Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Eşime Isınamadım, Çok İtici Geliyor. Acaba Sorun Nerede
16.02.2016
5797 Okunma, 1 Yorum

 

Rum suresi 21. ayette Allah (cc) evlenen eşler arasında sevgi ve kalplerini birbirine ısındırdığını buyuruyor. Ben yeni evliyim, hanımıma bir türlü ısınamadım. Çok itici geliyor, ta baştan beri bu böyle. Neden bende bu ayette buyurulduğu gibi bir hal olmadı. Yanlış evlilik mi yaptım. (Görücü usûlü olarak evlendim) Kalbimin ısınması için ne yapmalıyım? Şimdiden teşekkür ederim.

 

 

Bismillâhirrahmânirrahîm.

 

Geçen sene bir haber okumuştum. Bir arap ülkesinde evleneceği kimseyi görmeden evlenen bir kişi, nikahtan sonra kendisini gördüğünde, benim evlenmek istediğim kişi sen değilsin diyerek derhal boşamış diyordu haberde. Erkeğin akrabaları onu vazgeçirmeye çalışmış ancak o kararından dönmemiş, henüz yeni nikahlandığı eşini kendisine dokunmaksızın boşamıştı. Haydi gelin, bize ilginç görünen bu meseleyi bir tahlil edelim:

 

Allah Resulü buyuruyor; "Sizden biriniz evlenmek niyetiyle bir kimseye talip olduğunda, onu nikahlamasına kendisini sevkedecek, rağbet ettirecek hususlarda imkan bulduğunca baksın, göz gezdirsin." Zira, "Kadınlar sizin örtünüzdür, siz de onlar için örtüsünüz" buyurulan ayette (Bakara, 187) "Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helal kılındı" da denilerek, örtünün ne anlama geldiği izah edilmiş olmaktadır. Eşler birbirini günaha düşmekten koruyan koruyucu örtülerdir. Fıtrattan gelen zaruri ihtiyaçların meşru ve helal yoldan giderilmesini sağlayan nikah vasıtasıyla Allah'ın izni ve müsaadesi ile birbirlerinde sükûnete ererler, teskin olurlar ve haram yollara düşmekten korunurlar. İşte evlilik öylesine önemlidir ki, bu niyetle yola çıkıldığında, nikahlamayı düşündüğünüz kimsenin elbette yüzünü ve boyunu-posunu görecek, kendisi hakkında bazı bilgileri bizzat müşahede edecek ve öğreneceksiniz. Meşru daire çerçevesinde evleneceğiniz kimseyi tanıyacaksınız, zira kendisiyle bir ömür birlikte olacaksınız. Velhasıl, iki cihanda beraber olacağınız koruyucu örtünüzü bilecek ve tanıyacaksınız. Bu, evlilikte şart ve gerekli olandır.

 

Eğer bunu böyle yapmayarak, bilmeyerek ve tanımayarak hatta görmeyerek evlilik yapacak olursanız işte bu arap kardeşimizin yapmak zorunda olduğu duruma düşebilirsiniz. Yine bu kardeşimiz doğru olanı yapmış, eşine henüz dokunmadan boşamış. Eğer kendisinin iddiası ve kabulü yerinde ise -ki bunu ancak o bilebilirdi- yapmış olduğu hareket tarzını isabetli bulmaktayız. Eğer eşini görerek evlenmiş olsa idi, böyle davranmaya hakkı olamazdı. Nitekim bu hususta akıl sahibi herkesin de bizimle mutabakat içinde olduğunu düşünmemiz yanlış olmasa gerektir.

 

Size gelince; siz eşinizi görmeksizin evlenmiş değilsinizdir. Zira bizim kültürümüzde böyle bir şey -hemen hemen- yok gibidir. Eğer kısmen varsa bile, olmaması gerekir. Zira bunun yanlış olduğu açıktır. Madem ki siz eşinizi görerek ve baskı altında kalmaksızın evlendiniz ve madem ki birlikte zifafa girdiniz, o halde böyle sonradan vazcazmaya (vazgeçip caymaya) hakkınız olmasa gerektir. Zira böyle bir tavır hiç kimse için yakışık almayacaktır. Hem gör, bak, beğen, al, kabul et, evlen, nikahlan; hem zifafa gir, kendisinde huzur ve sükûnet bul, kendisinden istifade et, tatmin ol, hâcât ve ihtiyâcâtını gider; hem de sonradan dön bak ve bu bana itici geliyor de. Böyle müslümanlık olmaz, böyle erkeklik de olmaz, olamaz. Böyle bir tavır insanlığa bile sığmaz, sığamaz.

