Kullanıcı Adı:
Parola:
Üye Kayıt
Üye Aktivasyon
Parolamı Unuttum

Captcha image
Show another code

Giriş
PARA-İslam'da denge/Altın ve Gümüş

876 Okunma
ASPxHyperLink

32-TEKEL
Süleyman Karagülle

     29          TEKEL

 

 

 

         Bir mah herkes üretiyor ve götürüp karşılığında gümüş alarak malı tüccara veriyor. Tüccar da bu malları, gümüş karşılığında muhtaç olanlara veriyor. Böylece bir malın çok üretenleri, çok tüketenleri ve yine çok alıcı - satıcıları vardır. Gümüş bu alış -verişte garantili senet oluyor. Böylece asgari aracı kârı ile bu karşılıklı alış - veriş ve ticaret işlemi yürüyor.

Her mal için ayrılmış bir gümüş miktarı vardır. Başka mallar ile olan ilişkisi değişmedikçe, bir mal için ayrılmış gümüş miktarı da değişmiş olur. Bu da mal miktarı ile fiat arasında bağ kurar. Para, malın fiat ile çarpımına eşit olur.

Bazı hallerde üretici tek yahut tüketici tek, birçok hallerde de aracı tek duruma gelmiş olabilir; bu tekel durumunu doğurur. Eğer satıcı tekel ise daha az emekle çok kazanmak için malının pahalı satılmasını ister. Bunun için piyasaya az mal sürer ve yine aynı kazancı elde eder. Çünkü herkes o malı ondan almak durumundadır.

Tüketici tek ise fiatı istediği kadar düşürebilir. Çünkü nasıl olsa herkes malı ona satacaktır. Öyleyse aynı para ile çok mal alma durumuna girebilir. Gerçi ne üretici ne de tüketici bunu sonuna kadar götüremez. Çünkü pek çok pahalı satınca alıcılar o malı mümkün olduğu kadar az kullanır ve fiatın yükselmesini önlemeye çalışırlar. Dolayisiyle belli bir yerde fiatı durdurmak gerekir. Alıcılar da bunu pek ileriye götüremezler ve satıcılar başka mal üretmeğe yönelebilirler. Burada alıcılar satıcılardan daha az şanslıdırlar.

Aracı da malı istediği değerde tutabilir. Ucuz alıp pahalı satar ve en büyük kârı temin edecek durum alır. En yüksek kârlılık durumunu, üretme ile tüketme arasındaki fiatı açmakla sağlar. Böylece normal üretme miktarı yarıya kadar inebilir.

Demek ki tekel millî geliri yarıya kadar düşürmektedir. Buna karşı gerekli tedbir alınmalı, her şeyden önce tekel önlen melidir. Bunun için sermaye terakümünü önlemek gerekir, bu da sermaye vergisi sistemi (zekât) ile sağlanır.

          Gelir artan sermaye ile düşmektedir. Halbuki sermaye sabit nisbette vergi vermektedir. Öyle bir duruma gelir ki, sabit sermayenin getirdiği kârın tamamı vergiye gider, bu ise azami sermayeyi sınırlar.

Tekelciliğin zararlarını önlemek için müdahale düzenini getirmek ise çok daha büyük tekelciliktir. Zira bir yolsuzluk kaynağı olur. Müdahale eden kişiler işden anlamaz olduklarında iş büsbütün karışır. Bunun yanında teklif edilen ikinci sistem ise devlet tekelidir ki; tekelin eline geçen maddelerin devletleştirilmesidir. Bu da hiç istenmeyen bir durumdur.

           Devlet mülkiyeti koruma ile görevlidir. Kendisi halkla karşı karşıya gelince başka bir devlete gerek gösterecektir. Bu ise o devletin yıkılması anlamını taşır. Bundan dolayı devlet işletmeciliği de, devlet müdahalesi kadar tehlikelidir. Sonra memur iş yapmaz ve tekelden de beter olur.

          Devlet tekeli de sonunda özel tekelin istismarına yönelir. Çünkü üreticiler her zaman en çok kâr yapma arzusunda olurlar.

İslâmiyet buna başka bir çare bulmuştur. Böyle tekel tehlikesi belirir de önlenmesi mümkün olmazsa, bu maddenin veya malın alış ve satışını yapacak bir vakıf kurulur. Vakfın giderleri başka yerden karşılanır. Aracı kârı olmaksızın mal alınıp satılmağa çalışılır. Eğer üretici tekel ise, o zaman da bu üretme işi vakıflarca yapılır.

