Kullanıcı Adı:
Parola:
Üye Kayıt
Üye Aktivasyon
Parolamı Unuttum

Captcha image
Show another code

Giriş
PARA-İslam'da denge/Altın ve Gümüş

866 Okunma
ASPxHyperLink

5-HAYVANLARDA YAŞAMA DÜZENİ
Süleyman Karagülle

2 HAYVANLARDA YAŞAMA DÜZENİ

 

        Üretilen malların depolanması ile hayat garanti altına alınmaktadır. Yalnız bu depolama işi zanneddildiği kadar kolay değildir. Canlıların kullandıkları mallar genellikle kolay bozulur ve saklanması çok zordur.

Malların saklanıp depolanabilmesi için, önce kapalı bir yere ihtiyaç vardır; yer işgal eder ve sabit masrafları gerektirir. Diğer taraftan bu malların çürüyüp bozulmaması için aktarılması, temizlenmesi ve ilaçlanması —gibi birtakım hizmetlerin yapılması— gereklidir.

Bir malın üretilmesi için gerekli çalışmanın eğer' onda biri —onun korunması amacı ile— depolanması için gerekiyorsa, o maldan ancak yıllık ihtiyacın on misli depo edilebilir.

Böylece depolanan malın miktarı —azami mal miktarı— belli olmaktadır. Eğer mal bu azami miktara ulaşmış ise yeni mal üretmek için elimizde vaktimiz kalmayacak, böylece üretim duracaktır. Bu durum malın üst seviyesini sınırlayacak ve dengeyi kurmuş olacaktır.

Dengenin kurulabilmesi için gidişin daima mal fazlalığına doğru olması gereklidir. Yani üretme daha yüksek, tüketme daha az olmalı; üretenler çok, tüketenler az olmalıdır. Bu durum ise çalışanların tüketmekten ziyade, çalışmaktan daha çok zevk almaları ile gerçekleşebilir.

Her canlı hem çalışmaktan, hem de yaşamaktan zevk alır; bu varlıklara yaradılışları gereği tabii olarak çalışma ve yaşama şevki verilmiştir. Ancak dengenin korunabilmesi için çalışma şevk ve isteği yaşamadan fazla olmalı; kişiler çalışmayı daha çok istemelidirler.

Hayvanlarda durum böyledir. Arıların bal toplarken aldıkları tat ve zevk, balı yiyerek tüketirken aldıkları zevkten çok daha büyüktür. Çalışırken istekli, buna karşılık yaşarken daha az isteklidirler. Böylece ürettiklerine karşılık tükettikleri daima daha az olmakta ve denge hayat lehine gerçekleşmektedir.

          İnsanlarda da buna benzer durumlar vardır. İnsanlar için —neslin idamesi amacı ile— çalışma demek olan cinsler arası ilişki ve hemcinsine hizmet aşkı, daha istekli bir durum arzetmektedir. Bunun açık misâli, bir annenin çocuğuna hizmet ederken aldığı zevk, çocuğun kendisine hizmet ederken aldığı zevkten çok fazladır.

Çocuğuna süt veremiyen bir anne adeta cinnet getirir ve kendisine yardım eden bir çocuğa karşı ise yine acıma duyup onun yardımını red etmeye çalışır; gönlü rahat etmez.

Zevk ve iştiha, yaşama düzeni için konmuş olmayıp da çalışma düzeni için konduğu takdirde herkes az ve yeteri kadar yiyecek; buna karşılık kendisine gerektiğinden daha çok üretecek, böylece denge kurulmuş olacaktır.

Bir canlının hücrelerinde durum böyledir. Her hücre görevini eksiksiz ve zevkle yapar. Kendisine gerekli olanları almakta gösterdiği titizliği, başkasına verirken de gösterir. Eğer komşu hücrenin suyu daha düşük ise —ne olursa olsun— kendisinin ihtiyacını hiç hesaplamadan komşusuna gerekli olan su miktarını aktarır.

Arılarda da durum böyledir. Her arı üretim için çalışır ve eğer tüketim anında gıda azlığı var ise iştahını kaybeder; böylece bütün arılar eşit miktarda tüketimde bulunurlar. Bilindiği gibi, bir kimse hasta olunca iştihası kesilir. Arı kovanında bal az ise, arıların iştihaları da o nisbette azdır; dolayısiyle kovanda bal bitmeden arıların çoğu açlıktan ölmüş olabilirler.

