Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 88
2000 YILINA GİRERKEN GEÇEN BİR YILIN MUHASEBESİ-K-M-6
11.11.2009
4323 Okunma, 0 Yorum

 

KUR’ÂN MATEMATİĞİ

43. Seminer / 15 OCAK 2000

2000 YILINA GİRERKEN GEÇEN BİR YILIN MUHASEBESİ

Kadir Gecesi” plan gecesi demektir. Müslümanların her yıl “Kadir Gecesi”nde geçmişin bir muhasebesini yapıp geleceğe doğru yol almaları gerekir. Bu itibarla biz bugün sizlere bir yıl içinde neler yaptığımızı anlatmaya çalışacağız.

 

AHŞAP EVLER

Ahşap Evler”e 1998 yazında başlanmıştır. Bu yaz Türkiye’ye dönüşümün ilk yazı idi. İzmir Akevler Sitesi, sırtda ve deniz havasını alan bir yerde inşa edilmişti. Yazları dahi oturulabilir bir serinlikte geçerdi. Önü açıktı. Uzaktan denizi görüyordu. 90’lı yıllarda önümüz yapılaşma ile doldu. Denizden gelen rüzgar bacaları yalayıp Akevler’e ulaşıyor, yazın sıcağın yanında kirlilikten dolayı hava son derece bozuk oluyordu. Çatalkaya tarafında yeni mülkiyete açılmış yerler vardı. Orada siteler tesis etmeyi önerdim ve Akevler’deki arkadaşlara teklif ettim; ilgilenmediler. Yalova’da dinlenme evleri vardı. Ne var ki orada da sık yapılaşma bu evleri sadece gösteriş yapıları haline getirmişti. Orada odunluğa kullandıkları kısa boy kereste vardır. Oradaki yakınlarıma önerdim; ilgilenmediler. Sonra Sapanca’ya geçtim ve yakınım olan Nurettin Sarı’ya projemi anlattım; o kabul etti. Keresteyi aldı. Yapma hususunda yardımcı olamayacaklarını baştan belirtti. Oğlu Bahattin Sarı ile anlaştık. Yeni proje olarak yapmaya başladık. Bizim elimizde olmayan sebeplerle bir türlü bitirilemedi. Sapanca’da tamamlanacaktı. İsa Gök ustanın yakın ilgilenmesine rağmen bitmedi. Şimdi Düzce’de bitirilmek üzeredir.

 

20 ORTAKLI İLK AHŞAP EV ORTAKLIĞI

Bu ortaklığa aşağıdaki kimseler sıra ile katılmışlardır.

1- Süleyman Karagülle, 2- Nurettin Sarı, 3- Necmettin Sarı, 4- Ali Erişen, 5- Nersine Ceniş, 6- Reşat Erol, 7- İsa Gök, 8- Melik Özmen (500), 9- Gürsoy Erol ve Arkadaşları, 10- Cengiz Demirci, 11- Hasan Hacıbektaşoğlu, 12- Gürsel Kartal, 13- Arif Ak, 14- Selim (           ),  

Bu yapı bitmemiştir. Biten yapı 10 000 dolar değerinde kabul edilerek Süleyman Karagülle’ye bırakılacaktır. Ortakların Payları 1200 dolar hesabı ile yüz ortaklıya aktarılacaktır.

 

KAYNARCA YAPI ORTAKLIĞI

İstanbul’da sabit yerimizin olması, Ahşap Evler ile ilgili tesisimizin bulunması ve süpermarket denemesinin yapılabilmesi için Kaynarca’da 550 metre karelik bodrum 50 000 dolara alınmıştır. Üstünde 300 metre karelik süpermarkete elverişli yer vardır. Cahit Güneri bunu da ortaklığa koymayı vaadetmiştir. Tapular müteahhit üzerindedir. Cahit Güneri iki defa tereddütler göstermiş ve bizi yarı yolda bırakmıştır. Birincisinde, süpermarket olarak üst tarafını bir süpermarketçiye adil düzene göre işletilmek üzere verilmek üzere iken kendisinin daha iyi şartlarla kiraladığını beyan etmiştir. Binanın çatısı yapılmamış olduğundan ve kanalizasyon sorunu çözülmemiş bulunduğundan ortaklığımız bir faaliyet gösterme imkanı bulamamıştır. Kendisine 12 000 dolar kadar ödeme yapılmıştır. “Kanalizasyon sorununun çözülmemesi halinde, malınız ayıplı olduğundan almaktan vazgeçilmiştir” şeklinde baskı yapılmış ve sorun teknik olarak çözülmüştür.

