Mete Firidin
Lâ mevcûde illâ Hû???
18.12.2010
32569 Okunma, 1 Yorum

Lâ mevcûde illâ Hû?

Arapça'da

La : Olumsuzluk bildirir. Yoktur anlamına gelir.

Mevcud: Var olan demektir.

İlla: İstisna harfidir. Ancak, dışında, hariç, … den başka, sadece, yalnız, müstesna anlamlarına gelir. Kendisinden sonra hâl vâvı bulunabilir ancak atıf vâvı bulunamaz. Yani hâli istisna yapabilir. Fiil hariç cümledeki bütün ana öğe ve alt öğeleri istisna yapabilir.

Hüve : 3. Şahıs tekil zamiri , o demektir.

Hu : 3. Şahıs tekil zamiri , o demektir.

Arapçada bu cümlede  HU olamaz çünkü İLLA dan sonra  ancak HÜVE olabilir (Arapça dil kuralları).

Bazı tasavvuf ehli şöyle der: Hu, Arapça "O" anlamına gelen ve tarikatlarda kullanılan bir ifadedir. Sufi literatürde sıklıkla Allah'ı kastetmek için kullanılır. Türkçede kullanılan "Hay'dan gelen Hu'ya gider" sözünde demek istenen de aslında Allah'tan gelenin Allah'a döneceği anlamını taşır ki hay Allah'ın isimlerinden birisidir ve "diri, dirilten, yaşamın kaynağı olan" anlamına gelir.

Fakat  Hu nun bir anlamı daha vardır. Farscada ruh anlamına yani tanrı anlamına gelir.

İLLA HÜVE  demek  kelime karşılığı olarak :ANCAK O  , ONUN DIŞINDA, ONUN HARİCİNDE , vs…demektir.  Aslında  kelimenin orjinali  LA İLAHE İLLA HÜVE  dır. Yani ONUN HARİCİNDE, ONDAN BAŞKA İLAH YOK demektir.

Fakat bazı mutasavvuflar  özellikle  İLLA HÜVE  yerine LA MEVCUDE İLLA HU kullanırlar. Yani RUHTAN BAŞKA ŞEY YOK  derler.  ALLAH'dan başka şey yok  ve O'nun  iradesi dışında başka bir irade yok demeye getirmeye çalışmaktalardır. Böylece cüzzi iradeyi yok saymaktadırlar. Kulların sorululuklarını ve amellerinin sonuçlarını Allah'a atf etmektedirler. Bütün sorumluluğu sadece Allah'a yüklemektedirler.  Sonuç olarak sorumluluk olmayınca ceza ve ödülüde inkar etmektedirler.

Aslında bu yaklaşım panteizimden kaynaklanmaktadır. Hinduizim temel inancı şudur:  Tanrı birdir. Bütün varlıklar tanrının bir yansıması ve bir parçasıdır. Fakat Tanrı görünmediğinden ve görünen diğer varlıklar Tanrı'nın bir parçası olduğundan onlara tapılabilir. Yani Lâ mevcûde illâ Hû dur.

Bu cümle Arapça ve Farsça  karışımı olan ve İslam öncesi fars inanışını yansıtan bir cümledir. Farsçadan dinle ilgili ne kadar çok kavram aldığımızı düşünürsek bu bize normal gelebilir. Mesela namaz kelimesi Farsça dır. Ve Mecusilikte ateşin karşısında saygıyla eyilmek anlamına gelir. Oysa orjinali Arapça salat dır. Oruç Farsça dır. Oysa Arapcası siyam dır, Vs …

Dilimiz gibi dinimizde farsilikten çok etkilenmiştir.

 

Bizim imanımızın temelini Kuran oluşturur. Kuran'ın ayetleri bize ne bildiriyorsa biz ona iman etmekle yükümlüyüz eğer iman edenlerdensek.   Kuranda İLLAHÜVE  diye bir ayet yoktur.  Ama LA İLAHE İLLAH HÜVE  vardır.  Bu olay bektaşi fıkrasındaki  : NAMAZA YAKLAŞMAYIN  ayetine benzemektedir. Aslında ayetin orjinali SARHOŞKEN  NAMAZA  YAKLAŞMAYIN dır.

Peki Kuran'da Allah kendi dışında başka varlıklar olduğunu bildirir mi? Tabiki bildirir. Bunlar MELEKLER, CİNLER,İNSANLAR , GÖKLER, BİTKİLER, HAYVANLAR VS. DİR.

Kasas süresi 88. Ayet:

Sen Allah ile beraber başka bir ilâha ibadet etme. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O’nun zatından başka her şey yok olacaktır. Hüküm yalnızca O’nundur ve kesinlikle O’na döndürüleceksiniz.

Demek ki Allah'ın zatından başka olan şeyler vardır. Yani onun mahlukatı vardır.

Çünkü Allah yoktan var edendir.

Zuhruf 15. Ayet:

Ama onlar, kullarından bir kısmını, O'nun bir cüzü kıldılar. Gerçekten insan apaçık bir kafirdir.

