PARA-İslam'da denge/Altın ve Gümüş
Süleyman Karagülle
1025 Okunma
22-KREDİ

19  KREDİ

 

 

            Para, topluluğa verilip karşılığı alınan bir borcun karşılığıdır, bir senet ve teminattır. Elde ettiğimiz malı hemen kullanma imkânına sahip olmayız. Başka mevsimlerde ve hatta başka yıllarda kullanırız. Bunun için malları depo etmemiz gerekir. Ancak malları depolama bir külfet teşkil etmektedir. Çünkü öyle mallar vardır ki, depo edilemez ve çok kısa zamanda bozulur. Bunun için bize külfeti olmayan bir depolama şekli isteriz.

            İşte bunu sağlamak için emanetçiye götürüp veririz. O bizden bir miktar ücret alarak malımızı korumuş olur. O halde herkes malını bir an önce satmak ister. Satış nedir? Malını emanetçiye vermek, karşılığında senet alıp sonra —meselâ iki yıl sonra— emanetini geri almaktır.

Yalnız bu emanet vermenin iki zararı vardır. Biri, emanetçi bizden emanet parasını ister ve bu masraf teşkil eder. Her geçen ay için belki de belli bir miktar ödeme durumunda kalırız. İkinci tehlike ise, emanetçinin emin olması gerekir. Ya verdiğimiz emaneti çarçur eder de sonra bize ödemezse ne yapabiliriz? Öyle bir emanetçi ararız ki, emaneti alan hem çok emin olsun, hem de çok ucuz bir şekilde emanetimizi kabul etsin.

Gümüş para ülkeler içinde, altın para ise ülkeler arasında bu iki hizmeti en iyi şekilde başarır. Önce masrafı hiç yoktur ve emaneti bedava kabul ettirir. Çünkü bize öyle bir emanetçi bulur ki, emaneti almak ve korumak onun işine gelir, dolayisiyle bizden hiçbir koruma masrafı istemeden seve seve malımızı emanet olarak aldırır.

            Gümüş öyle sağlam bir senettir ki, onun senetliğine kimse itiraz edemez, onu görür görmez herkes hemen ödemede bulunur. Senet çok sağlam olduğu için, senedi ödemek ödeyenin de işine gelmektedir. Ülkeler arasında altın için de aynı şeyler söylenebilir.

Şimdi paraya bir de aksi yönden bakalım. Bir iş yapmak istiyelim. Ancak bu işi yaptığımızda bol gelir temin edeceğiz. Ama işi yapmadan önce bazı mallara ihtiyacımız olabilir. Meselâ, önce karnımızı doyuracağız, sonra iş yapmak için bazı âlet ve

ham maddelere sahip olmamız gerekecektir. Bizim bu mal ve ham maddeleri değerlendirebilme gücümüz vardır. Halbuki bu mallara sahip olanların ise aksine böyle bir güçleri olmayabilir. Eğer bir kişi veya kuruluştan borç alır da bu işi yaparsak, elimize geçmiş bulunan bu mallar ile üretmeyi yapar, daha sonra aldığımız yere borcumuz olan malı iade ederiz. Komşumuza da hizmet etmiş ve kendisine lâzım olmayan malları koruma külfetinden onu kurtarmış oluruz. Kendisi de emanet masrafında bulunmamış olur. Ancak, komşumuzun bize bu malları  emanet edebilmesi için bizden sağlam senet ister. Senet sağlam olmazsa, rizikoyu göze alıp vermez.

            Gümüş para ülke içinde, altın para ülkeler arasında böylesine sağlam ve kimsenin şüphelenip itiraz edemiyeceği bir senettir. Dolayisiyle komşumuza veya herhangi bir kuruluşa altın veya gümüş verip malı almış oluruz. Sonra da altın veya gümüşü geri alarak malını iade ederiz. Böylece altın ülkeler arasında, gümüş de kişiler arasında kredileşmeyi sağlayan sağlam bir araçtır.

Para değerinin düştüğü, kâğıt para ile idare edilen ülkelerde ise kişiler hiçbir zaman malı satıp para almayı istemiyeceklerdir. Çünkü paranın değeri her gün düşmektedir. Bu durum senedin sağlam olmamasından, malını emanet veremiyen kişi ile senedin sağlam olmamasından dolayı borç alamayan kişinin durumunu doğurmakta ve sonuç olarak iki taraf için —dolayisiyle millet için de— zarar olmaktadır.

Alış ve satıştan doğan bu kredi dışında ayrıca karşılıksız krediler vardır ki; 'benim paramı al ve sen kullan' diyebilmem sözkonusudur. Para değeri düştüğü için bunu yapmak istemiyorum. Zira senet sağlam değildir. Böylece kredi müessesesi de çalışmamaktadır. İşte bu sebeplerden dolayıdır ki, altın ve gümüş dışındaki karşılıksız para İslâmiyet'te gayri meşrudur.