Müteahhit ile görüşme yapılmış, ortak olma vaadi alınmış ve böylece çatı ve kanalizasyon sorunu çözülmüştür. Ancak Cahit Güneri bizim bu işi yapamayacağımızı, biraz daha para verirsek, sonra hepsini iade edeceğini beyan etmiştir. Böylece ikinci defa çözdüğümüz problemler Cahit Güneri tarafından durdurulmuştur. Böylece “Kaynarca Yapı Ortaklığı” şimdilik başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Verdiğimiz meblağı tahsil edecek belgelerimiz elimizde mevcuttur. Sorun hukukçularımıza intikal ettirilecektir.

Kaynarca Ortakları Şunlardır:

1- Gürsel Kartal, 2- Çetin ........., 3- Lütfi Hocaoğlu, 4- Cengiz Demirci, 5- Hakan Kandal, 6-.............., 7- ...................., 8- ....................., 9- ......................, 10- ........................, 11- ........................, 12- .......................,

Bunların payları “Çatalca Gök İşletmeleri”ne intikal ettirilecektir.

 

DÜZCE AĞAÇ EVLER TEŞEBBÜSÜ

Prof. Yüksel Çavuşoğlu’nun delaleti ile zelzelezede belediyeler ile görüşülmüş ve kendilerine Ağaça Evler önerilmiştir. Adapazarı Erenler Belediye Başkanı bir evin Erenler’de kurulmasını vaadetmiş, ancak maalesef ilgilenilememiştir. Cumalı Belediye Başkanı da davet etmiş, ama gidilememiştir. Bu arada Arif Ak tarafından Düzce Belediyesi’nin öneriyi kabul ettiğini bildirilmiş ve 5 000 dolarlık bir ek yatırım yapılacağı vaadi yapılmıştır. Düzce’ye gidildiğinde, Arif Ak ve Selim Bey dışında bu işi ciddiye alan kimseye rastlanmamıştır. Sözleşme yapılmadan hazırlanmış ev kerestesi Düzce’ye götürülmüş ve sokağa atılmıştır. Arif Ak tarafından Yusuf Ercan’ın Atölyesi bulunmuştur. Büyük sıkıntılarla burası ancak birbuçuk ay sonra çalışılır hale getirilmiştir. Zelzele geçiren halk çalışma yeteneğini yitirmiş ve yardımla geçinme tevekkülüne girmiştir. İsa Gök buraya gelmiş ve iki aylık bir zaman içinde canla başla çalışmıştır. Ne var ki, ben gitmediğim zaman metre tutacak kimse yoktu.

Bu gidişe son vermek amacıyla köyüme (Borçka/ Artvin) telefon edip Yusuf Barlas ile İsmail Karagülle getirilmiş, İstanbul’dan da iki kişi eklenmiştir. İsa Usta ile birlikte bayramdan önce son onbeş gün içinde hızlı bir şekilde hazırlanmaya başlanmıştır. Uzun zaman yaş olarak üst üste kalması sebebiyle tahtalar küflenmiştir. İnşaatta bir takım proje zorlukları görülmüş ve bunlar bundan sonraki evler için düzeltilmiştir. Yapılan ev Düzce Belediye Başkanlığı’na konacaktır. Dört ay sonra alınacaktır. Düzce Belediyesi 1500 dolar civarında masraf yapmıştır. Bunun yarısı makinalar olmuş, diğer yarısı nakliye ve elektrik tesislerine gitmiştir. Bu masraflarına karşı bina dört ay kirasız oturmalarına terk edilecektir.

Arif Ak başka yardımlarda bulunduğu için bu birinci ortaklığa 1000 dolarla iki ortaklık verilnmiştir. Bunlardan biri Arif Ak’ın ortağına aittir. Makine, işçi ve yer bakımından Düzce’de Ahşap Ev yapılmasına devam edilir bir durum vardır.

 

BOLU AHŞAF EV TEŞEBBÜSÜ

Ahmet Uzun’un mobilya atölyesinde de Ahşap Ev inşaatı yapılabilir bir durum ortaya çıkmıştır. Bu hususta henüz bir hazırlık yapılamamıştır. Bir yer faaliyete geçtiğinde, burası 2000 yılı içinde büyük üretim merkezi haline getirilebilir. Tesislerini adil düzene göre işletmeye koyma hususunda mutabakata varılmıştır.

