Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 18
İŞLETMENİN HAZİRAN 2008’deki DURUMU
13.06.2008
665 Okunma, 0 Yorum

“ADİL DÜZEN”de İŞLETME SEMİNERLERİ - 17     Cuma, 13.06.2008

 

İŞLETMENİN HAZİRAN 2008’deki DURUMU

YENİBOSNA

BAKKALI

İŞLETMENİN

KURULUŞU

YAPILAR

a) DÜKKAN

b) MEFRUŞAT/ TESİS
c) DEPO

d) LOJMAN

GENEL HİZMET

(25 HİZMET)

a) BÜRO

b) KOOPERATİF

c) MUHASEBE

d) ARABA

KURULUŞ

a) KURUCULAR

b) ORTAKLAR

c) S E N E T

d) MÜŞTERİLER

ÇALIŞAN

LAR

a) SATICILAR

b) ALICILAR

c) TAŞIYICI/ NAKLİYE

d) MUHASİP

İŞLETMENİN

İŞLEYİŞİ

HAREKET

 

İŞLETME SENEDİ

a) K A S A

b) Anonim Ortaklık

c) Girdiler ve Çıktılar

d) K R E D İ L E R

ÜSTÜNLÜK

a) 18 saat (24 saat) açık

b) Tenzilatlı alıveriş

c) Siparişleri kabul

d) Konsinye satış

DAYANIŞMA

a)     SERMAYE DAYANIŞMASI

b)    ÇALIŞANLARIN DAYANIŞMASI

c)     BAKKALLAR DAYANIŞMASI

d)    SOSYAL DAYANIŞMA 

 

YENİBOSNA BAKKALI: Ekonomi üreticilerle tüketicileri dengeleme kuruluşudur. Üreticiler ürettiklerini satamıyorsa, tüketiciler istedikleri malı alamıyorsa, o ülkede ekonomik kriz var demektir. Tüketim Kooperatifimiz, tüketicilere malları ulaştıran bakkalları organize etmeyi hedeflemiştir. Birinci denemesini bir yıldan fazla yapmış ve bilgi edinmiştir. Şimdi ikinci hamle yapılmaktadır.

 

İŞLETMENİN KURULUŞU: Adil Düzene göre işletme kurmak demek; sabit kira vermeyeceksiniz, sabit ücret vermeyeceksiniz, kendi sermayenizle çalışmayacaksınız. Ayrıca kayıt içi çalışmak zorundasınız. Bütün bunları gerçekleştirmek için bunları bilen ve bunlara inanan insanlara ihtiyaç gösterir. Bulmak için sabırla yıllarca aramak gerekir. İşletmenin kurulması için Yapılara, Genel Hizmete, Kuruculara ve Çalışanlara ihtiyaç vardır. Bunları temin etmek kurucuların işidir.

İŞLETMENİN İŞLEYİŞİ:İşletmenin çalışabilmesi için kuruluşun tamamlanması gerekir. Ne var ki kuruluşu tamamlamak için işletmenin devam etmesi gerekir. Bu da baştan bazı fedakârlıkları gerektirmektedir. Onu da kurucular yüklenmelidirler. Bunu da ancak inanmış özverili kurucular gerçekleştirebilirler. İşletmenin işleyebilmesi için malların alınıp satılmasını sağlayan bir akışa, aracı olarak işletme senedine, işletmenin diğer marketlerle yarışabilmesi için bazı üstünlüklere ve dayanışma kuruluşuna ihtiyaç vardır. Bir taraftan işletme kurulurken bazı denemelerle bu işleyişi sağlamamız gerekmektedir.

 

YAPILAR: Her işletmenin faaliyet gösteren yerleri olması gerekir. Bunların sabit kiralama usulü ile değil de, cirodan kiralama usulü ile bulunması gerekir. Bu ancak bunların satın alınması ile sağlanabilir. Bunlar dükkan, mefruşat, depo ve lojmandır.

