Mete Firidin
Hz. Musa Ne Zaman Yaşadı?
12.05.2011
112731 Okunma, 11 Yorum

       Hz. Musa ne zaman yaşadığı her zaman büyük merak konusu olmuştur.

Kuran’i  ve  tarihi bilgilerimizi bir araya getirdiğimizde belli bir tarih saptayabiliyoruz.

Firavun ve kavmi imana gelmeyince Allah onlara birçok musibetler gönderir. Tevrat’ ta ve kuran’da bununla ilgili bölümler vardır. Kuran’ dan bir örnek Araf suresi 133.ayettir.

Araf suresi 133.ayet:      Biz de, her biri ayrı ayrı birer mucize olmak üzere başlarına tufan, çekirge, ürün güvesi (haşarat), kurbağalar ve kan gönderdik. (Hiçbirinden ders almadılar.) Büyüklük tasladılar ve suçlu bir kavim oldular.

Tarihte eski Mısırda böyle bir olay mevcut mudur?

İpuwer papirusu denen ve şimdi Hollanda da müzede bulunan eski Mısıra ait bir papirus da bu bilgiler mevcuttur. Hatta burada bir kutsal kişiden de bahsedilmektedir. Yazıdan bu papirusu yazanın olaya şahit olduğu anlaşılmaktadır. Tarihlendirme çalışması sonunda bu papirusun M.Ö 1850-1600 yıllarına ait olduğu saptanmıştır.

Tarihte ki diğer bir bilgide Hiksoslardır. Hiksoslar  M.Ö 1650-1530 yılları arasında Mısır deltasını elegeçiren ve orada feodal krallıklar kuran sami ırkına ait toplumlardır. Bu insanlar daha önce Mısırlı firavunların emrinde çalışan işciler olmasına rağmen firavun iktidarı zayıflayınca kendi kırallıklarını kurmuşlar ve delta da  130 yıl boyunca  hükümranlık kurmuşlardır.

Kuran da bu hükümranlıklardan bahsedilmektedir.

A'RAF 137.Ezilip itilmekte olan topluluğu da içine bereketler doldurduğumuz

toprağın doğularına ve batılarına mirasçı kıldık. Rabbinin, İsrailoğullarına

verdiği güzel söz, sabretmeleri yüzünden hedefine vardı. Firavun ve toplumunun

sanayi olarak meydana getirdiklerini de dikip yükselttikleri sarayları da yere

geçirdik.

A'RAF 138: İsrailoğulları’nın denizden geçmelerini sağladık. Puta gönülden tapan bir millete rastladılar. «Ey Musa! Onların tanrıları gibi bize de bir tanrı yap» dediler, Musa: « Doğrusu siz bilgisiz bir milletsiniz, bunlar yok olacaklar ve işledikleri boşa gidecektir» dedi.[138-9]

 

Yukarıda ki ayetlerden ezilen halkın O memleketin doğularına ve batılarına mirascı olduklarını fakat İsrailoğulları’ nın denizden geçirilip başka bir memlekete geldiklerini anlıyoruz. Memlekete mirascı olanlar Hiksoslardır.

 

Bakara suresi 59.ayet: Derken, onların içindeki zalimler, sözü kendilerine söylenenden başka şekle soktular. Biz de haktan ayrılmaları sebebiyle, o zalimlere gökten bir pislik indirdik.

Bu ayet İsrailoğullarının Musa zamanında Kadeş şehri civarında yaşadıkları dönem hakkındadır.

Ayetin orjinalinde geçen” riçzen” kelimesi pislik,kır,toz anlamlarına gelmektedir. Yani başlarına toz yağmıştır.( Daha sonraki Yahudi geleneklerine baktığımızda Yahudiler yaslı olduklarında başlarına kül serptiklerini görmekteyiz. Bu geleneksel davranış muhtemelen bu dönemden kalmadır.)

Bundan sonra Çöllerde kırk yıl dolaşmışlardır.

 

Tarihte ki büyük volkanik patlamalardan biri de Girit’ deki  Minos uygarlığını yok eden Thera patlamasıdır. Bu patlamanın tarihi M.Ö 1600-1645 muhtemelen 1628’ dir.

 

Yani bu tarih de İsrailoğulları Girit adasının doğusunda bulunduklarından ve rüzgar yönünün önünde bulunduklarından volkanik patlamanın tozu tepelerine yağmıştır.

 

Tevrat’a göre Hz. Musa 120 yıl yaşamıştır.

 

Bu bilgilerden sonra Hz. Musa’ nın kabaca M.Ö 1700 ve 1580 yılları arasında yaşadığını söyleyebiliriz.

 

 


YorumcuYorum
TARDUYABGU
04.11.2019
23:40

BURDA BİR ÇOK TARİHLERINIZ DOĞRU İSEDE BAZI TARIHLERINIZ SUMEROLOK BAYAN GIBI YANLIS. HATTA PALAVRA. 

BAKIN BEN BIR TARIHCI VE ARASTIRMACIYIM. 

