Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 109
AHŞAP EVLERİN DELİLİ NAHL80 K-M-27
2.12.2009
3726 Okunma, 0 Yorum

“Kendinizi kendi ellerinizle /EVLERİNİZLE)tehlikeye atmayın.”

 

والله جعل لكم من بيوتكم سكنا و جعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم أقامتكم  و من أصوافها و أوبا رها و أشعارها أثاثا و متاعا ألي حين

“Allah evlerinizden bir kısmını sizin için seken yaptı. Ve hayvanların derilerinden size evler yaptı. Yerleştiğinizde ve za’n günlerinde onları hafifçe taşırsınız. Yününden, tüyünden ve kılından bir zamana kadar esas ve meta yaptı.”  (Nahl(16):80)

BU ÂYETTEKİ BAZI NOKTALARA İŞARET EDELİM:

“Evlerinizden bir kısmını sizin için mesken yaptı” ifadesi, evlerden bir kısmının mesken olmadığını bildirmiş oluyor. Bugün meskenler kadar iş yerleri vardır. Sanayi döneminde üretim tarladan çok fabrikalarda olmaktadır. Böylece Allah kapalı alanların ikiye ayrılacağını ve bir kısmının mesken, diğer kısmının ise işyeri olarak kullanılacağını bildiriyor. Bunların farklı olması farklı hükümleri getiriyor. Onun üzerinde düşünüp araştırmamız gerekiyor. Farklılıkları ortaya koymamız gerekiyor. Bunu şöyle açıklayabiliriz. Evler özel mülkiyetin konusudur. Oysa işyerleri ortaklığın konusudur. Evler kiraya verilebildiği halde işyerleri ortaklığa konabilir. “Kira” yerine “kira payı”nı alır.

Evler de ikiye ayrılmaktadır:   1- Sabit evler,   2- Taşınabilir evler.

İkinci evlerin nekire olması bunu belirler. İşte bizim “Ağaç Evler” bu tür evlerdir. Görülüyor ki biz bir işe girişirken Kur’an’ın uyarılarına ve işaretlerine bakıyoruz. “Taşınabilir Evler” burada nekire olarak geçmektedir. O halde derilerden başka da taşınabilir evler vardır. Biz bunu kıyas yoluyla çıkarıyoruz. Hayvanların derilerinden, ağaçların da kerestesinden yararlanmalıyız.

Allah günleri ikiye ayırdı. Göç halindeki günler ile yerleşik haldeki günler diye ayırdı. Gerçekte insanlar ülkeleri mamur hâle getirebilmek için bir yere yerleşmeli ve orada sebat edip başladığı işleri bitirmelidirler. Ne var ki, yenilik yapıp evrimleşmek için de göç etmelidirler. Kişilerin ve toplulukların iki çeşit günleri olur. Göç sebeplerini şöylece sıralayabiliriz:

a)    Kur’an’ın emrettiği gibi insanlar ilmin merkezi olan yerlere gidip tefakkuh etmelidirler. Ülkelerine döndüklerinde de kendi halklarına o ilimleri öğretmelidirler. Demek ki tahsil için göçler vardır.

b)   İş icabı göçler vardır. Sanayileşen topluluklarda ihtisaslaşma sözkonusudur. Her meslek her yerde icra edilemiyor. Kişiler ihtisas yaptıkları mesleklerini icra edebilmek için göç etmek zorunda kalabilmektedirler.

c)   Demokratik sebeplerle göçler vardır. İnsanlar bir arada yaşamaktadırlar. Belli kurallara uymak zorundadırlar. Yöneticilere itaat etmek zorundadırlar. Oysa belli kurallar kişinin yaradılışına veya eğitimine müsait olmayabilir. O zaman istediği beldeye göç eder. Yöneticilerle arası açılmış olabilir. O zaman da yine göç etmek zorunda kalır.

d)   Savaş ve âfetler de göçleri zaruri kılabilir. Ki bugün en çok karşılaştığımız göçler bunlardır. Hele Türkiye tam savaş ve zelzele merkezindedir. Bu sebeple bu ülkede yaşayanlar zaman zaman yerlerini değiştirmek zorunda kalabilir.

