Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 98
F İ Z İ K-K-M-16
21.11.2009
3872 Okunma, 0 Yorum

KUR’AN MATEMATİĞİ

63. Seminer  –  10.06 2000

F İ Z İ K

ÖZET

Nokta yani 0 boyutlu uzay varlığı ifade eder.

Çizgi yani bir boyutlu uzay sıralanmış çokluğu ifade eder.

Yüzey yani iki boyutlu uzay sırayı atlamayı sağlayabilen çokluğu ifade eder.

Hacim yani üç boyutlu uzay birbirini kesmeden halkalanmayı ifade eder.

Böylece varlıklar arasında birbirine zarar vermeden ilişki kurmalarını sağlar.

Dört boyutlu uzay üç boyutlu uzayda hareketi sağlar.

Beş boyutlu uzay üç boyutlu uzay içinde alternatif harekete imkan verir ve dördüncü boyutu değişik şekilde oluşturma imkanını sağlar.

Dünya düz görünür, oysa diğer gök cisimleri gibi küre biçimindedir. Gök dönüyor sanılır, oysa basitlik ilkesi sebebiyle dünya dönüyor. Dünyanın çevresini Hareketli Hava, Hareketsiz Hava, Işık ve Ay tabakaları sarar. Ay dünyanın etrafında döner. Buralarda  bırakılan taş yere düşer. Dünyanın kendisi diğer gezegenler gibi güneşin çevresinde döner. Güneş diğer yıldızlar gibi yıldız yığınlarının merkezi etrafında döner. Bunlarda mekan genişlemez. Yıldız yığınları uzayda serpilmişlerdir. Yaklaşık iki milyon ışık yılı uzaklıktadır. Oysa en yakın yıldız 4 ışık yılı mesafededir. Güneşten ışık 8 dakikada bize ulaşır. Aydan ışık bir saniye civarında gelir. Yıldız yığınları birbirinden uzaklıkları ile orantılı olarak uzaklaşmaktadır

Bir adadan eşit hızla uzaklaşan gemilerden her biri diğerlerinden de uzaklaşır. Bu uzaklaşma hızı uzaklıkları ile orantılıdır. Çünkü gemilerin dizildikleri çember büyümektedir. Bunun gibi yıldız yığınları da bir çemberden uzaklaşan gemiler gibi üç boyutlu uzayın küresinden dördüncü boyutta uzaklaşmaktadır Bu kainatın büyüdüğünü göstermektedir. Bu hız ışık hızıdır. Işık hızı dört boyutlu uzay içinde kendi v hızı ile dalgasının u hızını oluşturmaktadır. U dalga hızı, kendi hızı ise, çarpımları sabit kalacaktır. O da ışık hızının karesidir.  u*v=c*c   Kainatta sonsuz veya sıfır yoktur. Azami ve asgari sınırları vardır. Kendi hızı için azami ışık hızı dalgasının asgari hızı yine ışık hızıdır. Işık hızı azami hız olunca hipotenüsün üzerindeki hız ile kenardaki hız aynı olacaktır. Daha uzun yolu aynı hızla ancak zamanın uzaması ile alabilir.   tb = tv/(1-(v/c)^2) Hareket eden cisimde zaman duran cisme göre daha yavaş geçer. Hareket eden cismin boyu da duran cisme göre kısalır. Onu daha kısa görür.   lg =  lv*(1-(v/c)^2)

Buraya kadar eşit şekilde dağılım yapan ve büyüyen bir varlık çiftinden bahsettik. Mekanın değişik yerlerinde var olup bazı yerlerinde olmayan ama miktarları artıp eksilmeyen sabit kalan çiftten bahsedeceğiz.

MADDE: Beş boyutlu uzayda bir takım iplikçikler parçacıkları oluşmaktadır. Üç boyutlu uzayımızı bu iplikçikler kesmekte ve kaymaktadır. Böylece dördüncü boyut çizilmektedir. Bu anlamda beş boyutlu uzay “kader”, geçtiğimiz dört boyutlu uzay ise “kaza”yı oluşturmaktadır. İplikçiklerin sayısı kainattaki toplam maddemizi oluşturmaktadır.   M=mo*n   

Kainatta mevcut parçacık sayısı sayılıdır. Artıp eksilmez. Yani bizim kainatımızda sayılı sandalye vardır. O her zaman doludur. Ancak oturanlar değişmektedir. Beş boyutlu uzaya iplikçikleri vermekte veya almaktadır. Ama sayıları değişmemektedir.