İNSANLIĞIN VAR OLUŞUNDAN TUFAN VE GÜNÜMÜZE KADAR-

HAZRETİ ADEMİN ÖMRÜ 2000 YIL İDİ.RESULALLAH DİYOR Kİ HADİS-İ ŞERİFİNDE:’’ADEM ATAMDAN BANA 6000 YIL GEÇMİŞTİR.’’HAZRETİ NUH’UN ÖMRÜ 950 YILDIR.BU 6000 YIL İÇİNDEDİR.KAYNAK:MARİFETNAME,MARİFETNAMENİN KAYNAĞIDA SAHİHİ BUHARİ VE TİRMİZİ’DİR.BUNUDA 630 YILI OLARAK ALIRSAK 2017’YE 1387 YIL ÇIKAR. O HALDE HESAP ORTADA HESAPLAYALIM:  ADEM ÖMRÜ = 2000 + ADEMDEN EFENDİMİZE GEÇEN YIL 6000 + EFENDİMİZDEN GÜNÜMÜZE GEÇEN YIL 1387 = 9387 YIL İNSANLIĞIN DÜNYADA VAROLUŞ TARİHİDİR.BU HESAPLAMA PEYGAMBERLERİN GELİŞ TARİHLERİ VE ÖMÜRLERİNE GÖREDE HESAPLANDIĞI ZAMAN AYNI YIL HESABI ORTAYA ÇIKMAKTADIR.BU TESPİT VE TEYİDİ PEYGAMBERLERE GÖRE YAPARSAK HAZRETİ YUSUF’UN ÖLÜMÜ İLE HAZRETİ MUSA’NIN YUSUF’UN NAAŞINI NİL NEHRİNDEN ÇIKARIP KENAN’A NAKLİGEÇEN SÜRE 500 YILDIR.HAZRETİ MUSA’NIN ÖLÜMÜNDEN CALUT VE HAZRETİ DAVUD’A GEÇEN SÜRE 498 VEYA 500 YILDIR.BU HESAPLAMAYA GÖREDE HAZRETİ İBRAHİM M.Ö 2400 YILLARINDA YAŞAMIŞTIR. TEKRAR HESAP YAPARSAK: HZ. İBRAHİM’İN ÖMRÜ 200 YIL + HZ. İSHAK’IN ÖMRÜ 170 YIL + HZ. YAKUB’UN ÖMRÜ 150 YIL + HZ. YUSUF’UN ÖMRÜ 120 YILDIR. BU SÜRE ZARFINDA GEÇEN YILLAR 590 YIL OLUR. BU DA PEYGAMBERLERİN YAŞADIĞI YILLARI NET ŞEKİLDE BELİRLER. İNSANLIĞIN TARİHİNİ HESAPLAMADAN 60.000’LER 100.000’LER NASIL BULUNUYOR.SN.DOÇ.DARWİNCİLER GİBİ KONUŞUYOR. NUH TUFANINDA SÜMERLER DÖNEMİNDE M.Ö 3900’LÜ YILLARDA OLMUŞTUR. İNCİL VE TEVRATA GÖRE TUFAN BÜTÜN DÜNYADA OLMUŞTUR.KURAN-I KERİM’E GÖRE İSE MEZOPOTAMYA-ORTA DOĞU’DA OLMUŞTUR. CÜPPELİ AHMET HOCA VE HAFIZ TİMÜRTAŞ HOCA’NIN VAAZLARINA GÖRE BÜTÜN DÜNYADA OLDUĞU NET ŞEKİLDE ANLATILMAKTADIR.

TARDUYABGU
04.11.2019
23:47

BURDA BİR ÇOK TARİHLERINIZ DOĞRU İSEDE BAZI TARIHLERINIZ SUMEROLOK BAYAN GIBI YANLIS. HATTA PALAVRA. 

BAKIN BEN BIR TARIHCI VE ARASTIRMACIYIM. 

İNSANLIĞIN VAR OLUŞUNDAN TUFAN VE GÜNÜMÜZE KADAR-

HAZRETİ ADEMİN ÖMRÜ 2000 YIL İDİ.RESULALLAH DİYOR Kİ HADİS-İ ŞERİFİNDE:’’ADEM ATAMDAN BANA 6000 YIL GEÇMİŞTİR.’’HAZRETİ NUH’UN ÖMRÜ 950 YILDIR.BU 6000 YIL İÇİNDEDİR.KAYNAK:MARİFETNAME,MARİFETNAMENİN KAYNAĞIDA SAHİHİ BUHARİ VE TİRMİZİ’DİR.BUNUDA 630 YILI OLARAK ALIRSAK 2017’YE 1387 YIL ÇIKAR. O HALDE HESAP ORTADA HESAPLAYALIM:  ADEM ÖMRÜ = 2000 + ADEMDEN EFENDİMİZE GEÇEN YIL 6000 + EFENDİMİZDEN GÜNÜMÜZE GEÇEN YIL 1387 = 9387 YIL İNSANLIĞIN DÜNYADA VAROLUŞ TARİHİDİR.BU HESAPLAMA PEYGAMBERLERİN GELİŞ TARİHLERİ VE ÖMÜRLERİNE GÖREDE HESAPLANDIĞI ZAMAN AYNI YIL HESABI ORTAYA ÇIKMAKTADIR.BU TESPİT VE TEYİDİ PEYGAMBERLERE GÖRE YAPARSAK HAZRETİ YUSUF’UN ÖLÜMÜ İLE HAZRETİ MUSA’NIN YUSUF’UN NAAŞINI NİL NEHRİNDEN ÇIKARIP KENAN’A NAKLİGEÇEN SÜRE 500 YILDIR.HAZRETİ MUSA’NIN ÖLÜMÜNDEN CALUT VE HAZRETİ DAVUD’A GEÇEN SÜRE 498 VEYA 500 YILDIR.BU HESAPLAMAYA GÖREDE HAZRETİ İBRAHİM M.Ö 2400 YILLARINDA YAŞAMIŞTIR. TEKRAR HESAP YAPARSAK: HZ. İBRAHİM’İN ÖMRÜ 200 YIL + HZ. İSHAK’IN ÖMRÜ 170 YIL + HZ. YAKUB’UN ÖMRÜ 150 YIL + HZ. YUSUF’UN ÖMRÜ 120 YILDIR. BU SÜRE ZARFINDA GEÇEN YILLAR 590 YIL OLUR. BU DA PEYGAMBERLERİN YAŞADIĞI YILLARI NET ŞEKİLDE BELİRLER. İNSANLIĞIN TARİHİNİ HESAPLAMADAN 60.000’LER 100.000’LER NASIL BULUNUYOR.SN.DOÇ.DARWİNCİLER GİBİ KONUŞUYOR. NUH TUFANINDA SÜMERLER DÖNEMİNDE M.Ö 3900’LÜ YILLARDA OLMUŞTUR. İNCİL VE TEVRATA GÖRE TUFAN BÜTÜN DÜNYADA OLMUŞTUR.KURAN-I KERİM’E GÖRE İSE MEZOPOTAMYA-ORTA DOĞU’DA OLMUŞTUR. CÜPPELİ AHMET HOCA VE HAFIZ TİMÜRTAŞ HOCA’NIN VAAZLARINA GÖRE BÜTÜN DÜNYADA OLDUĞU NET ŞEKİLDE ANLATILMAKTADIR.  YANİ KIYAMETE GELEN SURE 10.000 YILI DOLDURMAYACAKTIR. HADİSİ ŞERF VAR. EFENDIMIZ DERKI BENDEN SONRA 1000 YIL GEÇER 2. BİR 1000 YIL GEÇ MEZ. YANI BU 1999.999 OLABİLİR AMA ASLA 2000 YIL GEÇMEZ. BURAD KURAL BUDUR HİÇ BİR KURAL HİÇBIR NORM HİÇ Bİ KURAM ALLAHIN KANUNUA AYKIRI OLAMAZ. BUNA ÇOK DIKKAT EDELIM BUGUN GOBEKLI TEPE UYDURUK PALAVRALARI GIBI DOGMA YAPMAYALIM. KAMALIN GUNEŞ DİL TEEORISI O ZAVALLI KADININ SUMER TAMASYONU GIBI YAPMAYALIM.