İşte bu sebeplerle bu durumlarda yararlanmak üzere “Taşınabilir Evler”e ihtiyaç duyulmaktadır. İşte Kur’an’ın bu ayeti bu hususa işaret etmektedir. “Taşınabilir Evler”e yalnız göç hâlinde değil, barış hâlinde de ihtiyaç vardır. Onun için Kur’an hayvanların derilerinden yararlanmayı sadece göç halleri için değil, barış halleri için de zikretmektedir. Barışta nasıl faydalanacağız? Tarım topluluklarda meskenlerle işyerleri aynı yerlerde bulunur. Oysa sanayi toplumlarında meskenlerle işyerleri aynı yerde bulunmaz. Çünkü birtakım sorunlar ortaya koyar.

BUNLARI DA DÖRT GRUPTA TOPLAYABİLİRİZ:

a) Sanayi çevre kirliliği yapar. Gündüz çalışırken bu kirliliğe vücut dayanabilmektedir. Ama uyku hallerinde veya istirahat hallerinde, küçüklerin, hastaların, kadınların bu zehirlere karşı dayanmaları çok zor olmaktadır. Dolayısıyla taşınabilir evlerle şehirlerin kenarında oluşacak “Dinlenme Siteleri”nde “Dinlenme Evleri” bulunmalıdır.

b) Şehirlerde trafik sorunu vardır. Şehirde çalışmayanlar şehirde bulunmamalı, onların evleri ve yaşama yerleri ile okulları şehrin dışında kendi sitelerinde veya ayrı eğitim yerlerinde olmalıdır. Böylece kentin trafik sorunu çözülecektir.

c) Savaş veya zelzele anında evler dağınık yerlerde yer aldığı için zarar az olacak, dinlenme evleri en az hasara sebep olacaktır.

d) Sizin ülkeniz güvende olabilir. Ne var ki, zelzele veya savaşlarda size göç gelebilir. Onları en kısa zamanda yerleştirmek için böyle ikamet günlerine ait sabit yapıların yanında dinlenme evleriniz olabilir. Bu tür zamanlarda onlara destek verme imkanı oluşur.

Hayvanların derilerinden başka üç şey daha saymaktadır: Koyunların yünü, keçilerin kılı, develerin tüyü.Aslında bunlar derilerin uzantısıdır. Ne var ki, bunlar derilerden ayrılarak insanlar için eşya olmaktadır. Yünyumuşaktır, daha çok elbise olmaya elverişlidir. Keçi kılı ise serttir ve daha çok çadır yapmaya elverişlidir. Deve tüyü ise ikisi arasındadır. Bununla da ev eşyası, halı ve kilim dokunabilmektedir. Bunların özelliği, örülerek soğuk ve sıcağı önledikleri halde içlerinin havalanması sağlanmaktadır.

Kullanılan bu araçlar için iki şeye yaradıklarını belirtmektedir. “Esas ve Meta” olarak denmektedir. “Esas” tüketim araçlarının imalidir. “Meta” da üretim araçlarının imalidir diyebiliriz.

İşte burada sizlere bu âyetteki tasnifleri anlatmış oluyoruz. Kur’an değişik kelimeleri bir arada kullanarak bize sınıfları belirtir. Biz kendi ilmimize göre onları değişik şekilde tanımlar ve aralarında fark koyarız.

Mesken - Mesken Olmayan Evler, Göç ve İkamet Günleri, Taşınır - Taşınmaz Evler, Deri, Yün, Kıl ve Tüy, Esas ve Meta Sınıflarını yapmıştır. Bunlar arasındaki farkları tabii ve sosyal ilimlere ve dil bilgisine dayanarak biz yapacağız. Her alim ayrı tanımlar yapabilir. Böylece ayrı mezhepler doğar. Halk dilediği mezheplere girerek kendi hayatlarını düzenler. İşte “demokrasi” budur. Kendi içtihadı ile veya müçtehidinin içtihadı ile bu işleri yapmak.

