PARA-İslam'da denge/Altın ve Gümüş
Süleyman Karagülle
1117 Okunma
7-ÜRETTİĞİ KADAR TÜKETME ESASI

4     ÜRETTİĞİ KADAR TÜKETME ESASI

 

           İnsanlardaki bu eksikliği, yani çok tüketme eğilim ve isteğini zararlı halden yararlı hâle çevirmek mümkündür. Mülkiyet düzeni  işte bunu gerçekleştirmiştir. Herkes çalışmakta ve çalıştığını topluluğa vermektedir. Ancak, tüketmek için topluluktan alacağı şeyler, bu verdikleri ile sınırlı bulunmaktadır. Herkes ancak topluluğa verdiği kadarını alabilmektedir.

Bu alış-verişi daha iyi anlıyabilmek için malları denkleme düzeninden söz edelim. Farzedelim ki ilkel toplulukta yaşıyoruz. Birkaç çeşitten başka mal yok: koyun, inek, buğday, elma ve ceviz. Bu topluluk önce bir liste yapıyor ve diyor ki; beş koyun bir ineğe, kırk teneke buğdaya, bunlar bin adet elmaya ve bunlar da ikibin cevize denktir. Yani bu mallar birbirleri ile bu nisbette değiştirilebilir. Meselâ, üçbin cevizi götürüp bırakan kimse, sonra gelip talepte bulunduğunda isterse bu üçbin cevizi alır, dilerse bin ceviz alır ve geri kalan ikibin ceviz karşılığı bin elma alır; yahut bin cevize karşılık beşyüz elma alır, bin ceviz için de yirmi teneke buğday alır.

Burada herkes kendisine gerekenleri alabiliyor, ancak verdiğine denk olacak şekilde alıyor. Böylece mal yokluğu söz konusu olmuyor. Çünkü herkes verdiğini alıyor, daha fazlasını alamıyor. Bu nedenle malların bitmesi düşünülemez.

Burada karşılaşılan bir zorluk ortaya çıkıyor. Ya herkes elma almaya kalkışırsa, o zaman talebi nasıl karşılayacağız ve bu talep karşınında ambarcı ne çare düşünebilir; talep dengesini nasıl kuracaktır?

Herkes inek, koyun, buğday, elma, cevizi getirsin ve biz yukarıda sözünü ettiğimiz listeyi hazırlarken bunların hepsinin miktarları kadar birbirlerine eşitliyerek dengeyi kuralım. Eğer koyun kıymetli ise koyunu istiyenler çoğalacaktır. Koyun azaldıkça, vereceğimiz koyun nisbeti sayısını düşüreceğiz. Bunu şöyle açıklıyalım: Eğer ambarımızda yirmibin cevizimiz ve kırk koyunumuz varsa, bir koyun beşyüz cevizdir. Farzedelim ki, o gün

herkes geldi ve koyun aldı; cevizi istiyen yok. O zaman da bu aşırı talep karşısında o günlük bir koyun yediyüz ceviz karşılığıdır deriz. Bunun sonucu olarak, mallar her zaman dengede kalmış olur.

         Bu beş kalem mal için bu işlemi yürütmek belki kolaydır. Fakat bu işi binlerce eşya ve yüzbinlerce insan için hesaplayıp ortaya koymak elbette zor ve karışık görünecektir, işte bunu en güzel biçimde halletme meselesi, mülkiyet alış ve satış meselesidir; serbest piyasa meselesidir; para ve fiat meselesidir. Bunları ileride göreceğiz.

Burada, herkesin ürettiği kadar tüketmesi ve daha fazla tüketmesine imkân verilmemesi esasının kabul edilmesi ile yetinmiş olacağız.

Burada akla gelecek bir noktaya da işaret ederek geçeceğiz. Toplulukta herkes çalışma imkânına sahip olmayabilir; çalışanların bir kısmı da elde ettikleri ile geçinemiyebilirler. Bu kimseler ne olacaktır, bunları ölüme mi terkedeceğiz? Bu konuda, yukarıda ele aldığımız «herkesin çalışması nisbetinde yaşaması usûlü»nü koymakla, nasıl bir çözüm bulacağız? Bu sorunların halli vergi sistemi ve içtimai yardımlaşma müesseseleri ile gerçekleştirilecektir.

Bu sistem ile herkes çok tüketmek için çok üretmeye gayret edecek ve böylece tüketme isteği üretme isteğine dönüşmüş olacak; ardından denge durumu da gerçekleşecektir.