TARDUYABGU
04.11.2019
23:53

SİONİSTLERE HADDİNİ BİLDİREN EN BÜYÜK KOMUTAN TİTUS. SİONİSTLERE ADFEN

ŞİMDİ SİZE POMPEY VE TİTUS GERÇEK HAK VAKAASI NEDİR. BİR ANLATALIM.  

İbraniler yahudiler  dalkavuk sahtekar olduklarından bu dalkavuklıları ve hileleri zaman zaman işlemedi. Onların bu oyunları başlarına büyük felaketler açtı. Tarihi Kenaneli bölegesini Asur ve kalıntıları Babil ve Kalıntıları devletler ele geçirdi.  M.ö 586 da  Babil Kralı Nebukat Nevas  Beni Yahuda Devletini ve Beni İsrailiye sözde devletini yıktı bölgeyi İlhak etti. Bütün Yahudileri Babile sürgün etti. Ama M.ö 538 de Pers Kralı Kiros Babili yenerek bölgeyi ilhak etti. Yahudilerin geriye dönüşünü ricatını sağladı. Yahudi kahpelerde durmadan kahpe fehişe sermayeleri gibi el değiştirip durdu. bu serüvende bölge Perslerin elinde kaldı. (M.ö 538) yahudi kahpe fahişe topluluğuda Perslerin elinde kaldı. Persler yahudilere tölarans tanıdılar. ama 2.Filibin oğlu  Büyük İskenderde Pers Kralı Dariusu İssos  ve Gavegemeli savaşlarında yenerek Persleri yerle bir etti. Tekrar yahudi kahpeler Mekedon İskender İmparatorluğuna el değişerek geçmiş oldu. Bu devlette miladın sonlarına doğru, Roma İmparatorluğunun gelişip büyümesi ile bu sefer tekrar bölge yine el değişerek yahudi kahpelerde el değişti. Bundan sonraki serüvende Hz İsa ve bugünkü Hırıstıyanlık baş gösterdi. Bu yahudi kahpeler çeşitli entrika ve hilelerle ortalığı karıştırdılar. Petrus-Platus-İsos Cristos (Hz İsa) olayları ile inanlar inanmayanlar mücadelesi başladı sürdü. Tabi burada bu durumu kıskanan yahudi siyonist kahpelerin işe  fesat katması ile iş çığırından çıktı. Hz İsa dini tam yayamadı. Görüşlere göre çarmıha gerildi. Kimi görüşe göre göğe arşı alaya çekildi. Bu olaylardan sonra,  Hz İsa taraftarları yani inananlar, bu olaylara daha çok yahudilerle mücadeleye  giriştiler. İnananlar olsun eski inanç mensupları burdaki fesat ocağını yakanların yahudi siyyonist kahpeler olduğunu gün geçtikçe anlıyor ve görüyorlardı. Ama yahudi kahpelerde durmadan toplanıyor. Romaya isyan ediyorlardı. Kısa sürede derlendi toplandılar. Sözde kendilerini devlet ilan ettiler. Tarih M.Ö tam 63 İdi. Bunun üzerine Romalı Büyük Komutan  (Pompey) Popey Ordusu ile yahudilerin üzerine yürüdü. Ayaklanmayı bastırdı. Bugün nasıl mukaddesse Beyti Mukaddes yahudi mukaddesini yakıp yıktı. yahudi kahpeleri darmadağın etti.  hepsini Babile (Bugünkü Musul)’a ve bölgede her yere  sürgün etti. Kısacası Babil Kralı  Nabukad Nezar'ın yaptığnın  aynısını yaptı. Yine zaman tam yıl olarak M.Ö 63 idiPopey daha sonra Romaya geri döndü. Burdan itibaren yıllar içinde bölgeye yine yaklaştılar yerleştiler, yahudi siyonist kahpeler çeşitli senaryo ve entrika ve oyunlar yazarak,   Romaya, Roma İmparatorluğuna büyük işler çıkardılar. Yahudi siyonist kahpeler bu çıkardıkları kaostan  faydalanarak tekrar kudüste toplandılar. Kendilerini devlet ilan ettiler. Bunun üzerine Romalı Büyük Görkemli Şanlı Büyük Komutan Titus bölgeye geldi. kahpe yahudi sionistleri  yerle bir etti. Sözde Mukaddes nasıl mukadesse Buda yahudi sahtekarlığı yalanıdır. Yahudi sahte Beyti Mukaddesini yakıp yıktı. Taş taş üzerinde bırakmadı. Muketela (karşılıklı vuruşma) yı bile adil yaptı. Tereddütsüz yahudileri entrika yalan ve hile üretemez olarak teslim aldı. Tabi bu arada kaçanlarda oldu. Tam Tarihi Yıl M.S 70 idiKalanlara şöyle bir kanun çıkarttı. Bu adilane olarak yapıldı, hak yerini buldu. Hemde tam Hak. Çünkü O Büyük Komutan Titus idi. Onun her sözü tüm  sözleri her şeyi bile bir kanun idi. Büyük Komutan Titus  Yahudi kahpelere şöyle dedi. Bunlar bu yahudi sionist kahpeler dünyanın en kalleş en kahpe en alçak yaratıklarıdır. Bunları alacaksınız köle olarak çalıştıracaksınız emrini verdi. Bu ibrani sionist kahpeler Büyük Komutan Titusun köleleri oldu. Hatta 1492 de Büyük Osmanlıya gelen yahudi kahpeler Büyük Komutan Titusun köleleridir. Tabi yahudi kahpelerin bir bölümü akdeniz havzası dışı olan işlerine gelmese bile can güvenliği olan işlerine geldiği için soğuk Normanlar hakimiyet rus, slav ( köle ve forsa) coğrafyasına  bölgesine kaçtılar. Bugün kü, Rusyada yahudilerin çok olmasının sebebi buradan gelir. Bu kelimelerin menşei Normancadan gelir. Normancada Rus : Esir ve Köle demektir.  Slav : Kürekci ve Forsa manasına gelir. Normanca olan bu esaret kelimeleri Bölge insanına ırk adı olmuştur. Bütün bu bilgiler kimin yerli kimin asilliğinide ortaya koymaktadır. Burda konu sionistler ise, her şeyden bu iş, önce ibranilerin çakal sürüsü olduğunu net şekilde ortaya koyar.  Yahudi Sionist Kahpeler Avrupanın İspanyanın başına bela olmaya devam ettiler. Dünyanında başına hala beladırlar. Dünyaya ve insanlığa hastalık yaymaya devam ediyorlar.  