HIZ: Bir parçacığın hızı o parçacığın dört boyutlu uzay içinde üç boyuta göre eğimini gösterir. Bir iplikçik dört boyutlu uzayda değişik şekle tabi olduğu için biz zaman boyutunda ilerlerken parçacık da değişik hız olarak ortaya çıkmaktadır. Beş boyut içinde iplikçikler yan yana paralel olarak dizilmişlerdir. Farklı şekilleri vardır. Biz onlardan istediğimizi tercih ederek irademizi kullanırız.

HAREKET MİKTARI: Parçacıkların hızlarıyla çarpım toplamı hareket miktarını verir.  P= {p= {mo*v  Bunun anlamı şudur ki parçacıklar değişik hızlara sahiptirler. Parçacıklar hızlarını birbirine aktarabilirler. Buna çarpışma diyoruz. Ancak toplam hareket aynı kalır.

m1*v1+m2*v2=m1*u1+m2*u2  İki parçacık grubu çarpıştıklarında değişik hızlarla ayrılır, biri diğerini hızlandırır, o biri ise yavaşlar. Hareket miktarı aynı kalır.

ENERJİ: Parçacığın çarpışmadan sonraki hızları bilinmiyor. Bunlar iki tanedir. Öyleyse bizim bir denkleme daha ihtiyacımız vardır. Yoksa düzenli yani kanunlara tabi bir kainatı kuramayız. Bunu da bir parçacığın artan hızı ile belirleyebiliriz. Basitlik ilkesi bunu gerektirir.

E= {p*dv=m*v*dv= ½ m*v^2 Buna “kudret” veya “enerji” diyoruz. Kudret denmesinin sebebi, bunun da artıp eksilmemesidir. Plastik cisimlerde görünürde hareket miktarı azalmış olur. Oysa kudret her zaman aynı olur, değişmez.

KUVVET: Şimdi enerjinin mekana göre türevini alırsak, bunun uzay içinde nasıl dağıldığını buluruz. Bir yere  enerjinin etkisini görürüz.  dE/dt=  dE/dx dx/dt=  m*v dv/dt    dx/dt=v   olduğundan  F=dE/dx=m*dv/dt  Bunun anlamı, enerjinin yere göre türevi “kuvvet” denen bir varlığı tanımlar. Bunun anlamı bir cisim kendisine tatbik edilen kuvvete göre hızını artırır. (Nevton’un Atalet Yasası)

DARBE:  F*dt=m*dv  Hızın değişme zamanı ne kadar az ise uygulanan kuvvet de o kadar çoktur. Çekicin çivi çakması buradan kaynaklanır. Cisimler bu sayede parçalanır.

İŞ:  F*dl=dE  Enerji, bir kuvvetin aldığı yol ile çarpımıdır. Buna da “iş” demekteyiz. Eğik yüzeyde daha küçük kuvvetle aynı işi yapmış oluruz. Yahut makaralar bize daha az kuvvetle iş yaptırır. Uzun kola daha az kuvvet uygulayarak daha büyük kuvvet ile hareket ettiririz.

Görülüyor ki, bir çok uygulamayı kuvvetin tanımından oluşturduğumuz formüle göre  yapmaktayız.

MERKEZKAÇ KUVVET: Bir cismin yerinde kalarak hızını koruyabilmesi için bir daire etrafında dönmesi gerekmektedir. Hız açısal hızın yarı çapla çarpımına eşit olmalıdır.   v=w*r  Bunu enerji formülüne uygularsak  E=1/2 m*(w*r)^2  bulunur.  Bunu yarı çapa göre türev alırsak  F=m*w^2*r bulunur. Yani dönen bir cismi dışarıya çeken bir kuvvet vardır. Bunu elinize bir zincir alıp sallarsanız hemen görürsünüz. Bıraktığınızda fırlar. 

