PARA-İslam'da denge/Altın ve Gümüş
Süleyman Karagülle
1137 Okunma
6-İNSANLARDA YAŞAMA DÜZENİ

     3 İNSANLARDA YAŞAMA DÜZENİ

 

               İnsan, diğer canlı ve özellikle hayvanlardan farklı olarak, yaşama zevki çalışma isteğinden fazla olan bir varlıktır. Arı bal toplamayı bal yemeye tercih ettiği ve çalışmak amacıyla güç kazanmak için bal yediği halde; insan, meyve yemeyi meyve toplamaya tercih etmektedir. Yani tüketimi üretime tercih etmekte ve meyve yemek için çalışmaktadır.

İnsanın çalışmaya karşı isteksiz, tüketime karşı ise son derece haris olan bu arzusu toplu yaşamayı zorlaştırmaktadır. Herkes ürettiğinden fazlasını tüketmek istemekte ve topluluğun depolanmış olan yedek malları eriyip gitmektedir.

Herkes ürettiğinden fazlasını tüketince, bu hareket sonunda mal azalmakta ve yokluğa doğru gitmektedir. Mal varlığının yokluğa doğru gitmesi —üretim açısından— güçsüzlük doğurmakta ve üretim oranı biraz daha düşmektedir. Bu düzensizlik sonunda üretim tamamen durmakta ve tüketim de dolayısıyla sona ermekte; böylece yaşama imkânı da ortadan kalkmaktadır. Bu durum insanlık açısından acı sonuçlar doğurmaktadır.

İnsandaki bu aşırı tüketim eğilimi, insanın yalnız topluluk ferdi olarak değil, aynı zamanda tek başına yaşayabilecek özelliklerle yaratılmış olmasından ileri gelmektedir. Yani insan bir taraftan tam toplu düzenin içindedir ve topluluğun tüm nimetlerinden yararlanmaktadır; diğer taraftan ise her fert ayrı ayrı varlıktır ve topluluk dışında ayrı yaşayabilme imkânlarına sahiptir. Aslında bu özellik bir yönü ile insanlara yarar sağlamakta ve topluluğun doğurduğu kişiliği (şahsiyeti) yoketme sakıncası da ortadan kalkmaktadır.

Böylece insanoğlu, tam toplu düzende yaşıyacak özellikte yaratılmamış ve tek tek yaşıyan canlıların da yararlı yanlarını almış olduğu için —toplu yaşıyan hayvanlarda olduğu gibi— komünizma düzeni tesis edilemez.

Komünistler diyorlar ki: Para ve mülkiyete gerek yoktur. Herkes çalışsın, üretsin ve topluluğa versin; daha sonra da kendisine gerekli olanları topluluktan alsın. Meselâ, ekmek üretiminde bulunsun ve bu işi parasız yapsın; daha sonra lokantaya gidip parasız yemek yesin. Böylece ihtiyaçlarını topluluktan pa rasız aldığına göre, kendisi de topluluğa karşılıksız hizmet versin. Bunlar gerçekleşince, herkesin toplum için çalıştığı ve yaşadığı mesut düzen doğsun, savaş ve çatışmalar da sona ersin.

        Marks'ın bu iddialarının doğru yanı yoktur. Eğer insan —yaradılış açısından— çalışma zevk ve isteği yaşama zevkinden büyük olan bir varlık olsaydı, o zaman Marks'ın bu dedikleri tamamen doğru olabilirdi ve hayalindeki cennet de hemen gerçekleşirdi. Halbuki insan tam bunun aksine yaradılış özelliklerine sahiptir. Yaşama zevki çalışma zevkinden fazladır ve dolayisiyle tüketilen malları azaltmak, üretilecek malları ise çoğaltmak mümkün olamamaktadır.

Esasen bu hususu —Marks ve Lenin gibi— bütün komünist taraftarları bilmektedirler ve bu nedenle hiçbir zaman komünistlik düzeninin hemen kurulmasını teklif etmemektedirler. Onlara göre, insanın çalışma zevkinin daha az, buna karşılık yaşama zevkinin daha fazla olması geçicidir. Yaşamayı ve hayatı güven içinde bulmadığı için bu hisleri taşımaktadır. Eğer hayatının güven altına alındığını görürse, yaşama zevkinin aşırılığından vazgeçecek ve çalışma zevkini duyacaktır.

Marks ve izinden gidenler, geçici olarak sosyalizm düzeninin kurulmasını ve kişilerin önce mülkiyet hissinden kurtulmalarını istiyorlar; onlara göre ileride komün düzene geçmek mümkün olacaktır. Şimdilik devlet mülkiyetinde geçici bir düzen ileriye sürüyor ve onu uyguluyorlar.

