Kullanıcı Adı:
Parola:
Üye Kayıt
Üye Aktivasyon
Parolamı Unuttum

Captcha image
Show another code

Giriş
PARA-İslam'da denge/Altın ve Gümüş

817 Okunma
ASPxHyperLink

5-HAYVANLARDA YAŞAMA DÜZENİ
Süleyman Karagülle

2 HAYVANLARDA YAŞAMA DÜZENİ

 

        Üretilen malların depolanması ile hayat garanti altına alınmaktadır. Yalnız bu depolama işi zanneddildiği kadar kolay değildir. Canlıların kullandıkları mallar genellikle kolay bozulur ve saklanması çok zordur.

Malların saklanıp depolanabilmesi için, önce kapalı bir yere ihtiyaç vardır; yer işgal eder ve sabit masrafları gerektirir. Diğer taraftan bu malların çürüyüp bozulmaması için aktarılması, temizlenmesi ve ilaçlanması —gibi birtakım hizmetlerin yapılması— gereklidir.

Bir malın üretilmesi için gerekli çalışmanın eğer' onda biri —onun korunması amacı ile— depolanması için gerekiyorsa, o maldan ancak yıllık ihtiyacın on misli depo edilebilir.

Böylece depolanan malın miktarı —azami mal miktarı— belli olmaktadır. Eğer mal bu azami miktara ulaşmış ise yeni mal üretmek için elimizde vaktimiz kalmayacak, böylece üretim duracaktır. Bu durum malın üst seviyesini sınırlayacak ve dengeyi kurmuş olacaktır.

Dengenin kurulabilmesi için gidişin daima mal fazlalığına doğru olması gereklidir. Yani üretme daha yüksek, tüketme daha az olmalı; üretenler çok, tüketenler az olmalıdır. Bu durum ise çalışanların tüketmekten ziyade, çalışmaktan daha çok zevk almaları ile gerçekleşebilir.

Her canlı hem çalışmaktan, hem de yaşamaktan zevk alır; bu varlıklara yaradılışları gereği tabii olarak çalışma ve yaşama şevki verilmiştir. Ancak dengenin korunabilmesi için çalışma şevk ve isteği yaşamadan fazla olmalı; kişiler çalışmayı daha çok istemelidirler.

Hayvanlarda durum böyledir. Arıların bal toplarken aldıkları tat ve zevk, balı yiyerek tüketirken aldıkları zevkten çok daha büyüktür. Çalışırken istekli, buna karşılık yaşarken daha az isteklidirler. Böylece ürettiklerine karşılık tükettikleri daima daha az olmakta ve denge hayat lehine gerçekleşmektedir.

          İnsanlarda da buna benzer durumlar vardır. İnsanlar için —neslin idamesi amacı ile— çalışma demek olan cinsler arası ilişki ve hemcinsine hizmet aşkı, daha istekli bir durum arzetmektedir. Bunun açık misâli, bir annenin çocuğuna hizmet ederken aldığı zevk, çocuğun kendisine hizmet ederken aldığı zevkten çok fazladır.

Çocuğuna süt veremiyen bir anne adeta cinnet getirir ve kendisine yardım eden bir çocuğa karşı ise yine acıma duyup onun yardımını red etmeye çalışır; gönlü rahat etmez.

Zevk ve iştiha, yaşama düzeni için konmuş olmayıp da çalışma düzeni için konduğu takdirde herkes az ve yeteri kadar yiyecek; buna karşılık kendisine gerektiğinden daha çok üretecek, böylece denge kurulmuş olacaktır.

Bir canlının hücrelerinde durum böyledir. Her hücre görevini eksiksiz ve zevkle yapar. Kendisine gerekli olanları almakta gösterdiği titizliği, başkasına verirken de gösterir. Eğer komşu hücrenin suyu daha düşük ise —ne olursa olsun— kendisinin ihtiyacını hiç hesaplamadan komşusuna gerekli olan su miktarını aktarır.

Arılarda da durum böyledir. Her arı üretim için çalışır ve eğer tüketim anında gıda azlığı var ise iştahını kaybeder; böylece bütün arılar eşit miktarda tüketimde bulunurlar. Bilindiği gibi, bir kimse hasta olunca iştihası kesilir. Arı kovanında bal az ise, arıların iştihaları da o nisbette azdır; dolayısiyle kovanda bal bitmeden arıların çoğu açlıktan ölmüş olabilirler.

