Kullanıcı Adı:
Parola:
Üye Kayıt
Üye Aktivasyon
Parolamı Unuttum

Captcha image
Show another code

Giriş
PARA-İslam'da denge/Altın ve Gümüş

891 Okunma
ASPxHyperLink

13-SERBEST FİAT
Süleyman Karagülle

10            SERBEST FIAT

 

 

 

 

          Bir ülkede mevcut gümüş miktarı o ülkenin toplam parası; bu toplam para da o ülkedeki bütün malları satın alacak durumda olacaktır. Gümüş önce kişilere dağılır, yani bütün fertlerde mevcut olan gümüşlerin toplamı, toplam parayı oluşturur.

Gümüşün satın alacağı mallara göre bir dağılışı vardır. Meselâ, bir ülkede mevcut patates bin ton ise, bu bin tonu satın alacak gümüş miktarı da buna göre ayarlanmıştır. Bu gümüş miktarı toplam patatesi ölçer: Ülkedeki bin ton patatese ikibin kilo gümüş düşüyorsa, bir ton patates iki kilo gümüş edecektir. Yani bir kilo patates iki gram gümüştür; bu değerlendirmeye de fiat denmektedir.

Herhangi bir sebeple patates miktarı azalmış ve bin ton yerine sekizyüz tona düşmüş olur. Patatese ayrılmış olan para birimi gümüş miktarı belli olduğu için fiat yükselecek ve 2,4 gram gümüş edecektir. Aksine mal çoğalmış ise fiat da aynı oranda düşecektir. Böylece mallar azaldıkça fiat yükselecek; mallar çoğaldıkça fiat düşecektir.

Mal miktarına göre kendi kendine oluşan bu denge cemiyette çok elverişli ve faydalı sonuçlar doğuracaktır. Fiatlar yükselince o malın üreticileri çoğalırken tüketicileri azalacak, böylece azalan mal miktarı tekrar eski yerine gelecektir. Fiat düşmüş ise o malı üretenler azalırken tüketenleri çoğalacak, böylece mal miktarı yine eski yerine gelmiş olacaktır. Sürüp gidecek bu denge ile mal daima aynı fiat üzerinde kalacak, üretme ve tüketme daima eşit olacaktır.

Bir malın, üretilirken veya tüktilirken değiştirilebilme özelliği vardır. Bir üretici buğday ekiyor, fakat bu sırada buğday ucuzluyor. Derhal buğday ekimini durdurarak daha pahalı olan bir tahılın ekimini yapar. Böylece toplulukta hangi mal eksik ise o mal üretilmiş olur.

Tüketimde de durum aynıdır. Tüketici olarak buğday ekmeği de, mısır ekmeği de yiyebilir; hangisi daha ucuz ise onu tercih ederiz. Böylece topluluğun çok olan malını tüketmiş, az olan malını ise artırmış oluruz.

         Altın ve gümüşün sınırlı olması ve sonunda fiatların dengede kalması mecburiyeti, ekonominin en zor problemleri olan meseleleri —en ideal şekli ile— çözüme bağlamaktadır.

Bu problemler şunlardır:

  1. Hangi mal ne miktarda üretilecek?
  2. Kim hangi miktarı üretecek?
  3. Ne ile ve nasıl üretecek?
  4. Ne zaman ve hangi miktarda kullanılacak?

 

  1. Kim ne miktarda kullanacak?
  2. Nasıl ve ne ile kullanacak?

h)Kim ne ile alıp satacak?

Binlerce malın milyonlarca imkân ve insanlar arasındaki üretme ve tüketmesinin düzenlenmesi; üretme ve tüketmeye öncelik verilmesi yolunda en verimli bir taksimatın yapılması işi hep altın ve gümüşün para olarak kullanılması ile en ideal şekliyle çözülmektedir.

  1. Pahalı olan mal üretilecek,
  2. Üretimi en ucuza gerçekleştirebilen üretecek,
  3. En az makine ve araç kullanarak üretecek,
  4. Mal pahalılandığı zaman üretecek,

           f)Ona en çok muhtaç olup en yüksek fiatı verebilen kullanacak,

g) En az masrafla en çok ihtiyacı giderecek şekilde kullanacak

h) En az kârla alıp satabilen ve değiştirme işlemini en
az masraf ile yapan kişi alıp satacak.

