Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 18
İŞLETMENİN HAZİRAN 2008’deki DURUMU
13.06.2008
443 Okunma, 0 Yorum

“ADİL DÜZEN”de İŞLETME SEMİNERLERİ - 17     Cuma, 13.06.2008

 

İŞLETMENİN HAZİRAN 2008’deki DURUMU

YENİBOSNA

BAKKALI

İŞLETMENİN

KURULUŞU

YAPILAR

a) DÜKKAN

b) MEFRUŞAT/ TESİS
c) DEPO

d) LOJMAN

GENEL HİZMET

(25 HİZMET)

a) BÜRO

b) KOOPERATİF

c) MUHASEBE

d) ARABA

KURULUŞ

a) KURUCULAR

b) ORTAKLAR

c) S E N E T

d) MÜŞTERİLER

ÇALIŞAN

LAR

a) SATICILAR

b) ALICILAR

c) TAŞIYICI/ NAKLİYE

d) MUHASİP

İŞLETMENİN

İŞLEYİŞİ

HAREKET

 

İŞLETME SENEDİ

a) K A S A

b) Anonim Ortaklık

c) Girdiler ve Çıktılar

d) K R E D İ L E R

ÜSTÜNLÜK

a) 18 saat (24 saat) açık

b) Tenzilatlı alıveriş

c) Siparişleri kabul

d) Konsinye satış

DAYANIŞMA

a)     SERMAYE DAYANIŞMASI

b)    ÇALIŞANLARIN DAYANIŞMASI

c)     BAKKALLAR DAYANIŞMASI

d)    SOSYAL DAYANIŞMA 

 

YENİBOSNA BAKKALI: Ekonomi üreticilerle tüketicileri dengeleme kuruluşudur. Üreticiler ürettiklerini satamıyorsa, tüketiciler istedikleri malı alamıyorsa, o ülkede ekonomik kriz var demektir. Tüketim Kooperatifimiz, tüketicilere malları ulaştıran bakkalları organize etmeyi hedeflemiştir. Birinci denemesini bir yıldan fazla yapmış ve bilgi edinmiştir. Şimdi ikinci hamle yapılmaktadır.

 

İŞLETMENİN KURULUŞU: Adil Düzene göre işletme kurmak demek; sabit kira vermeyeceksiniz, sabit ücret vermeyeceksiniz, kendi sermayenizle çalışmayacaksınız. Ayrıca kayıt içi çalışmak zorundasınız. Bütün bunları gerçekleştirmek için bunları bilen ve bunlara inanan insanlara ihtiyaç gösterir. Bulmak için sabırla yıllarca aramak gerekir. İşletmenin kurulması için Yapılara, Genel Hizmete, Kuruculara ve Çalışanlara ihtiyaç vardır. Bunları temin etmek kurucuların işidir.

İŞLETMENİN İŞLEYİŞİ:İşletmenin çalışabilmesi için kuruluşun tamamlanması gerekir. Ne var ki kuruluşu tamamlamak için işletmenin devam etmesi gerekir. Bu da baştan bazı fedakârlıkları gerektirmektedir. Onu da kurucular yüklenmelidirler. Bunu da ancak inanmış özverili kurucular gerçekleştirebilirler. İşletmenin işleyebilmesi için malların alınıp satılmasını sağlayan bir akışa, aracı olarak işletme senedine, işletmenin diğer marketlerle yarışabilmesi için bazı üstünlüklere ve dayanışma kuruluşuna ihtiyaç vardır. Bir taraftan işletme kurulurken bazı denemelerle bu işleyişi sağlamamız gerekmektedir.

 

YAPILAR: Her işletmenin faaliyet gösteren yerleri olması gerekir. Bunların sabit kiralama usulü ile değil de, cirodan kiralama usulü ile bulunması gerekir. Bu ancak bunların satın alınması ile sağlanabilir. Bunlar dükkan, mefruşat, depo ve lojmandır.