GENEL HİZMET: Adil Düzene göre bir bakkalın işleyebilmesi için o işletmeye genel hizmet verecek bir kooperatifin kurulup işlemesi gerekir. Kooperatif bunlardan pay alıp çalışacaktır. Başlangıçta kooperatife gelen paylar kooperatifi yaşatmaz. Kurucuların geleceğe bağlı olarak yatırım yapmaları gerekir. Bunun için bir yazıhanesi olmalıdır. Kooperatif kurulmalıdır. Muhasebesi işler hâle getirilmelidir ve arabaları olmalıdır.

KURULUŞ: Nasıl inşaat malzeme satın almakla olmaz; projeye, mühendise, işverene, işçilere ihtiyaç varsa; bakkal elemanları bir araya gelmekle kuruluş olmaz. Kuruluşun kurucuları, ortakları, işletme senedi ve müşterileri olmalıdır.

ÇALIŞANLAR: İşletmeden sorumlu olan o işletmenin çalışanlarıdır. Onları ücretle değil de ortaklıkla bulmak gerekir. Bunun için inanmış insanlara ihtiyacımız vardır. Bunlar satıcılar, alıcılar, taşıyıcılar ve muhasipler olarak devreye gireceklerdir. 

 

HAREKET: Merkezi ekonomilerde hareket yönetici kararları ile sağlanır. Oysa halk ekonomisinde hareket çıkar paralelliği içinde kurallarla sağlanır. Bu da sistematik bir planlama ile sağlanmaktadır. Bilgisayar o gün alınacakları liste hâlinde verir. Alıcı ortaklar harekete geçer ve onu piyasadan alırlar. Taşıyıcı oradan alıp markete getirir. Market de müşterilere satar. Herkesin payı cirodan olduğu için bu akış sağlanmaktadır. İyi muhasebe şarttır.

İŞLETME SENEDİ:Merkezi işletmelerde hesaplar basittir, ödemeler de basittir. Oysa ortaklık sisteminde tüm girdiler ortaklık şeklinde olduğu için çok daha karışık muhasebe sistemine gerek vardır. Bunun için hem muhasebeyi yapabilmek hem de ödemeleri kolaylaştırmak için işletme senedine ihtiyaç vardır. Bir anonim ortaklığa ortak olarak katılan için, ödemelerin işletme senedi ile yapılmasına, kredilerin işletme senedi cinsinden yapılmasına ihtiyaç vardır

ÜSTÜNLÜK: Serbest rekabetin sağlanması ve yeni bir şeyi topluluğa kabul ettirilebilmesi için onun üstünlükleri olmalıdır. Bunlar da 18 saat, hattâ 24 saat açık tutmak,  tenzilatlı alışveriş yapmak, siparişleri de kabul etmek, konsinye satışla halkın ürünlerini satmaktır.

DAYANIŞMA:Gelişmiş ekonomilerde sigortasız herhangi bir iş yapılmaz. Primli sigorta yerine dayanışmalı sigorta geliştirmek zorundayız. Sermaye arasında, çalışanlar arasında, bakkallar arasında ekonomik ve sosyal dayanışmayı gerçekleştirmeliyiz.

 

Şimdi bunlar hakkında kısa bilgiler verelim.

Ne yapmışız, daha ne yapmamız gerekir?

 

YAPILAR

a) Dükkan: Dükkan satın alınmıştır. Parasını Süleyman Akdemir ve ortakları ödemiştir. Onlara Bahşayış’tan pay verilecektir. Bahşayış’a da İzmir’deki S. Karagülle’nin Vakıf hesabından pay verilerek takas yapılacaktır. Bu dükkan Ahşap Evlere katılanların olacaktır. Ahşap Evlerdeki haklar Süleyman Karagülle’ye geçmiş olacaktır.

b) Mefruşat: Mefruşat tamamlanmıştır. Parasını Hasan Hacıbektaşoğlu ortaklarından alarak tamamlamıştır. Onun sorumluluğunda vakıftır.

