Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 48
ESNAF MARKETİ
27.02.2009
7432 Okunma, 0 Yorum

*İŞLETME SEMİNERLERİ; 48. SEMİNER
Adres: EMİNEVİM,  Kısıklı Cad. No: 36  Altunizade - Üsküdar / İSTANBUL    Tel: (0216) 444 36 46
Perşembe, 19.02.2009
ESNAF MARKETİ
Kooperatifimiz Milad Market’i çalıştırdıktan sonra, tüm Türkiye belediyelerinde başvurarak bir mala-mal marketinin kurulmasına ruhsat vermelerini isteyecektir.
Bunun için neler yapılması gerekir?
1)     Belediye, mesela Bahçelievler Belediyesi bize boş bir alan gösterecektir. Bu alan yeteri derecede büyük olmalıdır. On bin metrekareden daha büyük olmalıdır. O arsa özel mülkiyet altında olabilir. Kamunun arsası da olabilir. Şimdilik birkaç sene istimlaki sözkonusu olmayan park yeri de olabilir.
2)     Kooperatif buraya 4*5 metre büyüklüğümde barakaların/reyonların kurulması ruhsatını alacak. Barakalar 5000 TL civarında bir paraya mâl olmaktadır. Barkasını kurmak isteyen esnafa yer verecektir. Yanında bir o kadar da boş alan verecektir. Burası da kapatılabilir.
3)     Esnaf barakaları koyduktan sonra, buraya kendisinin ürettiği veya sattığı malları koyacaktır. Buraya mala-mal karşılığı satacağı malları koyacaktır. Mesela konfeksiyoncu gömlek verecek, kumaş alacaktır. Halk eski kitapları satacak, ekmek alabilecektir. Çünkü o markette her şey var ama para ile satılmıyor, “İşletme Senedi” ile satılıyor.
4)     Marketlerin girişlerinde Market Tüccarları bulunur. Bunlara Market Senedi ile kredi verilmelidir. Bunlar gelen malları satın alırlar; pazarlıkla satın alırlar. Serbest rekabet içinde satın alırlar. Tekelde anlaşanların market tüccarlığı ortaklıklarına son verilir.
5)     Mallar marketin ilgili dükkanlarına konur. Orada satıcı ortaklarımız vardır. Onlar gelenlere malları “Market İşletme Kartı” ile satarlar. Para ile satılmaz. Markette mal satanların kartlarına işlenmiş bulunan alacak hesaplarında isteyenler malları alıp giderler.
6)     Satışlar evlere veya bakkallarına teslim şeklinde olabilir.
Şimdi bunun akış şemasını çizelim:


 
VERGİLENDİRME
a) KDV ücretten kesilmektedir. Ham maddeyi 100 TL’ye aldın, çalıştın veya çalıştırdın, 200 TL’ye sattın. Bunun kanuni KDV’sini ödemek zorundayız. Ortaklar kooperatifin işçileridir. Kooperatif kâr dağıtan ortaklık olmadığı için faturaya bordro değerini ilave ederek faturalayacaktır demektir. O halde bordro karşılığı fatura ödeyecektir.
b) KDV kiradan alınacaktır. 100 TL’ye aldık, kiracıya verdiğimiz kirayı faturalamıyoruz. Çünkü kiracı KDV’yi ödemiyor. Onun kadar fazla fatura kesmiş oluyoruz. Dolayısıyla kiranın bedelini de biz ödüyoruz. O halde kira karşılığı KDV ödemek durumundayız.
c) Eğer kâr yapmış isek, kârı da faturaya ilave eder satarız. Kâr karşılığı kirayı da biz öderiz.
d) Şimdi bir eski sandalyeyi getirdi. Kişi satıyor. Alıcı ondan fatura alamaz. Dolayısıyla tümü kârdır. Öbür satıcı da eski masa getirdi. Onun da tümü kârdır. Dolayısıyla eğer bu takas bir eskici tarafından gerçekleştirilmişse kendisi her ikisinin KDV’sini ödemek durumundadır. Çünkü devreye para girmiştir. Eğer bu iki kimse bu değiştirmeyi aralarında yapmışlarsa bunun vergisi yoktur. Çünkü mal para olmamıştır.

