Kullanıcı Adı:
Parola:
Üye Kayıt
Üye Aktivasyon
Parolamı Unuttum

Captcha image
Show another code

Giriş
PARA-İslam'da denge/Altın ve Gümüş

1037 Okunma
ASPxHyperLink

10-GÜMÜŞ SENET
Süleyman Karagülle

7 GÜMÜŞ SENET

 

 

        Yukarıda anlattığımız özellikleri taşıyan bir para nasıl elde edilir. Bunun için paranın bazı hususiyetleri olmalıdır. Kişiler onun benzerini yaparak çoğaltamamalı, böylece karşılıksız sahte senet tanzimi mümkün olamamalıdır.

Diğer taraftan para olan madde kokan, çürüyen, paslanan bir nesne de olmamalıdır. Ortalıkta kaybolup para darlığına sebebiyet vermemelidir. Bir başka önemli özellik olarak, ziynet eşyası yapılabilmeli ve kullanılabilmelidir. Yoksa okunmayan senet biçimini alır ve para olarak kullanılamaz.

Parada aranacak diğer önemli bir hususiyet, toplam miktarı sabit kalacak, mal çoğalmadıkça çoğalmıyacak; ancak bunun da miktarı ne çok az ne de çok fazla olmamalıdır. Çok az olursa, küçük alışverişler için para bulamayız. Çok fazla olursa da taşınması zorlaşır ve senet birer yük olmaya başlar.

Para olarak ayrılan nesne başka şeyler için de fazla kullanılamamalıdır. Çünkü böyle bir özelliği olunca başka işlerde kullanılır ve para darlığı doğar, denge korunamaz.

Parada arayacağımız ikinci bir özellik, parçalamak veya birleştirmekle, yani faydalanmada bir farklılık hasıl olmamalıdır. Yoksa para olma özelliğini kaybeder. İşte bu vasıflara sahip bir nesne veya madde para olabilir.

Allah bu özellikleri taşıyan bir maden yaratmıştır; bu da gümüştür. Yeryüzündeki miktarı yeteri kadardır, ne fazladır ne de azdır. Ülke içi para olmaya çok elverişlidir, çünkü yetecek kadar fazla olduğu için en küçük birimleri ve en değersiz şeyleri de satın alabilir. Ülkeler arası para olmaya elverişli değildir, zira taşıma külfeti vardır.

Gümüş paslanmaz bir madendir, kolay tanınır ve parçalanmakla değerini kaybetmez. Başka işlerde de pek fazla kullanılmaz.

           Ülke içinde gümüş miktarı sabittir. Başlangıçta bu mik tarın tamamı tüccarın elindedir. Tüccar bu parayı vererek halktan mal satınalmaya başlar ve mağazalar dolduğu zaman paranın tamamı halkın eline geçer; buna karşılık ise tüccarın elinde mallar vardır. Böylece halk tüccardan alacaklı olur, halkın elindeki gümüş bunu tevsik eder.

         Halk kendisine gerektiğinde gümüş denen senedi (parayı) mağazalara götürür ve istediği mağazadan istediği malları satın alıp tüketir. Böylece herkes hem ürettiği kadar tüketir, hem de tüketme üretmeden sonra olur. Çünkü başlangıçta para tüccarın elinde bulunuyordu.

Demek ki, toplulukta mal paraya eşittir ve tüccar ile halk bu serveti yarıyarıya aralarında bölüşmüşlerdir. Malın bulunmadığı devrelerde para tüccarın elinde; mal olduğu zaman para halkın elinde, mal ise tüccarın elindedir.

Tüccarlar malı daima dolu seviyede tutarlar. Halk getirdiği kadar götürür. Böylece normal olarak para halkın elinde kalır, tüccarlar ise mağazalarını dolu bulundururlar. Böylesine işleyen bir düzende tüccar bir nevi ambar memurundan başka bir şey değildir.

Halk gümüşü ya kendisi muhafaza eder veya bir yere emanet verir ki, bu emanet verilen yer de banka veya sarrafdır. Bunlar da parayı kredi olarak başkasına verebilirler. Bu ise faizsiz olduğu müddetçe fazla tüketimi doğurmaz. Çünkü borç veren sonradan bu parayı aynen tahsil edecektir. Sadece geç kullanma zamanını kısaltmış olur, bu ise mallarda azaltma demektir. Eğer mevcut düzende faiz varsa, faiz alan kişi daha fazla tüketim gücüne kavuşur. Diğeri, yani faizi veren ise tüketimi kısmak zorunda kalır. Bu ise kişiler için vermeden harcamadır.