GENEL HİZMET: Adil Düzene göre bir bakkalın işleyebilmesi için o işletmeye genel hizmet verecek bir kooperatifin kurulup işlemesi gerekir. Kooperatif bunlardan pay alıp çalışacaktır. Başlangıçta kooperatife gelen paylar kooperatifi yaşatmaz. Kurucuların geleceğe bağlı olarak yatırım yapmaları gerekir. Bunun için bir yazıhanesi olmalıdır. Kooperatif kurulmalıdır. Muhasebesi işler hâle getirilmelidir ve arabaları olmalıdır.

KURULUŞ: Nasıl inşaat malzeme satın almakla olmaz; projeye, mühendise, işverene, işçilere ihtiyaç varsa; bakkal elemanları bir araya gelmekle kuruluş olmaz. Kuruluşun kurucuları, ortakları, işletme senedi ve müşterileri olmalıdır.

ÇALIŞANLAR: İşletmeden sorumlu olan o işletmenin çalışanlarıdır. Onları ücretle değil de ortaklıkla bulmak gerekir. Bunun için inanmış insanlara ihtiyacımız vardır. Bunlar satıcılar, alıcılar, taşıyıcılar ve muhasipler olarak devreye gireceklerdir. 

 

HAREKET: Merkezi ekonomilerde hareket yönetici kararları ile sağlanır. Oysa halk ekonomisinde hareket çıkar paralelliği içinde kurallarla sağlanır. Bu da sistematik bir planlama ile sağlanmaktadır. Bilgisayar o gün alınacakları liste hâlinde verir. Alıcı ortaklar harekete geçer ve onu piyasadan alırlar. Taşıyıcı oradan alıp markete getirir. Market de müşterilere satar. Herkesin payı cirodan olduğu için bu akış sağlanmaktadır. İyi muhasebe şarttır.

İŞLETME SENEDİ:Merkezi işletmelerde hesaplar basittir, ödemeler de basittir. Oysa ortaklık sisteminde tüm girdiler ortaklık şeklinde olduğu için çok daha karışık muhasebe sistemine gerek vardır. Bunun için hem muhasebeyi yapabilmek hem de ödemeleri kolaylaştırmak için işletme senedine ihtiyaç vardır. Bir anonim ortaklığa ortak olarak katılan için, ödemelerin işletme senedi ile yapılmasına, kredilerin işletme senedi cinsinden yapılmasına ihtiyaç vardır

ÜSTÜNLÜK: Serbest rekabetin sağlanması ve yeni bir şeyi topluluğa kabul ettirilebilmesi için onun üstünlükleri olmalıdır. Bunlar da 18 saat, hattâ 24 saat açık tutmak,  tenzilatlı alışveriş yapmak, siparişleri de kabul etmek, konsinye satışla halkın ürünlerini satmaktır.

DAYANIŞMA:Gelişmiş ekonomilerde sigortasız herhangi bir iş yapılmaz. Primli sigorta yerine dayanışmalı sigorta geliştirmek zorundayız. Sermaye arasında, çalışanlar arasında, bakkallar arasında ekonomik ve sosyal dayanışmayı gerçekleştirmeliyiz.

 

Şimdi bunlar hakkında kısa bilgiler verelim.

Ne yapmışız, daha ne yapmamız gerekir?

 

YAPILAR

a) Dükkan: Dükkan satın alınmıştır. Parasını Süleyman Akdemir ve ortakları ödemiştir. Onlara Bahşayış’tan pay verilecektir. Bahşayış’a da İzmir’deki S. Karagülle’nin Vakıf hesabından pay verilerek takas yapılacaktır. Bu dükkan Ahşap Evlere katılanların olacaktır. Ahşap Evlerdeki haklar Süleyman Karagülle’ye geçmiş olacaktır.

b) Mefruşat: Mefruşat tamamlanmıştır. Parasını Hasan Hacıbektaşoğlu ortaklarından alarak tamamlamıştır. Onun sorumluluğunda vakıftır.

