Kullanıcı Adı:
Parola:
Üye Kayıt
Üye Aktivasyon
Parolamı Unuttum

Captcha image
Show another code

Giriş
PARA-İslam'da denge/Altın ve Gümüş

1430 Okunma
ASPxHyperLink

16-ALTIN VE ÜLKELER ARASI DENGE
Süleyman Karagülle

13        ALTIN VE ÜLKELER ARASI DENGE

 

 

             Bir ülkede bir malın fiatı düşükse, o mal ihraç edilecek ve o ülkede fiatı yüksek olan mal ithal edilecektir. Böylece ülkeler arasında fiatlar da birbirine çok yakın olacaktır. Sadece kolay üretme ve ihtiyaç nedeniyle bazı mallar devamlı olarak bir ülkeden diğerine akacaktır. Meselâ, petrol üreten ülkeler bunu daima dışarıya satacaklardır. Nakliye masrafları ile fiat farkı devamlı olarak korunmuş olacaktır.

Bir ülkenin dışarıdan aldıkları, dışarıya sattıklarına eşit olma durumundadır. Eğer her yıl ithalat veya ihracatta açık veriyorsa, bu ancak bir ülkenin gittikçe parası artıyor veya eksiliyor demektir. Bu durumda parası artıyorsa fiatları yükseltecek, eksiliyorsa fiatları düşürecek ve o ülkede fiatlar dış ülkelerle eşit seviyeye gelecek; yine ihracat ithalata eşit olacaktır.

Petrol üreten ülkelerin birleşerek devamlı dış ülkelere ihracat yaptıklarını düşünelim. Dünya ülkelerindeki para olan altın ve gümüş kendi ülkelerine girecek, dünya piyasalarında mallar gittikçe ucuzlayacak; buna karşılık kendi ülkelerinde mallar ateş pahasına çıkacaktır. Bu durum da o durumda bulunan ülkeyi ithalata zorlıyacaktır.

Böylece bir ülkenin kaynakları bol dahi olsa, bu kaynaklardan pek yararlanma imkânı yoktur. Çünkü o kaynak bol üretmeyi sağlayacak, bu bol kaynak fiatlarda düşüklük meydana getirecek ve dolayısıyla insanlığa ucuz olarak satma durumuna düşecektir. Burada çok önemli bir sonuca varıyoruz. Para olarak altının kullanılması, nedretten dolayı ortaya çıkan değerleri de kendiliğinden insanlığın malı haline getirmektedir. Sonunda herkes ancak emeğine sahip olabilmektedir.

Bir ülkede herhangi bir sebeple fazla mal birikmesi var ise o ülkedeki fiatlar toptan düşer ve tüccarlar ucuz alıp pahalı olarak dışarıya satarlar. Satılan bu mal karşılığında önce yabancı ülkeden altın gelir. Fakat bu durum iç piyasada altının

değerini düşürür, bu sefer altın gider ve yerine gümüş gelir. Böylece iç fiatlar yine korunmuş olur. Ülkede sadece topluca artış olmuş olur. Yani üçte bir nisbetinde mal, üçte bir nisbetinde gümüş, üçte bir nisbetinde altın artmış olur.

          Burada önemli olan sonuç şudur: Bir ülke altını ve gümüşü çoğaltmadıkça —çok gelir temin etse de— mal varlığını artıramaz. Halbuki altın ve gümüş sınırlıdır, dolayisiyle onları fazla miktarda elde etmek imkânı yoktur. Bu durumda bir ülke diğer ülkelere karşı öyle alabildiğine büyüyemez. Altın ve gümüşün gerçekleştirdiği devletler arası denge vardır.

Altın çoğaldıkça başka ülkelerin altınları azalır ve bu durumda o ülkelerdeki malları ucuzlatır. Böylece zengin kaynakları olan ülke kendi ürettiklerini ucuza satma durumunda kalır. Bir mal bolarınca bir miktar ucuzlar, belirli oranda o mala ayrılan para da o tarafa kayacağı için diğer malları da ucuzlatır.

          Toplu gelir dağılımında, altın stokunun fazla bir yararı yoktur. Altın stoku yığılmış malları ölçer. Savaş ve savunma gücü kazandırma açısından bu durumun faydası vardır.

Bununla beraber başka bir denge faktörü bu savaş gücünü de bertaraf etmektedir. Yoksul ülkeler çalışkan, zorluklara karşı dayanıklı olabiliyor ve üretmeyi tüketmeden daha yüksek tutabiliyorlar. Buna karşılık zengin ülkeler daha konforlu ve tüketim eğilimli bir hayata alışık oluyor; israfları çok, çalışmaları ise azdır. Dolayisiyle bu ülke halkında tüketme üretmeden   azdır.

