Reşat Nuri Erol
Süleyman Karagülle - Altın Ekonomisine Geçiş
2.11.2013
32126 Okunma, 2 Yorum

 

 

 

ESAM İstanbul

Ekonomik Araştırmalar Direktörlüğü

Çözüm Önerileri Serisi 3

 

Altın Ekonomisine Geçiş

Altın ve gümüşün ödeme aracı olarak kullanıma alınması

 

Hazırlayanlar

Yakup Alper Yakupoğlu

ESAM İstanbul

Ekonomik Araştırmalar Direktörü

 

 

Yakup Alper Yakupoğlunun çözüm önerileri

Akevler Adil Düzene göre değerlendirilmiştir.

Cengiz Demircinin iki Adil Düzeni karşılaştırmasını ve şu iki soruya cevap vermesini istiyorum.

- Siz hangi Adil Düzeni benimsiyorsunuz?

- Hangisi Erbakan’ın Adil Düzenine daha yakındır?

 

ESAM- Ekonomik Araştırmalar Direktörlüğü

Çözüm Önerileri Serisi: 3

 

Para Nedir?

Alper Yakupoğlu - Para bir değişim aracı, değer biriktirme aracı ve muhasebe birimidir.

Süleyman Karagülle - Para değerlendirme, değiştirme, borçlanma ve biriktirme aracıdır.

 

- Altın ve gümüş binlerce yıl insanlık tarafından para olarak kullanılmıştır.

- Para, bozulmamalı, kolay taşınabilmeli, parçalanabilmeli, az olmalı.

Özellikleri dolayısıyla gümüş ülke içi paradır. Altın ülkeler arası paradır. Bu amaçla var edilmişlerdir.

 

- Günümüzde «resmi para birimi» kavramı karşısında değişim aracı olarak kullanılmamaktadır. Ancak bir «değer biriktirme aracı» olarak kullanılmaktadır.

- Günümüzde gümüş yerine başka madenler bozuk para olarak kullanılmaktadır. Gümüşe çevrilmelidir. Uluslararası gerçek para olarak hâlen altın kullanılmaktadır.

 

- Altın çok daha stabil bir fiyatlama aracıdır. Altına göre hesaplanan mal fiyatlarında dalgalanma çok daha az görülmektedir.

- Altının rezervi elde edilmesi insanlığın büyümesi nisbetinde olduğu için asırlar arası değer ölçüsüdür. Değişmez ölçü aracıdır. Diğer değerler geçicidir. Örnek; petrol yüz sene sonra adı bile olmayacak bir maldır.

 

- İnsanlığın Gerçek Parası Altındır!

- Her yerde ve her zaman altın değerini korumuştur. Altın para oluşturulduğu zaman diğer bütün paraların gerçek değerleri ortaya çıkar.

 

 

- Başta ABD ve ABnin büyük ekonomilerinin büyük altın rezervleri bulunmaktadır.

- Her yerde az veya çok altın rezervi vardır. Devlet hazineleri altın satmakta ve almaktadır.

 

- Dünyada en büyük altın rezervleri ABDye aittir (8,130 ton).

- Amerikan Yahudilerine ait olan ABD Merkez Bankası (FED), uluslararası anlaşmalarla doları altın yerine ikame etmiş ve dolar rezervlerini kendisi yığmıştır. 1970lerde taahhüdünü tek taraflı bozarak doları altınla değiştirmekten vazgeçmiştir. Ülkelerin Merkez Bankaları, karşılığı olmayan doları altın yerine koyup ona dayanarak para çıkarmaktadırlar. Dünyadaki ekonomik krizlerin kaynağı budur. İnsanlık altına değil altın paraya dönmelidir; yani altınla değiştirilebilen ve güvenceye alınmış para sistemine dönmelidir.

 

- Özellikle 2008 yılında başlayan kriz gelişmiş ülkelerde de altına olan talebi artırmıştır.

- Altının değeri diğer paralarla ölçülerek altının değeri düşürülmüş gibi görünmektedir. Diğer paraların değeri suni olarak artırılmıştır. Bu bir patlama yapacaktır. Bütün paraların değerleri altın karşısında düşecek ve altın ise değerini korumaya devam edecektir. Dolar veya Euroya yatırım yapanlar ağlamağa başladıkları zaman kimse üzülmesin.

 

- Altın Yasal Olarak Yatırım ve Ödeme Aracı Olarak Kabul Edilmelidir!

- İstanbulda bir kuyumcular kooperatifi kurulmalıdır. Kooperatif kuyumculara sahip oldukları altın kadar açık tarihli Altın Bono Senedi vermelidir. Kefil olmalıdır. Kuyumcular bunu altın ile birebir değiştirmelidirler. Elde ettikleri altınları faizsiz kullanmalıdırlar. Alış-satış arasında fark yapmamalıdırlar. Bono Senedi üzerinde yazılan altını gram olarak veya cumhuriyet altını olarak isteyene vermelidirler. İsteyenden senedi vererek almalıdırlar. Bu altın senetler bakkallarda TL ile alınıp satılmalıdır. Alış ve satış fiyatları kooperatif tarafından her gün değerlendirilmeli ama alınıp satılırken başka kâr koymamalıdırlar. Senetlerin alışından doğan TL gelirlerini faizsiz kullanıp alışveriş yapmalıdırlar. Bunun için herhangi bir kanuni düzenlemeye gerek yoktur. Kuyumcuların ve bakkalların ortak olduğu kooperatiflerin kurulması yeterlidir.

 

- Türk mevzuatında altının tanımı yapılmalıdır.

- Altını Allah tanımlamış. Saf altın olarak gram birimidir. Altın senedi ona göre düzenlenmiştir.

Ulusal ve uluslararası rafinerilerce üretilmiş altın ve gümüş külçeler,

Ulusal ve uluslararası darphanelerde üretilmiş altın paralar (meskuk cumhuriyet altını ve benzeri yabancı paralar)

Birer ödeme ve yatırım aracı olarak kabul edilmelidir.

S. Karagülle - Altın kuyumcularda tartılarak ve saflığını hesaplayarak alınıp satılmalıdır. Altın karşılığı kooperatifin çıkardığı bono senetler ödeme aracı olarak kullanılmalıdır. Bütün bankalarda eşit kurla alınıp satılmalıdır. Kanunlarla paraya değer kazandırılamaz.

 

- Altının yanında gümüş, platin de bu şekilde değerlendirilmelidir.

- 1 gram gümüş 1.5 TL etmektedir. Bir TL 8 gram kadardır. Demek ki 20 TLlik bir gümüş para da kolayca kullanılabilir. Gümüş para olarak değil sikke olarak basılacak ve aynen kullanılacaktır. TLler 50 liralık olacaktır. Gümüşten başka hiçbir maden para olarak kullanılmayacaktır. Altının kendisi değil onun bonosu para olarak kullanılacaktır.

 

Altının Geçer Akçe Olması

- Bugün ABD ve Güney Afrikada basılan altın paralar geçer akçe olarak kabul edilmektedir.

- Türkiyede de altın para olarak kaydî olsa da kullanılmaktadır. Bir muhasebe sistemini kurmamız gerekmektedir, gümüş sikkesi dışında bütün paralar kaydî olarak kullanılmalıdır, basılması tarihe karışmalıdır.

 

- Ülkemizde bu ülkelerden çok daha fazla altın para (cumhuriyet altını) basılmasına rağmen bu paralar ödeme aracı olarak kullanılmamaktadır.

- Ülkemizde biriktirme aracı olarak altın kullanımı tarihi gelenektir. Altınsız düğün olmaz.

 

- Devlet gram ve külçe altınlar ile cumhuriyet altınını resmi ödeme aracı olarak kabul etmeli ve kamu kurumlarına yapılan ödemelerde kullanmalıdır.

- Devlet Tük Lirasını altına kote ederek çıkarmalıdır. Yani, Merkez Bankası Altın Parası ile Türk Lirasını değiştirmelidir. Türk Lirası piyasaya taşınmaz karşılığı çıkarılmalıdır. Taşınmazı olan hazineye devreder, TLyi alır. TLyi verir, hazineden yer alır. Devlet alış ve satışlarda kâr koymaz. Bunu komisyoncular aracılığıyla yaparak fiyatlandırmada serbest piyasa kurları uygulanır.

 

Kıymetli Madenler Kanunu

- Kıymetli madenlere ilişkin bir kanun hazırlanmalıdır. Bu kanun kıymetli madenlerin; ithalatına, ihracatına, işlenmesine, rafinasyonuna ve kuyumculuk faaliyetlerine ilişkin düzenlemeler içermelidir.

- Genel hukuk kuralları içinde madenler de yer almalıdır. Madenler için özel kanun çıkarmak, hukuk bolluğu içinde hukuku yok etmedir.

 

- Kuyumculuk için bir lisanslama yapılmalı ve lisansı olmayan kuyumcular sektörde çalıştırılmamalıdır.

- Kooperatif kuyumculuk fıkhını oluşturmalı. O fıkıhtan imtihan etmeli, başarılı olanlara altın bonolarını kredi olarak vermeli. Bunun dışında tanzim edilen kanunlar, kuyumculuk mesleğini bilgisiz ve çalışmaz kimselere teslim eder. Diplomalılar geçinir, diplomasızlar kaçak çalışır.

 

Türkiye Altın İşletmeleri A.Ş.

- Ülkemizde Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü’ne göre tespit edilmiş 700 ton altın madeni rezervi bulunmaktadır. Potansiyel olarak ise 6.500 ton altın maden rezervi olduğu tahmin edilmektedir.

- Altının değeri miktarı ile ilgili değildir. Mevcut olan altın mevcut olan beşeri servete eşittir. Az veya çok olması para bakımından önemli değildir. Altın üretimi ile çinko üretimi arasında hiçbir fark yoktur. Altının para olarak değeri ile maliyet değeri eşittir. Onun için paradır.

 

-Hazine Müsteşarlığı, Merkez Bankası ve arzu eden özel sektör şirketleriyle ortak Türkiye Altın İşletmeleri A.Ş. kurulmalıdır.

- Anonim şirketler sermaye şirketleridir, İslâmî değildir. İslâmiyette yanız şahıs şirketi vardır, o da yalnız kooperatif şirketidir. Kooperatifi halk kurmalıdır. Devlet kuyumcuları vergiden muaf tutmalıdır. Böylece altın para olarak dolaşmaya başlar. Kuyumcular bunun yerine altını senetle kârsız alıp satmalıdırlar. Bakkallar da vergiden muaf olmalıdır, bunun yerine senetleri kârsız alıp satmalıdırlar.

