PARA-İslam'da denge/Altın ve Gümüş
Süleyman Karagülle
1251 Okunma
29-HAZİNE'NİN FONKSİYONU

26   HAZİNENİN FONKSİYONU

 

 

 

            Ülkenin değişik bölgelerinde hazinenin şubeleri bulunmalıdır. Hazine bu şubeleri ile ülkenin her yerinde eşit değerde olmalıdır. Bu nerede olursa olsun, gümüşü altın ile eşit değerle değiştirmekle sağlanır. Bir vücudun her tarafında tansiyon nasıl aynı olursa, işte bunun gibi ülkenin her yerinde gümüş-altın değeri aynı olur.

Bir ülkede hazine bu görevi görmezse önce ülkeler arasında altın-gümüş fiat farkı doğar. Bu durumda ilgililer ülke içi mübadeleden önce ülke dışı mübadeleye yönelirler. Ülkenin birliği sarsılmaya başlar. İç mübadele zorlaştığı için yurdun her parçası sanki başka ülkelerin parçasıymış gibi ekonomik yönelmelere neden olur.

Gümüş altınsız yapamaz, yani altınla değiştirilemiyen gümüş para görevini yerine getiremez. Ülke içinde altın stoku olmayıp gümüşle değiştirilemediği taktirde, o zaman ülke dışındaki hazineler ile kendisini kıyaslamaya başlar. Bu durum ülkenin hazineden uzak kalması nedeniyle altının daha pahalı olması neticesini doğurur.

Altının daha pahalı olduğu ülkelerde fiatlar yüksektir. Dolayisiyle bu ülkelere devamlı olarak dışarıdan mal gelme eğiliminde olacaktır. Ancak bu gerçekleşemiyecektir. Çünkü taşıma masrafları —gümüşün taşıma masrafları— bu işi zorlaştıracaktır. Böylece ekonomik açıdan ülke içinde bir durgunluk ortaya çıkacaktır.

Bunu bir misâlle açıklamaya çalışalım. Fiatın yüksek olduğu yerler dağlara, fiatın düşük olduğu yerler ise ovalara benzerler. Su nasıl dağlardan ovalara doğru akarsa, gümüş de pahalı ülkelerden ucuz ülkelere doğru akar ve ülke parasız kalmaya başlar. Parasız kalan ülkelerde para harekâtı durgunlaşır ve ülkenin yıkılışına doğru gidilmiş olur.

            Altın hazinesinin bulunduğu yerler ise düzlüklere, ovalara benzer ve gümüşü o tarafa akıtır. Ülke içinde daima gümüş pa ranın kalmasına yardım eder ve ülke içi ekonomik canlılık sürüp gider.

            Burada bir hususa işaret etmek isteriz. Ülke hazinesinin bulunması gümüşü kendi civarında tutar. Hatta ülke hazinesinin dünya hazinelerinden küçük olması fazla zarar getirmez. Böyle bir ülke Van Gölü Havzası'na benzer. Denizden çok yüksekte olsa dahi, Van Gölü'nün çukur olması nedeniyle sular o havzaya akar ve Van Gölü çevresi kuraklaşmaz. Dolayisiyle altını az olan ülkeler 'gümüş-altın düzenlemesi'ni yaptıkları taktirde, belki hayat seviyeleri düşük olabilir amma, varlıklarını daima korurlar. Bu dengeyi gerçekleştirememiş ülkeler ise yıkılışa gitmektedirler.

Amerika'daki altın stoklarını esas alıp bütün Dünya'nın 'dolar'ı para olarak kullanması ve her ülkenin kendi parasını dolara göre değerlendirmeğe kalkışması Amerikayı devamlı olarak zengin yapmakta, diğer ülkeleri ona sömürtmektedir. Bu sömürüden ilk kurtulabilen Sovyet Bloku olmuş ve müstakil para kullanmağa gayret etmiştir. Daha sonra Almanya ve Japonya gibi ülkeler kendi öz paralarını ortaya çıkarma gayretinde bulunmuşlar ve sonuç olarak dünya piyasalarında görünmeğe başlamışlardır. Neticede kâğıt paralarda bile açıklamasını yaptığımız bu kanunların hakimiyeti görülebiliyor.

Osmanlı ülkesini dayanıklılık açısından sonuna kadar götüren, hazinede mevcut rezerv olmuştur. Osmanlı ülkesini yıkan da altın rezervinin bitmiş olması ve kendi para politikasını düşmanlar lehine tadil etmesidir.

