Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Sizin İçin Resûlullahda Güzel Örnekler Vardır (Ahzab21)
1.03.2016
2571 Okunma, 0 Yorum

 

Herkese Selâmun Aleyküm.

 

Değerli ağabeyimiz Hüseyin Kayahan beyefendi şöyle bir meseleyi dile getirmişler:

 

Hazreti Peygamber (sav) döneminde çekilen sıkıntılar ve özellikle açlık herhalde malumunuzdur. Sahabelerin yiyecek bir şey bulamamaları üzerine karınlarına "TAŞ" bağladıkları bir olay anlatılır. Buna dayanamayan bir sahabe Peygambere gelerek durumunu arz ettiğinde, Peygamberin kendi karnına "2 TAŞ" bağladığını görünce, hiç bir şey demez ve geri döner, değil mi? Bu olay yaşanmamışsa alttaki sorumu yok farz ediniz ama böyle bir olay yaşanmışsa, size şunu soruyorum:

 

Açlığı bastıran bu taş nasıl bir taştır? Sadece Medine'de mi vardır? Nesli tükenmiş midir, yoksa hala taş ocaklarından çıkarmak mümkün müdür? Türünü öğrenmek mümkün müdür? Belki bizim buralarda da bulur, modern şekilde fabrikasyon üretimle şekillendirir ve tüm insanlığın yararına olacak şekilde piyasaya arz ederiz.

 

Hac ve umreden zemzem ve hurma getirmekten daha yararlı bir iş yapılmış olur. Yalnız ülkemiz değil, dünya "OBEZ" oldu gitti. Belki bir katkımız olur, ne dersiniz?

 

 

Bismillâhirrahmânirrahîm.

 

Muteber hadis kaynaklarında defalarca geçen bu rivayetin kesinliği hakkında şahsen bir şüphe duymamaktayız. Bazı kimseler buradaki taş bağlamaktan maksadın mecazi bir ifade olduğunu savunmuşlar ve buna göre rivayeti manalandırmışlar. Bize göre ise; rivayette geçen ifadelerden anladığımız, gerçekten fiziki manada taş bağlandığıdır. Eğer böyle kabul edilecek olunursa, bazı sebepler doğrultusunda ve geçici olarak karna taş bağlamanın bir anlamda sünnetlerden bir sünnet olabildiğinin de savunulması mümkündür.

 

Eğer yukarıdaki sonuca varmış isek, bunun bize neler kazandıracağını, neler getireceğini veya neler götüreceğini tahlil etmemiz yerinde olacaktır. Zira, insan eşrefi mahlukattır. Allah insana en büyük nimet olan aklı vermiştir. Yapacağımız her işimizi Kur'ân'la terbiye edilmiş olan akılla muhakeme etmek ve her işin en doğrusunu yapmakla mükellefiz.

 

Eğer ki bir mü'min, sadece Peygamber (sav) karnına taş bağlamış diye karnına taş bağlasa bile sünnete ittiba etme sevabına nail olacaktır. Bu çeşit bir düşünce, en sathi, en yalın, en masum, en avâmî bir düşünce ve kabul tarzıdır. Salt Allah Resûlü madem ki böyle yapmış, o halde ben de yapayım demek bile insana manevi kazanımlar sağlayacaktır. Kur'ân'da "Sizin için Resûlullah'da güzel örnekler vardır" buyurulan ayetin delâleti, Allah Resûlünden sadır olan her türlü hareket tarzlarını kapsamaktadır. Zira Allah'ın Resûlü güzel olmayan herhangi bir işten beridir. O (sav) her ne yaptıysa güzeldir, güzel olandır. "En güzel olan ahlakı tamamlamak için gönderildim" diyen O'dur.

