Kullanıcı Adı:
Parola:
Üye Kayıt
Üye Aktivasyon
Parolamı Unuttum

Captcha image
Show another code

Giriş
PARA-İslam'da denge/Altın ve Gümüş

1055 Okunma
ASPxHyperLink

7-ÜRETTİĞİ KADAR TÜKETME ESASI
Süleyman Karagülle

4     ÜRETTİĞİ KADAR TÜKETME ESASI

 

           İnsanlardaki bu eksikliği, yani çok tüketme eğilim ve isteğini zararlı halden yararlı hâle çevirmek mümkündür. Mülkiyet düzeni  işte bunu gerçekleştirmiştir. Herkes çalışmakta ve çalıştığını topluluğa vermektedir. Ancak, tüketmek için topluluktan alacağı şeyler, bu verdikleri ile sınırlı bulunmaktadır. Herkes ancak topluluğa verdiği kadarını alabilmektedir.

Bu alış-verişi daha iyi anlıyabilmek için malları denkleme düzeninden söz edelim. Farzedelim ki ilkel toplulukta yaşıyoruz. Birkaç çeşitten başka mal yok: koyun, inek, buğday, elma ve ceviz. Bu topluluk önce bir liste yapıyor ve diyor ki; beş koyun bir ineğe, kırk teneke buğdaya, bunlar bin adet elmaya ve bunlar da ikibin cevize denktir. Yani bu mallar birbirleri ile bu nisbette değiştirilebilir. Meselâ, üçbin cevizi götürüp bırakan kimse, sonra gelip talepte bulunduğunda isterse bu üçbin cevizi alır, dilerse bin ceviz alır ve geri kalan ikibin ceviz karşılığı bin elma alır; yahut bin cevize karşılık beşyüz elma alır, bin ceviz için de yirmi teneke buğday alır.

Burada herkes kendisine gerekenleri alabiliyor, ancak verdiğine denk olacak şekilde alıyor. Böylece mal yokluğu söz konusu olmuyor. Çünkü herkes verdiğini alıyor, daha fazlasını alamıyor. Bu nedenle malların bitmesi düşünülemez.

Burada karşılaşılan bir zorluk ortaya çıkıyor. Ya herkes elma almaya kalkışırsa, o zaman talebi nasıl karşılayacağız ve bu talep karşınında ambarcı ne çare düşünebilir; talep dengesini nasıl kuracaktır?

Herkes inek, koyun, buğday, elma, cevizi getirsin ve biz yukarıda sözünü ettiğimiz listeyi hazırlarken bunların hepsinin miktarları kadar birbirlerine eşitliyerek dengeyi kuralım. Eğer koyun kıymetli ise koyunu istiyenler çoğalacaktır. Koyun azaldıkça, vereceğimiz koyun nisbeti sayısını düşüreceğiz. Bunu şöyle açıklıyalım: Eğer ambarımızda yirmibin cevizimiz ve kırk koyunumuz varsa, bir koyun beşyüz cevizdir. Farzedelim ki, o gün

herkes geldi ve koyun aldı; cevizi istiyen yok. O zaman da bu aşırı talep karşısında o günlük bir koyun yediyüz ceviz karşılığıdır deriz. Bunun sonucu olarak, mallar her zaman dengede kalmış olur.

         Bu beş kalem mal için bu işlemi yürütmek belki kolaydır. Fakat bu işi binlerce eşya ve yüzbinlerce insan için hesaplayıp ortaya koymak elbette zor ve karışık görünecektir, işte bunu en güzel biçimde halletme meselesi, mülkiyet alış ve satış meselesidir; serbest piyasa meselesidir; para ve fiat meselesidir. Bunları ileride göreceğiz.

Burada, herkesin ürettiği kadar tüketmesi ve daha fazla tüketmesine imkân verilmemesi esasının kabul edilmesi ile yetinmiş olacağız.

Burada akla gelecek bir noktaya da işaret ederek geçeceğiz. Toplulukta herkes çalışma imkânına sahip olmayabilir; çalışanların bir kısmı da elde ettikleri ile geçinemiyebilirler. Bu kimseler ne olacaktır, bunları ölüme mi terkedeceğiz? Bu konuda, yukarıda ele aldığımız «herkesin çalışması nisbetinde yaşaması usûlü»nü koymakla, nasıl bir çözüm bulacağız? Bu sorunların halli vergi sistemi ve içtimai yardımlaşma müesseseleri ile gerçekleştirilecektir.