 

- Çıkarılan altın, gümüş ve diğer kıymetli madenler, altın rafinerileri ve darphane tarafından uluslararası standartlarda işlenmeli ve Merkez Bankası’nın rezervlerine eklenmelidir.

- Merkez Bankası’nın altın rezervi yoktur, Hazinenin vardır. Merkez Bankası altın yerine doları rezerv etmektedir. Altının üretimi ve tüketimi üzerinde devlet durmamalıdır. Sadece altın ticareti vergisiz olacaktır. Altından kırkta bir zekât, Altın Para üzerinde yapılacak vergilendirme ile olur. Vergi ile para miktarı arasında bir ilişki olmamalıdır.

 

- İstanbulun Uluslararası Altın Merkezi Yapılması

S. Karagülle - İstanbulda kurulacak Kredileşme Kooperatifi kuyumcular tarafından kurulmalı. Tüm dünya ülkelerinde, hattâ ilçelerinde birer şubesi olmalıdır. Altın Bono bütün dünya kuyumcuları tarafından değiştirilmelidir. Dünyada tek altın bonosu olmalı ve uluslararası para olarak kullanılmalıdır.

 

- İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi bir hayalden ibarettir.

- İstanbul kendiliğinden finans merkezidir. Dünyada geçerli altın bonosundan sonra; gümrükler kalkarsa, vizeler kalkarsa, İstanbul kendiliğinden dünyanın merkezi olacaktır. Bunları ancak Akevler Adil Düzeni (çalışanları) yapabilir.

 

- İstanbul, finans merkezi olarak dünyada 46. - 47. sıralardadır. Bu nedenle kamu kesiminin enerjisi bu projeye harcanmamalıdır.

- Bir ülke merkezden değişemez... Değişme halktan başlar... İktidar olduk ama hiçbir şey değişmedi... Değişebilmek için öğrenmek gerekmektedir... Erbakan kırk sene öğrenmek için bizimle çalıştı…

 

- İstanbul; fiziki altın talebinin yoğun olduğu bir coğrafyada, fiziki altın talebinin yüksek olduğu bir ülkede yer almaktadır.

- III. binyılın parasını çıkarma görevi İstanbula verilmiş, bunun için hazırlanmaktadır. Kredileşme Kooperatifini çok kolaylıkla kurabileceğiz. Bunun gerçekleştirilmesi için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı Adil Düzencilerin alması gerekir.

 

- Fiziki altın talebinde Türkiye dünyada Çin ve Hindistandan ve ABDden sonra 4. sıradadır.

- Nüfus bakımından Türkiye 18inci sıradadır. Altın talebi bakımından dördüncü sıradadır. Türkiyedeki altın rezervinin yarısı İstanbuldadır. İstanbul mega şehirlerin yanında birinciliği alır. Kuyumcular Kooperatifi kurulduğunda dünyanın bozulan dengesi düzelmeye başlar.

 

- İstanbulda Uluslararası Altın Kasası”

S. Karagülle İstanbulda kurulacak Kuyumcular Kooperatifinin ortağı olacak kuyumcuların kasası insanlığın altın kasası olacaktır. Devlete ait altınlar kuyumcularda olacaktır. Hazinede ve Merkez Bankası’nda altın değil, kuyumcularda altına dönüşen Altın Bonosu bulunacaktır. Doların yerini Altın Bonosu alacaktır.

 

- İstanbulda uluslararası standartlarda bir altın rezerv kasası inşa edilmelidir.

- Uluslararası standart ne demektir? Amerikadaki sömürü sermayesinin altınlarını İstanbula getirme anlamındadır. Biz İstanbula altın getirmeyeceğiz. Dünyadaki bütün altınlara karşı hem de beş misli çıkarılmış Altın Bonosunu İstanbuldaki uluslararası Kooperatif çıkaracaktır.

 

- Uluslararası transferleri kolaylaştırmak amacıyla havaalanlarına yakın bir bölgede olmalıdır.

- Altını almak ve satmak halkın işidir. Kooperatif bunlarla uğraşmaz. Altının Türkiyede veya başka yerde olması önemli değildir. Altın istendiği yerde teslim edilmelidir. Altınların nakliye masraflarını Kooperatif karşılamalı, altın dünyanın her yerinde aynı değerde olmalıdır. Altın Bononun fazlası ile karşılanmalıdır.

 

- Merkez Bankası’nın New York ve Londradaki uluslararası bankalardaki altın rezervi bu kasaya transfer edilmelidir.

- Merkez Bankası’nın uluslararası bankalarda altın rezervi bizi ilgilendirmemelidir. Altını bankaya koyar, koruma masrafını verir. Karşılığında dolar alır, faizini öder. Sermayenin bu kadar hainane aptal yöneticileri sömürmesini düzeltmemiz mümkün değildir.

 

- Bu altın saklama kasasının bölgemizdeki tüm ülkelere hizmet etmesi sağlanmalıdır.

- Dünyadaki tüm kuyumculara Altın Bonoları kredi olarak verilmelidir. Dünyadaki tüm mağazalarda ülkelerin paraları ile Altın Bononun kârsız alınıp satılması sağlanmalıdır.

 

Kıymetli Maden Ticaretinin Serbestleştirilmesi

- Ulusal ve uluslar arası rafinerilerde üretilmiş külçe altınların alım-satımı, ithal ve ihracındaki tüm vergiler resim ve harçlar kaldırılmalıdır.

- Paraların para kazanması kaldırılmalı, paraya mal kazandırılmalıdır. Bütün paraların alış ve satışları vergi dışı bırakılmalıdır. Altın ve gümüş de paradır. Onlardan vergi alınmaz.

 

- Başta cumhuriyet altını olmak üzere, devlet tarafından piyasaya sürülecek altın ve gümüş paralar, başka ülke darphaneleri tarafından üretilen altın ve gümüş paraların alım-satımı yine her tür vergi, resim ve harçtan muaf tutulmalıdır.

- Kuyumcular ve darphaneler vergiden muaf olmalı, Altın Bonosunu kârsız almalı ve satmalıdırlar.

 

Darphane İşlemleri

- Hazine Müsteşarlığına bağlı Darphane Genel Müdürlüğü’nün üretim kapasitesi artırılmalı ve teknolojisi yenilenmelidir.

- Darphane külçe altın getirene Cumhuriyet altınını grama gram olarak eksiksiz bedava basmalıdır. Halkımızın altını güvenli olarak alıp satmasına imkân sağlanmalıdır.

 

- Darphane; devlet adına, 0,50 gr.dan 1kg.a kadar külçe altın basmalıdır.

- Darphane 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 50 gramlık Gümüş madeni paralar basar.

                        1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 gramlık altın sikkeler basılabilir. Bunlar takı olarak da kullanılacak şekilde çıkarılır.

 

- Basılan bu külçe altınlar, kamu kurumları tarafından resmi ödeme aracı olarak kabul edilmelidir.

- Kamu, bunlara karşı çıkarılan Altın Bonoları alır veya öder. Altını alamaz. Altın kuyumcularda olur.

 

- Darphane; resmi ödeme aracı olarak kullanılacak, altın ve gümüş liraları da basmalıdır.

- Darphane basılan resmi altın sikkelerin kontrolünü de karşılıksız her zaman yapmalıdır.

 

Darphane İşlemleri

- Darphane aynı zamanda bugün Malezya ve Dubaide basılan altın İslam dinarı ve gümüş İslam dirhemi basmalıdır.

- Altın Para uluslararası paradır. Yalnız “İstanbul Kredileşme Kooperatifinin çıkardığı madenler ve bonolar geçerli olup, diğer bonolar kredilendirilmez, alınıp satılmaz.

Altın bonoların kullanılış yerleri şunlardır:

   a) Diğer bütün ödeme araçları onunla alınıp satılarak onların değerlerini ölçmüş olur. Gerçek değerlerini gösterir.

   b) Bankalar faizsiz kredileşirler. Altın Bonosunu mevduat olarak kabul eder, karşılığında altın kredi verirler. Başka hiçbir para mevduat olarak yer almaz. Mal senetleri yer alır.

   c) Halk altın yerine Altın Bono bulundurarak altını kârsız alıp satmış olur. Değiştirmeden zarar etmiş olmaz.

   d) Altının saklanması ve korunması, bozdurulması, nakledilmesi zorluklarını ortadan kaldırır. Daha çok paralık vasfına sahip olur.

 

- Altın dinar ve gümüş dirhemler de ödeme ve yatırım aracı olarak kabul edilmelidir.

-  Altın Bonosu, altının sahip olduğu bütün özellikleri ve hukuki hükümleri taşır.

 

Altın ve Gümüş Lira

- Altın ve gümüş paralar tekrar piyasaya sürülmelidir.

- Bozuk para olarak yalnız Gümüş kullanılmalıdır. Altın para olarak değil, paranın elde edilmesi için kullanılmalıdır.

 

- Kâğıt paranın yanında devlet tarafından altın ve gümüş liralar sirkülasyona sokulmalıdır.

- Ülkelerde kâğıt paralar taşınmazlar karşılığı, illerde demir karşılığı, bucaklarda buğday karşılığı çıkarılmalıdır. Bunlar Altın Senedi ile borsalarda alınıp satılmalıdır. Dört çeşit para revaçta olmalıdır. Yurt içi ve yurt dışı krizler ekonomideki dengeyi bozmamalıdır.

 

- Bu paralar hem bir tasarruf aracı hem de bir ödeme aracı olmalıdır.

- Toprak Paralara kiralar da şarj edilerek taşınmaz olarak değeri yükselmelidir. Demir Paralarla mal stoklarındaki paylar belirlenmelidir. Buğday Parasında yılbaşı siparişler dengelenmelidir. Altın Para ise uluslararası dengeleri sağlamalıdır.

 

Altın ve Gümüş Lira

- Piyasada cumhuriyet altınları uluslararası standartlarda altın liraya dönüştürülmelidir.

- Bir altın hangi şartlarla uluslararası standartlara dönüşür? Uluslararası standartları sömürü sermayesi koymuştur. Uymak zorunda mıyız? Kendimiz ilmi standartları koymalıyız.

 

- Bankalarda altın ve gümüş lira hesapları açılabilmeli ve vatandaşımız fiziken bu altın ve gümüş paralarını bankalardan çekebilmelidir. Bunun için yasal düzenleme yapılmalıdır.