 

İZMİR ÖZDEMİR TEŞEBBÜSÜ

İzmir’de Akevler’in 5000 metre karelik çelik döküm tesisleri vardır. Ayrıca yanında 2000 metre karelik makinaların konacağı yer vardır. Adil Düzen içinde anlaşmalar yapılmış ve Akevler’de doğrama tesisleri bulunan Hüseyin Aydın oraya taşınmak üzere anlaşmaya varılmıştır. İzmir’den 30 kilometre mesafede, Ankara yolu üzerinde bulunan tesisler, büyük bir ahşap ev fabrikası olabilecek kapasitededir. Reşat Erol’un da yetişmek üzere olan kavakları vardır. Gelecek yıl kesebiliriz. Böylece orada da ahşap ev faaliyete başlamak üzeredir.

 

BİŞKEK AHŞAP EV TEŞEBBÜSÜ

Ortaklarımızdan bir kısmı daha önce Bişkek’te bir fırın teşebbüsünde bulunmuş ve bir sinema binasını satın almışlardır. 30 000 dolar değerinde olan bu tesisin yanında ayrıca oradaki Mescit ve Kalkınma Vakfı’nın birer dönümlük arsa üzerinde oturan üç bahçeli arsası vardır. Ortağımız Nersine Ceniş ile birlikte orada da ahşap ev faaliyetine başlanacaktır. Ancak buradaki yapının bitmesi, projenin kesinlik kazanması ve 20 000 dolar tutacak makinelerin temini gerekmektedir.

 

ÇATALCA AHŞAP EVLER TEŞEBBÜSÜ

İsa Gök’ün Çatalca’da olması, kendisinin orada Torna Atölyesinin bulunması ve oğullarının da bu işe katılmaya taraftar olmaları; bizim 100 Ortaklı Ahşap Ev inşaatının Çatalca’ya taşınmasına sebep olmuştur. Buna, Cahit Güneri’ye ait yerin kullanılamaz durumda olması da sebep olmuştur. Bahattin Sarı’nın da bu tarafa tüm gücü ile gelememesi bu kararın alınmasına etken olmuştur,

İsa Gök yazıhane olarak zemin katını bu işe koymayı prensip olarak kabul etmiştir. Ayrıca Çatalca civarında bulunan 7,5 dönümlük yerin üçte birini, dönümü 8000 dolarlık kısmını, içindeki elektrik tesisleri ile birlikte devretmeyi kabul etmiştir. Ortaklık içinde payı olacaktır. Kendisine elektrik ara saati ile verilecektir. Buraya konmak üzere bir rabıta makinesi alınmıştır. İsa Gök onu faal hale getirmiştir. İşlenmek üzere Ahmet Şişman ve ortakları tarafından 3200 dolarlık tomruk kereste konmuştur. Yusuf Barlas ile İsmail Karagülle’ye de orda ev tutulmuştur. Böylece burada Ahşap Ev imalatı fiilen yapılabilecek bir duruma getirilmiştir.

Geçici olarak Ak Ticaret İşletmesi ile anlaşma yapılmıştır. Yer ve makinelerinden istifade edilecektir. Kendisine tomruk metre küp başına kira karşılığı olmak üzere 10 dolar verilecektir.

 

Buraya kadar bir yıl içinde Ahşap Evler Teşebbüsü’nün kısa safahatı anlatılmıştır. İmalatın gecikmiş olması bu yönüyle hayırlı olmuştur. Projede bir çok yenilikler yapılmıştır. Çevre bu konuda hazır hâle getirilmiştir.

 

ÇATALCA SÜPERMARKET TEŞEBBÜSÜ

Çatalca’daki arkadaşlar bir araya gelmiş ve bir Anonim Şirket kurmuşlardır. Anonim şirkete 200 000 dolar sermaye konmuştur. Bugün bu sermaye 100 000 dolara inmiştir; o da satılsa 25 000 dolar etmeyecek demirbaş varlığı ile. Ayrıca 10 000 dolar borcu vardır. Tasfiye edilmesi halinde başa baş gelecektir. Biz kendileri ile ilgilendik. Süper marketin işletilmesi için mukavele hazırladık. Bir örnek sözleşme olduğu için o sözleşmeyi buraya alıyorum. Ümit ederim ki bu sözleşme ile süper market zinciri oluşsun.