(d) maddesindeki durumu biraz daha tahlil edelim.
a) Bir kimse faturalı olarak aldığı malı başkasına değiştirmektedir. Onu da faturalı mal ile takas etmektedir. Burada bir değer artışı olmadığı için KDV ödemezler. İkisi de gelir vergisi mükellefi olsalar bile gelir vergisini ödemeyeceklerdir.
b) Komşulardan biri patates ekmektedir, diğeri domates ekmektedir. Bunlar patatesle domatesi değiştirerek yemektedirler. Bunlar KDV ödemeyeceklerdir. Çünkü bunların artan değerleri paraya dönüşmemiştir. Kamudan bir hizmet almışlardır. Kamunun parasını kullanmışlardır. Varsayalım ki bunları da vergilendirmek isteyelim. Burada fiyat para ile ölçülmediği için biz onlara fiyat empoze etmek isteyeceğiz. O halde bu da ekonomide serbest fiyat ilkesine aykırı olacaktır. Malın değeri marjinal miktarına tâbidir. On kilo patatesi olan kimsenin bir kasa patatese ihtiyacı çoktur. Ama iki kasa patatesi olanın bir kasa domatese ihtiyacı çok daha azdır.
c) İşletme vergisine tâbi olan bir kimse işletme için alacağı ve satacağı şeyleri para ile alacaktır ve satacaktır. Dolayısıyla aldığı malı para ile değerlendirecek, sattığı malları da para ile değerlendirecektir. Bir tüccar için marjinal değer sözkonusu değildir. Çünkü ihtiyacı için almamaktadır. Müşteri ihtiyacı da KDV’ye tâbi olduğu için ucuz göstermek onun yararına olmayacaktır. Aynı malı para ile satacağından KDV’yi yine ödeyecektir.
d) Şimdi kooperatife geldiğimizde kooperatif satın almamaktadır. Satmamaktadır. Takası gerçekleştirmektedir. Parasız gerçekleştirmektedir.
Burada vergi ne olacaktır?

Bize göre:
1)     Vergi kaybının olmaması için alınan mala işletme senedi olarak vergi tahakkuk edeceğiz. İşletme senedi değeri ile ilaveli olarak satacağız. Maliye işletme senedi ile alacaklı hâle gelecektir. Vergi yatıracağımız zaman işletme senedini o günkü değeri ile kasaya satıp kasadan aldığımız parayı vergiye yatıracağız.
2)     Ücret, kira, kâr ve diğer benzeri kazançlar ise müstahaklar bunları ne zaman paraya çevirirlerse o günkü değeri ile vergilendirilecektir. Ne var ki bunlar bu senetleri Türk lirasına çevirmiş oluyorlar. Mal alıyorlar. Mal ile emeklerini değiştiriyorlar. Yahut taşınmaz kiralarını değiştiriyorlar. Bunlar için istihkak günlerindeki işletme senedi  kasa değerini esas alabiliriz.
3)     Yardımlaşma faslı vardır. Yani ortakların sosyal giderlerine bir pay ayrılacaktır. Hiçbir üretim yapmadıkları halde kendilerine market satışından pay verilecektir. Vakıf hizmetleri yapılacaktır. Eğer bunlar kurumlar vergisinden muaf iseler vergilendirilmeyecektir. Değilseler, kurumlar vergisini verecekler, kâr bölüşülmediği için yapılan yardımdan dolayı bir vergi tahakkuk etmektedir.
4)     Birde dayanışma ortaklığı sebebiyle ödeme yapılmaktadır. Bir kaza vukuunda ortaklardan kesinti yapılarak ödeme olur. Bu bir zararın telafisi olduğu için vergilendirilmeyecektir. 
Bunlar kendi içtihadımızla uygulamaya geçilecektir. Maliye Bakanlığı uygulamamızdan haberdar edilecektir. Maliye Bakanlığı’ndan bir itiraz gelirse uzlaşılacaktır. Uzlaşılmazsa Maliye Bakanlığı’nın dediği yapılıp yargıya gidilecektir.
KDV için yaptığımız bu çözümler gelir vergisinde nasıl çözülecek?
İşletmenin bir geliri yoktur. Gelir, ücret, kira ve kâra bölünmektedir. Dolayısıyla gelir vergisi sözkonusu değildir.

