Kullanıcı Adı:
Parola:
Üye Kayıt
Üye Aktivasyon
Parolamı Unuttum

Captcha image
Show another code

Giriş
PARA-İslam'da denge/Altın ve Gümüş

1111 Okunma
ASPxHyperLink

14-ALTIN VE GÜMÜŞ DENGESİ
Süleyman Karagülle

11         ALTIN VE GÜMÜŞ DENGESİ

 

 

       Dünya nüfusunun artması ve tekniğin gelişmesi, yeni keşif ve icatların tesiri ile yeryüzünde toplam üretme çoğalmakta; buna paralel olarak depo edilen mallar da o nisbette artmaktadır. Bu durumda mevcut altın ve gümüş yetersiz olacak ve fiatlar gittikçe düşecektir.

Bu durumu karşılamak için Allah yeni altın ve gümüş rezervi olan yatakları yaratmıştır. Yeniden gümüş ve altın üretilmekte, böylece fiatların dengede kalması sağlanmaktadır.

Altın ve gümüş üretme işleri pahalı olduğu için ancak artan ihtiyaç nisbetinde üretilebilmekte, daha fazla üretme imkânı olmamaktadır. Altını üretmek için yapılan harcama, kendi değerine eşit olmaktadır. Bu üretme zorluğu gittikçe artmakta ve yeni teknolojik gelişmelere paralel olarak, üretim de eşdeğerde güçleşmektedir.

Zaman zaman altının kıt olması veya bolarması görülmüştür. Ancak bu durumlar fiatlar üzerinde büyük değişiklikler doğurmuş ise de hiçbir zaman gümüş ve altını para olmaktan çıkaracak bir durum almamıştır; ileride de almayacaktır.

           İslâmiyet'in yeryüzüne yayılması ile büyük ekonomik hareket doğmuş, kervansaraylar sistemi ile yeryüzü birbirine bağlanmış bulunuyordu. Ancak yeni altın ve gümüş rezervi olan ülkelere gidilememişti. Dolayisiyle İslâm dünyasında bir para darlığı hüküm sürmüştür.

            Amerika'nın keşfi ise —İslâm dünyası açısından— ters tesir yapmıştır. Denizaşırı ülkelerden eski dünyaya mal yerine durmadan altın geliyordu. Bu durum eski dünyanın altın ve gümüş rezervini artırmıştır. Doğuyu batıya bağlıyan ve İslâm devletleri tarafından tesis edilen yollar ile bu para ta Çin'e kadar rahatlıkla gidebiliyordu. Üretme ise eski halini koruyordu. İşte bu durum yeryüzünde para bolluğunu ortaya çıkarmıştır. Bu para bolluğu kişilere karşılıksız satın alma gücünü vermiş ve fiat  dengesini devirmişti.

           Para kolay kazanılabiliyor fakat eski gelirlerle yaşanamıyordu. Bu durum bir taraftan sabit gelirli hükümet erkânını müşkül vaziyete sokmuş, rüşvete ve zorbalığa zorlamış, halkı ise devlete karşı isyan ettirmiştir. Dolayisiyle Avrupa'da yeni devlet idare biçimleri gelişmiş ve bu gelişme doğuya da sıçramıştır.

          Diğer taraftan halk kolay para kazanılması nedeniyle şehre akına başlamış ve büyük şehirler doğmuştur. Ayrıca sermaye birikmesi olmuş ve fazla mal talebi bulunduğu için yeni üretme biçimleri geliştirilmiştir. Bugünkü sanayiin doğmasına ve insanların aya kadar gitmesine yol açmıştır.

Demek ki Dünya'nın bu kadar hızlı gelişmesine neden, Amerika'da mevcut altın ve gümüş rezervlerinin Dünya piyasasını alt üst etmesi sebep olmuştur. Bu para devrimi, Avrupa'da yeni para biçimlerini geliştirmiştir. Bu suretle Dünya'nın düzeni biraz daha bozulmuş ve insanlık bugünkü rejim buhranları ile karşı karşıya kalmıştır.

Avrupa'yı yeni para icadına zorlayan unsurların başında faiz gelmektedir. Faiz paranın hareketini frenler. Herkes parayı faize vermek için bekletir, bu durum paranın hareketini durdurur. Toplulukta üretme hızı paranın hızına bağlıdır. Paranın hızı kesilince, üretmeyi artırmak için paranın miktarını, çoğaltmak gerekir. Paranın miktarı çoğaltıldıkça değeri düşer ve para bolluğunun doğurduğu birtakım olaylar ortaya çıkar. Ancak bu durumda paranın çoğaltılması da zaruret haline gelir.