- Bankalar maden alıp maden vermez. Bankalar mal senetlerini ve paraları rehin olarak kabul eder, Altın Bonoyu kredi olarak verir. Kredileşme ilkesi içinde Altın Bonoyu mevduat olarak kabul eder. Satılmak üzere borsalara verir.

 

- Devlet her tür tahsilâtında vatandaşlarından ve firmalardan altın ve gümüş lira kabul etmelidir.

- Gümüş sikkeleri herkes gibi devlet de kabul eder. Altın sikkeyi kabul etmez, Altın Bonoyu kabul eder.

 

Altın ve Gümüş Lira

Altın Lira Sertifikası” ve Gümüş Lira Sertifikası” kıymetli evrak olarak hukuk sistemine eklenmelidir.

- Gümüş lira sertifikası çıkarılmaz. Altın Bono altın lira sertifikasıdır.

 

- Bankaların, altın rafinerilerinin ve Hazinenin Altın Sertifikası” ihraç edebilmesi sağlanmalıdır.

- Hazine altın yerine Altın Bono bulundurur. Sadece yurt içindeki kuyumculara Altının Bonosu ile değiştirir. Kuyumcular bu altını altın olarak bulundurmak zorundadırlar. Gerektiğinde yurt içinden temin edilebilmelidir.

 

- Bankalarda açılan altın ve gümüş lira hesapları karşılığı bankalardan altın ve gümüş lira sertifikası” alınabilmelidir.

- Altın sertifika demek Altın Bono demektir. Banklalar bunları mevduat olarak kabul eder ve ancak bunları kredi olarak verir.

 

- Firmalar ve vatandaşlar bu sertifikaları ödeme aracı olarak kullanabilmelidirler.

- Altın Bonolar zaten ödeme aracıdırlar. Gümüş sertifika çıkarılmaz.

 

-Merkez Bankası’nın Altın Rezervleri Artırılmalıdır

- Merkez Bankası, Hazinedeki satılık toprak karşılığı ülke parasını çıkarmalıdır. Bu paranın miktarı, Merkez Bankası’nda bulunan Altın Bononun beş misli olmalıdır. “İstanbul Kredileşme Kooperatifi Merkez Bankası’na kuyumculardaki altın karşılığı olan Bono miktarınca Bonoyu karşılıksız basıp ülke merkez bankalarına kredi olarak vermelidir. Onun beş misli ülke parası toprak karşılığı çıkarılmalıdır. İller de il parasını böyle çıkarmalıdır. Bucaklar da bucak paralarını böyle çıkarmalıdırlar.

 

- Altın fiyatları düşme eğilimindedir. Çin gibi ülkeler örnek alınarak ulusal altın rezervi artırılmalıdır.

- Altının fiyatı düşmez, altının fiyatı yükselmez. Diğer paraların değeri düşer ve yükselir. Altın stokları ile Kooperatif değil, kuyumcular uğraşırlar.

 

- Merkez Bankası’nın altın rezervleri bugün 500 tona yaklaşmıştır. Altın rezervi en az 2 katına çıkarılmalıdır. (1.000 ton altın yaklaşık 84 milyar TL olan emisyon karşılığına denk gelmektedir. Toplam döviz rezervi karşılığı ise 1.160 tondur).

- Merkez Bankası’nın altını rezerv etmesi doları kıymetlendirmeden başka bir işe yaramaz. Bütün altınlar kuyumcularda olmalıdır.

 

- Bankaların Merkez Bankası nezdinde tuttuğu zorunlu karşılıkların içindeki altın oranı daha da arttırılmalı, zorunlu karşılıkların tamamı altın olarak tutulabilmelidir.

- Zorunlu TL rezervi nakit senetlerinin sınırlı tutulmasını amaçlar, tümünün altın rezerv olarak tutulması, TLyi altına endeksler. Karşılıksız TL altınla değiştirilirse bir işe yarar.

 

 

Sonuç

1. Altın ve gümüşün tekrar ödeme aracı olarak kullanılması ülkemizde altına olan talebi artıracak ve yastık altındaki altının «gerçekten» ekonomiye kazandırılması sağlanacaktır.

- Yastık altındaki altın yerine altın kuyumcuda bulunacak, karşılığındaki bono ise bankada bulunacak, çünkü kredileşmeden yararlanacaktır. Ekonomi sermayeye değil emeğe dayanacak.

 

2. Merkez Bankası’nın rezervleri kademeli olarak altına dönüştürülecek, döviz rezervleri sadece piyasaya müdahale edecek miktarda olacaktır. Böylelikle Merkez Bankası’nın varlık kalemi kağıt paralar yerine altın külçelerinden oluşacaktır.

- Merkez Bankası dövizle ilgilenmeyecektir. TLyi Altın Bonosuna endeksleyecektir. Döviz serbest ihracat ve ithalat ile kendiliğinden dengelenecektir. Merkez Bankası yabancı ülkelerle TL döviz kredileşmesinde bulunabilir ve bankalar dövizi alıp satarlar.

 

3. Altın ve gümüşün yasal olarak ödeme aracı olarak kullanılması ekonominin Amerikan dolarına olan bağımlılığını azaltacaktır.

- Altın Bononun çıkarılması, ülkenin döviz miktarını ekonomik düzeye getirecektir.

 

*

 

Alper Yakupoğlu - Allah’ın Rahmeti Bereketi Üzerinize Olsun!

Esselamünaleyküm...

Süleyman Karagülle - Allah’ın rahmeti her söze kulak verip içtihatları ile en iyisine uyanların üzerine olsun...

Selam ve dualarımızla

 

SÜLEYMAN KARAGÜLLE

Yay. Haz.: REŞAT NURİ EROL

www.akevler.org (0532) 246 68 92

 

 

 

 

 

 

 