ÇEKİM KUVVETİ: Dönen bir cismin fırlamaması için onu merkeze çeken bir kuvvetin de olması gerekir. Bunu hesaplamaya çalışalım. Böyle bir cismin dengede olması demek, iki kudretin sabit olması, dışarıdan enerji almaması demektir. E= Ed+Ei= 1/2 m *(w*r)^2+ k*m*r^n=Sabit

r ye göre türev alırsak dengede olduğu için sıfır olacaktır.  w^2*r+n*k*r^(n-1)=0   olacaktır. Burada k her hangi kat sayıdır. n de kareye benzer bir üs sayıdır. Kainatta misliyat kanunu vardır. Bir şey benzeri ile izale edilir. O sebeple r kareyi benzer bir üs ile dengeliyoruz. Açısal hız ve yarı çap müsbet olduğuna göre k da katsayı olarak müsbettir. 0 a eşitlenmesi  için  n nin menfi olması gerekir. Basitlik ilkesinden dolayı  –1 olmalıdır. E= 1/2 m *(w*r)^2+ k*m/r=Sabit

Türev alırsak   w^2*r-1*k/r^2=0       w^2/r^3= k    bulunur.Bir merkez etrafında dönen cisimlerin dönüş zamanlarının kareleri uzaklıklarının küplerine bölünürse sabit bir sayı elde edilir.

İslâm astronomları (Uluğ Bey) gezegenlerin periyotları ile uzaklıkları arasındanki ölçmeleri listelemiştir. Batı bunları ülkelerine geçirmiştir, KopernikKepler ve Newton bu ölçmelere dayanarak yukarıdaki bağlantıyı bulmuşlardır. Newton  gezegenlere ait kuralı genişletmiş ve bütün cisimlere uygulamıştır. Yirminci yüzyıla kadar tartışmasız üstat olmuştur. Zaman ve mekanın hızla uzayıp kısaldığını bilmediği için mikroda bu kanunların geçersiz olduğunu söyleyememiştir. Bunu Einstein söylemiştir.

Matematik zihnimizde oluşan kainattır. Geometri ve mekanik görülebiliyor, yaşanabiliyor. Ancak ölçmemiz mümkün olmuyor. Fiziğin tatlı yanı, artık matematik formüllerin bize öğrettiklerini ölçebiliyor ve yaşayabiliyoruz. Ürettiğimiz matematiğin kainatın bir haritası olduğunu fizik sayesinde biliyoruz. Çünkü artık haritada gösterilenleri yerlerinde görebiliyoruz.

Bugün “teknoloji” dediğimiz gelişmeler hep matematik ile yapılan hesapların dışarıda gerçekleşmesinden ibarettir. Böylece beynimizi var eden ile kainatımızı var eden varlığın aynı varlık olduğunu artık gözlerimizle görür hâle geliriz. Tarihi maddecilik, kainatın matematikle ifade edilebilir olması sebebiyle doğrudur. Ancak bunun kendiliğinden zorunlu olduğu yanlıştır.

Doğrusu,

Allah kainatı biz anlayalım diye matematiğe uygun olarak var etti.

 

و ان من شيئ الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم

HİCR SÛRESİ (15) –  21. ÂYET

HİCR, Mekke’de nâzil olan sûrelerdendir. Kur’an’ın indirilişi ile başlamakta, daha önceki kitap ve resullerden bahsetmektedir Göklerin ve yerin yaratılışına geçtikten ve insanın rızıklanmasını anlattıktan sonra “Vav” harfi ile atıf yaparak bu âyete başlamaktadır.

“Her şeyin hazineleri bizde vardır. Ondan belli bir miktarını indiririz.” diyor.

و Va Atıf harfi olarak geldiği gibi hal harfi olarak da gelir. Yukarıda anlatılanların belli bir miktar içinde oluştuğunu bildirme şeklinde düşünürsek atıf harfidir. Yukarıda anlatılanların ancak belli miktar ve kurallar halinde  gerçekleşmekte olduğunu düşünürsek hal harfidir. Her iki anlam da doğrudur. Allah kainatı belli kurallarla yaratmıştır. O belli kurallar sayesindedir ki biz rızıklanmaktayız. Yoksa şeker bazan gıda bazan zehir olsaydı bizim rızıklanmamız mümkün olmazdı. Allah kainatı tabii kanunlar içinde var etti ki biz ondan yararlanalım. İlim de bu tabii kanunları bilip ondan yararlanabilmeden ibarettir. Tabiat kanunlarının varlığı kainatın tek var edici tarafından var edildiğini ispatlar ve değişik çözümlerin varlığı da o tek yaratıcının irade sahibi bir varlık olduğunu kanıtlar. Yoksa tabiatın kendi kendine var olduğunu asla göstermez. Zorunlu olmayan bir matematikle ifade edilmesi onun yaratığı olan bizlerin beyinleri farklı olduğu halde aynı şeyleri düşünmemiz hep o tek tanrıyı kanıtlar.

