Süleyman Karagülle
REFORM
14.11.2020
472 Okunma, 0 Yorum

 

Bu yazı Fehmi Koru’nun 14.11.2020 tarihli yazısına yorum olarak kaleme alınmıştır. Yazının linki aşağıda yer almaktadır.

https://fehmikoru.com/reform-mu-dediniz-osmanlida-da-en-cok-konusulan-sozcuktu-islahat/

 

İnsanlık uygarlaşacak şekilde yaratılmıştır. Uygarlaşma da iki şekilde olmaktadır. Biri Peygamberler tarafından yapılan vahiye dayanan reformlardır. Diğeri ise filozoflar tarafından geliştirilmiş reformlardır. Peygamberler işe cemaat kurmakla başlamışlar. Birkaç kişiden oluşturdukları cemaate yeni düzeni öğretmişler, kendileri yaşamışlar ve sonra reformlar çevreye yayılmış. Büyüyerek değil, çoğalarak yeryüzünü kaplamış. Bugün yeryüzünde iki buçuk milyar Hristiyan, iki milyara yakın da Müslüman var. Bunlar silah zoruyla bu dinleri kabul etmediler. İnandılar ve yeni düzen kurdular.

İkinci reform şekli ise filozofların reformudur. Filozoflar kendileri yaşamadan evvel peygamberlerin yaptığı reformları iktibas ederek, merkezden güç kullanarak halka kabul ettirmek isterler. Bir dönem için başarırlar da biraz sonra bütün medeniyetler gibi onların medeniyeti de çökmeye başlar. Reform yapılarak medeniyet devam ettirilemez. Osmanlılar da ıslahat adı altında değişiklikler yapmak istemişler ama başaramamışlardır.

Bugün yeni peygamber gelmeyecektir. Batının kuvvet uygarlığı çökmeye başlamıştır. Doğunun hak uygarlığı peygambersiz oluşacaktır. İlim adamları oluşturacaktır. Bunu biz söylemiyoruz. Birinci Kur’an uygarlığını getirmiş olanlar, yeni kitabın inmeyeceğini, artık vahiy alan peygamberlerin gelmeyeceğini bildirmiş. Çok açık ifadeyle ilim adamlarının peygamberlerin varisi olduğunu bildirmiştir. Vahyin yerini de içtihadın ve icmanın alacağını çok açık şekilde belirtmişler ve birinci Kur’an uygarlığını kuranlar içtihat ve icmaların örneğini vermişlerdir.

500 seneden fazladır İslam âlemi içtihat ve icmaı terk etmiş ve yeni düzenin oluşmasına imkân vermemiş, hatta mani olmuştur. İslam âlemi çökmüş, yok olacak bir duruma gelmiştir. Mevdudi, Kutuplar, Hamidullah gibi yenilikçiler sayesinde özellikle Bediüzzaman ve Erbakan’ın faaliyetleri ile İslam âlemi bugün ismen de olsa bağımsızlık kazanmıştır. Hristiyanlarda da yeniden dine dönüş çabaları görülmektedir.

Türkiye’de, Akevler’de 50 senelik çalışmalar vardır. Kur’an’ın bugünkü müspet ilimlerle yorumlanması, ona göre yeni içtihatların yapılması vardır. Milli görüşçüler ve Gülenciler bunu baştan desteklediler ve bugünkü dünya böyle oluştu. Bu çalışmaların sonunda ortaya çıkan yargı reformu iki cümleye dayanmaktadır. Yargı kanunlarla değil, kanunlardan yararlanarak kendi içtihatlarına göre hükmeden yargıçlardan oluşur. Yani yargıç kanunun herhangi bir maddesine uymak zorunda değildir, kanundan da yararlanır, ama o daha çok sözleşmelere dayanır ve kendi görüşüne göre hükmeder. Yargı reformunun bir numaralı kuralı budur. Bu yetkiyi vermediğiniz takdirde, yargıcın kanunlara uyup uymadığını kontrol eden bir merkez oluşturmak zorundasınız, o merkez hükmetmeye başlar. Bu sefer yargı yönetime karışmaya başlar. Buna imkân vermemek için de yönetim yargıyı baskı altına alır.

Yargı reformunun ikinci maddesi ise yargıçların taraflarca seçilmesi ve mahkemenin hakemlerden oluşmasıdır. Yani merkezden atanmaz, taraflar iki hakem seçer, iki hakem de başhakemi seçerler. Bunların kararı kesindir ve bütün diğer devlet kuruluşlarının üstündedir. Bu yargıçların verdiği karar uygulanır.