 

Allah'ın ezeli ve ebedi kelamı olan Kur'ân'ı bize bildiren de Resûlullah'ın kendisidir. Biz Kur'ân'ın Kur'ân olduğunu O'nun bildirmesi ile bilmekteyiz. O bize bildirmeseydi biz nereden bilecektik? O'nun bu Kur'ân'dandır, bu Allah'ın kelamındandır dediği şeyleri kabul etmiş, iman etmişizdir. Bizzat Allah'ın ifadesiyle "Eğer bize ait olmayan bazı şeyleri bize nispet etmiş olsaydı, O'nu kıskıvrak yakalar, şah damarını koparırdık" (Hakka 44-46) diye Kur'ân'da buyurulmaktadır. Ama bunun Allah'ın kelamından olduğunu da yine O'nun bildirmesi ile biliyoruz. Özetle, biz Allah'ı yine Allah'ın Resûlünden öğrenmişizdir. O'nun müstesna varlığının iyice anlaşılması gerekmektedir. "Muhammed (sav) bir beşerdir, fakat herhangi bir beşer gibi değildir. Belki taşlar arasındaki bir taş nev'i olan yakut gibidir" diyen şair ne kadar güzel ifade etmiştir.

 

Hal böyleyken, Peygamber (sav) karnına taş bağlamış diye karnına taş bağlamak da mutlaka yapılması gereken sünnetlerden değildir. Bunun sünnet olarak kabul edilip peygambere ittibaen yapılması mümkündür ve güzeldir. Ancak yine bunun sünnet olarak mutlaka kabul edilip peygambere ittibaen yapılmasının savunulması da isabetli değildir. Aradaki bu nükteyi, farkı anlamak gerektir.

 

Allah Resûlü (sav) hem insandır, hem de peygamberdir. İnsanların ve peygamberlerin en özelidir. O (sav) insanlıkta da çok özeldir, peygamberlikte de çok özeldir. Ekmeli mahlukattır, Hâtemü'l Enbiyâ'dır. Rabbimiz kulları için tamamlayacağı dinin tebliğinde kendisini seçmiştir. Kendisine itaat, Allah'a itaattir. Allah'a iman da kendisine itaati zorunlu kılmaktadır. Peygamber'in (sav) güzel, müstesna ve örnek hayatında yaptığı ve gerçekleştirdiği pek çok çeşitli işler, ameller bulunmaktadır. Bunlardan hangilerinin dinden, dinin uygulamalarından ve peygamberlikten olduğunun, hangilerinin peygamberin insani özelliklerine ait bulunduğunun ve hangilerinin de bizatihi kendisine münhasır olduğunun Allah'a münib bir mü'min kalp ve ferâsetli bir aklı selim ile kavranılması, anlaşılması gerekmektedir.

 

Buraya kadar yapılan izahlarımız bu hususlarda takınılması gereken genel tavırların nasıl olması gerektiğinin anlaşılmasına yöneliktir. Peygamberin (sav) örnek siretinin ve hayat boyu davranış biçimlerinin dikkatlice tahlil edilerek iyice anlaşılmasına ve bunlardan mü'minler için örnekler çıkarılmasına çalışılması gerekmektedir.

 

Peygamberin (sav) karnına bağladığı taşın, peygamberin karnına bağlanan taş olmaktan başka bir özelliği olduğunu düşünmüyoruz. Bir taş olarak, bu şeref ona yeter de artar bile. Mümkün olsa, bizatihi o taşı alıp karna bağlamak gerektir. Ama elbette bu mümkün değildir. Özetle, karna bağlanan taşın herhangi bir özelliğinin olduğu rivayetlerde zaten zikredilmediği gibi, bu taşın herhangi bir özelliği olduğunun kabulünün de mantıklı olmadığını düşünmekteyiz.

 

Bize göre, bu taş herhangi bir taş olabilir. İnsan karnına bağlanacağından dolayı elbette olumsuz özelliklere sahip olmaması gerekir. Yani, keskin kenarlı, çok pütürlü, radyasyonlu, sağlığa zararlı elementler içeren, insan cildine herhangi bir zarar verecek türde vs olmamak kaydıyla herhangi bir sıradan taş ile bu uygulama yapılabilecektir. Eğer bizzat insana, insan cildine faydalı olabilecek türden bir taş çeşidi varsa, onun kullanılması evleviyetle mümkündür.

