Kullanıcı Adı:
Parola:
Üye Kayıt
Üye Aktivasyon
Parolamı Unuttum

Captcha image
Show another code

Giriş
PARA-İslam'da denge/Altın ve Gümüş

853 Okunma
ASPxHyperLink

24-FİATLARA MÜDAHELE
Süleyman Karagülle

   21    FİATLARA MÜDAHALE

 

              Fiatların sınırlandırılması toplu yaşama düzenini bozar. Zira fiat yüksek tutulursa üretenleri gittikçe çoğalır ve tüketenleri azalır. Mal yığılmaya başlar ve fiat daha da düşer. Fiat düştükçe yüksek fiatta alıcılar daha da azalır ve sonunda mal bolluğu nedeniyle fiat sıfıra yaklaşır. Halbuki yüksek fiatta tutulmasına çalışılıyor. Bu ise gittikçe güçleşir, fiat koyanın gücü bir gün tükenir ve sonunda fiatlar birden düşer; bu da üretimi durdurur. Daha sonra mallar birden azalır ve bu sefer fiatlar çok yükselir. Üretenler yola koyulur ve böylece çok büyük dalgalanmalara sebep olur. Bu dalgalanmalara dayanamıyan üretici ve tüketiciler ortalıktan çekilirler.

Fiatı düşük tutmakla üreticiler azalır, tüketiciler çoğalır. Sonunda bütün malları bitirir ve yine temel denge kanunu dolayisiyle yokluğa gidilir. Böylece fiatların yüksekte veya düşükte tutulması mümkün değildir. Ancak bir tarafını karneye bağlamak suretiyle bu sağlanabilir.

Fiatı yüksek tuttuğumuzda, fazla üretmeyi başka yollardan frenlememiz gerekir. Bu da meselâ her üreticinin üretebildiği malı sınırlandırmakla mümkün olur. Bunun manası açıktır: kişilerin çalışma hürriyetlerini engellemek, boş kalmalarına sebep olmaktır.

Bu engellemenin topluluğa asla faydası yoktur, zararı vardır. Önce bu engellemeyi yapanların eline bir çok yetkiler verilmiş olur, bu yetkileri kötüye kullanırlar ve bir çok suistimalin kaynağı olur. Cemiyet ahlâksızlığa zorlanmış olur. Bu bakımdan serbest piyasa düzeninin bozulması nedeniyle, kim, neyi, ne kadar, nerede ve nasıl üretecektir probleminin ideal çözümünden uzaklaşılmış, dolayisiyle toplulukça zarar edilmiş olunur.

Diğer taraftan fazla üretmeyi kısmakla ekonomik genişlemeyi daraltmış, üretme ve tüketmenin ikisi de kısılmış olacaktır. Yani serbest piyasada üretilenden az üretilmiş olacaktır.

         Düşük fiatlarda ise fazla tüketmeyi kısmakla bu işi başaracağız. Bu da yine aynı mahzurları taşımaktadır. Topluluğu suistimale sürükler ve üretimi kısar.

Fiatlara müdahale, başka bir biçimde malları ucuz alıp da pahalı satma şeklinde görülür. Ucuz alındığı için az mal üretilir, pahalı satıldığı için de az mal kullanılmış ve tüketilmiş, böylece genel denge kurulmuş olur. Ancak burada üretme ve tüketme kısılmış, denge daha düşük seviyede tutulmuştur. Bu itibarla, böyle bir fiat tahdidi de elverişli değildir. Hele bu işin özel kişiler elinde olması servetin tamamen belli kişilerin eline geçmesine götürür ki, bu da bütün ekonomik düzeni alt üst eder.

Yapılan hesaplar bu nevi bir davranışın üretimi yarıya düşürdüğünü göstermiştir. Aracı kârını da bir misline çıkarır. Bugün dünyadaki durum budur. Demek ki, serbest piyasa olsa üretme iki misli artacaktır, dolayisiyle refah tam iki misli yükselecektir.

Fiatların dengede kalması, aracı kârın düşük olması ile sağlanır. Yalnız bu kâr müdahalesiz temin edilebilmelidir. Yoksa müdahale edilirse bu sefer fiat sınırlaması vuku bulmuş olur.

Müdahalesiz aracı kârı dengede tutmanın yolu, denge fiatının bulunması ve hazinenin malları bu denge fiatında az kârla alıp satması ile mümkündür. Böylece diğer bütün tüccarların bu kârın altında olanlar ile taşıma külfetinde fedakârlık etmeleri şeklinde bir kâr sağlıyabilirler.