Bütün hayvan cemiyetlerinde böylesine çalışma zevki yaşama zevkinden fazladır. Dolayisiyle bir mülkiyet düzenine gerek görülmeksizin topluluk hayatiyetini sürdürür. Tam bir komün yaşayış şekli vardır.

İnsanlarda ise böylesine bir hayat düzeninin gerçekleşmesi mümkün olamamaktadır.

 

 

 

 

                                                                                       

 

 

 


PARA-İslam'da denge/Altın ve Gümüş
1-1-kapak içi
996 Okunma
2-2-takdim-REŞAT EROL
936 Okunma
2-2-takdim-reşat erol
758 Okunma
3-3-önsöz-süleyman karagülle
927 Okunma
4-4-YAŞAMA DÜZENİ
938 Okunma
5-5-HAYVANLARDA YAŞAMA DÜZENİ
866 Okunma
6-6-İNSANLARDA YAŞAMA DÜZENİ
960 Okunma
7-7-ÜRETTİĞİ KADAR TÜKETME ESASI
914 Okunma
8-8-ÜRÜNÜN TÜKENMEMESİ ESASI
872 Okunma
9-9-VERİP KARŞILIĞINI ALMA ESASI
954 Okunma
10-10-GÜMÜŞ SENET
925 Okunma
11-11-ALTIN SENET
1041 Okunma
12-12-HAZİNE ALTINI
995 Okunma
13-13-SERBEST FİAT
891 Okunma
14-14-ALTIN VE GÜMÜŞ DENGESİ
1113 Okunma
15-15-ALTIN VE MİLLÎ GELİR
947 Okunma
16-16-ALTIN VE ÜLKELER ARASI DENGE
1290 Okunma
17-17-GÜMÜŞ STOKU VE ÜLKELER ARASI DENGE
1725 Okunma
18-18-ALTIN FİATI
1080 Okunma
19-19-HAZİNEDE GÜMÜŞ STOKU
1129 Okunma
20-20-SERMAYE VERGİSİ İLE PARA DENGESİ
939 Okunma
21-21-DENK MALLAR
910 Okunma
22-22-KREDİ
867 Okunma
23-23-SENET PARA
1097 Okunma
24-24-FİATLARA MÜDAHELE
884 Okunma
25-25-NAKDÎ VE GELİR VERGİSİ
897 Okunma
26-26-PARA'NIN HAPSİ
945 Okunma
27-27-KARŞILIKSIZ PARA
752 Okunma
28-28-İŞLETME VE MUAMELE VERGİSİ
938 Okunma
29-29-HAZİNE'NİN FONKSİYONU
1006 Okunma
30-30-VERESİYE VE FAİZ
1519 Okunma
31-31-ÜCRET
960 Okunma
32-32-TEKEL
881 Okunma
33-33-DEPO EDİLEMEZ MALLAR
1033 Okunma
34-34-İÇİNDEKİLER
838 Okunma
34-34-İÇİNDEKİLER
785 Okunma
35-35-PARA DENGESİNİN RİYAZİ TAHLİLLERİ
930 Okunma
36-36-YAŞAMADÜZENİ
817 Okunma
38-38-İNSANLARDA YAŞAMA DÜZENİ
798 Okunma
39-39-ÜRÜNÜN TÜKENMEMESİ ESASI
827 Okunma
40-40-GÜMÜŞ SENET
776 Okunma
41-41-HAZİNE ALTINI
836 Okunma
42-42-ALTIN VE GÜMÜŞ DENGESİ
804 Okunma
43-43-ALTIN VE ÜLKELER ARASI DENGE
744 Okunma
44-44-ALTIN FİATI
791 Okunma
45-45-SERMAYE VERGİSİ İLE PARA DENGESİ
879 Okunma
46-46-KREDİ
859 Okunma
47-47-FİATLARA MÜDAHELE
811 Okunma
48-48-PARANIN HAPSİ
780 Okunma
49-49-İŞLETME VE MUAMELE VERGİSİ
742 Okunma
50-50-VERESİYE VE FAİZ
846 Okunma
51-51-TEKEL
780 Okunma
52-52-ŞER'İ AYLARIN TAKVİMİ
885 Okunma
53-53-VEDA AYININ MANASI
1011 Okunma
54-54-PARA KİTABININ ŞER'İ DELİLLERİ
898 Okunma
54-54-ŞER'İ DELİLLERİ
858 Okunma
55-55-PARA KİTABI ŞERİ DELİLLERİ
790 Okunma