Kullanıcı Adı:
Parola:
Üye Kayıt
Üye Aktivasyon
Parolamı Unuttum

Captcha image
Show another code

Giriş
PARA-İslam'da denge/Altın ve Gümüş

1104 Okunma
ASPxHyperLink

12-HAZİNE ALTINI
Süleyman Karagülle

9              HAZİNE ALTINI

 

 

         Yeryüzünde altın miktarı sonludur. Allah altını ülkeler arası para olarak yarattığı için ölçülü yaratmıştır. Böylece Dünya'da altına göre yapılan fiat ayarlamaları dengeli olmaktadır.

Uluslararası para haline gelmesi, ülkeler içinde de parayı satın alan bir para olması, altına parayı ölçen para şeklinde bir özellik kazandırmaktadır.

Bu özellik, yurt içindeki gümüşe ayrıca bir değer kazandırmaktadır. Kişinin elindeki gümüş, hem yurt içi malları, hem de istenirse yurt dışındaki malları satın almaktadır. Yurt dışındaki malları satın alabilme kabiliyeti de, satın alabildiği altın değeri ile ölçülmektedir.

Altın sadece gümüşü ölçmekte, yani Dünya altın toplamı ile Dünya gümüş toplamı dengelenmektedir. Demek ki gümüş dış piyasaya çıkmakta, hem altın hem de gümüş bakımından para olmakta; altın ise iç piyasada mal, dış piyasada ise para olmaktadır.

Altın ile bütün Dünya ülkeleri birbirlerine bağlanmakta ve tek pazar haline gelmekte, böylece ekonomik açıdan Dünya tek pazar olmaktadır. Altının para olarak kullanılması, ülkeler arasında kredi imkânlarını da gerçekleştirmektedir.

       Bir ülkede herhangi bir nedenle kıtlık olduğu yıllarda altın dışarıya verilip yerine mal alınıp kullanılmakta, daha sonra bolluk yıllarında fazla üretilen mal başka ülkelere satılarak altın stoku artırılmaktadır.

Altının savaşlarda çok büyük önemi vardır. Savaş zamanlarında tüketme çok, üretme azdır. Çünkü savaş durumu mallara olan ihtiyaç ve talebi artırır. Buna karşılık üreticileri savaş ile meşgul ettiği için üretmeyi yavaşlatır veya tamamen durdurur.

Altın böyle özel durumlarda —iç malların da tükenmesi halinde— ithalat aracı olarak kullanılır ve savaş onunla sürdü rülür. Altının öyle büyük bir gücü vardır ki, yasak ve engel dinlemez. Savaş sırasında bile kaçak olarak yine de mal alış ve satış imkânını gerçekleştirir.

           Bir ülkenin altın rezervi oranında, o milletin savaş gücü ve dayanıklılık süresi büyük olmaktadır. Altın rezervi düşen ülkeler ise savaş meydanını daha önce terke mecbur olurlar. Hazinedeki altın ve gümüş miktarı, bir ülkenin millî savunması ve ekonomik bağımsızlığı açısından garanti ölçüsüdür.

Bu durum savaşların çabuk bitmesini de sağlamaktadır. İki devlet arasında rezerv nisbeti çok fazla olamaz. Dolayisiyle savaşın yıllarca sürüp gitmesi yerine belki bir iki yıl içinde bu işin bitmesi zaruri olmaktadır.

Amerikalıların savaşları kazanmalarının hikmeti budur. Savaşa giriyor ve altın rezervi fazla olduğu için başlangıçta savunmada kalıyor. Karşı taraf ise taarruz durumundadır ve zamanla altın rezervi eriyor. Sonunda Amerikanın elinde altın olduğu için savaşı daha uzun süre sürdürebiliyor, böylece savaştan galip çıkıyor. Almanların ise altın rezervi olmadığı için savaştan mağlup olarak çıkmışlardır.

Çıkacak bir savaşta, Rusya bundan dolayı mağlup olacaktır. Amerikalılar bu altın üstünlüğü ile kendi kâğıt paralarını ülkeler arası para haline getirmişlerdir ve bu durum onların gücünü birkaç misli artırmıştır.

Altın stokunu artırmak için ülkeler arası ticarete girişmek gerekir. Bu da ancak hazinedeki altını harekete geçirmekle sağlanır. Ancak bu durum rizikoyu göze almak demektir; belki savaş hazinede altın olmadığı zamanda başlayabilir.