BURADA YENİ İÇTİHATLAR İÇİN BAZI HUSUSLARA İŞARET ETMEMİZ GEREKMEKTEDİR:

a) İçtihatlar kişiler tarafından yapılmaz, ekoller tarafından yapılır. İlk müçtehitler de öyle yapmışlardır. Bugün ise bir kimsenin tek başına içtihatlar yapması imkansızdır. Bizler şimdi içtihat yapmıyoruz, içtihat yapacak ekolü oluşturuyoruz. Ekoller oluşturmak farz-ı kifayedir. Eğer bugün içtihat ekolleri olsa biz bunlardan birine katılırız, böylece kurtuluruz. Olmadığı için bizim ekoller kurmamız gerekmektedir.

b) 1000 yıl önce yapılmış içtihatlardan yararlanacağız, ne var ki onların zamanında şartlar, ihtiyaç ve imkanlar çok farklıdır. Bugün o ihtiyaç ve imkanlarla yaşanamaz. O halde eski mezhepler zamanlarının mezhepleridir, tarih olmuşlardır. Biz onlardan yararlanarak yeni mezhepler oluşturmalıyız.

c) İçtihat yapabilmemiz için ilk şart, eski müçtehitlerin oluşturduğu fıkıh usûlü ilmiyle bunların dayandığı dört ana delili (Kur’an, sünnet, icma ve kıyası) işbölümü içinde öğrenmeliyiz. Bir mesele ortaya geldiği zaman onu çözerken onların bu husustaki görüşlerini bilmeliyiz. Bu da ancak ekip çalışması ile olur.

d) Bugünkü bütün müsbet ve sosyal ilimleri de yine işbölümü içinde bilmeliyiz. Sorun nedir? Sorunların çözümleri için çağdaş insanlar ne öneriyorlar? Muasır medeniyetin bütün icapları yerine getirilmeyecek. Muasır medeniyetin bütün sorunları bilinip değerlendirilecektir. Nitekim Mustafa Kemal 10 yıl sonra bu görüşe gelmiş ve; “Muasır medeniyetin fevkine çıkacağız. Elimizde tuttuğumuz meş’ale müsbet ilimdir.” demiştir.

İşte böyle çalışan “İçtihat Ekolü”nü kurabilmemiz için iki şeye ihtiyacımız vardır: Biri, bu ekolün kurulmasında çalışacak ilim yapmak isteyen kişilere; ikincisi de, bu kişileri ve bu çalışmaları finanse edecek kaynaklara ihtiyacımız vardır. Bu kişileri ve bu kaynağı bulmamız için “Akevler Konut Yapı Kooperatifi”ni kurduk ve “Ahşap Evler” imal ediyoruz. Bu âyetin işaret ettiği “Taşınır Evler” yapıyoruz. Ayrıca “Akevler Tüketim Kooperatifi”ni kurarak “Herkese Aş ve Herkese İş” sorununu çözüyoruz.

Bu iki kooperatif İzmir’deki “Akevler Kooperatifi” ile birlikte bu sorunu nasıl çözecekler? Bunun için şu mekanizmayı geliştiriyoruz. İş yerlerimizde öğrenciler ve öğretmenler işçi ve yönetici olacaklar. Günün yarısını bu iyelerinde geçirerek geçimlerini sağlayacaklar. Karı-kocaya birlikte iş verilecek, emeklilere de iş verilecektir. İsteyen herkes çalıştırılacaktır. Diğer dört saatlerini ise ilimle geçirecekler. Yaşlılar öğretmen, gençler öğrenci olacaklardır. Kendilerine verilecek maaş ise iş yerlerinde harcadıkları saatleri nisbetinde olacak, ancak alacakları saatlik ücretleri mesleki başarıları yanında içtihada katkıları nisbetindeki amelleri ile orantılı olacaktır.