Şimdi Size İbranilerin Yahudi Sionist Kahpelerin Ve Onların Elebaşı Hahamlarının Sözde Kutsal Kitap Tevratın Yanında Yer Verdikleri Yine Kutsal Kitapları Telmutta  var Olan Tabi Büyük Komutan Titusa uydurdukları iftira yalanını dinliyelim. Hatırlayın Endülüs Emevî Sultânlarının dokuzuncusu adaleti ile ünlü,  İkinci Hakem, Hırıstiyanlarla yahudiler arasında Tevrat ve Telmut Yahudi itilafı nedeni ile bu  itilafı ile görülen mahkemede,  haham Joseph Ben Masesa emr ederek, Talmudu Arapcaya tercüme ettirmisdir. Burda Talmudun içereğine girmiyoruz. Kase içerisinde getirilmişti, sözde kutsal kitaptı. Nasıl Kutsal kitapsa, Sionsti uyduruğu safsatası Talmut,  Okundukdan sonra, bu tercümeye (Keseye konan pislik) ismi verilmisdir.  (Evet Talmut=Kaseye konan pislik) ismi verildi.  İkinci Hakem, [M.S 976] da vefât etdi. Bakın ne kadar çok ve mükemmel haklı imiş.   

Talmutta ki yalan kıssadan hisseye göre Titus mabedin perdesini açtı. Kılıcı elinde mabedin içerisine girdi. Ordan uçan bir sivri sinek Titusun burnundan içeri girdi. Titus burnunu tutup  uğraşırken yere yıkıldı. Titius  başını tutuyor, bağırıyordu. Çok zor bir durumda idi. Titusun yaverleri geldi. Ellerine tahta sopa parçası aldılar. Titusun emri ile, Titusun kafasına vurdukları zaman Tıtusun ağrısı azalıyor. Avazı kadar çıkan sesi bağırması  diniyordu. Saatler zaman ilerledi Titusun kafası açıldı. Kafatası  içinden çıkan Sivri sinek çıktı. Tam portakal tanesi büyüklüğü kadar  ve renginde idi. Ayakları demirden ağzı bakırdandı. İşte Size Büyük Komutan Titus gerçeği yukarıda vesikaları ile anlatıldı. Şimdi bu ibrani yahudi sionist şarlatanlar ne? Nedir? İşte Yahudilerin ibranilerin yani bu sionistlerin kendilerini üstün görmelerinde ki, dalkavukluk düzenbazlık sahtekarlık işidir. Bu sahtekarlığı iyi oynayarak tüm milletleri aldatmasından ve bu aldatma ve hileyi meslek haline getirmelerinden ibarettir. Bu hileyi sionistlerin kendi aralarında oynadığından ve hile  çok gizli tutulduğundan, hileyi kendi aralarında gizleyerek jurnalliyenlerin çıkmaması Sahtekarlığın deşifre edilmemesi, bunların sahtekarlıkta ki, başarı sırrıdır. Sözde dört büyük kitap diye kitapların hepsinin  kıssadan hisseden bölümlerine bakın hepsi bu ibranilerin sionistlerin yaşadığı coğrafyayı anlatır. Halbu ki, Bize atalarımızdan kalan yadigar ışık tutan ata sözleri vardır. Adem atamızdan gerekse 2. Atamız Nuh Atamızdan ata sözü şudur. Nuh atamıza kadar  Peygamber gelmiştir. Hani Tüm insanlığa geldiği uydurulan sözde 4 büyük Kitabın kısadan hisseleri  neden Dünyaya hitap etmez. Çünkü ibrani dalkavukların yalanları iledir de ondan. Sadece kendi coğrafyasına hitap eder. Bu sionist kahpelerin üstünlükleride yalan hile ve desiseden ibarettir.Yani osuruktan Teyyaredir. Gerçek açık ve net ortadadır. İbrani sionist yahudi alçaklar tarafından yalanla dolanla yazıldığı içindir. Bunun başka hiç bir nedeni olamaz. Nuhtan sonra sözde Peygamber olarak kendilerini Peygamber olarak taktim eden ve yutturanların hiç biri peygamber değildir. Hepsi şarlatan ve dalkavuktur. Yukarıda ki yazı izahatlarda da defalarca vurgulandığı gibi, bu Allah'ın adaletine bir kere uygun değildir. Hile deşifre edilmiştir. Hemen şimdi Dünyada nerde yahudi ibrani sionist dalkavuklar varsa hepsi tesbit edilerek islah edilmelidirler.   İşte Bu Sionist Kahpelere Haddini Bildiren Romalı Büyük Görkemli Şanlı Büyük Komutan, Titus Komutanın Kendi yada esemesi yada  biri gelsede bu kahpelere hadlerini bildirse. Dünya gülistan olur.    

Yorum yok. Yarumlarınız taktirinize bırakılmıştır. İmha işi ağırdır. Onlar islah edilmelidir. Tedavi edilmelidir. Çünkü Allaha inanan Hakka inanan Roma Milleti, Allaha inanan Hakka inanan Müslüman Türk Milleti bu sionist alçakları hastalıklı olarak görmektedir. Sioanistler  tedavi edilmelidirler. Zira Allah tektir. Sionistlerin dalkavukları gibi değil. Bu iş yek bir Allah iledir. Herkez tüm toplumlar eşittir. Kimsenin kimseye üstünlüğü yoktur.

İTALYAN YAZAR : UMBERTO ECO ŞU SİONİSTLER TEK TEK FİŞLENİR VE İMHA EDİLİRSE TÜM İNSANLAR FELAH BULUR. AMA BUNUN ŞEREFİNE EREN Romalı Büyük Görkemli Şanlı Büyük Komutan, Titus Komutandır.  

LİNKİ BERDİĞİM  http://tariherguvan.simplesite.com/432475182  BU SİTEDEN BİR ALINTI YAPTIM. BU YAZIYA YORUMUNUZ NE OLUR. İSTERSENİZ BU SİTEYE BİR GÖZ ATA BİLİR YORUM YAPA BILIRSINIZ.


TARDUYABGU
05.11.2019
14:56

BURDA BİR ÇOK TARİHLERINIZ DOĞRU İSEDE BAZI TARIHLERINIZ SUMEROLOK BAYAN GIBI YANLIS. HATTA PALAVRA. 

