Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 26
DEĞERLER
25.08.2008
489 Okunma, 0 Yorum

İŞLETME SEMİNERLERİ - 27     Pazartesi, 25.08.2008

 

 

DEĞERLER: İşletmelere girdiler girer, işletme senedi çıkar. Sonra işletme senedi girer, çıktılar çıkar. İşletme senedi işletme içinde dolaşır. İşletme senedi dolaşırken işler yapılır. Mal girip çıkarken fiyatla ölçülür. Emek girip çıkarken ücretle ölçülür. Taşınmazlar girip çıkarken kiralarla ölçülür. Genel hizmet girerken ve çıkarken ortaklık payı ile ölçülür. Bunların tesbiti ne kadar iyi yapılırsa o işletme o kadar iyi çalışır.

  1. Her şey arz ve talebe bağlıdır. Denge arzın talebe eşit olduğu yerde oluşur.
  2. Kısa dönemde arz ve talep kanunları stoklara göre oluşur. Tüketimi dengeler.
  3. Uzun dönemde arz ve talep kanunları üretime göre oluşur. Arzı dengeler.
  4. Sistem dengede ise azaldıkça payı artmalıdır, çoğaldıkça birim değerleri düşmelidir.

FİYAT: Tüketim mallarına ait senetlerin fiyatlarıdır. Üretimden evvel selem senetleridir. Üretimden sonra mal senetleridir. Üretimden evvel senetlerin fiyatları ucuzdur. Vade yaklaştıkça değerleri yükselir. Malın değeri yerine senedin değeri esas alınacaktır. Böylece depo edilemeyen mallar da fiyatlanabilir. Çünkü fiyatlarda senet stokları etkili olur. Mal bilinmeyeceği için yok hükmünde olur. Fiyatlar altın ile değerlendirilir.

ÜCRET: İnsanın katkısı ile ölçülür. Ücret ürettiği mal ile değerlendirilir. Berberin emeği malı değil hizmet mübadelesini yapmış olur. Aslında malların değiştirilmesi, emeklerin mübadelesinden başka bir şey değildir. Ama emeklerin ölçülmesi zor olduğundan malları esas alıyoruz. Berberin hizmetini de altınla ölçüyoruz.

KİRA: Kira taşınmazların payıdır. Bunlar işçi gibi üretime girerler ve çıkarlar, kendilerinde eksilme olmaz, yıpranma olur. Ücretten farkı, insan satılmadığı halde yapılar satılabilmektedir. Ücrette tesbit işi çalışana ait iken, taşınmazda kıyam mülkiyetine sahip olanlara aittir.

ORTAKLIK PAYI: İşletmeler kamuya kamu payını vergi olarak öderler. Kurumlar dışında işletmelerin vergi ödemesi sözkonusu olmadığı için ortaklar kendi vergilerini verirler.  Adil Düzende de vergiler tahakkuk ettirilir. Tahsilatta kamuya yardımcı olmuş olur. Genel hizmet payı ortaklık payıdır.

 

FİYATLAR DÖRT ÇEŞİTTİR

Maliyet fiyatı: Mal piyasaya arz edildiği zaman ona bir fiyat verilir. Buna nominal fiyat denir.  Nominal fiyat genellikle maliyetle arz edilir. Yahut oraya kadar düşülür. Zararla satış uzun direnmeden sonra gerçekleşir. Depolar yarıya dolduğunda o günkü cari fiyat maliyet fiyatı kabul  edilir.  Formülde Fo yazılır.

Cari fiyat: Günlük fiyattır ve taleple oluşan fiyattır. Serbest pazarlıkla oluşur. Yahut stoklara göre bilgisayar hesaplar. Fc=(a*so+b*s)/(c*so+d*s)*Fo Cari fiyatla maliyet fiyatı arasındaki fark kâr veya zararı gösterecektir.

Teminat değeri: Malın kendisi teslim edilmezse, misli de bulunamazsa ödenecek değerdir. Rehinlerde alacaklı bekler veya teminat değeri ile kabul eder. Satmaya zorlayamaz. Maliyet fiyatı veya cari fiyattan çok farklı değildir. Sözleşme ile sabit olur.

Kredileşme fiyatı: Malı ambara verenler makbuz veya senet alırlar. Bunu kasaya götürerek tevdi ederler. Böylece hacmi ile orantılı olarak kredi alacaklı olurlar. İşte buna senedin kredileşme değeri denir. Bu cari fiyat gibi kasa mevcuduna göre hesaplanır. Senedi kredi olarak alanlar, onu satarlar, nakde çevirip kullanırlar, sonra o senedi satın alıp kapatırlar. Böylece senetler de para gibi kredileşme aracı olur. Para mevduatı yanında senet mevduatı ortaya çıkmış olur.