Bu âyet müteşabih âyetlerdendir. Çünkü “Deri Evler” artık tarihe karışmıştır. Onun yerine çok değişik ve yeni ev, esas ve meta araçları geliştirilmiştir. Demek ki Kur’an’ın sözleri bu gibi gelişmelerden haberi yokmuş gibi gelebilir. Bu gibi âyetler baştan kolay anlaşılmazdır. Ne var ki her müteşabih âyet başlı başına ileride mucize olur. Bu âyet de büyük mucizesini göstermektedir. Sonunda “İLâ HîN” demek suretiyle, ileride bu amaçla deriye ihtiyaç bile hâsıl olmayacağını başka yapı ve  dokuma elemanlarının bulunacağını büyük ve mucizevi bir şekilde bildirmiştir. Biz bu âyetin “deri evleri”ne kıyasla “AHŞAP EVLER” yapmaya başladık. Derinin modasının geçtiğini ilmen görmüş ve âyetin yalnız ruhuna uymayı tercih etmiş, lâfzının uygulamasından vazgeçmiştik. Sizlere bu âyeti anlatmak için yazmaya başlayınca ruhunun esas olduğunu bu “İLâ HîN” ifadesi açıkça söylemiştir. Biz birlikte sezilerle “AHŞAP EV ÇALIŞMALARI”na katılmakla isabet ettiğimizi şimdi âyet bize söylüyor. Ne kadar hamd etsek azdır. Allah, “bizim yolumuzda cihat yapanlara biz yolumuzu gösteririz” âyeti ne kadar doğrudur. Görünüz. Allah’a hamd edelim ve gayretimizi ona göre çoğaltalım.

Tahtayı niçin deriye benzettiğimizi, inşaata niçin tahtadan başladığımızı ifade etmek isteriz:

a) Derinin seçilmesi bir illete dayanmaktadır. Bu illeti biz canlılık olarak alıyoruz. Gıdalarımızı ve giyimlerimizi canlı varlıkların artıklarından yapmalıyız. Öyleyse derinin yerine geçecek tahta vardır; onun yani derinin ise yün, kıl ve tüylerin yerini de lifler almaktadır. Pamuk bugün yünden daha çok kullanılmaktadır.

b) Tahtadan yaptığımız yapıda tutkal ve çivi kullanılmaz, demir geçirilerek sağlam ama gevşek olarak bağlanırsa deride olduğu gibi solunum olmuş olur. Yani dışarıdaki O2 tahtaların ek yerlerinden içeri girer, dışarıdaki O2 de yine ek yerlerinden içeri girer. Dolayısıyla ev içi hava kirlenmesi olmaz.

c) Geliştirdiğimiz metotta her çeşit kısa boy tahtaların kullanılması sağlanarak tarım kerestesinin kullanılması sağlanmıştır. Yani nasıl hayvan sürülerimizden deri elde ediyorsak, tarlalardan kavak gibi kereste elde edeceğiz. Böylece tüm arazi ağaçlandırılacaktır. Bunun yalnız bize faydası olmayacak, aynı zamanda yeryüzünün oksijen dengesini de saptamış olacaktır. Nitekim hayvanlar da topraktaki gübre miktarını artırmaktadırlar. Yani biz sürülerden ve ağaçlardan yararlanırken onları besliyor ve büyütüyoruz, dolayısıyla yeryüzünün dengesine hizmet ediyoruz.

d) Ağaç evlerin yalnız taşınması değil, yapılması da yaygın yapılabilmektedir. Her yerde parça parça makineler kurulur, parça imalatı yaptırılır ve bunlar monte edilerek evler üretilir. Bu modelde merkezi fabrikalara gerek olmamaktadır. Yaygın işyerleri maksadı istihsale etmektedirler. Evin mobilyası da birlikte yapılmaktadır. Kullanılan demir dahi küçük çekme atölyelerinde üretilebilmektedir.