BAKIN BEN BIR TARIHCI VE ARASTIRMACIYIM. 

İNSANLIĞIN VAR OLUŞUNDAN TUFAN VE GÜNÜMÜZE KADAR-

HAZRETİ ADEMİN ÖMRÜ 2000 YIL İDİ.RESULALLAH DİYOR Kİ HADİS-İ ŞERİFİNDE:’’ADEM ATAMDAN BANA 6000 YIL GEÇMİŞTİR.’’HAZRETİ NUH’UN ÖMRÜ 950 YILDIR.BU 6000 YIL İÇİNDEDİR.KAYNAK:MARİFETNAME,MARİFETNAMENİN KAYNAĞIDA SAHİHİ BUHARİ VE TİRMİZİ’DİR.BUNUDA 630 YILI OLARAK ALIRSAK 2017’YE 1387 YIL ÇIKAR. O HALDE HESAP ORTADA HESAPLAYALIM: ADEM ÖMRÜ = 2000 + ADEMDEN EFENDİMİZE GEÇEN YIL 6000 + EFENDİMİZDEN GÜNÜMÜZE GEÇEN YIL 1387 = 9387 YIL İNSANLIĞIN DÜNYADA VAROLUŞ TARİHİDİR.BU HESAPLAMA PEYGAMBERLERİN GELİŞ TARİHLERİ VE ÖMÜRLERİNE GÖREDE HESAPLANDIĞI ZAMAN AYNI YIL HESABI ORTAYA ÇIKMAKTADIR.BU TESPİT VE TEYİDİ PEYGAMBERLERE GÖRE YAPARSAK HAZRETİ YUSUF’UN ÖLÜMÜ İLE HAZRETİ MUSA’NIN YUSUF’UN NAAŞINI NİL NEHRİNDEN ÇIKARIP KENAN’A NAKLİGEÇEN SÜRE 500 YILDIR.HAZRETİ MUSA’NIN ÖLÜMÜNDEN CALUT VE HAZRETİ DAVUD’A GEÇEN SÜRE 498 VEYA 500 YILDIR.BU HESAPLAMAYA GÖREDE HAZRETİ İBRAHİM M.Ö 2400 YILLARINDA YAŞAMIŞTIR. TEKRAR HESAP YAPARSAK: HZ. İBRAHİM’İN ÖMRÜ 200 YIL + HZ. İSHAK’IN ÖMRÜ 170 YIL + HZ. YAKUB’UN ÖMRÜ 150 YIL + HZ. YUSUF’UN ÖMRÜ 120 YILDIR. BU SÜRE ZARFINDA GEÇEN YILLAR 590 YIL OLUR. BU DA PEYGAMBERLERİN YAŞADIĞI YILLARI NET ŞEKİLDE BELİRLER. İNSANLIĞIN TARİHİNİ HESAPLAMADAN 60.000’LER 100.000’LER NASIL BULUNUYOR.SN.DOÇ.DARWİNCİLER GİBİ KONUŞUYOR. NUH TUFANINDA SÜMERLER DÖNEMİNDE M.Ö 3900’LÜ YILLARDA OLMUŞTUR. İNCİL VE TEVRATA GÖRE TUFAN BÜTÜN DÜNYADA OLMUŞTUR.KURAN-I KERİM’E GÖRE İSE MEZOPOTAMYA-ORTA DOĞU’DA OLMUŞTUR. CÜPPELİ AHMET HOCA VE HAFIZ TİMÜRTAŞ HOCA’NIN VAAZLARINA GÖRE BÜTÜN DÜNYADA OLDUĞU NET ŞEKİLDE ANLATILMAKTADIR.  YANİ KIYAMETE GELEN SURE 10.000 YILI DOLDURMAYACAKTIR. HADİSİ ŞERF VAR. EFENDIMIZ DERKI BENDEN SONRA 1000 YIL GEÇER 2. BİR 1000 YIL GEÇ MEZ. YANI BU 1999.999 OLABİLİR AMA ASLA 2000 YIL GEÇMEZ. BURAD KURAL BUDUR HİÇ BİR KURAL HİÇBIR NORM HİÇ Bİ KURAM ALLAHIN KANUNUA AYKIRI OLAMAZ. BUNA ÇOK DIKKAT EDELIM BUGUN GOBEKLI TEPE UYDURUK PALAVRALARI GIBI DOGMA YAPMAYALIM. KAMALIN GUNEŞ DİL TEEORISI O ZAVALLI KADIN SUMEROLOK YALANCILAR PALAVRACILAR VE SAHTEKARLAR GİBİ GIBI YAPMAYALIM. BU İŞLER ÖYLE DEĞİL.


ADEMİN ÖMRÜ                                                                               :     2.000 YIL

ADEMİN VEFATINDAN  571 YILINA GEÇEN YIL SURE       :     6.000 YIL

571 YLINDAN 2019 YILINA GEÇEN YIL SÜRE                        :     1.448 YIL

                                           GENEL TOPLAM YIL                         :     9.448 YIL SÜRE YILDIR.


BUNUDA           : 9999,99-9.448 = 551,99 KIYAMETİN KOPACAĞI YILI BULURUZ.

BURDA HESAP İNSANIN DUNYADAKİ VAR OLUŞ HAYATIDIR. DÜNYA TOPRAKLARI VE DİĞER YARATIKLARLA ALAKALI VERİLER DEYİLDİR. MAAŞALLAH 16.000 YIL ÇIKARIYORSUNUZ 18.000 YIL ÇIKARIYORSUNUZ. BOŞUNA PALAVRA ATMAYINIZ. 

TARDUYABGU
05.11.2019
14:58


ADEMİN ÖMRÜ                                                                               :     2.000 YIL

ADEMİN VEFATINDAN  571 YILINA GEÇEN YIL SURE       :     6.000 YIL

571 YLINDAN 2019 YILINA GEÇEN YIL SÜRE                        :     1.448 YIL

                                           GENEL TOPLAM YIL                         :     9.448 YIL SÜRE YILDIR.


BUNUDA           : 9999,99-9.448 = 551,99 EN GEÇ KIYAMETİN KOPACAĞI YILI BULURUZ.

BURDA HESAP İNSANIN DUNYADAKİ VAR OLUŞ HAYATIDIR. DÜNYA TOPRAKLARI VE DİĞER YARATIKLARLA ALAKALI VERİLER DEYİLDİR. MAAŞALLAH 16.000 YIL ÇIKARIYORSUNUZ 18.000 YIL ÇIKARIYORSUNUZ. BOŞUNA PALAVRA ATMAYINIZ. 

