PARA-İslam'da denge/Altın ve Gümüş
Süleyman Karagülle
1096 Okunma
10-GÜMÜŞ SENET

7 GÜMÜŞ SENET

 

 

        Yukarıda anlattığımız özellikleri taşıyan bir para nasıl elde edilir. Bunun için paranın bazı hususiyetleri olmalıdır. Kişiler onun benzerini yaparak çoğaltamamalı, böylece karşılıksız sahte senet tanzimi mümkün olamamalıdır.

Diğer taraftan para olan madde kokan, çürüyen, paslanan bir nesne de olmamalıdır. Ortalıkta kaybolup para darlığına sebebiyet vermemelidir. Bir başka önemli özellik olarak, ziynet eşyası yapılabilmeli ve kullanılabilmelidir. Yoksa okunmayan senet biçimini alır ve para olarak kullanılamaz.

Parada aranacak diğer önemli bir hususiyet, toplam miktarı sabit kalacak, mal çoğalmadıkça çoğalmıyacak; ancak bunun da miktarı ne çok az ne de çok fazla olmamalıdır. Çok az olursa, küçük alışverişler için para bulamayız. Çok fazla olursa da taşınması zorlaşır ve senet birer yük olmaya başlar.

Para olarak ayrılan nesne başka şeyler için de fazla kullanılamamalıdır. Çünkü böyle bir özelliği olunca başka işlerde kullanılır ve para darlığı doğar, denge korunamaz.

Parada arayacağımız ikinci bir özellik, parçalamak veya birleştirmekle, yani faydalanmada bir farklılık hasıl olmamalıdır. Yoksa para olma özelliğini kaybeder. İşte bu vasıflara sahip bir nesne veya madde para olabilir.

Allah bu özellikleri taşıyan bir maden yaratmıştır; bu da gümüştür. Yeryüzündeki miktarı yeteri kadardır, ne fazladır ne de azdır. Ülke içi para olmaya çok elverişlidir, çünkü yetecek kadar fazla olduğu için en küçük birimleri ve en değersiz şeyleri de satın alabilir. Ülkeler arası para olmaya elverişli değildir, zira taşıma külfeti vardır.

Gümüş paslanmaz bir madendir, kolay tanınır ve parçalanmakla değerini kaybetmez. Başka işlerde de pek fazla kullanılmaz.

           Ülke içinde gümüş miktarı sabittir. Başlangıçta bu mik tarın tamamı tüccarın elindedir. Tüccar bu parayı vererek halktan mal satınalmaya başlar ve mağazalar dolduğu zaman paranın tamamı halkın eline geçer; buna karşılık ise tüccarın elinde mallar vardır. Böylece halk tüccardan alacaklı olur, halkın elindeki gümüş bunu tevsik eder.

         Halk kendisine gerektiğinde gümüş denen senedi (parayı) mağazalara götürür ve istediği mağazadan istediği malları satın alıp tüketir. Böylece herkes hem ürettiği kadar tüketir, hem de tüketme üretmeden sonra olur. Çünkü başlangıçta para tüccarın elinde bulunuyordu.

Demek ki, toplulukta mal paraya eşittir ve tüccar ile halk bu serveti yarıyarıya aralarında bölüşmüşlerdir. Malın bulunmadığı devrelerde para tüccarın elinde; mal olduğu zaman para halkın elinde, mal ise tüccarın elindedir.

Tüccarlar malı daima dolu seviyede tutarlar. Halk getirdiği kadar götürür. Böylece normal olarak para halkın elinde kalır, tüccarlar ise mağazalarını dolu bulundururlar. Böylesine işleyen bir düzende tüccar bir nevi ambar memurundan başka bir şey değildir.

Halk gümüşü ya kendisi muhafaza eder veya bir yere emanet verir ki, bu emanet verilen yer de banka veya sarrafdır. Bunlar da parayı kredi olarak başkasına verebilirler. Bu ise faizsiz olduğu müddetçe fazla tüketimi doğurmaz. Çünkü borç veren sonradan bu parayı aynen tahsil edecektir. Sadece geç kullanma zamanını kısaltmış olur, bu ise mallarda azaltma demektir. Eğer mevcut düzende faiz varsa, faiz alan kişi daha fazla tüketim gücüne kavuşur. Diğeri, yani faizi veren ise tüketimi kısmak zorunda kalır. Bu ise kişiler için vermeden harcamadır.