 انİn nefy edatıdır. “İlla”dan önce gelen “İn” nefy edatıdır. “Mâ min şey’in” dersek, “geçmişte hiçbir şey yoktu ki hazineleri bizde olmasın”; “Lâ min şey’in” dersek, “gelecekte hiçbir şey olmayacaktır ki hazineleri bizde olmasın” demek olur. “İn min şey’in” dersek, “geçmiş ve gelecekte hiçbir şey olmamıştır ve olmayacaktır ki hazineleri bizde olmasın” demek olur. Şart edatı olan “İn” maziyi muzaria çevirir. Yani “eğer bir şey varsa muhakkak onun hazineleri de bizde vardır” denmiş olur. Böylece yeniden bir şey var olmaz, yok olmaz ilkesi de zorunlu ilke değildir. Sadece Allah öyle istediği için o öyledir. Yoksa yeryüzünde altın azsa onun az olması gerektiği için azdır. Yoksa beşinci boyutta düşünebildiğin kadar çok altın vardır. Bundan önceki âyetlerde de her şeyin ölçülü olduğunu bildirmişti. Ayakkabınız küçükse ayağınızı sıkar, rahatsız eder. Büyükse, topuğunuza sürtünür ve yaralar. Her şey ölçü içinde olmalıdır.

 منMin cinsin beyanı içindir. “Miftahun min hadidin” dersen, demirden yapılmış anahtar anlaşılır. Nefyden sonra gelirse genelleştirmek için olur. “Mâ min ehadin illa lehu hisabun” dersek, hesaba çekilmeyecek kimse yoktur demek olur. Burada da, “Varolan veya düşünülen her şeyin hazineleri Allah’ın yanındadır. Hazinesi olmayan, ambarı bulunmayan hiçbir şey yoktur” anlamındadır. Onun için “Min” getirilmiştir.

 شيئ Şey dilenen, olması istenen demektir. Aklımıza ne gelirse o “şey”dir. Allah’ın dışındakilerin hepsi “şey”dir. Mümkün olanlar “şey”dir. Beşinci boyutta varolanlar “şey”dir. Bizde olanlar da varolan “şeyler”dir. Bizde olmayanlar yok olan şeylerdir. Kur’an’da “adem” sözü yoktur. Çünkü yokluk yoktur. Sadece gözümüzden kaybolma vardır. Zaman aydınlığından kaybolmadır. Bunların bir kısmı geçmişte görülmüştür. Bir kısmı gelecekte görülecektir. Bir kısmı da ne görülmüş ne de görülecektir.  Bizim uzayımıza aykırı uzaylar içindedir.

الا İlla istisna edatıdır. Müsbet bir cümleden sonra gelirse sadece istisna edenden hükmü kaldırır. Menfi bir ifadeden sonra gelirse istiğrakı ifade eder. “Mâ raeytü illa racülen” deseniz, “ben bir adamdan başkasını yani fazlasın veya adamdan başkasını yani kadını veya  görmedim” olur. Burada da. “hazinesi Allah’ın yanında olmayan hiçbir şey yoktur” anlamında kullanılmış, her şeyin hazinesinin varolduğu ifade edilmiştir.