c) Depo: Dükkanın altındaki bodrum 320 YTL karşılığı kiralanmıştır. Kirası İzmir’deki bir vakıf dairenin kirası  ile karşılanacaktır. Gelen kira payı ile de bakkalı işletenin kirası ödenecektir. 

d) Lojman: Lojman henüz alınmamıştır. 400 YTL ile kiralanacaktır. Derslere devam eden bekar hanımlar oturacaklardır. Kiranın bir kısmını onlar verecek, bir kısmı ise bakkalda çalışanların kira payından karşılanacaktır. 

 

GENEL HİZMET

a) Kooperatif: Akevler İstanbul Konut Yapı ve Akevler İstanbul Tüketim kooperatifleri kurulmuştur. Konutun başkanı Reşat Erol, tüketimin başkanı M. Lütfi Hocaoğlu’dur. Muntazam faaliyetlerini sürdürmektedirler.

b) Büro: Yazıhane markete bitişik olarak satın alınmıştır. Parasını Süleyman Akdemir ve ortakları ödemiştir. Onlara Bahşayış’tan pay verilecektir. Bahşayış’a Süleyman Karagülle İzmir’den pay verecektir.  Büronun mülkiyeti ahşap evelerin ortaklarına ait olacaktır. Büro genel hizmetleri markete karşılıksız yapacaktır. Market tesis ortakları da kooperatiften kira almayacaklardır. Kooperatif yapı ortakları bu genel hizmet payına sahip olacaklardır. Ahşap evler ortaklığının sermayesi bu iki yerin bedelini karşılamaktadır. Karşılıklı haklar helal edilecektir.

c) Muhasebe: Adil Düzen İşletmesinin temeli muhasebedir.  Cari muhasebe bilgilerimiz ve programlarımızla Ahşap Evler Muhasebesini yürütemedik Çatalca’daki denemelerde de sonuç alamadık. Geçen yıl yaptığımızı Yenibosna market denemelerimiz de istenen sonucu vermedi. Bütün bunlar için iki şeyi bilmeye ihtiyaç vardır. Biri, fıkhi hükümleri çok iyi bilmemiz gerekir. İkincisi de, bu hükümlerin nasıl muhasebeleştirileceğini bilmemiz gerekir. Tüketim Başkanı Dr. M. Lütfi Hocaoğlu, Bilgisayar Mühendisliğini bu amaçla ayrıca okudu ve bugün bizim muhasebe programımızı yazmaktadır. Süleyman Karagülle’nin fıkhı katkıları ile muhasebe programı artık işlemeye başlamıştır. İlk olarak devam edenleri kaydediyoruz. Bu hafta para yatıranları kaydetmeye başlamış olacağız. Biz bunun ne kadar zor olduğunu tahmin etmedik. Direndik. İnşaallah başarmış olmak üzereyiz.

d) Araba: Kooperatifin genel hizmetlerinin başında taşıma gelmektedir. Marketin üzerinde yük olmamak üzere bir taşıma sistemini gerçekleştireceğiz. Her gün akşam üstü satın alınan yerlerden malı alıp markete getirecektir. İki arabaya ihtiyaç vardır. Binek arabası satın alınmıştır; Süleyman Akdemir almıştır. Taşıma arabası da ciro ile kiraya Metin tarafından konmuş olacaktır. Böylece taşıma giderlerimiz de Adil Düzene göre çözülmüş olacaktır. Metin ile ayrıca manav dağıtımında ortak olmuş bulunuyoruz. Böylece taşıma sorunumuzu çözmüş oluyoruz.

