Mete Firidin
Kabe Kavseyni Ev Edna
15.06.2012
31011 Okunma, 1 Yorum

Kabe Kavseyni Ev Edna

Necm süresi 1-9. Ayet meali: O necme kasem ederim indiği dem ki[1] Şaşırmadı sahibiniz azıtmadı da[2] Ve hevadan söylemiyor[3] O sade bir vahiydir ancak vahyolunur[4] Ta’lim etti ona kuvveleri şiddetli[5] Bir kuvvet sahibi, hemen duraklandı[6] Ve o en yüksek ufukta idi[7] Sonra yaklaştı da tedellî etti[8] «kabe kavseyni ev edna» oldu da[9]

Daha önceki “Kutsal Yaşam Ağacı” adlı makalemde “en yüksek ufuk” nedir açıklamıştım. Bu makalede ise kabe kavseyni’nin ne olabileceği hakkındaki fikrimi açıklamaya çalışacağım.

Aşağıdaki resimde yeryüzünden gece göğe bakılınca görünen “en yüksek ufuk” yani galaksimizin kenarının görünüşünün fotoğrafı verilmiştir.

Peygamber efendimiz Cebrail’i işte bu ufukta görmüştür, fakat bu ufkun neresinde görmüştür? İşte bunu cevabını Necm suresinin 9. Ayetinde geçen “kabe kavseynikelimesinden anlayabiliriz. Nasıl?

Kâb’da yayın kabzası ile kiriş kısmı olan iki köşe aralığına denir ki bir yayda iki kâb mevcuttur. Bazı âlimler de bu mânâya dayanarak kalb etmek yolu ile bir yayın iki kabı'nın olabileceğini de söylemişlerdir. Ayrıca yayın kabzasıyla kirişi arasına da kâb ismi verilmiştir. Mızrak (rumh), değnek (sevt), arşın (zira, kol), boy, kulaç (ba), adım (hatve), karış (şibr), serre (fitr), parmak (isba) uzunluk ölçüsü olarak kullanıldığı gibi "kavs" da aynı şekilde bir ölçü olarak kullanılmıştır. Hicâz dilinde kavs'ın “zirâ” mânâsına geldiği söylenmektedir. (Elmalılı tefsirinden alıntıdır).

Ayetin meali aslında: «kabe kavseyni ev edna» oldu. Yani iki yayın kabzası veya daha yakın oldu.

Yayın kabzası olmak ne demektir? Bunu anlamak için biraz astronomi ve astroloji bilmek gerekir. Bilindiği gibi içinde yaşadığımız galaksimiz sarmal kollardan oluşmuştur. Bu sarmal kollardan bizim “en yüksek ufuk” olarak gördüğümüz sarmal kolun adı “Sagittarius”dur. Sagittarius kelimesi Latincedir ve yaylar anlamına gelir. Sagittarii ise yay anlamına gelmektedir. Peygamberimiz Cebrail’i “en yüksek ufuk” olan sagittarius spiral kolu üzerinde görmüştür. Peki ama tam olarak sagittariusun neresinde görmüştür?

Aşağıdaki resimde Samanyolu galaksisinin spiral kolları gösterilmektedir.

Bu kol Güneş sistemimizin hemen önündedir. Yani galaksimizin bize göre daha iç tarafında yer alır ve biz gece göğe baktığımızda sagittarius spiral kolunu görürüz.

Aşağıdaki resimde galaksinin yay kolu üzerinde bulunan yay takım yıldızı gösterilmiştir. Bu takım yıldızın yay şeklini oluşturan yıldızlardan özellikle üç tanesi bilinmesi gereken yıldızlardır. Bunlardan üste bulunanın adı Kaus Borealis, ortadaki Kaus Medius, altaki Kaus Australis’dir. Kaus kelimesi Arapçadır. Yay anlamına gelir. Diğer kelimeler latincedir. Bugün bu isimler bu yıldızların gerçek isimleridir. Bu üç yıldızdan sadece ortada bulunan Kaus medius ikili yıldızdır. Bu bilgi ancak günümüzde edinilmiştir.

Bu takımyıldızlar eski Araplar, Sümerler, Akkadlar tarafından da bilinmektedir. Bu nedenle adlandırmada da kaus kelimesi kullanılmıştır. Kaus kelimesi aslında  kavs dır. Yani yay demektir.

Yukarıda gösterilen yay takımyıldızı çizimleri Antik Yunan kavramlarıdır. Yunanlılar bu kavramları Sümer ve Akkadlar’dan almış ve kendilerine göre uyarlamışlardır. Aslında Sümer ve Akkad mitolojisinde aşağıdaki gibi resim edilmişlerdir.

Aşağıdaki resimde Sümerler tarafından “Pabilsag”  Babilliler tarafından “Nergal” olarak adlandırılan yay takımyıldızı gösterilmiştir.

Pabilsag Sümerler tarafından “en eski ata” olarak bilinmektedir. Babilliler ise Nergal’i tanrının güçlü oğlu olarak kabul ederlerdi. Daha derin araştırıldığında bu kişilerin aslında Melek Cebrail’in tanrısallaştırılmış şekli olduğu saptanmaktadır.

Necm süresi 9.ayette “Yani iki yayın kabzası veya daha yakın oldu”. Ayetini bu bilgilerden sonra yorumlarsak: Cebrail en yüksek ufuktan yani galaksimizin Sagitarus kolundan yay takımyıldızına gelip orada iki yayı oluşturan yıldızların kabzası Kaus Medianus oldu ve hatta daha yakın oldu çünkü Kaus Medianus çift bir yıldız olduğundan yeryüzüne biri diğerinden daha yakın konumdaydı. Edna kelimesi hem mekansal hem de zamansal yakınlığı ifade eder. Galaksinin kolları arasında hem mekansal hem de zamansal farklılıklar vardır. Asterizmi de ifade ediyor olabilir.

Ayrıca ayrıntılardan melek Cebrail’in Sümerler ve sonraki antik milletler tarafından da bilindiğini ama zamanla tanrısallaştırıldığını öğreniyoruz. Çünkü vahiy daha önce binlerce peygambere de gelmiştir. Mezopotamya insanları tarafından Cebrail’in izlediği yolun bilinmesi; vahyin Cebrail tarafından getirilmesinin galaksimizde hep aynı rotayı izlediğini düşündürmektedir.

Muhtemelen Hz. İsa doğduğunda veya başka peygamberlerin gelişini müjdeleyen gökte beliren yıldız Cebrail'in gelişidir. İranlı rahiplerin İsa'nın doğuşunu bir yıldız nedeni ile anlamaları bununla ilişkili olabilir.

Doğrusunu Allah bilir.

 

 


YorumcuYorum
Eray Çakır
22.05.2018
01:32
Peygamber zamanında araplar arasında mandeizm (sabiilik) cokca yaygındı. Bugün dahi popülasyonları azımsanamayacak kadar fazladır. Hatta Huzaa kabilesi çokça garip bir şekilde sankı bir anda topluca islamla şereflenmiştir. Bence surenin ilk ayetlerinde sanki peygamber tarafından, önceden tapınılan o yıldızında Allahın bir yarattığı olduğu onun arşta kalmasının Allahın dilemesiyle mümkün olduğu uyarısı yapılmış ve sabiler tarafından bu uyarı itibar görmemiş ve ihtimal dahi verilmemiştir. Fakat o yıldız kayınca ya da gözden kaybolunca peygamberliğe bir delil olarak görülmüş olup sabilerin topluca islama geçişi için sebep teşkil etmiş olabilir.