Bir toplulukta, para değeri ile fiatlar bir kişinin tansiyonuna ve sıcaklığına benzer. Tansiyonu yükselen veya düşen kişinin başına ne gelirse, sıcaklığı kırkın üstüne yükselen veya otuzun altına düşünce ne olursa; para, ücret ve fiat meselesini halledemiyen toplulukların başına da aynı şey gelir.

Devletlerin ilk vazifeleri, sağlam bir para çıkarıp uygun vergi politikası ile ülkelerinin tansiyon ve sıcaklığını dengede tutmaktır.

 

 

 

 

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 


PARA-İslam'da denge/Altın ve Gümüş
1-1-kapak içi
1181 Okunma
2-2-takdim-REŞAT EROL
1100 Okunma
2-2-takdim-reşat erol
923 Okunma
3-3-önsöz-süleyman karagülle
1135 Okunma
4-4-YAŞAMA DÜZENİ
1121 Okunma
5-5-HAYVANLARDA YAŞAMA DÜZENİ
1036 Okunma
6-6-İNSANLARDA YAŞAMA DÜZENİ
1137 Okunma
7-7-ÜRETTİĞİ KADAR TÜKETME ESASI
1117 Okunma
8-8-ÜRÜNÜN TÜKENMEMESİ ESASI
1069 Okunma
9-9-VERİP KARŞILIĞINI ALMA ESASI
1115 Okunma
10-10-GÜMÜŞ SENET
1097 Okunma
11-11-ALTIN SENET
1220 Okunma
12-12-HAZİNE ALTINI
1169 Okunma
13-13-SERBEST FİAT
1055 Okunma
14-14-ALTIN VE GÜMÜŞ DENGESİ
1343 Okunma
15-15-ALTIN VE MİLLÎ GELİR
1140 Okunma
16-16-ALTIN VE ÜLKELER ARASI DENGE
1495 Okunma
17-17-GÜMÜŞ STOKU VE ÜLKELER ARASI DENGE
2648 Okunma
18-18-ALTIN FİATI
1277 Okunma
19-19-HAZİNEDE GÜMÜŞ STOKU
1321 Okunma
20-20-SERMAYE VERGİSİ İLE PARA DENGESİ
1116 Okunma
21-21-DENK MALLAR
1092 Okunma
22-22-KREDİ
1025 Okunma
23-23-SENET PARA
1292 Okunma
24-24-FİATLARA MÜDAHELE
1055 Okunma
25-25-NAKDÎ VE GELİR VERGİSİ
1077 Okunma
26-26-PARA'NIN HAPSİ
1138 Okunma
27-27-KARŞILIKSIZ PARA
946 Okunma
28-28-İŞLETME VE MUAMELE VERGİSİ
1122 Okunma
29-29-HAZİNE'NİN FONKSİYONU
1249 Okunma
30-30-VERESİYE VE FAİZ
1733 Okunma
31-31-ÜCRET
1137 Okunma
32-32-TEKEL
1048 Okunma
33-33-DEPO EDİLEMEZ MALLAR
1250 Okunma
34-34-İÇİNDEKİLER
1029 Okunma
34-34-İÇİNDEKİLER
1027 Okunma
35-35-PARA DENGESİNİN RİYAZİ TAHLİLLERİ
1160 Okunma
36-36-YAŞAMADÜZENİ
1006 Okunma
38-38-İNSANLARDA YAŞAMA DÜZENİ
1023 Okunma
39-39-ÜRÜNÜN TÜKENMEMESİ ESASI
994 Okunma
40-40-GÜMÜŞ SENET
944 Okunma
41-41-HAZİNE ALTINI
1000 Okunma
42-42-ALTIN VE GÜMÜŞ DENGESİ
1022 Okunma
43-43-ALTIN VE ÜLKELER ARASI DENGE
956 Okunma
44-44-ALTIN FİATI
959 Okunma
45-45-SERMAYE VERGİSİ İLE PARA DENGESİ
1083 Okunma
46-46-KREDİ
1035 Okunma
47-47-FİATLARA MÜDAHELE
980 Okunma
48-48-PARANIN HAPSİ
952 Okunma
49-49-İŞLETME VE MUAMELE VERGİSİ
909 Okunma
50-50-VERESİYE VE FAİZ
1011 Okunma
51-51-TEKEL
930 Okunma
52-52-ŞER'İ AYLARIN TAKVİMİ
1052 Okunma
53-53-VEDA AYININ MANASI
1180 Okunma
54-54-PARA KİTABININ ŞER'İ DELİLLERİ
1042 Okunma
54-54-ŞER'İ DELİLLERİ
1041 Okunma
55-55-PARA KİTABI ŞERİ DELİLLERİ
976 Okunma