 

ÜCRET DE DÖRT ÇEŞİTTİR

İşe göre ücret yapılan işe göre ölçülür. İşin bedeli belirlenir, o işi yapan onu istihkak eder. Bugün götürü işçilik olarak belirlenmektedir. Biz bunu para ile değil de mal ile belirliyoruz. 100 ayakkabı işçiliğinin karşılığı 40 ayakkabıdır şeklinde. Yahut işletme senedidir.

Bakım ücreti: Bir arabanın bakımını yapanlar bakımda harcadıkları emekle değil de arabanın getirdiği kiradan pay alırlar. Bakım yapmadıkları zaman iki bakımdan zarardalar. İş yapmıyor, vakit kaybediyor, bir de araba çalışmıyor, geliri yok.

Sorumluluğa göre ücret: Hizmetliler emeğe göre değil de sorumluluğa göre ücret alır. Kaç kişinin sağlığını veya hukuki savunmasının sorumluluğunu almışsa ona göre ücret verilir. Ortak fondan hizmetli sayısına göre pay verilir. 

Zamana göre ücret: Başka türlü ölçme mümkün olmazsa zamanla ölçülmelidir. Saatlik olarak ölçülmelidir. Yevmiye aylık ve haftalık sıkıntılar yaratır.

 

KİRA DA DÖRT ÇEŞİTTİR

Çıktıya göre kira: Kârdan değil brüt gelirden yüzde kira alınır. Bir işyeri çıktının miktarına göre yüzde ile belirlenir. İş yapmadığı zaman kira ödemez. İş yaptığı zaman kâr ve zarara bakılmaksızın yüzde kira alınır. Ekonomik işletmede çıkış cirosuna göre kira alınır.

Girdiye göre kira: Hizmet işletmelerinde çıkar karşılığı alınamadığı için işletmelerin gelirine göre kira belirlenir. Mesela, okulun kirası vakıftan gelen meblağla orantılı kira belirlenir.

Zamana göre kira: Başka türlü bedelin tayini mümkün olmadığı zaman zamanla kira ödenebilir.

Dayanışmalı kira: Bir komisyoncu daireleri kiralar. Onlardan verebildiğini kiraya verir. Kiraları toplar. Bakımlarını yapar. Kalandan komisyon payını alır. Kalanını bütün kiracılara, kira verilmeyenler de dahil bölüştürülür. Bu dayanışmalı kiralamadır. Kiranın bedeli boş daire miktarına göre azaltılır ve çoğaltılır.

 

GENEL HİZMET PAYLARI DA DÖRT ÇEŞİTTİR

İnşaatta Hisse Senedi: İnşaatın baştan sonuna kadar genel hizmet yapılır. Belirli genel hizmet payı kadar inşaata katılmış oluruz. Sonunda hisse senedi verilir. İnşaattan pay verilmiş olur.

Selem Senedi: Satılmış yani siparişi alınmış selem senetlerinin onda biri genel hizmet payı olarak alınır. Sipariş alanlar siparişleri teslim ettikleri zaman onda bir fazla teslim eder ve onun senedini almazlar.

Sermaye Payı: İnşaat ve sanayi mallarını üretenlere demir para kredi olarak verilir. Senede kırkta bir zekât (faiz) alınır. Bu miktar beşte bire kadar çıkarılır. Selem senetlerinde de ambarlardaki mallar bir seneyi geçerse sermaye payı alınır.

Altın Parası: Kuyumculara altın para kredi olarak verilir. Onun da kırkta biri zekât olarak alınır. Nisabdan azından alınmaz.

Bir işletmeyi kurmak demek, bu oluşları mukavelede tesbit etmek ve muhasebeye geçirmek demektir. 

