Mete Firidin
Hz. Yunus ve Ambergris
12.12.2012
22743 Okunma, 2 Yorum

Hz. Yunus ve Ambergris

 

Saffat süresi 144-145. Ayet meali: Le lebise fî batnihî ila yevmi yub’asûn(yub’asûne).

Fe nebeznâhu bil arâi ve huve sakîm(sakîmun).

 

 Eğer Allah’ı tesbih edenlerden olmasaydı, tekrar diriltilecek güne kadar balığın karnında kalacaktı.[143-4] Halsiz bir halde iken kendisini sahile (bazı meallerde alana) çıkardık.[145]

Kalem 49. Ayet meali: Levlâ en tedârekehu ni’metun min rabbihî le nubize bil arâi ve huve mezmûm(mezmûmun).

Rabbinin katından ona bir nimet ulaşmasaydı, kınanmış olarak sahile (bazı meallerde alana)  atılacaktı.[49]

Bu makalede tartışma konusu olan “arai” kelimesinin anlamının ne olabileceği hakkında bilgiler vermeye çalışacağım.

Hepimizin bildiği gibi Hz.Yunus peygamber bir deniz yolculuğu esnasında denize atılmış ve bir balık tarafından yutulmuştur. Allah tarafından salih bir kul olması nedeni ile balığın karnından kurtarılmıştır.

Yunus peygamberi yutan balığın çeşidinin ne olduğu ilgilenen kişilerin merak konusu olmuştur.

Bu gün sahip olduğumuz bilgilere göre bir insanı yutabilecek tek bir balık vardır. O da ispermeçet (sperm whale) balinasıdır. Bu balina 25 metre boyunda ve 50 ton ağırlığında olabilir. Dev ahtapot ve kalamarlar ile beslenir. Fok gibi deniz memelilerini de yutabilen bir balinadır. Çok büyük dişleri olmasına rağmen avlarını bir bütün olarak yutmaktadır.

Resimde insana göre sperm balinasının büyüklüğü verilmiştir.

İspermeçet balinalarının bir özeliği de yedikleri yiyecek artıklarını kusarak atmalarıdır. Bu kusmuk bol yağ ve kolesteroller içerir. Buna gri amber (ambergris) denir ve antikçağlardan itibaren parfüm yapımı için kullanılır. Çok değerli bir maddedir. Bu nedenle ambergrise “yüzen altın” da denmektedir. Çünkü sudan daha hafif olduğundan deniz yüzeyinde yüzer halde veya sahillerde bulunur. Eski zamanlarda balina avcıları ambergris içeren bir ispermeçet balinası avladıklarında kendilerine piyango vurduğunu kabul ederlermiş. Ambergris maddesi balinanın dışkısında olduğu gibi kusmuğunda da bulunmaktadır. Saptanan en büyük tek parça ambergris 400 kg civarındadır. Aslında ambergrise “kusmuk” dememek gerekir. Çünkü tam bir kusmuk değildir. Balinalar geviş getiren hayvanlardan türediğinden, onlar gibi bölmeli işkembeye sahiptirler. Yani bir tür geviş getiren hayvandırlar. İspermeçet balinalarının da mideleri üç bölmelidir. Birinci bölme ineklerdeki işkembe gibidir. Bir tür hazne görevi görür ve midenin en geniş bölümüdür. Burada biriken ambergris 2-10 gün aralıklarla buradan atılır. Ambergris maddesi aslında bir geviş yani mideden ağza gelen yiyecek artığıdır.

İki ayette de geçen “arai” kelimesinin kökü “AynRV” dır. Okunurken “ARU” olarak okunur. Bu kelimeye sahil, alan gibi anlamlar verilmeye çalışılmıştır. Oysa burada bi ve el takıları ile getirilmiştir. Bi harfi-ceri : içinde ve birlikte anlamları yüklemektedir. El takısı ise marifedir ve bilindik bir şey olduğunu belirtmektedir. Ayrıca bu isimden önce “nabezna” yani “biz fırlattık” denmektedir. “Bir şeyin içinde olarak veya bir şey ile fırlattık” anlamına gelmektedir. Bu nedenle burada sahil veya alan kelimesi uygun görünmemektedir.

Bu kelimenin anlamı başka ne olabilir?

Akkadça sözlüklerde “aru” kelimesine “kusma, geğirme anlamı verilmiştir. Eru kelimesine de boşaltmak, soymak, striptiz anlamları verilmiştir. Bu günkü Farsça da “aru” kelimesi geğirmek anlamındadır. İngilizcedeki geviş getirme anlamına gelen kelime “ruminate” dir. Bu kelimenin Arapça karşılığı yani geviş getirmek “ecterar ( اجترار )”dır. “ecter” kelimesi ise kusturmak, regürjitasyon anlamına gelmektedir. “cer” sürüklemek demektir. Acterar  kelimesinin sonundaki “ar” ekinin “aru” kelimesinden kaynaklandığını düşünüyorum. Kısacası Arapça daki “ecterar” kelimesinin Akkadça  “aru” kelimesinden türediğini düşünüyorum. Bu ayetlerde geçen “Aru” kelimesinin Türkçe karşılığı “geviş getirilen materyal”dir.

