Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 86
KURAN MATEMATİĞİ-4
9.11.2009
4028 Okunma, 0 Yorum

KUR’ÂN MATEMATİĞİ – XV. DERS  Üsküdar, 19.06.1999

MATEMATİK

Mantıkta 1+1 = 1  idi.  Matematikte 1+1=10 dur

Bir sayıyı kendisi ile toplama,  o sayıyı 10 ile çarpmadır.

A*10=A(1+1)= A+A  Bu da sağdan sonuna bir sıfır koymakla olur. Çünkü

0+0=0 ve 1+1=10 toplamları olacaktır. Baştan 11 varsa  0 olacak sonrakiler 1 ise üç bir bir arada olacaktır.  Böylece 1 yine bir kalacaktır. 0 ise  bir sola kaymış olacaktır.

Şimdilik tanım olarak A*A ayrı saydır. Onu A^10 ile gösteriyoruz.

Bir sayının kendisi ile çarpımıdır. Bu tanım olarak böyle yazılıyor

 

Mantıkta doğru olan  çarpımın toplama dağılımı  matematikte de doğrudur. Oysa; Mantıkta doğru olan toplamanın çarpıma dağılımı yanlıştır. Gerçekten;

Mantıkta  1*1+1= 1+1=1 olduğu halde,  Matematikte 1*1+1=1+1=10 dur.

Çarpmada ise  (1+1)*1=10*1 =  1*1+1*1=1+1=10              

Elektrikte  1+1=10 devresini kurmak demek, sıralanmış lambaların sağına ilk işaret geldiğinde lamba yanar. İkinci işaret geldiğinde birinci lamba söner ikinci lamba yanar, demektir. Lambalar 1 2 3 4 5 olarak sıralandığı halde, gönderilen sinyal 1 2 4 8 16  32  sıralanır. 60 saniyelik bir saatin her saniyeyi gösteren kadrandaki bütün lambaların yanması için  on milyar yıl geçmesidir. Bu da kainatın böyle bir saatte bir dakikayı yeni doldurmakta olduğunu gösterir. 

   

SAYMA: Dağınık halde bulunan bir çokluğu göz ancak beş ile on arasında saymadan kavrar. Saymak suretiyle istediğimiz kadar çok sayıdaki çokluğu kavrayabiliriz. Bu özellik insana hastır. Saymak demek iç içe gruplama yapma demektir.

Birli, ikili, dörtlü, sekizli, on altılı, otuz ikili...  ilânihaye...

devamlı paketler yapmak demektir.

 

   *  1+0=1                              Bir

  *  1+1=10                            İki

   *  10+1=11                          Üç    

   *  11+1=100                        Dört

   *  100+1=101                      Beş

   *  101+1=110                      Altı

   *  110+1=111                      Yedi

*  111+1=1000                    Sekiz

*  1000+1=1001                  Dokuz

   *  1001+1=1010                  ON

1010 un mânâsı, elimizde tek bilye yok demektir.

İkili var dörtlü yok, sekizli var demektir. Sekiz ile iki on eder.

İki sayıyı toplama demek, ayrı paketlenmiş iki çokluğu birleştirme demektir.

En küçük paketlerden başlayarak paketler yapılır.

İki sayıyı çarpma demek, aynı büyüklükteki sayıları o sayı sayısında toplama demektir.

Üs alma,  aynı büyükteki sayıları o sayı nisbetinde çarpma demektir.

      

KUR’ÂN MATEMATİĞİ – XVII. DERS  Üsküdar, 03.07.1999

SAYMA

Bir sayıya 1 eklemedir. Sağdan gelen ilk 0’ı bir yapar, ondan önceki 1’leri de 0 yapar.

1010  0111  1110 + 1=1010  0111  1111         1010  0111  1111 + 1 = 1010  1111  1111

TOPLAMA

0+0=0   0+1=1   1+0=1   1+1=10   10+10 100 biliyoruz. Bu sağdan sola devam eder.

Alt alta yazılırsa daha kolay takip edilir.

     0              1           0            1            10  

+   0           +0         +1        +  1         + 10       

     0              1           0          10          100

 

Eğer toplamada pek çok sayılar alt alta gelmişse, 0’lar atlanır, her iki 1 için solda 1 yazılır ve sonunda tek kalırsa sonuç 1, kalmazsa 0 yazılır. Paketleme ile açıkla.

