Kullanıcı Adı:
Parola:
Üye Kayıt
Üye Aktivasyon
Parolamı Unuttum

Captcha image
Show another code

Giriş
PARA-İslam'da denge/Altın ve Gümüş

1098 Okunma
ASPxHyperLink

19-HAZİNEDE GÜMÜŞ STOKU
Süleyman Karagülle

16HAZİNEDE GÜMÜŞ STOKU

 

          Bir ülkede mevsim mevsim bolluk ve darlık olur. Sonbaharda hasat yapılır ve ülke mallar ile dolar. Çok ucuz mallar ile ihracata yönelinebilir. Daha sonra mal tükenir ve aynı malı ithal eder duruma düşülebilir. Böylece mevsimler arasında alabildiğine fiat farkı doğar ve bu fiat farkı vurgunculuğa ve sömürüye sebep olur.

Fiatlar arasında mevsimler boyunca pahalılık olacağını bilenler malları alıp depo ederler ve mevsim gelince ihtikâr ile satış yolunu tutarlar. Bu durumda yine halkın sömürülmesine sebep olunmaktadır.

           Eğer hazine bolluk mevsimlerinde piyasaya gümüş çıkarırsa fiatlar düşmez ve normal durumunu korumuş olur. Hazine eğer darlık mevsiminde piyasadan para çekerse, fiatlarda yine değişiklik olmaz ve fiatlar aynı seviyede kalır. Bu suretle mevsimler arasında fiat farkı doğmayacağı için, önce ihracat sonra ithalat diye bir mesele ortaya çıkmaz. Eğer o yıl yetecek kadar mal varsa, yurd içinde depo edilir ve mevsimi gelince kullanılmış olur.

Tüccar da malların fiatının aynı kalacağını bildiği için parayı bir yere yatırıp beklemez. Pahalılansın da satayım düşüncesi ile hareket etmez, bir an evvel el değiştirme ve satış cihetine gider. Şöyle ki, fiatların dengelenmediği devrede tüccar malı alır ve bekler, fiatlar iki misline çıkınca satar ve yüzde yüz kâr eder. Halbuki eğer fiatlar arasında büyük farklılık yoksa, meselâ yüzde beş için bir sene bekletemez. Bir an evvel alıp satma yoluna gider ve bir sermayeye belki yirmi defa iş yaptırmak zorunda kalır. Böylece hem aracı kârı çok düşmüş, hem de mala hareket imkânı kazandırılmış olur.

Bazan bir ülkede anormal bir kıtlık olur ve fiatlar çok yükselebilir. Halkın elinde fazla satınalma gücü olunca, halk pahalı olarak bu malları alır. Böylece ülkenin fazlaca altın ve  gümüşü dışarıya akmış olur ve fakirlik doğar. Halbuki fiatları, gümüşü piyasadan çekmekle dengede tuttuğumuz zaman, az bir farkla istediğimiz miktarda ithalat yapma imkânı doğmuş olur. Aracıların fazla kazanması önlenmiş olur. Bu durum hem tüketicilerin eline fazla miktarda mal geçmesini sağlar, hem de ülkenin servetini korur.

          Bir ülke aynı siyaseti savaş zamanlarında da uygulayabilir. Savaşa hazırlandığı zaman piyasaya gümüş sürer, mallar ucuzlar ve ihracat gerçekleşir; altın ise ithal edilmiş olur. Böylece ülkede tüketim yerine tasarruf yolu tutulmuş olur. Savaş zamanında ise ters usûlü uygulayarak ülkeye gerekli malları doldurur. Bu şekilde savaşa hazırlıklı girmiş olur.

Bir ülkenin büyük veya küçük olmasından ziyade, kendisine gerekli mal, yurdun büyüklüğü île nüfusunun çokluğuna bağlıdır. Dar toprak ve küçük bir ülkede yaşıyan, iyi savunma tedbirlerini almış bir ülke düşünelim. Dayanma bakımından, kendisinden büyük devletten daha fazla altın stoku bulunsun. Büyük devlet küçük devlete savaş açınca, taarruza geçmiş olacaktır.

Taarruza geçen taraf daha çok zayiata uğramaktadır. Savaş iç huzursuzluğu yaratır ve yeni düşmanları harekete geçirir, dolayisiyle küçük devlet sonunda savaştan muzaffer çıkmış olur. Bu bir fil ile bir pirenin savaşına benzer, bazan pire fili öldürmüş olabilir.

Altının uluslararası para olması, iç fiatların gümüş ile dengelenebilmesi, dünya ülkelerini ekonomik açıdan dengede tuttuğu kadar; siyasi bakımdan da dengede tutmaktadır.

