Kullanıcı Adı:
Parola:
Üye Kayıt
Üye Aktivasyon
Parolamı Unuttum

Captcha image
Show another code

Giriş
PARA-İslam'da denge/Altın ve Gümüş

910 Okunma
ASPxHyperLink

15-ALTIN VE MİLLÎ GELİR
Süleyman Karagülle

     12       ALTIN VE MİLLİ GELİR

 

          

           Gümüşün, iç piyasada fiatlar arasında nasıl denge sağladığını ve en iyi çözümleri getirdiğini daha önce görmüştük. Gümüşün üretme güçlüğü ve ona olan ihtiyacımız bu dengeyi gerçekleştirir. Gümüşün dış ülke ile de aynı görevi görebilmesi için —yani altının ülkeler arası para görevini görüp ekonominin temel problemlerini çözebilmesi için— yeryüzünde altın ve gümüş dağılışı aynı şekilde dengeli olmalıdır.

Hangi malı, hangi ülke, ne miktarda üretecek ve hangi malı, hangi ülke, ne miktarda tüketecek; işte altın bu problemi çözecektir. Eğer ülkeler arasında gümüşün altına göre değeri aynı ise bu denge kendiliğinden doğacaktır. Yani gerçek görevin başarılması için altının gümüşe göre değeri bütün ülkelerde aynı olmalıdır.

Para elektrik akımına benzer. Bir belediye hudutları içinde alçak gerilimle dağıtılır. Bölgeler arasına ise yüksek gerilimle dağıtılır. Gümüş alçak gerilimli bir paradır; altın ise yüksek gerilim parasıdır. Gerilim ve akım aracıdır, asıl nakledilen enerjidir. Ekonomide de para elektrik mesabesindedir, mal ise enerjiye tekabül etmektedir.

Eğer bir ülkede altın pahalı ise, sarraflar dışarıdan o ülkeye altın getirip gümüşü dışarı çıkaracaklar, böylece kâr etmiş olacaklardır. Buna karşılık, eğer ülkede altın ucuz ise aksi işlem olacak ve altın dışarıya satılıp gümüş içeriye getirilecektir. Bu işlem iki ülkede altın ve gümüş fiatları eşit oluncaya kadar devam edecektir.

            Aradaki fark çok ise, bu geliş ve karşılıklı alışveriş en uzak ülkelerden de olacağı için birden dengeye doğru hızlı bir hareket olacaktır. Fark az ise —gümüşün taşıma masrafları karşılanamadığı için— alışveriş ancak çok yakın ülkelerden ve sınır boylarında yapılacaktır. Uzun zaman sonra yine fiatlar dengeye gelmiş olacaktır.

            Bu iki akışı, suyun ağızdan alınması ile deriden alınmasına benzetebiliriz. Ağızdan içilen su çok kısa zamanda kana karışarak insanın susuzluğunu giderir. Deriden alınan su ise komşu hücrelerden geçe geçe çok sonra bütün vücuda yayılır.

Yeryüzünde gümüşün fiatı eşit olacak şekilde, altın ve gümüş dengededir. Bunun yanında ülke içi fiatlarda da bir denge sağlanır. Bir ülkede gümüşün toplam miktarı, o ülkenin malları nisbetindedir. Eğer bir ülkede -meselâ- gümüş çok mal az ise, o ülkede fiat yüksekliği var demektir. Dışarıdan ülkeye altın girer, mal çıkar; fiatlar da dengeye gelir. Altın daha sonra gümüşe dönüşmüş olur. Sonunda öyle bir denge durumu alır ki, her ülkede mevcut mal kadar para yer alır. Böylece altın stoku o ülkenin mal stokunu göstermiş olur.

Güçlü olmak için altın stoku yapabilen ülkeler, bir o kadar da gümüş stok etmekte, yine bir o kadar da mal stok etmektedirler. Böylece hazinede bir gram altını artırmak, millî gelirde en az üç gram altını artırma ile mümkün olacaktır.

Demek ki, ülkelerin altın stoku yapmak için değil, millî gelirlerini artırmak için çaba sarfetmeleri gerekir. Millî gelir çoğaldığında, altın stoku da kendiliğinden artar. Hazinedeki altın stokunun düşmesi açlığa benzer, madde yokluğunu haber verir. İlâcı yemek yemektir. İğne ile açlığın sancılarını gidermek bir iş değildir, aksine ölümdür. O halde hazineyi millî gelirle doldurmak gerekir.