 

              1

              0

         1    1                                  11                11  1  1

              1                                     1  1011  0001  1101

              0                                     1  1000  1100  1001

    1    1  1                                  1 1   0011 1100  1110

              1

          1 1

              0

              0

   1    1   0

 

EŞİT SAYILARI TOPLAMA

Eşit sayıları toplama demek solunda bir 0 koyma demektir.

    101 1101 1001      101 1101 1000

    101 1101 1001      101 1101 1000

  1011 1011 0010     1011 1011 0000

 

İSPATI :

  1. 1100  1110  =  10 0000  0000  

                             10 0000  0000          100 0000 0000   

  1. 0000 

1000 0000               1 0000 0000

  1. 0000  

                                           100 0000                  1000 0000

                                                  1000  

                                                  1000                         10000

                                                     100   

                                                     100                          1000

                                                       10 

                                                       10                            100

                                                            101 1101 1001 1100

Tanım olarak 100000’i kendisi ile toplamak bir üst paket yapma olduğu için önüne bir 0 konmuş olmaktadır. Diğer taraftan A + A = A * (1+1) = A * (10) dır.

                                          A + A = 10 * A

 

KUR’ÂN MATEMATİĞİ – XVIII. DERS  Üsküdar, 17.07.1999

 

ÇARPMA

Çarpma, eşit sayıları toplamadır. Kaç tane eşit sayı çarpılıyorsa o kadar sayıyı toplamadır.

    (A+A+A+A+A+A+A+A+A) = A*( (1+1)+(1+1)+(1+1)+(1+1)+1) =

         A*((10+10)+(10+10)+1)) = A*((100+100)+1))                           = A*(1000+1)=A*1001

                                                                                                                    

Çarpma işlemini yapmak için; 10 ile çarpmak için bir, 100 ile çarpmak için iki, 1000 ile çarpmak için üç; hâsılı kaç 0 varsa sağına o kadar  0 koymakla yapılır.

            1011  0111  0001* 1000 =   1011  1011  0111  0001 000

Herhangi bir sayıyı diğer bir sayı ile çarpmak için önce 1, 10, 100, 1000 lerle çarpıp toplamak gerekir. .

            11010 * 1010 = 11010 * 10+11010 000 * 1000 = 11010 0 + 1 10110 000  veya

            1011 * 1101 = 1011 * 1 + 1011 * 10 + 1011 * 1000 = 1101 + 1101 0 + 1101 000

Bunu kolay yapmak için alt alta yazmalıyız.

 

                             1 1010                                       1011                        

                    1010                                       1101   

                11 0100                                      1011

            1101 0000                                    10110

         10 000 0100                                1011000

                                                              1111001                                                          

 

ÜS ALMA

Eşit sayıların çarpılmasıdır.  ^  işareti konarak yanına yazılacaktır.

101^11  demek, 101 sayısını üç defa çarpmak demektir. 101*101*101

Bu çarpmanın kısa yolu yoktur. Sayıları sıra ile çarpmadır.

101^10 = 101*101 = 101+101 olduğu bilinmektedir.

Bir sayının 10 ile üssünü almak demek, eşit iki sayıyı çarpmak veya toplamaktır.

Üs alma eşit sayıları çarpmadır. Bu eşit olan sayıya taban, bu sayıların sayısına üs, elde edilen sayıya da sonuç denmektedir. 

Bunlarla işlemlere geçmeden önce şimdi ters işlemleri yapmaya çalışalım.

 

Sayma, toplama, çarpma ve üs alma; “dört temel işlem”dir.  Tanımları yeniden hatırlayalım.

Sayma: Dağınık halde bulunan çokluğu ikili veya daha başka kümeler haline getirmektir.

Sayıya 1 eklemekle yeni sayı elde edilir. Elde edilen sayı ilk sayıdan büyüktür.

Toplama: Ayrı ayrı sayılmış sayıları bir arada saymaktır.

Çarpma: Eşit sayıları toplamadır.

Üs alma: Eşit sayıları çarpmadır.

 

TERS İŞLEMLER

Ters Sayma: Sayılmış bir çokluktan bir kısmını atıp daha düşük sayılı kümeye dönüştürmedir.

1’leri dağıtmadır..

Çıkarma: Bir kümeyi iki ayrı küme haline getirmedir.

Bölme: Bir kümeyi eşit sayıda daha çok kümelere dönüştürmedir.

Kök Alma: Bir sayının tabanını bulmadır. Yani hangi sayılar verilen sayı kadar çarpılırsa istediğimiz sayıyı elde ederiz. 