Demek ki, insanın yaradılışında mevcut olan bir eksiklik, içtimai bir düzen ile kapatılmakta ve daha üstün bir sonuç alınmaktadır. Bu durum insanları bir hukuk düzeni içinde yaşamaya zorlamaktadır.

İşte devlet mefhumu da buradan çıkmaktadır.

 

 

                                                                                     

 

 

 


PARA-İslam'da denge/Altın ve Gümüş
1-1-kapak içi
1181 Okunma
2-2-takdim-REŞAT EROL
1100 Okunma
2-2-takdim-reşat erol
923 Okunma
3-3-önsöz-süleyman karagülle
1135 Okunma
4-4-YAŞAMA DÜZENİ
1121 Okunma
5-5-HAYVANLARDA YAŞAMA DÜZENİ
1035 Okunma
6-6-İNSANLARDA YAŞAMA DÜZENİ
1137 Okunma
7-7-ÜRETTİĞİ KADAR TÜKETME ESASI
1117 Okunma
8-8-ÜRÜNÜN TÜKENMEMESİ ESASI
1069 Okunma
9-9-VERİP KARŞILIĞINI ALMA ESASI
1114 Okunma
10-10-GÜMÜŞ SENET
1096 Okunma
11-11-ALTIN SENET
1219 Okunma
12-12-HAZİNE ALTINI
1168 Okunma
13-13-SERBEST FİAT
1055 Okunma
14-14-ALTIN VE GÜMÜŞ DENGESİ
1341 Okunma
15-15-ALTIN VE MİLLÎ GELİR
1139 Okunma
16-16-ALTIN VE ÜLKELER ARASI DENGE
1495 Okunma
17-17-GÜMÜŞ STOKU VE ÜLKELER ARASI DENGE
2644 Okunma
18-18-ALTIN FİATI
1274 Okunma
19-19-HAZİNEDE GÜMÜŞ STOKU
1319 Okunma
20-20-SERMAYE VERGİSİ İLE PARA DENGESİ
1116 Okunma
21-21-DENK MALLAR
1090 Okunma
22-22-KREDİ
1023 Okunma
23-23-SENET PARA
1292 Okunma
24-24-FİATLARA MÜDAHELE
1055 Okunma
25-25-NAKDÎ VE GELİR VERGİSİ
1076 Okunma
26-26-PARA'NIN HAPSİ
1138 Okunma
27-27-KARŞILIKSIZ PARA
945 Okunma
28-28-İŞLETME VE MUAMELE VERGİSİ
1122 Okunma
29-29-HAZİNE'NİN FONKSİYONU
1249 Okunma
30-30-VERESİYE VE FAİZ
1730 Okunma
31-31-ÜCRET
1137 Okunma
32-32-TEKEL
1048 Okunma
33-33-DEPO EDİLEMEZ MALLAR
1250 Okunma
34-34-İÇİNDEKİLER
1028 Okunma
34-34-İÇİNDEKİLER
1027 Okunma
35-35-PARA DENGESİNİN RİYAZİ TAHLİLLERİ
1160 Okunma
36-36-YAŞAMADÜZENİ
1006 Okunma
38-38-İNSANLARDA YAŞAMA DÜZENİ
1022 Okunma
39-39-ÜRÜNÜN TÜKENMEMESİ ESASI
993 Okunma
40-40-GÜMÜŞ SENET
943 Okunma
41-41-HAZİNE ALTINI
1000 Okunma
42-42-ALTIN VE GÜMÜŞ DENGESİ
1021 Okunma
43-43-ALTIN VE ÜLKELER ARASI DENGE
954 Okunma
44-44-ALTIN FİATI
958 Okunma
45-45-SERMAYE VERGİSİ İLE PARA DENGESİ
1083 Okunma
46-46-KREDİ
1034 Okunma
47-47-FİATLARA MÜDAHELE
978 Okunma
48-48-PARANIN HAPSİ
952 Okunma
49-49-İŞLETME VE MUAMELE VERGİSİ
909 Okunma
50-50-VERESİYE VE FAİZ
1010 Okunma
51-51-TEKEL
930 Okunma
52-52-ŞER'İ AYLARIN TAKVİMİ
1050 Okunma
53-53-VEDA AYININ MANASI
1179 Okunma
54-54-PARA KİTABININ ŞER'İ DELİLLERİ
1042 Okunma
54-54-ŞER'İ DELİLLERİ
1041 Okunma
55-55-PARA KİTABI ŞERİ DELİLLERİ
976 Okunma