Bir ülkenin altın stokunu koruyabilmesi için herşeyden önce o ülkede ithalât ile ihracat arasında dengenin kurulmuş olması gereklidir. Bu da tüketicilerin ancak ürettikleri malı tüketmeleri ve ürettikten sonra tüketmeleri düzeni ile sağlanır. Bir ülkede israf varsa, yani kişiler ürettiklerinden çok tüketiyorlarsa veya faizli düzen varsa, yani önce tüketip sonra üretme cihetine yönelmişlerse o ülke çökmektedir demektir.

İşte bu iki hastalığı önleyici amil olarak altın ve gümüşün, yani altınla desteklenen gümüşün para olarak kullanılması gerekmektedir. Faizin yasak olması ve zekât düzenin kurulması gerekir. İşte İslâmiyet'in problemlere getirdiği çözüm ve düzeni budur.

 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 


PARA-İslam'da denge/Altın ve Gümüş
1-1-kapak içi
1183 Okunma
2-2-takdim-REŞAT EROL
1103 Okunma
2-2-takdim-reşat erol
927 Okunma
3-3-önsöz-süleyman karagülle
1139 Okunma
4-4-YAŞAMA DÜZENİ
1122 Okunma
5-5-HAYVANLARDA YAŞAMA DÜZENİ
1037 Okunma
6-6-İNSANLARDA YAŞAMA DÜZENİ
1140 Okunma
7-7-ÜRETTİĞİ KADAR TÜKETME ESASI
1119 Okunma
8-8-ÜRÜNÜN TÜKENMEMESİ ESASI
1070 Okunma
9-9-VERİP KARŞILIĞINI ALMA ESASI
1117 Okunma
10-10-GÜMÜŞ SENET
1098 Okunma
11-11-ALTIN SENET
1223 Okunma
12-12-HAZİNE ALTINI
1171 Okunma
13-13-SERBEST FİAT
1057 Okunma
14-14-ALTIN VE GÜMÜŞ DENGESİ
1346 Okunma
15-15-ALTIN VE MİLLÎ GELİR
1142 Okunma
16-16-ALTIN VE ÜLKELER ARASI DENGE
1497 Okunma
17-17-GÜMÜŞ STOKU VE ÜLKELER ARASI DENGE
2653 Okunma
18-18-ALTIN FİATI
1280 Okunma
19-19-HAZİNEDE GÜMÜŞ STOKU
1321 Okunma
20-20-SERMAYE VERGİSİ İLE PARA DENGESİ
1117 Okunma
21-21-DENK MALLAR
1094 Okunma
22-22-KREDİ
1026 Okunma
23-23-SENET PARA
1293 Okunma
24-24-FİATLARA MÜDAHELE
1056 Okunma
25-25-NAKDÎ VE GELİR VERGİSİ
1079 Okunma
26-26-PARA'NIN HAPSİ
1140 Okunma
27-27-KARŞILIKSIZ PARA
948 Okunma
28-28-İŞLETME VE MUAMELE VERGİSİ
1124 Okunma
29-29-HAZİNE'NİN FONKSİYONU
1251 Okunma
30-30-VERESİYE VE FAİZ
1737 Okunma
31-31-ÜCRET
1139 Okunma
32-32-TEKEL
1050 Okunma
33-33-DEPO EDİLEMEZ MALLAR
1252 Okunma
34-34-İÇİNDEKİLER
1031 Okunma
34-34-İÇİNDEKİLER
1028 Okunma
35-35-PARA DENGESİNİN RİYAZİ TAHLİLLERİ
1164 Okunma
36-36-YAŞAMADÜZENİ
1007 Okunma
38-38-İNSANLARDA YAŞAMA DÜZENİ
1025 Okunma
39-39-ÜRÜNÜN TÜKENMEMESİ ESASI
997 Okunma
40-40-GÜMÜŞ SENET
946 Okunma
41-41-HAZİNE ALTINI
1002 Okunma
42-42-ALTIN VE GÜMÜŞ DENGESİ
1023 Okunma
43-43-ALTIN VE ÜLKELER ARASI DENGE
957 Okunma
44-44-ALTIN FİATI
960 Okunma
45-45-SERMAYE VERGİSİ İLE PARA DENGESİ
1083 Okunma
46-46-KREDİ
1036 Okunma
47-47-FİATLARA MÜDAHELE
981 Okunma
48-48-PARANIN HAPSİ
954 Okunma
49-49-İŞLETME VE MUAMELE VERGİSİ
910 Okunma
50-50-VERESİYE VE FAİZ
1012 Okunma
51-51-TEKEL
932 Okunma
52-52-ŞER'İ AYLARIN TAKVİMİ
1054 Okunma
53-53-VEDA AYININ MANASI
1182 Okunma
54-54-PARA KİTABININ ŞER'İ DELİLLERİ
1044 Okunma
54-54-ŞER'İ DELİLLERİ
1042 Okunma
55-55-PARA KİTABI ŞERİ DELİLLERİ
979 Okunma