Üssü Bulmak: Tabanı bulunan bir sayının üssünü bulabiliriz. Buna “logaritma” denmektedir Bunun aslı “algoritma”dır. “Al-Harezmi” batıya böyle geçmiştir.

Ters işlemler dört değil beş olmaktadır. Bunların nasıl yapılacağı hususu önemlidir.

0 Sayısı: Biz matematikten önce mantıkla işe başladık. “0”ı bilmeden 1+1=10  tanımı ile yola çıkar; saymayı, toplamayı ve diğerlerini tanımlayabilirdik. “0”ı ise bir sayıyı kendisi kadar ters saydığımızda elimizde kalan son kümenin adı olarak tanımlayabilirdik.

 

EKSİ Sayı: Bir büyük sayıdan küçük sayıyı çıkardığımızda elimizde kalan sayı sayıdır. Yolda ilerleme gerileme ile alacak hesaplarında borç ve alacak sayılarla ifade edilir. İki sayının toplamı sıfıra eşitse. bunlardan biri diğerinin negatifidir. A + B = 0    A = (-B) dir.

 

KESİR Sayı: Bir sayıyı birkaç kişiye bölecekseniz, önce parçalara ayırırsınız. Böylece tam sayının da kesir sayısı bulunur. Başka bir deyimle, kendisinden büyük sayıya bir sayıyı bölmek için kesir sayılarını kullanırız. 1/A olarak gösteririz. İki sayının çarpımı 1 ise biri diğerinin kesiridir veya tersidir, deriz. A * B = 1  ise   A = (1/B) dir.

 

TEOREM: İki eksi sayının çarpımı artıdır.

0 = 0 * 0 = (1-1) * (1-1) = 1 * 1-1 * 1-1 * 1 (?)1 = -1(+)1 = 0

 

BATINİ Sayı: -1-1 * (-1) = 0  -1 * -1 = +1 bulunur.

(a*a) = -1 olacak sayıyı arıyoruz. Bunu bizim tanımladığımız sayılar içinde bulamayız.

Buna “i” sayısı diyoruz.

 

SONSUZ:

0”dan başka bir sayıyı “0”a bölersek  sonsuz elde ederiz. Bunu (1/0)  ile gösteririz.

Sayı takımımızı  (1, -1,  10,  1/10,  0, 1/0) olarak tamamlamış bulunuyoruz.

 

BU SAYI TAKIMIMIZIN ÖZELLİKLERİ:

  1. İşlemlerde belirsizlik vardır. Mesela, a^2 nin kökü +a veya –a olabilir.

Daha doğrusu her ikisi ayrı ayrı geçerli olur.

  1. Her türlü işlemleri yapabiliriz. Beş çeşit birimi kullanmak şartı ile yapamayacağımız

bir işlem yoktur. Normal matematik kapalı sistemdir. Kamil sistemdir.

  1. İşlemler içinde çelişki yoktur. Yani hiç bir zaman 0 = 1 elde edilemez.
  2. Bu sayı sistemi ile kainatımızın oluş sistemi arasında bir çatışma söz konusu değildir.

 

Elimizde üç sayı olsun. c*c = a*a + b*b  olarak tanımladıktan sonra, oranlar kısmına geçersek (a/b)^2 + (b/a)^2 = 1 olacaktır. Bunun anlamı, kenarları orantılı olan üçgenler benzer olup açıları değişmez. Gerçekten bütün benzer üçgenlerin açıları eşittir. Yani matematik ile geometri arasında tam uyum vardır. Matematikte dairenin çevresini çapının 3.1416’nın iki katı olarak buluruz. Hesapla bulunan bu sayı çemberin uzunluğuna tamı tamına uymaktadır.

Matematikle elde ettiğimiz sonuçlar geometri ile tam tetabuk halindedir. Cümleler teorisi ile de tetabuk etmektedir. Kainatın matematik ilkeleri içinde yaratılmış olduğunu ifade eder. Bu, bir ustanın inşaat yaparken matematiğe uygun örmeler yapmasına benzer. Oysa burada bir zorunluk yoktur. Tanrı niçin kainatı matematiğe göre var etti? Kur’ân işte bunun cevabını anlayasınız diye “Biz her şeyden çift yarattık” ayeti ile vermektedir.

Burada şu sorular sorulabilir: “Bu matematikten başka matematik kurulamaz mı?”