 

2000 yılının bu ortaklıkların kuruluşa geçtiği yıl olması duâsıyla...

 

İLMİ FAALİYETLER

Reşat Erol’un teşebbüsü ile Faysal Bank’tan 50 kadar video kaseti temin edilmiştir. İslâm Medeniyeti Vakfı da seminerlerin verilmesine izin vermiştir. Böylece başlayan “Kur’ân Matematiği Semineri” Kur’ân’ın Matematik ile olan ilişkisini ortaya koymaya çalışmıştır. Bugün bu ilmi yüklenen arkadaşların ortaya çıktığını söyleyemem. Ancak bu hususta ileride imkan olduğu zaman bir seminer açarsanız, benim notlarımdan da yararlanarak bunu ilmi düzen içinde ortaya koyabilirsiniz.

 

ÇATALCA SÜPERMARKET TEŞEBBÜSÜ

S Ö Z L E Ş M E

Taraflar:                            Satış Merkezi Sahibi Çatsan Anonim Ortaklığı adına ...............

                                   Akevler İstanbul Tüketim Kooperatifi adına .............................

Konu     :                  Çatsan Satış Merkezi’nin adi ortaklık içinde işletilmesi.

KURULUŞ

Madde 1- Akevler İstanbul Tüketim Kooperatifi’nin hizmet ortağı olarak katıldığı bir Tüketim Adi Ortaklığı kurulmuştur. Kooperatif ortakları bu satış yerinden katkıları nisbetinde yararlanacaklardır.

ADİ ORTAKLAR

Madde 2- Adi Ortaklığın Ortakları

a) Tesis Ortağı Çatsan Anonim Ortaklığı, b) Genel Hizmet Ortağı Akevler İstanbul Tüketim Kooperatifi, c) Çalışan Ortaklar, d) Satıcı Ortaklar, e) Kefil Ortaklar, f) Hizmet Ortakları, g) Tüketici Ortaklar.

MUHASEBE ŞEKLİ

Madde 3- İşletmede tüm girdi ve çıktılar Anonim Ortaklığın defterine işlenecektir. Anonim Ortaklığa satıştan %4 verilecektir. Elektrik giderleri de Anonim Ortaklığa ait olacaktır. Emek dışı iştiraklerden dolayı gelir payları ise kooperatifte toplanacak ve kooperatif o payları bölüştürecektir. Ortaklara kâr verilmeyecek, onlara mağazadan alacakları mallarda tenzilat yapılacaktır. Satıcı ve tüketiciye aksetmeyen tenzilat kazancının vergi mükellefi kooperatif olacaktır.

TESİS ORTAĞI

Madde 4- Tesis Ortağı binayı ve tüm mefruşat ve makineleri koyacaktır. Ayrıca elektrik paralarını da ödeyecektir. Bina Sahibine kirayı Tesis Ortağı verecektir. Buna karşılık cirodan kendisine %4 verilecektir.

Anonim Ortaklığın şimdi mevcut olan malları fiyatlandırılarak adi ortaklığa satılmak üzere bırakılacaktır. Bu mallar da diğer mal satanların durumunda olacaktır. Ortaklık satıştan %15 veya özel pay alınacaktır. Satıldıkça meblağ kendilerine verilecektir. Anonim Ortaklığın hiçbir borcu mağazada mevcut mallarla karşılanmayacaktır. Anonim Ortaklığın olmayan mallar Anonim Ortaklığına emanet olacaktır.

ÇALIŞAN ORTAKLAR

Madde 5- Mallar konsinye satılmak üzere konacaktır. Satıcılar faturayı Anonim Ortaklığa mal satıldıkça keseceklerdir. Satılıncaya kadar bütün mallar sahiplerine ait olacaktır.

Çalışan Ortaklar, satış yerinde çalışan satan ortaklar teslim aldıkları mallardan kollektif olarak sorumludurlar. Mağazanın içinde çalışan ortaklar teminat senedi olmak üzere biner liralık bono senetleri tanzim ederek biri borçlu diğerleri kefil olarak Kefil Ortak görüleceklerdir. Alacaklı Kefil Ortak olacaklardır. Kefil Ortak ciro ederek satıcı ortaklara verecektir. Bu senet teminat senedi olup ancak hakem kararı varsa tahsile konacaktır. Senetler açık tarihli olacaktır.