YorumcuYorum
Reşat Nuri Erol
05.11.2013
05:27

Yakup Alper Yakupoğlu’nun çözüm önerileri “Akevler Adil Düzen”e göre değerlendirilmiştir. Cengiz Demirci’nin iki Adil Düzeni karşılaştırmasını ve şu iki soruya cevap vermesini istiyorum. Burada "Adil Düzen" adında bir çalışma yapılmamıştır. Bu çalışma ülkemizdeki altın sektörüne yöneliktir. - Siz hangi “Adil Düzen”i benimsiyorsunuz? Birden fazla Adil Düzen kavramı ve tanımı mı vardır? Var ise bunları bize yapabilir misiniz? - Hangisi Erbakan’ın “Adil Düzen”ine daha yakındır? Bu çalışmadaki altın sektörüne ilişkin çözüm önerilerinin rahmetli Erbakan Hoca'nın anlattıkları ile ne gibi çelişkileri vardır ? Rahmetli Erbakan Hocamız altın sektörüne ilişkin hangi çalışmayı yapmıştır. Yapmış ise bizimle paylaşırsanız seviniriz, biz de sözkonusu çelişkileri görmüş oluruz. ESAM- Ekonomik Araştırmalar Direktörlüğü Çözüm Önerileri Serisi: 3 Para Nedir? Alper Yakupoğlu - Para bir değişim aracı, değer biriktirme aracı ve muhasebe birimidir. Buradaki para tanımı Alper Yakupoğlu'na ait değildir. Paranın bir değişim aracı ve değer biriktirme aracı olduğu tüm müçtehid imamlarca ifade edilmiştir. Muhasebe birimi olduğu ise muhasebe teknikleri geliştikten sonra ifade edilmiştir. Buradaki para tanımı tüm dünyada müslim ve gayrımüslim tüm iktisatçılar tarafından kabul görmektedir. Süleyman Karagülle - Para değerlendirme, değiştirme, borçlanma ve biriktirme aracıdır. Sayın Süleyman Karagülle tanımı ise değerlendirme, borçlanma ve biriktirme olarak sadece paranın servet biriktirme işlevini ifade etmektedir. Paranın mal mübadelesinde bir değişim aracı olduğu ve hesaplama birimi olduğunu içermediği için bu tanım eksiktir. - Altın ve gümüş binlerce yıl insanlık tarafından para olarak kullanılmıştır. - Para, bozulmamalı, kolay taşınabilmeli, parçalanabilmeli, az olmalı. Para bozulmaz, kolay taşınır ve bölünebilir de neden az olmalıdır? Özellikleri dolayısıyla gümüş ülke içi paradır. Altın ülkeler arası paradır. Bu amaçla var edilmişlerdir. Gümüş nerede ülke içi para olarak kullanılmaktadır? Altın hangi ülkeler arasında para olarak kullanılmaktadır? Altın ve gümüşün bu nedenlerle var edildiği görüşünüzün dayanağı nedir? Kuran-ı Kerim ise hangi sure ve hangi ayettir? - Günümüzde «resmi para birimi» kavramı karşısında değişim aracı olarak kullanılmamaktadır. Ancak bir «değer biriktirme aracı» olarak kullanılmaktadır. - Günümüzde gümüş yerine başka madenler bozuk para olarak kullanılmaktadır. Gümüşe çevrilmelidir. Uluslararası gerçek para olarak hâlen altın kullanılmaktadır. Uluslararası ekonomide altın para olarak kullanılmamaktadır. Altın emtia piyasalarında diğer kıymetli madenler gibi alınıp satılmaktadır. - Altın çok daha stabil bir fiyatlama aracıdır. Altına göre hesaplanan mal fiyatlarında dalgalanma çok daha az görülmektedir. - Altının rezervi elde edilmesi insanlığın büyümesi nisbetinde olduğu için asırlar arası değer ölçüsüdür. Değişmez ölçü aracıdır. Diğer değerler geçicidir. Örnek; petrol yüz sene sonra adı bile olmayacak bir maldır. Altını bugün hangi ülke hangi şirket hangi devlet değişmez bir ölçü aracı olarak kullanmaktadır? Diğer değerlerden kasıt nedir? Para birimleri midir? Yoksa diğer kıymetli madenler midir? Yoksa başka ticari mallar mıdır? - İnsanlığın Gerçek Parası Altındır! - Her yerde ve her zaman altın değerini korumuştur. Altın para oluşturulduğu zaman diğer bütün paraların gerçek değerleri ortaya çıkar. - Başta ABD ve AB’nin büyük ekonomilerinin büyük altın rezervleri bulunmaktadır. - Her yerde az veya çok altın rezervi vardır. Devlet hazineleri altın satmakta ve almaktadır. Altını devlet hazineleri değil, merkez bankaları alıp satmaktadır. - Dünyada en büyük altın rezervleri ABD’ye aittir (8,130 ton). - Amerikan Yahudilerine ait olan ABD Merkez Bankası (FED), uluslararası anlaşmalarla doları altın yerine ikame etmiş ve dolar rezervlerini kendisi yığmıştır. 1970’lerde taahhüdünü tek taraflı bozarak doları altınla değiştirmekten vazgeçmiştir. Ülkelerin Merkez Bankaları, karşılığı olmayan doları altın yerine koyup ona dayanarak para çıkarmaktadırlar. Dünyadaki ekonomik krizlerin kaynağı budur. İnsanlık altına değil altın paraya dönmelidir; yani altınla değiştirilebilen ve güvenceye alınmış para sistemine dönmelidir. Sanırım burada Bretton Woods sisteminden bahsedilmiş. Burada getirilen öneri 1800'lerin sonundan 1913 yılına kadar uygulanan "altın standartı"na geri dönülmesidir? Sanırım öyle... - Özellikle 2008 yılında başlayan kriz gelişmiş ülkelerde de altına olan talebi artırmıştır. - Altının değeri diğer paralarla ölçülerek altının değeri düşürülmüş gibi görünmektedir. Diğer paraların değeri suni olarak artırılmıştır. Bu bir patlama yapacaktır. Bütün paraların değerleri altın karşısında düşecek ve altın ise değerini korumaya devam edecektir. Dolar veya Euro’ya yatırım yapanlar ağlamağa başladıkları zaman kimse üzülmesin. Altının bugünkü ekonomide para birimlerin bağımsız bir değeri yoktur. Örneğin ülkemizde altın TL karşılığında alınıp satılan bir ticari metadır. Altının kendi kendine bir değeri maalesef yoktur. - Altın Yasal Olarak Yatırım ve Ödeme Aracı Olarak Kabul Edilmelidir! - İstanbul’da bir kuyumcular kooperatifi kurulmalıdır. Kooperatif kuyumculara sahip oldukları altın kadar açık tarihli “Altın Bono Senedi” -Bono bir senettir. "Bono senedi" ifadesi yanlış bir ifadedir- vermelidir. Kefil olmalıdır. Kuyumcular bunu altın ile birebir değiştirmelidirler. Neden kuyumcular bunu ellerindeki altın ile değiştirecekler? Ellerindeki altınları satar para kazanırlar, olur biter. Elde ettikleri altınları faizsiz kullanmalıdırlar. Altınlarını kooperatife vermemişler miydi? Alış-satış arasında fark yapmamalıdırlar. Alışsatış arasında fark olmaz ise kuyumcular nereden para kazanacaklar? Kuyumcular alıp sattıkları altının alış ve satış fiyatı arasındaki farktan para kazanırlar. Para kazanamazlarsa da dükkanlarını kapatırlar. Bono Senedi üzerinde yazılan altını gram olarak veya cumhuriyet altını olarak isteyene vermelidirler. İsteyenden senedi vererek almalıdırlar. Bu altın senetler bakkallarda TL ile alınıp satılmalıdır. Bu senetler niye bakkallarda TL ile alınıp satılacak? neden sadece bakkallarda? Niye marketlerde veya benzin istasyonlarında değil? Bu senetleri kuyumcular niye TL ile alıp satamayacak? Niye kuyumcular ellerindeki altını TL ile alıp satmasınlar, aynı bugün olduğu gibi? Bu bono senetlere ne gerek var? Alış ve satış fiyatları kooperatif tarafından her gün değerlendirilmeli ama alınıp satılırken başka kâr koymamalıdırlar. Sözkonusu bu kooperatif altının alış ve satış fiyatını neye göre belirleyecek? Mesela bu kooperatif 1 gram altının fiyatına ne diyecek? Senetlerin alışından doğan TL gelirlerini faizsiz kullanıp alışveriş yapmalıdırlar. Kimler bu alışverişi yapacak? Bunun için herhangi bir kanuni düzenlemeye gerek yoktur. Kuyumcuların ve bakkalların ortak olduğu kooperatiflerin kurulması yeterlidir. Sonuç olarak yukarıda anlatılan mekanizmaya ne gerek var? Kuyumcular altını TL karşılığı alsın satsın, bakkallar da kendi işlerini yapsınlar! - Türk mevzuatında altının tanımı yapılmalıdır. - Altını Allah tanımlamış. Saf altın olarak gram birimidir. Altın senedi ona göre düzenlenmiştir. Altının tanımını Allah nerede yapmıştır. Kuran-ı Kerim denecek ise hangi sure hangi ayette? "Saf altın olarak gram birimidir" ne demek lütfen bana izah ediniz? Altın senedini kim ne zaman düzenlemiştir? Nerededir bu senetler? ◦ Ulusal ve uluslararası rafinerilerce üretilmiş altın ve gümüş külçeler, ◦ Ulusal ve uluslararası darphanelerde üretilmiş altın paralar (meskuk cumhuriyet altını ve benzeri yabancı paralar) ◦ Birer ödeme ve yatırım aracı olarak kabul edilmelidir. S. Karagülle - Altın kuyumcularda tartılarak ve saflığını hesaplayarak alınıp satılmalıdır. Zaten öyle yapılmaktadır. Altın karşılığı kooperatifin çıkardığı bono senetler ödeme aracı olarak kullanılmalıdır. Biz de bundan bahsediyoruz zaten. Bankalar, Hazine Müsteşarlığı altına dayalı senet çıkarsın firmalar ve bireyler bunu ödeme aracı olarak kullansın dedik. Bütün bankalarda eşit kurla alınıp satılmalıdır. Buradaki kurdan kasıt altın fiyatı mıdır? Hani altın senetleri bakkallar tarafından alınıp satılmakta idi. Kanunlarla paraya değer kazandırılamaz.Bu doğru bir tespit. - Altının yanında gümüş, platin de bu şekilde değerlendirilmelidir. - 1 gram gümüş 1.5 TL etmektedir. Hani altının değeri başka para birimleri ile ölçülemez idi? Bir TL 8 gram kadardır. 1 TL 8 gramdır ne demek? 