Bununla beraber altın bir ülkede toplanınca, piyasaya sürülmedikçe satın alma gücünü de kaybeder. Amerikadaki gömüler, yeraltındaki altına benzerler.

Altının dış piyasadaki değeri yüksek olur. Sulh zamanında ithalatı ve ihracatı aksatmaz.

 

 

 

 

 

                                                                                               


 

 


PARA-İslam'da denge/Altın ve Gümüş
1-1-kapak içi
1121 Okunma
2-2-takdim-REŞAT EROL
1040 Okunma
2-2-takdim-reşat erol
861 Okunma
3-3-önsöz-süleyman karagülle
1060 Okunma
4-4-YAŞAMA DÜZENİ
1059 Okunma
5-5-HAYVANLARDA YAŞAMA DÜZENİ
975 Okunma
6-6-İNSANLARDA YAŞAMA DÜZENİ
1072 Okunma
7-7-ÜRETTİĞİ KADAR TÜKETME ESASI
1054 Okunma
8-8-ÜRÜNÜN TÜKENMEMESİ ESASI
998 Okunma
9-9-VERİP KARŞILIĞINI ALMA ESASI
1052 Okunma
10-10-GÜMÜŞ SENET
1037 Okunma
11-11-ALTIN SENET
1156 Okunma
12-12-HAZİNE ALTINI
1104 Okunma
13-13-SERBEST FİAT
999 Okunma
14-14-ALTIN VE GÜMÜŞ DENGESİ
1260 Okunma
15-15-ALTIN VE MİLLÎ GELİR
1074 Okunma
16-16-ALTIN VE ÜLKELER ARASI DENGE
1430 Okunma
17-17-GÜMÜŞ STOKU VE ÜLKELER ARASI DENGE
2292 Okunma
18-18-ALTIN FİATI
1207 Okunma
19-19-HAZİNEDE GÜMÜŞ STOKU
1251 Okunma
20-20-SERMAYE VERGİSİ İLE PARA DENGESİ
1054 Okunma
21-21-DENK MALLAR
1032 Okunma
22-22-KREDİ
965 Okunma
23-23-SENET PARA
1221 Okunma
24-24-FİATLARA MÜDAHELE
988 Okunma
25-25-NAKDÎ VE GELİR VERGİSİ
1011 Okunma
26-26-PARA'NIN HAPSİ
1073 Okunma
27-27-KARŞILIKSIZ PARA
885 Okunma
28-28-İŞLETME VE MUAMELE VERGİSİ
1061 Okunma
29-29-HAZİNE'NİN FONKSİYONU
1179 Okunma
30-30-VERESİYE VE FAİZ
1649 Okunma
31-31-ÜCRET
1078 Okunma
32-32-TEKEL
989 Okunma
33-33-DEPO EDİLEMEZ MALLAR
1186 Okunma
34-34-İÇİNDEKİLER
971 Okunma
34-34-İÇİNDEKİLER
966 Okunma
35-35-PARA DENGESİNİN RİYAZİ TAHLİLLERİ
1047 Okunma
36-36-YAŞAMADÜZENİ
930 Okunma
38-38-İNSANLARDA YAŞAMA DÜZENİ
960 Okunma
39-39-ÜRÜNÜN TÜKENMEMESİ ESASI
929 Okunma
40-40-GÜMÜŞ SENET
875 Okunma
41-41-HAZİNE ALTINI
939 Okunma
42-42-ALTIN VE GÜMÜŞ DENGESİ
950 Okunma
43-43-ALTIN VE ÜLKELER ARASI DENGE
893 Okunma
44-44-ALTIN FİATI
895 Okunma
45-45-SERMAYE VERGİSİ İLE PARA DENGESİ
1019 Okunma
46-46-KREDİ
971 Okunma
47-47-FİATLARA MÜDAHELE
917 Okunma
48-48-PARANIN HAPSİ
890 Okunma
49-49-İŞLETME VE MUAMELE VERGİSİ
847 Okunma
50-50-VERESİYE VE FAİZ
952 Okunma
51-51-TEKEL
883 Okunma
52-52-ŞER'İ AYLARIN TAKVİMİ
999 Okunma
53-53-VEDA AYININ MANASI
1131 Okunma
54-54-PARA KİTABININ ŞER'İ DELİLLERİ
992 Okunma
54-54-ŞER'İ DELİLLERİ
997 Okunma
55-55-PARA KİTABI ŞERİ DELİLLERİ
881 Okunma