Demek ki kullarından birkısmını dahi O'nun parçası sayamayız. Yani insanı ve hatta peygamberleri dahi O'nun bir parçası sayamayız.

   Cüzzi iradeye sahip olanların iradesi Allah'ın iradesi karşısında epsilon ile sonsuzun karşılaştırmasına benzer. Epsilon matematikte kullanılan, sıfıra en yakın sayıdır. Sıfırla bölme işlemi yapılamayacağından bu sayı sıfıra eklenir ve işlem yapılır. Epsilon sayısı okadar küçüktür ki hesabın sonucunu etkilemez.

Yani irade ne kadar çüzzi de olsa değerlendirme (işlem) yapılır. Yani sorumluluk oluşur.

İLLAHÜVE sözü ile bu kast ediliyorsa amenna.

Ya da ben Allah'a okadar çok iman ettim ve onu okadar çok seviyorum ki O'ndan başka her şeyi önemsemiyorum ve  başıma ne gelirse gelsin umursamıyorum demek isteniyorsa bu çok iddalı bir sözdür.

Böyle bir idda ancak hakkında şu ayet olan Enam 162: Deki: “Kesinlikle benim namazım, ibadetlerim hayatım ve ölümüm âlemlerin Rabb'i olan Allah içindir.

Allah'ın nebi kulu Hz Muhammet Mustafa (S.A.V.) için geçerlidir.

Yoksa eline kıymık batsa doktor doktor gezen, malına en ufak zara gelse kıyamet koparan veya  kendinin ve çocuklarının istikbalini düşünenlerin iddia edebileceyi bir şey değildir.

 


YorumcuYorum

25.12.2010
15:11

Vecede kökü var olupta gözden yitik olanı bulmaktır. “Vecd”, bu kökten türeme özelleşmiş soyut isimdir, anlamı “bulma”dır ama tasavvufta özel olarak Allah’ı bulmayı ve onunla olan buluşmadaki zevk halini ifade eder. Türki dillerde bu kelimenin fiil halini “tapmak=bulmak” ifade eder. Türkçedeki tapınmak ve tapınak sözleri bununla ilgilidir. Mevcud sözü ise arapça olarak ismi meful halidir, birinci anlamda “bulunmuş olan”, ikinci anlamda ise “var olan” anlamlarındadır. La mevcuda illa Hu, ifadesindeki mevcut sözü somut anlamı ile alındığından anlam kaymasına uğramış ve “Allahtan başka varlık yoktur” anlamına kullanılır olmuştur, sözün orjinali ise “Allah’tan başka aranacak, bulunacak, gözlenecek, tapılacak yoktur anlamındadır.