عندنا İndena; indimizde, nezdimizde, yanımızda anlamındadır. Kendisinde anlamına da gelir. Mecazi olarak sonra mülkiyetimizde de kullanılmağa başlanmıştır. Bizdedir, demek olur. Bizim tasarrufumuzda, mülkiyetimizde anlaşılır. Buradan şu anlaşılıyor ki Allah her gün yeni şeyler var etmiyor. Var olan şeyleri bize getiriyor. Ambarından çıkarıyor. Bu ifade ancak beş boyutlu uzay anlayışı içinde kavranabilir. Allah her şeyi beş boyutlu uzay içinde var etmiştir. Üç boyutlu uzayımıza gerekenleri getirmektedir. Gerekenleri de alıp götürmektedir. Bu sebepledir ki “indimizde” diyor. Kendisine “Na” ile izafe etmektedir. Çünkü bunlar sebep sonuç ilişkileri içinde vardır. Esbab ile birlikte vardır. Allah için zaman söz konusu değildir. Çünkü beş boyutlu uzay için zaman söz konusu değildir. Bu sebepledir ki orada sonradan var olma söz konusu olamaz. Çünkü zaman için bir üst boyuta ihtiyaç vardır. O zaman altıncı boyut gerekirdi. Sonra da yedinci gerekirdi. Bu sonu gelmeyen teselsül olurdu. Tanrının bir halikı olsaydı, onun da bir halikı olması gerekirdi. Eski Yunanistan’dan beri bilinen bir fasit teselsüle düşülürdü Kıdem sözü buradan çıkmıştır. Kur’an’da ise bu “Evvel O’dur, âhir O’dur, zâhir O’dur, bâtın O’dur” cümlesi ile tam olarak ifade etmiştir.

خزائنه Hazineleri vardır. Yani her şeyin hazineleri vardır. Sonundaki zamir “Şey”e râcidir. “Hazin” bodrum demektir, ambar demektir. “Hazain” onun çoğuludur. Her şeyin, düşünebildiğimiz her şeyin hazinesi değil, hazineleri vardır. Yani alternatifli hazineler vardır. Beş boyutlu uzay içinde değişik biçimler ile depolanmışlardır. Gerektiğinde gerekenler zaman âlemine getirilirler ve dördüncü boyuta girerler. Orada işaretlenir ve tarihlenirler. Yani bu depo malının ne zaman kullanıldığı da belli olur. Demek ki âyetin bu kısmı bize dört ve beş boyutlu uzayı tanımlamaktadır. Bunların bizim için pek çok olduğu ifade edilmektedir. Yani zaman ve mekan her zaman büyüyebilmektedir.

و Buradaki “Va” harfi de atıf harfi olabilir. “Bizde her şeyin hazineleri vardır. Ve biz ondan sadece belli miktarı ortaya çıkarıyoruz” anlamında olabilir. “Belli miktardan fazlasını çıkarmadığımız halde bizde her şeyin hazineleri vardır” anlamı da çıkar. Her ikisi de doğrudur. Hazinelerin olması ile onun ortaya çıkan kısmı arasında ilişki vardır ama aynı anlamda değildir. Onun için “Va” harfi kullanılmıştır.

 ماMâ nefy edatıdır. Geçmiş için kullanılır. Muzarinin üzerine gelirse “şimdi” anlamına gelir. Türkçedeki “yor” takısına muadil mânayı menfide verir. Biz onu ancak belli miktarda tenzil ediyoruz, tenzil etmedeyiz demiş olur. Bununla hilkati de anlatmış oluyor. Yaratma demek, depodaki malları piyasaya çıkarmadan ibarettir. Bu çıkarma da her an devam ediyor. Onun için “Mâ nunezzilu sıgası kullanılmıştır. “İlla”dan önce gelmekle istiğrakı ifade eder. Yani belli miktardan fazlasını indirmiyoruz. Hazinemizden israf yapmıyoruz. Bizim ilk matematiğe başlarken “kainatta israf yoktur” ilkesinin burada bir izahını görüyoruz.

 ننزلهNunezziluhu konduruyoruz demektir. Nezlet konak demektir. Yolcular seyahat ederken geceleyin kaldıkları yere “nezlet”, iki konak arasına “menzil” denir. Ambarda depodaki malları alıp gerekli yerler koymakla tenzil olmuş oluyor. Her şey yerli yerine yerleşiyor. Buradaki “Hu” da şeye gidiyor. Her şey ayrı ayrı hazineden alınıyor. Gerekli yerlere konuyor. Beş boyutlu uzaydaki varlık çubukları üç boyutun zaman ışığı içine sokuluyor.Tenzil kalıbı teksir için kullanılır. Allah bu tenzili bir anda yapmıyor. Zaman içinde peyderpey yapıyor. Bunun için tenzil babından fiil kullanılmıştır.

