PARA-İslam'da denge/Altın ve Gümüş
Süleyman Karagülle
1294 Okunma
23-SENET PARA

      20          SENET PARA

 

 

 

 

           Gümüş ve altının taşınması yine de kişiler için külfet teşkil edebilir. Bunun için devletin hazinesine gümüşü veya altını emanet verir ve karşılığında 'hamiline' yazılmış bir senet alınabilir. Bu senet, gümüş para olur. Eğer altın karşılığı alınırsa, o da altın para olur.

Ülke içinde altın paranın para haline dönüşmemesi, sadece ülkeler arasında kullanılabilmesi için çıkarılan paranın bütün olması —meselâ en az on gram altını karşılaması— gereklidir. Ancak böyle bir para ülkeler arasında dolaşacaktır. Fakat serbest dolaşabilmesi keyfiyeti bu paraya sahte senet tanzim edilebilme eksikliğini de kazandırmaktadır. Bu itibarla bu senedin sadece 'merkez bankaları' arasında kullanılabilir şart ve özelliği olmalıdır. Eğer devlet yeterli güvenliği sağlıyabiliyorsa, böyle bir paranın kolaylığı vardır. Ancak bunun uluslararası geçerliliğinin sağlanabilmesi için uluslararası bir kontrol ve koruma teşkilâtının varolması gereklidir. Bu durum ise millî hükümranlık durumuna uygun değildir.

Sonuç olarak, altın paranın çıkarılmasında fazla bir yarar görülmez ve rizikolu bir iştir. Yurt içinde çıkarılacak bir gümüş para, yurt içinde geçerli olmaya başlar ve artık 'hafif olduğu' için yurt dışına da çıkarılır; böylece altının da yerini alır. Ancak bu durumda da yine denge bozulabilir.

Hazinede karşılığı stok edilmiş bir gümüş ve altın paranın piyasaya sürülmesi, meşru sayılabilir. O da yeterli güvenlik temin edilebiliyor ve sahte para basımının önüne geçilebiliyorsa.

Bunun yanında hamiline muharrer senetler de birer para durumunu almaktadır. Bunlar karşılıklı tanzim edilmiş olabilirler. Dolayisiyle bu senetlerin katiyen geçerli sayılmaması ve devlet teminatı altına alınmaması gerekir. Senet, nama muharrer olmalı ve zamana göre tanzim edilmiş olmalıdır.

          Devletin hazinesine emanet edilen altın ve gümüş karşı lığı sadece nama muharrer senet verilmelidir. Nama muharrer olmayan senetler geçerli olmamalıdır.

          Bu tedbirler alındığı taktirde, bir ülkede altın ve gümüş sağlam ve emin para olarak faaliyette bulunur.

Altın ve gümüşün mahdut olması, kredi imkânlarını sınırlı tutacaktır. Altın ve gümüşün korunması zor olduğu için herkes bunları hazineye emanet edecek, karşılığında 'nama muharrer senet' alacaktır. Bu senetle her zaman kendisi gelip parasını alabilecek, başkası alamıyacaktır. Dolayisiyle yangın ve hırsızlık gibi her türlü afetlere karşı yeterli tedbiri alınmış olacaktır. Hazine tekrar bunu 'karz-ı hasen' yani kredi olarak vermiş olacak, dolayisiyle altın ve gümüş artmadan bu parayı bir kaç kişiye kullandırma imkânı hasıl olacaktır. Bu para hareketini alabildiğine artıracağı için çok faydalıdır. Üretme ve tüketmeyi son derece çoğaltacaktır. Para değerini ise asla düşürmiyecektir, çünkü miktarı sabit kalmaktadır.

Burada ortaya konan para ve mal, insanların yaşamasına elverişli menkul ve depo edilebilen mallardır. Bu para bunları dengelemektedir.

Kredi müessesesi ile de paraya hareket hızı kazandırılarak emeklerin karşılığı ödenmektedir. Yani tüketim mallar ile tüketim emek bu paralarla rahatlıkla dengelenmektedir. Mallar mevcut para, emekler de bu para ile verilen kredi sayesinde dengelenmektedir. Nama muharrer senetler buna yardımcı olmaktadır.

Yatırım malları ile artan, emek için ayrı bir paraya ihtiyaç vardır. Ücret dengesi asıl o para ile tesbit edilebilmektedir. O hususu başka bir kitabda inceliyeceğiz.

