Kullanıcı Adı:
Parola:
Üye Kayıt
Üye Aktivasyon
Parolamı Unuttum

Captcha image
Show another code

Giriş
PARA-İslam'da denge/Altın ve Gümüş

1012 Okunma
ASPxHyperLink

25-NAKDÎ VE GELİR VERGİSİ
Süleyman Karagülle

22   NAKDİ VE GELİR VERGİSİ

 

 

 

           Bir ülkede mevcut gümüş kadar mal vardır. Yani bütün mallar fiatları ile çarpılıp paraya bölündüğünde, bir sayısı elde edilir. Bu genel denge kanunun tabii sonucudur. Herkes topluluğa malı vermiş ve gümüş almıştır. Gümüşün değeri topluluktaki malın toplamıdır. Burada maldan kastımız satılmış fakat henüz alınmamış, alınmaya hazır maldır. Kişilerin kendilerinin tükettiği mal bu hesaba girmez. Bankaya emaneten iade edilmiş paralar ise buna dahildir. Kişi malı pazara götürüp satmış, karşılığında gümüşü alıp bankaya getirip koymuştur. Mal tüccarda durmaktadır.

Vergi belli devrelerde alınmaktadır. Vergi nakit olarak alınınca, piyasadan bu kadar para çekilmiş olur. Bu fiatlarda o nisbette düşüklük meydana getirir. Vergi umumiyetle vatandaşların ödeme güçlerinin olduğu devrede alınır. Yani malların satılığa arzedildiği mevsimlerdir. Bu devrede hazinenin ters iş yapması, yani parayı piyasaya sürmesi gerekir. Böyle olmuyor da aksine para hazineye çekiliyor. Bu bolluk devrelerinde böyle yapılması fiatları büsbütün düşürüyor. Halk yarı fiatına satma durumunda kalıyor.

Ödemeler de nakit olarak yapılıyor. Yani mallar tükenmeğe başlayıp ortalık pahalılanmağa başlayınca memurlar zor duruma düşüyor, devlet o zamanlar da normal maaşların dışında ek ikramiyeler verme durumu ile karşı karşıya getiriliyor ve bunun sonucu olarak piyasa fiatları bir kat daha yükselmiş oluyor. Böylece nakitle alınan vergiler, piyasada büyük mevsim farkları meydana getiriyor. Bu iki, üç, hatta dört misli fiat farklarını doğuruyor.

Fiatların bu kadar farklı olması, diğer taraftan spekülâsyoncu tüccarları harekete geçiriyor; ucuzluk devrelerinde bankadan kredi alarak bütün malları kapatıyor ve mevsimi gelince satılığa çıkarılıyor. Böylece nakitten alınan vergi, fiat farkları yanında vurguncuları besliyor.

         Bunun sonucu olarak faiz fiatları alabildiğine yükseliyor. Çünkü yüzde yüz faiz bile yeteri kadar kazanç getiriyor. Halk yatırım ve üretim yerine, böyle vurgunculukla kazanç yollarına sapıyor. Bu da ülkenin normal çalışma ve kazanma düzenini bozuyor.

Demek ki maldan alınan vergi fiat dengesini sağlıyor ve aracı kârını asgariye indiriyor. Nakit olarak alınan vergi, aksine fiatları alabildiğine yükseltmiş oluyor.

Bir iş yapıldığı zaman elinize bir mal geçer, bu üretmedir. Bu üretme harcanan emekle ilgilidir. Kazancın bu emekle hiçbir ilgisi yoktur. Bazan çok kârlı bir üretme yapmış, büyük kazanç temin etmiş olursunuz; bazan da zarar etmiş olabilirsiniz. Bunu önceden kesin olarak belirlemek mümkün değildir.

Kazancın ne olduğunu anlıyabilmeniz için ürettiğinizi nakde çevirmek zorundasınız. Kazancınızın miktarı ancak ürettiğiniz malın ne tuttuğunu bilirseniz söyleyebilirsiniz. Bu ise zamanı ve yeri belli olmayan bir iştir. Böylece 'gelir vergisi' demek, nakitten alınan bir vergi demektir. Hem belli bir devrenin ardından nakde çevrildiği tarihten sonra belirlenecek, hem de nakitten ödeme zaruretini ortaya çıkaracaktır. Demek ki, 'gelir vergisi' sistemi, fiat dengesini şiddetle etkileyen bir faktördür.

Gelir vergisi, üretilen yılda alınmış oluyor. Kıtlık yıllarında az gelir var; bolluk yıllarında çok gelir vardır. Halbuki devletin ihtiyacı ise aksinedir. Kıtlık yıllarında daha çok hizmet arzetmesi gerekecektir.