c) Depo: Dükkanın altındaki bodrum 320 YTL karşılığı kiralanmıştır. Kirası İzmir’deki bir vakıf dairenin kirası  ile karşılanacaktır. Gelen kira payı ile de bakkalı işletenin kirası ödenecektir. 

d) Lojman: Lojman henüz alınmamıştır. 400 YTL ile kiralanacaktır. Derslere devam eden bekar hanımlar oturacaklardır. Kiranın bir kısmını onlar verecek, bir kısmı ise bakkalda çalışanların kira payından karşılanacaktır. 

 

GENEL HİZMET

a) Kooperatif: Akevler İstanbul Konut Yapı ve Akevler İstanbul Tüketim kooperatifleri kurulmuştur. Konutun başkanı Reşat Erol, tüketimin başkanı M. Lütfi Hocaoğlu’dur. Muntazam faaliyetlerini sürdürmektedirler.

b) Büro: Yazıhane markete bitişik olarak satın alınmıştır. Parasını Süleyman Akdemir ve ortakları ödemiştir. Onlara Bahşayış’tan pay verilecektir. Bahşayış’a Süleyman Karagülle İzmir’den pay verecektir.  Büronun mülkiyeti ahşap evelerin ortaklarına ait olacaktır. Büro genel hizmetleri markete karşılıksız yapacaktır. Market tesis ortakları da kooperatiften kira almayacaklardır. Kooperatif yapı ortakları bu genel hizmet payına sahip olacaklardır. Ahşap evler ortaklığının sermayesi bu iki yerin bedelini karşılamaktadır. Karşılıklı haklar helal edilecektir.

c) Muhasebe: Adil Düzen İşletmesinin temeli muhasebedir.  Cari muhasebe bilgilerimiz ve programlarımızla Ahşap Evler Muhasebesini yürütemedik Çatalca’daki denemelerde de sonuç alamadık. Geçen yıl yaptığımızı Yenibosna market denemelerimiz de istenen sonucu vermedi. Bütün bunlar için iki şeyi bilmeye ihtiyaç vardır. Biri, fıkhi hükümleri çok iyi bilmemiz gerekir. İkincisi de, bu hükümlerin nasıl muhasebeleştirileceğini bilmemiz gerekir. Tüketim Başkanı Dr. M. Lütfi Hocaoğlu, Bilgisayar Mühendisliğini bu amaçla ayrıca okudu ve bugün bizim muhasebe programımızı yazmaktadır. Süleyman Karagülle’nin fıkhı katkıları ile muhasebe programı artık işlemeye başlamıştır. İlk olarak devam edenleri kaydediyoruz. Bu hafta para yatıranları kaydetmeye başlamış olacağız. Biz bunun ne kadar zor olduğunu tahmin etmedik. Direndik. İnşaallah başarmış olmak üzereyiz.

d) Araba: Kooperatifin genel hizmetlerinin başında taşıma gelmektedir. Marketin üzerinde yük olmamak üzere bir taşıma sistemini gerçekleştireceğiz. Her gün akşam üstü satın alınan yerlerden malı alıp markete getirecektir. İki arabaya ihtiyaç vardır. Binek arabası satın alınmıştır; Süleyman Akdemir almıştır. Taşıma arabası da ciro ile kiraya Metin tarafından konmuş olacaktır. Böylece taşıma giderlerimiz de Adil Düzene göre çözülmüş olacaktır. Metin ile ayrıca manav dağıtımında ortak olmuş bulunuyoruz. Böylece taşıma sorunumuzu çözmüş oluyoruz.