Yalnız faiz için değil, işçi ücretlerini ödemek için de yeni paraya ihtiyaç vardır. Sanayinin doğması işçi sınıfını doğurdu ve bu da emek için ödenmek üzere yeni paraya ihtiyaç gösterdi. Bir de gayri menkullerin alınıp satılır olması nedeniyle yeni para gerekli oldu. Eskiden gayri menkuller piyasada bir mal olarak bulunmaz, yani arz ve talebe tabi tutulmazdı. Dolayisiyle bunlar piyasaya mal olarak girmezdi. Halbuki tekniğin ilerlemesi ile bunlar piyasaya mal olarak girdi ve bunun için de yine paraya ihtiyaç duyuldu.

Çıkar yol olarak, karşılıksız para ile meseleyi halletme yoluna gittiler, bu da kâğıt parayı doğurdu; düzen bozuldu.

 

 

 

 

 

 

   

                                                    

 

 


PARA-İslam'da denge/Altın ve Gümüş
1-1-kapak içi
989 Okunma
2-2-takdim-REŞAT EROL
932 Okunma
2-2-takdim-reşat erol
752 Okunma
3-3-önsöz-süleyman karagülle
922 Okunma
4-4-YAŞAMA DÜZENİ
931 Okunma
5-5-HAYVANLARDA YAŞAMA DÜZENİ
861 Okunma
6-6-İNSANLARDA YAŞAMA DÜZENİ
956 Okunma
7-7-ÜRETTİĞİ KADAR TÜKETME ESASI
911 Okunma
8-8-ÜRÜNÜN TÜKENMEMESİ ESASI
868 Okunma
9-9-VERİP KARŞILIĞINI ALMA ESASI
950 Okunma
10-10-GÜMÜŞ SENET
920 Okunma
11-11-ALTIN SENET
1037 Okunma
12-12-HAZİNE ALTINI
987 Okunma
13-13-SERBEST FİAT
889 Okunma
14-14-ALTIN VE GÜMÜŞ DENGESİ
1111 Okunma
15-15-ALTIN VE MİLLÎ GELİR
943 Okunma
16-16-ALTIN VE ÜLKELER ARASI DENGE
1283 Okunma
17-17-GÜMÜŞ STOKU VE ÜLKELER ARASI DENGE
1713 Okunma
18-18-ALTIN FİATI
1075 Okunma
19-19-HAZİNEDE GÜMÜŞ STOKU
1122 Okunma
20-20-SERMAYE VERGİSİ İLE PARA DENGESİ
934 Okunma
21-21-DENK MALLAR
906 Okunma
22-22-KREDİ
866 Okunma
23-23-SENET PARA
1092 Okunma
24-24-FİATLARA MÜDAHELE
878 Okunma
25-25-NAKDÎ VE GELİR VERGİSİ
893 Okunma
26-26-PARA'NIN HAPSİ
938 Okunma
27-27-KARŞILIKSIZ PARA
747 Okunma
28-28-İŞLETME VE MUAMELE VERGİSİ
932 Okunma
29-29-HAZİNE'NİN FONKSİYONU
991 Okunma
30-30-VERESİYE VE FAİZ
1516 Okunma
31-31-ÜCRET
955 Okunma
32-32-TEKEL
875 Okunma
33-33-DEPO EDİLEMEZ MALLAR
1030 Okunma
34-34-İÇİNDEKİLER
835 Okunma
34-34-İÇİNDEKİLER
776 Okunma
35-35-PARA DENGESİNİN RİYAZİ TAHLİLLERİ
927 Okunma
36-36-YAŞAMADÜZENİ
808 Okunma
38-38-İNSANLARDA YAŞAMA DÜZENİ
791 Okunma
39-39-ÜRÜNÜN TÜKENMEMESİ ESASI
822 Okunma
40-40-GÜMÜŞ SENET
774 Okunma
41-41-HAZİNE ALTINI
830 Okunma
42-42-ALTIN VE GÜMÜŞ DENGESİ
798 Okunma
43-43-ALTIN VE ÜLKELER ARASI DENGE
736 Okunma
44-44-ALTIN FİATI
784 Okunma
45-45-SERMAYE VERGİSİ İLE PARA DENGESİ
876 Okunma
46-46-KREDİ
857 Okunma
47-47-FİATLARA MÜDAHELE
805 Okunma
48-48-PARANIN HAPSİ
775 Okunma
49-49-İŞLETME VE MUAMELE VERGİSİ
736 Okunma
50-50-VERESİYE VE FAİZ
840 Okunma
51-51-TEKEL
774 Okunma
52-52-ŞER'İ AYLARIN TAKVİMİ
880 Okunma
53-53-VEDA AYININ MANASI
1007 Okunma
54-54-PARA KİTABININ ŞER'İ DELİLLERİ
894 Okunma
54-54-ŞER'İ DELİLLERİ
856 Okunma
55-55-PARA KİTABI ŞERİ DELİLLERİ
785 Okunma