Bütün hayvan cemiyetlerinde böylesine çalışma zevki yaşama zevkinden fazladır. Dolayisiyle bir mülkiyet düzenine gerek görülmeksizin topluluk hayatiyetini sürdürür. Tam bir komün yaşayış şekli vardır.

İnsanlarda ise böylesine bir hayat düzeninin gerçekleşmesi mümkün olamamaktadır.

 

 

 

 

                                                                                       

 

 

 


PARA-İslam'da denge/Altın ve Gümüş
1-1-kapak içi
946 Okunma
2-2-takdim-REŞAT EROL
893 Okunma
2-2-takdim-reşat erol
708 Okunma
3-3-önsöz-süleyman karagülle
875 Okunma
4-4-YAŞAMA DÜZENİ
886 Okunma
5-5-HAYVANLARDA YAŞAMA DÜZENİ
817 Okunma
6-6-İNSANLARDA YAŞAMA DÜZENİ
919 Okunma
7-7-ÜRETTİĞİ KADAR TÜKETME ESASI
868 Okunma
8-8-ÜRÜNÜN TÜKENMEMESİ ESASI
827 Okunma
9-9-VERİP KARŞILIĞINI ALMA ESASI
907 Okunma
10-10-GÜMÜŞ SENET
880 Okunma
11-11-ALTIN SENET
997 Okunma
12-12-HAZİNE ALTINI
947 Okunma
13-13-SERBEST FİAT
850 Okunma
14-14-ALTIN VE GÜMÜŞ DENGESİ
1057 Okunma
15-15-ALTIN VE MİLLÎ GELİR
894 Okunma
16-16-ALTIN VE ÜLKELER ARASI DENGE
1237 Okunma
17-17-GÜMÜŞ STOKU VE ÜLKELER ARASI DENGE
1554 Okunma
18-18-ALTIN FİATI
1030 Okunma
19-19-HAZİNEDE GÜMÜŞ STOKU
1081 Okunma
20-20-SERMAYE VERGİSİ İLE PARA DENGESİ
888 Okunma
21-21-DENK MALLAR
864 Okunma
22-22-KREDİ
819 Okunma
23-23-SENET PARA
1044 Okunma
24-24-FİATLARA MÜDAHELE
837 Okunma
25-25-NAKDÎ VE GELİR VERGİSİ
853 Okunma
26-26-PARA'NIN HAPSİ
877 Okunma
27-27-KARŞILIKSIZ PARA
706 Okunma
28-28-İŞLETME VE MUAMELE VERGİSİ
887 Okunma
29-29-HAZİNE'NİN FONKSİYONU
932 Okunma
30-30-VERESİYE VE FAİZ
1465 Okunma
31-31-ÜCRET
912 Okunma
32-32-TEKEL
840 Okunma
33-33-DEPO EDİLEMEZ MALLAR
989 Okunma
34-34-İÇİNDEKİLER
792 Okunma
34-34-İÇİNDEKİLER
735 Okunma
35-35-PARA DENGESİNİN RİYAZİ TAHLİLLERİ
868 Okunma
36-36-YAŞAMADÜZENİ
761 Okunma
38-38-İNSANLARDA YAŞAMA DÜZENİ
748 Okunma
39-39-ÜRÜNÜN TÜKENMEMESİ ESASI
777 Okunma
40-40-GÜMÜŞ SENET
732 Okunma
41-41-HAZİNE ALTINI
784 Okunma
42-42-ALTIN VE GÜMÜŞ DENGESİ
755 Okunma
43-43-ALTIN VE ÜLKELER ARASI DENGE
696 Okunma
44-44-ALTIN FİATI
737 Okunma
45-45-SERMAYE VERGİSİ İLE PARA DENGESİ
825 Okunma
46-46-KREDİ
816 Okunma
47-47-FİATLARA MÜDAHELE
765 Okunma
48-48-PARANIN HAPSİ
733 Okunma
49-49-İŞLETME VE MUAMELE VERGİSİ
689 Okunma
50-50-VERESİYE VE FAİZ
798 Okunma
51-51-TEKEL
738 Okunma
52-52-ŞER'İ AYLARIN TAKVİMİ
840 Okunma
53-53-VEDA AYININ MANASI
964 Okunma
54-54-PARA KİTABININ ŞER'İ DELİLLERİ
852 Okunma
54-54-ŞER'İ DELİLLERİ
820 Okunma
55-55-PARA KİTABI ŞERİ DELİLLERİ
740 Okunma