 

KURULUŞ

a) Kurucular: Ayda 100 YTL ödeyerek 100 ortaklı bir kurucular ortaklığı kurulmuştur. 1200’er lira vererek kurucu ortak olacaklardır. Bunlar şunlardır: 1) Süleyman Karagülle 2) Hasan Hacıbektaşoğlu 3) Gürsoy Erol 4) Süleyman Akdemir 5) Hakan Kandal 6) Lütfi Hocaoğlu 7) Reşat Erol  8) Gürsel Kartal 9) Yaşar Gönül 10) Ahmet Kırtekin 11) Ali Bülent 12) Dr. Ramazan Uçar 13) Emin Bey. Bunlar kurucu adaylardır. Bunlardan bir kısmının kuruculukları kesinleşmiştir. Muhasebe kayıtları başladıktan sonra bir aylık süre verilecek, tamamladıkları takdirde yenileri aranacaktır. Kurucu sayısı yirmiyi bulabilir. Bir kurucu da yirmi ortak bulabilir.

b) Kuruluş Ortakları: Ortaklar 40 gram altın ile ortak olacaklar, dört işletmenin kurucusu olacaklardır. 1) Marketin kurucusu olacaklardır. 2) Adil Düzen Dergisi’nin kurucuları olacaklardır. 3) Ahşap evler kurucuları olacaklardır. 4) Bahşayış dinlenme yerlerinin ortağı olacaklardır. Bunların yararlanma hakları ise işletmelerin statüsünde belirlenecektir. Paylarının iki katı ile işletme ortaklığına katılmış olacaklardır.

c) Senet Ortakları: Tesislere katılanlar için hisse senetleri çıkarılacaktır. Bu senetlere marketten gelen kiralar eklenecektir. Yüzde 4 yapı payları, yüzde 2 de genel hizmet payları eklenecek ve ortaklar bundan yararlanacaklardır. Katılanlar, katkılarına karşılık yüzde yirmiye kadar bir fazla hisse almış olacaklardır. Çalışanların emekleri ise iki misli üzerinden değerlendireceklerdir. 

İşletmeler için ayrı senet çıkarılacaktır. Tüm girdilere senetle ödemeler yapılacaktır. Ücretler, kiralar, kârlar ve vergiler hep senet üzerinde hesaplanacak, sonunda paraya çevrilerek ödemeler yapılacaktır. Şimdilik hesaplarda bu senet var olacak, kartlarda bu çalıştırılacaktır. İleride anonim şirketi kurulduğunda kağıt olarak da dolaşacaktır Senet edinen ortak ortaklıktan pay almış olacaktır. Senet satan ortaklıktan payını çekmiş olacaktır.

d) Müşteriler: İki türlü müşteri olacaktır. Para ile satın alan müşterilere diğer bakkallardaki satış fiyatları ile satış yapılacaktır. Oysa senetle alan müşteriler tenzilatlı alacaklardır. Şöyle ki, malların fiyatları işletme senedi cinsinden gün gün düşecektir. Oysa para ile satışlarda düşüş olmayacaktır. Senetler ise gün gün pahalanacaktır. Böylece senedi önce alan yararlanmış olacak, malı sonra alan yararlanmış olacaktır.

 

ÇALIŞANLAR

a) Satıcılar: Marketin en önemli elemanları satıcılardır Sabah 6’da dükkanı birisi açacak ve 3’e kadar çalışacak, diğeri 3’ten 24’e kadar çalışacak. Bu arada acil ihtiyacı olan zile basıp gece de uyandırabilecektir. Bunu ancak birbirleri ile anlaşmış iki bayan yapabilir. Bu hususta görüşmeler yapılmaktadır. Biz hazır olduğumuzda bunların da geleceğinden emin olarak çalışıyoruz. Satıcıların müşteriye sempatik görünmeleri de gerekmektedir. İkili ilişkiler önemli rol oynayacaktır. Sohbetleri ile müşteriyi çekmelidirler.

b) Alıcılar: Alıcı ortaklarımız listeyi sabahleyin alıp piyasayı dolaşacaklar ve malları satın alacaklardır. Kendilerine günlük ödeme yapacak kadar nakit verilecektir. Bu işi şimdilik Muhammed Zübeyir Erol yapacaktır. Mehmet Hikmetumut yardımcı olacaktır.