Elbette değişik varsayımlardan hareket ederek değişik matematik kurulabilir. Bugün matrislerde böyle bir matematik tesis edilebilmektedir. Ancak bu matematik en basit ve en sade matematiktir. Allah israfı sevmediği için bu matematiğe uygun kainatı kurmuştur.

Başka bir soru daha sorulabilir:

“Bu matematik içinde başka geometriler oluşturulamaz mı?”

Bunun da mümkün olduğunu ve böyle geometrilerin icat edildiğini biliyoruz. Ancak basitlik ilkesinden dolayı en basit geometri “Oklit Geometrisi”dir.

  

   1- Girdiler aarsında ki çevrilme işlemler arasındaki değişme özellikler toplamada ve öartpmada korunmuştur. 

   2- Dağılma özelliği ise çarpmada geçerli toplamada geçerlid eğildir.

   3- Negatif sayılar toplamayı sıfır kılan sayılarla kesir sayılar  çarpmayı bir kılan sayılarla tanımlanmıştır.

 

 

 

 

 

 

raflı sınırsız bir 0z kümesi (sınırsız sıfır kümesi) “bir boyutlu mekan”dır. Buna “doğru” diyoruz.

00000000000000000000.00000000000000000000

Bütün elemanların sınırsız alt kümeleri varsa bu “iki boyutlu mekan”dır. Buna “düzlem” diyoruz.

 

 

BEŞ BOYUTLU UZAY

İçine malzeme alıp kullanmak, sonra parçalanmadan dışarı atmak, ancak üç boyutlu uzayda olur. Üç boyutlu uzayda hareket dört boyutlu uzayda gerçekleşebilir. Dört boyutlu uzayda iradeli hareket beş boyutlu kainatta gerçekleşebilir. Yaşadığımız kainatın görünen boyutları üçtür. Varlığı sabit uzay beş boyutludur. İslâmiyet’teki kader, zaman ve mekan dışına çıkma, bu beş boyutlu uzayla açıklanabilir.

Eksiksiz, çatlaksız uzay olabilmesi için zâhir boyutlarla birlikte bâtın boyutlara gerek vardır. Dolayısıyla kainatta beş değil beş çift boyuta sahibiz.

 

YUVARLAK UZAY

DAİRE    ÇEMBERİ                        X*X+Y*Y= R*R

KÜRE      YÜZEYİ              X*X+Y*Y+Z*Z = R*R

HACİM   ÇEVRESİ             X*X+Y*Y+Z*Z+V*V=R*R

DÖRTLÜ ÇEVRE                X*X+Y*Y+Z*Z+V*V+U*U=R*R

                           

KESİTLER

DOĞRU İKİ NOKTADA KESİLİR.

DÜZLEM  ÇEMBERLE KESİLİR

HACİM KÜRE YÜZEYİ İLE KESİLİR

DÖRTLÜ HACİMLE KESİLİR

SONUÇ: Kainatımızın dört veya beş boyutlu uzayda olması onun şeklini değiştirmez. 

 

HAREKET

Doğrunun merkezden uzaklaşıp yaklaşması iki nokta arasındaki mesafeyi değiştirir.

Düzlemin merkezden uzaklaşması ve yaklaşması çemberin çapını büyütür veya küçültür.

Hacmin merkezden uzaklaşıp yaklaşması küre yüzeyini büyütüp küçültür.

Dörtlünün merkezden uzaklaşıp yaklaşması hacmi küçültüp büyütür.

Kâinatımız dört boyutlu uzayın beş boyutlu ile kesittir. Merkezden uzaklaşmaktadır. Üç boyutlu kâinatımızın çapı büyümektedir.

Doğruya dik doğrular,

Doğruya dik düzlemler,

Doğruya dik hacimler,

Doğruya dik dörtlüler kesitli ise genişleyen kesit dalga hareketini oluşturur.