1 TL'yi 8 gram gümüşe mi endeksliyorsunuz? Demek ki 20 TL’lik bir gümüş para da kolayca kullanılabilir. Gümüş para olarak değil sikke Kıymetli madenden darp edilen paralara sikke denir. olarak basılacak ve aynen kullanılacaktır. TL’ler 50 liralık olacaktır. TL'ler nasıl 50 liralık olacak? Bu ne demek? Gümüşten başka hiçbir maden para olarak kullanılmayacaktır. Neden?. Altının kendisi değil onun bonosu para olarak kullanılacaktır. Neden gümüşü sikke olarak basıyoruz da altını basmıyoruz? Bizde sunumumuzda altın ve gümüş lira basılmalı ve sirkülasyona sokulmalı diyoruz. Neden itiraz ediliyor? Altının Geçer Akçe Olması - Bugün ABD ve Güney Afrika’da basılan altın paralar geçer akçe olarak kabul edilmektedir. - Türkiye’de de altın para olarak kaydî olsa da kullanılmaktadır. Bir muhasebe sistemini kurmamız gerekmektedir, gümüş sikkesi dışında bütün paralar kaydî olarak kullanılmalıdır, basılması tarihe karışmalıdır. TÜRKİYE'DE ALTIN, PARA OLARAK KULLANILMAMAKTADIR, KAYDİ VEYA NAKDİ, BÖYLE BİRŞEY YOK! LÜTFEN DEĞERLENDİRME YAPMADAN ÖNCE BİRAZ ARAŞTIRINIZ. Bir muhasebe sistemi var, nesini kuracaksınız? Bütün paralar kaydi olur ise bugünkü sistemden farkı ne olacak? - Ülkemizde bu ülkelerden çok daha fazla altın para (cumhuriyet altını) basılmasına rağmen bu paralar ödeme aracı olarak kullanılmamaktadır. - Ülkemizde biriktirme aracı olarak altın kullanımı tarihi gelenektir. Altınsız düğün olmaz. E doğru... - Devlet gram ve külçe altınlar ile cumhuriyet altınını resmi ödeme aracı olarak kabul etmeli ve kamu kurumlarına yapılan ödemelerde kullanmalıdır. - Devlet Tük Lirasını altına kote ederek çıkarmalıdır. Burada bambaşka bir sistemden bahsediyorsunuz. TL'yi altına endekslemek. Bu sisteme ekonomi literatüründe "altın standartı" denir. Koopertiflere ne oldu peki? Hani kooperatiflerin çıkardığı altın senetleri para olarak kullanılacaktı? Yani, Merkez Bankası Altın Parası ile Türk Lirasını değiştirmelidir. Burada kooperatifler yerine Merkez Bankası mı para çıkaracak? Türk Lirası piyasaya taşınmaz karşılığı çıkarılmalıdır. Taşınmazı olan hazineye devreder, TL’yi alır. Taşınmazı kim Hazine'ye verecek? Neden verecek? Taşınmazını satar TL'sini alır. Bugün herhes bunu yapıyor. TL’yi verir, hazineden yer alır. Hazine Müsteşarlığı'nın zaten bir sürü arazisi var onlara bile sahip çıkamıyor, vatandaştn satın aldığı taşınmazı ne yapacak? Bu süreçte Merkez Bankası'nın rolü ne? Devlet alış ve satışlarda kâr koymaz. Bunu komisyoncular aracılığıyla yaparak fiyatlandırmada serbest piyasa kurları uygulanır. Taşınmazı dolarla mı satacaklar ki piyasa kuru olacak? Sonuç: Siz burada altın standartını mı savunuyorsunuz? Yani Merkez Bankası altın karşılığı mı TL emisyonu yapacak? Biz zaten bunu sunumumuzda söyledik? Yoksa TL emisyonunu Hazine Müsteşarlığı taşınmaz karşılığı mı yapacak? Kıymetli Madenler Kanunu - Kıymetli madenlere ilişkin bir kanun hazırlanmalıdır. Bu kanun kıymetli madenlerin; ithalatına, ihracatına, işlenmesine, rafinasyonuna ve kuyumculuk faaliyetlerine ilişkin düzenlemeler içermelidir. - Genel hukuk kuralları içinde madenler de yer almalıdır. Madenler için özel kanun çıkarmak, hukuk bolluğu içinde hukuku yok etmedir. Bugün ülkemizde altın sektörü, altın işlemi yapan bankalar kıymetli madenlerin mevzuatta tanımının tam olarak yapılmaması nedeniyle çok sıkıntı çekmektedir. Neden? Çünkü muhasebeleştirirken sıkıntı çekmektedirler. Altın bazen yabancı para gibi değerlendirilmekte bazen ticari emtia bazen ise hammadde olarak. Sektörün acil olarak böyle bir düzenlemeye ihtiyacı vardır. BUNU NEREDEN BİLİYORUM? ÇÜNKÜ BEN BU SEKTÖRÜN İÇİNDE ÇALIŞIYORUM. - Kuyumculuk için bir lisanslama yapılmalı ve lisansı olmayan kuyumcular sektörde çalıştırılmamalıdır. - Kooperatif kuyumculuk fıkhını oluşturmalı. O fıkıhtan imtihan etmeli, başarılı olanlara altın bonolarını kredi olarak vermeli. Bunun dışında tanzim edilen kanunlar, kuyumculuk mesleğini bilgisiz ve çalışmaz kimselere teslim eder. Diplomalılar geçinir, diplomasızlar kaçak çalışır. "Kooperatif fıkhı" demektir? Fıkıh dinde derin bilgi sahibi olmak anlamına gelir. Burada sanırım yasal düzenleme denmek isteniyor. Altın sektöründe çalışanlar da zaten ehliyetsiz kişiler bu işi yapmasın diyor. Devlet bir yönetmelikle bu işi halledebilir. Fıkıh ile bu işin ne ilgisi var anlayamadım? Türkiye Altın İşletmeleri A.Ş. - Ülkemizde Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü’ne göre tespit edilmiş 700 ton altın madeni rezervi bulunmaktadır. Potansiyel olarak ise 6.500 ton altın maden rezervi olduğu tahmin edilmektedir. - Altının değeri miktarı ile ilgili değildir. Çünkü altının değeri finansal piyasalarda belirleniyor, fiziki arz ve talebe göre değil. Mevcut olan altın mevcut olan beşeri servete eşittir. Dünyada mevcut altın 168.500 tondur. Bunu bugünkü piyasa değeri yaklaşık 7 trilyon dolardır. Dünya ekonomisinin toplam geliri (Gayrisafi Milli Hasılası) 2012 yılında 70 trilyon dolardır. Bu sadece gelirdir. Servet, yani duran varlıklar toplamı ise bundan takdir edersinizki kat kat fazladır. Yani altın değeri beşeri servete eşit değildir. Az veya çok olması para bakımından önemli değildir. Neyin az veya çok olması önemli değildir? Altının mı? "Para bakımında" önemli değil derken ne kasdediyorsunuz? Altın üretimi ile çinko üretimi arasında hiçbir fark yoktur. Altının para olarak değeri ile maliyet değeri eşittir. Altının para olarak değeri nedir? Para olmayarak değeri nedir? Bize bunun izahını yapar mısınız? Altının çıkarılmasının maliyeti önemlidir? Maliyet altının fiyatına eşit ise altın ÇIKARILMAZ. Bunu tüm madenciler bilir. Onun için paradır. -Hazine Müsteşarlığı, Merkez Bankası ve arzu eden özel sektör şirketleriyle ortak “Türkiye Altın İşletmeleri A.Ş.” kurulmalıdır. - Anonim şirketler sermaye şirketleridir, İslâmî değildir. Sermaye şirketlerin İslami olmadığına dair görüşünüze delil nedir? Kuran ise hangi sure hangi ayet? Sanırım Kuran dışında başka İslami delil kabul etmiyorsunuz? İslâmiyet’te yanız şahıs şirketi vardır, o da yalnız kooperatif şirketidir. İslam fıkhında kooperatif düzenlemesi olduğuna dair deliliniz nedir? Kooperatifi halk kurmalıdır. Hangi kooperatifi? Altın kooperatifini mi? Devlet kuyumcuları vergiden muaf tutmalıdır. Kuyumcular zaten doğru dürüst vergi ödemiyor. Vergi alınmaması gereken; basılı altın sikkeler ve rafineriler tarafından darp edilen külçe altınlardır. Böylece altın para olarak dolaşmaya başlar. Kuyumcular bunun yerine altını senetle kârsız alıp satmalıdırlar. Adam kar etmezse niye bu işi yapsın? Bakkallar da vergiden muaf olmalıdır, bunun yerine senetleri kârsız alıp satmalıdırlar. - Çıkarılan altın, gümüş ve diğer kıymetli madenler, altın rafinerileri ve darphane tarafından uluslararası standartlarda işlenmeli ve Merkez Bankası’nın rezervlerine eklenmelidir. - Merkez Bankası’nın altın rezervi yoktur, Hazine’nin vardır. YANLIŞ! MERKEZ BANKASI'NIN ALTIN REZERVİ VARDIR. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI'NIN YOKTUR. SANIRIM SİZ ABD'DEN BAHSEDİYORSUNUZ. ÇÜNKÜ ORADA ÖYLE. Merkez Bankası altın yerine doları rezerv etmektedir. TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI VE DÜNYADAKİ HEMEN HEMEN TÜM MERKEZ BANKALARI ALTINI REZERV OLARAK TUTMAKTADIRLAR. LÜTFEN BİR KONUDA GÖRÜŞ BİLDİRMEDEN ÖNCE BİRAZ ARAŞTIRINIZ. Altının üretimi ve tüketimi üzerinde devlet durmamalıdır. ALTIN MERKEZ BANKALARI TARAFINDAN VE ÖZELLİKLE GELİŞMİŞ ÜLKE MERKEZ BANKALARI TARAFINDAN BİR REZERV OLARAK TUTULDUĞU İÇİN STRATEJİK BİR KIYMETLİ MADENDİR. BU NEDENLE DE DEVLET ÜRETİMİNDE BULUNMALIDIR. Sadece altın ticareti vergisiz olacaktır. Altından kırkta bir zekât, Altın Para üzerinde yapılacak vergilendirme ile olur. Vergi ile para miktarı arasında bir ilişki olmamalıdır. - İstanbul’un “Uluslararası Altın Merkezi” Yapılması S. Karagülle - İstanbul’da kurulacak “Kredileşme Kooperatifi” kuyumcular tarafından kurulmalı. Kooperatifi halk kurmayacak mıydı? Tüm dünya ülkelerinde, hattâ ilçelerinde birer şubesi olmalıdır. Hangi ülke bizim kuyumcuların kuracağı bir kooperatifin bir şubesi istesin? Neden istesin? Amerikalılar bizim kuyumcuları ne yapsın? Altın Bono bütün dünya kuyumcuları tarafından değiştirilmelidir. Bütün dünya kuyumcuları kendilerine getirilen altını alıp satmaktadır. Bonoya ne gerek var? Dünyada tek altın bonosu olmalı ve uluslararası para olarak kullanılmalıdır. Bu bana biraz, ister küresel siyonist güçler deyin, isterseniz illuminati deyin, isterseniz beynelminel masonluk deyin, bir kesimin projesi olan ve ciddi olarak çalışılan tek dünya parası (BM nezdinde böyle bir para birimi dünya liderlerine tanıtılıyor) ve tek dünya merkez bankası (Bu banka halen İsviçre'nin Basel kentindedir. Adı Bank for International Settlements'dır. Kendi kendine merkez bankalarının merkez bankası demektedir. Bu nedir diye sormayınız. Lütfen bu konuyu biraz araştırınız. - İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi bir hayalden ibarettir. - İstanbul kendiliğinden finans merkezidir. İstanbul bir finans merkezidir. Ancak uluslararası değildir. Kamu kesiminin uzun süredir böyle bir çalışması var. Sanırım bundan haberiniz yok. Dünyada geçerli altın bonosundan sonra; gümrükler kalkarsa, vizeler kalkarsa, İstanbul kendiliğinden dünyanın merkezi olacaktır. Nasıl? Bunları ancak “Akevler Adil Düzen”i (çalışanları) yapabilir. Ben kişisel olarak Akevler çalışanlarının bir bakkal dükkanı kurduğunu; ancak bu bakkal dükkanını işletemediğini duydum. Eğer bu bilgi doğru ise bir bakkal dükkanını işletemeyen bir ekip İstanbul'u nasıl dünya merkezi yapacak? - İstanbul, finans merkezi olarak dünyada 46. - 47. sıralardadır. Bu nedenle kamu kesiminin enerjisi bu projeye harcanmamalıdır. - Bir ülke merkezden değişemez... Değişme halktan başlar... İktidar olduk ama hiçbir şey değişmedi... İktidar olan AKP midir? Yoksa Akevler midir? Değişebilmek için öğrenmek gerekmektedir... Erbakan kırk sene öğrenmek için bizimle çalıştı… - İstanbul; fiziki altın talebinin yoğun olduğu bir coğrafyada, fiziki altın talebinin yüksek olduğu bir ülkede yer almaktadır. - III. binyılın parasını çıkarma görevi İstanbul’a verilmiş, bunun için hazırlanmaktadır. 