c) Taşıyıcı: Verilen siparişler hazırlandıktan sonra akşam üstü nakliyeci gidip yerinden alıp markete teslim edecektir. Bunu Metin yapacaktır.

d) Muhasip: Muhasebe ve kayıt işleri ise M. Lütfi Hocaoğlu’nun sorumluluğunda M. Zübeyir Erol, M. Hikmetumut, Emine Hocaoğlu, Fatma Uğraç, Tayyibet ve Makbule tarafından yapılacaktır. Buradaki çok önemli husus herkesin aldığını ve verdiğini yazmasıdır. Ortaklarımızı buna alıştırmak en zor iş olacaktır.

 

HAREKET

a) Sipariş: Bilgisayara bir program konmuştur. Rafta bulunacak en çok ve en az miktarlar öğretilmiştir. Asgari miktarın altına düşenleri sabahleyin bilgisayar verecektir. Yenilerinin kaç tane alınacağı belirtilecektir. Bu listeye göre her gün satın alma olacaktır. Sonra diğer bakkallarla da işbirliği yapılarak birlikte alma imkanları aranacaktır.

b) Satın alma: Sabahleyin piyasaya çıkacak olan M. Zübeyir Erol ve Mehmet Himetumut o gün alacaklarını alacaklardır. Diğerlerinin de fiyatlarını öğreneceklerdir. Önce konsinye mal bulunmaya çalışılacaktır. Teminatı kooperatif verecektir. Sonra iadeyi kabul edenlerin malları alınacaktır. Sonra kendi paraları ile satın alan müşteri ortaklar tercih edilecek. Sonunda kooperatifin parası ile satın alabileceklerdir. Bu takdirde satılanlara belli oranda kâr verilecektir.

c) Nakliye: Nakliyeyi Metin ciro üzerinden yapacaktır. Buna karşılık sermaye payından % 20 Metin’e kalacaktır. Böylece market manavcılıkla sübvanse edilecektir.

d) Satış: Satış satıcı ortaklar tarafından yapılacak. Para ile satılacak İşletme senedi ile satılacak. İşletme senedi ile ucuz satılacaktır.

 

ÜSTÜNLÜK

a) 18 saat (hattâ 24 saat) açık: Bakkallardan alışveriş acil ihtiyaçlar sebebiyle olmaktadır. Normal saatlerden çok erken ve geç saatlerde bakkallara ihtiyaç vardır. Bundan dolayı 18 saat açık olacaktır. Markette oturan satıcı ayrıca muhasebe gibi, kayıt işleri gibi başka hizmetleri de yapabilecek, böylece ek gelir temin edebilecektir. Gece saatlerinde de nöbet tutacak ve acil ihtiyacı olan gece gelip uyandırabilecektir. Böylece müşteri bakkala çekilecektir. 

b) Tenzilatlı alışveriş: Paralı satışlar normal satışlar olacaktır. Senetli satışlar tenzilatlı satışlar olacaktır. Bu tenzilat işletme senedinin sermaye payı kadar pahalandırılması ile olur. Eskiden alanlar kâr etmiş olur. Günlük satışlarda elde edilen sermaye payı kadar senet pahalandırılır. Böylece herkes senet alarak gelecekte malları ucuz almayı sağlayacaktır.

c) Siparişlerin kabulü: Bakkalda örnek mallar bulunacaktır. Fiyatları belli olacaktır. Bilgisayarda gerekli bilgi verilecektir. Fiyatlar tesbit edilecektir. Sipariş verildiği takdirde evinde veya bakkalda teslim edilecektir. Böylece bakkalda her şeyin satışı gerçekleşecektir. Hattâ biri bir marangoz arıyorsa o işi yapacak marangozu müşteriye gösterecektir. Marangozdan bir komisyonculuk payı alabilecektir. Bizdeki bakkalın görevleri çok çok daha geniş olacaktır.

d) Konsinye satış: Konsinye satışların yararı üreticilerin mallarını satmalarıdır. Çalıştığı fabrikadan ucuz mal alanlar markete koyup sattırabilirler. Köylerden sonbaharda getirdikleri malları da yıl boyunca bakkallara sattırabilirler.