 

KURULUŞ

a) Kurucular: Ayda 100 YTL ödeyerek 100 ortaklı bir kurucular ortaklığı kurulmuştur. 1200’er lira vererek kurucu ortak olacaklardır. Bunlar şunlardır: 1) Süleyman Karagülle 2) Hasan Hacıbektaşoğlu 3) Gürsoy Erol 4) Süleyman Akdemir 5) Hakan Kandal 6) Lütfi Hocaoğlu 7) Reşat Erol  8) Gürsel Kartal 9) Yaşar Gönül 10) Ahmet Kırtekin 11) Ali Bülent 12) Dr. Ramazan Uçar 13) Emin Bey. Bunlar kurucu adaylardır. Bunlardan bir kısmının kuruculukları kesinleşmiştir. Muhasebe kayıtları başladıktan sonra bir aylık süre verilecek, tamamladıkları takdirde yenileri aranacaktır. Kurucu sayısı yirmiyi bulabilir. Bir kurucu da yirmi ortak bulabilir.

b) Kuruluş Ortakları: Ortaklar 40 gram altın ile ortak olacaklar, dört işletmenin kurucusu olacaklardır. 1) Marketin kurucusu olacaklardır. 2) Adil Düzen Dergisi’nin kurucuları olacaklardır. 3) Ahşap evler kurucuları olacaklardır. 4) Bahşayış dinlenme yerlerinin ortağı olacaklardır. Bunların yararlanma hakları ise işletmelerin statüsünde belirlenecektir. Paylarının iki katı ile işletme ortaklığına katılmış olacaklardır.

c) Senet Ortakları: Tesislere katılanlar için hisse senetleri çıkarılacaktır. Bu senetlere marketten gelen kiralar eklenecektir. Yüzde 4 yapı payları, yüzde 2 de genel hizmet payları eklenecek ve ortaklar bundan yararlanacaklardır. Katılanlar, katkılarına karşılık yüzde yirmiye kadar bir fazla hisse almış olacaklardır. Çalışanların emekleri ise iki misli üzerinden değerlendireceklerdir. 

İşletmeler için ayrı senet çıkarılacaktır. Tüm girdilere senetle ödemeler yapılacaktır. Ücretler, kiralar, kârlar ve vergiler hep senet üzerinde hesaplanacak, sonunda paraya çevrilerek ödemeler yapılacaktır. Şimdilik hesaplarda bu senet var olacak, kartlarda bu çalıştırılacaktır. İleride anonim şirketi kurulduğunda kağıt olarak da dolaşacaktır Senet edinen ortak ortaklıktan pay almış olacaktır. Senet satan ortaklıktan payını çekmiş olacaktır.

d) Müşteriler: İki türlü müşteri olacaktır. Para ile satın alan müşterilere diğer bakkallardaki satış fiyatları ile satış yapılacaktır. Oysa senetle alan müşteriler tenzilatlı alacaklardır. Şöyle ki, malların fiyatları işletme senedi cinsinden gün gün düşecektir. Oysa para ile satışlarda düşüş olmayacaktır. Senetler ise gün gün pahalanacaktır. Böylece senedi önce alan yararlanmış olacak, malı sonra alan yararlanmış olacaktır.

 

ÇALIŞANLAR

a) Satıcılar: Marketin en önemli elemanları satıcılardır Sabah 6’da dükkanı birisi açacak ve 3’e kadar çalışacak, diğeri 3’ten 24’e kadar çalışacak. Bu arada acil ihtiyacı olan zile basıp gece de uyandırabilecektir. Bunu ancak birbirleri ile anlaşmış iki bayan yapabilir. Bu hususta görüşmeler yapılmaktadır. Biz hazır olduğumuzda bunların da geleceğinden emin olarak çalışıyoruz. Satıcıların müşteriye sempatik görünmeleri de gerekmektedir. İkili ilişkiler önemli rol oynayacaktır. Sohbetleri ile müşteriyi çekmelidirler.

b) Alıcılar: Alıcı ortaklarımız listeyi sabahleyin alıp piyasayı dolaşacaklar ve malları satın alacaklardır. Kendilerine günlük ödeme yapacak kadar nakit verilecektir. Bu işi şimdilik Muhammed Zübeyir Erol yapacaktır. Mehmet Hikmetumut yardımcı olacaktır.