SÜLEYMAN KARAGÜLLE
Yay. Haz.: REŞAT NURİ EROL
www.akevler.org (0532) 246 68 92

 

 

 


Tüm Seminerler
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 117
BORSA K-M-35
10.12.2009 3402 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 116
GEÇMİŞ 2000 YILININ KISACA MUHASEBESİNİ YAPALIM K-M-34
9.12.2009 2802 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 115
MUKASSİMÂT/2000 YILI AHŞAP EV ÇALIŞMALARI K-M-33
8.12.2009 2722 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 114
C Â R İ Y Â T/AKEVLER DENGE KULÜBÜ SÖZLEŞMESİ- K-M-32
7.12.2009 2760 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 113
HÂMİLÂT (YÜKLER) K-M-31
6.12.2009 2604 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 112
TESİR ÇİFTİ K-M-30
5.12.2009 2783 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 111
İfrat ve tefrit nedir?/2 AHŞAP EV K-M-29
4.12.2009 2882 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 110
İfrat ve tefrit nedir? K-M-28
3.12.2009 3119 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 109
AHŞAP EVLERİN DELİLİ NAHL80 K-M-27
2.12.2009 3327 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 108
MARKETTE SELEM UYGULAMASI K-M-26
1.12.2009 2762 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 107
Einstein Genel İzafiyet Nazariyesi K-M-25
30.11.2009 2725 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 106
KURAN MATEMATİĞİ K-M-24
29.11.2009 2712 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 105
SİSTEMATİK HATA K-M-23
28.11.2009 2796 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 104
FİZİK-3 K-M-22
27.11.2009 2836 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 103
ZELZELE İŞLETMESİ K-M-21
26.11.2009 2807 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 102
HIRSIZA CEZA-AHŞAPEVLER K-M-20
25.11.2009 3404 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 101
İNSANIN GÖREVİ K-M-19
24.11.2009 2742 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 100
FİZİK-2 K-M-18
23.11.2009 2713 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 99
Ş Â K İ L E- K-M-17
22.11.2009 3016 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 98
F İ Z İ K-K-M-16
21.11.2009 3218 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 97
YUVARLAK BİÇİMLER-K-M-15
20.11.2009 2756 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 96
TEK UÇLU ŞEKİLLER-K-M-14
19.11.2009 2589 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 95
KURAN MATEMATİĞİ-K-M-13
18.11.2009 2701 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 94
KURAN VE İNŞAAT-K-M-12
17.11.2009 2689 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 93
TEDAYÜN AYETİ-K-M-11
16.11.2009 3299 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 92
AKEVLER İSTANBUL TÜKETİM KOOP. MUHASEBE USULÜ-K-M-10
15.11.2009 3330 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 91
ÂYET -AĞAÇ EVLER-PROJESİ-K-M-9
14.11.2009 4072 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 90
TÜREV-ENTEGRAL-K-M-8
13.11.2009 4111 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 89
SAĞLIKTA ONLU VE İKİLİ SİSTEMİN UYGULANIŞI-K-M-7
12.11.2009 3401 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 88
2000 YILINA GİRERKEN GEÇEN BİR YILIN MUHASEBESİ-K-M-6
11.11.2009 3200 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 87
BİLGİSAYAR PROGRAMI-K-M-5
10.11.2009 3094 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 86
KURAN MATEMATİĞİ-4
9.11.2009 2993 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 85
HİSABİ VE GAYBİ OLUŞLAR-31
8.11.2009 2674 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 84
KUR’ÂN( OLASILIK VE) MATEMATİĞİ-2
7.11.2009 2739 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 83
KURAN MANTIK ve MATEMATİĞİ-1
6.11.2009 2941 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 82
Genel Hizmetlerin Tasnifi
5.11.2009 6196 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 81
Genel Hizmet Kooperatifi
31.10.2009 6086 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 80
Genel Hizmet; BAKIM
22.10.2009 6089 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 79
Genel Hizmet; TAKİP
15.10.2009 6200 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 78
SERA İŞLETMESİ
10.10.2009 6514 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 77
EDİRNE-BATUM SERVİSİ VE “İPEK YOLU, HAC YOLLARI
1.10.2009 6087 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 76
KİRA VE BAKIM; İŞLEYİŞ VE DENGE
26.09.2009 6056 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 75
SEL, İSTANBUL VE PLANLAMA
17.09.2009 6127 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 74
SAVUNMA EĞİTİMİ
10.09.2009 6148 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 73
ADİL DÜZEN RESTORAN İŞLETMESİ
3.09.2009 5949 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 72
MESLEKÎ EĞİTİM
27.08.2009 5981 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 71
HAC… HAC… HAC…
20.08.2009 6142 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 70
ORUÇ ve RAMAZAN
13.08.2009 6197 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 69
ZEKAT
