PARA-İslam'da denge/Altın ve Gümüş
Süleyman Karagülle
1277 Okunma
18-ALTIN FİATI

15          ALTIN FİATI

 

 

        Hazinenin iç piyasadaki para dengesini koruyabilmek için yapacağı iş, altının gümüş cinsinden değerini tesbit etmektir. Bunu tesbit eder ve kendi borç ve alacaklarını bu paradan her hangi biri ile yapmakta halkı serbest bırakırsa, gümüş dengesi sağlanmış olur.

         Eğer piyasada gümüş çok ise altın pahalıdır. Halk borcunu gümüş ile öder, alacağını da altınla almış olur. Böylece gümüş piyasadan hazineye akmış olur. Altının değeri düşer, gümüş kıymetlenir.

         Eğer piyasada para darlığı varsa, o zaman halk devlete olan borcunu altınla öder ve alacağını da gümüşten alır. Piyasada gümüş bolarır, altın pahalılânır ve gümüşün değeri düşer. Böylece devlet piyasayla uygun bir para politakasını sürdürmüş olur.

Devlet altının değerini istediği şekilde tesbit edemez. Dış piyasaya göre bir fiat tesbit edilmezse gümüş ithali ve ihracı başlar. Meselâ, ülkenin içinde gümüş ucuz ise herkes gümüşü alıp ihraç etmeye başlar, sonunda hazinedeki gümüş tamamen boşalmış olur. Dolayisiyle devletin altın fiatı tesbitinde fazla oynama yetkisi yoktur.

Devlet altın fiatını, uluslararası altın fiatı olarak tutmak zorundadır. Altın fiatının değişmesi küçük olursa, gümüş miktarı ile kapatmak mümkündür; büyük ise kapatılamaz.

         Bir devlet, altın fiatını ancak gümüşün taşıma masrafları arasında değiştirebilir. Bunun dışında devlet dış piyasaya uymak zorundadır. Bununla beraber, bütün Dünya ülkeleri hazinelerindeki gümüşleri piyasaya sürmek veya piyasadan hazine gümüşlerini çekmek düzenini uyguluyorlarsa, Dünya üzerinde altın fiatları ile oynamak pek mümkün olmaz.

Altın fiatı dış ülkelere denk olunca, devletin yapacağı iş  sadece değiştirme işlemini yapmaktan ibaret olarak kalır. Devlet bu işi yukarıda bahsedilen vergi politikası ile yapmış olabilir. Böylece fiatlar kendiliğinden Dünya fiatları ile denge durumuna gelmiş olur.

          Hazreti Ömer, değişik gümüş paralarını birleştirerek tek para yapmış ve on dirheme karşılık bir dinarı kabul etmişti. Böylece istiyenler borçlarını altınla, istiyenler de gümüşle ödüyorlardı. Devletten nakit alacağı olanlardan istiyenler alacaklarını gümüş veya dirhem, dileyenler de dinar olarak alıyorlardı. Böylece fiat ve altın para istikrarı kurulmuş bulunuyordu.

Burada zekâtın başka önemli bir rolü de ortaya çıkmış bulunmaktadır. Zekât aynı zamanda «merkez bankası» görevini ifa etmekte ve paranın hacmini piyasada dengede tutmaktadır. Ülkenin altın ve mal fiatlarını korumaktadır.

İç piyasada altın ucuz ise, belli bir müddet sonra altının fiatı hazineye çekilen gümüşün tesiri ile normale döner. Böylece mal dalgalanmaları olunca fiat dalgalanmaları olmaz, bunun yerine hazinedeki gümüş miktarı dalgalanmaları olur. Hazine dışarıdaki fiatları regüle etmiş olur.

Hazinenin gümüş çıkarıp altın alması veya aksi bir iş yapmış olması ve bu suretle hazinedeki gümüşün artıp eksilmesi, ülkenin o andaki durumu hakkında bilgi verir. İdareciler ülkenin ne tarafa gittiğini kolayca görebilirler.

Hazinede gümüşün bitip yerine altın stokunun artması, ülkede bolluk olduğuna delâlet eder. Aksine gümüş stoku yığılıp altın eriyorsa, ülkede kıtlık olduğuna delâlet eder.

Dışarıda çalışıp ücret alanlar da ister mal, ister altın, dilerlerse gümüşü içeri sokma imkânında olurlarsa, ülkenin ihtiyacı ne ise -altın, gümüş veya mal- onu getirerek dengeyi yine sağlamış olurlar.

