ŞEMATİK
25.10.2008 419 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 29
İSTANBUL; YENİDEN YAPILANMA
16.10.2008 359 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 28
İSTANBUL’U KURTARMAK; AMA NASIL?
6.09.2008 300 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 27
FİYATLARIN TESBİTİ
1.09.2008 434 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 26
DEĞERLER
25.08.2008 416 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 25
PARA VE SENET POLİTİKASI
18.08.2008 323 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 24
SELEM SİSTEMİ ve KOOPERATİF MARKETİ
11.08.2008 421 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 23
FAİZLİ VE FAİZSİZ SİSTEMDE EKONOMİ
28.07.2008 444 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 22
AKEVLER KREDİLEŞME ORTAKLIĞI
21.07.2008 337 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 21
KREDİLEŞME, SENET, ÇEK,
7.07.2008 310 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 20
İŞLETME VE ORGANİZASYON
27.06.2008 284 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 19
S E N E T L E R
20.06.2008 391 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 18
İŞLETMENİN HAZİRAN 2008’deki DURUMU
13.06.2008 281 Okunma