Şimdi yeniden reform yapacağız diye yola çıkan bakan veya diğer görevliler bu iki kavramı biliyorlar mı? 50 senedir bunu çeşitli vesilelerle anlatıyoruz. Bunlar bunu duydular mı? Reform yapalım demekle reform olmaz. Türkiye’de Tanzimat’tan beri reform yapıyoruz. Ama reformu ilim adamları değil sıradan siyasetçiler yapmaktadır. Sonuçta 3. asra yaklaşan Batılılaşma çabasında daha yarıya gelmiş değiliz. Son sözümüz şudur: Reform ilimsiz olmaz. Bu hususta ilim de 50 senelik çalışmasıyla Akevler’de oluşmuştur. Allah bir dönemde çok peygamber göndermediği gibi bugün de bu ilmi yalnız Akevler’e vermiştir. Bu gerçeği kabul ederek Akevler’i terk edenlerin yeniden Akevler’e dönmeleri gerekir. Örnek olarak Gül Akevler’de yetişmiştir ama şimdi ilgilenmemektedir. Yeniden Akevler’de eski kadro ve varisleri toplanmalı makroda değil, önce mikroda bir köy oluşturmalıyız. Peygamberlerin yolu dışında bir yolla peygamberlerin düzenine hizmet edilemez.

 

 