 

Allah'ın Rum Suresinde 21. ayette yukarıda bahsettiğiniz şekilde buyurması açıkça ortada duruyorken, insanların evliliklerinde sevgi ve muhabbetin, merhametin bulunmaması, eksik ve nâkıs olması tamamen insanların kusurlarındandır. Yoksa o evliliklerin yanlış ve yanlış kişilerle olmasından değildir. Zira, değil mi ki iki kişi evlenerek aile kurmuşlar, zifafa girmişler, birlikte olmuşlar, beraberce bir hayatı ortak yaşamaya başlamışlardır. Ve bunların her hususta birbirlerinden istifade etmesi devam ede gelip durmaktadır. Yani birbirlerinde sükûnete ermekte ve birbirleri için örtü olmaktadırlar. O halde bunların yapmaları ve takınmaları gereken tavır birbirlerini sevip saymaları, birbirlerine karşı şefkat ve merhametli davranıp, birbirlerini mazur görmeleri gerektiğidir. Zira, madem ki Allah bu kişiyi bana eş olarak ihsan etti, o halde yine Allah'ın en büyük emaneti olarak kabul etmem ve eşimi sevmem gerekmektedir demeleri gerekir. Allah’ın emri insanın eşini sevmesidir. Allah bize kimi eş olarak verdi ise artık onu sevmemiz gerektiğidir. Aramızda bizi birbirimize Allah’ın emri ve müsaadesiyle helal kılacak olan nikâh bulunduğundan dolayı, artık sevmem gereken kişi yalnızca bu sahip olduğum eşimdir demek gerekir. Mutlak doğru olan tavır işte budur. Böyle yapmamız gerekir.

 

Bize göre, evliliğin yanlışı olmaz. Bizatihi evlenmek en güzel ve en doğru bir eylemdir. Evlenmeden önce seçmek ve tercihte bulunmak hakkına elbette sahibizdir. Ancak artık evlendikten sonra ve hele hele zifafa girdikten sonra bu işten caymak mümkün değildir. Bundan sonra ise artık Allah'ın size takdir buyurduğu bu eşinizi sevmek zorundasınızdır. Hem zaten eşiniz size örtü olmakta değil midir? Sizi günahlardan korumakta, sükûnete ermenizi sağlamakta değil midir? Peki daha istediğiniz nedir? Allah, kendisinde meşru yoldan sükûnete erecek bir eş verdikten sonra, insanın artık kaşınmaması gerekir. Zira tercihlerimiz ve yapıp ettiklerimiz bizim kader ağımızı örmektedir.

 

Malum, her erkek askere gitmektedir. Oradaki komutanımızı kendimiz seçmekte değiliz. Bize bir komutan verilir ve biz de ona itaat etmek zorundayızdır. Yani komutanımızı kendimiz seçmediğimiz halde itaat etmek ve ona uymak zorundayız. Bunun yadırganacak bir tarafı da bulunmamaktadır. Nitekim bunu sorun edinen hiç kimseyi de görmemişizdir. İşte aynen bunun gibi, Allah da bize bir eş takdir etmiştir, ancak bunun tayini hususunda bizim de söz hakkımız bulunmaktadır. Yani hiç kimse asla istemediği bir kimse ile evleniyor değildir. En azından bakmış, görmüş, beğenmiş ve almaya karar vermiştir. Aldıktan sonra ise yine eşiyle birlikte -her hususta- yol almaya başlamıştır. Artık yolun bir noktasında durup, ben seni beğenmiyorum, bana itici geliyorsun demeye hakkı yoktur. Eğer aralarında birtakım sorunlar varsa bile, bunların akıl ve ilim yoluyla çözülmesi yolunu aramak gerektir. Bize göre, çözülemeyecek sorun yoktur. Eğer başka hiç bir yol kalmamış olsa, ancak o zaman boşanma yoluna gidilebilecektir. Aileyi bozan ve dağıtan taraf Allah indinde çok büyük sorumludur. Zira, bunun meşru olması için çok büyük gerekçeler gerekmektedir.