 

Bazı izahatlere göre, bu uygulama mideye baskı hissi vereceğinden dolayı insanın açlığını daha az hissetmesine vesile olmaktadır. Bu ve buna benzer çeşitli yorumlarda bulunulması mümkündür. Daha isabetli olanı, bizzat bu uygulamayı belli bir müddet sünnete ittiba düşünce ve niyetiyle gerçekleştirerek hangi sonuçlara varıldığının tecrübe edilmesi olacaktır. Bunu gerçekleştirecek olan kardeşlerimizin sonuçlardan bizleri haberdar etmesini arzu ederiz.

 

Allah'a ve Resûlüne ittiba edenlere selâm olsun...

 

Bir not: Şahsımıza tevcih ettiği bu meseleden haberimiz biraz geç olduğundan, mütalaamız da biraz gecikmiştir.

Değerli ağabeyimiz Hüseyin Kayahan beyefendiden bu gecikme için kusurumuza bakmamasını istirham ediyoruz.

 

 


Çok Okunan Makaleler
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Birbirimizi Çok Seviyoruz Ancak Nişanlım Çok İlgisiz
17.11.2015 12197 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Karşılıksız Aşk Adama Çok Şeyler Öğretir
2.10.2015 8979 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
TÜRKİYE’DE SOL OYLAR RAY DEĞİŞTİRMİŞTİR
11.06.2015 8455 Okunma
1 Yorum 11.06.2015 11:46
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Uyumsuz İnsanla Evliliği Sürdürmek... Nereye kadar?
16.11.2015 7826 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Zina Yapan Kişi Ancak Zina Yapanla Evlenebilir (Nur, 3)
12.11.2015 7742 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Zaruretler Mahzurları Mübah Kılar
2.10.2015 7600 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
PEYGAMBERİN (SAV) HÜKÜM KOYMA YETKİSİ
21.08.2015 7403 Okunma
1 Yorum 25.08.2015 13:37
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
GAYRİMÜSLİMLERİN DUALARI KABUL OLUR MU?
21.08.2015 7136 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
LAİK BİR ÜLKEDE İSLAMI YAŞAMAK VE YAŞATMAK
2.09.2015 7087 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Flört mü, Evlilik mi? Flört Mutsuz, Evlilik Mutlu Eder
2.10.2015 7061 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Herkes Bana Tanıdık Geliyor, Korkuyorum
10.11.2015 6800 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
İslâm'dan Uzaklaşan Adamla Yaşamak
10.11.2015 6735 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
HER ASIRDA BİR MÜCEDDİD GELECEKTİR HADİSİ HAKKINDA
21.08.2015 6654 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Kafir Cinlerin Elinde Oyuncak Olan Ahlaksız Adam
10.11.2015 6494 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Psikolojik Baskıyla İstemeden Örtünmek
2.10.2015 6483 Okunma
1 Yorum 04.10.2015 01:23
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
SEÇİME GİDERKEN TÜRKİYE'DE SİYASET
9.06.2015 6452 Okunma
1 Yorum 09.06.2015 16:42
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Tasavvuf Adına Ne Yapmalı? (MESAJLAR'dan Pasajlar)
15.04.2010 6396 Okunma
2 Yorum 20.10.2015 01:26
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
BEYAZ TÜRKLER’İN SON KOZU
22.06.2015 6374 Okunma
1 Yorum 22.06.2015 14:16
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Müslüman Ülkede Yaşamak
2.10.2015 6318 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Gençlerin Sorunlarının Çözümü Evliliktedir
2.10.2015 6281 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Babam Beni Haklı veya Haksız Nedenlerle Sevmiyor
10.11.2015 6238 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Panteizm – Vahdeti Vücut Farkı (MESAJLAR'dan Pasaj
7.04.2010 6214 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
EVLİLİKTE SİYASİ FİKİRLER
2.09.2015 6188 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Kafasında Bir Çok Şüpheler Dolaşan Adam
2.10.2015 6152 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
7 HAZİRAN SEÇİMİNİN GETİRDİKLERİ
10.06.2015 6063 Okunma
1 Yorum 10.06.2015 08:53
