Kullanıcı Adı:
Parola:
Üye Kayıt
Üye Aktivasyon
Parolamı Unuttum

Captcha image
Show another code

Giriş
PARA-İslam'da denge/Altın ve Gümüş

1027 Okunma
ASPxHyperLink

5-HAYVANLARDA YAŞAMA DÜZENİ
Süleyman Karagülle

2 HAYVANLARDA YAŞAMA DÜZENİ

 

        Üretilen malların depolanması ile hayat garanti altına alınmaktadır. Yalnız bu depolama işi zanneddildiği kadar kolay değildir. Canlıların kullandıkları mallar genellikle kolay bozulur ve saklanması çok zordur.

Malların saklanıp depolanabilmesi için, önce kapalı bir yere ihtiyaç vardır; yer işgal eder ve sabit masrafları gerektirir. Diğer taraftan bu malların çürüyüp bozulmaması için aktarılması, temizlenmesi ve ilaçlanması —gibi birtakım hizmetlerin yapılması— gereklidir.

Bir malın üretilmesi için gerekli çalışmanın eğer' onda biri —onun korunması amacı ile— depolanması için gerekiyorsa, o maldan ancak yıllık ihtiyacın on misli depo edilebilir.

Böylece depolanan malın miktarı —azami mal miktarı— belli olmaktadır. Eğer mal bu azami miktara ulaşmış ise yeni mal üretmek için elimizde vaktimiz kalmayacak, böylece üretim duracaktır. Bu durum malın üst seviyesini sınırlayacak ve dengeyi kurmuş olacaktır.

Dengenin kurulabilmesi için gidişin daima mal fazlalığına doğru olması gereklidir. Yani üretme daha yüksek, tüketme daha az olmalı; üretenler çok, tüketenler az olmalıdır. Bu durum ise çalışanların tüketmekten ziyade, çalışmaktan daha çok zevk almaları ile gerçekleşebilir.

Her canlı hem çalışmaktan, hem de yaşamaktan zevk alır; bu varlıklara yaradılışları gereği tabii olarak çalışma ve yaşama şevki verilmiştir. Ancak dengenin korunabilmesi için çalışma şevk ve isteği yaşamadan fazla olmalı; kişiler çalışmayı daha çok istemelidirler.

Hayvanlarda durum böyledir. Arıların bal toplarken aldıkları tat ve zevk, balı yiyerek tüketirken aldıkları zevkten çok daha büyüktür. Çalışırken istekli, buna karşılık yaşarken daha az isteklidirler. Böylece ürettiklerine karşılık tükettikleri daima daha az olmakta ve denge hayat lehine gerçekleşmektedir.

          İnsanlarda da buna benzer durumlar vardır. İnsanlar için —neslin idamesi amacı ile— çalışma demek olan cinsler arası ilişki ve hemcinsine hizmet aşkı, daha istekli bir durum arzetmektedir. Bunun açık misâli, bir annenin çocuğuna hizmet ederken aldığı zevk, çocuğun kendisine hizmet ederken aldığı zevkten çok fazladır.

Çocuğuna süt veremiyen bir anne adeta cinnet getirir ve kendisine yardım eden bir çocuğa karşı ise yine acıma duyup onun yardımını red etmeye çalışır; gönlü rahat etmez.

Zevk ve iştiha, yaşama düzeni için konmuş olmayıp da çalışma düzeni için konduğu takdirde herkes az ve yeteri kadar yiyecek; buna karşılık kendisine gerektiğinden daha çok üretecek, böylece denge kurulmuş olacaktır.

Bir canlının hücrelerinde durum böyledir. Her hücre görevini eksiksiz ve zevkle yapar. Kendisine gerekli olanları almakta gösterdiği titizliği, başkasına verirken de gösterir. Eğer komşu hücrenin suyu daha düşük ise —ne olursa olsun— kendisinin ihtiyacını hiç hesaplamadan komşusuna gerekli olan su miktarını aktarır.

Arılarda da durum böyledir. Her arı üretim için çalışır ve eğer tüketim anında gıda azlığı var ise iştahını kaybeder; böylece bütün arılar eşit miktarda tüketimde bulunurlar. Bilindiği gibi, bir kimse hasta olunca iştihası kesilir. Arı kovanında bal az ise, arıların iştihaları da o nisbette azdır; dolayısiyle kovanda bal bitmeden arıların çoğu açlıktan ölmüş olabilirler.

