PARA-İslam'da denge/Altın ve Gümüş
Süleyman Karagülle
1180 Okunma
53-VEDA AYININ MANASI

VEDA AYININ MANASI

 

          Her canlının ömrü vardır; doğar, büyür, gelişir ve ölür. İnsanın tesmiye edilmiş ömrü yüz yıldır.

Medeniyetlerin ömrü bin yıldır. Her on yıl bir yaş sayılır. Bin yıl içinde doğar, büyür, gelişir ve göçüp giderler.

I. İslâm Medeniyeti bin yılın üstünde yaşamıştır. Tabii yaşlanma sonucu bugünkü çöküş çağına gelmiştir. İslâmiyet pek çok medeniyetler kuracak ve kıyamete kadar varlığını sürdürecektir. Bugün II. İslâm Medeniyetinin eşiğindeyiz; doğum sancılarını yaşıyoruz. Bu yeni İslâm Medeniyeti de I. İslâm Medeniyetinin benzeri olacak, amma aynısı olmayacaktır.

I. İslâm Medeniyeti iki yaşını (yirmi yılını) doldurunca sütten (vahiyden) kesilmişti. Artık kendi kendine beslenebilecekti. Veda bu sütten kesilme yılı olarak tesid edilmiştir.

İnsanlık için ise her bin yıl bir yaş sayılmaktadır. Hz. Adem(A.S.)den sonra Hz. Muhammed(S.A.V.)e kadar onbeşbin yıl geçmişti. Yani insanlık onbeş yaşında idi, buluğa eriyordu. Artık rüştüne ermiş ve vesayetten kurtulmuş olacaktı.

İnsanlık onbeş yaşına gelmeden kendi kendine tasarruf edecek durumda değildi. Bunun için peygamberler geliyor ve insanlık onların vesayetinde gelişiyor, terbiye ediliyordu. Veda ayında insanlık baliğ oldu, rüşte erişti ve vesayetten çıktı.

Artık insanlara yeni kitablar gelmeyecekti. Yeni peygamberler gelmeyecekti. Kitab olarak onlara Kur'ân yeterli id i.

Hz. Adem'den beri devam edip gelen vahiy bu ayda kemâle ve hitama ermişti. Kur'ân o gün bunu apaçık ilân ediyordu.

Bundan sonra insanlar artık Kitaba ve Sünnete dayanarak içtihad yapacaklar, icma edecekler ve o suretle yaşayıp gelişecekler; Rablarına ibadet edeceklerdir. Bu ay insanlık için bir dönüş ayıdır.

Bu ayda şirke son verilmişti. Putperstlik artık tarihe karışmıştı. Bundan sonra gizli şirk ile mücadele edilecekti. Çünkü insanlık artık şirki çok iptidai bir düşünce olarak bulacaktı.

 

 

 

                                                                             

 

 


PARA-İslam'da denge/Altın ve Gümüş
1-1-kapak içi
1181 Okunma
2-2-takdim-REŞAT EROL
1100 Okunma
2-2-takdim-reşat erol
923 Okunma
3-3-önsöz-süleyman karagülle
1135 Okunma
4-4-YAŞAMA DÜZENİ
1121 Okunma
5-5-HAYVANLARDA YAŞAMA DÜZENİ
1035 Okunma
6-6-İNSANLARDA YAŞAMA DÜZENİ
1137 Okunma
7-7-ÜRETTİĞİ KADAR TÜKETME ESASI
1117 Okunma
8-8-ÜRÜNÜN TÜKENMEMESİ ESASI
1069 Okunma
9-9-VERİP KARŞILIĞINI ALMA ESASI
1114 Okunma
10-10-GÜMÜŞ SENET
1096 Okunma
11-11-ALTIN SENET
1219 Okunma
12-12-HAZİNE ALTINI
1168 Okunma
13-13-SERBEST FİAT
1055 Okunma
14-14-ALTIN VE GÜMÜŞ DENGESİ
1341 Okunma
15-15-ALTIN VE MİLLÎ GELİR
1140 Okunma
16-16-ALTIN VE ÜLKELER ARASI DENGE
1495 Okunma
17-17-GÜMÜŞ STOKU VE ÜLKELER ARASI DENGE
2644 Okunma
18-18-ALTIN FİATI
1274 Okunma
19-19-HAZİNEDE GÜMÜŞ STOKU
1319 Okunma
20-20-SERMAYE VERGİSİ İLE PARA DENGESİ
1116 Okunma
21-21-DENK MALLAR
1090 Okunma
22-22-KREDİ
1023 Okunma
23-23-SENET PARA
1292 Okunma
24-24-FİATLARA MÜDAHELE
1055 Okunma
25-25-NAKDÎ VE GELİR VERGİSİ
1077 Okunma
26-26-PARA'NIN HAPSİ
1138 Okunma
27-27-KARŞILIKSIZ PARA
945 Okunma
28-28-İŞLETME VE MUAMELE VERGİSİ
1122 Okunma
29-29-HAZİNE'NİN FONKSİYONU
1249 Okunma
30-30-VERESİYE VE FAİZ
1731 Okunma
31-31-ÜCRET
1137 Okunma
32-32-TEKEL
1048 Okunma
33-33-DEPO EDİLEMEZ MALLAR
1250 Okunma
34-34-İÇİNDEKİLER
1028 Okunma
34-34-İÇİNDEKİLER
1027 Okunma
35-35-PARA DENGESİNİN RİYAZİ TAHLİLLERİ
1160 Okunma
36-36-YAŞAMADÜZENİ
1006 Okunma
38-38-İNSANLARDA YAŞAMA DÜZENİ
1022 Okunma
39-39-ÜRÜNÜN TÜKENMEMESİ ESASI
993 Okunma
40-40-GÜMÜŞ SENET
943 Okunma
41-41-HAZİNE ALTINI
1000 Okunma
42-42-ALTIN VE GÜMÜŞ DENGESİ
1021 Okunma
43-43-ALTIN VE ÜLKELER ARASI DENGE
955 Okunma
44-44-ALTIN FİATI
959 Okunma
45-45-SERMAYE VERGİSİ İLE PARA DENGESİ
1083 Okunma
46-46-KREDİ
1035 Okunma
47-47-FİATLARA MÜDAHELE
978 Okunma
48-48-PARANIN HAPSİ
952 Okunma
49-49-İŞLETME VE MUAMELE VERGİSİ
909 Okunma
50-50-VERESİYE VE FAİZ
1011 Okunma
51-51-TEKEL
930 Okunma
52-52-ŞER'İ AYLARIN TAKVİMİ
1050 Okunma
53-53-VEDA AYININ MANASI
1180 Okunma
54-54-PARA KİTABININ ŞER'İ DELİLLERİ
1042 Okunma
54-54-ŞER'İ DELİLLERİ
1041 Okunma
55-55-PARA KİTABI ŞERİ DELİLLERİ
976 Okunma