c) Taşıyıcı: Verilen siparişler hazırlandıktan sonra akşam üstü nakliyeci gidip yerinden alıp markete teslim edecektir. Bunu Metin yapacaktır.

d) Muhasip: Muhasebe ve kayıt işleri ise M. Lütfi Hocaoğlu’nun sorumluluğunda M. Zübeyir Erol, M. Hikmetumut, Emine Hocaoğlu, Fatma Uğraç, Tayyibet ve Makbule tarafından yapılacaktır. Buradaki çok önemli husus herkesin aldığını ve verdiğini yazmasıdır. Ortaklarımızı buna alıştırmak en zor iş olacaktır.

 

HAREKET

a) Sipariş: Bilgisayara bir program konmuştur. Rafta bulunacak en çok ve en az miktarlar öğretilmiştir. Asgari miktarın altına düşenleri sabahleyin bilgisayar verecektir. Yenilerinin kaç tane alınacağı belirtilecektir. Bu listeye göre her gün satın alma olacaktır. Sonra diğer bakkallarla da işbirliği yapılarak birlikte alma imkanları aranacaktır.

b) Satın alma: Sabahleyin piyasaya çıkacak olan M. Zübeyir Erol ve Mehmet Himetumut o gün alacaklarını alacaklardır. Diğerlerinin de fiyatlarını öğreneceklerdir. Önce konsinye mal bulunmaya çalışılacaktır. Teminatı kooperatif verecektir. Sonra iadeyi kabul edenlerin malları alınacaktır. Sonra kendi paraları ile satın alan müşteri ortaklar tercih edilecek. Sonunda kooperatifin parası ile satın alabileceklerdir. Bu takdirde satılanlara belli oranda kâr verilecektir.

c) Nakliye: Nakliyeyi Metin ciro üzerinden yapacaktır. Buna karşılık sermaye payından % 20 Metin’e kalacaktır. Böylece market manavcılıkla sübvanse edilecektir.

d) Satış: Satış satıcı ortaklar tarafından yapılacak. Para ile satılacak İşletme senedi ile satılacak. İşletme senedi ile ucuz satılacaktır.

 

ÜSTÜNLÜK

a) 18 saat (hattâ 24 saat) açık: Bakkallardan alışveriş acil ihtiyaçlar sebebiyle olmaktadır. Normal saatlerden çok erken ve geç saatlerde bakkallara ihtiyaç vardır. Bundan dolayı 18 saat açık olacaktır. Markette oturan satıcı ayrıca muhasebe gibi, kayıt işleri gibi başka hizmetleri de yapabilecek, böylece ek gelir temin edebilecektir. Gece saatlerinde de nöbet tutacak ve acil ihtiyacı olan gece gelip uyandırabilecektir. Böylece müşteri bakkala çekilecektir. 

b) Tenzilatlı alışveriş: Paralı satışlar normal satışlar olacaktır. Senetli satışlar tenzilatlı satışlar olacaktır. Bu tenzilat işletme senedinin sermaye payı kadar pahalandırılması ile olur. Eskiden alanlar kâr etmiş olur. Günlük satışlarda elde edilen sermaye payı kadar senet pahalandırılır. Böylece herkes senet alarak gelecekte malları ucuz almayı sağlayacaktır.

c) Siparişlerin kabulü: Bakkalda örnek mallar bulunacaktır. Fiyatları belli olacaktır. Bilgisayarda gerekli bilgi verilecektir. Fiyatlar tesbit edilecektir. Sipariş verildiği takdirde evinde veya bakkalda teslim edilecektir. Böylece bakkalda her şeyin satışı gerçekleşecektir. Hattâ biri bir marangoz arıyorsa o işi yapacak marangozu müşteriye gösterecektir. Marangozdan bir komisyonculuk payı alabilecektir. Bizdeki bakkalın görevleri çok çok daha geniş olacaktır.

d) Konsinye satış: Konsinye satışların yararı üreticilerin mallarını satmalarıdır. Çalıştığı fabrikadan ucuz mal alanlar markete koyup sattırabilirler. Köylerden sonbaharda getirdikleri malları da yıl boyunca bakkallara sattırabilirler.