 

Ezcümle, sonuç olarak; eşinizden istifade etmeyi biliyorsunuz ve o da size hizmet etmekte, kadınlığının gereklerini yerine getirmektedir. Sizin de artık onu sevmek zorunda olduğunuzu nefsinize kabul ettirmeniz gerekir. bu hususta şeytanların ve nefsin aldatmalarına uymamanız, Allah'a ve dediklerine tabi olmanız gerekiyor. Lütfen bunu yapınız.

 

 


YorumcuYorum
Süleyman Karagülle
18.02.2016
22:26

Evlilikte adl vardır, ihsan vardır.    Şeriat hükümlerinde  Erkek de kadın da eşlerini daima birbirini boşayabilirler. Burada bir günahları olmaz.  Ne var ki erek boşuyorsa  mihrini eksiksiz vermelidir. Kadın boşuyorsa mihri iade etmelidir. Eğer erkek kusurlu olduğu için kadın boşuyorsa kusuruna göre kısmen kısmen  veya tamamen mihri iade etmeyebilir. Eğer kadın kusurlu olduğu  için erkek boşuyorsa kısmen veya tamamen mihri geri alabilir.  Mihir sözleşme ile belirlenir  Mihir şeran belirlenen miktardan az olamaz. Belirlenememişse  mihri misl esas alınır.  Bu adalete göre böyledir.

İhsan da ise kadın veya erek zina yapan eşini boşamakla yükümlüdür. Onun dışında çıkan nizlarda hakemlere gidilir. Veliler gider. Hakem karalarına uymak zorundalar. Giderek birlikte yaşamak da hasen değildir. Anlatılanlarda şeriata aykırı hususlar gördüğüm için bu eleştiriyi yaptım.