Burada ücretlilerin de karşılıksız para çıkardığı söylenemez. Böylece büyük nisbette olmamak şartı para darlığı doğurmaz.

Bu düzende para hareketi artar ve buna karşılık mal üretimi de hızlanmış olur. Bu hareket belirli oranda kalmak şartı ile para darlığını da doğurmaz.

 

 

 

                                                                                                   

 

 


PARA-İslam'da denge/Altın ve Gümüş
1-1-kapak içi
1181 Okunma
2-2-takdim-REŞAT EROL
1100 Okunma
2-2-takdim-reşat erol
923 Okunma
3-3-önsöz-süleyman karagülle
1134 Okunma
4-4-YAŞAMA DÜZENİ
1120 Okunma
5-5-HAYVANLARDA YAŞAMA DÜZENİ
1035 Okunma
6-6-İNSANLARDA YAŞAMA DÜZENİ
1136 Okunma
7-7-ÜRETTİĞİ KADAR TÜKETME ESASI
1116 Okunma
8-8-ÜRÜNÜN TÜKENMEMESİ ESASI
1069 Okunma
9-9-VERİP KARŞILIĞINI ALMA ESASI
1113 Okunma
10-10-GÜMÜŞ SENET
1096 Okunma
11-11-ALTIN SENET
1218 Okunma
12-12-HAZİNE ALTINI
1167 Okunma
13-13-SERBEST FİAT
1055 Okunma
14-14-ALTIN VE GÜMÜŞ DENGESİ
1341 Okunma
15-15-ALTIN VE MİLLÎ GELİR
1139 Okunma
16-16-ALTIN VE ÜLKELER ARASI DENGE
1495 Okunma
17-17-GÜMÜŞ STOKU VE ÜLKELER ARASI DENGE
2643 Okunma
18-18-ALTIN FİATI
1274 Okunma
19-19-HAZİNEDE GÜMÜŞ STOKU
1319 Okunma
20-20-SERMAYE VERGİSİ İLE PARA DENGESİ
1116 Okunma
21-21-DENK MALLAR
1090 Okunma
22-22-KREDİ
1023 Okunma
23-23-SENET PARA
1292 Okunma
24-24-FİATLARA MÜDAHELE
1054 Okunma
25-25-NAKDÎ VE GELİR VERGİSİ
1076 Okunma
26-26-PARA'NIN HAPSİ
1138 Okunma
27-27-KARŞILIKSIZ PARA
945 Okunma
28-28-İŞLETME VE MUAMELE VERGİSİ
1122 Okunma
29-29-HAZİNE'NİN FONKSİYONU
1249 Okunma
30-30-VERESİYE VE FAİZ
1730 Okunma
31-31-ÜCRET
1136 Okunma
32-32-TEKEL
1048 Okunma
33-33-DEPO EDİLEMEZ MALLAR
1249 Okunma
34-34-İÇİNDEKİLER
1028 Okunma
34-34-İÇİNDEKİLER
1027 Okunma
35-35-PARA DENGESİNİN RİYAZİ TAHLİLLERİ
1159 Okunma
36-36-YAŞAMADÜZENİ
1006 Okunma
38-38-İNSANLARDA YAŞAMA DÜZENİ
1022 Okunma
39-39-ÜRÜNÜN TÜKENMEMESİ ESASI
993 Okunma
40-40-GÜMÜŞ SENET
943 Okunma
41-41-HAZİNE ALTINI
1000 Okunma
42-42-ALTIN VE GÜMÜŞ DENGESİ
1021 Okunma
43-43-ALTIN VE ÜLKELER ARASI DENGE
954 Okunma
44-44-ALTIN FİATI
958 Okunma
45-45-SERMAYE VERGİSİ İLE PARA DENGESİ
1082 Okunma
46-46-KREDİ
1034 Okunma
47-47-FİATLARA MÜDAHELE
977 Okunma
48-48-PARANIN HAPSİ
952 Okunma
49-49-İŞLETME VE MUAMELE VERGİSİ
909 Okunma
50-50-VERESİYE VE FAİZ
1010 Okunma
51-51-TEKEL
930 Okunma
52-52-ŞER'İ AYLARIN TAKVİMİ
1050 Okunma
53-53-VEDA AYININ MANASI
1179 Okunma
54-54-PARA KİTABININ ŞER'İ DELİLLERİ
1042 Okunma
54-54-ŞER'İ DELİLLERİ
1041 Okunma
55-55-PARA KİTABI ŞERİ DELİLLERİ
976 Okunma