TARDUYABGU
05.11.2019
15:16


ADEMİN ÖMRÜ                                                                               :     2.000 YIL

ADEMİN VEFATINDAN  571 YILINA GEÇEN YIL SURE       :     6.000 YIL

571 YLINDAN 2019 YILINA GEÇEN YIL SÜRE                        :     1.448 YIL

                                           GENEL TOPLAM YIL                         :     9.448 YIL SÜRE YILDIR.


BUNUDA           : 9999,99-9.448 = 551,99 EN GEÇ KIYAMETİN KOPACAĞI YILI BULURUZ.

BURDA HESAP İNSANIN DUNYADAKİ VAR OLUŞ HAYATIDIR. DÜNYA TOPRAKLARI VE DİĞER YARATIKLARLA ALAKALI VERİLER DEYİLDİR. MAAŞALLAH 16.000 YIL ÇIKARIYORSUNUZ 18.000 YIL ÇIKARIYORSUNUZ. BOŞUNA PALAVRA ATMAYINIZ. 


HZ ADEM 2.000 YILLIK HAVVA İLE ÖMÜRLERİNDE İNSANLIĞI VE IRKLARI BİNA EDEREK DÜNYADAN AYRILDILAR. M.Ö YILLARINDA MEZOPOTAMYADA İKEN İNSANLIKTA BURDA İDİ SUMERLER DÖNEMİNDE M.Ö 3900 YILLARINDA HAZRETİ NUH YAŞADI. ONA KADAR AZAN TOPLULUKLARIN HEPSİ HELAK EDİLDİ.  HAZRETİ NUHTAN BAŞLAYARAK İNSANLAR  TEKRAR ÇOĞALARAK IRKLARA BÖLUNDULER. GÜNÜMÜZEDE HAK VE BATIL BU ŞEKİLDE ULAŞTI. BURDAN TEKARAR SÖYLUYORUM KİMSENİN KİMSEYE ÜSTÜNLÜĞÜ YOK. HELE SİONİSTLERİN YAHUDİLERİN HİÇ ÜSTÜNLÜĞÜ YOKTUR.  SİONİSTLER, YAHUDİLER  DÜNYANIN EN ALÇAK MAHLUKLARIDIR. HATTA ÇUKURLARIDIR.  AKILLI İNSAN HESABINI VEREBİLECEĞİ İŞLERİ YAPAR VE ONUNLA MEŞKUL OLUR.  BU SİONİSTLER, YAHUDİLERİN İNSANI VE HAK BİR DAVRANIŞINI SÖYLEYMEZ VE GÖSTEREMEZSİNİZ. İŞLERİ YALAN HİLE VE SAHTEKARLIKTIR. HAKKIYLA BİR EKMEK PARASI BİLE KAZANMADAN YAŞARLAR. ONU BİLE ÇALARAK ALIRLAR. ONUN İÇİN SİONİSTLER, YAHUDİLER EN LAÇKLAR VE ÇUKURLARDIR. ONLARIN YAPTIKLARI HİLE VE SAHTEKARLIKLARI İNSANLIK BİLSE DAVASI BİLE 10.000 YILA BİTMEZ.   SİONİSTLER, YAHUDİLER BATAK VE FELAKET İÖERİSİNDEDİRLER BUNLAR ŞEYTANDAN BİLE EŞETTİRLER.  ONLAR  BU YAHPTIKLARINI PİSLİK VE SAHTEKARLIKLARIN HESABINI VEREMEZLER. SİONİSTLER, YAHUDİLERİN YER ŞEYİ İNSALIĞA VE ALLAHA TUĞYANDIR.


BAKIN SİONİSTLER, YAHUDİLERE HADDİNİ BİLİDİRENLER VE OMBERTO ECO NE DEMİŞ : 


Yukarıda ki yazı izahatlarda da defalarca vurgulandığı gibi, bu Allah'ın adaletine bir kere uygun değildir. Hile deşifre edilmiştir. Hemen şimdi Dünyada nerde yahudi ibrani sionist dalkavuklar varsa hepsi tesbit edilerek islah edilmelidirler.   İşte Bu Sionist Kahpelere Haddini Bildiren Romalı Büyük Görkemli Şanlı Büyük Komutan, Titus Komutanın Kendi yada esemesi yada  biri gelsede bu kahpelere hadlerini bildirse. Dünya gülistan olur.    

Yorum yok. Yarumlarınız taktirinize bırakılmıştır. İmha işi ağırdır. Onlar islah edilmelidir. Hakka inanan Roma Milleti, Allaha inanan Hakka inanan Müslüman Türk Milleti bu sionist alçakları hastalıklı olarak görmektedir. Sioanistler  alçaktanda daha pislik ve çukurdurlar. Zira Allah tektir. Sionistlerin dalkavukları gibi değil. Bu iş yek bir Allah iledir. Herkez tüm toplumlar eşittir. Kimsenin kimseye üstünlüğü yoktur.

İTALYAN YAZAR : UMBERTO ECO ŞU SİONİSTLER TEK TEK FİŞLENİR VE İMHA EDİLİRSE TÜM İNSANLAR FELAH BULUR. AMA BUNUN ŞEREFİNE EREN Romalı Büyük Görkemli Şanlı Büyük Komutan, Titus Komutandır.  


TARDUYABGU
05.11.2019
21:57

ADEMİN ÖMRÜ                                                                               :     2.000 YIL

ADEMİN VEFATINDAN  571 YILINA GEÇEN YIL SURE       :     6.000 YIL

571 YLINDAN 2019 YILINA GEÇEN YIL SÜRE                        :     1.448 YIL

                                           GENEL TOPLAM YIL                         :     9.448 YIL SÜRE YILDIR.


BUNUDA           : 9999,99-9.448 = 551,99 EN GEÇ KIYAMETİN KOPACAĞI YILI BULURUZ.

BURDA HESAP İNSANIN DUNYADAKİ VAR OLUŞ HAYATIDIR. DÜNYA TOPRAKLARI VE DİĞER YARATIKLARLA ALAKALI VERİLER DEYİLDİR. MAAŞALLAH 16.000 YIL ÇIKARIYORSUNUZ 18.000 YIL ÇIKARIYORSUNUZ. BOŞUNA PALAVRA ATMAYINIZ. 