3. binyıl derken Hristiyanların kullandığı ve bizim taklit ettiğimiz Jülyen takvmine göre 3. binyılı kastediyorsunuz sanırım. Böyle bir zaman tanımlaması ne kadar İslami'dir? Buradaki ifade modern Hristiyan akımlarındaki "milenyumculuk" anlayışına sizce benzemekte midir? (Bence benzemektedir) Bu görevi kim veya kimler İstanbul'a vermiştir? İstanbul'u kim veya kimler buna hazırlamaktadır? Cenab-ı Hak mı? George Soros mu? Masonlar mı? Akevler çalışanları mı? Kim? Kredileşme Kooperatifini çok kolaylıkla kurabileceğiz. Bunun gerçekleştirilmesi için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı Adil Düzencilerin alması gerekir. - Fiziki altın talebinde Türkiye dünyada Çin ve Hindistan’dan ve ABD’den sonra 4. sıradadır. - Nüfus bakımından Türkiye 18’inci sıradadır. Altın talebi bakımından dördüncü sıradadır. Türkiye’deki altın rezervinin yarısı İstanbul’dadır. Türkiye'nin altın rezervinin yarısının İstanbul'da olduğuna dair veriyi nereden aldınız? İstanbul mega şehirlerin yanında birinciliği alır. “Kuyumcular Kooperatifi” kurulduğunda dünyanın bozulan dengesi düzelmeye başlar. İnşallah hemen düzelir. - İstanbul’da “Uluslararası Altın Kasası” S. Karagülle – İstanbul’da kurulacak “Kuyumcular Kooperatifi”nin ortağı olacak kuyumcuların kasası insanlığın altın kasası olacaktır. Neden insanlık İstanbul'a gelip bizim kuyumcu Ahmet'in, Mehmet'in kurduğu kasaya altınını koysun? Ne zorları var? Devlete ait altınlar kuyumcularda olacaktır. Hiçbir devlet altınlarını kuyumculara vermez, böyle saçma birşeyi hiçbir aklı başında devlet adamı yapmaz! Hazinede ve Merkez Bankası’nda altın değil, kuyumcularda altına dönüşen Altın Bonosu bulunacaktır. Doların yerini Altın Bonosu alacaktır. Peki Amerikan dolarının dünya ekonomisindeki itibarını nasıl yerle bir edip, yerine bizim kuyumcu Ahmet'in çıkardığı altın bonosunu geçireceksiniz? Bize bir izahını ypabilir misiniz? - İstanbul’da uluslararası standartlarda bir altın rezerv kasası inşa edilmelidir. - Uluslararası standart ne demektir? Endüstri çağında her bir yapının belirli uluslararası standartları olduğu gibi altın rezerv kasalarının da standartları var. Amerika’daki sömürü sermayesinin altınlarını İstanbul’a getirme anlamındadır. Bizim amacımız Merkez Bankası'nın; yani bizim altınımızı ülkemize getirmektir. Elin Amerikalısı niye altınını bize getirsin adamlar bizim gibi affedersiniz salak mı? Biz İstanbul’a altın getirmeyeceğiz. Yani altınlarımız Londra'da, New York'da yahudi bankerlerin kasalarında duracak, biz de kağıttan bono mu çıkaracağız? Pes! Bir de buna Erbakan Adil Düzeni'ne benzemek mi diyorsunuz? Dünyadaki bütün altınlara karşı hem de beş misli neden beş misli? Neden mesela on misli değil? çıkarılmış “Altın Bonosu”nu İstanbul’daki uluslararası Kooperatif çıkaracaktır. - Uluslararası transferleri kolaylaştırmak amacıyla havaalanlarına yakın bir bölgede olmalıdır. - Altını almak ve satmak halkın işidir. Kooperatif bunlarla uğraşmaz. Kooperatif lüzumsuz direk halk alıp satsın altını... Altının Türkiye’de veya başka yerde olması önemli değildir. Çok önemlidir. Gelişmiş ülkeler uluslararası finansal sistemin (kağıt para sisteminin) çöküşüne karşı yüksek miktarda altın rezervi bulundurmaktadır. Bu nedenle altının nerede olduğu çok, hem de çok önemlidir. Siz bir İslam ülkesi olarak -af buyrun- kek gibi altın rezervlerinizi Amerika'da, İngiltere'de tutarsanız, rahmetli Erbakan Hocamız'ın açıkca karşısında durduğu güçlerin keyfine kalırsınız. Bir tuşla tüm rezervlerinizi bloke eder, tek gram altın veya gümüş alamazsınız. Elinizde "altın bono senedi" ile kala kalırsınız. Yakın zamanda Kaddafi'ye bunu yaptılar. LÜTFEN ŞUURLU MÜSLÜMAN OLUNUZ. Altın istendiği yerde teslim edilmelidir. Altınların nakliye masraflarını Kooperatif karşılamalı, altın dünyanın her yerinde aynı değerde olmalıdır. “Altın Bono”nun fazlası ile karşılanmalıdır. - Merkez Bankası’nın New York ve Londra’daki uluslararası bankalardaki altın rezervi bu kasaya transfer edilmelidir. - Merkez Bankası’nın uluslararası bankalarda altın rezervi bizi ilgilendirmemelidir. BİR DAHA YAZIYORUM: HERHANGİ BİR KRİZ DURUMUNDA ÜLKEMİZİN ALTIN REZERVİNİ, AMERİKA TEK TUŞLA BLOKE EDEBİLİR. BU YÜZDEN SİZİ OLMASA BİLE BENİ MERKEZ BANKASI'NIN ULUSLARARASI BANKALARDAKİ ALTIN REZERVİ İLGİLENDİRİYOR. ÇÜNKÜ BU BANKALAR YAHUDİ'NİN SÜLEYMAN BEY, ALTININI YAHUDİYE TESLİM ETMİŞSİN, HALA BİZİ İLGİLENDİRMEZ DİYORSUN. EĞER 40 SENE RAHMETLİ ERBANKA HOCA İLE ÇALIŞTINIZ İSE, BU DURUMUN SİZİ İLGİLENDİRMESİ GEREKİYOR. Altını bankaya koyar, koruma masrafını verir. Karşılığında dolar alır, faizini öder. Sermayenin bu kadar hainane aptal yöneticileri sömürmesini düzeltmemiz mümkün değildir. - Bu altın saklama kasasının bölgemizdeki tüm ülkelere hizmet etmesi sağlanmalıdır. - Dünyadaki tüm kuyumculara Altın Bonoları kredi olarak verilmelidir. Dünyadaki kuyumcular sizin altın bononuzu takmaz umursamaz. Dünyadaki tüm mağazalarda ülkelerin paraları ile Altın Bononun kârsız alınıp satılması sağlanmalıdır. Kıymetli Maden Ticaretinin Serbestleştirilmesi - Ulusal ve uluslar arası rafinerilerde üretilmiş külçe altınların alım-satımı, ithal ve ihracındaki tüm vergiler resim ve harçlar kaldırılmalıdır. - Paraların para kazanması kaldırılmalı, paraya mal kazandırılmalıdır. Bütün paraların alış ve satışları vergi dışı bırakılmalıdır. Altın ve gümüş de paradır. Onlardan vergi alınmaz. - Başta cumhuriyet altını olmak üzere, devlet tarafından piyasaya sürülecek altın ve gümüş paralar, başka ülke darphaneleri tarafından üretilen altın ve gümüş paraların alım-satımı yine her tür vergi, resim ve harçtan muaf tutulmalıdır. - Kuyumcular ve darphaneler vergiden muaf olmalı, “Altın Bonosu”nu kârsız almalı ve satmalıdırlar. Darphane İşlemleri - Hazine Müsteşarlığına bağlı Darphane Genel Müdürlüğü’nün üretim kapasitesi artırılmalı ve teknolojisi yenilenmelidir. - Darphane külçe altın getirene Cumhuriyet altınını grama gram olarak eksiksiz bedava basmalıdır. Böyle birşey hiçbir darphane tarafından tarihin hiçbir döneminde yapılmamıştır. NEDEN: ÇÜNKÜ DARPHANELER BÖYLE PARA KAZANIR! Halkımızın altını güvenli olarak alıp satmasına imkân sağlanmalıdır. - Darphane; devlet adına, 0,50 gr.’dan 1kg.’a kadar külçe altın basmalıdır. - Darphane 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 50 gramlık Gümüş madeni paralar basar. YANİ: BİZİM DEDİĞİMİZ GİBİ "GÜMÜŞ LİRA" 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 gramlık altın sikkeler basılabilir. Bunlar takı olarak da kullanılacak şekilde çıkarılır. TAKI OLARAK KULLANILAN ALTINLARA "ZİYNET" PARA OLARAK KULLANILAN ALTINLARA "SİKKE" DENİR. - Basılan bu külçe altınlar, kamu kurumları tarafından resmi ödeme aracı olarak kabul edilmelidir. - Kamu, bunlara karşı çıkarılan Altın Bonoları alır veya öder. Altını alamaz.NEDEN ? BİR KAĞIT PARÇASI YERİNE DEVLET NEDEN ALTIN ALAMIYOR. Altın kuyumcularda olur. Onlarda da olsun devlette de olsun ne mahsuru var? - Darphane; resmi ödeme aracı olarak kullanılacak, altın ve gümüş liraları da basmalıdır. - Darphane basılan resmi altın sikkelerin kontrolünü de karşılıksız her zaman yapmalıdır.Kontrol zaten yapılıyor. Darphane İşlemleri - Darphane aynı zamanda bugün Malezya ve Dubai’de basılan altın İslam dinarı ve gümüş İslam dirhemi basmalıdır. BU PROJE RAHMETLİ ERBAKAN HOCAMIZ'IN PROJESİ İDİ. EN AZINDAN ONUN ANISINA BU PROJE DOĞRU DEYİN. - Altın Para uluslararası paradır. Altın para diye uluslararası bir para yoktur. Yalnız “İstanbul Kredileşme Kooperatifi”nin çıkardığı madenler ve bonolar geçerli olup, diğer bonolar kredilendirilmez, alınıp satılmaz. Altın bonoların kullanılış yerleri şunlardır: a) Diğer bütün ödeme araçları onunla alınıp satılarak onların değerlerini ölçmüş olur. Gerçek değerlerini gösterir. b) Bankalar faizsiz kredileşirler. “Altın Bonosu”nu mevduat olarak kabul eder, karşılığında altın kredi verirler. Başka hiçbir para mevduat olarak yer almaz. Mal senetleri yer alır. c) Halk altın yerine Altın Bono bulundurarak altını kârsız alıp satmış olur. Değiştirmeden zarar etmiş olmaz. d) Altının saklanması ve korunması, bozdurulması, nakledilmesi zorluklarını ortadan kaldırır. Daha çok paralık vasfına sahip olur. - Altın dinar ve gümüş dirhemler de ödeme ve yatırım aracı olarak kabul edilmelidir. - Altın Bonosu, altının sahip olduğu bütün özellikleri ve hukuki hükümleri taşır. YUKARIDA BAHSEDİLENLER DAHA ÇOK "MONOPOLİ" ADLI BİLİNEN OYUNA BENZİYOR. LÜTFEN KUSURA BAKMAYINIZ. Altın ve Gümüş Lira - Altın ve gümüş paralar tekrar piyasaya sürülmelidir. - Bozuk para olarak yalnız Gümüş kullanılmalıdır. Altın para olarak değil, paranın elde edilmesi için kullanılmalıdır.ALTINI NEDEN PARA OLARAK KULLANAMIYORUZ!!! BUNU BANA AKEVLER ÇALIŞANLARINDAN BİRİ İZAH ETSİN LÜTFEN. RİCA EDİYORUM. TARİH