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Eltisiyle İmtihan Edilen Genç Kadın Olmak
10.11.2015 6026 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
İstihare İle Evlenmek, İstihare İle Evlenmemek
16.11.2015 6026 Okunma
1 Yorum 10.12.2015 22:16
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Ailede Olağandışı Sorunlar
2.10.2015 6021 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
SELAMIN ÇOK ÖNEMLİ BİR BAŞKA YÖNÜ
21.08.2015 5990 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
İman Yolundan Uzaklaştıkça Kalbi Daralan Adam
10.11.2015 5864 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Kötü Alışkanlıkları Olan Adamın Oğlu Olmak
10.11.2015 5827 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Eşime Isınamadım, Çok İtici Geliyor. Acaba Sorun Nerede
16.02.2016 5744 Okunma
1 Yorum 18.02.2016 22:26
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Mahzurlar Mübahları Zaruri Kılar -Yeni bir Fıkıh Kuralı
12.11.2015 5736 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Batın İlmi ve İlmul Ledunni (MESAJLAR'dan Pasajlar
11.04.2010 5638 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
En Son Bilgiler Işığında Sigaranın Hükmü (MESAJLA
14.01.2010 5614 Okunma
4 Yorum 16.08.2018 13:59
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Tarikat – Tasavvuf Farkı (MESAJLAR'dan Pasajlar)
10.04.2010 5604 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Hazreti Adem (as) Hakkında Bilimsel Kılıklı İnkarl
22.02.2011 5574 Okunma
1 Yorum 15.02.2011 12:52
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Vesile ve Tasavvuf (MESAJLAR'dan Pasajlar)
9.04.2010 5555 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Nitelikli Siyasetin Kodları (MESAJLAR'dan Pasajlar
25.02.2010 5515 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Hile-i Şer’iyye Ne Demek? (MESAJLAR'dan Pasajlar)
13.04.2010 5515 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
ACABA GERİ DÖNERLER Mİ?
24.06.2015 5507 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Çok Eşlilik Meselesi (MESAJLAR'dan Pasajlar)
19.01.2010 5474 Okunma
8 Yorum 20.10.2015 01:43
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
İyi Bir Evlat Değilim Buna Rağmen Annemden Şikayetçiyim
16.11.2015 5453 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Şeriat – Tasavvuf İlişkisi (MESAJLAR'dan Pasajlar)
6.04.2010 5438 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Tasavvufun Hakikati Peygamberin Sünneti (MESAJLAR'
8.04.2010 5323 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Meryem Niye Susmuştu? (MESAJLAR'dan Pasajlar)
14.04.2010 5321 Okunma
1 Yorum 10.06.2010 14:57
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Şeriatçı - Tarikatçi Tartışmasının İçyüzü (MESAJLA
12.04.2010 5319 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Salih Olmayan Mü'minler (MESAJLAR'dan Pasajlar)
26.01.2010 5260 Okunma
3 Yorum 03.02.2010 11:31
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Erdoğan'ın Yerinde BEN OLSAYDIM
15.04.2010 5087 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
EKMEK PARASI İÇİN
24.06.2015 5052 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Annelik Zordur. Zor Bir Anneye Sahip Olmak Daha Zordur.
16.11.2015 4804 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Başbakanın Yerinde BEN OLSAYDIM
20.01.2010 4711 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Şımarık Bir Erkek Çocuğuyla Evli Olmanın Getirdikleri
16.11.2015 4404 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Sorunlar Bitmez, Evlilik Zamanını Geçirmemek Lazım
16.11.2015 4385 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Allaha Giden Yol (MESAJLAR'dan Pasajlar)
16.04.2010 4311 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Akıl Zeka Antizeka, Einstein İzafiyet, Zamanda Yolculuk
22.12.2015 4270 Okunma
1 Yorum 25.12.2015 22:16