 

DAYANIŞMA

a) Sermaye Dayanışması: Ticarette bazı zararlar olmaktadır. Nakliyede kayıp olabilir. Mallar markette bozulabilir. Son kullanma günü gelir, mallar satılmamış olabilir. Sermaye arasında bir dayanışma olmalıdır. Bu da şöyledir. Her gün yapılan satışlara sermaye payı konur, tüm sermayeye bölünerek birim sermayenin kârı bulunur. Böylece sermayeye faiz verilmez ama kâr sağlanır. Böylece her zaman sermayesi ile herkes katılma imkanı bulur.

b) Çalışanların Dayanışması: Çalışanlar da her zaman kaza yapar, zarar verebilirler. Bu zararların kendileri tarafından karşılanması birçok zamanlarda mümkün olmaz. Araba kaza tapabilir. Bakkalda mal çalınabilir. Yahut bir araç harap olabilir. Bu takdirde çalışanlar birlikte taksitlerle onu öderler. Böylece herkes yanındakinin dikkatli olmasını ister.

c) Bakkallar Dayanışması:Bakkallar arası dayanışma sağlandığı takdirde birlikte toptan alırlar. Dolayısıyla süper marketlerle rekabet edebilirler. Ortak nakliye yaparlar, böylece maliyetlerini düşürürler. Satamadıkları malları birbirlerine satarak zarar etmekten kurtulurlar. Aralarında kredileşmeyi sağlayarak sermayelerini iki misline çıkarırlar.

d) Sosyal Dayanışma: Satışlara bir yüzde konur. Fon biriktirilir. Müşteri ortakların özel sıkıntılarına o fondan yardım yapılır. Bu yardım fonunu müşteriler kendileri kararlaştırırlar. Yüz müşteri adeta bir aile hâline gelmiş olur.

 

SÜLEYMAN KARAGÜLLE

Yay. Haz.: REŞAT NURİ EROL

www.akevler.org         (0532) 246 68 92

 

 

 

 


