PARA-İslam'da denge/Altın ve Gümüş
Süleyman Karagülle
1733 Okunma
30-VERESİYE VE FAİZ

27  VERESİYE VE FAİZ

 

 

           «Satarak borç vermek helâl değildir.» «Bir satışta iki şart koşulmaz.» «Zararı içermiyen bir yerde kâr da yoktur.» «Yanında bulunmayan şey satılamaz.» «Kasabadakiler köylülere ait malları satmasınlar» «Meyve yenecek hale gelmedikçe satılamaz.» «Hurma sararıp kızarmadıkça satılamaz.» «Üzüm kararmadıkça satılamaz.» «Hayvan hayvan ile veresiye satılamaz.» «Darda olanın malı satın alınamaz.» «Değişik cinsteki malları birbirleriyle değiştirdiğinizde istediğiniz ölçülerle değiştirin, yalnız peşin olsun.» «Veresiye olarak gümüşün altınla değiştirilmesi yoktur.» «Peşin değiştirmeler serbest, veresiye yok.» «Altın ve gümüşü istediğiniz değer ile değiştirin, yalnız alıp vermeden ayrılmayınız.» «Rehin verilerek borçla mal alınabilir.» «Meyveler borç verilebilir.» «Borç veren daha fazla bir şey eklemesin (satış yapmasın).»

Bunları bundan ondört asır önce İslâmiyet'i öğreten Peygamber söylüyor. Beş hadis kitabından derlenmiş bulunan muteber hadislerin konmuş olduğu TAC kitabının 'Yasak satışlar ve faiz' bölümünde bu sözleri bulabilirsiniz.

Şimdi bu sözlere aklınız yatmaz. Sizin gibi eskilerin de yatmamış ve evirip çevirip başka manalar vermeğe uğraşmışlardır. Amma bu böyledir; İslâmiyet'te veresiye satış yoktur. Neden yoktur?

Veresiye satış, faizin babası veya yavrusudur da ondan. Çünkü faiz veresiye satıştan doğar, veresiye satış faize zorlar. Madem ki faiz şiddetle yasaklanmıştır, veresiye satışlar da yasaktır. Veresiye satışın bunun dışında başka büyük mahzurları da vardır.

Veresiye alanlar, ülkede gizli para meydana getirmektedirler. Çünkü satılan mal karşılığında o kişide gümüş vardır. Yarın geldiği zaman gümüşü verecek ve malı alacaktır. Bunun karşılığı mevcuttur. Tüccar halkta bulunan gümüş karşılığı mal bekletmektedir.Eğer tüccar bu malı gümüşü olmayana veresiye satacak olursa, gümüşü olan ne yapacaktır? Yarın geldiği zaman kendi malının yerinde yeller estiğini görecektir. Senede hile karışmış ve asıl para sahibinin hakkı başkasına geçmiş olacaktır; böylece önce gümüşün para vasfı düşecektir.

            Eğer fiatlarda oynama olmasaydı hiç paraya ihtiyaç olmaz, herkes herkese verdiğini yazar, sonunda da o kadar alacaklı olurdu. Gümüşün faydası, kimseye karşılıksız bir şeyi kullandırmamaktır. Biri diğerine gümüş verirse, kendisi kullanma hakkından vazgeçmiş olur. Bunda bir zarar yoktur. Amma bir kişi gümüş almadan bir diğerine bir malı satarsa, işte o başkasının hakkını başkasına vermiş olur.

Böylece veresiye satışların haksızlığa sebep olması yanında, bir mahzuru da yeni para çıkarmış olmasıdır. Bu davranış sonunda her şeyi veresiyeye döker. Fiatları devletin kontrolünden çıkarır. Veresiye satışların meşru olduğu yerde para bolluğu var demektir. Para boldur demek, orada pahalılık var demektir. Pahalılığın manası, yüksek yerde olmak demektir. Yüksek yer demek, suların oradan çekilmesi yani ülkenin bol ithalât yapması, fakat ihracat yapmaması demektir ve sonu yıkılıştır.

Veresiye satışların böyle enflâsyona götüren unsur olduğu iyice anlaşılmıştır sanırım. Yani faiz olmasa bile, veresiye satış bir enflâsyon kaynağıdır. Bunun yanında veresiye satışın zararları burada da bitmiyor.