Çalışan Ortaklar Anonim Ortaklığın işçileri olarak görüleceklerdir. Anonim Ortaklık tarafından sigortalanacak vergi primleri onun tarafından ödenecektir. Ayrıca Çalışan Ortaklar Akevler İstanbul Kooperatifi’nin de ortakları olacaklardır. Kendilerine %4 satıştan pay verilecektir. Bu payı aralarında çalıştıkları saat ve dereceleri ile bölüşeceklerdir. Ücretlerden artan kısma kefil olmaları sebebiyle kooperatif içinde kazançları olacaktır. Ancak bu kazançları kendilerine nakit olarak ödenmeyecektir, mağazadaki satışlardan tenzilat yapılacaktır. Tüketim mallarını ucuz almış olacaklardır.

GENEL HİZMET ORTAĞI:

Madde 6- Genel Hizmet Ortağı aşağıdaki hizmetleri görecektir:

a) Tüm yazışmalar, zimmet ve envanter muhasebeleri, demir baş kayıt işlerini yapmaktan, b) Çalışan ortakların bilgisizlikten, beceriksizlikten, ihmalden ve kasden iras ettikleri zararlarının tazmininden, c) Uyarı, bilgi, ambar ve kasadan, d) Haberleşme, taşıma, duyurma ve ilandan, e) Planlama, sağlık, bakım ve güvenlikten, f) Sözleşmelerden, kontroldan, soruşturmadan ve hakemliklerden genel hizmeti yüklenen kooperatif sorumlu olacaktır. Bunun karşılığı olarak kooperatif cirodan %2 alacaktır.

Bu hizmetleri verenleri sigortalayıp ücretlendirecektir. Artan miktardan mağazadan aldıkları mallar üzerinde tenzilat yapacaktır.

SATICI ORTAKLAR

Madde 7- Kefil Ortaklar İstanbul’daki satıcı firmalarla anlaşıp konsinye satış anlaşmaları yapacaklardır. Satan Ortaklardan aldığı teminat senetlerini bu satıcı ortaklara vereceklerdir. Satıcı ortaklar her zaman mağazaya gelip malların satılmış olup olmadığını kontrol edeceklerdir. Mallar satıldığında ertesi gün onların hesabına geçirilecek ve gösterdikleri banka hesabına yatırabileceklerdir. İstedikleri zaman malları geri götürülüp kendilerine teslim edilecektir. Satılacak malların fiyatlarını kendileri artırıp eksiltebileceklerdir. Adi ortaklık mallarına cinslerine göre bir yüzde koyup satacaklardır. Özel bir anlaşma yapılmamışsa malları mağazalara teslim edip geri alabilen alan firmalardan %15 malın getirilmesi ve talep halinde iadesi ortaklara ait olan mallardan %17 konsinye satış masrafları alınacaktır.

Bu masraflardan  % 4 ü tesis ve elektrik, % 4 ü Çalışanlar, % 2 si Genel Hizmet, % 1 i kefalet, % 4 ü sermaye katkı payı olacaktır. Şöyle ki, her satıcı firma kendi sattığı malların kârını ve zararını kendisi koyup satacaktır. Bunun dışında raf veya ambarda mevcut olan mallar ile kasa veya bankada mevcut olan nakdin toplamı günlük sermaye olarak kabul edilecektir. Borç ve alacaklar ise sermaye hesabına ithal edilmeyecektir. Günlük satıştan gelen %4 sermaye dayanışma payı olacaktır. Sermaye dayanışma payının günlük sermayeye bölümü sermaye katkı payı olarak kabul edilecektir. Satıcılar faturalarına bu sermaye katkı paylarını ekleyeceklerdir. Alıcıların ön ödemeden dolayı elde ettikleri katkı payları aldıkları mallardan tenzilat yapılarak değerlendirilecektir.

KEFİL ORTAKLAR

Madde 8- Kefil Ortaklar Satıcı Ortakları bulacaklar, bunlara satan ortaklardan aldıkları bono senetlerini ciro ederek verecekler ve malların raflarda olup olmadığını, satılanların bedellerinin ödenip ödenmediğini sürekli olarak denetleyeceklerdir. Kefil Ortaklar buna karşılık satıştan %1 alacaklardır. Kefil Ortaklar vergi mükellefi iseler, bu %1’lerini kendi defterlerinde gelir göstereceklerdir. Değilseler, muhasebeleri kooperatif tarafından tutulmak şartı ile vergi mükellefi kılınacaktır. Bunlar malları doğrudan üreticilerden alıp mağazalarda sattırabileceklerdir. Üreticiden aldıkları gider makbuzu karşılığı anonim şirkete fatura kesecekler ve KDV’ler onlar tarafından ödenecektir. Böylece üretici kendi mallarını doğrudan tüketiciye ulaştırma imkanını bulacaktır.

