PARA-İslam'da denge/Altın ve Gümüş
Süleyman Karagülle
1092 Okunma
21-DENK MALLAR

18             DENK MALLAR

            Her maldan ayrı ayrı vergi alınır. Yani buğdaydan buğday, koyundan koyun olarak vergi alınır. Bazen ikame mallardan tek vergi alınması mümkündür. Meselâ, deve için koyunun vergi olarak alınması gibi; buğday yerine mısırdan vergi ödenmesi gibi.

Vergilerin böyle her maldan ayrı ayrı alınması da yine mallar arasında fiat dengesini devam ettirir. Zira topluluktan eşit miktarda her maldan eksilmiş olur, piyasada bir malın azalması söz konusu olmaz. Eğer meselâ, verginin tamamı buğdaydan alınsaydı, vergi mevsiminde buğday darlığı olur ve buğday fiatları yükselirdi.

Vergi mevsimi bitip de vergi müstahaklarına vergi dağıtınca da ortalıkta bolluk olur ve pahalılık olurdu. Bundan dolayıdır ki, verginin her maldan ve kendi cinsinden alınması gerekir. Bunda ne vergi ödeyenin, ne de vergi alanın bir değişiklik yapma yetkisi yoktur.

Gelirlerin müstahaklara dağıtılması için verginin tamamen toplanması ve tamamen satılması gerekir. Vergi gelirlerinin satışı ise belli fiatlarla yapılır. Yani bolluk mevsimlerinde satışa arz edilmez, bekletilir ve darlık mevsimlerinde satışa arz edilir. Böylece piyasadaki fiat dalgalanmaları önlenmiş olur.

Devlet bütün mallara tahmini bir fiat koyar. Bu fiat piyasadan mal çekilmeye başlıyacağı zamana tekabül eder. O zamana kadar piyasada mal bolluğu olduğu için fiatlar düşüktür ve kimse hazineden mal almaz. Herkes ihtiyacını dışarıdan temin eder. Mal darlığı başlayınca fiatlar yükselmeye başlar, hazine fiatına gelince halk malları hazineden almaya başlar, böylece fiat yükselmeleri duraklar. Belli bir devreden sonra hazinedeki mallar bitmeye başlar. O zaman hazine fiat yükseltmesi yapabilir. Böylece mevsim sonunda da fiatların alabildiğine yükselmesini önler.

           Bu ara hazinenin geliri tamamen hesaplanmış ve herkese

ne düşeceği bildirilmiş olur. Müstahaklar istihkaklerine karşılık mevcut mallardan istediğini alma hakkına sahip olacaklardır. İhtiyaçları olanlar pahalı da olsa aynen istihkaklerini almış olurlar. İhtiyacı olmayan bekler ve istihkaklerini ihtiyaçları olduğu zaman almış olurlar.

           Mevsim başında para talep edenler çok olur, devlet hazinesi müstahaklara gümüş olarak ödeme yapar. Böylece piyasada para da bolarmış olur ve piyasada bolaran para yüzünden fiatlar yükselir; hazinedeki fiatlar seviyesine çıkar. Halk artık hazineden para değil mal çekmeye başlar, böylece piyasada para azalmağa başlar. Mevsim sonunda ise para tamamen hazineye çekilmiş olur. Böylece maldan alınan vergi ile gerektiğinde piyasadaki para dengesi de sağlanmış olur.

Bu ara gümüş île altını denk mal sayıp devletin tayin ettiği altın fiatından verginin gümüş veya altın ile ödenmesine müsaade edilir. Yani vergi ödeyenler isterlerse gümüş para öderler, dilerler ise altın para öderler. Her maldan kendi cinsinden alınan vergi usûlü altın ile gümüş arasında uygulanmaz.

Eğer piyasada para darlığı varsa altın ucuzdur. Halk ödemeyi altınla yapacak ve piyasada gümüş fazlalığı olacaktır. Eğer para bolluğu varsa altın pahalıdır. Halk gümüşle ödeme yapar ve hazineye para çekilir.

Ödeme yapılırken yine halkın isteğine göre yapılır. Böylece piyasadaki para darlığına göre ödeme yapılmış olur. Bu da piyasadaki para miktarını dengede tutar.