Baştan beri söylediğimiz bir nokta vardı. Mal önce üretilmeli, sonra tüketilmelidir. İş tersine yapılmağa başlandı mı, yedek ambarlar biter. Ondan sonra ise topluluk mefluç hale gelir ve artık hayatını sürdüremez. Veresiye satışın sonucu israftır. Yani üretmeden tüketmek, ürettiğinden daha çok tüketmektir. Bu ise canlılığa ters düşen bir davranış, yani ölümdür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

 

 

 

 


PARA-İslam'da denge/Altın ve Gümüş
1-1-kapak içi
1181 Okunma
2-2-takdim-REŞAT EROL
1100 Okunma
2-2-takdim-reşat erol
923 Okunma
3-3-önsöz-süleyman karagülle
1135 Okunma
4-4-YAŞAMA DÜZENİ
1121 Okunma
5-5-HAYVANLARDA YAŞAMA DÜZENİ
1036 Okunma
6-6-İNSANLARDA YAŞAMA DÜZENİ
1137 Okunma
7-7-ÜRETTİĞİ KADAR TÜKETME ESASI
1117 Okunma
8-8-ÜRÜNÜN TÜKENMEMESİ ESASI
1069 Okunma
9-9-VERİP KARŞILIĞINI ALMA ESASI
1115 Okunma
10-10-GÜMÜŞ SENET
1097 Okunma
11-11-ALTIN SENET
1220 Okunma
12-12-HAZİNE ALTINI
1169 Okunma
13-13-SERBEST FİAT
1055 Okunma
14-14-ALTIN VE GÜMÜŞ DENGESİ
1343 Okunma
15-15-ALTIN VE MİLLÎ GELİR
1140 Okunma
16-16-ALTIN VE ÜLKELER ARASI DENGE
1495 Okunma
17-17-GÜMÜŞ STOKU VE ÜLKELER ARASI DENGE
2648 Okunma
18-18-ALTIN FİATI
1277 Okunma
19-19-HAZİNEDE GÜMÜŞ STOKU
1321 Okunma
20-20-SERMAYE VERGİSİ İLE PARA DENGESİ
1116 Okunma
21-21-DENK MALLAR
1092 Okunma
22-22-KREDİ
1024 Okunma
23-23-SENET PARA
1292 Okunma
24-24-FİATLARA MÜDAHELE
1055 Okunma
25-25-NAKDÎ VE GELİR VERGİSİ
1077 Okunma
26-26-PARA'NIN HAPSİ
1138 Okunma
27-27-KARŞILIKSIZ PARA
946 Okunma
28-28-İŞLETME VE MUAMELE VERGİSİ
1122 Okunma
29-29-HAZİNE'NİN FONKSİYONU
1249 Okunma
30-30-VERESİYE VE FAİZ
1733 Okunma
31-31-ÜCRET
1137 Okunma
32-32-TEKEL
1048 Okunma
33-33-DEPO EDİLEMEZ MALLAR
1250 Okunma
34-34-İÇİNDEKİLER
1029 Okunma
34-34-İÇİNDEKİLER
1027 Okunma
35-35-PARA DENGESİNİN RİYAZİ TAHLİLLERİ
1160 Okunma
36-36-YAŞAMADÜZENİ
1006 Okunma
38-38-İNSANLARDA YAŞAMA DÜZENİ
1023 Okunma
39-39-ÜRÜNÜN TÜKENMEMESİ ESASI
994 Okunma
40-40-GÜMÜŞ SENET
944 Okunma
41-41-HAZİNE ALTINI
1000 Okunma
42-42-ALTIN VE GÜMÜŞ DENGESİ
1022 Okunma
43-43-ALTIN VE ÜLKELER ARASI DENGE
956 Okunma
44-44-ALTIN FİATI
959 Okunma
45-45-SERMAYE VERGİSİ İLE PARA DENGESİ
1083 Okunma
46-46-KREDİ
1035 Okunma
47-47-FİATLARA MÜDAHELE
980 Okunma
48-48-PARANIN HAPSİ
952 Okunma
49-49-İŞLETME VE MUAMELE VERGİSİ
909 Okunma
50-50-VERESİYE VE FAİZ
1011 Okunma
51-51-TEKEL
930 Okunma
52-52-ŞER'İ AYLARIN TAKVİMİ
1052 Okunma
53-53-VEDA AYININ MANASI
1180 Okunma
54-54-PARA KİTABININ ŞER'İ DELİLLERİ
1042 Okunma
54-54-ŞER'İ DELİLLERİ
1041 Okunma
55-55-PARA KİTABI ŞERİ DELİLLERİ
976 Okunma