Bizim azlığımıza bakarak bu işleri nasıl başaracağımızdan ümitsizliğe düşmeyin. Hazreti İsa’yı sadece 12 kişidestekledi; onlar “Biz Allah’ın ensarlarıyız” dediler. Bugün 2 milyar insan 2000 yıl sonra arkasından gidiyor. Dün Bediüzzaman’ın kaç arkadaşı vardı? Bugün dünyada en güçlü ve çağın dini kuruluşudur. Biz 1969 yılındaN. Erbakan ile “Bağımsız Milletvekili Adaylığımızı” koyduğumuz zaman sadece 14 kişiydik. Onların çoğu sonra devre dışı oldular. Bugün Faziletlilerin sayısı 10 milyonları bulmaktadır. Hiç tereddüdünüz olmasın. Sabrederseniz ve bu yolda çalışmaya devam ederseniz hedefe varacaksanız. “Adil Düzen”e dayanan yani halkın kurup geliştireceği işletmeler kurulacaktır. Karşılaşılan zorluklar Allah’ın yardımı ile hep aşılacaktır. Siz Allah’ın rızası dışında bir şey düşünmeyin. Onun gücü sizi hedefe götürmeye yeterlidir.

 

HABERLER

1-                 Örnek Ahşap Ev bitmiştir. İç donanımında bazı eksiklikleri varsa da zamanla tamamlanmaktadır.

2-                 Ev oturma yerinin de tarafımızdan yapılması şartıyla 15 000 dolara satılmaktadır. Zemin yeri tarafımızdan yapılmazsa 12 000 dolara satılmaktadır. Karşılığında kereste alınacaktır.

3-                 En az 5 kişi bulan 20 Kurucu bulunmaya başlanmıştır. Şimdilik bu görüşmelerde;

a) Reşat Erol ve Mehmet Hikmet Umut

b) M. Lütfi Hocaoğlu ve Nazmi Demirtaş  

c) Cengiz Demirci ve Hakan Kandal

d) Hasan Özket ve Ekrem Fildişi

e) Süleyman Karagülle ve Süleyman Akdemir

f)  Hasan Hacıbektaşoğlu

g) Gürsoy Erol

h) Selahattin Öztürk

i)   Ahmet Sadıkoğlu

j)   Eyüp Karahan olmak üzere 10 Kişilik Ekip oluşmuştur.

Kendilerinden 100’er dolar şimdi istenmektedir. Bunlar birer, sonra iki isim yazılanalar birer kuurcu ortaklığı tamamlayacaklardır.

Gürsel Kartal ve Çetin Öztekin,

İsmail Erbacak ve Şener Keskin

... ve bütün 1000 dolar veren ortaklar.

 

Yazan ve Anlatan: SÜLEYMAN KARAGÜLLE

Yayına Hazırlayan: REŞAT NURİ EROL

 

 