BOYUNCA İNSANLAR ALTINI PARA OLARAK KULLANMIŞKEN VE BİZ FAİZCİ KAPİTALİST DÜZENE KARŞIYIZ DERKEN. İSLAM FIKHINDA ALTIN VE GÜMÜŞ PARA OLARAK KABUL GÖRMEKTE İKEN, KÜRESEL KRİZDE GELİŞMİŞ ÜLKELERDE BİLE BU TARTIŞILIR İKEN : NEDEN ALTINI PARA OLARAK KULLANAMIYORUZ ARKADAŞ! NEDEN ? NEDEN ? NE BONOSU NE KOOPERATİFİ ? - Kâğıt paranın yanında devlet tarafından altın ve gümüş liralar sirkülasyona sokulmalıdır. - Ülkelerde kâğıt paralar taşınmazlar karşılığı, illerde demir karşılığı, bucaklarda buğday karşılığı çıkarılmalıdır. ALTIN BONOLARINA NE OLDU ŞİMDİ PEKİ? ONLAR NEREDE? KÖYLERDE Mİ? Bunlar Altın Senedi ile borsalarda alınıp satılmalıdır. BORSALAR FİNANS KAPİTALİZMİNİN SİMGELERİ DEĞİL Mİ? ŞİMDİ BORSALARA MI GEÇTİK? Dört çeşit para revaçta olmalıdır. Yurt içi ve yurt dışı krizler ekonomideki dengeyi bozmamalıdır. - Bu paralar hem bir tasarruf aracı hem de bir ödeme aracı olmalıdır. - Toprak Paralara kiralar da şarj edilerek taşınmaz olarak değeri yükselmelidir. Demir Paralarla mal stoklarındaki paylar belirlenmelidir. Buğday Parasında yılbaşı siparişler dengelenmelidir. Altın Para ise uluslararası dengeleri sağlamalıdır. Altın ve Gümüş Lira - Piyasada cumhuriyet altınları uluslararası standartlarda altın liraya dönüştürülmelidir. - Bir altın hangi şartlarla uluslararası standartlara dönüşür? Uluslararası standartları sömürü sermayesi koymuştur. Uymak zorunda mıyız? Kendimiz ilmi standartları koymalıyız. - Bankalarda altın ve gümüş lira hesapları açılabilmeli ve vatandaşımız fiziken bu altın ve gümüş paralarını bankalardan çekebilmelidir. Bunun için yasal düzenleme yapılmalıdır. - Bankalar maden alıp maden vermez. Bankalar mal senetlerini ve paraları rehin olarak kabul eder, Altın Bonoyu kredi olarak verir. Kredileşme ilkesi içinde Altın Bonoyu mevduat olarak kabul eder. Satılmak üzere borsalara verir. - Devlet her tür tahsilâtında vatandaşlarından ve firmalardan altın ve gümüş lira kabul etmelidir. - Gümüş sikkeleri herkes gibi devlet de kabul eder. Altın sikkeyi kabul etmez, Altın Bonoyu kabul eder. Altın ve Gümüş Lira “Altın Lira Sertifikası” ve “Gümüş Lira Sertifikası” kıymetli evrak olarak hukuk sistemine eklenmelidir. - Gümüş lira sertifikası çıkarılmaz. Altın Bono altın lira sertifikasıdır. - Bankaların, altın rafinerilerinin ve Hazine’nin “Altın Sertifikası” ihraç edebilmesi sağlanmalıdır. - Hazine altın yerine Altın Bono bulundurur. Sadece yurt içindeki kuyumculara Altının Bonosu ile değiştirir. Kuyumcular bu altını altın olarak bulundurmak zorundadırlar. Gerektiğinde yurt içinden temin edilebilmelidir. - Bankalarda açılan altın ve gümüş lira hesapları karşılığı bankalardan “altın ve gümüş lira sertifikası” alınabilmelidir. - Altın sertifika demek “Altın Bono” demektir. Banklalar bunları mevduat olarak kabul eder ve ancak bunları kredi olarak verir. - Firmalar ve vatandaşlar bu sertifikaları ödeme aracı olarak kullanabilmelidirler. - Altın Bonolar zaten ödeme aracıdırlar. Gümüş sertifika çıkarılmaz. -Merkez Bankası’nın Altın Rezervleri Artırılmalıdır - Merkez Bankası, Hazine’deki satılık toprak karşılığı ülke parasını çıkarmalıdır. Bu paranın miktarı, Merkez Bankası’nda bulunan Altın Bononun beş misli olmalıdır. “İstanbul Kredileşme Kooperatifi” Merkez Bankası’na kuyumculardaki altın karşılığı olan Bono miktarınca Bonoyu karşılıksız basıp ülke merkez bankalarına kredi olarak vermelidir. Onun beş misli ülke parası toprak karşılığı çıkarılmalıdır. İller de il parasını böyle çıkarmalıdır. Bucaklar da bucak paralarını böyle çıkarmalıdırlar. - Altın fiyatları düşme eğilimindedir. Çin gibi ülkeler örnek alınarak ulusal altın rezervi artırılmalıdır. - Altının fiyatı düşmez, altının fiyatı yükselmez. ALTININ FİYATI VARDIR. ALINIP SATILMAKTADIR. NASIL FİYATI YÜKSELMEZ? Diğer paraların değeri düşer ve yükselir. Altın stokları ile Kooperatif değil, kuyumcular uğraşırlar. - Merkez Bankası’nın altın rezervleri bugün 500 tona yaklaşmıştır. Altın rezervi en az 2 katına çıkarılmalıdır. (1.000 ton altın yaklaşık 84 milyar TL olan emisyon karşılığına denk gelmektedir. Toplam döviz rezervi karşılığı ise 1.160 tondur). - Merkez Bankası’nın altını rezerv etmesi doları kıymetlendirmeden başka bir işe yaramaz. ALTIN REZERVİ NASIL DOLARI KIYMETLENDİRİYOR? Bütün altınlar kuyumcularda olmalıdır. YAV NEDEN BAŞKALARINDA OLAMIYOR? OLSUN. DEVLETTE OLSUNİ AHMET'TE OLSUN BANKADA OLSUN. YANİ NE ÇIKAR? - Bankaların Merkez Bankası nezdinde tuttuğu zorunlu karşılıkların içindeki altın oranı daha da arttırılmalı, zorunlu karşılıkların tamamı altın olarak tutulabilmelidir. - Zorunlu TL rezervi nakit senetlerinin NAKİT SENEDİ DİYE BİRŞEY YOK, ZORUNLU KARŞILIKLAR BANKALARIN ELLERİNDEKİ TL MEVDUATLARIN BELLİ BİR KISMININ MERKEZ BANKASINDA TUTMALARINA DENİR! sınırlı tutulmasını amaçlar, tümünün altın rezerv olarak tutulması, TL’yi altına endeksler. BİRAZ ÖNCE BÖYLE OLMASI GEREKİYOR DİYE YAZMAMIŞ MIYDINIZ-? YANİ TL ALTINA ENDEKSLENMELİ DİYE... ŞİMDİ NEYİNE KARŞI ÇIKIYORSUNUZ? Karşılıksız TL altınla değiştirilirse bir işe yarar. KARŞILIKLI TL NASIL OLUR? Sonuç 1. Altın ve gümüşün tekrar ödeme aracı olarak kullanılması ülkemizde altına olan talebi artıracak ve yastık altındaki altının «gerçekten» ekonomiye kazandırılması sağlanacaktır. - Yastık altındaki altın yerine altın kuyumcuda bulunacak ORADAN ORAYA NASIL GİDECEK? UÇARAK MI?, karşılığındaki bono ise bankada bulunacak HANİ BAKKALDA OLACAKTI? NEDEN ALTIN DOĞRUDAN BANKADA OLMUYOR? ŞU AN ÖYLE MESELA. ALTIN BANKADA OLSA, BANKA BONO ÇIKARSA NASIL OLUR? İNSANLAR BUNU KULLANSA? HERKES ÖRNEĞİN, İŞBANKASI'NIN VEYA KUVEYTTÜRK'ÜN ALTIN BONOLARINI KULLANMAK İSTER, DEĞİL? BÖYLESİ DAHA KOLAY, DAHA UYGULANABİLİR DEĞİL Mİ?, çünkü kredileşmeden yararlanacaktır. KREDİLEŞMEYE NE GEREK VAR? İSLAM FIKHI'NDA MUDARABA VAR, MUŞARAKA VAR MURABAHA VAR. BUNLARI KULLANSAK? DAHA İSLAMİ OLMAZ MI? EĞER AMACIMIZ İSLAMİ OLAMK İSE? DEĞİL Mİ? Ekonomi sermayeye değil emeğe dayanacak. BİR EKONOMİ HEM SERMAYEYE HEM DE EMEĞE DAYANIR! (BU ARADA GİRİŞİMCİLİĞİ UNUTMUŞSUNUZ) SADECE EMEĞE DAYALI OLDUĞUNU İDDİA EDEN TEK EKONOMİ ANLAYIŞI SOSYALİZM DE VARDIR. O DA ÇÖKTÜ GİTTİ ZATEN. 2. Merkez Bankası’nın rezervleri kademeli olarak altına dönüştürülecek, döviz rezervleri sadece piyasaya müdahale edecek miktarda olacaktır. Böylelikle Merkez Bankası’nın varlık kalemi kağıt paralar yerine altın külçelerinden oluşacaktır. - Merkez Bankası dövizle ilgilenmeyecektir. MERKEZ BANKASI DÖVİZLE İLGİLENMEZSE KUR ALIR BAŞINI GİDER. TL’yi Altın Bonosuna endeksleyecektir. TL'Yİ ALTINA ENDEKSLERSENİZ SABİT KUR POLTİKASI UYGULAMIŞ OLURSUNUZ. DOLAR ÖRNEĞİN 1/1000 ons dediniz. yani 1 TL= 1.315 US oldu. ama serbest piyasada dolar 1.5 TL. Ne yapacaksınız? Merkez Bankası müdahale edecek piyasaya dolar verecek, elinde dolar kalmayacak, Ne yapacak? Ekonomi krize girecek ne olacak.NEDEN İTHALATI DOLARLA YAPIYORSUNUZ. DIŞ TİCARETTE AÇIK VERİYORSUN. YANİ ELİNDE MUHAKKAK DOLAR OLMALI. MERKEZ BANKASINDA DOLAR OLMAYACAK, BÖYLELİKLE BANKALARDA DA DOLAR OLMAYACAK, PEKİ İTHALATÇI DOLARI NEREDEN BULACAK? HİÇBİR YERDEN. TÜRKİYENİN İTHALATININ %70 ARA MAMÜL. YANİ İHRACAT YAPMAMIZ İÇİN İTHALAT YAPMAMIZ GEREKİYOR. ELİMİZDE DOLAR KALMADI NASIL İTHALAT YAPACAZ? ARA MAMÜL İTHAL EDEMEDİK İHRACAT NASIL YAPACAĞIZ? DIŞ TİCARET AÇIĞI BÜYÜDÜ. CARİ AÇIK ÇIĞ OLDU ÜSTÜMÜZE DÜŞTÜ. CARİ AÇIĞI KAPATMAK İÇİN DOLARI NEREDEN BULACAĞIZ? SICAK PARA MI? EKONOMİ KRİZE GİRDİ DİYE YABANCI YATIRIMCILAR BORSADAN ÇIKTI. DOLARLAR UÇTU GİTTİ. NE YAPACAĞIZ? GÖRDÜĞÜNÜZ GİBİ SAYIN "AKEVLER ADİL DÜZEN ÇALIŞANLARI" DEĞERLİ KARDEŞLERİM, TÜRKİYE EKONOMİSİNİN BİR SÜRÜ ACİL SORUNU VAR. BU SORUNLAR, "KUYUMCULAR KOOPERATİF KURSUN, ALTIN BONO SENEDİ DİYE BİRŞEY ÇIKARSIN BUNU DA AMERİKADAKİ KUYUMCULAR ALSIN, TÜM MESELELER ÇÖZÜLSÜN" GİBİ "MONOPOLİ" OYUNUNA BENZER FİKİRLERLE ÇÖZÜLMEZ. LÜTFEN BİRAZ CİDDİ OLUNUZ. EKONOMİ BİLMİYORSANIZ GELİN SİZE ANLATALIM. YOK BİLİYORSANIZ LÜTFEN BÖYLE GAYRI CİDDİ ŞEYLERİ YAZIP CİZMEYİ BIRAKIN. Döviz serbest ihracat ve ithalat ile kendiliğinden dengelenecektir. Merkez Bankası yabancı ülkelerle TL döviz kredileşmesinde bulunabilir ve bankalar dövizi alıp satarlar. 3. Altın ve gümüşün yasal olarak ödeme aracı olarak kullanılması ekonominin Amerikan dolarına olan bağımlılığını azaltacaktır. - “Altın Bono”nun çıkarılması, ülkenin döviz miktarını ekonomik düzeye getirecektir. * Alper Yakupoğlu - Allah’ın Rahmeti Bereketi Üzerinize Olsun! Esselamünaleyküm... Süleyman Karagülle - Allah’ın rahmeti her söze kulak verip içtihatları ile en iyisine uyanların üzerine olsun...İÇTİHAT KAPISI KAPANMIŞTIR. (İMAM-I GAZALİ RAHMETULLAHİ ALEYH). Selam ve dualarımızla…ALLAH'IN SELAMINI VERİNİZ LÜTFEN. SELAM VE DUA NE DEMEK? BEN ESSELAMÜNALEYKÜM DİYORUM KARŞILIĞINDA SELAM VE DUA... LÜTFEN ALEYKÜMSELAM DEYİNİZ. KENDİ KAFANIZDAN DİNDE YENİ İCATLAR ÇIKARMAYINIZ. DİNDE YENİ İCATLARA "BİDAT" DENİR BİLİYORSUNUZ. ESSELAMÜNALEYKÜM. ALLAH'IN SELAMI, RASÜLU HZ. MUHAMMED (SAV) EFENDİMİZE, ONUN EHLİ BEYTİNE, ONUN ASHABINA, TABİİNE VE TEBEİ TABİİNE, TÜM MÜÇTEHİD İMAMLARA, VELAYET EHLİNE VE TÜM İMAN SAHİPLERİNİN ÜZERİNE OLSUN. SÜLEYMAN KARAGÜLLE Yay. Haz.: REŞAT NURİ EROL www.akevler.org (0532) 246 68 92