İslâmiyet'te ise vergi mevcut satılık mallardan alınmaktadır. Satılık mal ise bolluk yıllarından sonra meydana gelen kıtlık yıllarında daha çoktur. Dolayisiyle İslâm'da, devletin eline kıtlık yıllarında bolluk yıllarından daha çok gelir geçmektedir.

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 


PARA-İslam'da denge/Altın ve Gümüş
1-1-kapak içi
1121 Okunma
2-2-takdim-REŞAT EROL
1040 Okunma
2-2-takdim-reşat erol
861 Okunma
3-3-önsöz-süleyman karagülle
1061 Okunma
4-4-YAŞAMA DÜZENİ
1059 Okunma
5-5-HAYVANLARDA YAŞAMA DÜZENİ
975 Okunma
6-6-İNSANLARDA YAŞAMA DÜZENİ
1073 Okunma
7-7-ÜRETTİĞİ KADAR TÜKETME ESASI
1055 Okunma
8-8-ÜRÜNÜN TÜKENMEMESİ ESASI
998 Okunma
9-9-VERİP KARŞILIĞINI ALMA ESASI
1053 Okunma
10-10-GÜMÜŞ SENET
1037 Okunma
11-11-ALTIN SENET
1156 Okunma
12-12-HAZİNE ALTINI
1104 Okunma
13-13-SERBEST FİAT
999 Okunma
14-14-ALTIN VE GÜMÜŞ DENGESİ
1260 Okunma
15-15-ALTIN VE MİLLÎ GELİR
1075 Okunma
16-16-ALTIN VE ÜLKELER ARASI DENGE
1430 Okunma
17-17-GÜMÜŞ STOKU VE ÜLKELER ARASI DENGE
2292 Okunma
18-18-ALTIN FİATI
1207 Okunma
19-19-HAZİNEDE GÜMÜŞ STOKU
1251 Okunma
20-20-SERMAYE VERGİSİ İLE PARA DENGESİ
1054 Okunma
21-21-DENK MALLAR
1033 Okunma
22-22-KREDİ
965 Okunma
23-23-SENET PARA
1221 Okunma
24-24-FİATLARA MÜDAHELE
989 Okunma
25-25-NAKDÎ VE GELİR VERGİSİ
1012 Okunma
26-26-PARA'NIN HAPSİ
1073 Okunma
27-27-KARŞILIKSIZ PARA
885 Okunma
28-28-İŞLETME VE MUAMELE VERGİSİ
1061 Okunma
29-29-HAZİNE'NİN FONKSİYONU
1179 Okunma
30-30-VERESİYE VE FAİZ
1649 Okunma
31-31-ÜCRET
1079 Okunma
32-32-TEKEL
989 Okunma
33-33-DEPO EDİLEMEZ MALLAR
1187 Okunma
34-34-İÇİNDEKİLER
971 Okunma
34-34-İÇİNDEKİLER
966 Okunma
35-35-PARA DENGESİNİN RİYAZİ TAHLİLLERİ
1048 Okunma
36-36-YAŞAMADÜZENİ
930 Okunma
38-38-İNSANLARDA YAŞAMA DÜZENİ
960 Okunma
39-39-ÜRÜNÜN TÜKENMEMESİ ESASI
929 Okunma
40-40-GÜMÜŞ SENET
875 Okunma
41-41-HAZİNE ALTINI
939 Okunma
42-42-ALTIN VE GÜMÜŞ DENGESİ
950 Okunma
43-43-ALTIN VE ÜLKELER ARASI DENGE
894 Okunma
44-44-ALTIN FİATI
896 Okunma
45-45-SERMAYE VERGİSİ İLE PARA DENGESİ
1020 Okunma
46-46-KREDİ
972 Okunma
47-47-FİATLARA MÜDAHELE
918 Okunma
48-48-PARANIN HAPSİ
890 Okunma
49-49-İŞLETME VE MUAMELE VERGİSİ
847 Okunma
50-50-VERESİYE VE FAİZ
953 Okunma
51-51-TEKEL
883 Okunma
52-52-ŞER'İ AYLARIN TAKVİMİ
999 Okunma
53-53-VEDA AYININ MANASI
1131 Okunma
54-54-PARA KİTABININ ŞER'İ DELİLLERİ
992 Okunma
54-54-ŞER'İ DELİLLERİ
997 Okunma
55-55-PARA KİTABI ŞERİ DELİLLERİ
881 Okunma