HZ ADEM 2.000 YILLIK HAVVA İLE ÖMÜRLERİNDE İNSANLIĞI VE IRKLARI BİNA EDEREK DÜNYADAN AYRILDILAR. M.Ö YILLARINDA MEZOPOTAMYADA İKEN İNSANLIKTA BURDA İDİ SUMERLER DÖNEMİNDE M.Ö 3900 YILLARINDA HAZRETİ NUH YAŞADI. ONA KADAR AZAN TOPLULUKLARIN HEPSİ HELAK EDİLDİ.  HAZRETİ NUHTAN BAŞLAYARAK İNSANLAR  TEKRAR ÇOĞALARAK IRKLARA BÖLUNDULER. GÜNÜMÜZEDE HAK VE BATIL BU ŞEKİLDE ULAŞTI. BURDAN TEKARAR SÖYLUYORUM KİMSENİN KİMSEYE ÜSTÜNLÜĞÜ YOK. HELE SİONİSTLERİN YAHUDİLERİN HİÇ ÜSTÜNLÜĞÜ YOKTUR.  SİONİSTLER, YAHUDİLER  DÜNYANIN EN ALÇAK MAHLUKLARIDIR. HATTA ÇUKURLARIDIR.  AKILLI İNSAN HESABINI VEREBİLECEĞİ İŞLERİ YAPAR VE ONUNLA MEŞKUL OLUR.  BU SİONİSTLER, YAHUDİLERİN İNSANI VE HAK BİR DAVRANIŞINI SÖYLEYMEZ VE GÖSTEREMEZSİNİZ. İŞLERİ YALAN HİLE VE SAHTEKARLIKTIR. HAKKIYLA BİR EKMEK PARASI BİLE KAZANMADAN YAŞARLAR. ONU BİLE ÇALARAK ALIRLAR. ONUN İÇİN SİONİSTLER, YAHUDİLER EN ALAÇAKLARDIR. HATTA ALÇAKLIK BİR SEVİYE İFADE EDERİ BI YAHUDİ VE SİONİSTLER EN  ÇUKURLARDIR. BÜTÜN PİSLİKLER BUNLARIN İÇİNE DOLAR.  ONLARIN YAPTIKLARI HİLE VE SAHTEKARLIKLARI İNSANLIK BİLSE DAVASI BİLE 10.000 YILDA BİTMEZ.   SİONİSTLER, YAHUDİLER BATAK VE FELAKET İÇERİSİNDEDİRLER BUNLAR ŞEYTANDAN BİLE EŞETTİRLER.  BU YHAUDİ VE SİONİSTLER   BU YAHPTIKLARI PİSLİK VE SAHTEKARLIKLARIN HESABINI VEREMEZLER. SİONİSTLER, YAHUDİLERİN YER ŞEYİ AMA YAPTIKLAR HER ŞEY İNSALIĞA VE ALLAHA TUĞYANDIR. 


BAKIN SİONİSTLER, YAHUDİLERE HADDİNİ BİLİDİRENLER VE UMBERTO ECO NE DEMİŞ : 


Yukarıda ki yazı izahatlarda da defalarca vurgulandığı gibi, bu Allah'ın adaletine bir kere uygun değildir. Hile deşifre edilmiştir. Hemen şimdi Dünyada nerde yahudi ibrani sionist dalkavuklar varsa hepsi tesbit edilerek islah edilmelidirler. Edilemiyorlarsa top yekun dunyanın başıan bela olan bu çukur mahlukların imha edilmesi gerekir. İşte Bu Sionist Kahpelere Haddini Bildiren Romalı Büyük Görkemli Şanlı Büyük Komutan, Titus Komutanın Kendi yada esemesi yada  biri gelsede bu kahpelere hadlerini bildirse. Dünya gülistan olur.    

Yorum yok. Yarumlarınız taktirinize bırakılmıştır. İmha işi ağırdır. Onlar islah edilmelidir. Hakka inanan Roma Milleti, Allaha inanan Hakka inanan Müslüman Türk Milleti bu sionist alçakları hastalıklı olarak görmektedir. Sioanistler  alçaktanda daha pis daha pislik ve çukurdurlar. Zira Allah tektir. Sionistlerin dalkavukları gibi değil. Bu iş yek bir Allah iledir. Herkez tüm toplumlar eşittir. Kimsenin kimseye üstünlüğü yoktur.

İTALYAN YAZAR : UMBERTO ECO ŞU SİONİSTLER TEK TEK FİŞLENİR VE İMHA EDİLİRSE TÜM İNSANLAR FELAH BULUR. AMA BUNUN ŞEREFİNE EREN Romalı Büyük Görkemli Şanlı Büyük Komutan, Titus Komutandır. 

kuranmucizeler
18.11.2019
21:46

Sayın TARDUYABGU,

Asıl siz palavra atıyorsunuz. Mete bey Kuran-Tarih sentezini çok iyi yapmış. Çok da başarılı tahminlere ulaşmış. Siz ise uydurma hadisler ışığında (çoğu değiştirilmiş Tevrat kaynaklı) olaya yaklaşıyorsunuz. Bir de tarihçi ve araştırmacıyım diyorsunuz Allah aşkına biraz okuyun ya.

  

Rehavet
25.03.2020
19:13
hiksosları da hesaba katarsak mısırdan çıkanlara orada mirasçı olmuşlar ayeti şimdi kafamızda zemin buluyor.
kuranmucizeler
05.04.2020
21:37

Mete Bey Selamlar,

Patlamanın M.Ö. 1600-1525 yılları arasında olduğunu gösteren çok başarılı bir çalışma var. 2018 çalışması. Ağaçlar üzerinde yapılmış.

Çalışmanızı bu yönde geliştirmeyi düşünür müsünüz?

Kolay gelsin.