Vakıflara, alıp sattığı mal başına sabit bir fark hakkı tanındığında hem serbest rekabeti kaldırmaz, hem de en iyi çalışma düzenine girer. Bu husus başka bir kitabda incelenecektir.

Vakıflarla, imtiyaz verilmeden yani serbest rekabeti yok etmeden tekelin tesirleri yok edilebilir. Vakıf tasarrufları tamamen tarifelendirilmiş iktisadi devlet teşekkülüdür, işleyiş biçimi tamamen farklıdır. Vakıflar halk kuruluşudur, amme kuruluşudur ama devlet kuruluşu değildir.

 

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 


PARA-İslam'da denge/Altın ve Gümüş
1-1-kapak içi
989 Okunma
2-2-takdim-REŞAT EROL
932 Okunma
2-2-takdim-reşat erol
752 Okunma
3-3-önsöz-süleyman karagülle
922 Okunma
4-4-YAŞAMA DÜZENİ
931 Okunma
5-5-HAYVANLARDA YAŞAMA DÜZENİ
861 Okunma
6-6-İNSANLARDA YAŞAMA DÜZENİ
956 Okunma
7-7-ÜRETTİĞİ KADAR TÜKETME ESASI
911 Okunma
8-8-ÜRÜNÜN TÜKENMEMESİ ESASI
868 Okunma
9-9-VERİP KARŞILIĞINI ALMA ESASI
950 Okunma
10-10-GÜMÜŞ SENET
920 Okunma
11-11-ALTIN SENET
1037 Okunma
12-12-HAZİNE ALTINI
987 Okunma
13-13-SERBEST FİAT
889 Okunma
14-14-ALTIN VE GÜMÜŞ DENGESİ
1111 Okunma
15-15-ALTIN VE MİLLÎ GELİR
943 Okunma
16-16-ALTIN VE ÜLKELER ARASI DENGE
1283 Okunma
17-17-GÜMÜŞ STOKU VE ÜLKELER ARASI DENGE
1713 Okunma
18-18-ALTIN FİATI
1075 Okunma
19-19-HAZİNEDE GÜMÜŞ STOKU
1122 Okunma
20-20-SERMAYE VERGİSİ İLE PARA DENGESİ
934 Okunma
21-21-DENK MALLAR
906 Okunma
22-22-KREDİ
866 Okunma
23-23-SENET PARA
1093 Okunma
24-24-FİATLARA MÜDAHELE
878 Okunma
25-25-NAKDÎ VE GELİR VERGİSİ
893 Okunma
26-26-PARA'NIN HAPSİ
938 Okunma
27-27-KARŞILIKSIZ PARA
748 Okunma
28-28-İŞLETME VE MUAMELE VERGİSİ
932 Okunma
29-29-HAZİNE'NİN FONKSİYONU
993 Okunma
30-30-VERESİYE VE FAİZ
1516 Okunma
31-31-ÜCRET
955 Okunma
32-32-TEKEL
876 Okunma
33-33-DEPO EDİLEMEZ MALLAR
1030 Okunma
34-34-İÇİNDEKİLER
835 Okunma
34-34-İÇİNDEKİLER
777 Okunma
35-35-PARA DENGESİNİN RİYAZİ TAHLİLLERİ
927 Okunma
36-36-YAŞAMADÜZENİ
809 Okunma
38-38-İNSANLARDA YAŞAMA DÜZENİ
792 Okunma
39-39-ÜRÜNÜN TÜKENMEMESİ ESASI
822 Okunma
40-40-GÜMÜŞ SENET
774 Okunma
41-41-HAZİNE ALTINI
830 Okunma
42-42-ALTIN VE GÜMÜŞ DENGESİ
798 Okunma
43-43-ALTIN VE ÜLKELER ARASI DENGE
736 Okunma
44-44-ALTIN FİATI
784 Okunma
45-45-SERMAYE VERGİSİ İLE PARA DENGESİ
876 Okunma
46-46-KREDİ
857 Okunma
47-47-FİATLARA MÜDAHELE
805 Okunma
48-48-PARANIN HAPSİ
775 Okunma
49-49-İŞLETME VE MUAMELE VERGİSİ
736 Okunma
50-50-VERESİYE VE FAİZ
840 Okunma
51-51-TEKEL
774 Okunma
52-52-ŞER'İ AYLARIN TAKVİMİ
880 Okunma
53-53-VEDA AYININ MANASI
1007 Okunma
54-54-PARA KİTABININ ŞER'İ DELİLLERİ
894 Okunma
54-54-ŞER'İ DELİLLERİ
856 Okunma
55-55-PARA KİTABI ŞERİ DELİLLERİ
785 Okunma