 الاİllâ menfiden sonra gelirse genelleştirmeyi gösterir. Yani daha fazlasını kondurmayız demek olur. Menfiden sonra gelen “İllâ”lar müsbeti de içerir mi içermez mi hususunda Şafiiler ile Hanefiler arasında ihtilaf vardır. Hanefiler “Tevhid” kelimesi lugat olarak çok ilahı nefy eder. “Allah”ı isbat etmez. Meskütün anh bırakır. Ancak Allah vacibul vücut olduğu için isbatı lugat olarak içerir. Şafiiler buna dayanarak menfiden sonra gelen istisna isbatı içerir. Burada da Malum miktarından fazlasını inzal etmez, malum miktarı tenzil eder anlamı verilebilir. Çünkü malum kadarı deyince bunlarda meskütün anh olamaz.

 بقدر”Bi” harfi cerdir. Sebebin başına gelir. Araç anlamı vardır. Bir odada belli sandalye vardır. Orası her zaman dolu tutuluyor. Kaç sandalye boşalacaksa o kadar adam gönderiliyor. Yani odanın içinde her zaman aynı sayıda adam vardır. Ne ayakta birsi vardır, ne de boş sandalye vardır. Allah bizim üç boyutlu uzayımızı var ettiğinde içine her zerre için bir boşluk koydu, o hep doludur. Bazan biri geliyor, bazan diğeri ama zerrenin sayısı değişmiyor. İşte buradaki “Bi” bize bunu anlatıyor. Yani boş miktarı dolduracak dara gönderiyoruz diyor. Kaderkazandan gelen kelimedir. Kıdr kazan demektir. Yemek pişirilirken belli miktarda malzemeler hazırlanır. Bunların ölçüleri bellidir. Kazana konur ve kaynatılır. Ambardaki bütün malzeme kullanılmaz. Gereği kadar malzeme ayrılır. İşte bizim üç boyutlu uzayımıza da belli miktarda malzemeye ihtiyaç vardır. O kadar miktar tesbit edilip gönderilmektedir. Maddeler arasında değişiklik zerreler arasındaki değişiklik değildir. Maddeler zerrelerden oluşur. Yani zerre iplikçiklerinden oluşur. Maddeler arasında değişme bu miktarların korunmasıyla gerçekleşir.

معلوم Ma’lum bilinmiş, belli demektir. Burada hem ma’lum denmekte hem de nekire olarak kullanılmaktadır. İplikçikler olarak düşünürsek sayıları artıp eksilmiyor. İplikçilerin eğimler toplamı olarak düşünürsek miktarları artıp eksilmiyor. Yani madde ve enerji miktarları değişmiyor. Bu bakımdan malumdur. Ancak demir bakır olabiliyor, su buz olabiliyor. Bunların miktarları ise belli olmakla beraber değişebiliyor. Onun için bu kelime nekire getirilmiştir.

Âyetin birinci kısmı zaman ve mekanı, ikinci kısmı madde ve enerjiyi tanımlıyor.

Zaman ve mekan değişebiliyor, artabiliyor.

Oysa madde ve enerji ise toplam olarak sabit kalıyor.

Onun içindir ki enerjinin Kur’an’daki adı “kudret”tir.

Kadir” demek her şeyi ölçülendiren demektir.

Bir şeyi ölçülü yapmak yapmamaktan daha zordur.

Yayına Hazırlayan: REŞAT NURİ EROL                                                          SÜLEYMAN KARAGÜLLE

 

 

 