 

DAYANIŞMA

a) Sermaye Dayanışması: Ticarette bazı zararlar olmaktadır. Nakliyede kayıp olabilir. Mallar markette bozulabilir. Son kullanma günü gelir, mallar satılmamış olabilir. Sermaye arasında bir dayanışma olmalıdır. Bu da şöyledir. Her gün yapılan satışlara sermaye payı konur, tüm sermayeye bölünerek birim sermayenin kârı bulunur. Böylece sermayeye faiz verilmez ama kâr sağlanır. Böylece her zaman sermayesi ile herkes katılma imkanı bulur.

b) Çalışanların Dayanışması: Çalışanlar da her zaman kaza yapar, zarar verebilirler. Bu zararların kendileri tarafından karşılanması birçok zamanlarda mümkün olmaz. Araba kaza tapabilir. Bakkalda mal çalınabilir. Yahut bir araç harap olabilir. Bu takdirde çalışanlar birlikte taksitlerle onu öderler. Böylece herkes yanındakinin dikkatli olmasını ister.

c) Bakkallar Dayanışması:Bakkallar arası dayanışma sağlandığı takdirde birlikte toptan alırlar. Dolayısıyla süper marketlerle rekabet edebilirler. Ortak nakliye yaparlar, böylece maliyetlerini düşürürler. Satamadıkları malları birbirlerine satarak zarar etmekten kurtulurlar. Aralarında kredileşmeyi sağlayarak sermayelerini iki misline çıkarırlar.

d) Sosyal Dayanışma: Satışlara bir yüzde konur. Fon biriktirilir. Müşteri ortakların özel sıkıntılarına o fondan yardım yapılır. Bu yardım fonunu müşteriler kendileri kararlaştırırlar. Yüz müşteri adeta bir aile hâline gelmiş olur.

 

SÜLEYMAN KARAGÜLLE

Yay. Haz.: REŞAT NURİ EROL

www.akevler.org         (0532) 246 68 92

 

 

 

 