Çok Okunan Makaleler
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Birbirimizi Çok Seviyoruz Ancak Nişanlım Çok İlgisiz
17.11.2015 12373 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Karşılıksız Aşk Adama Çok Şeyler Öğretir
2.10.2015 9079 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
TÜRKİYE’DE SOL OYLAR RAY DEĞİŞTİRMİŞTİR
11.06.2015 8520 Okunma
1 Yorum 11.06.2015 11:46
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Uyumsuz İnsanla Evliliği Sürdürmek... Nereye kadar?
16.11.2015 7971 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Zina Yapan Kişi Ancak Zina Yapanla Evlenebilir (Nur, 3)
12.11.2015 7828 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Zaruretler Mahzurları Mübah Kılar
2.10.2015 7648 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
PEYGAMBERİN (SAV) HÜKÜM KOYMA YETKİSİ
21.08.2015 7498 Okunma
1 Yorum 25.08.2015 13:37
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
GAYRİMÜSLİMLERİN DUALARI KABUL OLUR MU?
21.08.2015 7183 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
LAİK BİR ÜLKEDE İSLAMI YAŞAMAK VE YAŞATMAK
2.09.2015 7137 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Flört mü, Evlilik mi? Flört Mutsuz, Evlilik Mutlu Eder
2.10.2015 7112 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Herkes Bana Tanıdık Geliyor, Korkuyorum
10.11.2015 6858 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
İslâm'dan Uzaklaşan Adamla Yaşamak
10.11.2015 6809 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
HER ASIRDA BİR MÜCEDDİD GELECEKTİR HADİSİ HAKKINDA
21.08.2015 6714 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Kafir Cinlerin Elinde Oyuncak Olan Ahlaksız Adam
10.11.2015 6542 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Psikolojik Baskıyla İstemeden Örtünmek
2.10.2015 6526 Okunma
1 Yorum 04.10.2015 01:23
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
SEÇİME GİDERKEN TÜRKİYE'DE SİYASET
9.06.2015 6498 Okunma
1 Yorum 09.06.2015 16:42
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Tasavvuf Adına Ne Yapmalı? (MESAJLAR'dan Pasajlar)
15.04.2010 6436 Okunma
2 Yorum 20.10.2015 01:26
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
BEYAZ TÜRKLER’İN SON KOZU
22.06.2015 6420 Okunma
1 Yorum 22.06.2015 14:16
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Müslüman Ülkede Yaşamak
2.10.2015 6364 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Gençlerin Sorunlarının Çözümü Evliliktedir
2.10.2015 6325 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Babam Beni Haklı veya Haksız Nedenlerle Sevmiyor
10.11.2015 6299 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Panteizm – Vahdeti Vücut Farkı (MESAJLAR'dan Pasaj
7.04.2010 6257 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
EVLİLİKTE SİYASİ FİKİRLER
2.09.2015 6233 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Kafasında Bir Çok Şüpheler Dolaşan Adam
2.10.2015 6196 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
7 HAZİRAN SEÇİMİNİN GETİRDİKLERİ
10.06.2015 6115 Okunma
1 Yorum 10.06.2015 08:53
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Ailede Olağandışı Sorunlar
2.10.2015 6094 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
İstihare İle Evlenmek, İstihare İle Evlenmemek
16.11.2015 6081 Okunma
1 Yorum 10.12.2015 22:16
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Eltisiyle İmtihan Edilen Genç Kadın Olmak
10.11.2015 6075 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
SELAMIN ÇOK ÖNEMLİ BİR BAŞKA YÖNÜ
21.08.2015 6045 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
İman Yolundan Uzaklaştıkça Kalbi Daralan Adam
10.11.2015 5903 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Kötü Alışkanlıkları Olan Adamın Oğlu Olmak
10.11.2015 5879 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Eşime Isınamadım, Çok İtici Geliyor. Acaba Sorun Nerede
16.02.2016 5797 Okunma
1 Yorum 18.02.2016 22:26
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Mahzurlar Mübahları Zaruri Kılar -Yeni bir Fıkıh Kuralı
12.11.2015 5792 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Batın İlmi ve İlmul Ledunni (MESAJLAR'dan Pasajlar
11.04.2010 5681 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
En Son Bilgiler Işığında Sigaranın Hükmü (MESAJLA
14.01.2010 5656 Okunma
4 Yorum 16.08.2018 13:59
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Tarikat – Tasavvuf Farkı (MESAJLAR'dan Pasajlar)
10.04.2010 5644 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Hazreti Adem (as) Hakkında Bilimsel Kılıklı İnkarl
22.02.2011 5620 Okunma
1 Yorum 15.02.2011 12:52
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Vesile ve Tasavvuf (MESAJLAR'dan Pasajlar)
9.04.2010 5592 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Nitelikli Siyasetin Kodları (MESAJLAR'dan Pasajlar
25.02.2010 5554 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Hile-i Şer’iyye Ne Demek? (MESAJLAR'dan Pasajlar)
13.04.2010 5554 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
ACABA GERİ DÖNERLER Mİ?
24.06.2015 5550 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Çok Eşlilik Meselesi (MESAJLAR'dan Pasajlar)
19.01.2010 5529 Okunma
8 Yorum 20.10.2015 01:43
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
İyi Bir Evlat Değilim Buna Rağmen Annemden Şikayetçiyim
16.11.2015 5500 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Şeriat – Tasavvuf İlişkisi (MESAJLAR'dan Pasajlar)
