Kullanıcı Adı:
Parola:
Üye Kayıt
Üye Aktivasyon
Parolamı Unuttum

Captcha image
Show another code

Giriş
PARA-İslam'da denge/Altın ve Gümüş

964 Okunma
ASPxHyperLink

12-HAZİNE ALTINI
Süleyman Karagülle

9              HAZİNE ALTINI

 

 

         Yeryüzünde altın miktarı sonludur. Allah altını ülkeler arası para olarak yarattığı için ölçülü yaratmıştır. Böylece Dünya'da altına göre yapılan fiat ayarlamaları dengeli olmaktadır.

Uluslararası para haline gelmesi, ülkeler içinde de parayı satın alan bir para olması, altına parayı ölçen para şeklinde bir özellik kazandırmaktadır.

Bu özellik, yurt içindeki gümüşe ayrıca bir değer kazandırmaktadır. Kişinin elindeki gümüş, hem yurt içi malları, hem de istenirse yurt dışındaki malları satın almaktadır. Yurt dışındaki malları satın alabilme kabiliyeti de, satın alabildiği altın değeri ile ölçülmektedir.

Altın sadece gümüşü ölçmekte, yani Dünya altın toplamı ile Dünya gümüş toplamı dengelenmektedir. Demek ki gümüş dış piyasaya çıkmakta, hem altın hem de gümüş bakımından para olmakta; altın ise iç piyasada mal, dış piyasada ise para olmaktadır.

Altın ile bütün Dünya ülkeleri birbirlerine bağlanmakta ve tek pazar haline gelmekte, böylece ekonomik açıdan Dünya tek pazar olmaktadır. Altının para olarak kullanılması, ülkeler arasında kredi imkânlarını da gerçekleştirmektedir.

       Bir ülkede herhangi bir nedenle kıtlık olduğu yıllarda altın dışarıya verilip yerine mal alınıp kullanılmakta, daha sonra bolluk yıllarında fazla üretilen mal başka ülkelere satılarak altın stoku artırılmaktadır.

Altının savaşlarda çok büyük önemi vardır. Savaş zamanlarında tüketme çok, üretme azdır. Çünkü savaş durumu mallara olan ihtiyaç ve talebi artırır. Buna karşılık üreticileri savaş ile meşgul ettiği için üretmeyi yavaşlatır veya tamamen durdurur.

Altın böyle özel durumlarda —iç malların da tükenmesi halinde— ithalat aracı olarak kullanılır ve savaş onunla sürdü rülür. Altının öyle büyük bir gücü vardır ki, yasak ve engel dinlemez. Savaş sırasında bile kaçak olarak yine de mal alış ve satış imkânını gerçekleştirir.

           Bir ülkenin altın rezervi oranında, o milletin savaş gücü ve dayanıklılık süresi büyük olmaktadır. Altın rezervi düşen ülkeler ise savaş meydanını daha önce terke mecbur olurlar. Hazinedeki altın ve gümüş miktarı, bir ülkenin millî savunması ve ekonomik bağımsızlığı açısından garanti ölçüsüdür.

Bu durum savaşların çabuk bitmesini de sağlamaktadır. İki devlet arasında rezerv nisbeti çok fazla olamaz. Dolayisiyle savaşın yıllarca sürüp gitmesi yerine belki bir iki yıl içinde bu işin bitmesi zaruri olmaktadır.

Amerikalıların savaşları kazanmalarının hikmeti budur. Savaşa giriyor ve altın rezervi fazla olduğu için başlangıçta savunmada kalıyor. Karşı taraf ise taarruz durumundadır ve zamanla altın rezervi eriyor. Sonunda Amerikanın elinde altın olduğu için savaşı daha uzun süre sürdürebiliyor, böylece savaştan galip çıkıyor. Almanların ise altın rezervi olmadığı için savaştan mağlup olarak çıkmışlardır.

Çıkacak bir savaşta, Rusya bundan dolayı mağlup olacaktır. Amerikalılar bu altın üstünlüğü ile kendi kâğıt paralarını ülkeler arası para haline getirmişlerdir ve bu durum onların gücünü birkaç misli artırmıştır.

Altın stokunu artırmak için ülkeler arası ticarete girişmek gerekir. Bu da ancak hazinedeki altını harekete geçirmekle sağlanır. Ancak bu durum rizikoyu göze almak demektir; belki savaş hazinede altın olmadığı zamanda başlayabilir.