Tüm Seminerler
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 117
BORSA K-M-35
10.12.2009 4558 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 116
GEÇMİŞ 2000 YILININ KISACA MUHASEBESİNİ YAPALIM K-M-34
9.12.2009 3975 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 115
MUKASSİMÂT/2000 YILI AHŞAP EV ÇALIŞMALARI K-M-33
8.12.2009 3804 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 114
C Â R İ Y Â T/AKEVLER DENGE KULÜBÜ SÖZLEŞMESİ- K-M-32
7.12.2009 3889 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 113
HÂMİLÂT (YÜKLER) K-M-31
6.12.2009 3747 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 112
TESİR ÇİFTİ K-M-30
5.12.2009 3945 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 111
İfrat ve tefrit nedir?/2 AHŞAP EV K-M-29
4.12.2009 4095 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 110
İfrat ve tefrit nedir? K-M-28
3.12.2009 4224 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 109
AHŞAP EVLERİN DELİLİ NAHL80 K-M-27
2.12.2009 4663 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 108
MARKETTE SELEM UYGULAMASI K-M-26
1.12.2009 3811 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 107
Einstein Genel İzafiyet Nazariyesi K-M-25
30.11.2009 3858 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 106
KURAN MATEMATİĞİ K-M-24
29.11.2009 3774 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 105
SİSTEMATİK HATA K-M-23
28.11.2009 3950 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 104
FİZİK-3 K-M-22
27.11.2009 3950 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 103
ZELZELE İŞLETMESİ K-M-21
26.11.2009 3925 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 102
HIRSIZA CEZA-AHŞAPEVLER K-M-20
25.11.2009 4477 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 101
İNSANIN GÖREVİ K-M-19
24.11.2009 3829 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 100
FİZİK-2 K-M-18
23.11.2009 3802 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 99
Ş Â K İ L E- K-M-17
22.11.2009 4102 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 98
F İ Z İ K-K-M-16
21.11.2009 4340 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 97
YUVARLAK BİÇİMLER-K-M-15
20.11.2009 3847 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 96
TEK UÇLU ŞEKİLLER-K-M-14
19.11.2009 3616 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 95
KURAN MATEMATİĞİ-K-M-13
18.11.2009 3790 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 94
KURAN VE İNŞAAT-K-M-12
17.11.2009 3773 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 93
TEDAYÜN AYETİ-K-M-11
16.11.2009 4492 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 92
AKEVLER İSTANBUL TÜKETİM KOOP. MUHASEBE USULÜ-K-M-10
15.11.2009 4574 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 91
ÂYET -AĞAÇ EVLER-PROJESİ-K-M-9
14.11.2009 5613 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 90
TÜREV-ENTEGRAL-K-M-8
13.11.2009 5641 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 89
SAĞLIKTA ONLU VE İKİLİ SİSTEMİN UYGULANIŞI-K-M-7
12.11.2009 4616 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 88
2000 YILINA GİRERKEN GEÇEN BİR YILIN MUHASEBESİ-K-M-6
11.11.2009 4323 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 87
BİLGİSAYAR PROGRAMI-K-M-5
10.11.2009 4158 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 86
KURAN MATEMATİĞİ-4
9.11.2009 4123 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 85
HİSABİ VE GAYBİ OLUŞLAR-31
8.11.2009 3724 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 84
KUR’ÂN( OLASILIK VE) MATEMATİĞİ-2
7.11.2009 3817 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 83
KURAN MANTIK ve MATEMATİĞİ-1
6.11.2009 4229 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 82
Genel Hizmetlerin Tasnifi
5.11.2009 8739 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 81
Genel Hizmet Kooperatifi
31.10.2009 8596 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 80
Genel Hizmet; BAKIM
22.10.2009 8587 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 79
Genel Hizmet; TAKİP
15.10.2009 8705 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 78
SERA İŞLETMESİ
10.10.2009 9107 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 77
EDİRNE-BATUM SERVİSİ VE “İPEK YOLU, HAC YOLLARI
1.10.2009 8643 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 76
KİRA VE BAKIM; İŞLEYİŞ VE DENGE
26.09.2009 8530 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 75
SEL, İSTANBUL VE PLANLAMA
17.09.2009 8609 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 74
SAVUNMA EĞİTİMİ
10.09.2009 8708 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 73
ADİL DÜZEN RESTORAN İŞLETMESİ
3.09.2009 8521 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 72
MESLEKÎ EĞİTİM
27.08.2009 8467 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 71
HAC… HAC… HAC…
20.08.2009 8770 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 70
ORUÇ ve RAMAZAN
13.08.2009 8727 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 69
ZEKAT
6.08.2009 9008 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 68
DİNÎ EĞİTİM