Tüm Seminerler
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 117
BORSA K-M-35
10.12.2009 4073 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 116
GEÇMİŞ 2000 YILININ KISACA MUHASEBESİNİ YAPALIM K-M-34
9.12.2009 3506 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 115
MUKASSİMÂT/2000 YILI AHŞAP EV ÇALIŞMALARI K-M-33
8.12.2009 3340 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 114
C Â R İ Y Â T/AKEVLER DENGE KULÜBÜ SÖZLEŞMESİ- K-M-32
7.12.2009 3431 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 113
HÂMİLÂT (YÜKLER) K-M-31
6.12.2009 3244 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 112
TESİR ÇİFTİ K-M-30
5.12.2009 3460 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 111
İfrat ve tefrit nedir?/2 AHŞAP EV K-M-29
4.12.2009 3577 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 110
İfrat ve tefrit nedir? K-M-28
3.12.2009 3750 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 109
AHŞAP EVLERİN DELİLİ NAHL80 K-M-27
2.12.2009 4115 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 108
MARKETTE SELEM UYGULAMASI K-M-26
1.12.2009 3371 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 107
Einstein Genel İzafiyet Nazariyesi K-M-25
30.11.2009 3380 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 106
KURAN MATEMATİĞİ K-M-24
29.11.2009 3330 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 105
SİSTEMATİK HATA K-M-23
28.11.2009 3469 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 104
FİZİK-3 K-M-22
27.11.2009 3479 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 103
ZELZELE İŞLETMESİ K-M-21
26.11.2009 3473 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 102
HIRSIZA CEZA-AHŞAPEVLER K-M-20
25.11.2009 4020 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 101
İNSANIN GÖREVİ K-M-19
24.11.2009 3364 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 100
FİZİK-2 K-M-18
23.11.2009 3351 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 99
Ş Â K İ L E- K-M-17
22.11.2009 3618 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 98
F İ Z İ K-K-M-16
21.11.2009 3872 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 97
YUVARLAK BİÇİMLER-K-M-15
20.11.2009 3386 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 96
TEK UÇLU ŞEKİLLER-K-M-14
19.11.2009 3197 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 95
KURAN MATEMATİĞİ-K-M-13
18.11.2009 3329 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 94
KURAN VE İNŞAAT-K-M-12
17.11.2009 3318 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 93
TEDAYÜN AYETİ-K-M-11
16.11.2009 3987 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 92
AKEVLER İSTANBUL TÜKETİM KOOP. MUHASEBE USULÜ-K-M-10
15.11.2009 4030 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 91
ÂYET -AĞAÇ EVLER-PROJESİ-K-M-9
14.11.2009 4989 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 90
TÜREV-ENTEGRAL-K-M-8
13.11.2009 4995 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 89
SAĞLIKTA ONLU VE İKİLİ SİSTEMİN UYGULANIŞI-K-M-7
12.11.2009 4101 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 88
2000 YILINA GİRERKEN GEÇEN BİR YILIN MUHASEBESİ-K-M-6
11.11.2009 3869 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 87
BİLGİSAYAR PROGRAMI-K-M-5
10.11.2009 3702 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 86
KURAN MATEMATİĞİ-4
9.11.2009 3646 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 85
HİSABİ VE GAYBİ OLUŞLAR-31
8.11.2009 3270 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 84
KUR’ÂN( OLASILIK VE) MATEMATİĞİ-2
7.11.2009 3352 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 83
KURAN MANTIK ve MATEMATİĞİ-1
6.11.2009 3659 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 82
Genel Hizmetlerin Tasnifi
5.11.2009 7690 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 81
Genel Hizmet Kooperatifi
31.10.2009 7549 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 80
Genel Hizmet; BAKIM
22.10.2009 7568 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 79
Genel Hizmet; TAKİP
15.10.2009 7685 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 78
SERA İŞLETMESİ
10.10.2009 8041 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 77
EDİRNE-BATUM SERVİSİ VE “İPEK YOLU, HAC YOLLARI
1.10.2009 7595 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 76
KİRA VE BAKIM; İŞLEYİŞ VE DENGE
26.09.2009 7523 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 75
SEL, İSTANBUL VE PLANLAMA
17.09.2009 7586 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 74
SAVUNMA EĞİTİMİ
10.09.2009 7652 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 73
ADİL DÜZEN RESTORAN İŞLETMESİ
3.09.2009 7451 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 72
MESLEKÎ EĞİTİM
27.08.2009 7431 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 71
HAC… HAC… HAC…
20.08.2009 7690 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 70
ORUÇ ve RAMAZAN
13.08.2009 7687 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 69
ZEKAT
6.08.2009 7948 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 68