           Görülüyor ki, hazinenin tek işi vardır. Altının beynelmilel kurunu tesbit edip gelen para ile giden paranın cinsine bakmaksızın kabul etmesinden ibarettir. İç veya dış fiatlara asla karışmamalı, ithalat ve ihracat tam bir serbestlik içinde yapılabilmelidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 


PARA-İslam'da denge/Altın ve Gümüş
1-1-kapak içi
1181 Okunma
2-2-takdim-REŞAT EROL
1100 Okunma
2-2-takdim-reşat erol
923 Okunma
3-3-önsöz-süleyman karagülle
1135 Okunma
4-4-YAŞAMA DÜZENİ
1121 Okunma
5-5-HAYVANLARDA YAŞAMA DÜZENİ
1036 Okunma
6-6-İNSANLARDA YAŞAMA DÜZENİ
1137 Okunma
7-7-ÜRETTİĞİ KADAR TÜKETME ESASI
1117 Okunma
8-8-ÜRÜNÜN TÜKENMEMESİ ESASI
1069 Okunma
9-9-VERİP KARŞILIĞINI ALMA ESASI
1115 Okunma
10-10-GÜMÜŞ SENET
1097 Okunma
11-11-ALTIN SENET
1220 Okunma
12-12-HAZİNE ALTINI
1169 Okunma
13-13-SERBEST FİAT
1055 Okunma
14-14-ALTIN VE GÜMÜŞ DENGESİ
1343 Okunma
15-15-ALTIN VE MİLLÎ GELİR
1140 Okunma
16-16-ALTIN VE ÜLKELER ARASI DENGE
1495 Okunma
17-17-GÜMÜŞ STOKU VE ÜLKELER ARASI DENGE
2648 Okunma
18-18-ALTIN FİATI
1277 Okunma
19-19-HAZİNEDE GÜMÜŞ STOKU
1321 Okunma
20-20-SERMAYE VERGİSİ İLE PARA DENGESİ
1116 Okunma
21-21-DENK MALLAR
1091 Okunma
22-22-KREDİ
1024 Okunma
23-23-SENET PARA
1292 Okunma
24-24-FİATLARA MÜDAHELE
1055 Okunma
25-25-NAKDÎ VE GELİR VERGİSİ
1077 Okunma
26-26-PARA'NIN HAPSİ
1138 Okunma
27-27-KARŞILIKSIZ PARA
946 Okunma
28-28-İŞLETME VE MUAMELE VERGİSİ
1122 Okunma
29-29-HAZİNE'NİN FONKSİYONU
1249 Okunma
30-30-VERESİYE VE FAİZ
1732 Okunma
31-31-ÜCRET
1137 Okunma
32-32-TEKEL
1048 Okunma
33-33-DEPO EDİLEMEZ MALLAR
1250 Okunma
34-34-İÇİNDEKİLER
1029 Okunma
34-34-İÇİNDEKİLER
1027 Okunma
35-35-PARA DENGESİNİN RİYAZİ TAHLİLLERİ
1160 Okunma
36-36-YAŞAMADÜZENİ
1006 Okunma
38-38-İNSANLARDA YAŞAMA DÜZENİ
1023 Okunma
39-39-ÜRÜNÜN TÜKENMEMESİ ESASI
994 Okunma
40-40-GÜMÜŞ SENET
944 Okunma
41-41-HAZİNE ALTINI
1000 Okunma
42-42-ALTIN VE GÜMÜŞ DENGESİ
1022 Okunma
43-43-ALTIN VE ÜLKELER ARASI DENGE
956 Okunma
44-44-ALTIN FİATI
959 Okunma
45-45-SERMAYE VERGİSİ İLE PARA DENGESİ
1083 Okunma
46-46-KREDİ
1035 Okunma
47-47-FİATLARA MÜDAHELE
980 Okunma
48-48-PARANIN HAPSİ
952 Okunma
49-49-İŞLETME VE MUAMELE VERGİSİ
909 Okunma
50-50-VERESİYE VE FAİZ
1011 Okunma
51-51-TEKEL
930 Okunma
52-52-ŞER'İ AYLARIN TAKVİMİ
1052 Okunma
53-53-VEDA AYININ MANASI
1180 Okunma
54-54-PARA KİTABININ ŞER'İ DELİLLERİ
1042 Okunma
54-54-ŞER'İ DELİLLERİ
1041 Okunma
55-55-PARA KİTABI ŞERİ DELİLLERİ
976 Okunma