Bu anlamı doğru kabul ettiğimizde “onu ambergris maddesi ile birlikte veya ambergris maddesi ile bulanmış halde fırlattık” anlamı ortaya çıkmaktadır. Bu anlam bana daha doğru gelmektedir. Böylece Hz. Yunus ambergris maddesine bulanmış halde çok daha rahat su üzerinde kalabilir ve yüzebilir. Çünkü kendisi çok bitkin bir haldedir. Ambergris maddesi mumsu bir maddedir ve sudan hafiftir. Dış ortamda bekledikçe katılaşır. Belki de karaya çıktığında üzerinde pamuk cinsi bir bitkinin bitmesi yağlı olan ambergris maddesinin kurumadan bir an önce pamuklu bir madde(üstübü) ile temizlenmesi içindir.

Doğrusunu Allah bilir.

 

 

 


YorumcuYorum
Mete Firidin
13.12.2012
08:50

Kuran gerçeği ve bilimsel olanı anlatır. Mitolojiye dönüştürülmüş uydurmaların gerçek kaynağını açıklar.

Ama insanlar hala mitolojik uydurmalar peşindedirler. GÜNÜMÜZDEKİ MİTOLOJİLER DAHA ÇOK ŞEHİR EFSANELERİ VEYA UZAYLI EFSANELERİ ŞEKLİNDEDİR.

iLLADA SAPITMAK İSTEYENE NE DİYEBİLİRİZ Kİ?

Süleyman Karagülle
13.12.2012
13:23

Arven Mastar olarak çullanmak demektir. Sovuğun titretemsi Irv: kenar, taraf insan topluluğu Ireva sıtam nöbetgelri, güneşin akşamüstü sarardığı hal Urve kulp halka Uryen mastar oalrak elbise çıkarmak ara: evin avlusu arıyye Soğuk rüzgar. Ara', kelimesi sema benzeri semeveden gelebilir , bina' da olduğu gib araya den de olabilir. Viki Pedide :Genellikle sadece büyük mürekkep balıklarını (boyu 2 metreyi bulanları tercih eder) yerler. Başka balıkları ve fok gibi diğer deniz memelilerini de yerler. Denizin altında hareketsiz yatarken geçen mürekkep balığı sürüsünü ağzını aniden açıp emerek avlar. Mürekkep balıklarının sindirilemeyen kesimleri, sindirim borusunda toplanır ve sonra da ağız ya da anüs yoluyla atılır. Bunlar koku sanayinde kullanılan gri amberi oluşturur. Ara kelimesinin amber keliemsi olan akrabılığı şöyledir A lar aynıdır. R harfleri de ortakdır. nb harfaleri dudak harfşeridir. Bi,rbrine dönüşürelr. İbnisnanın avisena olması buna örnekdir. Mürekkepbalığı saldırıya uğradığı zaman, mürekkep kesesinden suda dağılmayan ve ana hatlarıyla mürekkepbalığının vücut şeklini andıran koyu renkli bir sıvı püskürtür. Aynı zamanda mürekkepbalığının rengi açık bir hal alır. Böylece hayvanın püskürttüğü ve kendi şeklini alan mürekkep bulutu kendisinden daha fazla görünerek hasmını aldatır. O sırada da kendisi jet sistemiyle hızla oradan kaçar. Mürekkepbalıkları bazen de suda hızla yayılan ve hiçbir şey görünemeyecek şekilde bir duman bulutu oluşturan bir çeşit mürekkep fışkırtırlar. Askeri tabirle, kendileriyle hasımları arasında bir sis perdesi oluştururlar. Saldırgan bu durumda hiçbir şey göremez. Aynı zamanda koku duyusunda da kısmi bir felç olur. Mürekkepbalığı bu kargaşada hızla oradan uzaklaşır. Mürekkep kesesi bazı türlerde, içleri ışık verici bakterilerle dolu keseciklerle beraber çalışır. Böyle olanlarında dışarı püskürtülen mürekkep bir ışık patlaması gibi olacağından hasmının gözü kamaşır. En büyük düşmanları kedibalığı, köpekbalığı, foklar ve balinalardır. İspermeçet balinaları mürekkepbalıklarına çok düşkündür. Balina gemileriyle avlanan bazı İspermeçet balinalarının vücutlarında vantuz yaraları görülmüştür. 15 metrelik bir mürekkepbalığı mücadele anında 10 cm çapında vantuz yarası bırakır. Halbuki balinalarda 26 cm çapında vantuz yaralarına rastlanmıştır. Mürekkepbalıklarının mürekkepleri yüzyıllarca sanatkarlar tarafından yazı ve çizimde kullanılmıştır. Ara darra'da olduğu gibi r, hemzeye dönüşmüş olabilir. arra mastar olarak uyuz olmak, develerin veya ineklerin tabak hastalığına tutulmasında Ayaklarında sarı sıvı çıkar. Alusiye göre çobanlar bu sıvıyı sağlam ineğe sürerler ve böylece onların hasta olmalarını önlerler( Deme ki aşı yapmayı o tarihte biliyorlardı) Bu mutalaalardan sonra Mete Firidinin var sayımını ele alalım. Ara balinanın safrası olabilir mi?. Balınalar 10 dakika dışarıdan hava alırlar 1200 metre derinliğine kadar inip bir saat kalabilirler. Su yüzüne çıktıklarında 45 derecelik bir açı ile ciğerlerinden havayı boşaltarak pis havayı uzağa atarlar. Böylece tekrar pis havayı ciğerlerine almamaya çalışırlar. İspermeçet yağlarını da bu hava ile uzağa atarak kendilerine bulaşmasını önlerler. Bu durumda Mete'nin dedikleri ile bizim söylediklerimiz arasında hiçbir fark kalmaz. Nebaznahu bil arai denmektedir Bi alet manasına geldiği gibi bi musahabet için de gelir. Beraber manasını da taşır. O halde biz onu ara ile yanı ağız salyasıyla fırlattık. denmiş olur. Son derece uygun manadır. Bi fi manasına da gelir. Onu ara yanı çıplak bir araya fırlattık ikinci derecede manadır. Bu da doğrudur Onun üzerine yaktın ağacını inbat ettik. Denmektedir. Burada ki o zamiri araya gidebilir. O takdirde balığın ağzından çıkan bu atıklar karalarda yayılmakta gübre olmaktadır. Çöllerde yemlenmek için kuşlar gelir ve pislikleri ile pamuk tohumlarını saçarlar. Orası pamuk tarlasına dönüşür. Kuran'da buranın pamuk tarla olmasını,Yunus Peygamberin oraya atıldığında olduğu söylenmemektedir. Genel olarak ifade edilmektedir.