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Ve Allah Kadını Yarattı. Peki Ama Ne İçin?
30.11.2015 4211 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Câhiliyye Müslümanları (Mesajlar'dan Pasajlar)
25.01.2016 4132 Okunma
1 Yorum 30.01.2016 14:22
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Bu Hayattan Bıktım, Hemen Ölüp Gitsem Diyorum
25.11.2015 4030 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Yurtdışında Yıllarca Tek Başına Yaşamanın Getirdikleri
24.11.2015 4011 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Kim Hak Ehli, Kim Bâtıl Ehli, Nasıl Anlayacağız?
24.11.2015 3615 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Kim Ne Derse Desin...
24.11.2015 3583 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Gerçek İlim Adamı Olmak Doğruyu Söyleyebilmekte Yatar
24.11.2015 3432 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Rabbe Kul Olabilmek Kulluğu Yerine Getirebilmekte Saklı
24.11.2015 3401 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Kendi Tanrısına Karşı Düşmanlık Besleyen Adam
30.11.2015 3361 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
En Büyük Pâye
24.11.2015 3356 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
İmanın Gereklerini Yerine Getirerek İmanda Kemale Ermek
10.03.2016 3351 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Mesele Doğru Oluğun Altında Bulunabilmektir
24.11.2015 3350 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Arada Nikâh Bağı Olmayan Sevgi Koskoca Bir Yalandır
24.11.2015 3350 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Twitter'ı Kapatıyoruz
24.11.2015 3334 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Postmodern İslam Hukuku, Postmodern İslam Hukukçusu
6.04.2016 3228 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Putin Böyle Giderse, Tarihe Geçen Bir Lider Olacak.
3.12.2015 3185 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Kadının Gerçek İhtiyacı
24.11.2015 3048 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Çocukları Cehennemden Korumak ve Herkesin Kendi Şeytanı
8.12.2015 2954 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Allah'a Yine Allah'ın Öğrettiği Şekilde İnanmak Şarttır
28.12.2015 2700 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Evrim Teorisinin Çöküşü, Evrim İnanç Sisteminin Doğuşu
29.02.2016 2594 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Sizin İçin Resûlullahda Güzel Örnekler Vardır (Ahzab21)
1.03.2016 2571 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Yeni Anayasa ile Yeni Hukuk Anlayışı, Sorunlar Çözümler
15.02.2016 2430 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
BİR ALLAH DOSTU DER Kİ ...
28.08.2018 2352 Okunma
2 Yorum 29.08.2018 08:57
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Zalimlerin Cezası Elbette Verilecek Ama Bize Düşen Şey
17.12.2015 2335 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Demokratik Türkiye İmparatorluğu Yeni Türkiye Vizyonu
1.07.2016 2243 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Artık Ne Kadar Dövünseniz Dövünün. Size Az Gelecektir
16.12.2015 2225 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Bir Baba'nın Hissiyatı ve Çok Mühim Bir İlâve
27.06.2016 2208 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Corpus Iuris Authenticus, Otantik Hukuk Külliyatı
22.02.2016 2078 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Din-i Mübin-i İslâmı Yüksek Hassasiyette Yaşamak İyidir
13.01.2017 1786 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Müslümanın Darwin'le İmtihanı
6.02.2017 1549 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
ÇOCUKLARI EVLENDİRME SEFERBERLİĞİ
10.01.2019 1372 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
KARAR İÇTİMASI
28.12.2018 1068 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Seçmen Davranışları Kadın Davranışları Gibidir
21.05.2019 942 Okunma