Tüm Seminerler
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 117
BORSA K-M-35
10.12.2009 3992 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 116
GEÇMİŞ 2000 YILININ KISACA MUHASEBESİNİ YAPALIM K-M-34
9.12.2009 3420 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 115
MUKASSİMÂT/2000 YILI AHŞAP EV ÇALIŞMALARI K-M-33
8.12.2009 3272 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 114
C Â R İ Y Â T/AKEVLER DENGE KULÜBÜ SÖZLEŞMESİ- K-M-32
7.12.2009 3345 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 113
HÂMİLÂT (YÜKLER) K-M-31
6.12.2009 3163 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 112
TESİR ÇİFTİ K-M-30
5.12.2009 3379 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 111
İfrat ve tefrit nedir?/2 AHŞAP EV K-M-29
4.12.2009 3484 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 110
İfrat ve tefrit nedir? K-M-28
3.12.2009 3667 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 109
AHŞAP EVLERİN DELİLİ NAHL80 K-M-27
2.12.2009 4033 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 108
MARKETTE SELEM UYGULAMASI K-M-26
1.12.2009 3288 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 107
Einstein Genel İzafiyet Nazariyesi K-M-25
30.11.2009 3300 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 106
KURAN MATEMATİĞİ K-M-24
29.11.2009 3253 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 105
SİSTEMATİK HATA K-M-23
28.11.2009 3389 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 104
FİZİK-3 K-M-22
27.11.2009 3394 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 103
ZELZELE İŞLETMESİ K-M-21
26.11.2009 3391 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 102
HIRSIZA CEZA-AHŞAPEVLER K-M-20
25.11.2009 3929 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 101
İNSANIN GÖREVİ K-M-19
24.11.2009 3290 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 100
FİZİK-2 K-M-18
23.11.2009 3271 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 99
Ş Â K İ L E- K-M-17
22.11.2009 3540 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 98
F İ Z İ K-K-M-16
21.11.2009 3792 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 97
YUVARLAK BİÇİMLER-K-M-15
20.11.2009 3314 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 96
TEK UÇLU ŞEKİLLER-K-M-14
19.11.2009 3125 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 95
KURAN MATEMATİĞİ-K-M-13
18.11.2009 3252 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 94
KURAN VE İNŞAAT-K-M-12
17.11.2009 3236 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 93
TEDAYÜN AYETİ-K-M-11
16.11.2009 3910 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 92
AKEVLER İSTANBUL TÜKETİM KOOP. MUHASEBE USULÜ-K-M-10
15.11.2009 3971 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 91
ÂYET -AĞAÇ EVLER-PROJESİ-K-M-9
14.11.2009 4870 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 90
TÜREV-ENTEGRAL-K-M-8
13.11.2009 4887 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 89
SAĞLIKTA ONLU VE İKİLİ SİSTEMİN UYGULANIŞI-K-M-7
12.11.2009 4017 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 88
2000 YILINA GİRERKEN GEÇEN BİR YILIN MUHASEBESİ-K-M-6
11.11.2009 3778 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 87
BİLGİSAYAR PROGRAMI-K-M-5
10.11.2009 3623 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 86
KURAN MATEMATİĞİ-4
9.11.2009 3558 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 85
HİSABİ VE GAYBİ OLUŞLAR-31
8.11.2009 3196 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 84
KUR’ÂN( OLASILIK VE) MATEMATİĞİ-2
7.11.2009 3270 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 83
KURAN MANTIK ve MATEMATİĞİ-1
6.11.2009 3569 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 82
Genel Hizmetlerin Tasnifi
5.11.2009 7518 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 81
Genel Hizmet Kooperatifi
31.10.2009 7377 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 80
Genel Hizmet; BAKIM
22.10.2009 7381 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 79
Genel Hizmet; TAKİP
15.10.2009 7509 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 78
SERA İŞLETMESİ
10.10.2009 7859 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 77
EDİRNE-BATUM SERVİSİ VE “İPEK YOLU, HAC YOLLARI
1.10.2009 7414 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 76
KİRA VE BAKIM; İŞLEYİŞ VE DENGE
26.09.2009 7348 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 75
SEL, İSTANBUL VE PLANLAMA
17.09.2009 7409 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 74
SAVUNMA EĞİTİMİ
10.09.2009 7461 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 73
ADİL DÜZEN RESTORAN İŞLETMESİ
3.09.2009 7278 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 72
MESLEKÎ EĞİTİM
27.08.2009 7263 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 71
HAC… HAC… HAC…
20.08.2009 7503 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 70
ORUÇ ve RAMAZAN
13.08.2009 7510 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 69
ZEKAT
6.08.2009 7752 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 68