Çok Okunan Makaleler
Reşat Nuri Erol
M.Tekelioğlu; 15 Temmuz’a doğru: travmadan kurtulmak…
7.07.2017 110173 Okunma
Mete Firidin
Hz. Musa Ne Zaman Yaşadı?
12.05.2011 101928 Okunma
11 Yorum 07.04.2020 15:05
Mete Firidin
Hz. Nuh, İbrahim, Yusuf ve Musa Kronolojisi
5.04.2015 92538 Okunma
10 Yorum 12.01.2020 16:47
Mete Firidin
Hurufu Mukatta
9.04.2011 80018 Okunma
7 Yorum 25.03.2020 18:55
Mete Firidin
Hz. İbrahim Ne Zaman Yaşadı?
28.02.2011 75896 Okunma
4 Yorum 25.03.2020 18:59
Mete Firidin
Kudret Helvası Menne
13.11.2013 68680 Okunma
4 Yorum 15.11.2013 03:46
Mete Firidin
Petra Yalanı
28.04.2015 63295 Okunma
9 Yorum 02.05.2015 13:07
Mete Firidin
Estetik Ameliyat ve Nisa Suresi 119. Ayet
3.10.2014 63197 Okunma
1 Yorum 03.10.2014 20:39
Mete Firidin
Kuran'da Kölelik
27.12.2013 60985 Okunma
86 Yorum 08.01.2014 17:16
Mete Firidin
Salat Kelimesinin Kökeni
26.02.2012 60448 Okunma
10 Yorum 03.06.2020 00:23
Sam Adian
HAMR ve HUMR
25.02.2012 47907 Okunma
18 Yorum 10.01.2020 12:34
Mete Firidin
Bekke Ve Mekke
27.01.2011 47467 Okunma
9 Yorum 25.03.2020 19:30
Süleyman Karagülle
ABD Başkanlık Seçimi
19.11.2016 38576 Okunma
28 Yorum 19.12.2016 21:41
Lütfi Hocaoğlu
Fahişe ve Fahşâ
20.08.2015 36160 Okunma
81 Yorum 16.09.2015 00:08
Mete Firidin
Hz. Lut’un Kızları
7.06.2011 35342 Okunma
4 Yorum 01.02.2020 21:22
Mete Firidin
El Tur ve Tur-i Sina?
24.03.2013 34918 Okunma
21 Yorum 23.06.2021 12:46
Mete Firidin
Amen ve Senetin
15.11.2012 33081 Okunma
31 Yorum 30.11.2012 13:47
Hikmet Güveloğlu
HİÇ
2.01.2017 32591 Okunma
2 Yorum 03.01.2017 11:37
Mete Firidin
Lut Kavmi Homoseksüel Değildi!
3.08.2014 31600 Okunma
15 Yorum 03.12.2017 03:35
Reşat Nuri Erol
Süleyman Karagülle - Altın Ekonomisine Geçiş
2.11.2013 31097 Okunma
2 Yorum 30.01.2016 22:15
Sam Adian
BIR EYLEM OLARAK ZINA
14.07.2012 30779 Okunma
24 Yorum 24.07.2012 09:50
Mete Firidin
Lâ mevcûde illâ Hû???
18.12.2010 30273 Okunma
1 Yorum 25.12.2010 15:11
Hikmet Güveloğlu
Musaddık'ın Kerameti, Zarrab'ın Laneti
30.11.2017 30244 Okunma
1 Yorum 30.11.2017 19:32
Mete Firidin
Kabe Kavseyni Ev Edna
15.06.2012 29010 Okunma
1 Yorum 22.05.2018 01:32
Mete Firidin
Nuh’un Üvey Oğlu!
25.10.2015 28726 Okunma