 

Mete Firidin
07.04.2020
15:05
https://en.wikipedia.org/wiki/Minoan_eruption 
Çok Okunan Makaleler
Reşat Nuri Erol
M.Tekelioğlu; 15 Temmuz’a doğru: travmadan kurtulmak…
7.07.2017 128521 Okunma
Mete Firidin
Hz. Musa Ne Zaman Yaşadı?
12.05.2011 112731 Okunma
11 Yorum 07.04.2020 15:05
Mete Firidin
Hz. Nuh, İbrahim, Yusuf ve Musa Kronolojisi
5.04.2015 102515 Okunma
10 Yorum 12.01.2020 16:47
Mete Firidin
Hurufu Mukatta
9.04.2011 87143 Okunma
7 Yorum 25.03.2020 18:55
Mete Firidin
Hz. İbrahim Ne Zaman Yaşadı?
28.02.2011 84313 Okunma
4 Yorum 25.03.2020 18:59
Mete Firidin
Kudret Helvası Menne
13.11.2013 82030 Okunma
4 Yorum 15.11.2013 03:46
Mete Firidin
Estetik Ameliyat ve Nisa Suresi 119. Ayet
3.10.2014 71991 Okunma
1 Yorum 03.10.2014 20:39
Mete Firidin
Petra Yalanı
28.04.2015 70440 Okunma
9 Yorum 02.05.2015 13:07
Mete Firidin
Salat Kelimesinin Kökeni
26.02.2012 65207 Okunma
10 Yorum 03.06.2020 00:23
Mete Firidin
Kuran'da Kölelik
27.12.2013 63007 Okunma
86 Yorum 08.01.2014 17:16
Mete Firidin
Bekke Ve Mekke
27.01.2011 51937 Okunma
9 Yorum 25.03.2020 19:30
Sam Adian
HAMR ve HUMR
25.02.2012 51111 Okunma
18 Yorum 10.01.2020 12:34
Süleyman Karagülle
ABD Başkanlık Seçimi
19.11.2016 40771 Okunma
28 Yorum 19.12.2016 21:41
Mete Firidin
Hz. Lut’un Kızları
7.06.2011 38605 Okunma
4 Yorum 01.02.2020 21:22
Lütfi Hocaoğlu
Fahişe ve Fahşâ
20.08.2015 38543 Okunma
81 Yorum 16.09.2015 00:08
Mete Firidin
El Tur ve Tur-i Sina?
24.03.2013 37077 Okunma
21 Yorum 23.06.2021 12:46
Mete Firidin
Amen ve Senetin
15.11.2012 34571 Okunma
31 Yorum 30.11.2012 13:47
Sam Adian
BIR EYLEM OLARAK ZINA
14.07.2012 33610 Okunma
24 Yorum 24.07.2012 09:50
Hikmet Güveloğlu
HİÇ
2.01.2017 33338 Okunma
2 Yorum 03.01.2017 11:37
Mete Firidin
Lut Kavmi Homoseksüel Değildi!
3.08.2014 33172 Okunma
15 Yorum 03.12.2017 03:35
Mete Firidin
Lâ mevcûde illâ Hû???
18.12.2010 32570 Okunma
1 Yorum 25.12.2010 15:11
Reşat Nuri Erol
Süleyman Karagülle - Altın Ekonomisine Geçiş
2.11.2013 32523 Okunma
2 Yorum 30.01.2016 22:15
Mete Firidin
Kabe Kavseyni Ev Edna
15.06.2012 31399 Okunma
1 Yorum 22.05.2018 01:32
Hikmet Güveloğlu
Musaddık'ın Kerameti, Zarrab'ın Laneti
30.11.2017 30897 Okunma
1 Yorum 30.11.2017 19:32
Mete Firidin
Nuh’un Üvey Oğlu!
25.10.2015 30879 Okunma
28 Yorum 12.01.2020 17:30
Mete Firidin
Homohabilis Havva ve Havvalar
20.04.2012 30004 Okunma
27 Yorum 15.04.2020 09:47
Mete Firidin
Adem'in ve Havva'nın Hatası
2.03.2014 29277 Okunma
34 Yorum 10.03.2014 00:48
Mete Firidin
Nutfetin Emşâcin (99)
14.05.2013 28760 Okunma
24 Yorum 17.05.2013 15:16
Hikmet Güveloğlu
KAYIN BABA, DAMAT, İPSİZ VE SAPSIZLAR
18.12.2016 28343 Okunma
1 Yorum 20.12.2016 00:47
Süleyman Karagülle
KABİR AZABI
25.02.2014 28164 Okunma
8 Yorum 05.03.2014 21:24
Mete Firidin
İbni Arabi ve Araf 175-176. Ayetler
16.11.2011 28069 Okunma
9 Yorum 19.11.2011 17:29
Mete Firidin
Miras ve Kelale Ayetleri
13.02.2014 27496 Okunma
53 Yorum 28.02.2014 13:04
Süleyman Karagülle
Görevimiz
22.02.2014 26862 Okunma
12 Yorum 05.02.2016 21:44
Sam Adian
FINANSMAN MESELESI VE ZEKAT
8.11.2012 26530 Okunma
45 Yorum 18.11.2012 00:41
Mete Firidin
Kevkeb
10.08.2011 26101 Okunma
1 Yorum 28.08.2012 12:03
Mete Firidin
Allah Celle Celalühü Ne Demektir?
30.11.2014 25947 Okunma
1 Yorum 01.12.2014 08:16
Mete Firidin
Enam Suresi 145. Ayet Ve Haram Yiyecekler!
31.12.2017 25704 Okunma
Mete Firidin
İçki Haram mı?
25.05.2015 25139 Okunma
13 Yorum 12.01.2020 17:25
Mete Firidin
Hz. İbrahim’in Atası ve Nemrut
19.04.2015 24859 Okunma
1 Yorum 20.04.2015 20:48
Mete Firidin
Kuran’da Namaz Vakitleri
28.12.2014 24560 Okunma
Mete Firidin
Hz. Yunus ve Ambergris
12.12.2012 24263 Okunma
2 Yorum 13.12.2012 13:23
Mete Firidin
Nuh’un Gemisi ve Cudii
12.01.2014 23700 Okunma
45 Yorum 05.02.2016 23:06
Mete Firidin
Hz. İsa’nın Doğum Günü
2.01.2015 23133 Okunma
Mete Firidin
Kuran'da Tecavüzün Cezası
18.02.2015 22726 Okunma
2 Yorum 21.02.2015 17:19
Mete Firidin
Hz. Adem’in Kaburgası
25.04.2012 22417 Okunma
59 Yorum 28.04.2012 13:42
Mete Firidin
İmhotep Hz.Yusuf mu?
27.10.2011 21702 Okunma
3 Yorum 05.11.2019 07:59
Ahmet Yücel
YUNUS SURESİ 62-63-64. AYETLER VE TEFSİRİ
19.02.2016 21271 Okunma
Mete Firidin
Hz. Musa ve Hızır'ın Buluştukları Yer
16.03.2012 21118 Okunma
10 Yorum 17.03.2012 10:03
Hikmet Güveloğlu
ASKERLİK VATAN BORCU
25.01.2017 21035 Okunma
Cengiz Demirci
İlk karzı hasen kooperatifi
3.01.2013 20896 Okunma
25 Yorum 06.02.2013 20:31