6.04.2010 5480 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Tasavvufun Hakikati Peygamberin Sünneti (MESAJLAR'
8.04.2010 5367 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Şeriatçı - Tarikatçi Tartışmasının İçyüzü (MESAJLA
12.04.2010 5363 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Meryem Niye Susmuştu? (MESAJLAR'dan Pasajlar)
14.04.2010 5352 Okunma
1 Yorum 10.06.2010 14:57
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Salih Olmayan Mü'minler (MESAJLAR'dan Pasajlar)
26.01.2010 5303 Okunma
3 Yorum 03.02.2010 11:31
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Erdoğan'ın Yerinde BEN OLSAYDIM
15.04.2010 5135 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
EKMEK PARASI İÇİN
24.06.2015 5088 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Annelik Zordur. Zor Bir Anneye Sahip Olmak Daha Zordur.
16.11.2015 4847 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Başbakanın Yerinde BEN OLSAYDIM
20.01.2010 4750 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Şımarık Bir Erkek Çocuğuyla Evli Olmanın Getirdikleri
16.11.2015 4456 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Sorunlar Bitmez, Evlilik Zamanını Geçirmemek Lazım
16.11.2015 4431 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Allaha Giden Yol (MESAJLAR'dan Pasajlar)
16.04.2010 4349 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Akıl Zeka Antizeka, Einstein İzafiyet, Zamanda Yolculuk
22.12.2015 4317 Okunma
1 Yorum 25.12.2015 22:16
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Ve Allah Kadını Yarattı. Peki Ama Ne İçin?
30.11.2015 4266 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Câhiliyye Müslümanları (Mesajlar'dan Pasajlar)
25.01.2016 4174 Okunma
1 Yorum 30.01.2016 14:22
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Bu Hayattan Bıktım, Hemen Ölüp Gitsem Diyorum
25.11.2015 4073 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Yurtdışında Yıllarca Tek Başına Yaşamanın Getirdikleri
24.11.2015 4063 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Kim Hak Ehli, Kim Bâtıl Ehli, Nasıl Anlayacağız?
24.11.2015 3672 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Kim Ne Derse Desin...
24.11.2015 3630 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Gerçek İlim Adamı Olmak Doğruyu Söyleyebilmekte Yatar
24.11.2015 3475 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Rabbe Kul Olabilmek Kulluğu Yerine Getirebilmekte Saklı
24.11.2015 3446 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
İmanın Gereklerini Yerine Getirerek İmanda Kemale Ermek
10.03.2016 3410 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Kendi Tanrısına Karşı Düşmanlık Besleyen Adam
30.11.2015 3407 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
En Büyük Pâye
24.11.2015 3399 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Mesele Doğru Oluğun Altında Bulunabilmektir
24.11.2015 3399 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Arada Nikâh Bağı Olmayan Sevgi Koskoca Bir Yalandır
24.11.2015 3396 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Twitter'ı Kapatıyoruz
24.11.2015 3378 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Postmodern İslam Hukuku, Postmodern İslam Hukukçusu
6.04.2016 3291 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Putin Böyle Giderse, Tarihe Geçen Bir Lider Olacak.
3.12.2015 3226 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Kadının Gerçek İhtiyacı
24.11.2015 3094 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Çocukları Cehennemden Korumak ve Herkesin Kendi Şeytanı
8.12.2015 2997 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Allah'a Yine Allah'ın Öğrettiği Şekilde İnanmak Şarttır
28.12.2015 2746 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Evrim Teorisinin Çöküşü, Evrim İnanç Sisteminin Doğuşu
29.02.2016 2643 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Sizin İçin Resûlullahda Güzel Örnekler Vardır (Ahzab21)
1.03.2016 2612 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Yeni Anayasa ile Yeni Hukuk Anlayışı, Sorunlar Çözümler
15.02.2016 2468 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
BİR ALLAH DOSTU DER Kİ ...
28.08.2018 2399 Okunma
2 Yorum 29.08.2018 08:57
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Zalimlerin Cezası Elbette Verilecek Ama Bize Düşen Şey
17.12.2015 2380 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Demokratik Türkiye İmparatorluğu Yeni Türkiye Vizyonu
1.07.2016 2284 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Artık Ne Kadar Dövünseniz Dövünün. Size Az Gelecektir
16.12.2015 2268 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Bir Baba'nın Hissiyatı ve Çok Mühim Bir İlâve
27.06.2016 2257 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Corpus Iuris Authenticus, Otantik Hukuk Külliyatı
22.02.2016 2127 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Din-i Mübin-i İslâmı Yüksek Hassasiyette Yaşamak İyidir
13.01.2017 1826 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Müslümanın Darwin'le İmtihanı
6.02.2017 1579 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
ÇOCUKLARI EVLENDİRME SEFERBERLİĞİ
10.01.2019 1405 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
KARAR İÇTİMASI
28.12.2018 1108 Okunma
Yasin Kılar (Karar Danışmanı - Mentor)
Seçmen Davranışları Kadın Davranışları Gibidir
21.05.2019 978 Okunma