DİNÎ EĞİTİM
9.07.2009 13037 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 67
ADİL DÜZENDE İNŞAATIN HÜKÜMLERİ
2.07.2009 9881 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 66
SÖZLEŞME (İNŞAAT)
25.06.2009 8586 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 65
HALK İŞLETMELERİ ÜNİVERSİTELER-2
18.06.2009 8321 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 64
HALK İŞLETMELERİ ÜNİVERSİTELER
11.06.2009 5879 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 63
İŞİ PARASIZ YAPMAK
4.06.2009 8439 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 62
HAK-KUVVET UYGARLIKLARI VE EĞİTİM
28.05.2009 8097 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 61
İRAN-TÜRKİYE MALA-MAL MARKETLERİ
21.05.2009 8104 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 60
ADİL DÜZEN DERGİSİ
14.05.2009 8284 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 59
ÇEVRE VE EKONOMİ
7.05.2009 9077 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 58
İŞLETMELERİMİZ VE DEĞERLENDİRME
30.04.2009 8170 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 57
100 DAİRELİK KLİMA-SERA TOPLU KONUT PROJESİ-3
23.04.2009 8296 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 56
100 DAİRELİK KLİMA-SERA TOPLUKONUT PROJESİ-2
16.04.2009 8399 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 55
100 DAİRELİK KLİMA-SERA TOPLU KONUT
9.04.2009 9375 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 54
ADİL DÜNYA DÜZENİ
2.04.2009 8285 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 53
BAĞIMSIZ BELEDİYE ÇALIŞMALARI
26.03.2009 7887 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 52
KAYIT DIŞI EKONOMİ
19.03.2009 8372 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 51
AKEVLER İLMÎ ÇALIŞMALARI VE DÂVET
12.03.2009 9394 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 50
BARTER / TAKAS / MALA-MAL
10.03.2009 7795 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 49
AKEVLER EMLAK İŞLETMESİ
3.03.2009 7581 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 48
ESNAF MARKETİ
27.02.2009 8729 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 47
PARA POLİTİKASI VE SENETLER
26.02.2009 5411 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 46
ADİL EKONOMİK SİSTEM
19.02.2009 5686 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 45
M A R K E T L E R
12.02.2009 5867 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 44
HELBUS PROJESİ VE .....
5.02.2009 5614 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 43
HELİBUS’TA TEHLİKE!
29.01.2009 5306 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 42
TÜRKİYE’DEKİ KRİZİN TEK ÇARESİ VARDIR
22.01.2009 5144 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 41
KRİZDE -halk,devlet,belediyeler-NELER YAPMALI
15.01.2009 5160 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 40
HELİBÜS KURULUŞ ÇALIŞMALARI
10.01.2009 5197 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 39
HELİBÜS KURULUŞ SÖZLEŞMESİ
3.01.2009 5348 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 38
KRİZ VE DÖVİZ
25.12.2008 5169 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 37
YİNE İŞSİZLİK MESELESİ VE ÇÖZÜMÜ
20.12.2008 5345 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 36
İSTANBUL’DA YAPILACAKLAR
6.12.2008 1535 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 35
MUHASEBE + DERGİ ÇALIŞMASI – 4
27.11.2008 1373 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 34
MUHASEBE + DERGİ ÇALIŞMASI - 2
13.11.2008 724 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 33
MUHASEBE + DERGİ ÇALIŞMASI - 1
6.11.2008 761 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 32
İSTANBUL İMAR SENEDİ
1.11.2008 540 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 31
İSTANBUL’UN YENİLENMESİ
29.10.2008 558 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 30
İSTANBUL İMAR SENEDİ -2-ŞEMATİK
25.10.2008 605 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 29
İSTANBUL; YENİDEN YAPILANMA
16.10.2008 541 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 28
İSTANBUL’U KURTARMAK; AMA NASIL?
6.09.2008 479 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 27
FİYATLARIN TESBİTİ
1.09.2008 609 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 26
DEĞERLER
25.08.2008 614 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 25
PARA VE SENET POLİTİKASI
18.08.2008 504 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 24
SELEM SİSTEMİ ve KOOPERATİF MARKETİ
11.08.2008 614 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 23
FAİZLİ VE FAİZSİZ SİSTEMDE EKONOMİ
28.07.2008 643 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 22
AKEVLER KREDİLEŞME ORTAKLIĞI
21.07.2008 541 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 21
KREDİLEŞME, SENET, ÇEK,
7.07.2008 508 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 20
İŞLETME VE ORGANİZASYON
27.06.2008 534 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 19
S E N E T L E R
20.06.2008 590 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 18
İŞLETMENİN HAZİRAN 2008’deki DURUMU
13.06.2008 474 Okunma