Bütün hayvan cemiyetlerinde böylesine çalışma zevki yaşama zevkinden fazladır. Dolayisiyle bir mülkiyet düzenine gerek görülmeksizin topluluk hayatiyetini sürdürür. Tam bir komün yaşayış şekli vardır.

İnsanlarda ise böylesine bir hayat düzeninin gerçekleşmesi mümkün olamamaktadır.

 

 

 

 

                                                                                       

 

 

 


PARA-İslam'da denge/Altın ve Gümüş
1-1-kapak içi
1174 Okunma
2-2-takdim-REŞAT EROL
1093 Okunma
2-2-takdim-reşat erol
914 Okunma
3-3-önsöz-süleyman karagülle
1124 Okunma
4-4-YAŞAMA DÜZENİ
1113 Okunma
5-5-HAYVANLARDA YAŞAMA DÜZENİ
1027 Okunma
6-6-İNSANLARDA YAŞAMA DÜZENİ
1127 Okunma
7-7-ÜRETTİĞİ KADAR TÜKETME ESASI
1107 Okunma
8-8-ÜRÜNÜN TÜKENMEMESİ ESASI
1060 Okunma
9-9-VERİP KARŞILIĞINI ALMA ESASI
1105 Okunma
10-10-GÜMÜŞ SENET
1089 Okunma
11-11-ALTIN SENET
1210 Okunma
12-12-HAZİNE ALTINI
1158 Okunma
13-13-SERBEST FİAT
1050 Okunma
14-14-ALTIN VE GÜMÜŞ DENGESİ
1326 Okunma
15-15-ALTIN VE MİLLÎ GELİR
1132 Okunma
16-16-ALTIN VE ÜLKELER ARASI DENGE
1486 Okunma
17-17-GÜMÜŞ STOKU VE ÜLKELER ARASI DENGE
2585 Okunma
18-18-ALTIN FİATI
1267 Okunma
19-19-HAZİNEDE GÜMÜŞ STOKU
1308 Okunma
20-20-SERMAYE VERGİSİ İLE PARA DENGESİ
1106 Okunma
21-21-DENK MALLAR
1082 Okunma
22-22-KREDİ
1017 Okunma
23-23-SENET PARA
1282 Okunma
24-24-FİATLARA MÜDAHELE
1046 Okunma
25-25-NAKDÎ VE GELİR VERGİSİ
1068 Okunma
26-26-PARA'NIN HAPSİ
1126 Okunma
27-27-KARŞILIKSIZ PARA
938 Okunma
28-28-İŞLETME VE MUAMELE VERGİSİ
1115 Okunma
29-29-HAZİNE'NİN FONKSİYONU
1237 Okunma
30-30-VERESİYE VE FAİZ
1716 Okunma
31-31-ÜCRET
1129 Okunma
32-32-TEKEL
1040 Okunma
33-33-DEPO EDİLEMEZ MALLAR
1241 Okunma
34-34-İÇİNDEKİLER
1020 Okunma
34-34-İÇİNDEKİLER
1018 Okunma
35-35-PARA DENGESİNİN RİYAZİ TAHLİLLERİ
1135 Okunma
36-36-YAŞAMADÜZENİ
997 Okunma
38-38-İNSANLARDA YAŞAMA DÜZENİ
1012 Okunma
39-39-ÜRÜNÜN TÜKENMEMESİ ESASI
983 Okunma
40-40-GÜMÜŞ SENET
934 Okunma
41-41-HAZİNE ALTINI
992 Okunma
42-42-ALTIN VE GÜMÜŞ DENGESİ
1009 Okunma
43-43-ALTIN VE ÜLKELER ARASI DENGE
946 Okunma
44-44-ALTIN FİATI
951 Okunma
45-45-SERMAYE VERGİSİ İLE PARA DENGESİ
1073 Okunma
46-46-KREDİ
1027 Okunma
47-47-FİATLARA MÜDAHELE
969 Okunma
48-48-PARANIN HAPSİ
942 Okunma
49-49-İŞLETME VE MUAMELE VERGİSİ
901 Okunma
50-50-VERESİYE VE FAİZ
1003 Okunma
51-51-TEKEL
921 Okunma
52-52-ŞER'İ AYLARIN TAKVİMİ
1040 Okunma
53-53-VEDA AYININ MANASI
1170 Okunma
54-54-PARA KİTABININ ŞER'İ DELİLLERİ
1031 Okunma
54-54-ŞER'İ DELİLLERİ
1033 Okunma
55-55-PARA KİTABI ŞERİ DELİLLERİ
953 Okunma