İslâm düzeninde bu en büyük sermaye için yüzde ikibuçuktur (% 2,5). Bu da devlete vergi olarak verilir, yani kârın tamamı devlete kalmış olur. Tüccar ise ticaret yapabilmesi ve çalışıp geçinebilmesi için sadece ücretini alır ve sermayesini korumuş

olur.

 

                                                                                    


 


PARA-İslam'da denge/Altın ve Gümüş
1-1-kapak içi
963 Okunma
2-2-takdim-REŞAT EROL
907 Okunma
2-2-takdim-reşat erol
727 Okunma
3-3-önsöz-süleyman karagülle
888 Okunma
4-4-YAŞAMA DÜZENİ
907 Okunma
5-5-HAYVANLARDA YAŞAMA DÜZENİ
834 Okunma
6-6-İNSANLARDA YAŞAMA DÜZENİ
935 Okunma
7-7-ÜRETTİĞİ KADAR TÜKETME ESASI
883 Okunma
8-8-ÜRÜNÜN TÜKENMEMESİ ESASI
845 Okunma
9-9-VERİP KARŞILIĞINI ALMA ESASI
924 Okunma
10-10-GÜMÜŞ SENET
896 Okunma
11-11-ALTIN SENET
1013 Okunma
12-12-HAZİNE ALTINI
964 Okunma
13-13-SERBEST FİAT
863 Okunma
14-14-ALTIN VE GÜMÜŞ DENGESİ
1080 Okunma
15-15-ALTIN VE MİLLÎ GELİR
909 Okunma
16-16-ALTIN VE ÜLKELER ARASI DENGE
1257 Okunma
17-17-GÜMÜŞ STOKU VE ÜLKELER ARASI DENGE
1633 Okunma
18-18-ALTIN FİATI
1047 Okunma
19-19-HAZİNEDE GÜMÜŞ STOKU
1097 Okunma
20-20-SERMAYE VERGİSİ İLE PARA DENGESİ
905 Okunma
21-21-DENK MALLAR
883 Okunma
22-22-KREDİ
836 Okunma
23-23-SENET PARA
1063 Okunma
24-24-FİATLARA MÜDAHELE
853 Okunma
25-25-NAKDÎ VE GELİR VERGİSİ
869 Okunma
26-26-PARA'NIN HAPSİ
906 Okunma
27-27-KARŞILIKSIZ PARA
725 Okunma
28-28-İŞLETME VE MUAMELE VERGİSİ
906 Okunma
29-29-HAZİNE'NİN FONKSİYONU
953 Okunma
30-30-VERESİYE VE FAİZ
1485 Okunma
31-31-ÜCRET
928 Okunma
32-32-TEKEL
855 Okunma
33-33-DEPO EDİLEMEZ MALLAR
1008 Okunma
34-34-İÇİNDEKİLER
811 Okunma
34-34-İÇİNDEKİLER
754 Okunma
35-35-PARA DENGESİNİN RİYAZİ TAHLİLLERİ
908 Okunma
36-36-YAŞAMADÜZENİ
781 Okunma
38-38-İNSANLARDA YAŞAMA DÜZENİ
767 Okunma
39-39-ÜRÜNÜN TÜKENMEMESİ ESASI
798 Okunma
40-40-GÜMÜŞ SENET
748 Okunma
41-41-HAZİNE ALTINI
801 Okunma
42-42-ALTIN VE GÜMÜŞ DENGESİ
774 Okunma
43-43-ALTIN VE ÜLKELER ARASI DENGE
711 Okunma
44-44-ALTIN FİATI
755 Okunma
45-45-SERMAYE VERGİSİ İLE PARA DENGESİ
842 Okunma
46-46-KREDİ
831 Okunma
47-47-FİATLARA MÜDAHELE
782 Okunma
48-48-PARANIN HAPSİ
754 Okunma
49-49-İŞLETME VE MUAMELE VERGİSİ
706 Okunma
50-50-VERESİYE VE FAİZ
814 Okunma
51-51-TEKEL
753 Okunma
52-52-ŞER'İ AYLARIN TAKVİMİ
858 Okunma
53-53-VEDA AYININ MANASI
976 Okunma
54-54-PARA KİTABININ ŞER'İ DELİLLERİ
872 Okunma
54-54-ŞER'İ DELİLLERİ
836 Okunma
55-55-PARA KİTABI ŞERİ DELİLLERİ
768 Okunma