Sonuç olarak, her ülke karşı ülke ile daima denge durumundadır. Esasen ülkeler arası savaşları engelliyen en önemli faktör bu denge durumudur. Bazan denge bozulmakta ve o zaman da savaş kaçınılmaz olmaktadır.

Demek ki savaş padişah veya devlet adamlarının aldıkları bir karar sonucu değil, ekonomik dengenin bir tarafa kayması sonucu ortaya çıkmaktadır. Diğer yönden de tabii ki nüfus regülâtörüdür.

 

 

 

 

    

                                                                                                 

 

 


PARA-İslam'da denge/Altın ve Gümüş
1-1-kapak içi
1121 Okunma
2-2-takdim-REŞAT EROL
1040 Okunma
2-2-takdim-reşat erol
861 Okunma
3-3-önsöz-süleyman karagülle
1060 Okunma
4-4-YAŞAMA DÜZENİ
1058 Okunma
5-5-HAYVANLARDA YAŞAMA DÜZENİ
975 Okunma
6-6-İNSANLARDA YAŞAMA DÜZENİ
1072 Okunma
7-7-ÜRETTİĞİ KADAR TÜKETME ESASI
1054 Okunma
8-8-ÜRÜNÜN TÜKENMEMESİ ESASI
998 Okunma
9-9-VERİP KARŞILIĞINI ALMA ESASI
1052 Okunma
10-10-GÜMÜŞ SENET
1036 Okunma
11-11-ALTIN SENET
1155 Okunma
12-12-HAZİNE ALTINI
1103 Okunma
13-13-SERBEST FİAT
999 Okunma
14-14-ALTIN VE GÜMÜŞ DENGESİ
1260 Okunma
15-15-ALTIN VE MİLLÎ GELİR
1074 Okunma
16-16-ALTIN VE ÜLKELER ARASI DENGE
1430 Okunma
17-17-GÜMÜŞ STOKU VE ÜLKELER ARASI DENGE
2291 Okunma
18-18-ALTIN FİATI
1207 Okunma
19-19-HAZİNEDE GÜMÜŞ STOKU
1251 Okunma
20-20-SERMAYE VERGİSİ İLE PARA DENGESİ
1054 Okunma
21-21-DENK MALLAR
1032 Okunma
22-22-KREDİ
965 Okunma
23-23-SENET PARA
1221 Okunma
24-24-FİATLARA MÜDAHELE
988 Okunma
25-25-NAKDÎ VE GELİR VERGİSİ
1011 Okunma
26-26-PARA'NIN HAPSİ
1073 Okunma
27-27-KARŞILIKSIZ PARA
885 Okunma
28-28-İŞLETME VE MUAMELE VERGİSİ
1061 Okunma
29-29-HAZİNE'NİN FONKSİYONU
1179 Okunma
30-30-VERESİYE VE FAİZ
1649 Okunma
31-31-ÜCRET
1078 Okunma
32-32-TEKEL
989 Okunma
33-33-DEPO EDİLEMEZ MALLAR
1186 Okunma
34-34-İÇİNDEKİLER
970 Okunma
34-34-İÇİNDEKİLER
966 Okunma
35-35-PARA DENGESİNİN RİYAZİ TAHLİLLERİ
1047 Okunma
36-36-YAŞAMADÜZENİ
930 Okunma
38-38-İNSANLARDA YAŞAMA DÜZENİ
960 Okunma
39-39-ÜRÜNÜN TÜKENMEMESİ ESASI
929 Okunma
40-40-GÜMÜŞ SENET
875 Okunma
41-41-HAZİNE ALTINI
939 Okunma
42-42-ALTIN VE GÜMÜŞ DENGESİ
950 Okunma
43-43-ALTIN VE ÜLKELER ARASI DENGE
893 Okunma
44-44-ALTIN FİATI
895 Okunma
45-45-SERMAYE VERGİSİ İLE PARA DENGESİ
1019 Okunma
46-46-KREDİ
971 Okunma
47-47-FİATLARA MÜDAHELE
917 Okunma
48-48-PARANIN HAPSİ
890 Okunma
49-49-İŞLETME VE MUAMELE VERGİSİ
847 Okunma
50-50-VERESİYE VE FAİZ
952 Okunma
51-51-TEKEL
883 Okunma
52-52-ŞER'İ AYLARIN TAKVİMİ
999 Okunma
53-53-VEDA AYININ MANASI
1131 Okunma
54-54-PARA KİTABININ ŞER'İ DELİLLERİ
992 Okunma
54-54-ŞER'İ DELİLLERİ
997 Okunma
55-55-PARA KİTABI ŞERİ DELİLLERİ
881 Okunma