O halde vergi sadece toplu giderleri karşılama görevini görmemekte, aynı zamanda piyasadaki para hacmini uygun biçimde ayarlamakta ve fiatları dengede tutmaktadır. Bu da ancak verginin maldan ve mal olarak alınması, altının fiatının hazinece tesbit edilmesi ve halka buna göre ödeme ve tahsil yetkisini tanıma ile sağlanmaktadır.

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 


PARA-İslam'da denge/Altın ve Gümüş
1-1-kapak içi
1181 Okunma
2-2-takdim-REŞAT EROL
1100 Okunma
2-2-takdim-reşat erol
923 Okunma
3-3-önsöz-süleyman karagülle
1135 Okunma
4-4-YAŞAMA DÜZENİ
1121 Okunma
5-5-HAYVANLARDA YAŞAMA DÜZENİ
1036 Okunma
6-6-İNSANLARDA YAŞAMA DÜZENİ
1137 Okunma
7-7-ÜRETTİĞİ KADAR TÜKETME ESASI
1117 Okunma
8-8-ÜRÜNÜN TÜKENMEMESİ ESASI
1069 Okunma
9-9-VERİP KARŞILIĞINI ALMA ESASI
1115 Okunma
10-10-GÜMÜŞ SENET
1097 Okunma
11-11-ALTIN SENET
1220 Okunma
12-12-HAZİNE ALTINI
1169 Okunma
13-13-SERBEST FİAT
1055 Okunma
14-14-ALTIN VE GÜMÜŞ DENGESİ
1343 Okunma
15-15-ALTIN VE MİLLÎ GELİR
1140 Okunma
16-16-ALTIN VE ÜLKELER ARASI DENGE
1495 Okunma
17-17-GÜMÜŞ STOKU VE ÜLKELER ARASI DENGE
2648 Okunma
18-18-ALTIN FİATI
1277 Okunma
19-19-HAZİNEDE GÜMÜŞ STOKU
1321 Okunma
20-20-SERMAYE VERGİSİ İLE PARA DENGESİ
1116 Okunma
21-21-DENK MALLAR
1092 Okunma
22-22-KREDİ
1024 Okunma
23-23-SENET PARA
1292 Okunma
24-24-FİATLARA MÜDAHELE
1055 Okunma
25-25-NAKDÎ VE GELİR VERGİSİ
1077 Okunma
26-26-PARA'NIN HAPSİ
1138 Okunma
27-27-KARŞILIKSIZ PARA
946 Okunma
28-28-İŞLETME VE MUAMELE VERGİSİ
1122 Okunma
29-29-HAZİNE'NİN FONKSİYONU
1249 Okunma
30-30-VERESİYE VE FAİZ
1732 Okunma
31-31-ÜCRET
1137 Okunma
32-32-TEKEL
1048 Okunma
33-33-DEPO EDİLEMEZ MALLAR
1250 Okunma
34-34-İÇİNDEKİLER
1029 Okunma
34-34-İÇİNDEKİLER
1027 Okunma
35-35-PARA DENGESİNİN RİYAZİ TAHLİLLERİ
1160 Okunma
36-36-YAŞAMADÜZENİ
1006 Okunma
38-38-İNSANLARDA YAŞAMA DÜZENİ
1023 Okunma
39-39-ÜRÜNÜN TÜKENMEMESİ ESASI
994 Okunma
40-40-GÜMÜŞ SENET
944 Okunma
41-41-HAZİNE ALTINI
1000 Okunma
42-42-ALTIN VE GÜMÜŞ DENGESİ
1022 Okunma
43-43-ALTIN VE ÜLKELER ARASI DENGE
956 Okunma
44-44-ALTIN FİATI
959 Okunma
45-45-SERMAYE VERGİSİ İLE PARA DENGESİ
1083 Okunma
46-46-KREDİ
1035 Okunma
47-47-FİATLARA MÜDAHELE
980 Okunma
48-48-PARANIN HAPSİ
952 Okunma
49-49-İŞLETME VE MUAMELE VERGİSİ
909 Okunma
50-50-VERESİYE VE FAİZ
1011 Okunma
51-51-TEKEL
930 Okunma
52-52-ŞER'İ AYLARIN TAKVİMİ
1052 Okunma
53-53-VEDA AYININ MANASI
1180 Okunma
54-54-PARA KİTABININ ŞER'İ DELİLLERİ
1042 Okunma
54-54-ŞER'İ DELİLLERİ
1041 Okunma
55-55-PARA KİTABI ŞERİ DELİLLERİ
976 Okunma