ULAŞTIRMA ORTAKLARI

Madde 9- Her malın rafta bir stok seviyesi tesbit edilir. Bu stok seviyesi günlük satışın iki katıdır. Malları kendileri tarafından getirilenlerde stok seviyesi kendi peryotları zamanında satılanların iki katıdır. Mal stokları yarıya indiğinde stok seviyesini tamamlayacak miktarda siparişler verilir. İstanbul ile Çatalca arasında servis yapan minibüs veya diğer araçlarla anlaşma yapılarak her gün akşam üzeri sipariş verilir ve ertesi gün o siparişler bu araçlar tarafından getirilir. Araçlara bu hizmetlerine karşılık bunlardan alınan %17’nin 2’si verilir.

HİZMET ORTAKLARI

Madde 10- İşletmenin Genel Hizmetlerine katılanlara Genel Hizmet payından ödeme yapılır. Bunlar sigortalı gösterilerek ücretlendirilir. Ayrıca kendilerine satıştan tenzilat yapılarak tüketici olarak konurlar.

TÜKETİCİ ORTAKLAR  

Madde 11- Tüketici Ortaklara birer Hesap Kartı verilir. Aldıkları aylıkları peşin olarak kasaya yatırırlar. Kendilerine bir Katılma Payı verilir. Bunlar ayrıca %4’lük sermaye katılma payından da yararlanırlar. Bunlardan satıcı ortaklara ön ödeme yapılır. Bu ön ödemede bölüştürme mağazamızda satılan malların ciroları nisbetinde olur.

HAKEMLİK

Madde 12- Ortaklar arasında çıkacak her türlü anlaşmazlıklar kooperatif hakemleri tarafından çözülecektir. Kooperatif hakemleri arasında Çatalca’dan; a) Tesis Ortağı Anonim Şirket tarafından 1, b) Çalışan Ortaklar tarafından 1, b) Hizmet Ortağı tarafından 1, c) Kefil Ortaklar tarafından 3, d) Tüketici Ortaklar tarafından 3 sıralama usûlü hakemler atanacaktır.

Taraflar bunlar veya kooperatifin diğer hakemleri arasından birer hakem seçecektir. Hakemler bir baş hakem seçecektir. Hakemi atamayan tarafın hakemini kooperatif başkanı atayacaktır. Hakemlerin verdiği kararalar temyiz edilecektir. Kesinleşen kararlara uymayanlar ortaklıktan çıkarılır.

YÖNETİCİLER

Madde 13- Ortaklık yöneticilerin aldığı kararlarla yönetilecektir. Yöneticiler: a) Başkan : Kooperatif Temsilcisi Süleyman Karagülle, b) Mal Sorumlusu : Çalışan Ortakların Temsilcisi..., c) Kasa Sorumlusu : Kefil Ortaklar Temsilcisi ..., d) Muhasebe Sorumlusu : Tüketici Ortaklar Temsilcisi ..., e) Yazışma Sorumlusu : Satıcı Ortaklar Sorumlusu ...

Yöneticiler haftada bir defa belli saatlerde satış merkezinde toplanırlar. Kendilerine kooperatifçe tasdik edilmiş bir karar defteri verilir. Bu karar defterine istişareden sonra kararlar alınarak yazılır. Karar bir başkan ile bir yöneticinin birlikte olumlu oyu ile alınır. Diğer üyelerin kararları iptal ettirmede hakemlere gitme yetkisi vardır.

Ortaklık karar defterinde yazılan kurallara göre yönetilir. Başkan görev taksimatı yapmakla görevli ve yetkilidir. Başkan kendisi hiçbir işi yürütemez. Her görevli kendi işlerinde tam yetkili olup hakemlerden başkasına karşı sorumlu değildir.