Çok Okunan Makaleler
Reşat Nuri Erol
M.Tekelioğlu; 15 Temmuz’a doğru: travmadan kurtulmak…
7.07.2017 128521 Okunma
Mete Firidin
Hz. Musa Ne Zaman Yaşadı?
12.05.2011 112729 Okunma
11 Yorum 07.04.2020 15:05
Mete Firidin
Hz. Nuh, İbrahim, Yusuf ve Musa Kronolojisi
5.04.2015 102514 Okunma
10 Yorum 12.01.2020 16:47
Mete Firidin
Hurufu Mukatta
9.04.2011 87141 Okunma
7 Yorum 25.03.2020 18:55
Mete Firidin
Hz. İbrahim Ne Zaman Yaşadı?
28.02.2011 84313 Okunma
4 Yorum 25.03.2020 18:59
Mete Firidin
Kudret Helvası Menne
13.11.2013 82027 Okunma
4 Yorum 15.11.2013 03:46
Mete Firidin
Estetik Ameliyat ve Nisa Suresi 119. Ayet
3.10.2014 71989 Okunma
1 Yorum 03.10.2014 20:39
Mete Firidin
Petra Yalanı
28.04.2015 70440 Okunma
9 Yorum 02.05.2015 13:07
Mete Firidin
Salat Kelimesinin Kökeni
26.02.2012 65206 Okunma
10 Yorum 03.06.2020 00:23
Mete Firidin
Kuran'da Kölelik
27.12.2013 63007 Okunma
86 Yorum 08.01.2014 17:16
Mete Firidin
Bekke Ve Mekke
27.01.2011 51937 Okunma
9 Yorum 25.03.2020 19:30
Sam Adian
HAMR ve HUMR
25.02.2012 51111 Okunma
18 Yorum 10.01.2020 12:34
Süleyman Karagülle
ABD Başkanlık Seçimi
19.11.2016 40771 Okunma
28 Yorum 19.12.2016 21:41
Mete Firidin
Hz. Lut’un Kızları
7.06.2011 38605 Okunma
4 Yorum 01.02.2020 21:22
Lütfi Hocaoğlu
Fahişe ve Fahşâ
20.08.2015 38543 Okunma
81 Yorum 16.09.2015 00:08
Mete Firidin
El Tur ve Tur-i Sina?
24.03.2013 37077 Okunma
21 Yorum 23.06.2021 12:46
Mete Firidin
Amen ve Senetin
15.11.2012 34571 Okunma
31 Yorum 30.11.2012 13:47
Sam Adian
BIR EYLEM OLARAK ZINA
14.07.2012 33610 Okunma
24 Yorum 24.07.2012 09:50
Hikmet Güveloğlu
HİÇ
2.01.2017 33338 Okunma
2 Yorum 03.01.2017 11:37
Mete Firidin
Lut Kavmi Homoseksüel Değildi!
3.08.2014 33172 Okunma
15 Yorum 03.12.2017 03:35
Mete Firidin
Lâ mevcûde illâ Hû???
18.12.2010 32569 Okunma
1 Yorum 25.12.2010 15:11
Reşat Nuri Erol
Süleyman Karagülle - Altın Ekonomisine Geçiş
2.11.2013 32523 Okunma
2 Yorum 30.01.2016 22:15
Mete Firidin
Kabe Kavseyni Ev Edna
15.06.2012 31399 Okunma
1 Yorum 22.05.2018 01:32
Hikmet Güveloğlu
Musaddık'ın Kerameti, Zarrab'ın Laneti
30.11.2017 30897 Okunma
1 Yorum 30.11.2017 19:32
Mete Firidin
Nuh’un Üvey Oğlu!
25.10.2015 30879 Okunma
28 Yorum 12.01.2020 17:30
Mete Firidin
Homohabilis Havva ve Havvalar
20.04.2012 30004 Okunma
27 Yorum 15.04.2020 09:47
Mete Firidin
Adem'in ve Havva'nın Hatası
2.03.2014 29277 Okunma
34 Yorum 10.03.2014 00:48
Mete Firidin
Nutfetin Emşâcin (99)
14.05.2013 28760 Okunma
24 Yorum 17.05.2013 15:16
Hikmet Güveloğlu
KAYIN BABA, DAMAT, İPSİZ VE SAPSIZLAR
18.12.2016 28343 Okunma
1 Yorum 20.12.2016 00:47
Süleyman Karagülle
KABİR AZABI
25.02.2014 28164 Okunma
8 Yorum 05.03.2014 21:24
Mete Firidin
İbni Arabi ve Araf 175-176. Ayetler
16.11.2011 28069 Okunma
9 Yorum 19.11.2011 17:29
Mete Firidin
Miras ve Kelale Ayetleri
13.02.2014 27496 Okunma
53 Yorum 28.02.2014 13:04
Süleyman Karagülle
Görevimiz
22.02.2014 26862 Okunma
12 Yorum 05.02.2016 21:44
Sam Adian
FINANSMAN MESELESI VE ZEKAT
8.11.2012 26530 Okunma
45 Yorum 18.11.2012 00:41
Mete Firidin
Kevkeb
10.08.2011 26101 Okunma
1 Yorum 28.08.2012 12:03
Mete Firidin
Allah Celle Celalühü Ne Demektir?
30.11.2014 25947 Okunma
1 Yorum 01.12.2014 08:16
Mete Firidin
Enam Suresi 145. Ayet Ve Haram Yiyecekler!
31.12.2017 25704 Okunma
Mete Firidin
İçki Haram mı?
25.05.2015 25139 Okunma
13 Yorum 12.01.2020 17:25
Mete Firidin
Hz. İbrahim’in Atası ve Nemrut
19.04.2015 24856 Okunma
1 Yorum 20.04.2015 20:48
Mete Firidin
Kuran’da Namaz Vakitleri
28.12.2014 24560 Okunma
Mete Firidin
Hz. Yunus ve Ambergris
12.12.2012 24263 Okunma
2 Yorum 13.12.2012 13:23
Mete Firidin
Nuh’un Gemisi ve Cudii
12.01.2014 23700 Okunma
45 Yorum 05.02.2016 23:06
Mete Firidin
Hz. İsa’nın Doğum Günü
2.01.2015 23133 Okunma
Mete Firidin
Kuran'da Tecavüzün Cezası
18.02.2015 22726 Okunma
2 Yorum 21.02.2015 17:19
Mete Firidin
Hz. Adem’in Kaburgası
25.04.2012 22417 Okunma
59 Yorum 28.04.2012 13:42
Mete Firidin
İmhotep Hz.Yusuf mu?
27.10.2011 21702 Okunma
3 Yorum 05.11.2019 07:59
Ahmet Yücel
YUNUS SURESİ 62-63-64. AYETLER VE TEFSİRİ
19.02.2016 21271 Okunma
Mete Firidin
Hz. Musa ve Hızır'ın Buluştukları Yer
16.03.2012 21118 Okunma
10 Yorum 17.03.2012 10:03
Hikmet Güveloğlu
ASKERLİK VATAN BORCU
25.01.2017 21035 Okunma
Cengiz Demirci
İlk karzı hasen kooperatifi
3.01.2013 20896 Okunma
25 Yorum 06.02.2013 20:31