 

SÜLEYMAN KARAGÜLLE

Yay. Haz.: REŞAT NURİ EROL

www.akevler.org      (0532) 246 68 92

 

 

 


Tüm Seminerler
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 117
BORSA K-M-35
10.12.2009 3684 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 116
GEÇMİŞ 2000 YILININ KISACA MUHASEBESİNİ YAPALIM K-M-34
9.12.2009 3098 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 115
MUKASSİMÂT/2000 YILI AHŞAP EV ÇALIŞMALARI K-M-33
8.12.2009 2988 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 114
C Â R İ Y Â T/AKEVLER DENGE KULÜBÜ SÖZLEŞMESİ- K-M-32
7.12.2009 3043 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 113
HÂMİLÂT (YÜKLER) K-M-31
6.12.2009 2875 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 112
TESİR ÇİFTİ K-M-30
5.12.2009 3078 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 111
İfrat ve tefrit nedir?/2 AHŞAP EV K-M-29
4.12.2009 3183 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 110
İfrat ve tefrit nedir? K-M-28
3.12.2009 3396 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 109
AHŞAP EVLERİN DELİLİ NAHL80 K-M-27
2.12.2009 3725 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 108
MARKETTE SELEM UYGULAMASI K-M-26
1.12.2009 3021 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 107
Einstein Genel İzafiyet Nazariyesi K-M-25
30.11.2009 3008 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 106
KURAN MATEMATİĞİ K-M-24
29.11.2009 2966 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 105
SİSTEMATİK HATA K-M-23
28.11.2009 3104 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 104
FİZİK-3 K-M-22
27.11.2009 3102 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 103
ZELZELE İŞLETMESİ K-M-21
26.11.2009 3101 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 102
HIRSIZA CEZA-AHŞAPEVLER K-M-20
25.11.2009 3656 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 101
İNSANIN GÖREVİ K-M-19
24.11.2009 3015 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 100
FİZİK-2 K-M-18
23.11.2009 2982 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 99
Ş Â K İ L E- K-M-17
22.11.2009 3258 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 98
F İ Z İ K-K-M-16
21.11.2009 3512 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 97
YUVARLAK BİÇİMLER-K-M-15
20.11.2009 3047 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 96
TEK UÇLU ŞEKİLLER-K-M-14
19.11.2009 2851 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 95
KURAN MATEMATİĞİ-K-M-13
18.11.2009 2977 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 94
KURAN VE İNŞAAT-K-M-12
17.11.2009 2962 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 93
TEDAYÜN AYETİ-K-M-11
16.11.2009 3617 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 92
AKEVLER İSTANBUL TÜKETİM KOOP. MUHASEBE USULÜ-K-M-10
15.11.2009 3657 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 91
ÂYET -AĞAÇ EVLER-PROJESİ-K-M-9
14.11.2009 4462 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 90
TÜREV-ENTEGRAL-K-M-8
13.11.2009 4498 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 89
SAĞLIKTA ONLU VE İKİLİ SİSTEMİN UYGULANIŞI-K-M-7
12.11.2009 3732 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 88
2000 YILINA GİRERKEN GEÇEN BİR YILIN MUHASEBESİ-K-M-6
11.11.2009 3501 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 87
BİLGİSAYAR PROGRAMI-K-M-5
10.11.2009 3356 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 86
KURAN MATEMATİĞİ-4
9.11.2009 3254 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 85
HİSABİ VE GAYBİ OLUŞLAR-31
8.11.2009 2916 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 84
KUR’ÂN( OLASILIK VE) MATEMATİĞİ-2
7.11.2009 3004 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 83
KURAN MANTIK ve MATEMATİĞİ-1
6.11.2009 3248 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 82
Genel Hizmetlerin Tasnifi
5.11.2009 6871 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 81
Genel Hizmet Kooperatifi
31.10.2009 6725 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 80
Genel Hizmet; BAKIM
22.10.2009 6736 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 79
Genel Hizmet; TAKİP
15.10.2009 6858 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 78
SERA İŞLETMESİ
10.10.2009 7193 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 77
EDİRNE-BATUM SERVİSİ VE “İPEK YOLU, HAC YOLLARI
1.10.2009 6752 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 76
KİRA VE BAKIM; İŞLEYİŞ VE DENGE
26.09.2009 6699 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 75
SEL, İSTANBUL VE PLANLAMA
17.09.2009 6756 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 74
SAVUNMA EĞİTİMİ
10.09.2009 6815 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 73
ADİL DÜZEN RESTORAN İŞLETMESİ
3.09.2009 6604 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 72
MESLEKÎ EĞİTİM
27.08.2009 6622 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 71
HAC… HAC… HAC…
20.08.2009 6821 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 70
ORUÇ ve RAMAZAN
13.08.2009 6857 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 69
ZEKAT