  

 


Son Eklenen Seminerler
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 117
BORSA K-M-35
10.12.2009 4558 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 116
GEÇMİŞ 2000 YILININ KISACA MUHASEBESİNİ YAPALIM K-M-34
9.12.2009 3975 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 115
MUKASSİMÂT/2000 YILI AHŞAP EV ÇALIŞMALARI K-M-33
8.12.2009 3804 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 114
C Â R İ Y Â T/AKEVLER DENGE KULÜBÜ SÖZLEŞMESİ- K-M-32
7.12.2009 3889 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 113
HÂMİLÂT (YÜKLER) K-M-31
6.12.2009 3746 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 112
TESİR ÇİFTİ K-M-30
5.12.2009 3945 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 111
İfrat ve tefrit nedir?/2 AHŞAP EV K-M-29
4.12.2009 4094 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 110
İfrat ve tefrit nedir? K-M-28
3.12.2009 4224 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 109
AHŞAP EVLERİN DELİLİ NAHL80 K-M-27
2.12.2009 4663 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 108
MARKETTE SELEM UYGULAMASI K-M-26
1.12.2009 3811 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 107
Einstein Genel İzafiyet Nazariyesi K-M-25
30.11.2009 3858 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 106
KURAN MATEMATİĞİ K-M-24
29.11.2009 3774 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 105
SİSTEMATİK HATA K-M-23
28.11.2009 3950 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 104
FİZİK-3 K-M-22
27.11.2009 3950 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 103
ZELZELE İŞLETMESİ K-M-21
26.11.2009 3925 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 102
HIRSIZA CEZA-AHŞAPEVLER K-M-20
25.11.2009 4477 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 101
İNSANIN GÖREVİ K-M-19
24.11.2009 3829 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 100
FİZİK-2 K-M-18
23.11.2009 3802 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 99
Ş Â K İ L E- K-M-17
22.11.2009 4102 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 98
F İ Z İ K-K-M-16
21.11.2009 4340 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 97
YUVARLAK BİÇİMLER-K-M-15
20.11.2009 3847 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 96
TEK UÇLU ŞEKİLLER-K-M-14
19.11.2009 3616 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 95
KURAN MATEMATİĞİ-K-M-13
18.11.2009 3790 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 94
KURAN VE İNŞAAT-K-M-12
17.11.2009 3773 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 93
TEDAYÜN AYETİ-K-M-11
16.11.2009 4492 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 92
AKEVLER İSTANBUL TÜKETİM KOOP. MUHASEBE USULÜ-K-M-10
15.11.2009 4574 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 91
ÂYET -AĞAÇ EVLER-PROJESİ-K-M-9
14.11.2009 5613 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 90
TÜREV-ENTEGRAL-K-M-8
13.11.2009 5641 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 89
SAĞLIKTA ONLU VE İKİLİ SİSTEMİN UYGULANIŞI-K-M-7
12.11.2009 4616 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 88
2000 YILINA GİRERKEN GEÇEN BİR YILIN MUHASEBESİ-K-M-6
11.11.2009 4323 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 87
BİLGİSAYAR PROGRAMI-K-M-5
10.11.2009 4158 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 86
KURAN MATEMATİĞİ-4
9.11.2009 4123 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 85
HİSABİ VE GAYBİ OLUŞLAR-31
8.11.2009 3724 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 84
KUR’ÂN( OLASILIK VE) MATEMATİĞİ-2
7.11.2009 3817 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 83
KURAN MANTIK ve MATEMATİĞİ-1
6.11.2009 4229 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 82
Genel Hizmetlerin Tasnifi
5.11.2009 8738 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 81
Genel Hizmet Kooperatifi
31.10.2009 8595 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 80
Genel Hizmet; BAKIM
22.10.2009 8587 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 79
Genel Hizmet; TAKİP
15.10.2009 8705 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 78
SERA İŞLETMESİ
10.10.2009 9106 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 77
EDİRNE-BATUM SERVİSİ VE “İPEK YOLU, HAC YOLLARI
1.10.2009 8643 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 76
KİRA VE BAKIM; İŞLEYİŞ VE DENGE
26.09.2009 8530 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 75
SEL, İSTANBUL VE PLANLAMA
17.09.2009 8609 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 74
SAVUNMA EĞİTİMİ
10.09.2009 8708 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 73
ADİL DÜZEN RESTORAN İŞLETMESİ
3.09.2009 8521 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 72
MESLEKÎ EĞİTİM
27.08.2009 8467 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 71
HAC… HAC… HAC…
20.08.2009 8770 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 70
ORUÇ ve RAMAZAN
13.08.2009 8727 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 69
ZEKAT
6.08.2009 9008 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 68
DİNÎ EĞİTİM
9.07.2009 14401 Okunma