6.08.2009 6370 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 68
DİNÎ EĞİTİM
9.07.2009 10937 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 67
ADİL DÜZENDE İNŞAATIN HÜKÜMLERİ
2.07.2009 8201 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 66
SÖZLEŞME (İNŞAAT)
25.06.2009 7365 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 65
HALK İŞLETMELERİ ÜNİVERSİTELER-2
18.06.2009 7078 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 64
HALK İŞLETMELERİ ÜNİVERSİTELER
11.06.2009 5151 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 63
İŞİ PARASIZ YAPMAK
4.06.2009 7317 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 62
HAK-KUVVET UYGARLIKLARI VE EĞİTİM
28.05.2009 6885 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 61
İRAN-TÜRKİYE MALA-MAL MARKETLERİ
21.05.2009 6739 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 60
ADİL DÜZEN DERGİSİ
14.05.2009 7069 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 59
ÇEVRE VE EKONOMİ
7.05.2009 7811 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 58
İŞLETMELERİMİZ VE DEĞERLENDİRME
30.04.2009 6828 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 57
100 DAİRELİK KLİMA-SERA TOPLU KONUT PROJESİ-3
23.04.2009 7107 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 56
100 DAİRELİK KLİMA-SERA TOPLUKONUT PROJESİ-2
16.04.2009 7276 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 55
100 DAİRELİK KLİMA-SERA TOPLU KONUT
9.04.2009 8081 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 54
ADİL DÜNYA DÜZENİ
2.04.2009 7085 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 53
BAĞIMSIZ BELEDİYE ÇALIŞMALARI
26.03.2009 6717 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 52
KAYIT DIŞI EKONOMİ
19.03.2009 7129 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 51
AKEVLER İLMÎ ÇALIŞMALARI VE DÂVET
12.03.2009 8121 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 50
BARTER / TAKAS / MALA-MAL
10.03.2009 6706 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 49
AKEVLER EMLAK İŞLETMESİ
3.03.2009 6372 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 48
ESNAF MARKETİ
27.02.2009 7432 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 47
PARA POLİTİKASI VE SENETLER
26.02.2009 4234 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 46
ADİL EKONOMİK SİSTEM
19.02.2009 4530 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 45
M A R K E T L E R
12.02.2009 4591 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 44
HELBUS PROJESİ VE .....
5.02.2009 4455 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 43
HELİBUS’TA TEHLİKE!
29.01.2009 4210 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 42
TÜRKİYE’DEKİ KRİZİN TEK ÇARESİ VARDIR
22.01.2009 4071 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 41
KRİZDE -halk,devlet,belediyeler-NELER YAPMALI
15.01.2009 4081 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 40
HELİBÜS KURULUŞ ÇALIŞMALARI
10.01.2009 4078 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 39
HELİBÜS KURULUŞ SÖZLEŞMESİ
3.01.2009 4188 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 38
KRİZ VE DÖVİZ
25.12.2008 4073 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 37
YİNE İŞSİZLİK MESELESİ VE ÇÖZÜMÜ
20.12.2008 4212 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 36
İSTANBUL’DA YAPILACAKLAR
6.12.2008 1262 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 35
MUHASEBE + DERGİ ÇALIŞMASI – 4
27.11.2008 1147 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 34
MUHASEBE + DERGİ ÇALIŞMASI - 2
13.11.2008 506 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 33
MUHASEBE + DERGİ ÇALIŞMASI - 1
6.11.2008 551 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 32
İSTANBUL İMAR SENEDİ
1.11.2008 349 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 31
İSTANBUL’UN YENİLENMESİ
29.10.2008 352 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 30
İSTANBUL İMAR SENEDİ -2-ŞEMATİK
25.10.2008 418 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 29
İSTANBUL; YENİDEN YAPILANMA
16.10.2008 358 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 28
İSTANBUL’U KURTARMAK; AMA NASIL?
6.09.2008 299 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 27
FİYATLARIN TESBİTİ
1.09.2008 433 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 26
DEĞERLER
25.08.2008 415 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 25
PARA VE SENET POLİTİKASI
18.08.2008 322 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 24
SELEM SİSTEMİ ve KOOPERATİF MARKETİ
11.08.2008 421 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 23
FAİZLİ VE FAİZSİZ SİSTEMDE EKONOMİ
28.07.2008 443 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 22
AKEVLER KREDİLEŞME ORTAKLIĞI
21.07.2008 336 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 21
KREDİLEŞME, SENET, ÇEK,
7.07.2008 309 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 20
İŞLETME VE ORGANİZASYON
27.06.2008 284 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 19
S E N E T L E R
20.06.2008 391 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 18
İŞLETMENİN HAZİRAN 2008’deki DURUMU
13.06.2008 281 Okunma