İnsanın, böyle yaşamaya istekli, çalışmaya karşı tembel yaratılmış olması, insan olmanın gereğidir. Böylece insanın şahsiyeti korunmuş ve kişiler arasında yarışma düzeni kurulmuştur. Bu yarışma isteği ile ilerleme ve yenilikler gerçekleşmektedir, ileride insan genetiğini tadil edecek bir düzeye geldiğimizi ve X ışınları ile insandaki yaşama zevkini körletip çalışma zevkini ilerlettiğimizi düşünsek —ve bunu gerçekleştirsek!— insanlara pek hayırlı bir iş yapmış olmayız.

Kaldı ki, böyle bir seviyeye gelmek demek, yeni bir tür canlı varetme ve insandan daha üstün bir varlık ortaya çıkarma çabasıdır ki; bunu hayal etmek bile deliliktir. Çünkü hiçbir varlık kendisinden daha üstün varlığı meydana getiremez. İnsanların galaksiler dışına çıktığını, dört boyutlu uzaya girdiğini düşünebiliriz... Ancak yeni insan yaratmayı düşünmek arzusu, hayal bile edilemez.

 

 

 

 

                                                                                         

 

 

 


PARA-İslam'da denge/Altın ve Gümüş
1-1-kapak içi
1181 Okunma
2-2-takdim-REŞAT EROL
1100 Okunma
2-2-takdim-reşat erol
923 Okunma
3-3-önsöz-süleyman karagülle
1135 Okunma
4-4-YAŞAMA DÜZENİ
1121 Okunma
5-5-HAYVANLARDA YAŞAMA DÜZENİ
1035 Okunma
6-6-İNSANLARDA YAŞAMA DÜZENİ
1137 Okunma
7-7-ÜRETTİĞİ KADAR TÜKETME ESASI
1116 Okunma
8-8-ÜRÜNÜN TÜKENMEMESİ ESASI
1069 Okunma
9-9-VERİP KARŞILIĞINI ALMA ESASI
1114 Okunma
10-10-GÜMÜŞ SENET
1096 Okunma
11-11-ALTIN SENET
1219 Okunma
12-12-HAZİNE ALTINI
1168 Okunma
13-13-SERBEST FİAT
1055 Okunma
14-14-ALTIN VE GÜMÜŞ DENGESİ
1341 Okunma
15-15-ALTIN VE MİLLÎ GELİR
1139 Okunma
16-16-ALTIN VE ÜLKELER ARASI DENGE
1495 Okunma
17-17-GÜMÜŞ STOKU VE ÜLKELER ARASI DENGE
2644 Okunma
18-18-ALTIN FİATI
1274 Okunma
19-19-HAZİNEDE GÜMÜŞ STOKU
1319 Okunma
20-20-SERMAYE VERGİSİ İLE PARA DENGESİ
1116 Okunma
21-21-DENK MALLAR
1090 Okunma
22-22-KREDİ
1023 Okunma
23-23-SENET PARA
1292 Okunma
24-24-FİATLARA MÜDAHELE
1055 Okunma
25-25-NAKDÎ VE GELİR VERGİSİ
1076 Okunma
26-26-PARA'NIN HAPSİ
1138 Okunma
27-27-KARŞILIKSIZ PARA
945 Okunma
28-28-İŞLETME VE MUAMELE VERGİSİ
1122 Okunma
29-29-HAZİNE'NİN FONKSİYONU
1249 Okunma
30-30-VERESİYE VE FAİZ
1730 Okunma
31-31-ÜCRET
1137 Okunma
32-32-TEKEL
1048 Okunma
33-33-DEPO EDİLEMEZ MALLAR
1250 Okunma
34-34-İÇİNDEKİLER
1028 Okunma
34-34-İÇİNDEKİLER
1027 Okunma
35-35-PARA DENGESİNİN RİYAZİ TAHLİLLERİ
1160 Okunma
36-36-YAŞAMADÜZENİ
1006 Okunma
38-38-İNSANLARDA YAŞAMA DÜZENİ
1022 Okunma
39-39-ÜRÜNÜN TÜKENMEMESİ ESASI
993 Okunma
40-40-GÜMÜŞ SENET
943 Okunma
41-41-HAZİNE ALTINI
1000 Okunma
42-42-ALTIN VE GÜMÜŞ DENGESİ
1021 Okunma
43-43-ALTIN VE ÜLKELER ARASI DENGE
954 Okunma
44-44-ALTIN FİATI
958 Okunma
45-45-SERMAYE VERGİSİ İLE PARA DENGESİ
1083 Okunma
46-46-KREDİ
1034 Okunma
47-47-FİATLARA MÜDAHELE
978 Okunma
48-48-PARANIN HAPSİ
952 Okunma
49-49-İŞLETME VE MUAMELE VERGİSİ
909 Okunma
50-50-VERESİYE VE FAİZ
1010 Okunma
51-51-TEKEL
930 Okunma
52-52-ŞER'İ AYLARIN TAKVİMİ
1050 Okunma
53-53-VEDA AYININ MANASI
1179 Okunma
54-54-PARA KİTABININ ŞER'İ DELİLLERİ
1042 Okunma
54-54-ŞER'İ DELİLLERİ
1041 Okunma
55-55-PARA KİTABI ŞERİ DELİLLERİ
976 Okunma