9.07.2009 14402 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 67
ADİL DÜZENDE İNŞAATIN HÜKÜMLERİ
2.07.2009 10944 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 66
SÖZLEŞME (İNŞAAT)
25.06.2009 9484 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 65
HALK İŞLETMELERİ ÜNİVERSİTELER-2
18.06.2009 9248 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 64
HALK İŞLETMELERİ ÜNİVERSİTELER
11.06.2009 6529 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 63
İŞİ PARASIZ YAPMAK
4.06.2009 9318 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 62
HAK-KUVVET UYGARLIKLARI VE EĞİTİM
28.05.2009 9010 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 61
İRAN-TÜRKİYE MALA-MAL MARKETLERİ
21.05.2009 9013 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 60
ADİL DÜZEN DERGİSİ
14.05.2009 9168 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 59
ÇEVRE VE EKONOMİ
7.05.2009 10050 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 58
İŞLETMELERİMİZ VE DEĞERLENDİRME
30.04.2009 9082 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 57
100 DAİRELİK KLİMA-SERA TOPLU KONUT PROJESİ-3
23.04.2009 9167 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 56
100 DAİRELİK KLİMA-SERA TOPLUKONUT PROJESİ-2
16.04.2009 9247 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 55
100 DAİRELİK KLİMA-SERA TOPLU KONUT
9.04.2009 10443 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 54
ADİL DÜNYA DÜZENİ
2.04.2009 9136 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 53
BAĞIMSIZ BELEDİYE ÇALIŞMALARI
26.03.2009 8791 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 52
KAYIT DIŞI EKONOMİ
19.03.2009 9295 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 51
AKEVLER İLMÎ ÇALIŞMALARI VE DÂVET
12.03.2009 10368 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 50
BARTER / TAKAS / MALA-MAL
10.03.2009 8568 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 49
AKEVLER EMLAK İŞLETMESİ
3.03.2009 8443 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 48
ESNAF MARKETİ
27.02.2009 9696 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 47
PARA POLİTİKASI VE SENETLER
26.02.2009 6225 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 46
ADİL EKONOMİK SİSTEM
19.02.2009 6497 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 45
M A R K E T L E R
12.02.2009 6775 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 44
HELBUS PROJESİ VE .....
5.02.2009 6444 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 43
HELİBUS’TA TEHLİKE!
29.01.2009 6104 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 42
TÜRKİYE’DEKİ KRİZİN TEK ÇARESİ VARDIR
22.01.2009 5930 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 41
KRİZDE -halk,devlet,belediyeler-NELER YAPMALI
15.01.2009 5931 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 40
HELİBÜS KURULUŞ ÇALIŞMALARI
10.01.2009 6004 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 39
HELİBÜS KURULUŞ SÖZLEŞMESİ
3.01.2009 6196 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 38
KRİZ VE DÖVİZ
25.12.2008 6002 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 37
YİNE İŞSİZLİK MESELESİ VE ÇÖZÜMÜ
20.12.2008 6160 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 36
İSTANBUL’DA YAPILACAKLAR
6.12.2008 1778 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 35
MUHASEBE + DERGİ ÇALIŞMASI – 4
27.11.2008 1590 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 34
MUHASEBE + DERGİ ÇALIŞMASI - 2
13.11.2008 932 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 33
MUHASEBE + DERGİ ÇALIŞMASI - 1
6.11.2008 961 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 32
İSTANBUL İMAR SENEDİ
1.11.2008 726 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 31
İSTANBUL’UN YENİLENMESİ
29.10.2008 766 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 30
İSTANBUL İMAR SENEDİ -2-ŞEMATİK
25.10.2008 793 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 29
İSTANBUL; YENİDEN YAPILANMA
16.10.2008 737 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 28
İSTANBUL’U KURTARMAK; AMA NASIL?
6.09.2008 666 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 27
FİYATLARIN TESBİTİ
1.09.2008 787 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 26
DEĞERLER
25.08.2008 806 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 25
PARA VE SENET POLİTİKASI
18.08.2008 685 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 24
SELEM SİSTEMİ ve KOOPERATİF MARKETİ
11.08.2008 825 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 23
FAİZLİ VE FAİZSİZ SİSTEMDE EKONOMİ
28.07.2008 853 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 22
AKEVLER KREDİLEŞME ORTAKLIĞI
21.07.2008 757 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 21
KREDİLEŞME, SENET, ÇEK,
7.07.2008 705 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 20
İŞLETME VE ORGANİZASYON
27.06.2008 736 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 19
S E N E T L E R
20.06.2008 774 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 18
İŞLETMENİN HAZİRAN 2008’deki DURUMU
13.06.2008 665 Okunma