Bu sistem ile herkes çok tüketmek için çok üretmeye gayret edecek ve böylece tüketme isteği üretme isteğine dönüşmüş olacak; ardından denge durumu da gerçekleşecektir.

Demek ki, insanın yaradılışında mevcut olan bir eksiklik, içtimai bir düzen ile kapatılmakta ve daha üstün bir sonuç alınmaktadır. Bu durum insanları bir hukuk düzeni içinde yaşamaya zorlamaktadır.

İşte devlet mefhumu da buradan çıkmaktadır.

 

 

                                                                                     

 

 

 


PARA-İslam'da denge/Altın ve Gümüş
1-1-kapak içi
1121 Okunma
2-2-takdim-REŞAT EROL
1040 Okunma
2-2-takdim-reşat erol
861 Okunma
3-3-önsöz-süleyman karagülle
1061 Okunma
4-4-YAŞAMA DÜZENİ
1059 Okunma
5-5-HAYVANLARDA YAŞAMA DÜZENİ
975 Okunma
6-6-İNSANLARDA YAŞAMA DÜZENİ
1073 Okunma
7-7-ÜRETTİĞİ KADAR TÜKETME ESASI
1055 Okunma
8-8-ÜRÜNÜN TÜKENMEMESİ ESASI
998 Okunma
9-9-VERİP KARŞILIĞINI ALMA ESASI
1053 Okunma
10-10-GÜMÜŞ SENET
1037 Okunma
11-11-ALTIN SENET
1156 Okunma
12-12-HAZİNE ALTINI
1104 Okunma
13-13-SERBEST FİAT
999 Okunma
14-14-ALTIN VE GÜMÜŞ DENGESİ
1260 Okunma
15-15-ALTIN VE MİLLÎ GELİR
1074 Okunma
16-16-ALTIN VE ÜLKELER ARASI DENGE
1430 Okunma
17-17-GÜMÜŞ STOKU VE ÜLKELER ARASI DENGE
2292 Okunma
18-18-ALTIN FİATI
1207 Okunma
19-19-HAZİNEDE GÜMÜŞ STOKU
1251 Okunma
20-20-SERMAYE VERGİSİ İLE PARA DENGESİ
1054 Okunma
21-21-DENK MALLAR
1032 Okunma
22-22-KREDİ
965 Okunma
23-23-SENET PARA
1221 Okunma
24-24-FİATLARA MÜDAHELE
989 Okunma
25-25-NAKDÎ VE GELİR VERGİSİ
1011 Okunma
26-26-PARA'NIN HAPSİ
1073 Okunma
27-27-KARŞILIKSIZ PARA
885 Okunma
28-28-İŞLETME VE MUAMELE VERGİSİ
1061 Okunma
29-29-HAZİNE'NİN FONKSİYONU
1179 Okunma
30-30-VERESİYE VE FAİZ
1649 Okunma
31-31-ÜCRET
1079 Okunma
32-32-TEKEL
989 Okunma
33-33-DEPO EDİLEMEZ MALLAR
1187 Okunma
34-34-İÇİNDEKİLER
971 Okunma
34-34-İÇİNDEKİLER
966 Okunma
35-35-PARA DENGESİNİN RİYAZİ TAHLİLLERİ
1048 Okunma
36-36-YAŞAMADÜZENİ
930 Okunma
38-38-İNSANLARDA YAŞAMA DÜZENİ
960 Okunma
39-39-ÜRÜNÜN TÜKENMEMESİ ESASI
929 Okunma
40-40-GÜMÜŞ SENET
875 Okunma
41-41-HAZİNE ALTINI
939 Okunma
42-42-ALTIN VE GÜMÜŞ DENGESİ
950 Okunma
43-43-ALTIN VE ÜLKELER ARASI DENGE
893 Okunma
44-44-ALTIN FİATI
895 Okunma
45-45-SERMAYE VERGİSİ İLE PARA DENGESİ
1020 Okunma
46-46-KREDİ
971 Okunma
47-47-FİATLARA MÜDAHELE
918 Okunma
48-48-PARANIN HAPSİ
890 Okunma
49-49-İŞLETME VE MUAMELE VERGİSİ
847 Okunma
50-50-VERESİYE VE FAİZ
952 Okunma
51-51-TEKEL
883 Okunma
52-52-ŞER'İ AYLARIN TAKVİMİ
999 Okunma
53-53-VEDA AYININ MANASI
1131 Okunma
54-54-PARA KİTABININ ŞER'İ DELİLLERİ
992 Okunma
54-54-ŞER'İ DELİLLERİ
997 Okunma
55-55-PARA KİTABI ŞERİ DELİLLERİ
881 Okunma