Tüm Seminerler
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 117
BORSA K-M-35
10.12.2009 3684 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 116
GEÇMİŞ 2000 YILININ KISACA MUHASEBESİNİ YAPALIM K-M-34
9.12.2009 3098 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 115
MUKASSİMÂT/2000 YILI AHŞAP EV ÇALIŞMALARI K-M-33
8.12.2009 2989 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 114
C Â R İ Y Â T/AKEVLER DENGE KULÜBÜ SÖZLEŞMESİ- K-M-32
7.12.2009 3043 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 113
HÂMİLÂT (YÜKLER) K-M-31
6.12.2009 2876 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 112
TESİR ÇİFTİ K-M-30
5.12.2009 3078 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 111
İfrat ve tefrit nedir?/2 AHŞAP EV K-M-29
4.12.2009 3184 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 110
İfrat ve tefrit nedir? K-M-28
3.12.2009 3396 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 109
AHŞAP EVLERİN DELİLİ NAHL80 K-M-27
2.12.2009 3726 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 108
MARKETTE SELEM UYGULAMASI K-M-26
1.12.2009 3021 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 107
Einstein Genel İzafiyet Nazariyesi K-M-25
30.11.2009 3009 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 106
KURAN MATEMATİĞİ K-M-24
29.11.2009 2967 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 105
SİSTEMATİK HATA K-M-23
28.11.2009 3104 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 104
FİZİK-3 K-M-22
27.11.2009 3102 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 103
ZELZELE İŞLETMESİ K-M-21
26.11.2009 3102 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 102
HIRSIZA CEZA-AHŞAPEVLER K-M-20
25.11.2009 3656 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 101
İNSANIN GÖREVİ K-M-19
24.11.2009 3015 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 100
FİZİK-2 K-M-18
23.11.2009 2983 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 99
Ş Â K İ L E- K-M-17
22.11.2009 3258 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 98
F İ Z İ K-K-M-16
21.11.2009 3512 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 97
YUVARLAK BİÇİMLER-K-M-15
20.11.2009 3047 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 96
TEK UÇLU ŞEKİLLER-K-M-14
19.11.2009 2852 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 95
KURAN MATEMATİĞİ-K-M-13
18.11.2009 2977 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 94
KURAN VE İNŞAAT-K-M-12
17.11.2009 2963 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 93
TEDAYÜN AYETİ-K-M-11
16.11.2009 3618 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 92
AKEVLER İSTANBUL TÜKETİM KOOP. MUHASEBE USULÜ-K-M-10
15.11.2009 3658 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 91
ÂYET -AĞAÇ EVLER-PROJESİ-K-M-9
14.11.2009 4463 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 90
TÜREV-ENTEGRAL-K-M-8
13.11.2009 4498 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 89
SAĞLIKTA ONLU VE İKİLİ SİSTEMİN UYGULANIŞI-K-M-7
12.11.2009 3733 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 88
2000 YILINA GİRERKEN GEÇEN BİR YILIN MUHASEBESİ-K-M-6
11.11.2009 3502 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 87
BİLGİSAYAR PROGRAMI-K-M-5
10.11.2009 3357 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 86
KURAN MATEMATİĞİ-4
9.11.2009 3255 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 85
HİSABİ VE GAYBİ OLUŞLAR-31
8.11.2009 2917 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 84
KUR’ÂN( OLASILIK VE) MATEMATİĞİ-2
7.11.2009 3005 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 83
KURAN MANTIK ve MATEMATİĞİ-1
6.11.2009 3248 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 82
Genel Hizmetlerin Tasnifi
5.11.2009 6872 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 81
Genel Hizmet Kooperatifi
31.10.2009 6726 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 80
Genel Hizmet; BAKIM
22.10.2009 6736 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 79
Genel Hizmet; TAKİP
15.10.2009 6859 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 78
SERA İŞLETMESİ
10.10.2009 7194 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 77
EDİRNE-BATUM SERVİSİ VE “İPEK YOLU, HAC YOLLARI
1.10.2009 6752 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 76
KİRA VE BAKIM; İŞLEYİŞ VE DENGE
26.09.2009 6700 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 75
SEL, İSTANBUL VE PLANLAMA
17.09.2009 6757 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 74
SAVUNMA EĞİTİMİ
10.09.2009 6816 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 73
ADİL DÜZEN RESTORAN İŞLETMESİ
3.09.2009 6605 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 72
MESLEKÎ EĞİTİM
27.08.2009 6622 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 71
HAC… HAC… HAC…
20.08.2009 6821 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 70
ORUÇ ve RAMAZAN
13.08.2009 6858 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 69
ZEKAT
6.08.2009 7021 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 68