Böylece altın ve gümüşün para olarak kullanılması, mallardan mal olarak vergi alınması, hamiline muharrer senedin bâtıl olması ekonomik denge ve düzeni gerçeleştirir ve tabii olarak devamlı korur.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 


PARA-İslam'da denge/Altın ve Gümüş
1-1-kapak içi
1183 Okunma
2-2-takdim-REŞAT EROL
1103 Okunma
2-2-takdim-reşat erol
928 Okunma
3-3-önsöz-süleyman karagülle
1139 Okunma
4-4-YAŞAMA DÜZENİ
1122 Okunma
5-5-HAYVANLARDA YAŞAMA DÜZENİ
1037 Okunma
6-6-İNSANLARDA YAŞAMA DÜZENİ
1140 Okunma
7-7-ÜRETTİĞİ KADAR TÜKETME ESASI
1119 Okunma
8-8-ÜRÜNÜN TÜKENMEMESİ ESASI
1070 Okunma
9-9-VERİP KARŞILIĞINI ALMA ESASI
1117 Okunma
10-10-GÜMÜŞ SENET
1098 Okunma
11-11-ALTIN SENET
1223 Okunma
12-12-HAZİNE ALTINI
1171 Okunma
13-13-SERBEST FİAT
1057 Okunma
14-14-ALTIN VE GÜMÜŞ DENGESİ
1346 Okunma
15-15-ALTIN VE MİLLÎ GELİR
1142 Okunma
16-16-ALTIN VE ÜLKELER ARASI DENGE
1497 Okunma
17-17-GÜMÜŞ STOKU VE ÜLKELER ARASI DENGE
2653 Okunma
18-18-ALTIN FİATI
1280 Okunma
19-19-HAZİNEDE GÜMÜŞ STOKU
1321 Okunma
20-20-SERMAYE VERGİSİ İLE PARA DENGESİ
1117 Okunma
21-21-DENK MALLAR
1094 Okunma
22-22-KREDİ
1026 Okunma
23-23-SENET PARA
1294 Okunma
24-24-FİATLARA MÜDAHELE
1056 Okunma
25-25-NAKDÎ VE GELİR VERGİSİ
1079 Okunma
26-26-PARA'NIN HAPSİ
1140 Okunma
27-27-KARŞILIKSIZ PARA
948 Okunma
28-28-İŞLETME VE MUAMELE VERGİSİ
1124 Okunma
29-29-HAZİNE'NİN FONKSİYONU
1251 Okunma
30-30-VERESİYE VE FAİZ
1737 Okunma
31-31-ÜCRET
1139 Okunma
32-32-TEKEL
1050 Okunma
33-33-DEPO EDİLEMEZ MALLAR
1252 Okunma
34-34-İÇİNDEKİLER
1031 Okunma
34-34-İÇİNDEKİLER
1029 Okunma
35-35-PARA DENGESİNİN RİYAZİ TAHLİLLERİ
1164 Okunma
36-36-YAŞAMADÜZENİ
1007 Okunma
38-38-İNSANLARDA YAŞAMA DÜZENİ
1026 Okunma
39-39-ÜRÜNÜN TÜKENMEMESİ ESASI
998 Okunma
40-40-GÜMÜŞ SENET
946 Okunma
41-41-HAZİNE ALTINI
1002 Okunma
42-42-ALTIN VE GÜMÜŞ DENGESİ
1023 Okunma
43-43-ALTIN VE ÜLKELER ARASI DENGE
957 Okunma
44-44-ALTIN FİATI
960 Okunma
45-45-SERMAYE VERGİSİ İLE PARA DENGESİ
1083 Okunma
46-46-KREDİ
1036 Okunma
47-47-FİATLARA MÜDAHELE
981 Okunma
48-48-PARANIN HAPSİ
954 Okunma
49-49-İŞLETME VE MUAMELE VERGİSİ
910 Okunma
50-50-VERESİYE VE FAİZ
1012 Okunma
51-51-TEKEL
932 Okunma
52-52-ŞER'İ AYLARIN TAKVİMİ
1054 Okunma
53-53-VEDA AYININ MANASI
1182 Okunma
54-54-PARA KİTABININ ŞER'İ DELİLLERİ
1044 Okunma
54-54-ŞER'İ DELİLLERİ
1042 Okunma
55-55-PARA KİTABI ŞERİ DELİLLERİ
979 Okunma