6.08.2009 7021 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 68
DİNÎ EĞİTİM
9.07.2009 12020 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 67
ADİL DÜZENDE İNŞAATIN HÜKÜMLERİ
2.07.2009 9177 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 66
SÖZLEŞME (İNŞAAT)
25.06.2009 7932 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 65
HALK İŞLETMELERİ ÜNİVERSİTELER-2
18.06.2009 7676 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 64
HALK İŞLETMELERİ ÜNİVERSİTELER
11.06.2009 5502 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 63
İŞİ PARASIZ YAPMAK
4.06.2009 7818 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 62
HAK-KUVVET UYGARLIKLARI VE EĞİTİM
28.05.2009 7451 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 61
İRAN-TÜRKİYE MALA-MAL MARKETLERİ
21.05.2009 7358 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 60
ADİL DÜZEN DERGİSİ
14.05.2009 7623 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 59
ÇEVRE VE EKONOMİ
7.05.2009 8383 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 58
İŞLETMELERİMİZ VE DEĞERLENDİRME
30.04.2009 7479 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 57
100 DAİRELİK KLİMA-SERA TOPLU KONUT PROJESİ-3
23.04.2009 7655 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 56
100 DAİRELİK KLİMA-SERA TOPLUKONUT PROJESİ-2
16.04.2009 7799 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 55
100 DAİRELİK KLİMA-SERA TOPLU KONUT
9.04.2009 8721 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 54
ADİL DÜNYA DÜZENİ
2.04.2009 7642 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 53
BAĞIMSIZ BELEDİYE ÇALIŞMALARI
26.03.2009 7242 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 52
KAYIT DIŞI EKONOMİ
19.03.2009 7692 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 51
AKEVLER İLMÎ ÇALIŞMALARI VE DÂVET
12.03.2009 8710 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 50
BARTER / TAKAS / MALA-MAL
10.03.2009 7160 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 49
AKEVLER EMLAK İŞLETMESİ
3.03.2009 6935 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 48
ESNAF MARKETİ
27.02.2009 8003 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 47
PARA POLİTİKASI VE SENETLER
26.02.2009 4807 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 46
ADİL EKONOMİK SİSTEM
19.02.2009 5060 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 45
M A R K E T L E R
12.02.2009 5202 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 44
HELBUS PROJESİ VE .....
5.02.2009 4959 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 43
HELİBUS’TA TEHLİKE!
29.01.2009 4682 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 42
TÜRKİYE’DEKİ KRİZİN TEK ÇARESİ VARDIR
22.01.2009 4545 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 41
KRİZDE -halk,devlet,belediyeler-NELER YAPMALI
15.01.2009 4533 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 40
HELİBÜS KURULUŞ ÇALIŞMALARI
10.01.2009 4573 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 39
HELİBÜS KURULUŞ SÖZLEŞMESİ
3.01.2009 4690 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 38
KRİZ VE DÖVİZ
25.12.2008 4556 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 37
YİNE İŞSİZLİK MESELESİ VE ÇÖZÜMÜ
20.12.2008 4712 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 36
İSTANBUL’DA YAPILACAKLAR
6.12.2008 1384 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 35
MUHASEBE + DERGİ ÇALIŞMASI – 4
27.11.2008 1249 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 34
MUHASEBE + DERGİ ÇALIŞMASI - 2
13.11.2008 597 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 33
MUHASEBE + DERGİ ÇALIŞMASI - 1
6.11.2008 632 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 32
İSTANBUL İMAR SENEDİ
1.11.2008 426 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 31
İSTANBUL’UN YENİLENMESİ
29.10.2008 438 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 30
İSTANBUL İMAR SENEDİ -2-ŞEMATİK
25.10.2008 492 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 29
İSTANBUL; YENİDEN YAPILANMA
16.10.2008 429 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 28
İSTANBUL’U KURTARMAK; AMA NASIL?
6.09.2008 367 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 27
FİYATLARIN TESBİTİ
1.09.2008 501 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 26
DEĞERLER
25.08.2008 489 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 25
PARA VE SENET POLİTİKASI
18.08.2008 396 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 24
SELEM SİSTEMİ ve KOOPERATİF MARKETİ
11.08.2008 494 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 23
FAİZLİ VE FAİZSİZ SİSTEMDE EKONOMİ
28.07.2008 516 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 22
AKEVLER KREDİLEŞME ORTAKLIĞI
21.07.2008 420 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 21
KREDİLEŞME, SENET, ÇEK,
7.07.2008 383 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 20
İŞLETME VE ORGANİZASYON
27.06.2008 407 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 19
S E N E T L E R
20.06.2008 470 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 18
İŞLETMENİN HAZİRAN 2008’deki DURUMU
13.06.2008 352 Okunma