Bununla beraber altın bir ülkede toplanınca, piyasaya sürülmedikçe satın alma gücünü de kaybeder. Amerikadaki gömüler, yeraltındaki altına benzerler.

Altının dış piyasadaki değeri yüksek olur. Sulh zamanında ithalatı ve ihracatı aksatmaz.

 

 

 

 

 

                                                                                               


 

 


PARA-İslam'da denge/Altın ve Gümüş
1-1-kapak içi
963 Okunma
2-2-takdim-REŞAT EROL
907 Okunma
2-2-takdim-reşat erol
727 Okunma
3-3-önsöz-süleyman karagülle
888 Okunma
4-4-YAŞAMA DÜZENİ
907 Okunma
5-5-HAYVANLARDA YAŞAMA DÜZENİ
834 Okunma
6-6-İNSANLARDA YAŞAMA DÜZENİ
935 Okunma
7-7-ÜRETTİĞİ KADAR TÜKETME ESASI
883 Okunma
8-8-ÜRÜNÜN TÜKENMEMESİ ESASI
845 Okunma
9-9-VERİP KARŞILIĞINI ALMA ESASI
924 Okunma
10-10-GÜMÜŞ SENET
896 Okunma
11-11-ALTIN SENET
1013 Okunma
12-12-HAZİNE ALTINI
964 Okunma
13-13-SERBEST FİAT
863 Okunma
14-14-ALTIN VE GÜMÜŞ DENGESİ
1080 Okunma
15-15-ALTIN VE MİLLÎ GELİR
909 Okunma
16-16-ALTIN VE ÜLKELER ARASI DENGE
1257 Okunma
17-17-GÜMÜŞ STOKU VE ÜLKELER ARASI DENGE
1633 Okunma
18-18-ALTIN FİATI
1047 Okunma
19-19-HAZİNEDE GÜMÜŞ STOKU
1097 Okunma
20-20-SERMAYE VERGİSİ İLE PARA DENGESİ
905 Okunma
21-21-DENK MALLAR
883 Okunma
22-22-KREDİ
836 Okunma
23-23-SENET PARA
1063 Okunma
24-24-FİATLARA MÜDAHELE
852 Okunma
25-25-NAKDÎ VE GELİR VERGİSİ
869 Okunma
26-26-PARA'NIN HAPSİ
906 Okunma
27-27-KARŞILIKSIZ PARA
725 Okunma
28-28-İŞLETME VE MUAMELE VERGİSİ
906 Okunma
29-29-HAZİNE'NİN FONKSİYONU
953 Okunma
30-30-VERESİYE VE FAİZ
1485 Okunma
31-31-ÜCRET
928 Okunma
32-32-TEKEL
855 Okunma
33-33-DEPO EDİLEMEZ MALLAR
1007 Okunma
34-34-İÇİNDEKİLER
811 Okunma
34-34-İÇİNDEKİLER
754 Okunma
35-35-PARA DENGESİNİN RİYAZİ TAHLİLLERİ
908 Okunma
36-36-YAŞAMADÜZENİ
781 Okunma
38-38-İNSANLARDA YAŞAMA DÜZENİ
767 Okunma
39-39-ÜRÜNÜN TÜKENMEMESİ ESASI
798 Okunma
40-40-GÜMÜŞ SENET
748 Okunma
41-41-HAZİNE ALTINI
801 Okunma
42-42-ALTIN VE GÜMÜŞ DENGESİ
774 Okunma
43-43-ALTIN VE ÜLKELER ARASI DENGE
711 Okunma
44-44-ALTIN FİATI
755 Okunma
45-45-SERMAYE VERGİSİ İLE PARA DENGESİ
841 Okunma
46-46-KREDİ
831 Okunma
47-47-FİATLARA MÜDAHELE
781 Okunma
48-48-PARANIN HAPSİ
754 Okunma
49-49-İŞLETME VE MUAMELE VERGİSİ
706 Okunma
50-50-VERESİYE VE FAİZ
814 Okunma
51-51-TEKEL
753 Okunma
52-52-ŞER'İ AYLARIN TAKVİMİ
858 Okunma
53-53-VEDA AYININ MANASI
976 Okunma
54-54-PARA KİTABININ ŞER'İ DELİLLERİ
872 Okunma
54-54-ŞER'İ DELİLLERİ
836 Okunma
55-55-PARA KİTABI ŞERİ DELİLLERİ
768 Okunma