Burada ücretlilerin de karşılıksız para çıkardığı söylenemez. Böylece büyük nisbette olmamak şartı para darlığı doğurmaz.

Bu düzende para hareketi artar ve buna karşılık mal üretimi de hızlanmış olur. Bu hareket belirli oranda kalmak şartı ile para darlığını da doğurmaz.

 

 

 

                                                                                                   

 

 


PARA-İslam'da denge/Altın ve Gümüş
1-1-kapak içi
1121 Okunma
2-2-takdim-REŞAT EROL
1040 Okunma
2-2-takdim-reşat erol
861 Okunma
3-3-önsöz-süleyman karagülle
1060 Okunma
4-4-YAŞAMA DÜZENİ
1058 Okunma
5-5-HAYVANLARDA YAŞAMA DÜZENİ
975 Okunma
6-6-İNSANLARDA YAŞAMA DÜZENİ
1072 Okunma
7-7-ÜRETTİĞİ KADAR TÜKETME ESASI
1054 Okunma
8-8-ÜRÜNÜN TÜKENMEMESİ ESASI
998 Okunma
9-9-VERİP KARŞILIĞINI ALMA ESASI
1052 Okunma
10-10-GÜMÜŞ SENET
1037 Okunma
11-11-ALTIN SENET
1155 Okunma
12-12-HAZİNE ALTINI
1103 Okunma
13-13-SERBEST FİAT
999 Okunma
14-14-ALTIN VE GÜMÜŞ DENGESİ
1260 Okunma
15-15-ALTIN VE MİLLÎ GELİR
1074 Okunma
16-16-ALTIN VE ÜLKELER ARASI DENGE
1430 Okunma
17-17-GÜMÜŞ STOKU VE ÜLKELER ARASI DENGE
2291 Okunma
18-18-ALTIN FİATI
1207 Okunma
19-19-HAZİNEDE GÜMÜŞ STOKU
1251 Okunma
20-20-SERMAYE VERGİSİ İLE PARA DENGESİ
1054 Okunma
21-21-DENK MALLAR
1032 Okunma
22-22-KREDİ
965 Okunma
23-23-SENET PARA
1221 Okunma
24-24-FİATLARA MÜDAHELE
988 Okunma
25-25-NAKDÎ VE GELİR VERGİSİ
1011 Okunma
26-26-PARA'NIN HAPSİ
1073 Okunma
27-27-KARŞILIKSIZ PARA
885 Okunma
28-28-İŞLETME VE MUAMELE VERGİSİ
1061 Okunma
29-29-HAZİNE'NİN FONKSİYONU
1179 Okunma
30-30-VERESİYE VE FAİZ
1649 Okunma
31-31-ÜCRET
1078 Okunma
32-32-TEKEL
989 Okunma
33-33-DEPO EDİLEMEZ MALLAR
1186 Okunma
34-34-İÇİNDEKİLER
971 Okunma
34-34-İÇİNDEKİLER
966 Okunma
35-35-PARA DENGESİNİN RİYAZİ TAHLİLLERİ
1047 Okunma
36-36-YAŞAMADÜZENİ
930 Okunma
38-38-İNSANLARDA YAŞAMA DÜZENİ
960 Okunma
39-39-ÜRÜNÜN TÜKENMEMESİ ESASI
929 Okunma
40-40-GÜMÜŞ SENET
875 Okunma
41-41-HAZİNE ALTINI
939 Okunma
42-42-ALTIN VE GÜMÜŞ DENGESİ
950 Okunma
43-43-ALTIN VE ÜLKELER ARASI DENGE
893 Okunma
44-44-ALTIN FİATI
895 Okunma
45-45-SERMAYE VERGİSİ İLE PARA DENGESİ
1019 Okunma
46-46-KREDİ
971 Okunma
47-47-FİATLARA MÜDAHELE
917 Okunma
48-48-PARANIN HAPSİ
890 Okunma
49-49-İŞLETME VE MUAMELE VERGİSİ
847 Okunma
50-50-VERESİYE VE FAİZ
952 Okunma
51-51-TEKEL
883 Okunma
52-52-ŞER'İ AYLARIN TAKVİMİ
999 Okunma
53-53-VEDA AYININ MANASI
1131 Okunma
54-54-PARA KİTABININ ŞER'İ DELİLLERİ
992 Okunma
54-54-ŞER'İ DELİLLERİ
997 Okunma
55-55-PARA KİTABI ŞERİ DELİLLERİ
881 Okunma