DİNÎ EĞİTİM
9.07.2009 12020 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 67
ADİL DÜZENDE İNŞAATIN HÜKÜMLERİ
2.07.2009 9178 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 66
SÖZLEŞME (İNŞAAT)
25.06.2009 7932 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 65
HALK İŞLETMELERİ ÜNİVERSİTELER-2
18.06.2009 7676 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 64
HALK İŞLETMELERİ ÜNİVERSİTELER
11.06.2009 5503 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 63
İŞİ PARASIZ YAPMAK
4.06.2009 7818 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 62
HAK-KUVVET UYGARLIKLARI VE EĞİTİM
28.05.2009 7453 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 61
İRAN-TÜRKİYE MALA-MAL MARKETLERİ
21.05.2009 7359 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 60
ADİL DÜZEN DERGİSİ
14.05.2009 7624 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 59
ÇEVRE VE EKONOMİ
7.05.2009 8384 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 58
İŞLETMELERİMİZ VE DEĞERLENDİRME
30.04.2009 7480 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 57
100 DAİRELİK KLİMA-SERA TOPLU KONUT PROJESİ-3
23.04.2009 7655 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 56
100 DAİRELİK KLİMA-SERA TOPLUKONUT PROJESİ-2
16.04.2009 7800 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 55
100 DAİRELİK KLİMA-SERA TOPLU KONUT
9.04.2009 8722 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 54
ADİL DÜNYA DÜZENİ
2.04.2009 7643 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 53
BAĞIMSIZ BELEDİYE ÇALIŞMALARI
26.03.2009 7242 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 52
KAYIT DIŞI EKONOMİ
19.03.2009 7693 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 51
AKEVLER İLMÎ ÇALIŞMALARI VE DÂVET
12.03.2009 8711 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 50
BARTER / TAKAS / MALA-MAL
10.03.2009 7161 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 49
AKEVLER EMLAK İŞLETMESİ
3.03.2009 6936 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 48
ESNAF MARKETİ
27.02.2009 8004 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 47
PARA POLİTİKASI VE SENETLER
26.02.2009 4808 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 46
ADİL EKONOMİK SİSTEM
19.02.2009 5061 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 45
M A R K E T L E R
12.02.2009 5203 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 44
HELBUS PROJESİ VE .....
5.02.2009 4960 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 43
HELİBUS’TA TEHLİKE!
29.01.2009 4683 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 42
TÜRKİYE’DEKİ KRİZİN TEK ÇARESİ VARDIR
22.01.2009 4545 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 41
KRİZDE -halk,devlet,belediyeler-NELER YAPMALI
15.01.2009 4533 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 40
HELİBÜS KURULUŞ ÇALIŞMALARI
10.01.2009 4574 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 39
HELİBÜS KURULUŞ SÖZLEŞMESİ
3.01.2009 4691 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 38
KRİZ VE DÖVİZ
25.12.2008 4557 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 37
YİNE İŞSİZLİK MESELESİ VE ÇÖZÜMÜ
20.12.2008 4712 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 36
İSTANBUL’DA YAPILACAKLAR
6.12.2008 1384 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 35
MUHASEBE + DERGİ ÇALIŞMASI – 4
27.11.2008 1249 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 34
MUHASEBE + DERGİ ÇALIŞMASI - 2
13.11.2008 597 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 33
MUHASEBE + DERGİ ÇALIŞMASI - 1
6.11.2008 633 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 32
İSTANBUL İMAR SENEDİ
1.11.2008 427 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 31
İSTANBUL’UN YENİLENMESİ
29.10.2008 439 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 30
İSTANBUL İMAR SENEDİ -2-ŞEMATİK
25.10.2008 493 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 29
İSTANBUL; YENİDEN YAPILANMA
16.10.2008 430 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 28
İSTANBUL’U KURTARMAK; AMA NASIL?
6.09.2008 368 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 27
FİYATLARIN TESBİTİ
1.09.2008 501 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 26
DEĞERLER
25.08.2008 489 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 25
PARA VE SENET POLİTİKASI
18.08.2008 397 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 24
SELEM SİSTEMİ ve KOOPERATİF MARKETİ
11.08.2008 495 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 23
FAİZLİ VE FAİZSİZ SİSTEMDE EKONOMİ
28.07.2008 517 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 22
AKEVLER KREDİLEŞME ORTAKLIĞI
21.07.2008 420 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 21
KREDİLEŞME, SENET, ÇEK,
7.07.2008 384 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 20
İŞLETME VE ORGANİZASYON
27.06.2008 408 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 19
S E N E T L E R
20.06.2008 471 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 18
İŞLETMENİN HAZİRAN 2008’deki DURUMU
13.06.2008 352 Okunma