DİNÎ EĞİTİM
9.07.2009 12838 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 67
ADİL DÜZENDE İNŞAATIN HÜKÜMLERİ
2.07.2009 9739 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 66
SÖZLEŞME (İNŞAAT)
25.06.2009 8449 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 65
HALK İŞLETMELERİ ÜNİVERSİTELER-2
18.06.2009 8183 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 64
HALK İŞLETMELERİ ÜNİVERSİTELER
11.06.2009 5803 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 63
İŞİ PARASIZ YAPMAK
4.06.2009 8314 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 62
HAK-KUVVET UYGARLIKLARI VE EĞİTİM
28.05.2009 7972 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 61
İRAN-TÜRKİYE MALA-MAL MARKETLERİ
21.05.2009 7956 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 60
ADİL DÜZEN DERGİSİ
14.05.2009 8150 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 59
ÇEVRE VE EKONOMİ
7.05.2009 8933 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 58
İŞLETMELERİMİZ VE DEĞERLENDİRME
30.04.2009 8032 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 57
100 DAİRELİK KLİMA-SERA TOPLU KONUT PROJESİ-3
23.04.2009 8159 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 56
100 DAİRELİK KLİMA-SERA TOPLUKONUT PROJESİ-2
16.04.2009 8275 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 55
100 DAİRELİK KLİMA-SERA TOPLU KONUT
9.04.2009 9252 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 54
ADİL DÜNYA DÜZENİ
2.04.2009 8152 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 53
BAĞIMSIZ BELEDİYE ÇALIŞMALARI
26.03.2009 7743 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 52
KAYIT DIŞI EKONOMİ
19.03.2009 8224 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 51
AKEVLER İLMÎ ÇALIŞMALARI VE DÂVET
12.03.2009 9249 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 50
BARTER / TAKAS / MALA-MAL
10.03.2009 7655 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 49
AKEVLER EMLAK İŞLETMESİ
3.03.2009 7446 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 48
ESNAF MARKETİ
27.02.2009 8580 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 47
PARA POLİTİKASI VE SENETLER
26.02.2009 5293 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 46
ADİL EKONOMİK SİSTEM
19.02.2009 5551 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 45
M A R K E T L E R
12.02.2009 5735 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 44
HELBUS PROJESİ VE .....
5.02.2009 5471 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 43
HELİBUS’TA TEHLİKE!
29.01.2009 5172 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 42
TÜRKİYE’DEKİ KRİZİN TEK ÇARESİ VARDIR
22.01.2009 5018 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 41
KRİZDE -halk,devlet,belediyeler-NELER YAPMALI
15.01.2009 5035 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 40
HELİBÜS KURULUŞ ÇALIŞMALARI
10.01.2009 5075 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 39
HELİBÜS KURULUŞ SÖZLEŞMESİ
3.01.2009 5210 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 38
KRİZ VE DÖVİZ
25.12.2008 5042 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 37
YİNE İŞSİZLİK MESELESİ VE ÇÖZÜMÜ
20.12.2008 5196 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 36
İSTANBUL’DA YAPILACAKLAR
6.12.2008 1505 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 35
MUHASEBE + DERGİ ÇALIŞMASI – 4
27.11.2008 1349 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 34
MUHASEBE + DERGİ ÇALIŞMASI - 2
13.11.2008 699 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 33
MUHASEBE + DERGİ ÇALIŞMASI - 1
6.11.2008 733 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 32
İSTANBUL İMAR SENEDİ
1.11.2008 510 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 31
İSTANBUL’UN YENİLENMESİ
29.10.2008 524 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 30
İSTANBUL İMAR SENEDİ -2-ŞEMATİK
25.10.2008 576 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 29
İSTANBUL; YENİDEN YAPILANMA
16.10.2008 508 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 28
İSTANBUL’U KURTARMAK; AMA NASIL?
6.09.2008 451 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 27
FİYATLARIN TESBİTİ
1.09.2008 579 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 26
DEĞERLER
25.08.2008 586 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 25
PARA VE SENET POLİTİKASI
18.08.2008 479 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 24
SELEM SİSTEMİ ve KOOPERATİF MARKETİ
11.08.2008 583 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 23
FAİZLİ VE FAİZSİZ SİSTEMDE EKONOMİ
28.07.2008 611 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 22
AKEVLER KREDİLEŞME ORTAKLIĞI
21.07.2008 510 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 21
KREDİLEŞME, SENET, ÇEK,
7.07.2008 470 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 20
İŞLETME VE ORGANİZASYON
27.06.2008 503 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 19
S E N E T L E R
20.06.2008 562 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 18
İŞLETMENİN HAZİRAN 2008’deki DURUMU
13.06.2008 443 Okunma