Kullanıcı Adı:
Parola:
Üye Kayıt
Üye Aktivasyon
Parolamı Unuttum

Captcha image
Show another code

Giriş
PARA-İslam'da denge/Altın ve Gümüş

1132 Okunma
ASPxHyperLink

53-VEDA AYININ MANASI
Süleyman Karagülle

VEDA AYININ MANASI

 

          Her canlının ömrü vardır; doğar, büyür, gelişir ve ölür. İnsanın tesmiye edilmiş ömrü yüz yıldır.

Medeniyetlerin ömrü bin yıldır. Her on yıl bir yaş sayılır. Bin yıl içinde doğar, büyür, gelişir ve göçüp giderler.

I. İslâm Medeniyeti bin yılın üstünde yaşamıştır. Tabii yaşlanma sonucu bugünkü çöküş çağına gelmiştir. İslâmiyet pek çok medeniyetler kuracak ve kıyamete kadar varlığını sürdürecektir. Bugün II. İslâm Medeniyetinin eşiğindeyiz; doğum sancılarını yaşıyoruz. Bu yeni İslâm Medeniyeti de I. İslâm Medeniyetinin benzeri olacak, amma aynısı olmayacaktır.

I. İslâm Medeniyeti iki yaşını (yirmi yılını) doldurunca sütten (vahiyden) kesilmişti. Artık kendi kendine beslenebilecekti. Veda bu sütten kesilme yılı olarak tesid edilmiştir.

İnsanlık için ise her bin yıl bir yaş sayılmaktadır. Hz. Adem(A.S.)den sonra Hz. Muhammed(S.A.V.)e kadar onbeşbin yıl geçmişti. Yani insanlık onbeş yaşında idi, buluğa eriyordu. Artık rüştüne ermiş ve vesayetten kurtulmuş olacaktı.

İnsanlık onbeş yaşına gelmeden kendi kendine tasarruf edecek durumda değildi. Bunun için peygamberler geliyor ve insanlık onların vesayetinde gelişiyor, terbiye ediliyordu. Veda ayında insanlık baliğ oldu, rüşte erişti ve vesayetten çıktı.

Artık insanlara yeni kitablar gelmeyecekti. Yeni peygamberler gelmeyecekti. Kitab olarak onlara Kur'ân yeterli id i.

Hz. Adem'den beri devam edip gelen vahiy bu ayda kemâle ve hitama ermişti. Kur'ân o gün bunu apaçık ilân ediyordu.

Bundan sonra insanlar artık Kitaba ve Sünnete dayanarak içtihad yapacaklar, icma edecekler ve o suretle yaşayıp gelişecekler; Rablarına ibadet edeceklerdir. Bu ay insanlık için bir dönüş ayıdır.

Bu ayda şirke son verilmişti. Putperstlik artık tarihe karışmıştı. Bundan sonra gizli şirk ile mücadele edilecekti. Çünkü insanlık artık şirki çok iptidai bir düşünce olarak bulacaktı.

 

 

 

                                                                             

 

 


PARA-İslam'da denge/Altın ve Gümüş
1-1-kapak içi
1121 Okunma
2-2-takdim-REŞAT EROL
1040 Okunma
2-2-takdim-reşat erol
861 Okunma
3-3-önsöz-süleyman karagülle
1061 Okunma
4-4-YAŞAMA DÜZENİ
1059 Okunma
5-5-HAYVANLARDA YAŞAMA DÜZENİ
975 Okunma
6-6-İNSANLARDA YAŞAMA DÜZENİ
1073 Okunma
7-7-ÜRETTİĞİ KADAR TÜKETME ESASI
1055 Okunma
8-8-ÜRÜNÜN TÜKENMEMESİ ESASI
998 Okunma
9-9-VERİP KARŞILIĞINI ALMA ESASI
1053 Okunma
10-10-GÜMÜŞ SENET
1037 Okunma
11-11-ALTIN SENET
1156 Okunma
12-12-HAZİNE ALTINI
1104 Okunma
13-13-SERBEST FİAT
999 Okunma
14-14-ALTIN VE GÜMÜŞ DENGESİ
1260 Okunma
15-15-ALTIN VE MİLLÎ GELİR
1075 Okunma
16-16-ALTIN VE ÜLKELER ARASI DENGE
1430 Okunma
17-17-GÜMÜŞ STOKU VE ÜLKELER ARASI DENGE
2292 Okunma
18-18-ALTIN FİATI
1207 Okunma
19-19-HAZİNEDE GÜMÜŞ STOKU
1251 Okunma
20-20-SERMAYE VERGİSİ İLE PARA DENGESİ
1054 Okunma
21-21-DENK MALLAR
1033 Okunma
22-22-KREDİ
965 Okunma
23-23-SENET PARA
1221 Okunma
24-24-FİATLARA MÜDAHELE
989 Okunma
25-25-NAKDÎ VE GELİR VERGİSİ
1012 Okunma
26-26-PARA'NIN HAPSİ
1073 Okunma
27-27-KARŞILIKSIZ PARA
885 Okunma
28-28-İŞLETME VE MUAMELE VERGİSİ
1061 Okunma
29-29-HAZİNE'NİN FONKSİYONU
1179 Okunma
30-30-VERESİYE VE FAİZ
1649 Okunma
31-31-ÜCRET
1079 Okunma
32-32-TEKEL
989 Okunma
33-33-DEPO EDİLEMEZ MALLAR
1187 Okunma
34-34-İÇİNDEKİLER
971 Okunma
34-34-İÇİNDEKİLER
966 Okunma
35-35-PARA DENGESİNİN RİYAZİ TAHLİLLERİ
1048 Okunma
36-36-YAŞAMADÜZENİ
930 Okunma
38-38-İNSANLARDA YAŞAMA DÜZENİ
960 Okunma
39-39-ÜRÜNÜN TÜKENMEMESİ ESASI
929 Okunma
40-40-GÜMÜŞ SENET
875 Okunma
41-41-HAZİNE ALTINI
939 Okunma
42-42-ALTIN VE GÜMÜŞ DENGESİ
950 Okunma
43-43-ALTIN VE ÜLKELER ARASI DENGE
894 Okunma
44-44-ALTIN FİATI
896 Okunma
45-45-SERMAYE VERGİSİ İLE PARA DENGESİ
1020 Okunma
46-46-KREDİ
972 Okunma
47-47-FİATLARA MÜDAHELE
918 Okunma
48-48-PARANIN HAPSİ
890 Okunma
49-49-İŞLETME VE MUAMELE VERGİSİ
847 Okunma
50-50-VERESİYE VE FAİZ
953 Okunma
51-51-TEKEL
883 Okunma
52-52-ŞER'İ AYLARIN TAKVİMİ
999 Okunma
53-53-VEDA AYININ MANASI
1132 Okunma
54-54-PARA KİTABININ ŞER'İ DELİLLERİ
992 Okunma
54-54-ŞER'İ DELİLLERİ
997 Okunma
55-55-PARA KİTABI ŞERİ DELİLLERİ
881 Okunma