Son Eklenen Makaleler
Reşat Nuri Erol
Orman yangınları; önce teşhis, sonra tedavi…-3
4.08.2021 101 Okunma
6 Yorum 04.08.2021 09:11
Reşat Nuri Erol
Orman yangınları; önce teşhis, sonra tedavi…-2
3.08.2021 146 Okunma
7 Yorum 03.08.2021 08:48
Reşat Nuri Erol
Mehmet Tekelioğlu; SÜLEYMAN KARAGÜLLE’YE DAİR…
2.08.2021 62 Okunma
6 Yorum 04.08.2021 08:56
Özer Ataç
Doğa "yeter!." diyor
2.08.2021 30 Okunma
Reşat Nuri Erol
Orman yangınları; önce teşhis, sonra tedavi…-1
2.08.2021 164 Okunma
6 Yorum 02.08.2021 07:19
Reşat Nuri Erol
Allah bu ayette “FIKHETSİNLER” diyor; neden?
1.08.2021 170 Okunma
7 Yorum 01.08.2021 08:04
Reşat Nuri Erol
‘Kuli(A)llahu yünecciyküm minha ve min külli kerbin’
30.07.2021 132 Okunma
1 Yorum 30.07.2021 10:57
Reşat Nuri Erol
“Kadir olan O’dur” yani kadir olan yalnız Allah’tır…
30.07.2021 123 Okunma
7 Yorum 30.07.2021 10:17
Reşat Nuri Erol
‘Men yunecciykum min zulümati’l-berri ve’l-bahri’-3
27.07.2021 274 Okunma
8 Yorum 27.07.2021 06:38
Reşat Nuri Erol
‘Men yunecciykum min zulümati’l-berri ve’l-bahri’-2
26.07.2021 217 Okunma
9 Yorum 26.07.2021 16:30
Reşat Nuri Erol
‘Berr ve bahrın zulumatından sizi kim inca eder?’ - 1
26.07.2021 200 Okunma
8 Yorum 26.07.2021 16:09
Hüseyin Bağdatlı
ARHAVİ DE SEL FELAKETİ. TAYYİB GİTTİ, RECEP GELDİ.
25.07.2021 140 Okunma
1 Yorum 30.07.2021 21:08
Ahmet Yücel
AHMET YÜCEL GELİYOR
22.07.2021 176 Okunma
2 Yorum 22.07.2021 22:20
Osman Aydın
İnananlar İçin Yaklaşma Vakti
19.07.2021 111 Okunma
Reşat Nuri Erol
“Ve (Allah) sizin üzerinize hafızlar irsal eder…”
19.07.2021 278 Okunma
8 Yorum 19.07.2021 10:09
Reşat Nuri Erol
Ahmet Yücel’in yazdığı “15 Temmuz Hatırası”
18.07.2021 359 Okunma
8 Yorum 18.07.2021 08:50
Ahmet Yücel
FİRAKTAN KURTAR
18.07.2021 70 Okunma
Ahmet Yücel
Bedensiz bir güzel gördüm efendim
18.07.2021 103 Okunma
1 Yorum 18.07.2021 07:23
Ahmet Yücel
BİR NEFES VERİN BANA
17.07.2021 97 Okunma
Reşat Nuri Erol
Kanun, içtihat ve icma, kıyas ve fıkıh usulü - 2
17.07.2021 256 Okunma
8 Yorum 17.07.2021 09:12
Reşat Nuri Erol
Kanun, içtihat ve icma, kıyas ve fıkıh usulü - 1
14.07.2021 262 Okunma
6 Yorum 14.07.2021 13:31
Reşat Nuri Erol
Değişen dünya ve yapılması gereken çözümler
13.07.2021 231 Okunma
6 Yorum 13.07.2021 10:48
Reşat Nuri Erol
İnsanlığın zulümden kurtulup saadete ermesi için - 3
12.07.2021 246 Okunma
6 Yorum 12.07.2021 07:46
Reşat Nuri Erol
İnsanlığın zulümden kurtulup saadete ermesi için - 2
11.07.2021 258 Okunma
6 Yorum 11.07.2021 11:36
Özer Ataç
Tekasür'e yollama
9.07.2021 164 Okunma
Reşat Nuri Erol
İnsanlığın zulümden kurtulup saadete ermesi için - 1
9.07.2021 276 Okunma
6 Yorum 09.07.2021 09:15
Reşat Nuri Erol
İSLAM DÜZENİ yani ADİL DÜZEN nedir? - 2
6.07.2021 268 Okunma
6 Yorum 06.07.2021 06:46
Reşat Nuri Erol
İSLAM DÜZENİ yani ADİL DÜZEN nedir? - 1
5.07.2021 300 Okunma
7 Yorum 05.07.2021 08:28
Reşat Nuri Erol
Adil Ekonomik Düzen’i böyle anlatmış olacağız
4.07.2021 250 Okunma
6 Yorum 04.07.2021 14:54
Reşat Nuri Erol
Adil Ekonomik Düzen’de sistem nasıl olacak?
3.07.2021 304 Okunma
6 Yorum 03.07.2021 10:50
Reşat Nuri Erol
“Ve onların i’razları sana kebir görünüyorsa…”-3
1.07.2021 255 Okunma
6 Yorum 01.07.2021 09:00
Reşat Nuri Erol
“Ve onların i’razları sana kebir görünüyorsa…”-2
27.06.2021 337 Okunma
6 Yorum 27.06.2021 14:46
Reşat Nuri Erol
“Ve onların i’razları sana kebir görünüyorsa…”-1
26.06.2021 299 Okunma
5 Yorum 26.06.2021 05:59
Reşat Nuri Erol
“Allah ve Kur’an var da bu dertlere dayanıyoruz”
25.06.2021 335 Okunma
7 Yorum 25.06.2021 09:22
Reşat Nuri Erol
Allah’ın plan ve projesini değiştirecek yoktur…
24.06.2021 319 Okunma
6 Yorum 24.06.2021 10:15
Reşat Nuri Erol
Bizim de her şeye SABRETMEMİZ gerekiyor…
23.06.2021 362 Okunma
6 Yorum 23.06.2021 10:36
Reşat Nuri Erol
Bize, size, hepimize Allah’ın yardımı gelecektir...
22.06.2021 374 Okunma
6 Yorum 22.06.2021 11:03
Reşat Nuri Erol
Sorunların çözülmemesi bizi hüzünlendiriyor…
21.06.2021 420 Okunma
7 Yorum 21.06.2021 14:34
Reşat Nuri Erol
“Biliyoruz, söyledikleri seni hüzünlendiriyor…”
20.06.2021 391 Okunma
6 Yorum 20.06.2021 12:39
Reşat Nuri Erol
“Ve ittika edip akledenler için ahiret hayırlıdır”
19.06.2021 342 Okunma
5 Yorum 19.06.2021 12:16
Reşat Nuri Erol
“Dünya hayatı laib ve lehvden başkası değildir”
18.06.2021 343 Okunma
5 Yorum 18.06.2021 10:17
Reşat Nuri Erol
Dünya-ahiret, laib-lehv, ittika-akletme, hayat-hayr
17.06.2021 348 Okunma
5 Yorum 17.06.2021 10:52
Reşat Nuri Erol
Kur’an nizamına göre üçüncü binyıl medeniyeti
16.06.2021 381 Okunma
5 Yorum 16.06.2021 10:47
Reşat Nuri Erol
“Kad hasirallezîne kezzebû bilikaillâhi…” (6/31)
15.06.2021 348 Okunma
5 Yorum 15.06.2021 10:03
Reşat Nuri Erol
Süleyman Hocamı ilmî ve amelî çalışmalarla anmak-6
13.06.2021 342 Okunma
5 Yorum 13.06.2021 13:32
Reşat Nuri Erol
Süleyman Hocamı ilmî ve amelî çalışmalarla anmak-5
12.06.2021 362 Okunma
5 Yorum 12.06.2021 09:54
Reşat Nuri Erol
Süleyman Hocamı ilmî ve amelî çalışmalarla anmak-4
11.06.2021 368 Okunma
5 Yorum 11.06.2021 09:16
Reşat Nuri Erol
Süleyman Hocamı ilmî ve amelî çalışmalarla anmak-3
9.06.2021 364 Okunma
5 Yorum 09.06.2021 10:49
Reşat Nuri Erol
Süleyman Hocamı ilmî ve amelî çalışmalarla anmak-2
8.06.2021 398 Okunma
6 Yorum 08.06.2021 10:44
Reşat Nuri Erol
Süleyman Hocamı ilmî ve amelî çalışmalarla anmak…
7.06.2021 482 Okunma
6 Yorum 07.06.2021 10:34