28 Yorum 12.01.2020 17:30
Mete Firidin
Homohabilis Havva ve Havvalar
20.04.2012 28467 Okunma
27 Yorum 15.04.2020 09:47
Hikmet Güveloğlu
KAYIN BABA, DAMAT, İPSİZ VE SAPSIZLAR
18.12.2016 27694 Okunma
1 Yorum 20.12.2016 00:47
Mete Firidin
Nutfetin Emşâcin (99)
14.05.2013 27616 Okunma
24 Yorum 17.05.2013 15:16
Mete Firidin
Adem'in ve Havva'nın Hatası
2.03.2014 27402 Okunma
34 Yorum 10.03.2014 00:48
Süleyman Karagülle
KABİR AZABI
25.02.2014 26377 Okunma
8 Yorum 05.03.2014 21:24
Mete Firidin
İbni Arabi ve Araf 175-176. Ayetler
16.11.2011 25825 Okunma
9 Yorum 19.11.2011 17:29
Sam Adian
FINANSMAN MESELESI VE ZEKAT
8.11.2012 25582 Okunma
45 Yorum 18.11.2012 00:41
Mete Firidin
Miras ve Kelale Ayetleri
13.02.2014 25378 Okunma
53 Yorum 28.02.2014 13:04
Süleyman Karagülle
Görevimiz
22.02.2014 25281 Okunma
12 Yorum 05.02.2016 21:44
Mete Firidin
İçki Haram mı?
25.05.2015 23953 Okunma
13 Yorum 12.01.2020 17:25
Mete Firidin
Enam Suresi 145. Ayet Ve Haram Yiyecekler!
31.12.2017 23489 Okunma
Mete Firidin
Hz. Yunus ve Ambergris
12.12.2012 22743 Okunma
2 Yorum 13.12.2012 13:23
Mete Firidin
Allah Celle Celalühü Ne Demektir?
30.11.2014 22731 Okunma
1 Yorum 01.12.2014 08:16
Mete Firidin
Kuran’da Namaz Vakitleri
28.12.2014 22522 Okunma
Mete Firidin
Nuh’un Gemisi ve Cudii
12.01.2014 21875 Okunma
45 Yorum 05.02.2016 23:06
Mete Firidin
İmhotep Hz.Yusuf mu?
27.10.2011 20535 Okunma
3 Yorum 05.11.2019 07:59
Hikmet Güveloğlu
ASKERLİK VATAN BORCU
25.01.2017 20448 Okunma
Cengiz Demirci
İlk karzı hasen kooperatifi
3.01.2013 20087 Okunma
25 Yorum 06.02.2013 20:31
Mete Firidin
Hz. Adem’in Kaburgası
25.04.2012 20033 Okunma
59 Yorum 28.04.2012 13:42
Mete Firidin
Hz. İsa’nın Doğum Günü
2.01.2015 19955 Okunma
Ahmet Yücel
YUNUS SURESİ 62-63-64. AYETLER VE TEFSİRİ
19.02.2016 19736 Okunma
Mete Firidin
Hz. İbrahim’in Atası ve Nemrut
19.04.2015 19277 Okunma
1 Yorum 20.04.2015 20:48
Mete Firidin
Şeriata Göre Kadınların Dövülebilmesi?
16.03.2014 19137 Okunma
18 Yorum 20.03.2019 10:45
Mete Firidin
Kuran'da Tecavüzün Cezası
18.02.2015 19017 Okunma
2 Yorum 21.02.2015 17:19
Hikmet Güveloğlu
İNCİR'LİK KUŞU
8.01.2017 18901 Okunma
2 Yorum 12.01.2017 08:07