             Bütün bunlar, gümüş ve altının para olarak kullanılması, kişilerin her türlü işlerinde serbest bırakılmasi ile gerçekleşmekte; böylece ideal hayat düzeni ortaya çıkmakta ve serbest fiat oluşmaktadır.

             Bu suretle bir malın miktarı ideal yerinde titreşir durur, bu duruma paralel olarak serbest fiat da titreşir; böylece ekonomik denge ve istikrar sağlanmış olur.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

 

 

 


PARA-İslam'da denge/Altın ve Gümüş
1-1-kapak içi
995 Okunma
2-2-takdim-REŞAT EROL
936 Okunma
2-2-takdim-reşat erol
758 Okunma
3-3-önsöz-süleyman karagülle
927 Okunma
4-4-YAŞAMA DÜZENİ
938 Okunma
5-5-HAYVANLARDA YAŞAMA DÜZENİ
865 Okunma
6-6-İNSANLARDA YAŞAMA DÜZENİ
960 Okunma
7-7-ÜRETTİĞİ KADAR TÜKETME ESASI
914 Okunma
8-8-ÜRÜNÜN TÜKENMEMESİ ESASI
872 Okunma
9-9-VERİP KARŞILIĞINI ALMA ESASI
954 Okunma
10-10-GÜMÜŞ SENET
925 Okunma
11-11-ALTIN SENET
1041 Okunma
12-12-HAZİNE ALTINI
995 Okunma
13-13-SERBEST FİAT
891 Okunma
14-14-ALTIN VE GÜMÜŞ DENGESİ
1113 Okunma
15-15-ALTIN VE MİLLÎ GELİR
947 Okunma
16-16-ALTIN VE ÜLKELER ARASI DENGE
1290 Okunma
17-17-GÜMÜŞ STOKU VE ÜLKELER ARASI DENGE
1725 Okunma
18-18-ALTIN FİATI
1080 Okunma
19-19-HAZİNEDE GÜMÜŞ STOKU
1129 Okunma
20-20-SERMAYE VERGİSİ İLE PARA DENGESİ
939 Okunma
21-21-DENK MALLAR
910 Okunma
22-22-KREDİ
867 Okunma
23-23-SENET PARA
1097 Okunma
24-24-FİATLARA MÜDAHELE
884 Okunma
25-25-NAKDÎ VE GELİR VERGİSİ
897 Okunma
26-26-PARA'NIN HAPSİ
945 Okunma
27-27-KARŞILIKSIZ PARA
752 Okunma
28-28-İŞLETME VE MUAMELE VERGİSİ
938 Okunma
29-29-HAZİNE'NİN FONKSİYONU
1006 Okunma
30-30-VERESİYE VE FAİZ
1519 Okunma
31-31-ÜCRET
960 Okunma
32-32-TEKEL
881 Okunma
33-33-DEPO EDİLEMEZ MALLAR
1033 Okunma
34-34-İÇİNDEKİLER
838 Okunma
34-34-İÇİNDEKİLER
785 Okunma
35-35-PARA DENGESİNİN RİYAZİ TAHLİLLERİ
930 Okunma
36-36-YAŞAMADÜZENİ
817 Okunma
38-38-İNSANLARDA YAŞAMA DÜZENİ
798 Okunma
39-39-ÜRÜNÜN TÜKENMEMESİ ESASI
827 Okunma
40-40-GÜMÜŞ SENET
776 Okunma
41-41-HAZİNE ALTINI
836 Okunma
42-42-ALTIN VE GÜMÜŞ DENGESİ
804 Okunma
43-43-ALTIN VE ÜLKELER ARASI DENGE
744 Okunma
44-44-ALTIN FİATI
791 Okunma
45-45-SERMAYE VERGİSİ İLE PARA DENGESİ
879 Okunma
46-46-KREDİ
859 Okunma
47-47-FİATLARA MÜDAHELE
811 Okunma
48-48-PARANIN HAPSİ
780 Okunma
49-49-İŞLETME VE MUAMELE VERGİSİ
742 Okunma
50-50-VERESİYE VE FAİZ
846 Okunma
51-51-TEKEL
780 Okunma
52-52-ŞER'İ AYLARIN TAKVİMİ
885 Okunma
53-53-VEDA AYININ MANASI
1011 Okunma
54-54-PARA KİTABININ ŞER'İ DELİLLERİ
898 Okunma
54-54-ŞER'İ DELİLLERİ
858 Okunma
55-55-PARA KİTABI ŞERİ DELİLLERİ
790 Okunma