Sonuç olarak, bir ülkenin hazinesi su deposuna benzer. Bu ne kadar büyük olursa, o kadar dengeli bir yaşama var demektir. Su deposu suyun fazla geldiği zaman suyu depo eder, sonra suya fazla ihtiyaç olunca kullandırır. Devlet hazinesi de paranın depo edilip gerektiği zaman kullanıldığı bir yer olarak karşımıza çıkmaktadır.

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

 


 

 

 

 


PARA-İslam'da denge/Altın ve Gümüş
1-1-kapak içi
963 Okunma
2-2-takdim-REŞAT EROL
907 Okunma
2-2-takdim-reşat erol
727 Okunma
3-3-önsöz-süleyman karagülle
889 Okunma
4-4-YAŞAMA DÜZENİ
907 Okunma
5-5-HAYVANLARDA YAŞAMA DÜZENİ
834 Okunma
6-6-İNSANLARDA YAŞAMA DÜZENİ
936 Okunma
7-7-ÜRETTİĞİ KADAR TÜKETME ESASI
884 Okunma
8-8-ÜRÜNÜN TÜKENMEMESİ ESASI
845 Okunma
9-9-VERİP KARŞILIĞINI ALMA ESASI
925 Okunma
10-10-GÜMÜŞ SENET
896 Okunma
11-11-ALTIN SENET
1013 Okunma
12-12-HAZİNE ALTINI
964 Okunma
13-13-SERBEST FİAT
863 Okunma
14-14-ALTIN VE GÜMÜŞ DENGESİ
1081 Okunma
15-15-ALTIN VE MİLLÎ GELİR
910 Okunma
16-16-ALTIN VE ÜLKELER ARASI DENGE
1257 Okunma
17-17-GÜMÜŞ STOKU VE ÜLKELER ARASI DENGE
1633 Okunma
18-18-ALTIN FİATI
1047 Okunma
19-19-HAZİNEDE GÜMÜŞ STOKU
1098 Okunma
20-20-SERMAYE VERGİSİ İLE PARA DENGESİ
905 Okunma
21-21-DENK MALLAR
883 Okunma
22-22-KREDİ
836 Okunma
23-23-SENET PARA
1064 Okunma
24-24-FİATLARA MÜDAHELE
853 Okunma
25-25-NAKDÎ VE GELİR VERGİSİ
870 Okunma
26-26-PARA'NIN HAPSİ
906 Okunma
27-27-KARŞILIKSIZ PARA
726 Okunma
28-28-İŞLETME VE MUAMELE VERGİSİ
906 Okunma
29-29-HAZİNE'NİN FONKSİYONU
954 Okunma
30-30-VERESİYE VE FAİZ
1485 Okunma
31-31-ÜCRET
929 Okunma
32-32-TEKEL
856 Okunma
33-33-DEPO EDİLEMEZ MALLAR
1008 Okunma
34-34-İÇİNDEKİLER
811 Okunma
34-34-İÇİNDEKİLER
755 Okunma
35-35-PARA DENGESİNİN RİYAZİ TAHLİLLERİ
909 Okunma
36-36-YAŞAMADÜZENİ
782 Okunma
38-38-İNSANLARDA YAŞAMA DÜZENİ
768 Okunma
39-39-ÜRÜNÜN TÜKENMEMESİ ESASI
798 Okunma
40-40-GÜMÜŞ SENET
749 Okunma
41-41-HAZİNE ALTINI
801 Okunma
42-42-ALTIN VE GÜMÜŞ DENGESİ
774 Okunma
43-43-ALTIN VE ÜLKELER ARASI DENGE
712 Okunma
44-44-ALTIN FİATI
756 Okunma
45-45-SERMAYE VERGİSİ İLE PARA DENGESİ
842 Okunma
46-46-KREDİ
832 Okunma
47-47-FİATLARA MÜDAHELE
782 Okunma
48-48-PARANIN HAPSİ
754 Okunma
49-49-İŞLETME VE MUAMELE VERGİSİ
706 Okunma
50-50-VERESİYE VE FAİZ
815 Okunma
51-51-TEKEL
753 Okunma
52-52-ŞER'İ AYLARIN TAKVİMİ
858 Okunma
53-53-VEDA AYININ MANASI
977 Okunma
54-54-PARA KİTABININ ŞER'İ DELİLLERİ
872 Okunma
54-54-ŞER'İ DELİLLERİ
836 Okunma
55-55-PARA KİTABI ŞERİ DELİLLERİ
768 Okunma