Eğiklik noktasal hızı verir. Dalga hızı da ikinci hızdır. Noktasal hızla dalga hızının çarpımı genişleme hızının karesini verir. U*V=C*C         

 

 

 


Son Eklenen Seminerler
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 117
BORSA K-M-35
10.12.2009 4482 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 116
GEÇMİŞ 2000 YILININ KISACA MUHASEBESİNİ YAPALIM K-M-34
9.12.2009 3891 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 115
MUKASSİMÂT/2000 YILI AHŞAP EV ÇALIŞMALARI K-M-33
8.12.2009 3729 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 114
C Â R İ Y Â T/AKEVLER DENGE KULÜBÜ SÖZLEŞMESİ- K-M-32
7.12.2009 3815 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 113
HÂMİLÂT (YÜKLER) K-M-31
6.12.2009 3666 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 112
TESİR ÇİFTİ K-M-30
5.12.2009 3862 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 111
İfrat ve tefrit nedir?/2 AHŞAP EV K-M-29
4.12.2009 4002 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 110
İfrat ve tefrit nedir? K-M-28
3.12.2009 4143 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 109
AHŞAP EVLERİN DELİLİ NAHL80 K-M-27
2.12.2009 4578 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 108
MARKETTE SELEM UYGULAMASI K-M-26
1.12.2009 3732 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 107
Einstein Genel İzafiyet Nazariyesi K-M-25
30.11.2009 3777 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 106
KURAN MATEMATİĞİ K-M-24
29.11.2009 3697 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 105
SİSTEMATİK HATA K-M-23
28.11.2009 3872 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 104
FİZİK-3 K-M-22
27.11.2009 3876 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 103
ZELZELE İŞLETMESİ K-M-21
26.11.2009 3854 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 102
HIRSIZA CEZA-AHŞAPEVLER K-M-20
25.11.2009 4394 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 101
İNSANIN GÖREVİ K-M-19
24.11.2009 3748 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 100
FİZİK-2 K-M-18
23.11.2009 3722 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 99
Ş Â K İ L E- K-M-17
22.11.2009 4021 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 98
F İ Z İ K-K-M-16
21.11.2009 4265 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 97
YUVARLAK BİÇİMLER-K-M-15
20.11.2009 3768 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 96
TEK UÇLU ŞEKİLLER-K-M-14
19.11.2009 3546 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 95
KURAN MATEMATİĞİ-K-M-13
18.11.2009 3720 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 94
KURAN VE İNŞAAT-K-M-12
17.11.2009 3699 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 93
TEDAYÜN AYETİ-K-M-11
16.11.2009 4412 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 92
AKEVLER İSTANBUL TÜKETİM KOOP. MUHASEBE USULÜ-K-M-10
15.11.2009 4468 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 91
ÂYET -AĞAÇ EVLER-PROJESİ-K-M-9
14.11.2009 5510 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 90
TÜREV-ENTEGRAL-K-M-8
13.11.2009 5533 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 89
SAĞLIKTA ONLU VE İKİLİ SİSTEMİN UYGULANIŞI-K-M-7
12.11.2009 4521 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 88
2000 YILINA GİRERKEN GEÇEN BİR YILIN MUHASEBESİ-K-M-6
11.11.2009 4253 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 87
BİLGİSAYAR PROGRAMI-K-M-5
10.11.2009 4085 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 86
KURAN MATEMATİĞİ-4
9.11.2009 4028 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 85
HİSABİ VE GAYBİ OLUŞLAR-31
8.11.2009 3641 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 84
KUR’ÂN( OLASILIK VE) MATEMATİĞİ-2
7.11.2009 3727 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 83
KURAN MANTIK ve MATEMATİĞİ-1
6.11.2009 4117 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 82
Genel Hizmetlerin Tasnifi
5.11.2009 8538 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 81
Genel Hizmet Kooperatifi
31.10.2009 8406 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 80
Genel Hizmet; BAKIM
22.10.2009 8415 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 79
Genel Hizmet; TAKİP
15.10.2009 8526 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 78
SERA İŞLETMESİ
10.10.2009 8915 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 77
EDİRNE-BATUM SERVİSİ VE “İPEK YOLU, HAC YOLLARI
1.10.2009 8446 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 76
KİRA VE BAKIM; İŞLEYİŞ VE DENGE
26.09.2009 8345 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 75
SEL, İSTANBUL VE PLANLAMA
17.09.2009 8414 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 74
SAVUNMA EĞİTİMİ
10.09.2009 8521 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 73
ADİL DÜZEN RESTORAN İŞLETMESİ
3.09.2009 8319 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 72
MESLEKÎ EĞİTİM
27.08.2009 8294 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 71
HAC… HAC… HAC…
20.08.2009 8592 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 70
ORUÇ ve RAMAZAN
13.08.2009 8536 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 69
ZEKAT
6.08.2009 8803 Okunma
Süleyman Karagülle
İşletme Seminerleri 68
DİNÎ EĞİTİM
9.07.2009 14134 Okunma