Süleyman Karagülle
30.01.2016
22:15
      Altın bugün para olarak kullanılmadığı  için değeri düşüktür. Diğer paralar altına kote edlirse değeri  çok yükselir.
Çok Okunan Makaleler
Reşat Nuri Erol
M.Tekelioğlu; 15 Temmuz’a doğru: travmadan kurtulmak…
7.07.2017 124769 Okunma
Mete Firidin
Hz. Musa Ne Zaman Yaşadı?
12.05.2011 110466 Okunma
11 Yorum 07.04.2020 15:05
Mete Firidin
Hz. Nuh, İbrahim, Yusuf ve Musa Kronolojisi
5.04.2015 99458 Okunma
10 Yorum 12.01.2020 16:47
Mete Firidin
Hurufu Mukatta
9.04.2011 84872 Okunma
7 Yorum 25.03.2020 18:55
Mete Firidin
Hz. İbrahim Ne Zaman Yaşadı?
28.02.2011 83305 Okunma
4 Yorum 25.03.2020 18:59
Mete Firidin
Kudret Helvası Menne
13.11.2013 78256 Okunma
4 Yorum 15.11.2013 03:46
Mete Firidin
Estetik Ameliyat ve Nisa Suresi 119. Ayet
3.10.2014 69458 Okunma
1 Yorum 03.10.2014 20:39
Mete Firidin
Petra Yalanı
28.04.2015 68494 Okunma
9 Yorum 02.05.2015 13:07
Mete Firidin
Salat Kelimesinin Kökeni
26.02.2012 64050 Okunma
10 Yorum 03.06.2020 00:23
Mete Firidin
Kuran'da Kölelik
27.12.2013 62455 Okunma
86 Yorum 08.01.2014 17:16
Sam Adian
HAMR ve HUMR
25.02.2012 50259 Okunma
18 Yorum 10.01.2020 12:34
Mete Firidin
Bekke Ve Mekke
27.01.2011 50224 Okunma
9 Yorum 25.03.2020 19:30
Süleyman Karagülle
ABD Başkanlık Seçimi
19.11.2016 39992 Okunma
28 Yorum 19.12.2016 21:41
Mete Firidin
Hz. Lut’un Kızları
7.06.2011 37945 Okunma
4 Yorum 01.02.2020 21:22
Lütfi Hocaoğlu
Fahişe ve Fahşâ
20.08.2015 37812 Okunma
81 Yorum 16.09.2015 00:08
Mete Firidin
El Tur ve Tur-i Sina?
24.03.2013 36216 Okunma
21 Yorum 23.06.2021 12:46
Mete Firidin
Amen ve Senetin
15.11.2012 34052 Okunma
31 Yorum 30.11.2012 13:47
Hikmet Güveloğlu
HİÇ
2.01.2017 33103 Okunma
2 Yorum 03.01.2017 11:37
Sam Adian
BIR EYLEM OLARAK ZINA
14.07.2012 33013 Okunma
24 Yorum 24.07.2012 09:50
Mete Firidin
Lut Kavmi Homoseksüel Değildi!
3.08.2014 32685 Okunma
15 Yorum 03.12.2017 03:35
Reşat Nuri Erol
Süleyman Karagülle - Altın Ekonomisine Geçiş
2.11.2013 32126 Okunma
2 Yorum 30.01.2016 22:15
Mete Firidin
Lâ mevcûde illâ Hû???
18.12.2010 31807 Okunma
1 Yorum 25.12.2010 15:11
Mete Firidin
Kabe Kavseyni Ev Edna
15.06.2012 30635 Okunma
1 Yorum 22.05.2018 01:32
Hikmet Güveloğlu
Musaddık'ın Kerameti, Zarrab'ın Laneti
30.11.2017 30629 Okunma
1 Yorum 30.11.2017 19:32
Mete Firidin
Nuh’un Üvey Oğlu!
25.10.2015 30180 Okunma
28 Yorum 12.01.2020 17:30
Mete Firidin
Homohabilis Havva ve Havvalar
20.04.2012 29453 Okunma
27 Yorum 15.04.2020 09:47
Mete Firidin
Adem'in ve Havva'nın Hatası
2.03.2014 28615 Okunma
34 Yorum 10.03.2014 00:48
Mete Firidin
Nutfetin Emşâcin (99)
14.05.2013 28343 Okunma
24 Yorum 17.05.2013 15:16
Hikmet Güveloğlu
KAYIN BABA, DAMAT, İPSİZ VE SAPSIZLAR
18.12.2016 28084 Okunma
1 Yorum 20.12.2016 00:47
Süleyman Karagülle
KABİR AZABI
25.02.2014 27512 Okunma
8 Yorum 05.03.2014 21:24
Mete Firidin
İbni Arabi ve Araf 175-176. Ayetler
16.11.2011 27443 Okunma
9 Yorum 19.11.2011 17:29
Mete Firidin
Miras ve Kelale Ayetleri
13.02.2014 26848 Okunma
53 Yorum 28.02.2014 13:04
Süleyman Karagülle
Görevimiz
22.02.2014 26406 Okunma
12 Yorum 05.02.2016 21:44
Sam Adian
FINANSMAN MESELESI VE ZEKAT
8.11.2012 26155 Okunma
45 Yorum 18.11.2012 00:41
Mete Firidin
Kevkeb
10.08.2011 25675 Okunma
1 Yorum 28.08.2012 12:03
Mete Firidin
Allah Celle Celalühü Ne Demektir?
30.11.2014 25155 Okunma
1 Yorum 01.12.2014 08:16
Mete Firidin
Enam Suresi 145. Ayet Ve Haram Yiyecekler!
31.12.2017 24924 Okunma
Mete Firidin
İçki Haram mı?
25.05.2015 24761 Okunma
13 Yorum 12.01.2020 17:25
Mete Firidin
Kuran’da Namaz Vakitleri
28.12.2014 24057 Okunma
Mete Firidin
Hz. Yunus ve Ambergris
12.12.2012 23782 Okunma
2 Yorum 13.12.2012 13:23
Mete Firidin
Hz. İbrahim’in Atası ve Nemrut
19.04.2015 23118 Okunma
1 Yorum 20.04.2015 20:48
Mete Firidin
Nuh’un Gemisi ve Cudii
12.01.2014 22990 Okunma
45 Yorum 05.02.2016 23:06
Mete Firidin
Hz. İsa’nın Doğum Günü
2.01.2015 22659 Okunma
Mete Firidin
Kuran'da Tecavüzün Cezası
18.02.2015 21954 Okunma
2 Yorum 21.02.2015 17:19
Mete Firidin
Hz. Adem’in Kaburgası
25.04.2012 21789 Okunma
59 Yorum 28.04.2012 13:42
Mete Firidin
İmhotep Hz.Yusuf mu?
27.10.2011 21322 Okunma
3 Yorum 05.11.2019 07:59
Hikmet Güveloğlu
ASKERLİK VATAN BORCU
25.01.2017 20810 Okunma
Ahmet Yücel
YUNUS SURESİ 62-63-64. AYETLER VE TEFSİRİ
19.02.2016 20769 Okunma
Cengiz Demirci
İlk karzı hasen kooperatifi
3.01.2013 20554 Okunma
25 Yorum 06.02.2013 20:31
Mete Firidin
Hz. Musa ve Hızır'ın Buluştukları Yer
16.03.2012 20445 Okunma
10 Yorum 17.03.2012 10:03