Hazinenin dolması demek, miletin üretmeyi artırıp yerine tüketmeyi azaltması demektir. Yani kişilerin israftan tasarrufa yönelmeleri hazineyi zenginleştirir. Ya üretmeyi artırarak tüketmeyi yerinde tutacak veya tüketmeyi azaltarak üretmeyi yerinde tutacak. Böylece belli bir müddet sonra hazine dolmuş olur. Genç devletlerde üretme fazladır, hazine bolarmaktadır; yaşlı devletlerde ise aksine tüketme fazladır ve hazine boşalmaktadır.

 

 

 

 

         

                                                                                          

 

         

 

 


PARA-İslam'da denge/Altın ve Gümüş
1-1-kapak içi
963 Okunma
2-2-takdim-REŞAT EROL
907 Okunma
2-2-takdim-reşat erol
727 Okunma
3-3-önsöz-süleyman karagülle
889 Okunma
4-4-YAŞAMA DÜZENİ
907 Okunma
5-5-HAYVANLARDA YAŞAMA DÜZENİ
834 Okunma
6-6-İNSANLARDA YAŞAMA DÜZENİ
936 Okunma
7-7-ÜRETTİĞİ KADAR TÜKETME ESASI
884 Okunma
8-8-ÜRÜNÜN TÜKENMEMESİ ESASI
845 Okunma
9-9-VERİP KARŞILIĞINI ALMA ESASI
925 Okunma
10-10-GÜMÜŞ SENET
896 Okunma
11-11-ALTIN SENET
1013 Okunma
12-12-HAZİNE ALTINI
964 Okunma
13-13-SERBEST FİAT
863 Okunma
14-14-ALTIN VE GÜMÜŞ DENGESİ
1081 Okunma
15-15-ALTIN VE MİLLÎ GELİR
910 Okunma
16-16-ALTIN VE ÜLKELER ARASI DENGE
1257 Okunma
17-17-GÜMÜŞ STOKU VE ÜLKELER ARASI DENGE
1633 Okunma
18-18-ALTIN FİATI
1047 Okunma
19-19-HAZİNEDE GÜMÜŞ STOKU
1097 Okunma
20-20-SERMAYE VERGİSİ İLE PARA DENGESİ
905 Okunma
21-21-DENK MALLAR
883 Okunma
22-22-KREDİ
836 Okunma
23-23-SENET PARA
1064 Okunma
24-24-FİATLARA MÜDAHELE
853 Okunma
25-25-NAKDÎ VE GELİR VERGİSİ
869 Okunma
26-26-PARA'NIN HAPSİ
906 Okunma
27-27-KARŞILIKSIZ PARA
725 Okunma
28-28-İŞLETME VE MUAMELE VERGİSİ
906 Okunma
29-29-HAZİNE'NİN FONKSİYONU
954 Okunma
30-30-VERESİYE VE FAİZ
1485 Okunma
31-31-ÜCRET
929 Okunma
32-32-TEKEL
855 Okunma
33-33-DEPO EDİLEMEZ MALLAR
1008 Okunma
34-34-İÇİNDEKİLER
811 Okunma
34-34-İÇİNDEKİLER
755 Okunma
35-35-PARA DENGESİNİN RİYAZİ TAHLİLLERİ
909 Okunma
36-36-YAŞAMADÜZENİ
782 Okunma
38-38-İNSANLARDA YAŞAMA DÜZENİ
768 Okunma
39-39-ÜRÜNÜN TÜKENMEMESİ ESASI
798 Okunma
40-40-GÜMÜŞ SENET
748 Okunma
41-41-HAZİNE ALTINI
801 Okunma
42-42-ALTIN VE GÜMÜŞ DENGESİ
774 Okunma
43-43-ALTIN VE ÜLKELER ARASI DENGE
711 Okunma
44-44-ALTIN FİATI
756 Okunma
45-45-SERMAYE VERGİSİ İLE PARA DENGESİ
842 Okunma
46-46-KREDİ
832 Okunma
47-47-FİATLARA MÜDAHELE
782 Okunma
48-48-PARANIN HAPSİ
754 Okunma
49-49-İŞLETME VE MUAMELE VERGİSİ
706 Okunma
50-50-VERESİYE VE FAİZ
814 Okunma
51-51-TEKEL
753 Okunma
52-52-ŞER'İ AYLARIN TAKVİMİ
858 Okunma
53-53-VEDA AYININ MANASI
976 Okunma
54-54-PARA KİTABININ ŞER'İ DELİLLERİ
872 Okunma
54-54-ŞER'İ DELİLLERİ
836 Okunma
55-55-PARA KİTABI ŞERİ DELİLLERİ
768 Okunma